Verrast met historische vondst Berkel en Rodenrijs

Na de lezing over de voormalige heerlijkheid De Tempel door Jan van der Spek tijdens de ledenavond van de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs werden zowel het bestuur als de andere leden verrast door een bijzondereschenking. Collectiebeheerder van de vereniging Ron Tousain kondigde de bijzondere schenking aan. Het bleek te gaan om een grenspaal die na de droogmaking vanaf 1777 de grens aangaf tussen de heerlijkheid De Tempel en Berkel en Rodenrijs.

Bron: De Heraut on Line, door Trees Borkus-Henskens.

overhandiging steen

Ignatius Johan van Hees, heer van De Tempel liet in dat jaar ‘…aght steene paalen tot limietschijdingh’ tussen De Tempel en Berkel en Rodenrijs plaatsen met op de ene zijde uitgehakt ‘BR’ en op de andere zijde een ‘T ‘.
Tot op heden zijn de stenen grenspalen spoorloos verdwenen. Ron Tousain kwam op het spoor van de grenspaal tijdens een gesprek met een nieuwe sponsor van de vereniging Martien van Winden, die opgegroeid is in Rodenrijs.
Hij kocht de steen jaren geleden van een boer die hem op zijn land had staan. Martien woont hier niet meer, maar wilde als oud-Berkelnaar de historische vereniging graag sponsoren met zijn bedrijf Hoofbosch Beleggingsfonds. Dankzij hem is de vereniging nu in het bezit van dit bijzondere historische voorwerp.
Tekst uit aantekenboek van de ambachtsheren. Dit is van Ignatius van Hees (zijn broer was Herman van Hees,
ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs): ‘…in de hooge heerlijkhijdt van De Tempel sedert onheugelijke jaeren, voordat deselve verveent was, volgens informatie van een seer oud man aan de Kandelaar onder Overschie woonagtig, een houte galgh gestaan hebbende en deselve na ’t uijtveenen van de gemelde heerlijkhijdt vergaan en niet weder opgerigt zijnde, hebben wij na dat de heerlijkhijdt drooggemaakt was in plaats van de houte vergaane galgh twee seene pilaaren met een zwaar ijser daar boven tot een galgh (in het najaar 1777) doen vervaardigen; alsmede aght steenen paalen tot limietschijdingh van de Hooge Heelijkhijdt van de Tempel en de Ambachtsheerlijkhijdt van Berkel en Rodenrijs als toe doen stellen, waarop aan de eene zijde gehakt is T betekenende Den Tempel en aan de andere zijde BR betekenende
Berkel en Rodenrijs en heeft ons ’t een en ander volgens liquidatie met mijn broeder in den 11e maart 1778 gekogt de somma van f. 328:17:-- en dus voor ‎mijn ½ f. 164:8:8.’

steenDe paal heeft gestaan tussen de nummers 547 en 537 aan de Rodenrijseweg.
De familie Van der Spek die op dat moment boerde op de locatie langs de Rodenrijseweg verkocht de nu geschonken paal voor men naar het buitenland vertrok aan Martien van Winden. “De originele palen waren langer, maar deze was afgebroken en makkelijker te hanteren,” aldus een familielid die er eveneens woonde.