Inventaris van de doop-, trouw-, en begraafboeken van de Remonstrantse, Rooms Katholieke en Nederduits Gereformeerde gemeenten 1587-1812

Nederduits gereformeerde gemeente 1587-1811 

1-5            Doop-,  en trouwboeken,

1587-1811                                                               5 delen 

1                   1587-1648

NB “I registerboek”

Inhoud:

Dopen:           22 februari 1587-13 september 1648

Trouwen:        2 februari 1608-20 december 1648 

2                   1649-1682

NB. “II registerboek”

Inhoud:

Dopen:           1649-22 november 1682

Trouwen:        11 april 1649-6 december 1682

3                   1683-1727

Inhoud:

Dopen:           1683-1727

Trouwen:        7 februari 1683-1727 

4                   Doopboek,

1728-1811 

NB. Gemerkt “IV” 

5                   Trouwboek, 1728-1811 

6-7            Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkenrecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1714-1791    2 delen 

6                   1714-1747

NB. Hierin tevens staten van collecteopbrengsten           

7                   1767-1791 

Remonstrantse gemeente 1660-1811  

8                   Doopboek, Juni 1731-juli 1811     1 deel 

NB.     Doopboeken uit de periode 1660-1731 en 1731-1794 bevinden zich in het archief van de remonstrantse gemeente onder de inventarisnummers.. en … 

Rooms katholieke gemeente 1644-1812

9-12                               Doop-, en trouwboeken, 1644-1812       5 delen

9                   1644-1725 

Inhoud:

Dopen:           april 1644-1650 (folio 1-46)

Trouwen:        maart 1657-februari 1724 (fol. 96-112,126-129)

Lijst van pastoors:    1656-1800 (fol. 64)

Lijst van personen aan wie het H. Oliesel is toegediend,

1659-1723 (fol. 65-74)

Lijst  der gestorvenen, 1800-1809 (fol. 75-78)

Lijst van gestorvenen tijdens de pest, z.d. (voorin dit deel)

10               1724-10 maart 1763 

Inhoud:

Dopen:           1724-10 maart 1763

Trouwen:        24 februari 1726-3 juli 1739 en

                        20 januari 1750-13 april 1755 

11               Doopboek,

9 mei 1763-januari 1812 

12               Trouwboek,

30 oktober 1763-1810