Bewerkte Bronnen

Een aantal onderzoekers is u al voorgegaan en heeft bijgedragen aan het nader toegankelijk maken van archieven. Dit is erg prettig omdat sommige archieven moeilijk leesbaar zijn of geen index hebben, waardoor je soms moet zoeken naar de bekende “speld in de hooiberg”

Hieronder vindt u een aantal bestanden die door anderen gratis ter beschikking zijn gesteld, waarvoor onze hartelijke dank.

DTB

Index doopboek Remonstrantse Kerk te Berkel en Rodenrijs1660-1731

Dopen, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1587 - 1695

Dopen, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1587 - 1695 deel 2

Huwelijken, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1608 - 1695

Begraven, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1583-1611

Index Begraven Berkel 1651 - 1700 (nieuw)

Index op de impost van het begraven in Berkel en Rodenrijs 1695 - 1765 (volgt nog)

Inventaris van de doop-, trouw-, en begraafboeken van de Remonstrantse, Rooms Katholieke en Nederduits Gereformeerde gemeenten 1587-1812

Overlijden en begraven in ora Berkel inv. 5 (1602-1611)

Archief Kerkvoogdij Berkel inv. 176-186 – Begraven 1635-1649

Archief Kerkvoogdij inv. 146 (1669-1684)

Archief Kerkvoogdij Berkel inv 147 - Begraven 1685-1705

DTB Berkel inv. 9 (Roomskatholiek 1657 - 1725)

Ambacht Berkel en Rodenrijs inv 425 - Begraven 1651-1668

Notariële akten

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder deel 2

Index op het archief van notaris Dirck Uijtdewaert

Index op het archief van notaris Adriaen Coornwinder

Index op het archief van notaris Johan van Velsen

Overige Bronnen

Lijst van de landen van de heiligegeest van Berkel d.d. 9-8-1583

Weerbare mannen van Berkel en Rodenrijs 1629

Weerbare mannen van Berkel en Rodenrijs 1672

Kohier van het Monnikengeld van Berkel & Rodenrijs 1591-1598

Heren en ambachtsheren