Terugblik op de jaarvergadering van woensdag 29 mei 12013

Woensdag 29 mei werd de algemene ledenvergadering gehouden. De avond begon met het huishoudelijke gedeelte zoals het jaarverslag, de jaarrekening en de samenstelling van het bestuur. Penningmeester Anneke van Rijn zal haar penningmeesterschap overdragen aan Jan van der Spek.

Daarna werd de nieuwe website, gemaakt door Louise Dietz en Henny Rijntjes, gepresenteerd.

 

 

Na een korte pauze  presenteerde Catherine Visser van DaF Architecten uit LEDENVERGADERING 2013Rotterdam de plannen voor herinrichting van de polders Schieveen, Schiebroek en de Zuidpolder en Boterdorpse polder.

Het ging deze avond vooral om het Polderpad, dat loopt van de Rotte tot de Schie.

DaF-architecten ontwerpt de belevenisverbinding van het Polderpad. Samen met bewoners en geïnteresseerden zijn zij op zoek naar interessante verhalen en kansen voor programmering. Op de avond hebben ze gesproken  over welke cultuurhistorische elementen en verhalen uit de geschiedenis speciale aandacht moeten krijgen in de Vlinderstrik.

In het gebied tussen Rotterdam en Lansingerland werken stadsregio en gemeenten samen aan de Noordas, de opgave om aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen en te verbinden. Het Polderpad, de verbindende fiets en wandelroute door de Noordas, maakt het mogelijk om van de Rotte naar de Schie teLEDENVERGADERING 2013 fietsen en te wandelen. Het doel van het Polderpad is de samenhang en bekendheid van de afzonderlijke groengebieden te versterken en een aantrekkelijk recreatief programma te ontwikkelen. Hierbij is veel aandacht voor de geschiedenis van de polders.

Wie het groene gebied in de Rotterdamse Schiebroekse Polder en de Berkelse Zuidpolder van boven bekijkt, ziet direct waarom de bijnaam 'Vlinderstrik' zo toepasselijk is. Deze bijzonder gevormde agrarische gebieden maken van oudsher onderdeel uit van een cultuurlandschap van veenpolders en droogmakerijen. Tegenwoordig bestaat het grotendeels uit open weidelandschap, afgewisseld met sloten. Openheid geldt dan ook als een van de belangrijkste en meest waardevolle kenmerken van dit groene gebied.

 Na de presentatie kreeg Jan van der Spek het woord om zijn kennis van het landgoed De Tempel met de leden te delen.

LEDENVERGADERING 2013De oorsprong van de heerlijkheid de Tempel bij Berkel en Rodenrijs ligt in het duister. Haar geschreven geschiedenis begint in 1384. De heerlijkheid treedt dan in het licht als een minuscuul gebiedje (ongeveer 11 ha). dat uitzonderlijk is begiftigd. Het is namelijk een hoge heerlijkheid, met lage en hoge rechtspraak, vrijgesteld van allerlei financiële feodale verplichtingen en met een eigen toegangsweg. Door de eeuwen werd deze 'hoogheid"zorgvuldig in ere gehouden. In 1384 blijkt de heerlijkheid allodiaal bezit te zijn Kerstine van Zuydwye, vrouwe van Rodenrijs. Vanaf dat jaar zijn de heren van de Tempel verder bij naam bekend.

Als Johan van der Hoeven in 1715 de Tempel koopt, laat hij de oorspronkelijke "hofstad"slopen. Het veen wordt gedolven. De ontstane plas wordt later weer drooggelegd. De grond wordt opnieuw in cultuur gebracht. De naam "De Tempel"en de heerlijke rechten werden overgeheveld naar aan nabij gelegen goed in Overschie, dat reeds in het bezit was Johan van der Hoeven. In 1795 wordt de heerlijkheid een gemeente In de negentiende eeuw blijkt deze geen enkele inwoner te tellen. In 1855 wordt ze samengevoegd met de gemeente Berkel en Rodenrijs. In de zeventiende eeuw bezat de familie van Oldenbarnevelt de heerlijke rechten over De Tempel, toen nog een buurtschap op de plaats van het gesloopte slot. Johan van der Hoeven bouwde in het begin van de achttiende eeuw een landhuis op de plek van het huidige landgoed . Hij bracht de door hem verworven heerlijke rechten van De Tempel over op het nieuw gebouwde landhuis dat door hem en volgende eigenaren werd vergroot en uitgebreid. Omstreeks 1938 is het buiten verkocht aan de familie van Beek  

Aan het slot van de avond was er nog een verrassing: Er werd een voorwerp onthuld door RonTousain en een sponsor, dat een  grenspaal bleek te zijn van De Tempel: voorzien van een inscriptie met de kenmerkende T aan de voorzijde en B+R (Berkel en Rodenrijs) aan de achterzijde. Deze grenspaal vormt een tastbare herinnering aan het bestaan van deze befaamde heerlijkheid.

meer foto's zijn te vinden in de fotogalerij

LEDENVERGADERING 2013