Gemeentemonumenten

GM 20.00

 Kerkstraat 20

Adres:
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:      
Bouwjaar:

Kerkstraat 20 
Winkel 
Woonhuis 
ca. 1875                                   

Omschrijving:
Voormalig woonhuis op de middeleeuwse verkaveling van de dorpskern.
Rechthoekige bouwmassa, mogelijk zeventiende-eeuws, met zadeldak (ooit met riet gedekt) en wolfseind. Voorgevel tussen 1850 en 1875 vervangen door huidige, bepleisterde gevel. Deur en ramen zijn omlijst met geprofileerde vensterafdekking met kuifstek. Westelijke zijgevel is recent vervangen.
Interieur is niet meer aanwezig.

Waardering:
Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
*          Het object is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid.

GM 21.00

Leeweg 33

Adres:
Huidige functie:
Oorspronkelijke functie:     
Bouwjaar:  

Leeweg 33
Horecagelegenheid
Boerderij
1877                                     

Omschrijving:
Opvallend grote langhuisboerderij uit 1877 met stal uit 1876. De 30 meter lange oprijlaan is geflankeerd door platanen. De gevels zijn gemetseld van gele ijsselstenen met rode rondbogen en hanenkammen. Symmetrische voorgevel met rechts een kelder met troggewelven en opkamer. In de opkamer zitten vierruits (voorheen negenruits) schuiframen. Het midden bovenraam heeft een keperboog met daaronder een zesruits schuifraam. De andere ramen zijn T-vensters met glasin-lood in de bovenlichten.
In de zijgevel is een gevelsteen aanwezig. Het achterhuis heeft een afgeschuinde erker naast het voormalige boenhok. Het stalgedeelte bevat nog het originele gebint, maar is ingrijpend verbouwd ten gunste van de huidige functie.
Gevels: gele ijsselsteen in kruisverband, versierd met rode steen. Muurankers van gesmede rozetten. (Zie: Van Veen tot Vinex (2004) blz 71/72)

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant.
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, materiaal- en kleurgebruik).

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk en regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur.

GM 24.00

Laan van Koot 1 Laan van Koot
Adres:   
Huidige functie:     
Oorspronkelijke functie:      
Bouwjaar:     
Laan van Koot 1
Boerderij
Boerderij
1871
 

Omschrijving:
Boerderij op T-vormige plattegrond, met stal langs de Rodenrijse vaart en woonhuis haaks daarop langs de Laan van Koot. De rijk gedecoreerde voorgevel heeft een middenresaliet, bekroond met een topgevel, waarin een raam met dubbele keperboog. De ramen hebben afgeronde hoeken en accoladevormige omlijsting met kuifstek. Voor- en zijgevel hebben hoekpilasters. Toegang via trap aan de rechter kopgevel.
Het woongedeelte is geheel onderkelderd, de kelderramen zijn opgenomen in de gepleisterde plint. Boven elk kelderraam is het monogram IHS en een kruis afgebeeld. De erker aan het achterhuis bevindt zich aan de vaartzijde.
Gevels: grauwe baksteen in kruisverband, stal van gele ijsselstenen.
Daken: zadeldak met geglazuurde platte Friese pannen, het bedrijfsgedeelte onder golfplaat.
Zie: Van Veen tot Vinex (2004) blz 79/80

Groenvoorzieningen:
Langs de vaart staan leilinden.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen    in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
*          Het object is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen.
*          Het object heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek en dorp (oriëntatiepunt).

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk en regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur
*          Het object is van belang als onderdeel van een landschappelijke omgeving met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter.

GM 25.00
Laan van Koot

Adres:   
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:       
Bouwjaar:     

Laan van Koot 5
Woonhuis, zorginstelling
Boerderij 
zeventiende eeuw
                             

Omschrijving:
Traditionele Zuid Hollandse zeventiende-eeuwse boerderij met mogelijk zestiende-eeuwse bouwdelen van voorganger. De boerderij met boomgaard, stallen en schuren staan op een verhoging in het oude polderland, te bereiken via een dijkje.
Deze L-vormige boerderij was oorspronkelijk geheel met riet bedekt; sinds een storm heeft het opkamergedeelte een pannendak. De gevel van het voorhuis met zadeldak en wolfseind bevat laat negentiende-eeuwse schuiframen en bovenin een achttiende–eeuws raam met roedenverdeling. In de zijgevel bevinden zich de kelderramen met luiken en in de segmentbogen zijn imitatiesluitstenen aangebracht met een kruis en het IHS-monogram. De ramen van de opkamer zijn achttiende-eeuws. De stal achter het woongedeelte en de boender is net als de daarnaast gelegen stal vroeg negentiende-eeuws. Naast de stal staat de oude plee en het melkhuisje, dat grenst aan een vooralig wijkje (nu een vijver) met  waterstoep. Het interieur van het object met zijn eiken  betimmering, schouw en bedstee is bijzonder goed bewaard gebleven.
Voor de boerderij ligt een oude boomgaard, op het erf staat een houten wagenschuur.

Bijzonderheden:
In het stalgedeelte is een aparte ruimte waar de karnmolen met toebehoren nog aanwezig is. In de woonkamer bevinden zich achttiende-eeuwse tegeltableaus en in diverse ruimten zijn blauw-witte tegels als plint aangebracht.
Zie: Van Veen tot Vinex (2004) blz. 81-88

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant
*          Het object is een goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling
*          Het object heeft een bijzonder en zeldzaam interieur

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk landschappelijk concept.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal economische, technische of geestelijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk en regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur en interieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.
*          Het object is van belang als onderdeel van een landschappelijke omgeving, met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuurhistorisch, typologisch en functionele opzicht en zijn bijzondere ouderdom.

GM 29.00

Nieuwstraat 5

Adres:    
Huidige functie:    
Oorspronkelijke functie:         
Bouwjaar:               
Nieuwstraat 5 
Winkel
Pakhuis
1913

Omschrijving:
Dit laatste vrij gave pakhuis in het dorpscentrum is een klein pakhuis uit 1913, bestaande uit begane grond en verdieping onder mansardedak met gesmoorde Tuille-du-Nord pannen haaks op de weg.
De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde, geknikte puntgevel met entree in het midden. De van grauwe baksteen in kettingverband gemetselde gevels hebben rode verblendsteen sierbanden en sierlijke muurankers. Er bevinden zich rondbogen boven de vensters en een segmentboog boven de deuren. De bogen zijn gemaakt van geometrisch metselwerk met gele en rode verblendsteen. Het pand heeft houten bakgoten en windveren, de dakkapellen zijn origineel.
Vensters en deuren: Rondboogvensters met ijzeren tracering. Vernieuwde entreedeur met zij- en bovenlicht (met vierruits roedenverdeling). Dubbel openslaand hijsluik met roedeverdeling en zesruits bovenlicht. In het siermetselwerk boven het venster op de verdieping is het bouwjaar verwerkt.

Waardering:

Architectonische waarde
*         Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere detaillering, materiaal- en kleurgebruik).

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
*          Het object is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur.

GM 34.00

Noordeindseweg 53 Noordeindseweg 53
Adres: 
Huidige functie:     
Oorspronkelijke functie:         
Bouwjaar:    

Noordeindseweg 51-53 
Woonhuis
Boerderij
1860-1880

Omschrijving:
Vrijstaand herenhuis, ca 1860-1880, bestaande uit vierkante bouwmassa, met kelder, begane grond en verdieping onder afgeplat schilddak. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel van vijf venstereenheden (T-schuiframen) breed met hoekpilasters en entree met gecanneleerde pilasters in het middenrisaliet. Boven de deur is een decoratieve reliëfsteen met mannenkop en kuifstukken in de vensters.
Gevels van grauwe baksteen in kruisverband en fijn gevoegd metselwerk. Segmentboog boven vensters en gepleisterde hoekpilasters op begane grond met groeven en op de verdieping met rechthoekig verdiept veld. Op het dak aan de voorzijde staan twee dakkapellen met decoratief geprofileerde vleugel stukken.
Tegen het huis staat een fraaie overkapping ondersteund door gietijzeren zuilen met acanthusbladeren. Achter het pand staat een grote wagenschuur met twee dubbele deuren.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant.
*          Het object is een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling.

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk, historisch gegeven (bewoners).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur.

GM 35.00

Noordeindseweg 52 Noordeindseweg 52

Adres:  
Huidige functie:  
Oorspronkelijke functie:            
Bouwjaar:   
Noordeindseweg 52
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1910                                       

Omschrijving:
Vrijstaand woonhuis uit circa 1910 bestaande uit begane grond en dakverdieping.
De voorgevel is een langsgevel, waarin links de entree naast de risalerende puntgevel met erker. Deze erker heeft afgeschuinde zijkanten met een houten balkon erboven. Tegen de achtergevel staat een eenlaagse uitbouw onder een lessenaarsdak met houten serre.
De gevel is gemetseld in grauwe baksteen in halfsteens verband. Boven de deuren en vensters bevinden zich kunststenen lateien. De plint is afgedekt met iets uitkragende groen geglazuurde profielstenen. In de gevel is versiering door witte verblendstenen aangebracht.
Het dak bestaat uit twee haaks op elkaar staande zadeldaken met rood/bruin geglazuurde Tuille-du-Nord pannen, een houten bakgoot en geprofileerde gootklossen en windveren.
Vensters/deuren: paneeldeur met geslepen ruitjes en glas-in-lood bovenlicht. Schuiframen en balkondeur met zij- en bovenlichten zijn vernieuwd.
Rondom is een tuin met 3 monumentale rode beuken, lage gemetselde tuinmuur met stalen kettingen tussen de pijlers. (*)

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling.

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en/of de gaafheid van het exterieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (tuinaanleg) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

GM 37.00

noordeindseweg 61

Adres: 
Huidige functie:    
Oorspronkelijke functie:   
Bouwjaar:        

Noordeindseweg 61
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1910

Omschrijving:
Vrijstaand pand in chaletstijl met Jugendstil kenmerken, ca. 1910 op samengestelde plattegrond, bestaande uit begane grond en dakverdieping. Voorgevel heeft rechts een puntgevel, links daarvan een terugspringend torenachtig lichaam waarin zich de entree bevindt. Links daarvan staat een weer iets terugspringende langsgevel.
De gevels bestaan uit grauwe baksteen in kruisverband, groen geglazuurde lekdorpels en rode/gele verblendstenen zijn decoratief verwerkt in sierbanden en segmentbogen boven deuren en vensters. Op verdieping is pleisterwerk aangebracht binnen imitatie vakwerk.
Daken: samengestelde zadeldaken met betonnen sneldekpannen. Daar onder houten bakgoot op decoratieve gootklossen. Houten windveren aanwezig.
Vensters/deuren: vernieuwde ramen (waarschijnlijk in oude vorm), deels met roeden in bovenlichten, vernieuwde deur met bovenlicht.

Waardering:

Architectonische waarde 
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur 
*          Het object is van belang als onderdeel van een dorpse omgeving met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologische opzicht.

GM 39.00

Noordeindseweg 100  Noordeindseweg 100 102

Adres:   
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:           
Bouwjaar:   
Architect:      
Noordeindseweg 100
Pastorie
Pastorie 
1865-1868
G.A. Vogelpoel                                    

Omschrijving:
Pastorie gebouwd door architect G.A. Vogelpoel in 1865-1868 in eclectische stijl, grenzend aan de kerk. Rechthoekige bouwmassa, bestaande uit begane grond en verdieping onder flauw hellend mansardedak met leien in maasdekking en rijndekking. Voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met entree in het middenrisaliet die de daklijst doorbreekt met tuitgevel van gemetselde dakkapel.
Gevelindeling met 5 venstereenheden en hoekpilasters. In de gevel zijn grauwe bakstenen in kruisverband verwerkt. Boven de deuren en vensters bevinden zich tudorbogen.
Vensters/deuren: Ramen met 6-ruits indeling en bovenlicht in de vorm van een tudorboog. Op begane grond zit glas-in-lood in de bovenlichten. Entree paneeldeur met getralied ruitje en bovenlicht bereikbaar via glazen portaal uit de jaren 1950.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (bewoners, beroepen)

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en/of de gaafheid van het exterieur
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (tuinaanleg) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

 

GM 40.00

/Noordeindseweg 102 /Noordeindseweg 102
/Noordeindseweg 102 /Noordeindseweg 102
Adres: 
Huidige functie:   
Oorspronkelijke functie:         
Bouwjaar:   
Architect:     
Noordeindseweg 102
Rooms Katholieke kerk
Rooms Katholieke kerk
1865-1868  
G.A. Vogelpoel
                       

Omschrijving:
Driebeukig Kerkgebouw, als pseudobasiliek in de jaren 1865-1868 ontworpen door architect G.A. Vogelpoel. Uitgebouwde fronttoren met overhoeks geplaatste steunberen. In de toren een horizontale geleding met smallere klokkentoren, voorzien van met leien gedekte naaldspits waarop een haan prijkt. Zijbeuken hebben een puntgevel, bekroond met latijns kruis. De beuken bestaande uit 7 traveeën zijn tijdens grootschalige verbouwing in 1926 toegevoegd, waarbij neogotische elementen zijn verwijderd. Het koor is vijfzijdig gesloten.
Gevels bestaan uit grauwe baksteen in kruisverband, entreeportaal heeft vlechtingen. Sierblokjes in de steunberen en in de toren. Boven de vensters zijn neogotische spitsbogen, ramen van fraai uitgevoerd glas-in-lood.
Fraai bewaart Art Deco interieur van schoon metselwerk in muren en plafondgewelven, beeldengroepen en kruisgang. De kapellen zijn voorzien van fraaie betegeling en beelden. Het koor heeft bijzondere glas-in-lood ramen.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).
*          Het object heeft een bijzonder en zeldzaam interieur.

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk landschappelijk concept.
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps en landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
*          Het object heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, dorp en wijk (oriëntatiepunt).

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk en regionaal historisch gegeven (gebeurtenissen, bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur en interieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

GM 42.00

Noordeindseweg 314

Adres: 
Huidige functie:  
Oorspronkelijke functie:         
Bouwjaar:           

Noordeindseweg 314
Woonhuis
Arbeiderswoning
1811

Omschrijving:
Arbeiderswoning uit 1811, gelegen op de oude verkaveling bestaande uit begane grond en dakverdieping. Eenvoudige rechthoekige bouwmassa onder rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Met rode nokvorsten beklede nok, onderbroken door schoorsteen. Tegen beide kopgevels en de achtergevel staat een aanbouw onder lessenaarsdak met rode oud-Holandse pannen. Entree in de langsgevel aan de wegzijde. De achtergevel is hoger dan de voorgevel. Alle gevels zijn wit gesausde baksteen in kruisverband. Boven deuren en vensters zijn rollagen aangebracht, onder de dakrand zijn vlechtingen.
Vensters en deuren: vernieuwd in mogelijk oorspronkelijke vorm met roeden.
Stichtingssteen in de langsgevel. Vermoedelijk is het pand gefundeerd op turf.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling.

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps en landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Cultuurhistorische waarden
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een sociaaleconomische, ontwikkeling

Gaafheid / herkenbaarheid.
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, typologisch en   functionele opzicht en zijn bijzondere ouderdom.

GM 43.00

Noordeindseweg 388 

Adres:   
Huidige functie:   
Oorspronkelijke functie:             
Bouwjaar:      
Noordeindseweg 388
Gevelsteen
Gevelsteen
Eerste kwart 17e eeuw

Omschrijving:
Zeer grote zandstenen gevelsteen (145cm breed bij 77cm hoog) uit het eerste kwart van de zeventiende-eeuw.
De steen is fraai gebeeldhouwd in de vorm van een cartouche met in de middelste krul een dolfijnenkop. Dergelijke omlijstingen zijn kenmerkend voor de Renaissance. Op de steen is een stier met een lauwerkans (prijsstier) uitgehouwen.
De stier was een symbool van kracht en vruchtbaarheid. De beschildering binnen de cartouche is recent aangebracht. Dergelijke gevelstenen zijn zeldzaam op het platte land.
Deze gevelsteen prijkt in de garage van een modern woonhuis. En het bevond zich eerder in de garage van Noordeindseweg 380. De steen moet afkomstig zijn van een lang geleden afgebroken boerderij die daar gestaan zal hebben.

Waardering:

Architectonische waarden
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen    in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).

Cultuurhistorische waarden
*          Het object is van belang vanwege een regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid / herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch en functioneel opzicht en zijn bijzondere ouderdom.

GM 45.00

Noordeindseweg 406 Noordeindseweg 406

Noordeindseweg 406 reconstructie

Adres:   
Huidige functie:  
Oorspronkelijke functie:          
Bouwjaar:                 
Noordeindseweg 406
Woonhuis
Boerderij 
midden 18e eeuw

Omschrijving:
Boerderij, bouwjaar midden 18e eeuw en wagenschuur.
Hoewel het riet op het dak van deze boerderij is vervangen door een golfplaten dak en het daardoor veel van zijn schoonheid lijkt te hebben verloren, is dit woongedeelte van de boerderij in uitzonderlijke goede staat. De vorm van de kelderluiken en het gebruik van drieklezoren in het metselverband zijn bijzonder en duiden op een bouwtijd rond het midden van de achttiende eeuw. Onder het dak zijn vlechtingen en boven de vensters hanenkammen in het metselwerk van gele ijsselstenen aangebracht. Het oorspronkelijk met riet gedekte zadeldak is voorzien van een wolfseind.
Het woongedeelte en de naastliggende wagenschuur zijn met name origineel en het behouden waard. Dit geldt niet voor de achter de aan de woning verbonden schuur, deze is halverwege de vorige eeuw gerealiseerd met een lichte staalconstructie. Het pand, dat bestaat uit een begane grond met kelder en een zolderverdieping, is op de middeleeuwse verkaveling gebouwd. De indeling is nog ongewijzigd, de verschillende kamers zijn ongelijkvloers met elkaar verbonden. Het oorspronkelijke gebruik van de boerderij is hier nog in terug te vinden. de afwerking is eenvoudig zonder noemenswaardige versieringen. 
Rondom het perceel is het veen weg gegraven ten behoeve van de turfwinning, een verschijnsel dat zich overal in Lansingerland voordeed, maar langs de Noordeindseweg het beste is te zien. De daardoor ontstane waterpartij in dit deel van de gemeente is in de jaren 1774 – 1776 drooggemalen. De boerderij dateert van vóór deze droogmaking en is daarmee de op één na oudste boerderij in Lansingerland.
Op het erf ten noorden van de boerderij staat een houten wagenschuur uit het begin van de 20ste eeuw. De mansardekap is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen, de gevels zijn van groen geschilderde rabatdelen. De zuidgevel van deze schuur is later voorzien van schuifdeuren. Er bestaan nog slechts twee van deze schuren in Lansingerland. Dit type wagenschuren stond op vele boerenerven in het land. Inmiddels zijn er vele verloren gegaan. De vorm is kenmerkend voor het gebruik als plaats voor wagens op hoge wielen.

Groenaanleg:
Langs de oprijlaan staan vier oude essen.

Bijzonderheden:
De boerderij is gebouwd op de middeleeuwse verkaveling.

Waardering:

Architectonische waarden
*          Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant.

Cultuurhistorische waarden
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (beroepen).

Gaafheid / herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid van het exterieur en interieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, tuinaanleg) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch en functioneel opzicht en zijn bijzondere ouderdom.

GM 55.00

/Rodenrijseweg 54

Adres:     
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:         
Bouwjaar:      
Naam:              
Rodenrijseweg 54
Woning
Boerderij 
1852
Klokkewoning

Omschrijving:
L-vormige boerderij, in 1852 gebouwd op de plaats van een voorganger, langs de omdijking van de Westpolder. Bij dit object behoort ook de ophaalbrug met een bel, waaraan de boerderij zijn naam de “Klokkewoning” ontleent. Deze ijzeren brug is een van de laatste in Berkel en Rodenrijs.
Rechts in het pand bevindt zich de kelder met bijbehorende ramen en afweertekens erboven. Boven de kelder is de opkamer, links daarvan is de woonkamer. In het achterhuis is de kamer met erker en het boenhok met de keuken. Het koetshuis is onlangs ingestort, van de stal is de achtergevel vervangen. Op het erf bevinden zich ook de met rabatdelen beklede houten karnschuur met karnpad. Daar achter staat een houthok.
Zie: Van Veen tot Vinex (2004) blz 73-78

Groenaanleg:
Voor de gevel staan een aantal leilinden.

Bijzonderheden:
Het interieur bevatte originele betimmering, bedstede, haard en een schouw met zeventiende-eeuwse tegeltableaus. Helaas is het meeste er inmiddels uitgesloopt. De schuilplaats voor onderduikers in de Tweede Wereldoorlog is nog wel aanwezig.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).
*          Het object bevat bijzondere en zeldzame onderdelen in het interieur.

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur en interieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch en typologisch opzicht.

GM 58.00

Rodenrijseweg 120

Adres: 
Huidige functie:  
Oorspronkelijke functie:           
Bouwjaar:    
Rodenrijseweg 120
Woonhuis
Woonhuis 
1912

Omschrijving: 
Tuinderswoning gebouwd 1912. Rechthoekige bouwmassa bestaande uit begane grond, verdieping en zolderverdieping onder afgeplat schilddak. In de langsgevel bevinden zich vensters met vierruits roedenverdeling bovenlichten en de sterk terugliggende entree. Rechts daarvan staat een risaliserende gevel met erker. Op de met afgeschuinde hoeken gebouwde erker bevindt zich een balkon met gemetselde balustrade. De gevelbeëindiging bestaat uit uitstekende schouderstukken op de hoeken met segmentboog ertussen die het platte dak verbergt.
Zowel in de zijgevel als in de langsgevel is een dakkapel (origineel) vanuit de nok aangebracht.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, materiaal- en kleurgebruik).

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
*          Het object is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en wateren.

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk, historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid/herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur.

GM 66.00

Rodenrijseweg 5-9

Adres:   
Huidige functie:  
Oorspronkelijke functie:   
Bouwjaar:     

Rodenrijseweg 7
Graanmaalderij
Meelfabriek
1931

Omschrijving:
Tot het GM behoort de grote vierkante bouwmassa met een verhoogde dakopbouw op het platte dak. Ook de nog aanwezige ingemetselde molensteen in het pand behoort tot het GM. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde langsgevel met op de begane grond oorspronkelijk vijf ingangen waarvan de linker en rechter later zijn dichtgezet. De voet van de pedanten ter plaatse van de ingangen zijn licht verbreed. Op de 1e verdieping bevindt zich een dubbele openslaande deur met daar boven de stichtingssteen uit 1931. De gevels bestaan uit grauwe baksteen in kruisverband. Boven de deur en vensters bevinden zich betonnen lateien. De ramen van de eerste en de tweede verdieping bestaan uit stalen vensters met 9-ruits roedenverdeling. In de rechter zijgevel van de begane grond en rondom in de derde verdieping zijn stalen ramen met 6-ruits roedenverdeling aangebracht. In de voor- en achtergevels zitten stalen bouwankers, die van het dak bevinden zich in alle gevels. Het gebouw heeft een houten bakgoot en op het platte dak een verhoogde dakopbouw met in de voorgevel een 9-ruits stalen venster en gesmoorde kruispannen op het zadeldak.

Geschiedenis
Het maalderijbedrijf is voortgekomen uit een grutterij waar men later ook door middel van een korenmolen graan ging malen. Maalderij “De Hoop” is in 1931 opgeleverd, nadat het vorige pand kort daarvoor was afgebrand. Het gebouw is ontworpen door de architect Stuurman uit Gouda, die al meerdere maalderijen had gebouwd. Het gebouw van 20 m breed, 28 m diep en vier verdiepingen hoog is gebouwd door aannemer van Willigen, eveneens uit Gouda. Het ontwerp past in de reeks opslag- en verwerkingsgebouwen uit die periode. Het ontwerp is uiterst functioneel en georganiseerd op werken en opslaan. Toch was enige nostalgie de eigenaar niet vreemd, in het gebouw is de oude molensteen van de voormalige korenmolen ingemetseld.
De voorgevel heeft openingen gericht op het water en op de verdieping een toegang om rechtstreeks uit het schip het meel het gebouw in te brengen. Dit type gebouwen is ook te vinden in de oudere havensteden in Nederland en België. Rond deze periode werden vele gebouwen ontwikkeld waarbij de snelheid van overslag het leidende thema was. Diverse entrepotgebouwen illustreren dit. De architectuur van deze gebouwen was mogelijk geworden door de destijds op gang gekomen ruime toepassing van staal en gewapend beton met een skeletstructuur, waarbij de bakstenen gevel als een schil om het skelet is gemetseld. De raamopeningen zijn veelal bepaald door het gebruik van stalen kozijnen eenvoudig ingedeeld voor kleinere glasmaten. Het gebouw is een uitstekende representant voor industriële periode in Nederland. Het is een weerslag van de groei van het bedrijf, het moderne denken en efficiëntie.

Waardering:

Architectonische waarde
*          Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant
*          Het object is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik)

Stedenbouwkundige waarde
*          Het object is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of bodemgesteldheid
*          Belang van het complex voor de ontwikkeling van de 3B stedenbouw in het algemeen

Cultuurhistorische waarde
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaaleconomische, technische of geestelijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke of bestuurlijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (feiten, gebeurtenissen, bewoners, beroepen enz.).

Gaafheid / herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en/of de gaafheid van het exterieur en/of interieur.
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.
*          Het object is van belang als onderdeel van een stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom.
*          Het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid.

GM 67.00

westpolder

 

westpolder westpolder
Adres:    
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:  
Bouwjaar:     
Westpolder
Overbrugging watergang
Fundering watermolen
ca 1772                     

Omschrijving:
Fundering van een achtkante watermolen van de Droogmaking van de West- Noord- en Zuidpolder van Berkel en Rodenrijs.
Ondermolen van de driegang in de Westpolder. Gebouwd met staand scheprad. In 1928 is de molen tot het maaiveld afgebroken. De fundering en de watergang bleven daarbij gespaard en zijn thans nog zichtbaar aanwezig. De top van de watergang bevat een hardstenen sluitsteen, waarin geen jaartal is te zien.

Geschiedenis:
Na de grootschalige vervening was het meeste land in Berkel en Rodenrijs in water veranderd. In de achttiende-eeuw was de situatie gevaarlijk en onhoudbaar geworden. Het resterende land spoelde weg en de bewoners verloren hun middelen van bestaan. Alleen door het gebied in te polderen en droog te maken, kon het gebied weer bewoonbaar gemaakt worden. Ten behoeve van de droogmaking van de West- Noord- en Zuidpolder zijn vanaf 1772 maar liefst 7 watermolens gebouwd. Het complex bestond uit twee molen driegangen en een extra bovenmolen bij de vier reeds bestaande in Rodenrijs. Hiervan resteert alleen de bovenmolen, thans bekend onder de naam De Valk (RM 9439).
De driegang in de Noordpolder is geheel verdwenen in 1883, van de driegang in de Westpolder, die gesloopt is in 1938 resteren een woonhuis en deze fundering.

Waardering:

Architectonische waarden
*          Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).
*          Het object is een goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (pioniersfunctie).

Stedenbouwkundige waarden
*          Het object is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met wateren en bodemgesteldheid.
*          Belang van het complex voor de ontwikkeling van de 3B stedenbouw in het algemeen.

Cultuurhistorische waarden
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid / herkenbaarheid
*          Het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben.

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch en functioneel opzicht en zijn bijzondere ouderdom.
*          Het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid.

GM 69.00

Molenkade Molenkade
Adres:     
Huidige functie: 
Oorspronkelijke functie:          
Bouwjaar:      
Molenkade 4
Woonhuis
Molenaarswoning
18e eeuw

Omschrijving:
Achttiende-eeuws woonhuis onder een zadeldak met een schild aan de oostzijde. Dit schilddak loopt door over de oorspronkelijke aanbouw die als berging fungeerde. Op het schilddak is later een dakkapel geplaatst met en schuifbaar bovenlicht, bestaande uit drie vlakken. Het dak is aan deze kant en aan de weerszijden van de uitbouw afgewerkt met windveren. Het dak is bekleed met rode oud-Hollandse dakpannen en nokvorsten met een gemetselde schoorsteen in de nok. Op de kruising van de nok en het schilddak staat een eenvoudige piron. De goten liggen op gesneden houten consoles.
De raampartijen in de zuidgevel zijn ingrijpend gewijzigd. De westgevel is met cement bepleisterd.

Geschiedenis:
Het huis behoorde bij de van oorsprong middeleeuwse Hoekmolen (afgebroken 1939) en fungeerde daar als molenaarswoning. De Hoekmolen was sinds de middeleeuwen onderdeel van een ingewikkeld molencomplex, samen met nog drie molens. De watermolens hebben voor de afwatering gezorgd van de Polder Berkel, maar ook van Ruijven, Akkersdijk en Pijnakker. Eeuwenlang waren er geschillen tussen de polderbesturen over de kosten, totdat Johan van Oldenbarnevelt hier in 1618 een eind aan maakte door de bouw van een vijfde molen. In 1772 kwam er een zesde molen bij: molen De Valk, thans Rijksmonument RM 9349. Het molenhuis vormt nu een ensemble met de er tegenover liggende sluis en sluiswachterswoning, beiden Rijksmonument.

Waardering:

Stedenbouwkundige waarden
*          Het object is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk landschappelijk concept.
*          Het object is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen.
*          Het object is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met wateren en bodemgesteldheid.
*          Belang van het complex voor de ontwikkeling van de 3B stedenbouw in het algemeen.

Cultuurhistorische waarden
*          Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke ontwikkeling.
*          Het object is van belang vanwege een regionaal historisch gegeven (bewoners, beroepen).

Gaafheid / herkenbaarheid
*          Het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur

Zeldzaamheid
*          Het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom.
*          Het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid.