Rijksmonumenten in Berkel en Rodenrijs


Dorpskerk, Kerksingel 1      
Kerktoren, Kerksingel bij 1   
Toegangshek, Kerksingel bij 1 
Molenaarswoning bij molen “De Valk”      
Woonhuis Molenweg 111            
Poldermolen De Valk, Molenweg 109  
Schutsluis Waterkering en -doorlaat Zwethkade bij 2      

1732 
15e eeuw
18e eeuw 
19e eeuw
1e helft 19e eeuw
1772 
1862