1250 Notarissen te Berkel en Rodenrijs 1656-1848

Notarieel archief van Berkel

      1656 – 1848 

Vedastus Coornwinder
Geadmitteerd 1 augustus 1656 te ’s-Gravenhage

1-2                Minuutakten, 1656-1671   2 delen

1.                  september 1656 – december 1662
2.                  december  1667 -  maart 1671

Dirck Utdewaert 
Geadmitteerd 20 mei 1676 Waar ?

3-9                 Minuutakten,1670-1727       7 delen  NB. Met alfabetische indices op voornaam van de comparanten

3.                   mei 1670-1678  NB. Akten staan  niet in chronologische volgorde
4.                  1679 – 1682
5.                  1683 – 1689
6.                  1690 – 1696
7.                  1697 – 1702
8.                  1703 – 1710
9.                  januari 1711 – maart 1724
                     juni 1726 – december 1727

Adriaen Coornwinder 
Geadmitteerd 27 maart 1681 Waar ? 

10-11            Minuutakten, 1681-1703      2 delen   NB.  Met alfabetische indices op voornaam van de comparanten

10.               mei 1681 – december 1689
11.               februari 1690 – november 1698
                    februari 1702 – oktober 1703
12.               Bevelschrift van het Hof van Holland aan de notaris om een akte in afschrift te leveren aan de baljuw en dijkgraaf van Delfland, 25 december 1684      1 stuk 

Michael Bontenbal 
Geadmitteerd 25 april 1692 Waar ?

13-14            Minuutakten, 1692-1698       2 delen    NB. Zie ook Zevenhuizen inv.nr. 8929: Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld
13                mei  1692  - december 1696
14.               januari 1697 – mei 1698

Johan van  Velsen
Geadmitteerd 27 juni 1703   NB. Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

15-21           Minuutakten, 1703-1719   6 delen  1 pak
15.               juli 1703 – 1705
16.               1706 – 1707
17.               1708
18.               1709
19.               1710 – 1711
20.               1712 – 1714
21.               1715 – 1719 

Simon Heynrijk Kruger
Geadmitteerd 20 juni 1709 Waar ?   NB. Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

22-23           Minuutakten, 1709-1723    2 delen   NB. Met alfabetische indices op achternaam van de comparanten
22.               juni 1709 – 1717
23.               1718 – april 1723

Cornelis Schippers
Geadmitteerd 18 februari 1719 te Rijswijk    NB. Zie Rijswijk inv.nr.  7101

24-42            Minuutakten, 1723-1746   19 delen
24.                juni 1723-1725
25.               1726 – 1727
26.               1728 – 1729
27.               1730
28.               1731
29.               1732
30.               1733
31.               1734
32.               1735
33.               1736
34.               1737
35.               1738
36.               1739
37.               1740
38.               1741
39.               1742
40.               1743
41.               1744
42.               1745 – juli 1746
43.               Gelijktijdige afschriften van voor deze notaris verleden akten, 1727      2 stukken

Arent Vosmaer 
Geadmitteerd 7 april 1723 Waar ?  NB. Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

44-45            Minuutakten, 1723-1748    2 delen
44.               mei  1723 – 1733
45.               1734 – februari 1749 Jaartal controleren !
46.               Concept-grossen van akten en boedelinventarissen, 1723-1734      1 omslag
47.               Stukken betreffende nalatenschappen en declaraties, 1731-1747   1 omslag

Abraham Penning 
Geadmitteerd 30 mei 1741 te Delft  NB. Als  zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs genoemd. 
Zie Delft inv.nr. 2873

48-59            Minuutakten, 1746-1775    12 delen   NB.  Met alfabetische indices op voornaam van de comparanten
48.               oktober 1746 – 1749
49.               1750 – 1751
50.               1752 – 1753
51.               1754 – 1755
52.               1756 – 1757
53.               1758 – 1760
54.               1761 -  1764
55.               1765 – 1766
56.               1767 – juni 1768
57.               juli 1768 – 1769
58.               1770 – 1771
59.               1772 – juni 1775

Pieter Rosemond
Geadmitteerd ? NB. Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

60.               Concept- akte van een obligatie, 1752    1  stuk

Cornelis Schadee  
Geadmiteerd 20 november 1775  NB. Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

61-63            Minuutakten, 1776-1794   3 delen   NB. Met alfabetische indices op achternaam van de comparanten
61.               maart 1776 – maart 1780
62.               juli 1780 – december 1783
63.               november 1788 – juni 1794 Data controleren !

Jan Langeveld jr.

64                 Minuutakten,  Juli 1800 – april  1803   1 deel NB. Met alfabetische indices op voornaam van de comparanten
65                 Ingekomen brieven met genealogische gegevens  uit de periode 1622-1736  over Maria van Dijk,weduwe van Cornelis van Duijkeren, en de familie Dekker uit Hillegersberg, afkomstig uit een doopboek, 1801,1836                    
NB. Stuk is niet meer aanwezig !

Petrus Egbertus van Aalst, Als zijn residentie wordt Berkel en Rodenrijs vermeld

66-79           Minuutakten, 1814-1842     14 pakken
66.               augustus 1814 – december 1817   NB. Incompleet
67.               1818 – 1820
68.               1821 – 1825
69.               1826 – 1828
70.               1829 – 1830
71.               1831 – 1832
72.               1833 – 1834
73.               1835 – 1836
74.               1837
75.               1838
76.               1839
77.               1840
78.               1841
79.               januari 1842 – oktober 1842
80                 Concept-brief van P.E. van Aalst aan de ambachtsheer van Berkel, 1815    1 stuk
81                 Concepten van boedelrekeningen en inventarissen, opgemaakt door de notaris ten dienste van de ingezetenen van Berkel, 1814-1815    1 omslag
82                 Concept-akten, 1814-1815    1 katern
83.                Registers van wisselprotesten, Juli 1829-februari 1841   1 katern
84-119           Repertoria, 1814-1841   36 katernen NB. Repertoire 1812 bevindt zich in het gemeentearchief Rotterdam
84.                augustus 1814 – december 1814
85.               1815
86.               1816
87.               1817
88.               1818
89.               1819
90.               1820
91.               1821
92.               1822
93.               januari 1823 – september 1823
94.               september 1823 – mei 1824
95.               juni 1824 – december 1824
96.               1825
97.               januari 1826 – oktober 1826
98.               oktober 1826 – januari 1827
99.               februari 1827 – december 1827
100.             1828
101.             maart 1829 – oktober 1829
102.             oktober 1829 – december 1829
103.             1830
104.             1831
105.             januari 1832 – augustus 1832
106.             augustus 1832 – december 1832
107.             1833
108.             1834
109.             1835 
110.             1836
111.             januari 1837 – november 1837
112.             november 1837 – december 1837
113.             januari 1838 – oktober 1838
114.             november 1838 – april 1839
115.             april 1839 – oktober 1839
116.             oktober  1839 – december 1839
117.             1840
118.             januari 1841 – december  1841
119.             december 1841
120              Ingekomen brieven, 1819, 1836    1 omslag                                

121-126        Minuutakten, 1843-1848      1 stuk, 2 pakken en 3 delen
121.1843
122.1844
123.1845
124.1846
125.1847
126.1848
127-132       Repertoria, 1842-1848      6 katernen
127.1842
128.1843
129.1844
130.1845
131.1846
132.1847 -  1848

Concordans notarieel archief Berkel en Rodenrijs 1656-1848

Akten voor 1843

Oud nummer  Nieuw nummer

762                                                           1
763                                                           2
764                                                           3
765                                                           4
766                                                           5
767                                                           6
768                                                           7
769                                                           8
770                                                           9
771                                                           10
772                                                           11
773                                                           12
774                                                           13 en 14
774a                                                         15
774b                                                         16
774c                                                         17
774d                                                         18
774e                                                         19
774f                                                          20
774g                                                         21
775                                                           22
776                                                           23
777                                                           24
778                                                           25
779                                                           26
780                                                           27
781                                                           28
782                                                           29
783                                                           30
784                                                           31
785                                                           32
786                                                           33
787                                                           34
788                                                           35
789                                                           36
790                                                           37
791                                                           38
792                                                           39
793                                                           40
794                                                           41
795                                                           42
796                                                           43
797                                                           44
798                                                           45
798a                                                         46
798b                                                         47
799                                                           48
800                                                           49
801                                                           50
802                                                           51
803                                                           52
804                                                           53
805                                                           54
806                                                           55
807                                                           56
808                                                           57
809                                                           58
810                                                           59
811                                                           60
812                                                           61
813                                                           62
814                                                           63
815                                                           64
815a                                                         65
816                                                           66
817                                                           67
818                                                           68
819                                                           69
820                                                           70
821                                                           71
822                                                           72
823                                                           73
824                                                           74
825                                                           75
826                                                           76
827                                                           77
828                                                           78
829                                                           79
830                                                           81
831                                                           83

832                                                           84
833                                                           85
834                                                           86
835                                                           87
836                                                           88
837                                                           89
838                                                           90
839                                                           91
840                                                           92
841                                                           93
842                                                           94
843                                                           95
844                                                           96
845                                                           97
846                                                           98
847                                                           99
848                                                           100
849                                                           101
850                                                           102
851                                                           103
852                                                           104
853                                                           105
854                                                           106
855                                                           107
856                                                           108
857                                                           109
858                                                           110
859                                                           111
860                                                           112
861                                                           113
862                                                           114
863                                                           115
864                                                           116
865                                                           117
866                                                           118
867                                                           119
868                                                           120
869                                                           81
870                                                           80

Akten na 1842

Oud nummer  Nieuw nummer

1                                                                   121
2                                                                   122
3                                                                   123
4                                                                   124
5                                                                   125
6                                                                   126
7                                                                   127
8                                                                   128
9                                                                   129
10                                                                 130
11                                                                 131
12                                                                 132