Inventarissen

De archieven van Berkel en Rodenrijs zijn ter inzage in het Gemeentearchief Rotterdam. De documenten zijn beschreven in zogenaamde inventarissen, die via de website raadpleegbaar zijn. De originele documenten zijn voor iedereen ter inzage in Rotterdam.

Behalve de archieven van het gemeentebestuur en van zijn voorganger, het ambacht Berkel, zijn de papieren van vele particuliere instellingen bewaard gebleven, zoals van verenigingen en kerken maar ook de akten die Berkelse notarissen in het verleden hebben opgemaakt. Speciale vermelding verdient het archief van de ambachtsheerlijkheid. Dit zijn de documenten die de ambachtsheren hebben nagelaten, waaronder de beroemde Johan van Oldenbarnevelt. De ambachtsheer benoemde tot 1848 het dorpsbestuur, inde tol en andere belastingen en sprak recht. Ook het archief van de voormalige gemeente De Tempel, die in 1855 met Berkel en Rodenrijs werd samengevoegd, is bewaard gebleven. Binnenkort wordt deze lijst aangevuld met het archief van de Hervormde gemeente.

1250 Notarissen te Berkel en Rodenrijs 1656-1848

1251 Schout en Gezworenen (Rechterlijk archief) van Berkel en Rodenrijs 1551-1811

1252 Christelijke Boeren- en Tuindersbond afd. Berkel en Rodenrijs

1253 Antirevolutionaire Kiesvereniging Nederland en Oranje Berkel en Rodenrijs

1254 Vereniging Winterzorg Berkel en Rodenrijs

1255 Schout en Weesmannen (weeskamer) van Berkel en Rodenrijs

1303 Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte 1727-1992

1304 Remonstrantse kerk Berkel en Rodenrijs 1624-1862

1305 Ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs 1559-1875

1306 Ambacht Berkel en Rodenrijs 1503-1813

1307 Gemeente Berkel en Rodenrijs en De Tempel (1587) 1813-1930 (1937)

1308 Gemeente Berkel en Rodenrijs 1930-1989