Index doopboek Remonstrantse Kerk te Berkel en Rodenrijs1660-1731

ARA, Arch. Remonstrantse Kerk Berkel 11

Samengesteld door: J. Heemskerk
’s-Gravenhage, 23 maart 2001 

Inhoud

Dopen geordend op voornaam van de vader                     blz.  3 - 20
Index op achternamen vaders, moeders en getuigen         blz.  21 - 24
Index op voornamen moeders en getuigen                       blz. 25 – 30 

                               -3-

 AELBREGT Alderse Schutte(n) & Maria Maartens,

   11,102  23- 9-1698 Christina get. Ariaantie Simons

   11,104  26-12-1700 Anna      get. de Vader, Maarten Hoogbrugge

   11,104v 30- 1-1703 Heiltje     get. de Vader, Maerte Hoogbrugge, Grietje Maartens 

AALBREGT Gerritze de Vrient & Aaltje Louwe van den Bos.

   11,107  14- 8-1707 Leentje  get. de vader, Dirk Louwe van den Bos, Saartje Louwen van den Bos

   11,107v 14-10-1708 Leentje  get. Sara Louwen van den Bosch, de vader, Dirk Louwen van den Bosch

   11,109  14- 5-1711 Neeltje  get. de vader, Dirk Louwe en Annetje Pieters zijn vrou

   11,110v 10- 9-1713 Lourens  get. Sara Louwen van den Bos, haar broeder Dirk Louwen

   11,111   4-11-1714 Lena     get. de vader, ’s kinds grootmoeder van vaders zyde, welkers plaats, dewyl zij zelfs niet tegenwoor-dig was, door een ander vervult wiert

   11,112v 30- 4-1718 Gerritje get. de vader en moeder, Antje de huijsvrou van Dirk Louwe van den Bosch

ABRAM Gijsbregtse van Veijeren & Cornelia Pieters Konings.

   11,101v 16-11-1697 Gijsbregt get. de Vader, Pieter Koning

   11,102  31- 8-1698 Gijsbregt  get. de Vader, Maria Pieters

   11,104   2- 5-1700 Hillebrand get. de Vader, Maria Konings

   11,105  30- 3-1704 Ary         get. Maartjen Ariens Keuning

   11,106v 26- 9-1706 Marij       get. de vader, des zelfs zuster Claasje Gijsze

   11,107v 28-10-1708 Rookje   get. de vader, Marytje Pieters 

ABRAM Janse & Tryntje Huijbregts.

   11,96 18-6-1673 Maria get. de Vader, Anna Jans 

ANDRIES van Aller & Neeltie van der Smisse.

   11,98 5-12-1683 Carolina get. de Vader, Anna van Hoogenlande 

ANDRIES Dros & Maria de Wit.

   11,109v 19-7-1711 Maarten get. de vader, zijn moeder Ariaantje 

ANDRIES van der Smisse & Jngetie Ariens.

   11,98 22-4-1683 Cornelis get. de Moeder, Barent Noorbergen, Neeltie van der Smisse

   11,98 27-4-1683 Jan      get. de Moeder, Nicolaes van der Smisse

   11,98 27-4-1683 Barbara  get. de Moeder, Nicolaus van der Smisse 

                               -4- 

ANDRIES Meesze Kaaskooper & Marijtjen Aarten Oostervelt.

   11,113v  3-12-1719 Leentje get. de vader, in plaats van de grootmoeder Geertje Leenderts: Ariaantje Aarten Oostervelt

   11,114   1- 1-1722 Mees    get. de vader, des zelfs zuster Aaltje Meesze Kaaskooper

   11,115  23- 5-1723 Klaas   get. de vader, Pieter Huijgen van der Sman, Ariaantje Aarten Oostervelt

   11,115v 11- 6-1724 Helena  get. de vader, des moeders vader en moeder

   11,116  15-10-1725 Lena    get. de vader, des kinds moeders moeder

   11,116v 20- 4-1727 Maria   get. des zelfs zuster Aaltje

   11,117v 15- 5-1729 Lena    get. de vader, des kinds moeders moeder

   11,118  13- 8-1730 Klaas   get. de vader, des moeders zuster Ariaantje Aarten Oostervelt 

ARENT van der Arent & Maria Kornelis van der Beek.

   11,114 11-1-1722 Pietertje get. de vader, des moeders zuster Jannetje Cornelis van der Beek 

ARIJ Hoogenboom & Marijtje van Warmen.

   11,117  24-6-1727 Neeltje get. de vader, Klaasje Jans Rokkeveen, des kinds moeders moeder

   11,117v 19-9-1728 Tijs    get. de vader, Klaasje Jans Rokkeveen,des kinds moeders moeder 

ARIJ van der Sluijs/Zluijs & Zoetje Zomer.

   11,112v  1-1-1719 Maartjen  get. de vader, ’s kinds grootmoeder van moeders zijde genaamt Maartje

   11,113v  8-5-1720 Knelis    get. de vader, ’s kinds grootmoeder van moeders zijde genaamt Maartje

   11,114  12-9-1721 Pietertje get. de vader, des vaders zuster Neeltje

   11,116   3-2-1726 Pietertje get. de vader, Kristijntje Schut, huisvrou van Jan de Vries 

ARIJ Ariense Verduijn & Gerritie Dirkx.

   11,97v 15-10-1679 Gerritje get. de Vader, Huijg Ariense Verduijn, Ariaantie Willems 

ARIJ Vrijmoet & Marijtje Pieters van den Hoek.

   11,118 8-10-1730 Arij get. de vader, Lena Klok 

ARIJ Dirkze (de) Kruijn & Neeltje Ariens Brouwer (in 1728: N. A. Roggeveen).

   11,117  17- 8-1727 ...... get. ---

   11,117v  3-10-1728 Pieter get. de vader, Annetje Jans van Raffen

   11,118v 10-12-1730 Dirk   get. de vader, Ariaantje Dirks Kruijn

                               -5- 

ARIJ Huyge(n) van der Sman & Aaltje Meesse Kaaskooper.

   11,107v  8- 1-1708 Huijg   get. de vader, Pieter Huijge, Maartje

   11,108v  1- 1-1710 Huijg   get. de vader en zijn broeder en zuster

   11,109v  8-11-1711 Mees  get. de vader, Cornelia Meesze Kaaskooper

   11,111v  7- 6-1716 Huijg   get. de vader, des vaders broeder Pieter Huijge, des zelfs zuster Maartje

   11,113   1- 1-1719 Maartje get. de vader, des kinds meutje van moeders zijde, Andries Kaaskooper ’s kinds oom van moeders zijde

   11,114v 15- 3-1722 Neeltje get. de vader, des zelfs broeder Pieter Huijge van der Sman met zijne huysvrouwe Ariaantje Aarten Oostervelt

   11,115v 25- 6-1724 Huijg   get. de vader, des vaders broeder Pieter Huijgen met zijn huijsvrou Ariaantjen Aarten Oostervelt 

ARIJ Jans Klok & Marijtje Pieters van der Hoek.

   11,111v  3- 2-1715 Pieter   get. de vader, Dirk Louwen van den Bosch

   11,112  13-12-1716 Pieter   get. de vader, Dirk Louwen van den Bosch met zijn vrou

   11,113  19- 3-1719 Maartjen get. de vader, Dirk Louwe van den Bos met des zelfs huijsvrou Antje

   11,113v 24-11-1720 Lena     get. de grootvader en grootmoeder van vaders zyde, de vader

   11,114v 22- 2-1722 Jan      get. de vader, des zelfs broeder Jacob, zijne zuster Neeltje

   11,115  24-10-1723 Jngetjen get. de vader, des zelfs broeder Jacob, des zelfs zuster Leentje

   11,116v 23- 3-1727 Jannetje get. de vader, des vaders zuster Neeltje 

ARIJ Cornelisse & Teuntje Ariens.

   11,94 17-6-1663 Cornelis get. de Vader 

ARIJ Cornelisse & Jannetie Leenderts.

   11,95 15-5-1671 Cornelis )

                   Jan      ) get. de Vader, Leentje Cornelis

                   Maria    )

                   Jngetie  ) 

ARIJ Cornelisse & Annetie Abrams.

   11,95v  3- 1-1672 Liedewij get. de Vader, Jngetie Bastianen

   11,96  28- 4-1675 Trijntie get. de Vader, Maartie Japen

   11,97v 10-12-1679 Abram    get. de Vader, Neeltje Claas 

                               -6-

ARIJ Kornelisze (van der) Klos & Maartje Cornelis Koning.

   11,107 20-3-1707 Ariaantje get. Maartje Joosten de Bruijn

   11,108 29-3-1708 Jan       get. Maartje Jooste de Bruijn, de vader

   11,110 10-9-1712 Klaas     get. de vader, Maartje Joosten de Bruijn

   11,111v 1-2-1716 Joost     get. de vader, Maartje Joosten de Bruijn, des kindts grootmoeder 

ARIJ Maartense Leeflang & Neeltje Claas.

   11,96v  1- 7-1676 Claas    get. de Vader, Maartie Dirkx

   11,97   7-11-1677 Claas    get. de Vader, Betje Maartens

   11,98  24- 9-1682 Leendert get. de Vader, Nelletie Jacobs 

BARENT Noorbergen  & Leena van der Smisse.

   11,100v 19-8-1692 Jan get. de Vader en Moeder, Jan van der Smisse, Jngetie Ariens 

DIRCK Peijs & Debora Deijnoot.

   11,102 17-4-1698 Adrianus get. de Vader, Helena Deynoot 

DIRK Aarsse Wensveen & Leentje Ariens.

   11,96v 19- 5-1675 Neeltje get. de Vader, Arij Ariens, Kommertje Abrams

   11,96v  2-12-1676 Neeltie get. de Vader, Kommertge Abrams

DIRK Aarsse Wensveen & Jeffie Jans.

   11,98  14-3-1683 Leendert get. de Vader, Jochem Janse, Cornelis Leendertse, Kommertje Abrams

   11,98v 13-5-1685 Neeltie  get. de Vader, Kommertje Abrams

DIRK Aartse Wensveen & Ariaantie Reijmen.

   11,100 6-1-1692 Aart get. de Vader, Kommertie Abrams

DIRCK Davidse Bercke & Pietertje Jans.

   11,95v 13-12-1671 Willem   get. de Vader, Trijntie Davids

   11,97v 14- 7-1680 Cornelis get. de Vader, Maartie Jans 

DIRK Cornelisze Roos & Antje Jans van Raffen.

   11,118v Dirk get. de vader, des vaders zuster Willemtje Cornelis Roos

                               -7- 

DIRK Louwe van den Bosch & Antje Pieters van der Hoek.

   11,106v  3-10-1706 Leentje get. Sara Louwen van den Bos, Huyg Meesze Treurniet

   11,107v  1- 4-1708 Maartje get. Sara Pieters van der Hoek, de vader, Cornelis Pieters van der Hoek

   11,108v  5- 5-1709 Laurens get. de vader, Aalbrecht Gerritze de Vrient, Aaltje Louwen van den Bos

   11,109  17- 8-1710 Lourens get. Aaltje Lourens van den Bos, Aalbregt Gerritze de Vrient, de vader

   11,110  28- 8-1712 Pieter  get. de vader, de zuster van des kinds moeder, genaamt Mary

   11,110v 21- 4-1714 Pieter  get. de vader, des kindts meuij van moeders zijde Marij, nevens haar man Arij Jansze Klock

   11,112  30- 8-1716 ......  get. --- 

DOME Jansen & Trijntie Wouters.

   11,98  30-10-1683 Trijntie  get. de Vader, Klaas Woutersse, Trijntie Cornelis

   11,98v 29-10-1684 Jan       get. de Vader, Trijntie Cornelis

   11,99   7- 4-1686 Ariaantie get. de Vader, Ariaantie Wouters

   11,99  29- 6-1687 Wouter    get. de Vader, Trijntie Cornelis

   11,99v 25-12-1688 Wouter    get. de Vader, Dirk Woutersse, Trijntie Cornelis

   11,100 29-10-1690 Domitie   get. Klaas Wouters, Trijntie Cornelis 

GERRIT Arentse Knijnenburg & Maartie Maartens Sijdenbos.

   11,94v  5-10-1665 Arij     get. de Vader, Gerritje Maartens

   11,95v 14- 9-1670 Jannetje get. de Vader, Jannetje Gerrits

GERRIT Jansen van den Ende & Jaapie Maatroos.

   11,97  29- 8-1677 Maarten get. de Vader, Maartje Maatroos

   11,100 13-11-1689 Maarten get. de Vader, Maria Maatroos 

GIJSBERT Abramse van Veijeren & Maartie Maartens Sydenbos.

   11,96   6- 3-1675 Abram       get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,96v 15- 3-1676 Francijntie get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,96v  3- 3-1677 Maarten     get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,97   6- 3-1678 Francijntie get. de Vader, Ariaantje Abrams

   11,97   9- 4-1679 Francijntie get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,97v 24- 3-1680 Maarten     get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,97v  6- 7-1681 Maarten     get. de Vader, Catarina Hendrikx

   11,98  21- 2-1683 Gerrit      get. de Vader, Ariaantie Abrams

   11,98v 17-12-1684 Claasje     get. de Vader en de Moeder

   11,99  21-12-1687 Gerritje    get. de Vader, Neeltje Jans

                               -8- 

GYSBERT Klaasze de Boer & Francijntje Pieters Nijkerk.

   11,110 2-4-1713 Neeltje   get. de vader, s kinds moeije Lena Pieters Nijkerk

   11,111 6-1-1715 Ariaantje get. de vader, des kindts moeije Kryntje Pieters Nijkerk 

HUIJBERT Pieterse Roggeveen & Maria Pieters Koning.

   11,102v 12-4-1699 Roockie get. Cornelia Pieters Koning 

HUIJG Ariense Verduijn & Liedewij Cornelis.

   11,97 15-8-1677 Maria get. de Vader, Ariaantie Cornelis 

JAQUES de Ferrand & Adriana Catarina van Naaldwijk.

   11,95  25-2-1670 Anna   get. de Vader, Jacob Westerbaan

   11,95v 21-1-1672 Willem get. de Vader en Moeder 

JACOBUS de Bruijn & Antje Schut.

   11,115v 3- 6-1725 Sara    get. de vader, des moeders zuster Kristijntje Schut

   11,117 24- 8-1727 Heiltje get. de vader. Des moeders zuster Kristijntje

   11,118 16-10-1729 Jmmetje get. de vader, des moeders zuster Kristijntje Schut 

JACOBUS Spronk & ...... Wilkens.

   11,111v ged. te Dordrecht ..-6-1715 Abraham get. des vaders zuster Magdaleentje Spronk, verbeeldende den persoon van zijn broeder Abraham, Hendrik Spronk  N.B.! De vader is een neef van vrouws wegen van Ds. C. de Wit. 

JACOB Ariensze Brouwer & Pietertje Jacobs Vrijenhoek.

   11,118v 4-2-1731 Jan Piet get. de vader, Ariaantje Jans Zegwaart 

JACOB Ariensze Klok & Marijtje Jans van Rijn.

   11,118v 26-11-1730 Anna get. de vader, des kinds moeders zuster Annetje Jans van Rijn 

JACOB Dirksze van Leeuwen & Maartje Leenderts Wens(t)veen.

   11,106  21-11-1705 Leendert get. Neeltje Leendertsz v. Wenstveen

   11,111v  1- 6-1716 Cornelis get. de vader, ’s moeders zuster Neeltje Leenderse Wensveen

                               -9-

JACOB Joosten van Nierop & Annetje Philips van der Wilck.

   11,94v 17-3-1667 Philips get. de Vader, Phillips van der Wilck

   11,95  15-4-1668 Maria   get. de Vader, Trijntie Joosten van Nierop

   11,95v 27-9-1671 Anna    get. de Vader, Jan Philipse, Ariaantje Cornelis 

JACOB Pieterse van Leeuwen & Trijntje.

   11,113  27- 8-1719 Klaasje  get. de vader, Lijsbet Klaassen Hazerzou

   11,114  13- 4-1721 Jan      get. de vader, Lijsbet de huijsvrou van des vaders broeder genaamt Jan Pieterse van Leeuwen

   11,114v 20- 9-1722 Pieter   get. de vader, Lijsbet Klaaszen Hazerzou, de huijsvrou van des vaders broeder

   11,115v 10- 9-1724 Klaasje  get. de vader, Lijsbet Klaaszen Haserzou, de huijsvrou van des vaders broeder

   11,117  28- 9-1727 Arij     get. de vader, Neeltje Jans

   11,118  19-11-1730 Cornelis get. de vader, Lijsbet Klaasze Hazerzou, de huijsvrou van des vadersbroeder 

JAN van der Smisse & Florentina van Aller.

   11,98 5-12-1683 Jngnatia get. de Vader, Jngetie Ariens

JAN de Vries & Kristijntje Schut.

   11,115v 26-3-1724 Grietje   get. de vader, des moeders zuster Antje

   11,116   9-9-1725 Aalbrecht get. de vader, des moeders zuster Antje

   11,116v 29-9-1726 Grietje   get. de vader, des moeders zuster Antje

   11,117v 19-6-1728 Gijsbert  get. de vader, des kinds moeders zuster Antje Schut

   11,117v 14-8-1729 Gijsbert  get. de vader, des kinds moeders zuster Antje Schut 

JAN Ariense Klock

   zie: Jan Ariense Roggeveen. 

JAN Arentse Knijnenburg & Ariaantie Abrams.

   11,94v  5- 6-1667 Neeltje get. de Vader, Barber Arents Knijnenburg

   11,95  18- 5-1670 Abram   get. de Vader, Barber Arents

   11,96  17-12-1673 Arent   get. de Vader, Barber Arents

                               -10- 

JAN Ariense Roggeveen (vanaf 1699: Klock) & Jngetie Willems Vermeulen.

   11,99v   1- 1-1688 Neeltie  get. de Vader, Krijn Ariense Roggeveen, Lijsbeth Crijnen

   11,99v  12- 6-1689 Arij     get. de Vader, Jacob Ariense Roggeveen,  Lijsbeth Crijnen

   11,100   9- 5-1691 Lijsbeth get. de Vader, Dirk Ariense, Maartie Meessen

   11,100v 26- 4-1693 Cornelia get. de Vader, Maria Willems

   11,101  30- 9-1696 Jacob )  get. de Vader, Cornelis Roggeveen, Dirk Mees  )       Meesen, Maartie Aris, Maria Meese

   11,102v 26- 7-1699 Leendert get. de Vader, Maria Willems

   11,103v  5-12-1700 Leentie  get. de Vader, Maria Willems

   11,104v 23- 4-1702 Lijsbeth get. de Vader, Krijn Klock, Neeltie Noachs

   11,105v 23- 5-1705 Leentje  get. Marytje Willems Vermeulen, de vader

   11,106v 19-12-1706 Jannetje get. de vader, Marijtje Willems

JAN Dirkze Konijnenburg & Marijtje Maartens.

   11,108v 27-7-1710 Maarten get. de vader, Neeltje Maartens 

JAN Jansse & Maartje Ariens.

   11,94v 1664/65 Jannetie get. de Vader 

JAN Jansze & Maria van der Meer.

   11,105 28-10-1703 Jan get. de Vader en Moeder 

JAN Jansze van der Been.

   11,106 16-4-1706 ...... get. --- 

JAN Jansze Been & Marytje.

   11,108  7-4-1709 Arij get. Hester, de vader

   11,109 25-1-1711 Jan  get. Hester Jans, de vader 

JAN Jansze Yzelendoorn & Grietje Teunen Spit.

   11,115v 3- 6-1725 Grietje  get. de vader, des vaders meutje Neeltje

   11,117v 7-11-1728 Pleuntje get. Magdaleentje Cornelis 

JAN Joosten & Ariaantie Maartens.

   11,96 3-10-1674 Cornelis get. de Vader 

                               -11- 

JAN Cornelisse & Maria Jans.

   11,94  17-10-1660 Cornelis get. de Vader, Frank Cornelissen, Willem Jansen, Neeltje Cornelis

   11,94  25- 6-1662 Trÿntie  get. de Vader, Claas Cornelisse, Anna Jans

   11,94  27- 7-1664 Trijntie get. Claas Cornelisse, Annetie Cornelis

   11,94v 19-12-1666 Jaapje   get. de Vader, Jan Janssen, Leentje Jans

   11,95  21-10-1668 Jngetie  get. de Vader, Ary Cornelisse, Willempje Jans 

JAN Cornelisse van Leeuwen & Maria Arents de Groot.

   11,101v Jannetie get. de Vader, Trijntie Rokus 

JAN Maartense Hoogbrugge & Lijsbeth Willems.

   11,102v 19-3-1699 Anna  get. de Vader en Moeder

   11,102v 21-2-1700 Dirck get. de Vader, Neeltie Maartens +104

   11,103  18-8-1701 Dirck get. de Vader, Neeltie Maartens 

JAN Pietersze van Leeuwen & Lijsbet Klaasze Hazerzou.

   11,111 17-6-1714 Pieter      get. de vader, des zelfs moeder Klaasje Jaspers Hoogeveen, Jacob van Leeuwen

   11,113 11-6-1719 Klaasje   ) get. de vrou van Jacob van Leeuwen ‘s Pietertje )      vaders broeder, Lijsbet 

JAN Willemse & Maartijntie Willems.

   11,98v  17-6-1685 Maria    get. de Vader, Ariaantie Willems

   11,99v  23-7-1688 Cornelis get. de Vader, Sara Cornelis

   11,100v  1-2-1693 Cornelis get. de Vader, Neeltje Pieters 

JOB Pietersse van Dijck & Aaltie Joosten van der Storm.

   11,101v 19-1-1698 Margareta get. de Vader, Geertie Pieters van Dijck 

                               -12-

JOOST Cornelisse Buytenweg & Neeltie Dirkx.

   11,98v  22- 7-1685 Neeltie   get. de Vader

   11,99   28- 7-1686 Dirk      get. de Vader, Trijntie Dirkx

   11,99v  16- 5-1688 Neeltie   get. de Vader, Pieter Hillebrands, Trijntie Dirkx

   11,100   9- 4-1690 Neeltie   get. de Vader, Arij Leenderssen, Trijntie Dirkx

   11,100v 17- 2-1692 Cornelis  get. de Vader, Abram Molenaar, Trijntie Dirkx

   11,100v 18- 9-1693 Laurens   get. de Vader, Leentie Jacobs

   11,101  13-11-1695 Lijsbeth  get. de Vader, Arij Leendertse, Trijntie Dirkx

   11,101  16- 6-1697 Elisabeth get. de Vader, Arij Leendertze, Tryntie Dirkx 

NICOLAES van der Smisse & Catarina Doelman.

   11,98v  31- 5-1685 Jngnatia  get. de Vader, Jngetie Ariens

   11,99    8-12-1686 Andreas   get. de Vader, Jngetie Ariens

   11,99v   1- 9-1689 Maria     get. de Vader, Dom. Cornelius Doelman, Maria Peltenburg

   11,100  17- 9-1691 Cornelius get. de Vader, Dom. Cornelius Doelman, Jngetie Ariens

   11,100v  5- 1-1694 Jngnatia  get. de Vader, Jngetie Ariens 

KLAAS Kornelisze van Eik & Annetje Cornelis Hazerzou (in 1712 + 1715: van der Cijs).

   11,105  12-10-1704 Dirkje   get. Neeltje Joosten

   11,107v 30-10-1707 Neeltje  get. Annetje Jans Pols

   11,110  10- 9-1712 Joost    get. de vader, Maartje Pols

   11,111v  8-12-1715 Cornelis get. de vader, des moeders zuster 

KLAAS Cornelisze Olij & Trijntje Jacobs van der Bee(c)k.

   11,116  7-4-1726 Marij    get. de vader, des kinds moeders zuster

   11,117 18-4-1728 Jannetje get. de vader, des zelfs zuster Pietertje

   11,118 15-4-1730 Jaapje   get. de vader, Ariaantje Jacobs van der Beek 

CORNELIS.

   11,104v 2-4-1702 Jannetie get. de Vader

CORNELIS Doelman, Dom. & Maria Peltenburg.

   11,94 2-9-1663 Catarina get. de Vader, Jmand Doelman, Geertruyd Houtom, Catarina Verhave 

CORNELIS van Oosten & Marijtje Jans ter Ende.

   11,111 16-9-1714 Neeltje get. de vader, des vaders moeder 

                              -13- 

CORNELIS van der Smisse & Agatha Tol.

   11,99v  15- 7-1688 Nicolaus  get. de Vader, Neeltie van der Smisse

   11,100v  8- 5-1692 Hendrina  get. de Vader, Catarina Doelman

   11,101   5-12-1695 Magtelina get. de Vader en Moeder, Neeltie van der Smisse

   11,101v 27- 8-1697 Cornelis  get. de Vader en Moeder

CORNELIS van Tol & Kornelia.

   11,115 5-12-1723 Pleuntje get. de vader, de neef van de vader Jan, met zijn huysvrou Grietje

CORNELIS Ariensze de Knecht & Neeltje Meesze Treurniet.

   11,109  5-7-1711 Mees    ) get. Aagje Meesze, Maartje Meeszen, de Klaasje )      vader

   11,111 10-6-1714 Aagje     get. de vader, des zelfs zuster Mary 

CORNELIS Jacobsen & Meijnje Willems.

   11,99  27-4-1687 Willem get. de Vader, Jan Ariense van der Does, Leentie Jacobs

   11,100  7-5-1690 Arij   get. de Vader, Pieter Jacobse, Leentie Jacobs 

CORNELIS Janse

   & Maria/Maartie Sijmons.

   11,94v 25- 9-1667 Maria      get. de Vader, Jngetie Cornelis

   11,95  22- 4-1669 Jan        get. de Vader, Jngetie Cornelis

   11,95  17- 8-1670 Sijtie     get. de Vader, Jngetie Cornelis

   11,95v 24- 1-1672 Geertruijd get. de Vader, Jngetie Cornelis

   11,96   4- 3-1674 Simon      get. de Vader, Maartje Jans

   11,96v  6-10-1675 Pieter     get. de Vader, Jngetie Cornelis

   11,96v 21- 3-1677 Claas      get. de Vader, Jngetie Cornelis 

CORNELIS Jansze van Eik & Geertruijt Cornelisze Dersjant.

   11,108v  1- 9-1709 Neeltje            get. de vader, Grietje van Vleuten, Cornelis van Vleuten

   11,109  21-12-1710 Johannes        get. de vader, Grietje vanVleuten

   11,110   2-10-1712 Cornelis           get. de vader

   11,110v 11- 3-1714 Maria   ) tweeling get. de vader Neeltje )

   11,111v 19- 4-1716 Jan                get. de vader

   11,113  30- 6-1719 Marytje            get. de vader

                               -14-

CORNELIS Janssen Stompwijk & Trijntie Joosten van Nierop.

   11,97    4- 9-1678 Jan      get. de Vader, Maria Peltenburg

   11,97v  19-11-1679 Jngetie  get. de Vader, Maria Peltenburg

   11,98   16- 8-1682 Jan      get. de Vader, Leendert Jansen Stompwijk, Grietie Leenderts

   11,98v  10-12-1684 Joost    get. de Vader, Maria Jacobs van Nierop

   11,99   18- 8-1686 Adrianus get. de Vader, Maria Jacobs van Nierop

   11,99    2-11-1687 Jngetie  get. de Vader, Maria Jacobs van Nierop

   11,99v  17- 8-1689 Adrianus get. de Vader, Maria Jacobs van Nierop

   11,100v  8- 6-1692 Adrianus get. de Vader, Maria Jacobs 

KORNELIS Klaasze Spit & Maartje Jans.

   11,112  14- 2-1717 Jan      get. de vader, zijn zuster Annetje Klaas Spit

   11,112v  8- 5-1718 Johannes get. de vader, des zelfs zuster Annetje Klaas Spit

   11,113v 27- 8-1719 ......   get. de vader

   11,113v 25- 8-1720 Maria    get. de vader, des vaders zuster

   11,114  30-11-1721 Cornelis get. de vader, des vaders zuster

   11,115v 27- 8-1724 Maria    get. de vader, Trijntje Alders Schippers

   11,117  16- 5-1728 Jan      get. de vader, Lydia

   11,118  26- 3-1730 Willem   get. de vader, des vaders zuster Antje

CORNELIS Meesen Treurniet & Lysbeth Pieters Buiteweg.

   11,102v  8- 3-1699 Claasje  get. de Vader, Matthijs Leendertse, Aagie Meese

   11,103v  5-12-1700 Trijntie get. de Vader, Tryntie Meese

   11,104v 17-12-1702 Pieter   get. de Vader, Neeltje Meesze

   11,105v 18- 1-1705 Anna     get. de vader, des zelfs zuster Aagje Meesze

   11,106   2- 5-1706 Maartje  get. de vader, Pieter Jansze ende Annetje Jans van der Plas

   11,107  16-10-1707 Marytje  get. Annetje Jans van der Plas, Pieter Jansze van der Plas 

CORNELIS Philipse van Wielik & Jannetie Davids.

   11,96  17-12-1673 Philips get. de Vader, Jan Philipse van Wielik, Maria Cornelis

   11,96v  3- 5-1676 David   get. de Vader, David Willemse Berckel, Ariaantie Davids

   11,97v  8-10-1679 Annetie get. de Vader, Jan Philipse van Wielik, Pietertje Jans

CORNELIS Pietersze van der Hoek & Aagje Meessen.

   11,106v 9-5-1706 Mees get. de vader, Maartje Meesse, Cornelis Meesze Treurniet

                               -15- 

CORNELIS Teunisse & Ariaantie Leenderts Stompwijck.

   11,101v 22- 9-1697 Geertie get. de Vader, Maria Leenderts

   11,102v 15-11-1699 Grietje get. de Vader, Mees Leendertse Stompwijck, Sijtge Leenderts

   11,104  24- 5-1701 Teuntie get. de Vader en Moeder 

CORNELIS Woutersse & Maartie/Maria Huijbregts/Huberts.

   11,101  11-12-1695 Hester   get. de Vader, Catarina Huybregts

   11,101v 15- 9-1697 Wouter   get. de Vader, Ariaantie Wouters

   11,102v 20-12-1699 ......   get. de Vader, Trijntie Wouters

   11,104v 21- 1-1703 Pieter   get. de Vader, Tryntje Wouters

   11,105  15- 6-1704 Piet     get. Trijntje Wouters

   11,106v 25- 7-1706 Maarten  get. de vader, Trijntje Wouters

   11,108  25-12-1708 Trijntje get. de vader, des vaders zuster Trijntje 

LEENDERT Aartse Wensveen & Kommertie Abrams.

   11,94v 21-11-1666 Neeltje  get. de Vader, Teuntje Hendrikx

   11,94v 27-11-1667 Cornelis get. de Vader, Abram Leendertse, Teuntie Hendrikx

   11,95  15- 9-1669 Hendrik  get. de Vader, Teuntje Hendrikx

   11,95v 10- 4-1672 Neeltje  get. Dirk Aartse Wensveen, Teuntie Hendrikx

   11,96  20- 8-1673 Maartie  get. Dirk Aarsse Wensveen, de moeder

   11,97v 28- 3-1680 Abram    get. de Moeder, Leentie Abrams 

LEENDERT Janse Stompwijk & Grietie Leenderts.

   11,95v 13- 9-1671 Ariaantie get. de Vader

   11,95v  1- 2-1673 Jan       get. de Vader, Ariaantie Cornelis

   11,96  30- 9-1674 Mees      get. de Vader, Aaltie Ariens

   11,96v 10- 5-1676 Sijtie )  get. de Vader, Ariaantie Pieters, Teuntje Hendrikx  Maria  ) 

   11,97  22- 1-1679 Ariaantie get. de Vader, Weijntie Davids Coornwinder

   11,97v 22- 9-1680 Jannetie  get. de Vader, Trijntie Joosten van Nierop

   11,98  13-12-1682 Leendert  get. de Vader, Tryntie Joosten van Nierop

   11,98v 16- 1-1684 Cornelis  get. de Vader, Trijntie Joosten van Nierop

   11,98v 18- 4-1685 Simon     get. de Vader en Moeder

   11,99  15- 9-1686 Jannetie  get. de Vader, Maria Willems

   11,99v  9-10-1689 Jannetie  get. de Vader, Ariaantie Leenderts

LEENDERT Kornelisze Verzijden & Neeltje Jans Klok.

   11,115 31-10-1723 Leentje get. de zuster van des kindts vader Antje, de broeder van des kinds vader Dirk

                               -16-

LEENDERT Crijnen & Maartie Jans.

   11,97 22-8-1677 Klaasje get. de Vader, Tryntje Huijbregts

   11,97  1-1-1679 Krijn   get. de Vader, Lysbeth Cornelis 

LEENDERT Maartensze van Roon & Aaltje Kornelis van der Cijs.

   11,106 13-12-1705 Maarten get. de Vader, zijn zuster Marytje Maartensze van Roon

   11,107  9- 1-1707 Maarten get. peetoom Jacobus van der Cijs, peet Marytje Maartens

LEENDERT Pietersse van Puflik & Neeltie Cornelis.

   11,100 21-1-1691 Huybert get. de Vader, Trijntie Pieters van Puflik

MAARTEN Pietersze Olijman & Cornelia Leenderts van der Kraan.

   11,109  14-6-1711 Machteltje get. de vader, Maartje Maartens van der Hoek

   11,109v 20-7-1712 Maartje    get. de vader, zijn moeder Maartje

   11,110v  4-6-1713 Maartje    get. de vader, zijn moeder Maartje 

MARTIN Krook & Maria Elburg (dochter van Johanna de Liefde)

   11,105v ged. te Rotterdam 28-10-1704 Cornelia get. de vader en moeder, de zuster  van s moeders kind Cornelia Elburg, Johannes de Wit (vader van Ds. C. de Wit) 

NOACH Janssen & Maartie Dirkx.

   11,96v 29-3-1676 Neeltie get. de Vader, Jacob Ariense Roggeveen, Lijsbeth Crijnen

   11,97   8-5-1678 Pieter  get. de Vader, Maria Cornelis

PHILIPS Cornelisse van der Willik & Wijve.

   11,104 30-10-1701 Jannetie get. de Vader, Cornelis Philipse, Jannetie Cornelis

FLIPS Cornelisze van der Wilk & Jannetje Jochems.

   11,108v  9-6-1710 Neeltje  get. de vader, Jngetje Jochems

   11,109v 14-2-1712 Cornelis get. Pietertje Jans, Cornelis Flipsze, de vader 

                               -17-

PIETER Blonk & Antje Melten.

   11,115v 10-6-1725 Pieter   get. de vader, de vrou van des vaders vader

   11,116v  1-6-1727 Johannes get. de vader, de vrouw van des vaders vader

   11,117v  9-1-1729 Huijg    get. de vader

   11,118v 22-4-1731 Pleuntje get. de vader, des moeders meuij Maria

PIETER Hoor(en)weg & Hester Cornelisze.

   11,114v 12-12-1722 Jacob      get. de moeder van de vader, de moeder van de moeder, beide Maria genoemt

   11,115  26- 3-1724 .....      get. de vader, des zelfs zuster

   11,116  17- 6-1725 Maria      get. de vader, des kinds moeders moeder

   11,116v 15- 9-1726 Cornelia ) get. de vader, des moeders moeder Maria-Jannetje )      

   11,117v  5- 9-1728 Jacob      get. de vader, Magdaleentje Jacobs Hoornweg

   11,118   8- 3-1730 Anna       get. de vader, des vaders moeder

PIETER Hillebrans & Rookje Maartens.

   11,98v 5- 3-1684 Hillebrand get. de Vader, Leendert Hillebrands, Maria Cornelis

   11,99  2-12-1685 Niesje     get. de Vader, Arij van den Bosch, Geertie Dirkx

   11,99v 6- 6-1688 Hillebrand get. de Vader, Arij van den Bosch, Geertruyd Hillebrand

PIETER Huygen van der Sman & Ariaantje Aarten Oostervelt.

   11,112   6- 9-1716 Lenaatje  get. de vader, Geertje Leene Konijnenburg met des zelfs man

   11,112v 13-11-1718 Huijg     get. de vader, Arij Huijgen van der Sman en der zelver zuster Maartjen

   11,114  12- 1-1721 Maartje   get. de vader, des vaders moeder Frankje

   11,114  14-12-1721 Trijntje  get. de vader, des kinds grootmoeder

   11,114v 14-11-1722 Huijg     get. de vader, des zelfs broeder Arij Huijgen en zuster Maartjen Huijge van der Sman

   11,115   5- 3-1724 Leendert  get. de vader, des zelfs broeder Arij Huijgen van der Sman, des zelfs huijsvrou Aaltje Meesze Kaaskooper

   11,116  21- 7-1726 Geertruij get. de vader, des moeders zuster Marijtje Aarten Oostervelt

   11,117  31- 8-1727 Geertruij get. de vader, Marijtje Aarten Oostervelt

   11,118  16-10-1729 Geertruyt get. des moeders zuster Marijtje Aarten Oostervelt

                               -18-

PIETER Jacobse & Maria Willems.

   11,100 11-12-1689 Aaltie get. de Vader, Cornelis Jacobse, Leentie Jacobs

   11,101 25- 8-1697 Jacob  get. Cornelis Jacobse, Leentie Jacobs, de +101v     Vader 

PIETER Jansen van Leeuwen & Klaasje Jassen.

   11,97  22- 5-1678 Jan      get. de Vader, Leentie Jassen

   11,97v 16- 8-1679 Jan      get. de Vader, Trijntie Leenders

   11,98v 14- 5-1684 Jacobus  get. de Vader, Leentie Jassen

   11,99  22-12-1686 Cornelis get. de Vader, Willem Jassen, Leentie Jassen 

PIETER Klaasse & Jaapie Jans.

   11,102  8- 2-1699 Jannetie get. de Vader, Cornelis Janse, Trijntie Jans

   11,104 14-11-1700 Jan      get. de Vader, Cornelis Jansen, Tryntie Jans 

PIETER Klaasse Vlas & Ingetje Jans Vermij.

   11,106v 25- 7-1706 Jan         get. de vader, Weintje Jans Vermij

   11,108  16-12-1708 Aaltje    ) get. de vader, Weinsje Jans Vermij Ariaantje )

   11,109v 21- 4-1712 Ariaantje   get. Neeltje Maartens, de vader 

PIETER Leendertze Rokkeveen & Annetjen Ariensz Verzijden.

   11,107 24- 7-1707 Leendert get. Neeltje Ariens Verzyden

   11,108 16-12-1708 Maartje  get. de vader, Neeltje uyt de naam van haar moeder Tryntje Dirks van den Bos 

PLEUN Pietersse & Maria Daniels.

   11,96 12-11-1673 Jannetie get. de Vader

   11,97  2- 6-1677 Neeltie  get. de Vader, Ariaantie Cornelis 

PLEUN Pietersze van Leeuwen & Antje Jacobs Rodenburg.

   11,112  6- 2-1718 Neeltje get. de vader

   11,113 12- 3-1719 Pieter  get. de vader, de vrou van des vaders broeder

   11,116 25-11-1725 Jacob   get. de vader, de dochter van Willem Dirkze uit den naam van des kinds moeders zuster 

PAUWELS Cornelisse Vermeijde & Sara Karelse de Hey.

   11,102v 26-4-1699 Maartie get. de Vader, Cornelis Karelse de Heij, Neeltie Pieters Kosijn

                               -19-

ROKUS Cornelisse van Leeuwen & Maria van Lingen.

   11,102 8-6-1698 Jannetie get. de Vader en Moeder 

SALOMON Peltenburg & Maria Sijnjoors.

   11,99v 17-9-1688 Adrianus get. de Vader, Dom. Adrianus Peltenburg, Agneta Peltenburg

SUERIUS Stolk & Krijntje Pieters Nijkerk.

   11,110  5- 3-1713 Ary   get. de vader, des kinds moeije Fransijntje Nijkerk

   11,111 16-12-1714 Elske get. de vader, des moeije Francyntje Pieters Nijkerk 

SIMON Maartense Dros & Deliana.

   11,104 23-7-1701 Geertie get. de Vader, Ariaantie Simons, Trijntie

   11,105 19-8-1703 Jaapje  get. de Vader, des zelfs zuster Marytje Maartens 

TEUNIS Leendertse van Konijnenburg & Neeltje Gijsen.

   11,97v 3-9-1680 Leendert ) get. de Vader en Moeder  Jan      ) 

MATTHIJS Leendertse & Aagje Meesen.

   11,100v 24- 7-1695 Klaasje get. de Vader, Geertie Meesen

   11,101  10- 2-1697 Klaasje get. de Vader, Cornelis Meese, Geertie Meese

   11,102   2-11-1698 Lena    get. de Vader, Trijntie Leenderts

   11,104v 10- 4-1702 Maartie get. de Vader, Pieter en Annetje

WILLEM Dirkse Berckel  & Neeltie Pieters van der Wild.

   11,102  14-12-1698 David        get. de Vader, Dirck Davidse Berckel, Trijntie en Jannetie Davids

   11,103v  6- 6-1700 David        get. de Vader, Dirk Davidse, Pietertie Jans, Jannetie Davids

   11,104v 31- 5-1702 David        get. de Vader, Pietertie Jans

   11,105  21-10-1703 Maddaleentje get. de Vader, Marytje Kornelis Bon

   11,105v  1- 2-1705 Marytje      get. de vader, Neeltjen Ariens van Leeuwen

   11,106  16- 4-1706 Marijtje     get. de vader, Marijtje Cornelis  Bon

   11,107v  6- 4-1708 David        get. Pietertje grootmoeder van ’t kint van de vaders zijde, de vader 

WILLEM Dirkze van den Geneugte & Antje Ariens.

   11,116v 15-6-1727 Cornelia get. de vader, de vrou van des kinds moeders broeder

                               -20- 

WILLEM Leendertse & Maria Willems.

   11,98v 25-6-1684 Claasje get. de Vader, Matthijs Leendertse, Trijntie Leenderts 

IJSBRAND Adriaanse Padenburg & Marretje Jans Roggeveen.

   11,105 16-3-1704 Laurens get. Jatris Cornelis Stouthandel 

IJSBRANT Ariensze Padenburg & Maartjen Ariens Roggeveen.

   11,107  22- 5-1707 Ary      get. Gysbert Ariensze Roggeveen, Ariaantje Ariens Roggeveen

   11,110v 29-10-1713 Jannetje get. de vader, ’s kindts meutje van ’s moeders zijde 

Alfabetische Index op achternaam van vaders, moeders en getuigen:

Aller, Andries van    3(V)

Aller, Florentina van    9(M)

Arent, Arent van der    4(V)

Bee(c)k, Trijntje Jacobs van der    12(M)

Beek, Ariaantje Jacobs van der    12(G)

Beek, Jannetje Cornelis van der    4(G)

Beek, Maria Kornelis van der    4(M)

Been, Jan Jansze (van der)    10, 10(V)

Berckel, David Willemse    14(G)

Berckel, Dirck Davidse    19(G)

Berckel, Dirck Davidse    6(V)

Berckel, Willem Dirkse    19(V)

Blonk, Pieter    17(V)

Boer, Gysbert Klaasze de    8(V)

Bon, Marytje Kornelis    19, 19(G)

Bos(ch), Dirk Louwe(n) van den    3, 3, 3, 5, 5, 5(G)

Bos(ch), Saartje/Sara Louwen van den    3, 3, 3, 7(G)

Bos, Aaltje Louwe van den    3(M)

Bos, Aaltje Louwen/Lourens van den    7(G)

Bos, Tryntje Dirks van den    18(G)

Bosch, Arij van den    17, 17(G)

Bosch, Dirk Louwe van den    7(V)

Brouwer, Jacob Ariensze    8(V)

Brouwer/Roggeveen, Neeltje Ariens    4(M)

Bruijn, Jacobus de    8(V)

Bruijn, Maartje Jooste(n) de    6, 6, 6, 6(G)

Buiteweg, Lysbeth Pieters    14(M)

Buytenweg, Joost Cornelisse    12(V)

Cijs, Aaltje Kornelis van der    16(M)

Cijs, Jacobus van der    16(G)

Cijs/Hazerzou, Annetje Cornelis Hazerzou van der    12(M)

Coornwinder, Weijntie Davids    15(G)

Deijnoot, Debora    6(M)

Dersjant, Geertruijt Cornelisze    13(M)

Deynoot, Helena    6(G)

Dijck, Geertie Pieters van    11(G)

Dijck, Job Pietersse van    11(V)

Doelman, Catarina    12(M)

Doelman, Catarina    13(G)

Doelman, Cornelis    12(V)

Doelman, Cornelius    12, 12(G)

Doelman, Jmand    12(G)

Does, Jan Ariense van der    13(G)

Dros, Andries    3(V)

Dros, Simon Maartense    19(V)

Eik, Cornelis Jansze van    13(V)

Eik, Klaas Kornelisze van    12(V)

Elburg, Cornelia    16(G)

Elburg, Maria    16(M)

Ende, Gerrit Jansen van den    7(V)

Ende, Marijtje Jans ter    12(M)

Ferrand, Jaques de    8(V)

Geneugte, Willem Dirkze van den    19(V)

Groot, Maria Arents de    11(M)

Hazerzou, Lijsbet Klaassen    9, 9, 9, 9(G)

Hazerzou, Lijsbet Klaasze    11(M)

Hazerzou/van der Cijs, Annetje Cornelis Hazerzou    12(M)

Heij, Cornelis Karelse de    18(G)

Hey, Sara Karelse de    18(M)

Hoek, Antje Pieters van der    7(M)

Hoek, Cornelis Pieters van der    7(G)

Hoek, Cornelis Pietersze van der    14(V)

Hoek, Maartje Maartens van der    16(G)

Hoek, Marijtje Pieters van den    4, 5(M)

Hoek, Sara Pieters van der    7(G)

Hoogbrugge, Jan Maartense    11(V)

Hoogbrugge, Maarte(n)    3, 3(G)

Hoogenboom, Arij    4(V)

Hoogenlande, Anna van    3(G)

Hoogeveen, Klaasje Jaspers    11(G)

Hoor(en)weg, Pieter    17(V)

Hoornweg, Magdaleentje Jacobs    17(G)

Houtom, Geertruyd    12(G)

Kaaskooper, Aaltje Meesse    5(M)

Kaaskooper, Aaltje Meesze    4, 17(G)

Kaaskooper, Andries    5(G)

Kaaskooper, Andries Meesze    4(V)

Kaaskooper, Cornelia Meesze    5(G)

Keuning    zie: Koning(G)

Keuning, Maartjen Ariens    3(G)

Klock, Arij Jansze    7(G)

Klock, Krijn    10(G)

Klock/Roggeveen, Jan Ariense    9, 10(V)

Klok, Arij Jans    5(V)

Klok, Jacob Ariensze    8(V)

Klok, Lena    4(G)

Klos, Arij Kornelisze (van der)    6(V)

Knecht, Cornelis Ariensze de    13(V)

Knijnenburg, Barber Arents    9(G)

Knijnenburg, Gerrit Arentse    7(V)

Knijnenburg, Jan Arentse    9(V)

Konijnenburg, Geertje Leene    17(G)

Konijnenburg, Jan Dirkze    10(V)

Konijnenburg, Teunis Leendertse van    19(V)

Koning, Cornelia Pieters    8(G)

Koning, Maartje Cornelis    6(M)

Koning, Maria Pieters    8(M)

Koning, Pieter    3(G)

Konings, Cornelia Pieters    3(M)

Konings, Maria    3(G)

Kosijn, Neeltie Pieters    18(G)

Kraan, Cornelia Leenderts van der    16(M)

Krook, Martin    16(V)

Kruijn, Ariaantje Dirks    4(G)

Kruijn, Arij Dirkze (de)    4(V)

Leeflang, Arij Maartense    6(V)

Leeuwen, huijsvrou van Jan Pieterse van    9(G)

Leeuwen, Jacob Dirksze van    8(V)

Leeuwen, Jacob Pieterse van    9(V)

Leeuwen, Jacob van    11, 11(G)

Leeuwen, Jan Cornelisse van    11(V)

Leeuwen, Jan Pietersze van    11(V)

Leeuwen, Neeltjen Ariens van    19(G)

Leeuwen, Pieter Jansen van    18(V)

Leeuwen, Pleun Pietersze van    18(V)

Leeuwen, Rokus Cornelisse van    19(V)

Lingen, Maria van    19(M)

Maatroos, Jaapie    7(M)

Maatroos, Maartje/Maria    7, 7(G)

Meer, Maria van der    10(M)

Molenaar, Abram    12(G)

Naaldwijk, Adriana Catarina van    8(M)

Nierop, Jacob Joosten van    9(V)

Nierop, Maria Jacobs van    14, 14, 14, 14(G)

Nierop, Trijntie Joosten van    14(M)

Nierop, Trijntie Joosten van    9, 15, 15, 15(G)

Nijkerk, Francijntje Pieters    8(M)

Nijkerk, Francyntje Pieters    19(G)

Nijkerk, Fransijntje    19(G)

Nijkerk, Krijntje Pieters    19(M)

Nijkerk, Kryntje Pieters    8(G)

Nijkerk, Lena Pieters    8(G)

Noorbergen, Barent    3(G)

Noorbergen, Barent    6(V)

Olij, Klaas Cornelisze    12(V)

Olijman, Maarten Pietersze    16(V)

Oosten, Cornelis van    12(V)

Oostervelt, Ariaantje Aarten    17(M)

Oostervelt, Ariaantje Aarten    4, 4, 4, 5, 5(G)

Oostervelt, Marijtje Aarten    17, 17, 17(G)

Oostervelt, Marijtjen Aarten    4(M)

Padenburg, IJsbrand Adriaanse/ Ariensze    20, 20(V)

Peijs, Dirck    6(V)

Peltenburg, Adrianus    19(G)

Peltenburg, Agneta    19(G)

Peltenburg, Maria    12(M)

Peltenburg, Maria    12, 14, 14(G)

Peltenburg, Salomon    19(V)

Plas, Annetje Jans van der    14, 14(G)

Plas, Pieter Jansze van der    14, 14(G)

Pols, Annetje Jans    12(G)

Pols, Maartje    12(G)

Puflik, Leendert Pietersse van    16(V)

Puflik, Trijntie Pieters van    16(G)

Raffen, Annetje Jans van    4(G)

Raffen, Antje Jans van    6(M)

Rijn, Annetje Jans van    8(G)

Rijn, Marijtje Jans van    8(M)

Rodenburg, Antje Jacobs    18(M)

Roggeveen, Ariaantje Ariens    20(G)

Roggeveen, Cornelis    10(G)

Roggeveen, Gysbert Ariensze    20(G)

Roggeveen, Huijbert Pieterse    8(V)

Roggeveen, Jacob Ariense    10, 16(G)

Roggeveen, Krijn Ariense    10(G)

Roggeveen, Maartjen Ariens    20(M)

Roggeveen, Marretje Jans    20(M)

Roggeveen/Brouwer, Neeltje Ariens    4(M)

Roggeveen/Klock, Jan Ariense    9, 10(V)

Rokkeveen, Klaasje Jans    4, 4(G)

Rokkeveen, Pieter Leendertze    18(V)

Roon, Leendert Maartensze van    16(V)

Roon, Marytje Maartensze van    16(G)

Roos, Dirk Cornelisze    6(V)

Roos, Willemtje Cornelis    6(G)

Schippers, Trijntje Alders    14(G)

Schut, Antje    8(M)

Schut, Antje    9, 9(G)

Schut, Kristijntje    4, 8, 8, 8(G)

Schut, Kristijntje    9(M)

Schutte(n), Aelbregt Alderse    3(V)

Sijdenbos, Maartie Maartens    7, 7(M)

Sijnjoors, Maria    19(M)

Sluijs/Zluijs, Arij van der    4(V)

Sman, Arij Huijgen van der    17, 17, 17(G)

Sman, Arij Huyge(n) van der    5(V)

Sman, Maartjen Huijge van der    17(G)

Sman, Pieter Huijgen van der    4, 5(G)

Sman, Pieter Huygen van der    17(V)

Smisse, Andries van der    3(V)

Smisse, Cornelis van der    13(V)

Smisse, Jan van der    6(G)

Smisse, Jan van der    9(V)

Smisse, Leena van der    6(M)

Smisse, Neeltie van der    3(M)

Smisse, Neeltie van der    3, 13, 13(G)

Smisse, Nicolaes van der    12(V)

Smisse, Nicolaes/-laus van der    3, 3(G)

Spit, Annetje Klaas    14, 14(G)

Spit, Grietje Teunen    10(M)

Spit, Kornelis Klaasze    14(V)

Spronk, Abraham    8(G)

Spronk, Hendrik    8(G)

Spronk, Jacobus    8(V)

Spronk, Magdaleentje    8(G)

Stolk, Suerius    19(V)

Stompwijck, Ariaantie Leenderts    15(M)

Stompwijck, Mees Leendertse    15(G)

Stompwijk, Cornelis Janssen    14(V)

Stompwijk, Leendert Janse    15(V)

Stompwijk, Leendert Jansen    14(G)

Storm, Aaltie Joosten van der    11(M)

Stouthandel, Jatris Cornelis    20(G)

Tol, Agatha    13(M)

Tol, Cornelis van    13(V)

Treurniet, Cornelis Meesen    14(V)

Treurniet, Cornelis Meesze    14(G)

Treurniet, Huyg Meesze    7(G)

Treurniet, Neeltje Meesze    13(M)

Veijeren, Abram Gijsbregtse van    3(V)

Veijeren, Gijsbert Abramse van    7(V)

Verduijn, Arij Ariense    4(V)

Verduijn, Huijg Ariense    4(G)

Verduijn, Huijg Ariense    8(V)

Verhave, Catarina    12(G)

Vermeijde, Pauwels Cornelisse    18(V)

Vermeulen, Jngetie Willems    10(M)

Vermeulen, Marytje Willems    10(G)

Vermij, Ingetje Jans    18(M)

Vermij, Weintje/Weinsje Jans    18, 18(G)

Verzijden, Annetjen Ariensz    18(M)

Verzijden, Leendert Kornelisze    15(V)

Verzyden, Neeltje Ariens    18(G)

Vlas, Pieter Klaasse    18(V)

Vleuten, Cornelis van    13(G)

Vleuten, Grietje van    13, 13(G)

Vrient, Aalbrecht Gerritze de    7, 7(G)

Vrient, Aalbregt Gerritze de    3(V)

Vries, huisvrou van Jan de    4(G)

Vries, Jan de    9(V)

Vrijenhoek, Pietertje Jacobs    8(M)

Vrijmoet, Arij    4(V)

Warmen, Marijtje van    4(M)

Wens(t)veen, Maartje Leenderts    8(M)

Wens(t)veen, Neeltje Leendertsz (v.)    8, 8(G)

Wensveen, Dirk Aarsse/Aartse    6, 6, 6(V)

Wensveen, Dirk Aartse    15, 15(G)

Wensveen, Leendert Aartse    15(V)

Westerbaan, Jacob    8(G)

Wielik, Cornelis Philipse van    14(V)

Wielik, Jan Philipse van    14, 14(G)

Wilck, Annetje Philips van der    9(M)

Wilck, Phillips van der    9(G)

Wild, Neeltie Pieters van der    19(M)

Wilkens, ......    8(M)

Willik/Wilk, Philips/Flips Cornelisse van der    16, 16(V)

Wit, Johannes de    16(G)

Wit, Maria de    3(M)

Yzelendoorn, Jan Jansze    10(V)

Zegwaart, Ariaantje Jans    8(G)

Zomer, Zoetje    4(M)

Alfabetische Index op voornamen van moeders en getuigen:

Aagje Meessen    14, 19(M)

Aagje Meesze    13, 14, 14(G)

Aalbrecht Gerritze de Vrient    7, 7(G) 

Aaltje    4(G)

Aaltie Ariens    15(G)

Aaltie Joosten van der Storm    11(M)

Aaltje Kornelis van der Cijs    16(M)

Aaltje Louwe van den Bos    3(M)

Aaltje Louwen/Lourens van den Bos    7(G)

Aaltje Meesse Kaaskooper    5(M)

Aaltje Meesze Kaaskooper    4, 17(G)

Abraham Spronk    8(G)

Abram Leendertse    15(G)

Abram Molenaar    12(G)

Agatha Tol    13(M)

Agneta Peltenburg    19(G) 

Andries Kaaskooper    5(G)

Annetje    19(G)

Antje    3, 5, 9, 9, 9, 14, 15(G)

Anna van Hoogenlande    3(G)

Annetie Abrams    5(M)

Antje Ariens    19(M)

Annetjen Ariensz Verzijden    18(M)

Annetie Cornelis    11(G)

Annetje Cornelis Hazerzou/van der Cijs    12(M)

Annetje Cornelis van der Cijs/Hazerzou    12(M)

Antje Jacobs Rodenburg    18(M)

Antje Jans van Raffen    6(M)

Anna Jans    3, 11, 11(G)

Annetje Jans Pols    12(G)

Annetje Jans van der Plas    14, 14(G)

Annetje Jans van Raffen    4(G)

Annetje Jans van Rijn    8(G)

Annetje Klaas Spit    14, 14(G)

Antje Melten    17(M)

Annetje Philips van der Wilck    9(M)

Annetje Pieters    3(G)

Antje Pieters van der Hoek    7(M)

Antje Schut    8(M)

Antje Schut    9, 9(G)

Adriana Catarina van Naaldwijk    8(M)

Ariaantie Abrams    7, 7, 7, 7, 7, 7, 7(G)

Ariaantie Abrams    9(M)

Ariaantie Cornelis    8, 9, 15, 18(G)

Ariaantie Davids    14(G)

Ariaantie Leenderts    15(G)

Ariaantie Leenderts Stompwijck    15(M)

Ariaantie Maartens    10(M)

Ariaantie Pieters    15(G)

Ariaantie Reijmen    6(M)

Ariaantie Simons    3, 19(G)

Ariaantie Willems    4, 11(G)

Ariaantie Wouters    7, 15(G)

Ariaantje Aarten Oostervelt    17(M)

Ariaantje Aarten Oostervelt    4, 4, 4, 5, 5(G)

Ariaantje Ariens Roggeveen    20(G)

Ariaantje Dirks Kruijn    4(G)

Ariaantje Jacobs van der Beek    12(G)

Ariaantje Jans Zegwaart    8(G)

Arij van den Bosch    17, 17(G)

Adrianus Peltenburg    19(G)

Arij Ariens    6(G)

Ary Cornelisse    11(G)

Arij Huijgen van der Sman    17, 17, 17(G)

Arij Jansze Klock    7(G)

Arij Leendertse    12, 12, 12(G)

Barber Arents    9, 9(G)

Barber Arents Knijnenburg    9(G)

Barent Noorbergen    3(G) 

Betje Maartens    6(G) 

Catarina Doelman    12(M)

Catarina Doelman    13(G)

Catarina Hendrikx    7(G)

Catarina Verhave    12(G)

Catarina/Tryntje Huybregts    15, 16(G)

Claas Cornelisse    11, 11(G)

Klaas Woutersse    7, 7(G) 

Claasje Gijsze    3(G)

Klaasje Jans Rokkeveen    4, 4(G)

Klaasje Jaspers Hoogeveen    11(G)

Klaasje Jassen    18(M) 

Kommertie Abrams    15(M)

Kommertje Abrams    6, 6, 6, 6, 6(G) 

Kornelia    13(M)

Cornelia Elburg    16(G)

Cornelia Leenderts van der Kraan    16(M)

Cornelia Meesze Kaaskooper    5(G)

Cornelia Pieters Koning    8(G)

Cornelia Pieters Konings    3(M)

Cornelis Jacobse    18, 18(G)

Cornelis Janse(n)    18, 18(G)

Cornelis Karelse de Heij    18(G)

Cornelis Leendertse    6(G)

Cornelis Meese    19(G)

Cornelis Meesze Treurniet    14(G)

Cornelis Philipse/Flipsze    16, 16(G)

Cornelis Pieters van der Hoek    7(G)

Cornelis Roggeveen    10(G)

Cornelis van Vleuten    13(G)

Cornelius Doelman    12, 12(G)

David Willemse Berckel    14(G) 

Debora Deijnoot    6(M) 

Deliana    19(M) 

Dirk    15(G)

Dirk Aartse Wensveen    15, 15(G)

Dirk Ariense    10(G)

Dirk Davidse    19(G)

Dirck Davidse Berckel    19(G)

Dirk Louwe(n)    3, 3(G)

Dirk Louwe(n) van den Bos(ch)    3, 3, 3, 5, 5, 5(G)

Dirk Meesen    10(G)

Dirk Woutersse    7(G)

Florentina van Aller    9(M)

Francijntje Pieters Nijkerk    8(M)

Francyntje Pieters Nijkerk    19(G)

Fransijntje Nijkerk    19(G)

Frank Cornelissen    11(G) 

Frankje    17(G) 

Geertruijt Cornelisze Dersjant    13(M)

Geertie Dirkx    17(G)

Geertruyd Hillebrand    17(G)

Geertruyd Houtom    12(G)

Geertje Leenderts    4(G)

Geertje Leene Konijnenburg    17(G)

Geertje Leenderts    4(G)

Geertje Leene Konijnenburg    17(G)

Geertie Meese(n)    19, 19(G)

Geertie Pieters van Dijck    11(G)

Gerritie Dirkx    4(M)

Gerritje Maartens    7(G) 

Grietie Leenderts    14(G)

Grietie Leenderts    15(M)

Grietje    13(G)

Grietje Maartens    3(G)

Grietje Teunen Spit    10(M)

Grietje van Vleuten    13, 13(G)

Gysbert Ariensze Roggeveen    20(G)

Helena    zie: Lena(G)

Hendrik Spronk    8(G)

Hester    10(G)

Hester Cornelisze    17(M)

Hester Jans    10(G) 

Huijg Ariense Verduijn    4(G)

Huyg Meesze Treurniet    7(G)

Jeffie Jans    6(M) 

Jmand Doelman    12(G) 

Jngetie Ariens    3(M)

Jngetie Ariens    6, 9, 12, 12, 12, 12(G)

Jngetie Bastianen    5(G)

Jngetie Cornelis    13, 13, 13, 13, 13, 13(G)

Jngetie Willems Vermeulen    10(M)

Jngetje Jochems    16(G)

Ingetje Jans Vermij    18(M) 

Jaapie Jans    18(M)

Jaapie Maatroos    7(M) 

Jacob    5, 5(G)

Jacob Ariense Roggeveen    10, 16(G)

Jacob van Leeuwen    11, 11(G)

Jacob Westerbaan    8(G)

Jacobus van der Cijs    16(G) 

Jan    13(G)

Jan Ariense van der Does    13(G)

Jan de Vries, huisvrou van    4(G)

Jan Janssen    11(G)

Jan Philipse    9(G)

Jan Philipse van Wielik    14, 14(G)

Jan Pieterse van Leeuwen, huijsvrou van    9(G)

Jan van der Smisse    6(G)

Johannes de Wit    16(G) 

Jannetie Cornelis    16(G)

Jannetie Davids    14(M)

Jannetie Davids    19, 19(G)

Jannetie Leenderts    5(M)

Jannetje Cornelis van der Beek    4(G)

Jannetje Gerrits    7(G)

Jannetje Jochems    16(M) 

Jatris Cornelis Stouthandel    20(G) 

Jochem Janse    6(G) 

Krijn Ariense Roggeveen    10(G)

Krijn Klock    10(G) 

Krijntje Pieters Nijkerk    19(M)

Kristijntje Schut    4, 8, 8, 8(G)

Kristijntje Schut    9(M)

Kryntje Pieters Nijkerk    8(G) 

Leendert Hillebrands    17(G)

Leendert Jansen Stompwijk    14(G) 

Leentje    5(G)

Leentie Abrams    15(G)

Leentje Ariens    6(M)

Leentje Cornelis    5(G)

Leentie Jacobs    12, 13, 13, 18, 18(G)

Leentie Jassen    18, 18, 18(G)

Leentje Jans    11(G)

Helena Deynoot    6(G)

Leena van der Smisse    6(M)

Lena Klok    4(G)

Lena Pieters Nijkerk    8(G) 

Liedewij Cornelis    8(M) 

Lijsbet    9, 11(G)

Lysbeth Cornelis    16(G)

Lysbeth Pieters Buiteweg    14(M)

Lijsbet Klaassen Hazerzou    9, 9, 9, 9(G)

Lijsbet Klaasze Hazerzou    11(M)

Lijsbeth Crijnen    10, 10, 16(G)

Lysbeth Cornelis    16(G)

Lysbeth Pieters Buiteweg    14(M)

Lijsbeth Willems    11(M) 

Lydia    14(G) 

Maarte(n) Hoogbrugge    3, 3(G) 

Maartje    4, 4, 5, 5, 16, 16, 17(G)

Maria    17, 17, 17, 17(G)

Mary/Marij    7, 7, 13(G)

Marytje    10(M)

Maria Arents de Groot    11(M)

Maartje Ariens    10(M)

Maartie Aris    10(G)

Maartjen Ariens Keuning    3(G)

Maartjen Ariens Roggeveen    20(M)

Marijtje Aarten Oostervelt    17, 17, 17(G)

Marijtjen Aarten Oostervelt    4(M)

Maartje Cornelis Koning    6(M)

Maria Cornelis    14, 16, 17(G)

Marytje Kornelis Bon    19, 19(G)

Maria Kornelis van der Beek    4(M)

Maria Daniels    18(M)

Maartie Dirkx    16(M)

Maartie Dirkx    6(G)

Maartie/Maria Huijbregts/Huberts    15(M)

Maartjen Huijge van der Sman    17(G)

Maartie Japen/Jacobs    5, 14(G)

Maria Jacobs van Nierop    14, 14, 14, 14(G)

Maria Jans    11(M)

Maartie Jans    16(M)

Maartie Jans    6, 13(G)

Maartje Jans    14(M)

Marretje Jans Roggeveen    20(M)

Marijtje Jans ter Ende    12(M)

Marijtje Jans van Rijn    8(M)

Maartje Jooste(n) de Bruijn    6, 6, 6, 6(G)

Maria Leenderts    15(G)

Maartje Leenderts Wens(t)veen    8(M)

Maria Maartens    3(M)

Marijtje Maartens    10(M)

Marytje Maartens    16, 19(G)

Marytje Maartensze van Roon    16(G)

Maartje Maartens van der Hoek    16(G)

Maartie Maartens Sijdenbos    7, 7(M)

Maartje/Maria Maatroos    7, 7(G)

Maartie/Maria Meessen    10, 10, 13, 14(G)

Maria/Marytje Pieters    3, 3(G)

Marijtje Pieters van den Hoek    4, 5(M)

Maria Pieters Koning    8(M)

Maria/Maartie Sijmons    13(M)

Maria/Marÿtje Willems    10, 10, 10, 10, 15(G)

Marytje Willems Vermeulen    10(G)

Maria Willems    18(M)

Maria Willems    20(M)

Maria Elburg    16(M)

Maria Konings    3(G)

Maria van Lingen    19(M)

Maartje Pols    12(G)

Maria de Wit   3(M)

Maria van der Meer    10(M)

Maria Peltenburg    12(M)

Maria Peltenburg    12, 14, 14(G)

Maria Sijnjoors    19(M)

Marijtje van Warmen    4(M) 

Magdaleentje Cornelis    10(G)

Magdaleentje Jacobs Hoornweg    17(G)

Magdaleentje Spronk    8(G)

Maartijntie Willems    11(M)

Matthijs Leendertse    14, 20(G) 

Mees Leendertse Stompwijck    15(G) 

Meijnje Willems    13(M)

Neeltje    4, 5, 5, 10, 18(G)

Neeltie van der Smisse    3(M)

Neeltie van der Smisse    3, 13, 13(G)

Neeltje Ariens Brouwer/Roggeveen    4(M)

Neeltje Ariens Roggeveen/Brouwer    4(M)

Neeltje Ariens Verzyden    18(G)

Neeltjen Ariens van Leeuwen    19(G)

Neeltje Claas    5(G)

Neeltje Claas    6(M)

Neeltje Cornelis    11(G)

Neeltie Cornelis    16(M)

Neeltie Dirkx    12(M)

Neeltje Gijsen    19(M)

Neeltje Jans    7, 9(G)

Neeltje Jans Klok    15(M)

Neeltje Joosten    12(G)

Neeltje Leendertsz (v.) Wens(t)veen    8, 8(G)

Neeltje Maartens    10, 11, 11, 18(G)

Neeltje Meesze    14(G)

Neeltje Meesze Treurniet    13(M)

Neeltie Noachs    10(G)

Neeltje Pieters    11(G)

Neeltie Pieters Kosijn    18(G)

Neeltie Pieters van der Wild    19(M) 

Nelletie Jacobs    6(G) 

Nicolaes/-laus van der Smisse    3, 3(G) 

Phillips van der Wilck    9(G) 

Pieter    19(G)

Pieter Hillebrands    12(G)

Pieter Huijge    5, 5, 5(G)

Pieter Huijgen van der Sman    4, 5(G)

Pieter Jacobse    13(G)

Pieter Jansze van der Plas    14, 14(G)

Pieter Koning    3(G)

Pietertje    12, 19(G)

Pietertje Jacobs Vrijenhoek    8(M)

Pietertje Jans    14, 16, 19, 19(G)

Pietertje Jans    6(M) 

Rookje Maartens    17(M) 

Saartje/Sara Louwen van den Bos(ch)    3, 3, 3, 7(G)

Sara Cornelis    11(G)

Sara Karelse de Hey    18(M)

Sara Pieters van der Hoek    7(G) 

Sijtge Leenderts    15(G) 

Teuntje Ariens    5(M)

Teuntje Hendrikx    15, 15, 15, 15, 15(G) 

Trijntje    15, 19(G)

Trijntje    9(M)

Trijntje Alders Schippers    14(G)

Trijntie Cornelis    7, 7, 7, 7, 7(G)

Trijntie Davids    6, 19(G)

Trijntie Dirkx    12, 12, 12, 12, 12, 12(G)

Tryntje Dirks van den Bos    18(G)

Tryntje Huijbregts    3(M)

Trijntje Jacobs van der Bee(c)k    12(M)

Trijntie Jans    18, 18(G)

Trijntie Joosten van Nierop    14(M)

Trijntie Joosten van Nierop    9, 15, 15, 15(G)

Trijntie Leenders    18, 19, 20(G)

Trijntie Pieters van Puflik    16(G)

Trijntie Rokus    11(G)

Trijntie Wouters    15, 15, 15, 15(G)

Trijntie Wouters    7(M) 

Weijntie Davids Coornwinder    15(G)

Weintje/Weinsje Jans Vermij   18, 18(G) 

Wijve    16(M) 

Willem Dirkze    18(G)

Willem Jansen    11(G)

Willem Jassen    18(G)

Willempje Jans    11(G)

Willemtje Cornelis Roos    6(G)

Zoetje Zomer    4(M)