Huwelijken, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1608 - 1695

Loek van Asperen, oktober 2001

1608

2 februari, Bastiaen Heynderyxs , van Bleiswijk en Maritge Claes , van Berkel
30 maart, Vranck Joppen , van Berkel en Soetgen Pieters , van Zoetermeer
28 december, Leendert Claess  en Martijntge Pieters , van Berkel

1609

1 februari, Cornelis Janss , weduwnaar van Nootdorp met Stijntge Joris , weduwe wonende in Berkel
8 februari, Heynderick Heynderixs , van Berkel en Trijntgen Jans , van Schiebroek
15 februari, Leendert Bastiaenss , van Berkel en Leentge Sijmons , van Berkel
21 februari, Adriaen  Pouwelss , van Berkel en Neeltgen Adriaens , van Hillegersberg
8 maart, Dieryck Adamss Kerckhoven , van Pijnacker met Aryaentge Cornelis , van Berkel
26 april, Jan Vollebrechts,  van Berkel en Aechtgen Cornelis , van Bleiswijk
8 november, Jacob Barents , van Berkel en Claesgen Pieters , van Zevenhuizen
15 november, Cornelis Maertens , van Wateringen met Maritgen Gerrits , van Berkel
15 november, Pouwels Gerrits , van Berkel en Maritgen Thuenis , van Zevenhuizen
15 november, Cornelis Sijmons , van Berkel en Annetgen Jans , van Hillegersberg
6 december, Pieter Corneliss , van Berkel en Maritgen Cornelis , van Schiebroek
13 december, Dieryck Aryens , van Berkel en Neeltgen Pieters , van Berkel
20 december, Adriaen Corneliss , van Berkel en Aryaentgen Jans , van Hillegersberg

1610

14 februari, Cornelis Bastiaens , van Hillegersberg met Pluentgen Andries , van Berkel
17 februari, Adriaen Adriaens Ouderkerck , van Berkel en Maritgen Sijbrants , van Berkel
21 maart, Cornelis Aryens , van Berkel en Aryaentje Pieters , van Schiebroek
6 juni, Adriaen Dieryxs , van Berkel en Liedewijtgen Cornelis , van Pijnacker

1611

27 februari, Cornelis Corssen , van Berkel en Trijntgen Gijsen , van Overschie
24 april, Adriaen Maertens , van Pijnacker met Meyntgen Joris , van Berkel  
1 mei, Marinus Willems  en Annetgen Arents , van Hillegersberg
4 december, Cornelis Vollebrechts , van Berkel en Lijsbeth Cornelis , wonende in Berkel
18 december, Dieryck Maertens , van Berkel en Maritgen Cornelis , van Berkel
18 december, Dieryck Corneliss Buytewech , van Berkel en Maritgen Claes , van Schiebroek

1612

12 februari, Jacob Corneliss , van Berkel en Aryaentgen Aryens , van Pijnacker
11 juni, Adriaen Pauwels van Berckel , weduwnaar van Neeltgen Aryens  en Maritgen Cornelis , van Berkel  
28 october, Dieryck Mertens , van de Kleiweg onder Overschie en Maritgen Pieters , van Berkel
25 november, Arent Pouwels van Conijnenberch , schout van Berkel met Machtelt Cornelis , uit Schiebroek
2 december, Simon Wolferts de jonge , van Berkel en Maritgen Arents , weduwe van Jan Gerrits Coomen
2 december, Cornelis Gerrits, van de Schie  en Claertgen Willems , van Berkel
25 december, Cornelis Corneliss , van Berkel en Aryaentge Aryens , van Berkel 

1613

6 januari, Willem Willems , van Berkel en Trijntge Cornelis , van Zoetermeer
13 januari, Tijs Jacobs, van Ketel met Machtelt Vollebrechts, van Berkel
20 januari, Claes Claess, schout , van Berkel en Maritgen Cornelis , van Schiebroek
27 januari, Simon Arents  met Maritgen Jans , van Hillegersberg
10 februari, Ysbrandt Huygen , weduwenaar met Maritge Gerrits , weduwe van Delfgauw
5 mei, Adriaen Doesen , van Delfgauw met Maritge Sijmons , van Berkel  
4 augustus, Hillebrandt Jacobs , van Berkel en Sijtge Pieters , van Capelle
24 november, Jan Corneliss , van Berkel en Grietgen All…,   wonende in Berkel
22 december, Jan Aryens , van Berkel en Neeltge Pieters , van Berkel 

1614

9 februari, Bastiaen Sijmons , weduwenaar van Maritgen Huybrechts , wonende in Schiebroek en Betge Cornelis , van Hillegersberg
2 maart, Vranck Willems Vos , weduwnaar van Maritge Jacobs  en Commertge Cornelis , weduwe van Jan Corneliss Huysman , beide wonende in Hillegersberg
1 mei,  Cornelis Adriaens , van Berkel en Sara Frederyx , van Berkel
29 juni, Mees Willems , van Berkel en Maritgen Claes , van Berkel
24 augustus, Claes Claesss , van Berkel en Trijntge Mees , van Bleiswijk
5 october, Michiel Volckerts , van Berkel en Grietge Cornelis , van Hillegersberg
5 october, Dieryck Maertens , weduwnaar van Maritge Cornelis van Berckel  en Maritge Pieters , van Bleiswijk
30 november, Cornelis Jans , van Berkel en Maritge Pouwels , weduwe van Tuenis Bastiaens , wonende in Rodenrijs

1615

8 februari, Leendert Cornelis  en Ingetgen Cornelis ,  beide van  Bergschenhoek
1 maart, Jan Pieterss , van Zoetermeer en Maritge Wouters , van Berkel26 april, Pouwels Corneliss Buytewech , van Berkel en Betgen Lourisdr , van Berkel
8 juni, Aryen Pieterssoon , weduwnaar van Hillegersberg en Claesgen Willemsdr , van Hillegersberg
27 september, Bernardus Dwinglo , van Delft, predikant in Berkel en Rodenrijs met Catharina Vedasti Coornwinder , van Berkel
11 october, Arent Janssoon , van Berkel en Aechtgen Reyers , van Delft, beide wonende aldaar
13 december, Jan Andriess , van Berkel en Pietertgen Sijmons , van Hillegersberg

1616

17 januari, Arien Lenaerts , weduwnaar van Bergschenhoek en Grietgen Ariens , weduwe van Bergschenhoek
8 mei, Gerrit Corneliss , wonende in Delfgauw en Martijntgen Dirckx , wonende in Berkel
20 october, Simon Arents , weduwnaar van Berkel en Lyedewij Leenderts , van Zevenhuizen
4 december, Lenaert Panckerts , van Pijnacker en Maritgen Maertens , van Berkel
4 december, Sijmon Pieters , weduwnaar in Schiebroek en Jaepien Louris , van Berkel
18 december, Arien Claess , van Berkel en Saerty Ingen , wonende in Bleiswijk

1617

22 januari, Albrecht Jans , van Berkel en Maritgen Sijmons , van Berkel
29 januari, Pieter Pieterss , van Berkel en Aeltgen Cornelis , van Berkel
19 februari, Cornelis Pouwelss van Conijnenburch , weduwnaar van Berkel en Maritgen Pieterss , weduwe van Berkel
19 februari, Jan Sijmons , van Berkel en Goeltgen Ingen , van Bleiswijk
7 mei, Cornelis Abrahams , wonende op de Akkersdijk en Trijntgen Gerrits , wonende in Rodenrijs
20 september, Claes Claess , weduwnaar van Berkel en Dievertgen Claes , van Berkel
26 november, Jan Dirckxs , van Berkel en Trijntge Cornelis , van Nootdorp
20 december, Cornelis Cornelisz van Berkel  en Rijsseltgen Teunis , van BleiswijK
31 december, Abraham Pleunen , van Delfgauw en Triijntgen Claes , van Berkel

1618

22 april, Cornelis Sijmontss , van Berkel en Neeltgen Pieters , van Rotterdam
2 december, Corstiaen Jans , van Berkel en Bettgen Adriaens , van Bleiswijk

1619

3 maart, Arent Pieterss , weduwnaar van Berkel en Neeltgen Jans , weduwe van Rotterdam
28 april, Cornelis Lenaerts , van Bleiswijk en Leentgen Floris , van Benthuizen
2 juni, Abraham Joppen , van Bleiswijk en Barber Claess , van Bleiswijk
2 juni, Cornelis Adryaens , weduwnaar en Maritge Joppen , weduwe
29 juni, Michiel Maertens , weduwnaar van Berkel en Annetgen Jacobs , van Pijnacker
13 october, Cornelis Claesse Hoechman , wonende in Berkel en Jacobintge Joosten Lodesteyn  weduwe van Thonis Heyndrickse Marsehoek , wonende in Delft
24 november, Franck Jacobse , wonende in het noordeinde van Berkel en Maertien Huyge , van Zoetermeer, wonende in Warmond
24 november, Joris Cornelisse , weduwnaar van Maertien Ariens , van Hillegersberg en Geertien Ariens , weduwe van Ariens Leendertse  van Hillegersberg
1 december, Jan Claesse , weduwnaar van Neeltgen Jacobs van Berkel  met Neeltgen Aerts , van Zevenhuizen
1 december, Claes Janssoon , van Berkel en Neeltgen Ariens , van Pijnacker wonende in Katwijk
2 december, Pieter Pouwelse , wonende in  het ambacht van Vlaardingen en Maertie Pieters , van Berkel

1620

5 januari, Jan Andriesse , van Berkel en Maertie Cornelis , van Zoetermeer
…februari, Dirck Cornelisse , van Berkel en Aeltge Pieters , van Zevenhuizen
15 maart, Mees Cornelisse , van Vlaardingen en Geertie Ariensse , van Hillegersberg
12 april, Jan Cornelisse , van Gouda en Maertien Dircks , van Berkel
19 april, Leendert Cornelisse , van Berkel en Ingetie Jans , van Zevenhuizen
31 mei, Cornelis Wouterse , van Berkel en Annetie Cornelis , van Zoetermeer
31 mei, Cornelis Leendertse , van Berkel en Trijntie Joppe , van Hillegersberg
26 october, Alewin  Pieters , van Berkel en Maertie Dirks , van Nieuwerkerk ?
2 november, Tijmen Cornelis , van Zoetermeer en Annetie Cornelis , van Berkel
23 november, Arie Cornelisse , van Hillegersberg en Maertie Jans , van Berkel
24 november, Jan Simonse , van Pijnacker en Ariantie Dircks , van Berkel
29 november, Hendrick Hillebrantssoon , van Pijnacker en …tgen Claes , van Berkel Rodenrijs
29 november, Jan Claesse , Berkel wonende in Schiebroek en Aeltge Jans , wonende in Berkel
8 december, Cornelis Ariense Bouman , wonende op de Hoorn en Beetgen Pieters , van Berkel wonende in Ketel
13 december, Arien Ariensen , van Pijnacker wonende in Berkel en Weintie Claes , van Berkel
13 december, Leennert Florissoon , van Pijnacker en Maertie Theunis , van Zegwaard 

1621

28 februari, Marten Wouterse , van Berkel en Martjen Dircks , van Hillegersberg
11 april, Pieter Cornelisse Roelandt , van Bleiswijk en Ariantie Pieters , van Berkel
25 april, Jan Dirckse , weduwnaar van Schipluiden en Maertien Ariens , van Berkel
15 juni, Cornelis Ariensen van der Lely , weduwnaar wonende in Maasland en Annetgen Ingen , van Berkel
28 juli, Arent Jacobse , van Berkel en Neeltie Pieters , weduwe van Claes Jacobse van den Acker , wonende in Schipluiden
8 augustus, Jan Claesse , … in Frankrijk, wonende in de Lier en Maertie Jans , van Berkel
19 september, Claes Dirckse , van Hillegersberg en Hilletgen Fredericks , van Berkel
26 september, Cornelis Arentsoon , van Berkel en Maertien Hugbregts , van Zoetermeer, wonende in Katwijk onder Pijnacker
31 october, Cornelis Bastianse Gronevelt ?,  weduwnaar wonende in Berkel en Maertien Gerritsdr , weduwe van Ysbrandt Hage , wonende in Berkel
29 november, Kors Arentsen , van Berkel en Anneken Krijnen , van Nootdorp 

1622

20 januari, Jan Ariense , van Berkel en Jasperijntie Jans , van Delft
6 februari, Gerrit, Jansse , van Berkel en Grittien Ariens , Hillegersberg
10 april, Dirck Cornelisse , van Pijnacker en Annetgen Leenderts , van Hillegersberg
24 april, Cornelis Leendertse Wassenaer , van Berkel en Sijtie Cornelis , van Zoetermeer
1 mei, Pieter Fransse , van Pijnacker wonende in Delfgauw en Maertie Arents , van Berkel wonende in Klapwijk onder Pijnacker
13 mei, Arie Cornelisse , van Berkel en Maertie Pieters , van Rotterdam
9 october, Arie Pieterse , van Berkel en Barbertge Leenderts , van Zevenhuizen
6 november, Barent Gerritse , van Deventer, wonende in Berkel en Neeltien Elias , van Berkel wonende aldaar
6 november, Pieter Willimse , van Berkel wonende in Berkel en Susanna Claes , van Berkel wonende aldaar
27 november, Arie Pieterse , van Berkel en Maertien Ockers, ?  van Bleiswijk
11 december, Arie Claesse , weduwnaar van Berkel en Maertien Dirckse ,  van Schiebroek onder Overschie
11 december, Claas Martense , van Berkel en Maertgen Fransse , van Hillegersberg 

1623

26 maart, Abraham Melisse , van Berkel en Trintie Pieters , van Schiebroek
14 april, Jan Theunisse , van Bleiswijk en Neeltien Andries , van Berkel
22 april, Willim Jacobse Steur , van Bleiswijk en Maertie Cele ?,  weduwe van Jacob …,  wonende in Berkel
23 april, Cornelis Dirckse , van Zoetermeer en Maertie Claes , van Berkel
23 april, Leendert Ariense , van Berkel en Trintgen Ariens , van Zevenhuizen
7 mei, Pieter Cornelisse , van Berkel en Maritgen Martensdr , van Voorburg
21 mei, Jacob Arentse , van Berkel en Leentge Willims , van Berkel
19 november, Arie Cornelisse , weduwnaar van Berkel en Pleuntien Jans , weduwe van Frederick Gerritse , wonende in Berkel

1624

14 januari, Jacob Gillisse van Houwaert , van Berkel en Hilletge Ariens , van Berkel
4 mei, Arie Nelisse , van Papsou onder Delft en Grittie Dircks , van de Berkelsche molens
25 mei, Willim Claesse , van Koudekerk en Martgen Cornelis , van Pijnacker 

1625

10 januari, Leendert Pieterse , van Berkel en Maertie Jacobs , van Hillegersberg
… februari, Claes Jacobse , weduwnaar van Lisbet Theunis , wonende in Berkel en Annetie Cornelis , weduwe van Claes Dirricksoon  wonende in Zegwaard
24 maart, Jacob Willemse Wit , van Berkel en Aeltien Ariens , van Berkel
31 maart, Arent Cornelisse , van Berkel en Maertie Jans , van Hillegersberg wonende in Berkel
15 april, Jacob Claesse , van Berkel en Jannetien Claes , van Voorburg
8 mei, Jan Jansse , van Nieuwerveen onder Nootdorp en Maertie Cornelis , van Berkel
11 mei, Claes Allertse , weduwnaar van Overschie en Maertien Crine , van Berkel
11 october, Meynert Cornelisse , van Berkel en Clasie Cornelis , van Pijnacker
20 october, Dirck Ariense , weduwnaar, bode van Berkel en Maertie Claes , weduwe van Jan Jacobse Schoenmacker , wonende in Berkel
9 november, Arrie Abrahamsoon , van Kralingen, wonende in Berkel en Neeltie Simons , van Berkel
7 december, Gerrit …,  van Deventer en Hillegten …bergh , weduwe wonende aldaar 

1626

26 april, Jacob Cornelisse , van Pijnacker en Trintie Cornelis , van Berkel
26 april, Lenaert Cornelisse , van Berkel en Maertge Pieters , weduwe, wonende aan de Kleiweg onder Overschie
15 juli, Arrie Pieterse , weduwnaar van Hasien Ariens , wonende in Zoetermeer en Trintie Pieters , van Berkel
20 september, Job Cornelisse , van Berkel, lakenbereider en Jannetgen T…  van Stalen, wonende in ‘s-Gravenhage
15 november, Jan Cornelisse, schoenmaker , wonende in Berkel en Yffgen Theunis , van Delft
29 november, Dirck Jacobse , van Berkel wonende in Hazerswoude en Elisabet Gisbregtsdr , van Hazerswoude
6 december, Jan Michilse Vis , weduwnaar van Neeltie Jans , wonende in Bleiswijk en Annetie Simons , van Berkel wonende in Bleiswijk 

1627

24 januari, Pieter Claesse , van Pijnacker en Maertie Simons , weduwe van Arrien Douwen , wonende in Berkel
7 februari, Joris Allertse Bouman , weduwnaar wonende … Delft en Maertie Arres , weduwe van Claes Arrense Verheul , wonende in Berkel
25 juli, Arrien Hughen, schoenmakersgezel  van Rotterdam, wonende in Berkel en Ariantghe Cornelis van Berkel  
26 september, Frans Willimse, varentgesel  van Schiedam, wonende aldaar en Maertie Cornelis , van Berkel
3 october, Claes Messe , van Berkel en Ariantge Jans , van Hillegersberg wonende in Berkel
1 november, Pieter Francke , van Overschie en Neeltie Simons , van Berkel
7 december, Jan Jansse, kleermaker  van Berkel wonende in Hoorn en Maertgen Jans , weduwe van Isaac Cornelisse , wonende in Hoorn

1628

25 januari, Jacob Claesse , van Noord-Holland, wonende in Berkel en Leentie Pieters , van Berkel
6 februari, Arent Martense , van Berkel en Grittien Ariens , van Berkel
20 februari, Gerrit Arentse , van Berkel en Jannetgen Heyndricks , van Rotterdam, wonende in Hillegersberg
2 maart, Dirck Cornelisse , van Bleiswijk en Pleuntie Dircks , van Overschie, wonende in Berkel
8 maart, Simon Cornelisse , van Hillegersberg en Jannetge Cornelis , weduwe van Claes Cornelisse , wonende in Bleiswijk
20 mei, Jan Carelsse , van Benthuizen, wonende in Hillegersberg en Maertien Ariens , van Overschie, wonende in Berkel
11 juni, Arrien Arrense , van Berkel en Elisabet Pieters , van Delft, wonende in Berkel
28 juni, Leendert Ariense , van Berkel wonende in Rotterdam en Joppen Joosten , van Rotterdam, wonende aldaar
10 september, Gerrit Cornelisse , van Berkel en Maertie Jans , van Schipluiden
23 september, Jacob Jansse van Wiringe , van Loosduinen en Ariantgen Jacobs , van Berkel
24 september, Claes Cornelisse , van Berkel  en Sibruchie Michils , van Schiedam, wonende in Delft
22 october, Jan Jansse , van Dordrecht en Jannetge Goverts , van Schiedam
12 november, Pieter Cornelisse , van Berkel wonende in Beukelsdijk onder Overschie en Jannetge Jans , wonende aldaar 

1628

4 februari, Jacob Caesse , van Berkel en Annetghen Arensdr , van Hillegersberg
4 februari, Simon Dirckse , van Schiebroek onder Overschie en Liduwi Cornelis , van Schiebroek
22 april, Arrie Cornelisse , van de Schie onder Delft, wonende op de Akkersdijk onder Overschie en Maertien Ariens , van Berkel wonende op de Akkersdijk
1 mei, Pieter Commerse , van Bleiswijk en Leentie Dircks , van Berkel
9  mei, Leendert Dirckse , van Bleiswijk en Geertien Ariens , van Bleiswijk wonende in Berkel
1 juli, Jan Pieterse , van Berkel en Leuntie Pieters , wonende in Berkel
18 augustus, Arrien Gerritse , van Papsou onder Delft en Meinsien Crijnen , van Berkel
29 juli, Adriaen Jansse , van Wilsveen en Trintgen Jacobs , van Wilsveen
23 september, Leendert Willimse , van Pijnacker, wonende in Berkel en Maertie Jans , van Weensveen (Waddinxveen), wonende in Berkel 

1630

7 april, Cornelis Jorisse , weduwnaar, wonende in Delft aan de Molslaan en Annetie Jacobs , van Berkel wonende in Pijnacker
28 juli, … Claesse, kleermaker  van Egmond binnen en Teuntie Jans , van Berkel 

1631

26 januari, Gerrit Jansse , van Hillegersberg, wonende in Berkel en Maertgen Ariens , van Hillegersberg wonende in Hillegersberg
2 februari, Aelbregt Simonse , weduwnaar van Pijnacker, wonende in Berkel en Trintie Joris , weduwe van Arrie Simonse , wonende  aan het Berkelschemeer
21 februari, Bastiaen Pieterse Gronevelt , van Berkel en Leentge Jans , van Zevenhuizen
1 juni, Lucas Lambregtse , van Tongeren in Brabant, wonende in Berkel en Magtelt Fredericks , van Berkel 

1632

22 februari, Jan Ariense Komen , weduwnaar  wonende in Bergschenhoek onder Hillegersberg en Pleuntie Jans , weduwe van Arrie Leuwen, ? wonende in Berkel
7 maart, Leendert Ariense , van Berkel en Echie Jacobs , van Berkel
18 april, Leendert Cornelisse , van Hillegersberg en Ariantie Cornelis , van Bleiswijk
9 mei, Arrie Simonse , van Berkel en Geertie Jans , van Berkel
22 augustus, Jan Leendertse, kleermaker  van ‘s-Gravenhage en Lisbet Cornelis , van ‘s-Gravenhage
4 november, Dirck Ariense Kruick ?,  wonende onder Hillegersberg en Maertie Pieters , van Berkel 

1633

7 augustus, Arrie Pleunen , van Pijnacker en Maertien Dircks , van Berkel
28 october, Harmen Ariense , van Zegwaard en Neeltie Messe , van Berkel wonende in Zoetermeer
6 november, Pieter Pieterse, van Nootdorp en Bettie Simons, van Berkel
29 november, Gerrit Ariense Hoos ?,  van Berkel en Geertie Claes , van Berkel
2 december, Wiggert Simonse , van Berkel en Jannetghen Cornelis , van Bleiswijk wonende in Berkel 

1634

4 januari, Willim Simonse , van Berkel en Neeltien Ariens , van Berkel
10 maart, Cornelis Claesse van Hillegersberg  wonende in Berkel en Meyntien Pieters Hofflant , van Hillegersberg
19 maart, Frans Jooste Halsbergh ?,  van Benthuizen en Willimtie Cornelis Dergant , wonende in Berkel
9 april, Arrien Arriense , van Hillegersberg en Neeltien Bonifaes , van Berkel
15 mei, Jan Simonse , van Pijnacker, wonende in Berkel en Divertie Bastiaense , wonende in Berkel
26 mei, Frans Jansse , van Overschie en Maertie Cornelis , van Berkel wonende in Overschie
11 juni, Gabriel Krijnen , van Berkel en Aeltie Jans , van Pijnacker wonende in Berkel
2 november, Jan Jansen , van Berkel en Neeltie Jacobs , van Pijnacker wonende in Berkel
5 november, Cornelis Jacobsse Verboon , van Pijnacker en Annetge Crinen, ?  wonende in Berkel
28 november, Leendert Jansse , van Delfgauw en Neeltien Ariens , van Berkel
9 december, Joris Jansse , van Berkel en Grittie Arents , van het Woud18 december, Pieter Jacobse , van Berkel wonende in Vrelant,  en Swaentghen Thielmans , van Brelant
31 december, Jan Cornelisse , van Hillegersberg en Maertgen Marcus , van Zoetermeer 

1635

23 januari, Claes Ariense , van Amsterdam, wonende aldaar en Ariantge Dircks , van Berkel
11 februari, Aelbregt Willimse , van Hillegersberg en Maertie Jans of Joris ?,  van Berkel
18 februari, Jacob Simonse , van Berkel en Ariantge Andries , van Overschie
11 februari, Arien Willimse , van Hillegersberg wonende aldaar en Japie Dircks , van Hillegersberg wonende aldaar
1 april, Cornelis Claesse , van Stolwijk, wonende aldaar en Jannetien Hendricks , weduwe van Gerrit Arentse , wonende in Berkel
18 maart, Pieter Willimse , van Zegwaard, wonende aldaar en Neeltie Pieters , van Zegwaard
22 april, Claes Claesse , van Bleiswijk wonende aldaar en Jannetgen Gerrits , van Zevenhuizen
8 juli, Arie Jansse, kleermaker , van Geervliet, wonende in Delfgauw en Neeltien Ariens , van Berkel
9 juli, Jan Cornelisse, bouman , weduwnaar, wonende op de Schie onder Delft en Maertgen Gerrits , van Berkel
21 october, Cornelis Leendertse Voorburgh , weduwnaar wonende in Zouteveen onder Vlaardingen en Annetien Arents , van Berkel wonende in Ketel
2 december, Cornelis Melisse , wonende in Berkel en Ariantghe Chile , van Hillegersberg wonende in Berkel
9 december, Jacob Cornelisse , weduwnaar van Maritgen Andries , wonende in Hillegersberg  en Divertghen Commers , wonende in Hillegersberg

1636

3 februari, Leendert Marinus , van Hillegersberg en Maertgen Cornelis , weduwe van Arien Jansse , wonende in Hillegersberg
24 maart, Gillis Sanderse , wonende in Leiden en Trintien Hendrick , van Berkel
1 juni, Cornelis Thonisse , weduwnaar van Ariantge Crijne , wonende in Berkel en Maritie Leenderts , van Zegwaard
23 juni, Cornelis Hubregtse , weduwnaar van Maertien Ariens , wonende in Hillegersberg en Maertie Dircks , weduwe van Arrie Claesse  wonende in Berkel
9 juli, Gerrit Leendertse , van Sittard, lakenbereider wonende in Leiden en Maertien Hendricks , van Berkel wonende in Leiden
21 december, Pauwels Lambertse , weduwnaar wonende in Berkel en Pittertie Leenderts , weduwe wonende in Bleiswijk
30 november, Maerten Harmense , van Pijnacker en Maertie Pieters , van Berkel
21 december, Barent Jacobse , van Berkel en Annetie Jans , van Delft, wonende in Berkel
21 december, Joost Jacobse , van Pijnacker,  wonende in Berkel en Ingetie Bastiane , van Berkel 

1637

11 januari, Arrie Cornelisse , van Berkel en Pittertie Pitters , van Rotterdam, wonende in Berkel
28 Januari, Pieter Ariense , van de Lier, en Sara Pieterse , wonende in Berkel
15 maart, Jan Gerritse , bouwman, wonende op de Schie onder Delft en Martintie Bastiaense , wonende in Berkel
8 april, Jacob Banckersse , van Overschie en Weyntie Bastiaensse , van Berkel
10 mei, Arent Jansse Coninenbergh , van Berkel en Neeltie Fredericks , van Berkel
7 juni, Abraham Moreau , van Delft, predikant in Berkel en Rodenrijs en Jannetgen Pauwels van Crombrugge , van Delft
28 juni, Claes Jorisse , wonende onder Ketel en Maertie Simons , van Berkel, wonende in Schiedam 

1638

17 januari, Simon Claesse , weduwnaar van Pijnacker, wonende in Laeghrotte onder Hillegersberg en Aeltie Nannings , weduwe van Simon Cornelisse , wonende in Berkel
28 februari, David Cornelisse , van Berkel en Aeltien Ariens , van Hillegersberg
28 maart, Pieter Cornelisse , weduwnaar van Maertgen Corsse , wonende in Berkel en Hasien Jacobs , weduwe van Jacob Pieterse van Hoeven , wonende in Bleiswijk
2 april, Hercules Jacobse van Teylingh , weduwnaar van Trintie Cornelis , wonende in Berkel en Hillegte Jans van der Cijs , weduwe van Arien Cornelisse van den …,  wonende in Zevenhuizen
28 maart, Pieter Arentse , van Berkel wonende in Schipluiden en Maertgen Bastiane , van Schipluiden, wonende aldaar
9 mei, Jan Gisbregtse , van Bodegraven, wonende in Berkel en Ingetie Cornelis , van Berkel
25 april, Cornelis Cornelisse , van Hillegersberg en Maertgen Andries , van Hillegersberg
4 juli, Abraham Jansse , weduwnaar , schoolmeester in Berkel en Rodenrijs en Erckie Jacobs A(n)ckershouck , van Delft, wonende in Delft
8 augustus, Jan Abrahamse , van Berkel, lakenbereider wonende in Leiden en Grittie Dircks , weduwe van Quiringh Ariense, vleeshouwer , wonende in Leiden
17 october, Claes Jorisse , van Pijnacker en Ariantge Pieters , van Hillegersberg
4 november, Claes Ariense Vos , van Bleiswijk  en Maertien Arents van Conijnenbergh , van Berkel
8 november, Hubregt Willimse , van Hillegersberg en Pietertie Ariens , weduwe van Arien Cornelisse , wonende in Hillegersberg 

1639

27 februari, Jan Cornelisse , van Berkel en Ariantge Joppe , van Berkel
27 maart, Arrie Arriense van Dijck , van Berkel  en Lisbet Joppe , van Pijnacker
13 maart, Pieter Jacobse , van ‘s-Gravenhage en Neeltie Cornelis Dergant , van Berkel
8 mei, Jan Willemse , weduwnaar wonende in Zouteveen onder Vlaardingen en Grittie Jans , van Berkel
10 juli, Jan Pauwelse, linnenwever , wonende in Berkel en Grittie Gijsse , van Bleiswijk
20 november, Cornelis Damasse , weduwnaar van Yffen Hendricks , wonende op de Berkelsche molens en Susanna Claes , weduwe van Pieter Willimse , wonende in Berkel 

1640

19 februari, Leendert Jansse , van Berkel en Ariantgen Ariens , van Gelderswoude onder Zoetermeer
4 maart, Wouter Jansse , van Berkel en Pittertie Cornelis , wonende in Berkel
24 juni, Cornelis, Ariense , van Bleiswijk wonende in Berkel en Trintie Pieters , weduwe van Abraham Melisse , wonende in Berkel
4 juli, Gerrit Ariens Gr…,  Vlaardingen en Neeltie Simons , van Berkel
9 october, Cornelisse Michilse van Dyck , van Berkel en Neeltien Jans Bruyn , van Pijnacker
13 december, Arrien Engelse , van Bleiswijk en Neeltien Cornelis , van Berkel
30 december, Maerten Jansse , wonende in Berkel en Annetien Ariens , van Hillegersberg 

1641

14 april, Claes Jacobse van …,  wonende in Berkel en Grittie Volkerts , weduwe van Bleiswijk wonende in Berkel
28 maart, Abraham Abrahamse , van Berkel wonende in Haarlem en Neeltie Joris Verdoes ?,  van Portegael
12 mei, Theunis Dirckse van der Veen , …van Hillegersberg wonende in Berkel en Geertie Ariens , van Berkel wonende onder Hillegersberg
3 april, Jan Jansse van de Werve , van Delft en Sitie Michils  van Ameyde, van Berkel
26 mei, Isaac Cornelisen , weduwnaar van Maertgen Jans , wonenden in Hazerswoude en Haesien Jacobs , weduwe  van Pieter Cornelisse Buytewegh , wonende in Bleiswijk                                
16 juni, Hubregt Huygense Verduyn , van Berkel en Neeltie Cornelis , weduwe van Arrien Arriense , wonende in Zegwaard
4 augustus, Arrie Jansse , weduwnaar van Neeltien Ariens, kleermaker  van Geervliet, wonende in Berkel en Ingetie Dircks , van Nootdorp
25 november, Cornelis Michilse , van Berkel en Pittergen Pauwels , van Hillegersberg
1 december, Leendert Michilse , van Berkel en Echie Jans , van Berkel
29 december, Allert Huygense, schout , van Nootdorp en Annetie Pieters Buytewegh , van Berkel
29 december, Cornelis Pietersen Hofflant , van Hillegersberg en Maertien Ariens , van Berkel 

1642

3 januari, … Michilse , van Berkel en Neeltie Jacobs , van Hillegersberg
1 januari, Jan Hendrickse van der Mars ?  van Berkel en Hilletgen Dircks , van Schipluiden
11 februari, Gerrit Joosten van Schaghen , van Pijnacker en Aeltien Pieters , van Katwijk onder Pijnacker, wonende in Berkel
24 maart, Leendert Ariense , van Berkel en Grittien Arents van Oostermeer , wonende in Klapwijk onder Pijnacker
23 maart, Baltasar Cornelisse Dergant , van Berkel en Maertien Ariens Verburgh , van Bleiswijk
11 mei, Gisbregt Gisbregtse , van Hazerswoude, wonende in Bleiswijk en Lisbet Bonifaes , van Berkel
7 september, Arrie Pieterse , weduwnaar van Maertie Jans , wonende in Berkel en Trintie Cornelis , weduwe van Jan Dirckse , wonende in Berkel
29 october, Arien Jansse , wonende in Delfgauw onder Delft en Annetie Leenderts , van Berkel
2 november, Jan Gorisse , van Nootdorp en Weyntie Leenderts , wonende in Berkel
18 november, Leendert Dirckse , wonende op de Berkelsche molens en Ingetie Ghile , van Schiebroek
28 december, Jan Jacobse , van Berkel en Jannetgen Isaacs
29 december, Adriaen Leendertse Matse , van Benthuizen en Maertie Pieters , van Pijnacker wonende in Berkel 

1643

26 januari, Cornelis Dirckse , van Zegwaard en Jappie Gerrits , van Berkel
6 april, Cornelis Arentse van Conijnenbergh , van Berkel en Liduwij Arents , wonende in Clapwijk onder Pijnacker
3 mei, Lambregt Claesse , van Overschie, wonende in Berkel en Maertie Simons , van Berkel
31 mei, Simon Cornelisse , van Berkel wonende in Zegwaard en Hasie Dircks , van Zegwaard
21 juni, Hendrick Cornelisse , van Hillegersberg wonende in Berkel en Trintie Bonifaes , van Berkel
8 november, Nanningh Simonse , van Berkel en Trintie Cornelis , van Hillegersberg wonende in Berkel
22 november, Gerrit Hendrickse , van Zoetermeer en Geertie Jans , van Berkel wonende in Zoetermeer
6 december, … Cornelisse , van Hillegersberg wonende in Berkel en Pleuntgen Abrahams , wonende in Berkel
14 december, Simon Claesse , van Nootdorp wonende in Loosduinen en Geertie Jans , van Berkel
14 december, Adriaen Dirckse , van Berkel en Aeltien  …,  van Amsterdam  
13 december,Vranck Cornelisse Vergilst ?,  van Berkel en Maertgen Witte , van Hillegersberg 

1644

7  februari, Engel Arentsen , van Bleiswijk en Pleuntie Cornelis , van Schipluiden, wonende in Berkel
5 april, Cornelis Gerritse , en Achien Cornelis , van Nootdorp
8 mei, Jan Cornelisse, warmoezier , weduwnaar  van Nisie Jans , wonende in Leiden en Maertien Abrahams , van Delft, wonende in Berkel
24 april, Leendert Jansse , van Hillegersberg en Maertie Jans , van Berkel
24 april, Cors Pieterse Buytewegh , van Berkel en Lisbet Pieters , van …
3 mei, Jan Leendertse , weduwnaar van Maertien Ariens , wonende in Bleiswijk en Trintie Ariens van Conijnenbergh , van Berkel
18 september, Willim Danielse , van Maarheeze in de meijerei  van ‘s-Hertogenbosch en Ariantge Cornelis , weduwe van Arrien …,  wonende in Berkel
27 november, Abraham Cornelisse van Stinevelt ?  van Overschie en Aeltie Bastiaens , van Berkel 

1645

30 april, Leendert Jacobse , wonende in Zoetermeer en Lisbet Jans , van Berkel
11 juni, Job Jansse , weduwnaar van Gritie …  wonende Bleiswijk en Hilligten Ariens , van Berkel
23 juli, Willim Cornelisse Dergant , van Berkel en Annetie Jacobs Reeslot , van Katwijk onder Pijnacker
24 september, Hubregt Huygense Verduyn , weduwnaar wonende in Berkel en Geertgen Pieters , weduwe van Stoffel Jansse Voshol , wonende in Delft
22 october, Pieter Cornelisse , weduwnaar van Maertgen Leenderts , wonende in Berkel en Neeltgen Arents , weduwe van Jan Michilse
10 december, Gerrit Arentse , van Ketel en Annetie Ariens , van Berkel, wonende onder Vlaardingerambacht
17 december, Pieter Pieterse , weduwnaar van Leentie Claes , wonende in Delfgauw onder Delft en Neeltie Jans , van Berkel

1646

31 januari, Cornelis Cornelisse , van Nootdorp en Claertgen Gerrits , wonende in Berkel
11 maart, Pieter Pieterse , wonende in Berkel en Neeltie Lambregtse , wonende in Schiebroek onder Overschie
11 maart, Leendert Cornelisse , van Hillegersberg wonende in Berkel en Volckie Michils , van Berkel
13 mei, Arrien Cornelisse , van Berkel en Annetgen Ariens , van Hillegersberg
17 juni, Cornelis Ariense , wonende in Berkel en Ariantge Cornelis , wonende in Berkel
17 juni, Pieter Cornelisse , van Berkel en Jannittie Cornelis , weduwe van Wiggert Simonse , wonende in Berkel
12 augustus, Cornelis Ariense , van Berkel en Neeltie Reynbrants , weduwe van Aeltbregt Bouwense , wonende in Laeg Rotte onder Hillegersberg
21 october, Willem Cornelisse , van Delft, wonende in Berkel en Maertie Huge , van Berkel
28 october, Engebrecht Arentse , van Hillegersberg en Aeriaentien Jans, van Berkel
2 november, Maerten Cornelisse  weduwnaar van Aeltie Jans , wonende in Nootdorp en Annetie Bonifaes , van Berkel, wonende in Nootdorp
25 november, Leendert Willimse , van Berkel en  Gooltien ? Alewijns , van Nieuwerkerck 

1647

6 januari, Arrie Jansse , van Waddinxveen en Affgen Jans , gewoond in Berkel wonende in Waddinxveen
20 januari, Arrie Jansse , van Pijnacker en Claessie Leenderts , van Berkel
14 april, Pieter Ariense, droogscheerder , van Berkel wonende in Amsterdam en Lisbet Hendricks , van G…, wonende in Amsterdam
9 juni, Philps Pietersse , wonende aan de Schie onder Hillegersberg en Trintien Ariens , van Pijnacker wonende in Berkel
4 augustus, Pieter Pieterse Cors , weduwnaar van Aeltie Cornelis , wonende in Berkel en Elsie Cornelis , weduwe van Arie Ariense B(V)alkesteyn , wonende in Berkel
11 augustus, Cornelis Cornelisse , van Rotterdam, en Trintie Bastiaense , van Berkel
6 october, Aarie Cornelisse , weduwnaar van Annetge Ariens , wonende in Berkel en Liduwi Arents , weduwe Cornelis Arents van Conijnenbergh , wonende in Berkel
6 november, D… Jorisse van der Gaegh  weduwnaar van Ariantge …  wonende in Maassluis en Neeltien Arens van Conijnenbergh , wonende in Berkel
17 november, Jan Cornelisse , van Rotterdam en Hillegte Pieters , van Berkel
17 november, Pieter Cornelisse , weduwnaar van Jannetge Cornelis , wonende in Berkel en Jannetge Cornelis , van Delft, wonende aldaar
1 december, Jan Cornelisse Bos , weduwnaar, schoenmaker, wonende in Berkel en Kniergen  Jans , van Dordrecht, wonende onder Rotterdam in Zwaanhals
15 december, Gisbregt Jansse , van Hillegersberg wonende in Berkel en Susanna Cornelis , van Berkel 

1648

15 januari, Alewin ? Jansse Palesteyn , van Zevenhuizen en Geertie Cornelis , weduwe van Joost Jansse , wonende in Berkel
19 januari, Jan Adriaensse , van Delfgauw en Meynsie Arents van Conijnenbergh , van Berkel
30 januari, Philips Arentse , van Hillegersberg en Maertie Cornelis , van Berkel
17 februari, Theunis Claesse van der Linde , van Delft wonende in Delft en Bettie Pieters , van Berkel
9 februari, Leendert Jansse Heulslot , van Pijnacker en Neeltien Arents van Conijnenbergh , van Berkel
23 februari, Cornelis Pauwelse , van Berkel en Aeriaentie Jans , van Bleiswijk
22 maart, Henderick Teunese , van Berkel en Maertien Arents , weduwe van Pieter Franse , wonende in Berkel
27 maart, Willem Maertense , van Pijnacker wonende in Berkel en Willemtie Cornelis Dergant , weduwe van Frans Jooste , wonende aldaar
12 april, Arye Cornelisse , weduwnaar van Geertie Jans , wonende in Maassluis en Ingittien Aryens , van Berkel wonende in Maasland
25 april, Ingen Ariensse Reymen , van Hillegersberg en Neeltgen Ariense , van Hillegersberg
1 mei, Cornelis Abrahamse , weduwnaar van Trintge Gerrits , wonende op de Berkelsche molens en Trintge Pieters , van Bleiswijk wonende onder Rijswijk
30 augustus, Cornelis Harmanse , van Schieveen onder Overschie en Maertie Leenderts , van Berkel
20 december, Pieter Willems , van Capelle en Ariaantie Ariens , van Berkel 

1649

9 april, Pieter Willemss  en Aaltie Pieters . beide van Hillegersberg 

1650

20 februari, Cornelis Sijmonss , weduwnaar van Hillegersberg en Trijntie Cornelisdr , van Hillegersberg
6 maart, mr Gillis Gerritss …, chirurgijn , van Berkel en Jannetien Arens van Conijnenburg, van Berkel
18 april, Frederik Corneliss Dergant , van Berkel en Geertgen Willemss , van Nieuwerkerk, attestatie van Nieuwerkerk
30 october, Ewout Jacobss Coot , van Hillegersberg en Neeltie Lambregs , weduwe van Pieter Pieterss de Jonge van Berkel , attestatie van Hillegersberg
30 october, Leendert Gerrits , van Schiebroek en Maertien Cornelis , van Zoetermeer, attestatie van Overschie en Zoetermeer 

1651

19 februari, Ary Janss Gillemij , en Maartie Pauluss , beide van Berkel
2 april, Jan Jacobss , weduwnaar van Jannetien Isaax , en Maartie Cornelis , weduwe van Cornelis Janss , beide van Berkel
16 april, Andries Janss van Alphen , van Berkel en Pleuntie Jans van Rijt of Zijl  van Zouteveen, attestatie van Vlaardingen
27 augustus, Joseph van Guwen, schoenmaker , weduwnaar en Burchge Hendricx , weduwe van Huibregt Lievelaar , attestatie van Delft
24 september, Meinerd Andries , van Laegrotten en Aachie Cornelis , van Berkel, attestatie van Hillegersberg
3 december, Cornelis Crijnen …,  van Pijnacker en Maritgen Maertens , van Berkel, attestatie van Pijnacker 

1652

25 februari, Willem Corneliss van Dobben , van C…, wonende in Bergschenhoek en in Berkel en Sara Cornelis , van Berkel, attestatie van Hillegersberg
3 maart, Cornelis Aryenss van Hillegersberg  en Ermphie Willems , van Hillegersberg, attestatie van Hillegersberg
10 maart, Cornelis Jacobss , van Zoetermeer en Maertie Pieters , attestatie van Zoetermeer
17 maart, Dirk Willemss , weduwnaar van Leentgen Aryens van Hillegersberg  en Barber Maartens , van Waddinxveen, attestatie van Hillegersberg en Waddinxveen
2 october, Jan Danielss , van … wonende in Berkel en Maertien Arienss , van Berkel
8 december, Claes Pieterss Hoflant , van Bergschenhoek en Elisabeth Pouwelss van der Hoeve , van Wilsveen, wonende op de Leidschendam, attestatie van Hillegersberg en Leidschendam
11 december, Cornelis Inge Bonifaes , weduwnaar van Maertien Cornelis  en Neeltie Hubregs , beiden van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk 

1653

9 februari, Jacob Verel, schoolmeester  en Trijntie Ariens , attestatie van Bleiswijk
27 april, Johannes van Gesel , van Schiedam en Jaquemine Egmonts , weduwe beiden wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
14 mei, Claes Willemss Backer , weduwnaar van Annetie Leenderts , en Trijntie Dirx , weduwe van Arien Claess Vos , attestatie van Bleiswijk
10 september, Pieter Pieterss Cors , weduwnaar van Elsie Cornelis  en Maertie Jacobs , beide van Berkel
26 october, Arend Marijniss , weduwnaar van Pleuntie Vranken  en Annetie Jacobs , weduwe van Aard Corneliss , attestatie van Hillegersberg 

1654

15 maart, Pieter Adriaenss van der Schilde , van Berkel en Hillegond Geelkerke , van Delft, wonende in Berkel
19 april, Claas Leendertss , van Zoetermeer en Sara Cornelis , van Berkel wonende in Katwijk, attestatie van Zoetermeer en Pijnacker
24 mei, Maerten Arienss Levelang , van Zevenhuizen en Maertie Pauls , weduwe van Ary Janss Gillemij , van Berkel, attestatie van Zevenhuizen
27 september, Andries Pieterss , van Hillegersberg en Maertie Janss van Zevenhuizen , weduwe van David Michaelss
4 october, Leendert Janss van Pelt , van Ijselmonde en Lijsbeth Arentss , van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
15 november, Gijsbert Andriess , van Waddinxveen en Barbara Heindrix , van Hillegersberg
22 november, Arien Arienss van der Laen , van Pijnacker, wonende in Delfgauw en Teuntie Martens , van Berkel wonende op de Schie, attestatie van Pijnacker
22 november, Dirk Teuniss van der Does , weduwnaar van Trijntie Jacobs , wonende … Katwijk en Grietie Cornelis , van Berkel
29 november, Claas Leenderts Bleiswijk , van Berkel en Hilletie Sijmons de Haes , van Rodenrijs 

1655

10 januari, Cornelis Adriaanss , weduwnaar van Ariaantie Cornelis  en Jannetien Arentss Coninenburg , weduwe van mr Gillis Wenink…?,  beide wonende in Berkel
29 maart, Abraham Willemss van de Houff , weduwnaar van Ariaantie Marinus , van Bleiswijk en Marijtie Jans , weduwe van Pieter Philipss van Hillegersberg
29 maart, Laurens Corneliss , en Neeltien Ariens , beide van Hillegersberg, attestatie van Hillegersberg
16 mei, Coenraed Harmanss Bone  en Cornelia Aarons , attestatie van Delft
17 october, Aalbregt Arentss , uit de zuidbuurt van Maasland en Annetien Cornelis , van Hillegersberg
28 november Winand de Grand  en Barber Louwrens , attestatie van Rotterdam

1656

9 januari, Maurijn Claass van Nootdorp  en Maertie Cornelis , van Hillegersberg
30 januari, Jacob Janss van Hensbergen , van Delft en Jannitgen Cornelis , van Berkel
6 februari, Abram Janss van Berkel  en Trijntie Huibregts , van Benthuizen
19 maart, Corstiaan van Castel , van Sommelsdijk en Neeltie Cornelis , van Hillegersberg, attestatie Hillegersberg
1 october, Ewout Jacobss Coot , weduwnaar van Rodenrijs en Marijtie Dirx Krijgsmans , van Delft, aan de Appelmarkt, attestatie van Delft
22 october, Jan Arentss Schipper , weduwnaar en Trijntien Leenderts , beide van Schiebroek, attestatie van Overschie 

1657

11 januari, Ary Maartens  en Dorethie Jans , beide wonende onder Hillegersberg, attestatie van Hillegersberg
22 juli, Hendrijk Janss , van Maren en Weyntjen Ariens , van Berkel
28 october, Simon Arents de Haes , van Berkel, weduwnaar en Maartje Dirkx van Schiebroek , weduwe van Pieter Janss , attestatie van Overschie
9 december, Cornelis Corneliss Rodenburg , van Schipluiden en Maartie Willems van Bergen , van Berkel, attestatie van Schipluiden
19 december, Ary Leendertss Knijnenburgh , van Berkel en Ingetjen Ariens , van Schieveen, attestatie van Overschie 

1658

6 februari, Ary Sijmonss Schipper , weduwnaar en Maartje Jans , weduwe van Sijmon Jans , beide wonende in Berkel
3 maart, Pieter Corneliss Wassenaar  en Maartje Joosten
24 maart, Cornelis Jacobss Coppert , van Ketel en Magdaleentge Willems , van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk en Ketel
24 maart, Hendrik Corneliss , weduwnaar van Maartje Pieters  en Maartje Dirkx , weduwe van Jan Krijnen , attestatie van Hillegersberg
31 maart, Hendrik Arentss Grotius , van Zoetermeer en Annetje Cornelis Verlaen , van Pijnacker, attestatie van Pijnacker en Zoetermeer
28 april, Jan Corneliss , van Zegwaard en Ariaentje Franken , van Bergenschenhoek, attestatie van Zoetermeer en Hillegersberg
15 september, Willem van  Oderkerke , weduwnaar en Maria van der Dussen , met attestatie van Den Haag en Delft
27 october, Aryen Corstyaenss de Groot , en Cornelia Arents Pentenaer , weduwe van Coenraet Harmanss Boningh , attestatie van Delft
18 december, Jacob Arentss , weduwnaar van Trijntje Pauwels , wonende in Pijnacker en Ariaentje Simons van Zuylen , wonende in Pijnacker, attestatie van Zoetermeer en Pijnacker
18 december, Joris Arentss Verboon , van Pijnacker en Claesje Simons van Zuylen 

1659

8 januari, Aelbrechts Simonss van Berkel , weduwnaar van Trijntje Joris , en Lijsbeth Philips van Bleiswijk , weduwe van Ary Leendertss
16 maart, Feys Hendrikx Koning , van Nieuwerkerk en Jannetje Ariens , van Berkel, attestatie van Nieuwerkerk
6 april, Huyg Pieterss  en Aaltjen Claes , attestatie van Rotterdam
6 juli, Pieter Janss de Vries  en Dina Marinis Franke , attestatie van Delft
16 september, Sent Jacobss Lathouwer  en Judith Fransdr , weduwe van Isaak Mijle , attestatie van Delft
2 november, Ary Ockerss , van Zevenhuizen en Neeltje Leenderts , van Bergschenhoek, attestatie van Zevenhuizen en Bergschenhoek 

1660

24 october, Cornelis Claessen Trom ?,  van Bleiswijk en Maartjen Bastiaanen van Stralen , van Berkel, attestatie van Bleiswijk
14 november, Cornelis Adriaanss Verduyn , van Berkel en Claesjen Arents van der Tauw , van Delfgauw, attestatie van Maasland
2 december, Cornelis Leendertss Hoflant , weduwnaar van Maertjen Ingen  en Ariaantjen Arents , attestatie van Bergschenhoek 

1661

16 januari, Matthijs Arents van Hulst , van Pijnacker en Maria van der Schilde , van Berkel
6 februari, Adriaen de Jonge  en Aefge de Lely,  attestatie van Rotterdam
23 februari, Simon  Arienss , van Berkel en Lijsbet Claes , van Bleiswijk, attestatie van Overschie en Bleiswijk
20 maart, Arent Aryenss , van Berkel en Leentge Cornelis , van Hillegersberg, attestatie van Hillegersberg
20 november, Pieter Corneliss Dijckshoorn , van de Hoorn en Trijntje Maartens Vermeer , van Berkel, attestatie van Delft
25 december, Cornelis Jonass Voorstadt  en Lijsbet Simons de Haas , van Berkel, attestatie van Delft

1662

4 januari, Gerrit  Abramss Batelier , van Bleiswijk en Heindrikje Jans, van Einspik , wonende in Bleiswijk, attestatie van Einspik en Bleiswijk
1 maart, Leendert Leendertse de Hoogh , van Pijnacker en Sietje Jacobs , weduwe van Begarde, wonende in Pijnacker, attestatie van Pijnacker
19 mei, Simon Askerck (Paske),  van  Rotterdam en Hester Salomons , wonende in Rotterdam, attestatie van  Rotterdam
4 juni, Hendrick Janse , weduwnaar en Neeltje Pieters , beide wonende in Berkel
15 october, Jacobus Vermeulen  en Helena Jilles , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
26 november, Leendert Aertse van der Helm , van Berkel en Kommertje Abrahams de Kock , van Zoetermeer, attestatie van Zoetermeer 

1663

24 januari, Pieter Simensen , van Poortugaal en Geertje Barents Herckeringh , van Berkel, attestatie van Zoetermeer
23 mei, getrouwd in Schiedam: mr Cornelis Maan , wonende in Berkel en Anna Gillis , wonende in Schiedam, attestatie van Berkel
2 september, Leendert Pieterse van der Schilde , weduwnaar van Sara Jans , van Pijnacker in de Katwijker buurt en Maertje Jacobs , weduwe van Pieter Pieterse Cors , wonende in Berkel, attestatie van Pijnacker
9 september, Cornelis Cornelisse Stompwijk , wonende in Zoeterwoude en Jannetje Dirckx , van Berkel, attestatie van Zoeterwoude
23 september, Christoffel van Beun  en Maria Rutten , weduwe van Steven Duyck , attestatie van Delft

1664

16 januari, Cornelis Aryensen , van Berkel en Jaepje Leenderts , van Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
20 januari, mr Maerten van Cuyk  en Geertje Ariaens van der Schilde , beide van Berkel
25 maart, in Amsterdam, Petrus Wittewrongel, predikant  van Berkel en Agatha Hartman , van Amsterdam, attestatie van Berkel
30 maart, Jan Dirckse , weduwnaar van Zijburghje Cornelis van Zegwaard  en Meinsje Jans , van Bleiswijk, attestatie van Zoetermeer en Zegwaard
1 juni, Hendrick Janse de Reus , van Benthuizen en Pietertje Willems van Bergen , van Berkel
30 november, Dirck Leendertse  en Maertje Joris , beide wonende in Berkel 

1665

1 januari, Leendert Cornelis Coy , weduwnaar van Bergschenhoek en Maertje Andries , weduwe van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
1 januari, Cors Hagen  en Pleuntje Jans , beide van Bleiswijk
4 januari, Jan Willemse van Geest , van Wateringen en Haesje Barents , van Berkel
14 januari, Jacob Herculesse van Teylingh  en Catrijntje Maertense van Ruyven , beide van Berkel
12 april, Willem Cornelisse , weduwnaar en Leentje Brande , weduwe, beide van Bergschenhoek
24 mei, Arye Arense Verduyn , van Berkel en Gerritje Dirckx , van Zegwaard
11 augustus, den heer Cornelis Maerlant , weduwnaar en juffrouw Anna Kinnemond ?,  beide van Schiedam
1 november, Jan Ariensen Kninenburgh , van Berkel en Ariaentje Abrahams , van Zevenhuizen
9 december, Jan Arensen van Veen , van Vlaardingerambacht en Neeltje Pieters , Hillegersberg, beide wonende in Berkel
20 december, Hendrick Crumel , weduwnaar en Maria Keesa , beide van Rotterdam, attestatie van Rotterdam 

1666

1 januari, Pieter Pleunen van Leuwen , van Blommendal en Maritje Ariaens , van Berkel
10 januari, Pieter Corse Buytenwegh , van Berkel en Trijntje Jans , van Nieuwerkerk aan de Ijssel
18 april, Jan Leendertse Hartigh , van Schiedam en Trijntje Gerrits van den Berch , van Bleiswijk
16 mei, Crijn Leendertse …  en Crijntje Corsse Spit , beide van Pijnacker
23 mei, Pieter Pieterse van der Plas  en Catharina Abrahams , beide van Rotterdam
25 juli, doctor Laurens Aerdaen ?van Sluys , van Vlaanderen en Cornelia Landtmans , beide wonende in Delfshaven
25 juli, Jan Jacobse Gijse , en Trijntje Jans , beide van Schiedam
1 augustus, Pleun Pieterse Haerlemmerhout , en Maritje Willems , beide van Berkel
24 october, Pieter Joc… van Zegwaard  en Maertje Jans , van Schiebroek
24 october, Teunis Pennis  en Cornelia de Jaeger , beide van Rotterdam 

1667

9 februari, Jan Pieterse van den Bosch , en Ariaentje Maertens , beide van Bergschenhoek
14 augustus, Huybert Janse Deventer , weduwnaar van Zegwaard en Grietje Cornelis , weduwe van Delft
25 september, Adriaen Coopmans , en Catharina de Vries , attestatie van Rotterdam
2 october, Roelandt Thomasse Brouwer , van Noorwegen en Anna van Botholen , weduwe van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
23 october, Dirck Wouterse , weduwnaar van Jannitje Cornelis , van Zegwaard en Ariaentje Arents , weduwe van Arent Claesse Vos , van Berkel
13 november, Hendrick Leendertse  en Francijntje Franse van Halsbergen , beide wonende in Berkel
27 november, Willem Aryense van der Snel , en Pleuntje Jans , weduwe van Andries Janse van Alphen , beide van Berkel
26 december, Jacobus Brants, schout  van Pijnacker en Volckje Cornelisse , van Berkel

1668

1 februari, Cornelis  Pietersen Haerlemmerhout , van Hillegersberg en Elsje Marcus , van Berkel
18 maart, Huygh Aryensen Verduyn , en Lydewe Heymens Vermeer , beide van Berkel
1 april, Cornelis Claesse van der Lee , van Zoetermeer en Ingetje Ariaens , van Berkel
24 juli, Jacobus de Reus , en Neeltje Corstiaens , weduwe, beide van Rotterdam
22 juli, Cornelis van der Beeck , weduwnaar en Lijsbeth Stoffels , weduwe, beide van Delft, attestatie van Delft
23 september, Cornelis Dirckse van Opmeer , weduwnaar en Ariaentje Claes , weduwe, beide van Ketel, attestatie van Ketel
1 december, Jacob Jacobse Kettingh , weduwnaar en Christeyntie van der Block , beide wonende in Delft, attestatie van Delft en Rotterdam 

1670

13 april, Simon Albertssen ‘t Hart , en Hillegont Starrenburgh , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
4 mei, Piter Janse Braesem  en Maertie Claes van Hoghenhuysen , beide wonende in Delft, attestatie van Delft
1 juni, Leendert Cornelis de Hoogh , weduwnaar van Pijnacker en Pleuntie Cornelis Kock , weduwe van Zoetermeer, attestatie van Pijnacker en Zoetermeer
1 juni, Jacob Leendertse van Slot , en Neeltie Jacobs van Dijck , weduwe, attestatie van Delft
22 juni, Claes Cornelis van der Glas , van Bleiswijk en Josina van der Schilden , van Berkel, attestatie van Bleiswijk
31 augustus, Jan Reyerse Swaenenbeeck , weduwnaar van Alphen, en Ariaantie van der Schilde , van Berkel, attestatie van Alphen
12 october, Hendrik Cornelisse van Karsberghen , van Montfoort en Marijtie Adriaens van der Schilde , weduwe van Berkel, attestatie van Rotterdam en Montfoort 

1671

25 januari, Arien Cornelis van Berckel , weduwnaar van Berkel en Annitge Abrahams van Lanslodt , weduwe van Delft, attestatie van Delft
15 februari, Jacob Pleunen , wonende in Pijnacker en Treyntie Leendersse van der Zijden , van Berkel, attestatie van Pijnacker
3 mei, Ary Jansen van der Boon , van Berkel en Marrijtie Dirckx Groenevelt , van Nieuwerkerk, attestatie van Nieuwerkerk
20 mei, Willem van Kolck  en Grietie van Ruyssen , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
17 mei, Gillis Leendertsz van Duyfhuys , van de Lier en Beletie Pieters Haarlemmerhout , van Berkel, wonende in de Lier, attestatie van de Lier 

1672

17 januari, Claes Piterse , van Berkel en Jaepie Krijnen , van Nieuwerkerk, attestatie van Nieuwerkerk
20 maart, Dirck Cornelisse van der Ende , wonende in Berkel en Marritie Claese Tas , van Bergschenhoek
1 mei, Piter Cornelisse Bon , van Zegwaard en Maertie Leendersse , van Nieuwerkerk, attestatie van Zoetermeer en Nieuwerkerk
22 mei, Gerrit Janse Cockx  en Ariaentie Cornelisse Backx , beide wonende in Delft, attestatie van Delft
11 september, Piter den Danser , weduwnaar en Paulina Dirks Camerbeeck , attestatie van Rotterdam
16 october, Jan Dirckse Bleyswijck , van Berkel en Jannetie Cornelis , wonende in Schiebroek, attestatie van Overschie
23 october, Jacob Abrahamse van Coperen , weduwnaar en Annetie Piters , weduwe , attestatie van Rotterdam
31 october, Abraham van Veyere , weduwnaar, wonende onder Pijnacker en Maertie Jans , weduwe van Berkel, attestatie van Pijnacker
6 november, Cornelis Janse , weduwnaar van Bleiswijk en Maertie Jans , van Schiebroek, attestatie van Bleiswijk en Overschie

1673

12 februari, Geysbreght Abrahamse van Veyeren , weduwnaar van Zoetermeer en Marritie Maertens , weduwe van Berkel, attestatie van Zoetermeer
30 april, Dirck Cudde  en Clementia van Roosendael , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
28 mei, Cornelis van Roosendael , en Maria Velsenaer , wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
29 october, Simon Ariensen , weduwnaar van Leysebith Claese  en Trijntie Aldertse , van Pijnacker, wonende in Berkel
13 december, Cornelis Willemse , van Berkel en Maertie Cornelis  , weduwe van Mouringh Claese , wonende in Berkel 

1674

14 januari, Cornelis Corse , van Berkel en Ariaentie Jacobs , van Bleiswijk, beide wonende in Berkel
4 maart, Dirck Arentse van der Smaght , van Berkel en Leentien Piters Vermeer , van Pijnacker, attestatie van Pijnacker
26 maart, Dirck Cornelisse de Hoogh , en Leysebeth Meesen Valkenburgh , beide wonende in Delfgauw, attestatie van Delft
8 april, Gregorius Houthoff  en Josina Bredervelt , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
15 april, Cornelis Leendertse van der Meyde , weduwnaar van Neeltie Gerrits , wonende in Overschie, en Maritie Willems , wonende in Berkel, attestatie van Overschie
29 april, Joost Joosten , van Zoetermeer en Leentie Jans van Leeuwen , van Berkel, attestatie van Zoetermeer
6 mei, Jacob Abrahamse van Overveen , van Leidschendam en Maritie Cornelis , van Rotterdam, attestatie van Leidschendam en Rotterdam
15 juli, Johannes de Colsma  en Anneke de Groot , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
30 september, Leendert Hendrikse , weduwnaar van Ariaentie Huygen , wonende in Nieuwerkerk, en Jannetie van Leeuwen , wonende in Berkel, attestatie van Nieuwerkerk
21 october, Jan Leenderts Konijnbergh , van Berkel en Maria Jans , van Moordrecht, attestatie van Moordrecht
2 december, Arie Adams , van Ouderkerk en Jannetie Joris ?,  van Berkel, attestatie van Ouderkerk 

1675

10 februari, Piter Meese Hartevelt , van Bleiswijk en Adriana Cornelisse van der Meyden , van Berkel, attestatie van Bleiswijk
7 juli, Jeroen Leendertse van der Sijde , van Berkel en Pleuntie Jan van Hofstede , van Benthuizen, attestatie van Benthuizen
14 juli, Piter van Buyren  en Catharina Lonk , beide wonende in Rotterdam, attestatie  van Rotterdam
28 juli, Arie Maertense Levelangh , van Berkel en Neeltie Claese Kapellenaer , van Zevenhuizen, attestatie van Zevenhuizen
4 augustus, Cornelis Verwey , weduwnaar en Juffrouw Machtelt Cop , weduwe, attestatie van Rotterdam 

1676

2 februari, Pieter Hendrikse van der Ende  en Jannitje Maartens , wonende beide in Berkel
2 februari, Gerrit Janse  en Jaapjen Ariens , wonende beide in Berkel
24 mei, Jacob Oudel (Bodel)   en Maria Bartolomeus , attestatie van Rotterdam
7 juni, Jan Pieterse Duyck , van Zoetermeer en Marijtje Nanninx , van Rodenrijs, attestatie van Zoetermeer
14 juni, Philippus Blonck  en Neeltje Cornelis Buys , beide wonende in Rotterdam, attestatie van Rotterdam
18 october, Jonas Palingh , van Leiden, predikant in de Asch en Christina Couschet ?,  van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
15 november, Jacob Siere van Schieveen , van Overschie en Annitje Jans , van Schiedam, attestatie van Schiedam en Overschie 

1677

10 januari, Sacharias Paspoort, chirurgijn  van Berkel en Franchina Vileri. (Vilerius),  van Delft, attestatie van Delft
7 februari, Jacob Corneliss Verboom , van Berkel en Maria Leenderts Ouweleen , van Zevenhuizen, attestatie van Zevenhuizen
7 februari, Jacob Abrahamse , en Maritje Hubrechts , beide wonende in Schiebroek onder Overschie, attestatie van Overschie
24 februari, Cornelis Jansen Stompwijk , en Trijntje Joosten van Nierop , beide van Berkel
28 februari, Maerten Corneliss de Bruyn , en Jaepje Pieters Ridder , beide van Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
20 maart, Pieter Janse van Leeuwen , van Berkel en Leentje Jans van Leeuwen , van Zegwaard, attestatie van Zegwaard
4 april, Jacob Pietersen Haerlemmerhout  en Cornelia Adriaans Geervliet
9 mei, Carolus van den Ende  en Sara Vastrick , beide van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
29 augustus, Piter Steffenen van Bergen  en Neeltje Jans van  den Bos , attestatie van Overschie
24 october, Jeronymus uyt de Waert , van Berkel  en Annetje Joost van der Hoeve , van Pijnacker, attestatie van Pijnacker
5 december, Gerrit Ariens van der Vis , van Zegwaard en Claesje Jans Westerwout , van Berkel attestatie van Zoetermeer 

1678

2 februari, Pleun Pieterse Harlemmerhout , weduwnaar en Trijsge Cornelis Schipper , weduwe
6 februari, Job Korsen Berckel , weduwnaar van Delft en Catharina van den Berg , weduwe van Cornelis Casteleyn , attestatie van Delft
6 maart, Balte Willemse van den Bulck , weduwnaar van Rotterdam en Maria van der Hulst , van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
27 maart, Cornelis Woutersen van der Ende , van Berkel en Geertjen Ariens de Bruyn , wonende in Berkel
1 mei, Jan Jansen van Heusden , en Aeltje Abrahams van der Bel , beide van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
8 mei, Cornelis Wale , van Maartensdijk en Hilletje Roelofs , attestatie van Rotterdam
15 mei, Pieter Pietersen Korpershouck , van Schipluiden en Teuntje Jansen van der Boon , van Berkel, attestatie van Schipluiden
23 mei, Cornelis Boomuijt , weduwnaar en Cornelia Groen , weduwe , beide van Delft, attestatie van Delft
7 augustus, Mees Ariens Sondervan , weduwnaar en Ariaentje Machielse de Kock , beide van Zegwaard, attestatie van Zoetermeer
30 augustus, Justen Cruyder , van Utrecht en Catharina Kortebrandt , van Delft, attestatie van Delft en Utrecht
27 september, Simon Jodocus Kruger, predikant  van Berkel en Alida de Reus , van Rotterdam
23 october, Simon Gijsbrechtsen van der Baers , van Berkel en Neeltje Jacobs van der Vree , van Zevenhuizen, attestatie van Zevenhuizen
30 october, Jacobus Hanss Carpentier  en Jannitgen van Noorde , beide van Delft, attestatie van Delft
11 december, Arie Willemse Deventer , van Berkel en Maertje Leenders van den Schilde , van Pijnacker attestatie van Pijnacker
18 december, Joost Pede , cap d’arms, en Catharina Leurens , van Essen, wonende in Delft, attestatie van Delft
19 december, Daniel Jansen Coopmans , weduwnaar en Maria van Overmeer , beide van Delft

1679

6 februari, Adriaen Pijnacker , van Delft en Willemeyna Keysers , van Delft, attestatie van Delft
5 maart, Jacob Ariens Bovewater , van Zoetermeer en Ariaentje Maertens Berckel , van Berkel, attestatie van Zoetermeer
5 maart, Pieter Gerritsen Vroom  en Ariaentje Meesen Valckenburg , beide van Delfgauw, attestatie van Delft
23 april, Johan Mulder , van Amsterdam en Engeltjen Scheba , van Keulen, beide wonende in den Haag, attestatie van ‘s-Gravenhage
23 april, Cornelis Frederickse Dersiant , van Berkel en Maria Adams van Dano , van Leidschendam, attestatie van Leidschendam
4 juni, Heindrick Kramer , weduwnaar lieutenant, ruyter onder een compagnie lijfgaerde van sijne hoogheijt en Catharina Vrij ?  , geboren in Den Haag, beide wonende in ‘s-Gravenhage, attestatie van ‘s-Gravenhage
11 juni, Claes Pietersen , van Pijnacker en Machteltje Pieters , van Benthuizen, attestatie van Benthuizen
6 augustus, Johannes van Biesen , van Arnhem, en Johanna Graaf , van Arnhem, attestatie van Rotterdam en Arnhem
6 augustus, Johannes van Tielen  en Maria Graef , attestatie van Rotterdam
27 augustus, Arnout Jansen van den Linden  en Marijtje Pieters Stort, ?  beide van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
17 september, Jan Jillesen  en Trijnte Jacobs , beide van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
5 october, Francoys Kinckeed  en Engeltje Schaep , beide van Rotterdam
5 october, Arien Jansen van der Boon , weduwnaar en Francina Fransen Halsbergen,   

1680

4 januari, Simon Jodocus Kruger , weduwnaar van Alida de Reus, predikant  en Anna de Necker , weduwe van Anthony van der Beeck  van Rotterdam, attestatie van ‘s-Gravenhage
26 februari, Cornelis Cornelisse Vermeer , weduwnaar en Grietje Jans van der Ende , beide van Pijnacker
pinksterdag, Jacob Vermeulen , van Zevenbergh  en Teuntje Ariens Berkel , van Berkel
29 april, Isaacq van Loreijn  en Barbara van Tiel , weduwe van Imant van den Hemel , van Rotterdam
29 april, Johan Abraham Sterevelt of Stenevelt ?,  van Berkel en Jannetje Meertens van der Meer , van Naeltwijck
2 juni, Huybert Bruyninx  en Geertruyt Verstraten , beide van den Haag, attestatie van ‘s-Gravenhage
15 juni, Philips Josua Doye , van den Haag en Maria Heyndrix Brouwer , beide van Delft
17 november, Leendert Leendertse Burck(h)hoorn  en Trijntje Willems Vermeulen  beide van Delfgauw, attestatie van Delft 

1681

26 januari, Cornelis Ariense Kerckhof , van Hillegersberg en Lijsabeth Cornelis Buyteweg , van Berkel
2 februari, Arie Michielsen van der Meyde , weduwnaar en ------------
16 februari, Gerrit Jansen Hogeveen , en Marijtje Jochems van der Wi.lk , beide van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
15 mei, mr Gerardt Eversdijck, advocaat , ende juffrouw Anna Borsbeeck , weduwe van Rotterdam, attestatie van Rotterdam
15 juni, Claes Willemsen van Leuwen , weduwnaar van Marijtje Heuvels , wonende in ‘s-Gravenhage en Teuntje van der Schilde , attestatie van ‘s-Gravenhage
31 augustus, de heer Louis de Lenier , weduwnaar en juffrouw Duleia Tierens , beide wonende in Voorburg, attestatie van Voorburg
26 october, Hendrick Cornelisen de Groot , weduwnaar van Bleiswijk en Maertje Jansen , weduwe van Bergschenhoek, attestatie van Bleiswijk
2 november, Willem van Gunster , van Arnhem en Gerritje van de Lagerweyde , van Woudenberg in het sticht van Utrecht, wonende in ‘s-Gravenhage, attestatie van ‘s-Gravenhage
14 december, Arie Abrahams Cruyning  en Neeltje Jacobs van Velsen , beide van Zegwaard, attestatie van Zoetermeer
26 december, Leendert Pietersen van der Sijde  en Marijtje Willems , beide wonende in Schiebroek, attestatie van Overschie
26 december, Simon Albregtsen Broeckhuysen , van Bergschenhoek en Lijsabeth Martens Levelang , van Berkel, attestatie van Bergschenhoek 

1682

26 juli, Cornelis Ariense Geervliet , van Berkel wonende in Overschie en Neeltje Jans Hogendam , van Overschie, attestatie van Overschie
9 augustus, Pieter van der Beecq , van Gor… en Louyse Camerling , van Den Haag, attestatie van ‘s-Gravenhage
30 augustus, Claes Jorisen , en Neeltje Jans van der Chijs , van Zevenhuizen
27 september, Jacobus Anthonisen van der Pot , van Vlaardingen en Neeltje Arents Dijxhoorn , van Geervliet, attestatie van Vlaardingen en Geervliet
6 december, Jan Willemse Robol , van Berkel en Maria Alders , van Schiebroek, attestatie van Overschie 

1683

7 februari, Laurus Cornelisen Buiteweg , van Berkel en Neeltje Cornelis van der Willik , van Bleiswijk
28 februari, Hendrik Leendersen , van Bleiswijk en Annetje Krienen , van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
7 maart, Claas Cornelisen Hofland , van Bergschenhoek en Neeltje Wouters van der Ende , van Berkel, attestatie van Bergschenhoek
7 maart, Crijn Jansen Bonifaas , en Trijntje Claas Treurniet , beide van Bleiswijk
28 maart, Jacob Bovewater , weduwnaar en Maartje Wouters van der Ende
4 april, Claas Leendersen Hogenbaal  en Ariaantje Wouters van der Ende
11 april, Dirk Arentse Strang  en Trijntje Cornelis , beide van Schiedam, attestatie van Schiedam
19 april, Jan Ariense Keet , weduwnaar wonende in Bergschenhoek en Neeltjen Ariens Overgauw , van Pijnacker, attestatie van Pijnacker en Bergschenhoek 

1684

11 maart, Arien Huigen Palestein  en Ariaantje Jans , beide van Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
18 maart, Laurus Cornelise Derkswager , en Lijsbeth Jacobs van Mathenes , beide wonende in Bleiswijk, attestatie van Bleiswijk
3 april, Jan Leenders Vermeide  en Fijtje Dirx van Oosten , attestatie van Hillegersberg
30 april, Pieter Barents Westerwout , van Berkel en Jannetje … Bleiswijk , van Bleiswijk
22 mei, Kornelis van Katwijk , van Zevenhuizen en Neeltje … Koning , van Berkel
22 mei, Arie Mesen Hoogbrugge , van Hazerswoude en Neeltje Ariens Geervliet , van Berkel
25 mei, Abraham Munnix , en Neeltje Franken , beide van Schiedam, attestatie van Schiedam
25 mei, Hendrik Willemsen de Boom , van Maassluis en Agnietje Dirx Kok , van Vlaardingen, attestatie van Vlaardingen
1 october, Anthony Jansen Fransburg  en Lidia Willems van der Meer , beide van Overschie
12 november, Ary Jansen  en Annetjen Huibregts , beide van Zoetermeer 

1685

7 october, Arie Gerritsen Sterreveld , van Schiebroek en Annetje Cornelis , van Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
31 december, Dirk Dirxen van der Hoven  en Barbara Gijsen van der Baars , beide van Berkel 

1686

20 januari, Arie Ariens de Bruin , van Rodenrijs en Maria Leenders Stout , van Pijnacker
8 december, Cornelis Arentse Verdoes , van Bleiswijk en Hillegont Cornelis Berkel , van Zegwaard, attestatie van Bleiswijk en Zoetermeer

1689

24 april, Willem Willemsen van der Sparre  en Marijte Joosten Groenewegen , beide van Zegwaard, attestatie van Zoetermeer
11 september, Jan Barentsen van Alphen  en Aaltje Claas , beide wonende onder Capelle aan de Ijssel, attestatie van Capelle aan den Ijssel 

1690

7 mei, Christiaan Pietersen Buiteweg  en Ida Maartens , van Zoetermeer, beide wonende in Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
15 october, Quirijn van der Boon , weduwnaar van Delft en Elisabeth van Willigen , weduwe van Rotterdam wonende in Berkel, attestatie van Rotterdam en Delft
10 december, Gijsbert Jansen Verhoog , weduwnaar van Zegwaard en Ariaantje Cornelis , van Zegwaard, attestatie Hazerswoude en Zegwaard

1691

11 februari, Cornelis Andriesen Hogeboom  en Ariaantje Maartens Versijde , beide wonende onder Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
25 februari, Cornelis Leendertsen van der Sijde , van Berkel en Marijtje Maartens Sebel , van Zegwaard
6 mei, Joost Fransen van der Meurs , van Hazerswoude en Neeltje Claas van der Son , van Bleiswijk, attestatie van Hazerswoude
5 augustus, Jacob Herken van Warmond , weduwnaar en Sara Leenders Versijde   

1692

27 januari, Arie Willemsen Robol , van Berkel en Neeltje Claas Goutappel , van Ketel, attestatie van Ketel
30 januari, Arie Leenders Bleiswijk , weduwnaar van Maartje Cornelis Tas  en Trijntje Dirx van Coster
3 februari, Cornelis Teunisen Been , van Schiedam en Ariaantje Leendert Stompwijk , van Berkel, attestatie van Schiedam
24 februari, Jan Pietersen van der Ende , weduwnaar van Berkel en Ariaantje Pieters Versijde , weduwe van Bergschenhoek, attestatie van Bergschenhoek
21 september, Pieter Jorisen Hulst , van Berkel en --- j.d. van Nootdorp, attestatie van Pijnacker5 october, Hieronimus Dionisen Bone , van Hees en Ariaantje Willems Kranendonk , van Berkel

1693

15 april, Hendrik Snoek, schout  van Hillegersberg en Rotteban en Catharina van Elsenhof
1 november, Arie Leenderse Warrebout , weduwnaar van Neeltjen Abrahams van den Bosch  en Maartje Leenders Decker , beide van Wilsveen, attestatie van Wilsveen
27 december, Cornelis Cors van den Abele , en Maria Jans Vree , beide van Delft, attestatie van Delft 

1694

14 maart, Laurus Leendersen van der Vlugt , van Rodenrijs en Helena Jans van der Gaag , van het hof van Delft
4 april, Gerrit Joosten van der Drift , en Trijntje Ariens Wassenaar , weduwnaar van Cornelis Jacobs van der Mast , beide van Zegwaard, attestatie van Zegwaard
16 mei, Heindrik Barents Westerwout , weduwnaar van Helena Reimen  en Trijntje Pieters Rodenrijs
13 juni, Cornelis Dirxen van der Ende , van Berkel en Neeltje Willems van der Walle , van Hillegersberg of Rotteban
27 juni, Paulus van der Meide , van Capelle aan de Ijssel en Sara Carels de Hey ?,  van Zegwaard
27 juni, Johannes van der Blois , weduwnaar van Wassenaar en Leuntje Timmermans , weduwe van ‘s-Gravenhage
12 december, Dirk Woutersen van der Sterre , weduwnaar en Fijtje Fredriksen Dersiant , beide van Berkel 

1695

2 januari, Arie Jansen de Knegt , van Zoetermeer en Geertje Cornelis Schipper , van Berkel, attestatie van Zoetermeer
13 januari, Tijs Leenderse Hogenbaal , van Berkel en Aachje Mees Treurniet , van Bleiswijk
1 mei, Gijsbregt Fredriksen Dersiant , weduwnaar van Aaltje Jacobs van Diest  en Jannetje Dirxe van der Sterre , beide van Berkel
31 juli, Pieter Pietersen Robol , en Keuntjen Ariens van den Berg , beide van Zoetermeer, attestatie van Zoetermeer 

1696

15 januari, Gerrit Dirxen Konijnenburg , van Pijnacker en Marijtje van der Bijl , van Berkel, attestatie van Pijnacker
22 januari, Huig Meese Treurniet , van Bleiswijk en Sara Louwen van den Bosch , van Berkel, attestatie van Bleiswijk
25 maart, Cornelis van der Ende , van Berkel en Machteltje Teunis van der Spruit , weduwe van Arie Dirxen Vermeer , van Abtsrecht, attestatie van Delft
18 november, Joris Dirxen van der Hoeve , van Berkel en Aachje van der Meide , van Ackersdijk 

INDEX 

 … Cornelisse, 17

 … Michilse, 16

 D… Jorisse van der Gaegh, 19

… Claesse, kleermaker, 11

…tgen Claes, 7

Aachie Cornelis, 21

Aachje Mees Treurniet, 37

Aachje van der Meide, 37

Aalbregt Arentss, 22

Aaltie Pieters, 20

Aaltje Claas, 35

Aaltje Jacobs van Diest, 37

Aaltjen Claes, 24

Aard Corneliss, 21

Aarie Cornelisse, 19

Abraham Abrahamse, 16

Abraham Cornelisse van Stinevelt ?, 18

Abraham Jansse, 15

Abraham Joppen, 6

Abraham Melisse, 8; 15

Abraham Moreau, 14

Abraham Munnix, 35

Abraham Pleunen, 6

Abraham van Veyere, 28

Abraham Willemss van de Houff, 22

Abram Janss van Berkel, 22

Achien Cornelis, 17

Adriaen  Pouwelss, 3

Adriaen Adriaens Ouderkerck, 3

Adriaen Coopmans, 27

Adriaen Corneliss, 3

Adriaen de Jonge, 24

Adriaen Dieryxs, 3

Adriaen Dirckse, 17

Adriaen Doesen, 4

Adriaen Jansse, 11

Adriaen Leendertse Matse, 17

Adriaen Maertens, 3

Adriaen Pauwels van Berckel, 4

Adriaen Pijnacker, 32

Adriana Cornelisse van der Meyden, 30

Aechtgen Cornelis, 3

Aechtgen Reyers, 5

Aefge de Lely,, 24

Aelbrechts Simonss van Berkel, 24

Aelbregt Simonse, 11

Aelbregt Willimse, 13

Aeltbregt Bouwense, 18

Aeltge Jans, 7

Aeltge Pieters, 7

Aeltgen Cornelis, 5

Aeltie Bastiaens, 18

Aeltie Cornelis, 19

Aeltie Jans, 12; 19

Aeltie Nannings, 14

Aeltien  …, 17

Aeltien Ariens, 9; 14

Aeltien Pieters, 16

Aeltje Abrahams van der Bel, 31

Aeriaentie Jans, 20

Aeriaentien Jans, van Berkel, 19

Affgen Jans, 19

Agatha Hartman, 25

Agnietje Dirx Kok, 35

Albrecht Jans, 5

Alewin  Pieters, 7

Alewin ? Jansse Palesteyn, 19

Alida de Reus, 31

Alida de Reus, predikant, 33

Allert Huygense, schout, 16

Andries Janse van Alphen, 27

Andries Janss van Alphen, 21

Andries Pieterss, 22

Anna Borsbeeck, 33

Anna de Necker, 33

Anna Gillis, 25

Anna Kinnemond ?,, 26

Anna van Botholen, 27

Anneke de Groot, 29

Anneken Krijnen, 8

Annetge Ariens, 19

Annetge Crinen, ?, 13

Annetgen Arents, 3

Annetgen Ariens, 18

Annetgen Ingen, 7

Annetgen Jacobs, 6

Annetgen Jans, 3

Annetgen Leenderts, 8

Annetghen Arensdr, 11

Annetie Ariens, 18

Annetie Bonifaes, 19

Annetie Cornelis, 7; 9

Annetie Jacobs, 11; 21

Annetie Jacobs Reeslot, 18

Annetie Jans, 14

Annetie Leenderts, 17; 21

Annetie Pieters Buytewegh, 16

Annetie Piters, 28

Annetie Simons, 10

Annetien Arents, 13

Annetien Ariens, 16

Annetien Cornelis, 22

Annetje Cornelis, 35

Annetje Cornelis Verlaen, 23

Annetje Joost van der Hoeve, 31

Annetje Krienen, 34

Annetjen Huibregts, 35

Annitge Abrahams van Lanslodt, 28

Annitje Jans, 30

Anthony Jansen Fransburg, 35

Anthony van der Beeck, 33

Arend Marijniss, 21

Arent Aryenss, 24

Arent Claesse Vos, 27

Arent Cornelisse, 9

Arent Jacobse, 7

Arent Jansse Coninenbergh, 14

Arent Janssoon, 5

Arent Martense, 10

Arent Pieterss, 6

Arent Pouwels van Conijnenberch, 4

Ariaantie Ariens, 20

Ariaantie Cornelis, 22

Ariaantie Marinus, 22

Ariaantie van der Schilde, 28

Ariaantje Cornelis, 35

Ariaantje Jans, 34

Ariaantje Leendert Stompwijk, 36

Ariaantje Maartens Versijde, 35

Ariaantje Pieters Versijde, 36

Ariaantje Willems Kranendonk, 36

Ariaantje Wouters van der Ende, 34

Ariaantjen Arents, 24

Ariaentie Cornelisse Backx, 28

Ariaentie Huygen, 29

Ariaentie Jacobs, 29

Ariaentje Abrahams, 26

Ariaentje Arents, 27

Ariaentje Claes, 27

Ariaentje Franken, 23

Ariaentje Machielse de Kock, 31

Ariaentje Maertens, 26

Ariaentje Maertens Berckel, 32

Ariaentje Meesen Valckenburg, 32

Ariaentje Simons van Zuylen, 24

Ariantge …, 19

Ariantge Andries, 13

Ariantge Cornelis, 18

Ariantge Crijne, 14

Ariantge Dircks, 13

Ariantge Jans, 10

Ariantge Joppe, 15

Ariantge Pieters, 15

Ariantgen Ariens, 15

Ariantgen Jacobs, 11

Ariantghe Chile, 13

Ariantghe Cornelis van Berkel, 10

Ariantie Cornelis, 12

Ariantie Dircks, 7

Ariantie Pieters, 7

Arie Abrahams Cruyning, 33

Arie Adams, 30

Arie Ariens de Bruin, 35

Arie Ariense B(V)alkesteyn, 19

Arie Claesse, 8

Arie Cornelisse, 7; 8; 9

Arie Dirxen Vermeer, 37

Arie Gerritsen Sterreveld, 35

Arie Jansen de Knegt, 37

Arie Jansse, kleermaker, 13

Arie Leenders Bleiswijk, 36

Arie Leenderse Warrebout, 36

Arie Maertense Levelangh, 30

Arie Mesen Hoogbrugge, 35

Arie Michielsen van der Meyde, 33

Arie Nelisse, 9

Arie Pieterse, 8

Arie Willemse Deventer, 32

Arie Willemsen Robol, 36

Arien Ariensen, 7

Arien Arienss van der Laen, 22

Arien Claess, 5

Arien Claess Vos, 21

Arien Cornelis van Berckel, 28

Arien Cornelisse, 15

Arien Cornelisse van den …,, 14

Arien Huigen Palestein, 34

Arien Jansen van der Boon, 32

Arien Jansse, 13; 17

Arien Lenaerts, 5

Arien Willimse, 13

Ariens Leendertse, 6

Arnout Jansen van den Linden, 32

Arrie Abrahamsoon, 9

Arrie Arriense van Dijck, 15

Arrie Claesse, 14

Arrie Cornelisse, 11; 14

Arrie Jansse, 16; 19

Arrie Leuwen, ?, 12

Arrie Pieterse, 9; 16

Arrie Pleunen, 12

Arrie Simonse, 11; 12

Arrien …,, 18

Arrien Arrense, 10

Arrien Arriense, 12; 16

Arrien Cornelisse, 18

Arrien Douwen, 10

Arrien Engelse, 15

Arrien Gerritse, 11

Arrien Hughen, schoenmakersgezel, 10

Ary Jansen, 35

Ary Jansen van der Boon, 28

Ary Janss Gillemij, 20; 22

Ary Leendertss, 24

Ary Leendertss Knijnenburgh, 23

Ary Maartens, 23

Ary Ockerss, 24

Ary Sijmonss Schipper, 23

Aryaentge Aryens, 4

Aryaentge Cornelis, 3

Aryaentgen Aryens, 4

Aryaentgen Jans, 3

Aryaentje Pieters, 3

Arye Arense Verduyn, 26

Arye Cornelisse, 20

Aryen Corstyaenss de Groot, 23

Aryen Pieterssoon, 5

Baltasar Cornelisse Dergant, 16

Balte Willemse van den Bulck, 31

Barbara Gijsen van der Baars, 35

Barbara Heindrix, 22

Barbara van Tiel, 33

Barber Claess, 6

Barber Louwrens, 22

Barber Maartens, 21

Barbertge Leenderts, 8

Barent Gerritse, 8

Barent Jacobse, 14

Bastiaen Heynderyxs, 3

Bastiaen Pieterse Gronevelt, 11

Bastiaen Sijmons, 4

Beetgen Pieters, 7

Beletie Pieters Haarlemmerhout, 28

Bernardus Dwinglo, 5

Betge Cornelis, 4

Betgen Lourisdr, 5

Bettgen Adriaens, 6

Bettie Pieters, 20

Burchge Hendricx, 21

Carolus van den Ende, 31

Catharina Abrahams, 26

Catharina de Vries, 27

Catharina Kortebrandt, 31

Catharina Leurens, 32

Catharina Lonk, 30

Catharina van den Berg, 31

Catharina van Elsenhof, 36

Catharina Vedasti Coornwinder, 5

Catharina Vrij ?, 32

Catrijntje Maertense van Ruyven, 26

Christeyntie van der Block, 27

Christiaan Pietersen Buiteweg, 35

Christina Couschet ?,, 30

Christoffel van Beun, 25

Claas Cornelisen Hofland, 34

Claas Leendersen Hogenbaal, 34

Claas Leenderts Bleiswijk, 22

Claas Leendertss, 22

Claas Martense, 8

Claertgen Gerrits, 18

Claertgen Willems, 4

Claes Allertse, 9

Claes Ariense, 13

Claes Ariense Vos, 15

Claes Arrense Verheul, 10

Claes Claess, 6

Claes Claess, schout, 4

Claes Claesse, 13

Claes Claesss, 5

Claes Cornelis van der Glas, 28

Claes Cornelisse, 10; 11

Claes Dirckse, 7

Claes Dirricksoon, 9

Claes Jacobse, 9

Claes Jacobse van …,, 16

Claes Jacobse van den Acker, 7

Claes Janssoon, 6

Claes Jorisen, 34

Claes Jorisse, 14; 15

Claes Messe, 10

Claes Pietersen, 32

Claes Pieterss Hoflant, 21

Claes Piterse, 28

Claes Willemsen van Leuwen, 33

Claes Willemss Backer, 21

Claesgen Pieters, 3

Claesgen Willemsdr, 5

Claesje Jans Westerwout, 31

Claesje Simons van Zuylen, 24

Claesjen Arents van der Tauw, 24

Claessie Leenderts, 19

Clasie Cornelis, 9

Clementia van Roosendael, 29

Coenraed Harmanss Bone, 22

Coenraet Harmanss Boningh, 23

Commertge Cornelis, 4

Cornelia Aarons, 22

Cornelia Adriaans Geervliet, 31

Cornelia Arents Pentenaer, 23

Cornelia de Jaeger, 26

Cornelia Groen, 31

Cornelia Landtmans, 26

Cornelis  Pietersen Haerlemmerhout, 27

Cornelis Abrahams, 6

Cornelis Abrahamse, 20

Cornelis Adriaanss, 22

Cornelis Adriaanss Verduyn, 24

Cornelis Adriaens, 5

Cornelis Adryaens, 6

Cornelis Andriesen Hogeboom, 35

Cornelis Arents van Conijnenbergh, 19

Cornelis Arentse van Conijnenbergh, 17

Cornelis Arentse Verdoes, 35

Cornelis Arentsoon, 8

Cornelis Ariense, 18

Cornelis Ariense Bouman, 7

Cornelis Ariense Geervliet, 34

Cornelis Ariense Kerckhof, 33

Cornelis Ariensen van der Lely, 7

Cornelis Aryens, 3

Cornelis Aryensen, 25

Cornelis Aryenss van Hillegersberg, 21

Cornelis Bastiaens, 3

Cornelis Bastianse Gronevelt ?,, 8

Cornelis Boomuijt, 31

Cornelis Casteleyn, 31

Cornelis Claesse, 13

Cornelis Claesse Hoechman, 6

Cornelis Claesse van der Lee, 27

Cornelis Claesse van Hillegersberg, 12

Cornelis Claessen Trom ?,, 24

Cornelis Corneliss, 4

Cornelis Corneliss Rodenburg, 23

Cornelis Cornelisse, 15; 18; 19

Cornelis Cornelisse Stompwijk, 25

Cornelis Cornelisse Vermeer, 33

Cornelis Cornelisz van Berkel, 6

Cornelis Cors van den Abele, 36

Cornelis Corse, 29

Cornelis Corssen, 3

Cornelis Crijnen …,, 21

Cornelis Damasse, 15

Cornelis Dirckse, 8; 17

Cornelis Dirckse van Opmeer, 27

Cornelis Dirxen van der Ende, 36

Cornelis Frederickse Dersiant, 32

Cornelis Gerrits, van de Schie, 4

Cornelis Gerritse, 17

Cornelis Harmanse, 20

Cornelis Hubregtse, 14

Cornelis Inge Bonifaes, 21

Cornelis Jacobs van der Mast, 36

Cornelis Jacobss, 21

Cornelis Jacobss Coppert, 23

Cornelis Jacobsse Verboon, 13

Cornelis Jans, 5

Cornelis Janse, 29

Cornelis Jansen Stompwijk, 30

Cornelis Janss, 3; 21

Cornelis Jonass Voorstadt, 24

Cornelis Jorisse, 11

Cornelis Leendertse, 7

Cornelis Leendertse van der Meyde, 29

Cornelis Leendertse Voorburgh, 13

Cornelis Leendertse Wassenaer, 8

Cornelis Leendertsen van der Sijde, 35

Cornelis Leendertss Hoflant, 24

Cornelis Lenaerts, 6

Cornelis Maan, 25

Cornelis Maerlant, 26

Cornelis Maertens, 3

Cornelis Melisse, 13

Cornelis Michilse, 16

Cornelis Pauwelse, 20

Cornelis Pietersen Hofflant, 16

Cornelis Pouwelss van Conijnenburch, 6

Cornelis Sijmons, 3

Cornelis Sijmonss, 20

Cornelis Sijmontss, 6

Cornelis Teunisen Been, 36

Cornelis Thonisse, 14

Cornelis van der Beeck, 27

Cornelis van der Ende, 37

Cornelis van Roosendael, 29

Cornelis Verwey, 30

Cornelis Vollebrechts, 4

Cornelis Wale, 31

Cornelis Willemse, 29

Cornelis Wouterse, 7

Cornelis Woutersen van der Ende, 31

Cornelis, Ariense, 15

Cornelisse Michilse van Dyck, 15

Cors Hagen, 26

Cors Pieterse Buytewegh, 18

Corstiaan van Castel, 23

Corstiaen Jans, 6

Crijn Jansen Bonifaas, 34

Crijn Leendertse …, 26

Crijntje Corsse Spit, 26

Daniel Jansen Coopmans, 32

David Cornelisse, 14

David Michaelss, 22

Dieryck Adamss Kerckhoven, 3

Dieryck Aryens, 3

Dieryck Corneliss Buytewech, 4

Dieryck Maertens, 4; 5

Dieryck Mertens, 4

Dievertgen Claes, 6

Dina Marinis Franke, 24

Dirck Arentse van der Smaght, 29

Dirck Ariense, 9

Dirck Ariense Kruick ?,, 12

Dirck Cornelisse, 7; 8; 10

Dirck Cornelisse de Hoogh, 29

Dirck Cornelisse van der Ende, 28

Dirck Cudde, 29

Dirck Jacobse, 10

Dirck Leendertse, 25

Dirck Wouterse, 27

Dirk Arentse Strang, 34

Dirk Dirxen van der Hoven, 35

Dirk Teuniss van der Does, 22

Dirk Willemss, 21

Dirk Woutersen van der Sterre, 37

Divertghen Commers, 13

Divertie Bastiaense, 12

Dorethie Jans, 23

Duleia Tierens, 33

Echie Jacobs, 12

Echie Jans, 16

Elisabet Gisbregtsdr, 10

Elisabet Pieters, 10

Elisabeth Pouwelss van der Hoeve, 21

Elisabeth van Willigen, 35

Elsie Cornelis, 19; 21

Elsje Marcus, 27

Engebrecht Arentse, 19

Engel Arentsen, 17

Engeltje Schaep, 32

Engeltjen Scheba, 32

Erckie Jacobs A(n)ckershouck, 15

Ermphie Willems, 21

Ewout Jacobss Coot, 20; 23

Feys Hendrikx Koning, 24

Fijtje Dirx van Oosten, 34

Fijtje Fredriksen Dersiant, 37

Franchina Vileri. (Vilerius),, 30

Francijntje Franse van Halsbergen, 27

Francina Fransen Halsbergen,, 32

Franck Jacobse, 6

Francoys Kinckeed, 32

Frans Jansse, 12

Frans Jooste, 20

Frans Jooste Halsbergh ?,, 12

Frans Willimse, varentgesel, 10

Frederick Gerritse, 9

Frederik Corneliss Dergant, 20

Gabriel Krijnen, 12

Geertgen Pieters, 18

Geertgen Willemss, 20

Geertie Ariens, 16

Geertie Ariensse, 7

Geertie Claes, 12

Geertie Cornelis, 19

Geertie Jans, 12; 17; 20

Geertien Ariens, 6; 11

Geertje Ariaens van der Schilde, 25

Geertje Barents Herckeringh, 25

Geertje Cornelis Schipper, 37

Geertjen Ariens de Bruyn, 31

Geertruyt Verstraten, 33

Gerardt Eversdijck, advocaat, 33

Gerrit  Abramss Batelier, 25

Gerrit …,, 9

Gerrit Arentse, 10; 13; 18

Gerrit Ariens Gr…,, 15

Gerrit Ariens van der Vis, 31

Gerrit Ariense Hoos ?,, 12

Gerrit Corneliss, 5

Gerrit Cornelisse, 11

Gerrit Dirxen Konijnenburg, 37

Gerrit Hendrickse, 17

Gerrit Janse, 30

Gerrit Janse Cockx, 28

Gerrit Jansen Hogeveen, 33

Gerrit Jansse, 11

Gerrit Joosten van der Drift, 36

Gerrit Joosten van Schaghen, 16

Gerrit Leendertse, 14

Gerrit, Jansse, 8

Gerritje Dirckx, 26

Gerritje van de Lagerweyde, 33

Geysbreght Abrahamse van Veyeren, 29

Gijsbert Andriess, 22

Gijsbert Jansen Verhoog, 35

Gijsbregt Fredriksen Dersiant, 37

Gillis Gerritss …, chirurgijn, 20

Gillis Leendertsz van Duyfhuys, 28

Gillis Sanderse, 14

Gillis Wenink…?,, 22

Gisbregt Gisbregtse, 16

Gisbregt Jansse, 19

Goeltgen Ingen, 6

Gooltien ? Alewijns, 19

Gregorius Houthoff, 29

Grietge Cornelis, 5

Grietgen All…,, 4

Grietgen Ariens, 5

Grietie Cornelis, 22

Grietie van Ruyssen, 28

Grietje Cornelis, 27

Grietje Jans van der Ende, 33

Gritie …, 18

Grittie Arents, 13

Grittie Dircks, 9; 15

Grittie Gijsse, 15

Grittie Jans, 15

Grittie Volkerts, 16

Grittien Arents van Oostermeer, 16

Grittien Ariens, 8; 10

Haesien Jacobs, 16

Haesje Barents, 26

Harmen Ariense, 12

Hasie Dircks, 17

Hasien Ariens, 9

Hasien Jacobs, 14

Heindrick Kramer, 32

Heindrik Barents Westerwout, 36

Heindrikje Jans, van Einspik, 25

Helena Jans van der Gaag, 36

Helena Jilles, 25

Helena Reimen, 36

Henderick Teunese, 20

Hendrick Cornelisen de Groot, 33

Hendrick Cornelisse, 17

Hendrick Crumel, 26

Hendrick Hillebrantssoon, 7

Hendrick Janse, 25

Hendrick Janse de Reus, 25

Hendrick Leendertse, 27

Hendrijk Janss, 23

Hendrik Arentss Grotius, 23

Hendrik Corneliss, 23

Hendrik Cornelisse van Karsberghen, 28

Hendrik Leendersen, 34

Hendrik Snoek, schout, 36

Hendrik Willemsen de Boom, 35

Hercules Jacobse van Teylingh, 14

Hester Salomons, 25

Heynderick Heynderixs, 3

Hieronimus Dionisen Bone, 36

Hillebrandt Jacobs, 4

Hillegond Geelkerke, 22

Hillegont Cornelis Berkel, 35

Hillegont Starrenburgh, 27

Hillegte Jans van der Cijs, 14

Hillegte Pieters, 19

Hillegten …bergh, 9

Hilletge Ariens, 9

Hilletgen Dircks, 16

Hilletgen Fredericks, 7

Hilletie Sijmons de Haes, 22

Hilletje Roelofs, 31

Hilligten Ariens, 18

Hubregt Huygense Verduyn, 16; 18

Hubregt Willimse, 15

Huibregt Lievelaar, 21

Huig Meese Treurniet, 37

Huybert Bruyninx, 33

Huybert Janse Deventer, 27

Huyg Pieterss, 24

Huygh Aryensen Verduyn, 27

Ida Maartens, 35

Imant van den Hemel, 33

Ingen Ariensse Reymen, 20

Ingetgen Cornelis, 5

Ingetie Bastiane, 14

Ingetie Cornelis, 15

Ingetie Dircks, 16

Ingetie Ghile, 17

Ingetie Jans, 7

Ingetje Ariaens, 27

Ingetjen Ariens, 23

Ingittien Aryens, 20

Isaac Cornelisen, 16

Isaac Cornelisse, 10

Isaacq van Loreijn, 33

Isaak Mijle, 24

Jaapjen Ariens, 30

Jacob …,, 8

Jacob Abrahamse, 30

Jacob Abrahamse van Coperen, 28

Jacob Abrahamse van Overveen, 29

Jacob Arentse, 9

Jacob Arentss, 24

Jacob Ariens Bovewater, 32

Jacob Banckersse, 14

Jacob Barents, 3

Jacob Bovewater, 34

Jacob Caesse, 11

Jacob Claesse, 9; 10

Jacob Corneliss, 4

Jacob Corneliss Verboom, 30

Jacob Cornelisse, 9; 13

Jacob Gillisse van Houwaert, 9

Jacob Herculesse van Teylingh, 26

Jacob Herken van Warmond, 36

Jacob Jacobse Kettingh, 27

Jacob Janss van Hensbergen, 22

Jacob Jansse van Wiringe, 11

Jacob Leendertse van Slot, 27

Jacob Oudel (Bodel), 30

Jacob Pieterse van Hoeven, 14

Jacob Pietersen Haerlemmerhout, 31

Jacob Pleunen, 28

Jacob Siere van Schieveen, 30

Jacob Simonse, 13

Jacob Verel, schoolmeester, 21

Jacob Vermeulen, 33

Jacob Willemse Wit, 9

Jacobintge Joosten Lodesteyn, 6

Jacobus Anthonisen van der Pot, 34

Jacobus Brants, schout, 27

Jacobus de Reus, 27

Jacobus Hanss Carpentier, 32

Jacobus Vermeulen, 25

Jaepie Krijnen, 28

Jaepien Louris, 5

Jaepje Leenderts, 25

Jaepje Pieters Ridder, 31

Jan Abrahamse, 15

Jan Adriaensse, 19

Jan Andriess, 5

Jan Andriesse, 7

Jan Arensen van Veen, 26

Jan Arentss Schipper, 23

Jan Ariense, 8

Jan Ariense Keet, 34

Jan Ariense Komen, 12

Jan Ariensen Kninenburgh, 26

Jan Aryens, 4

Jan Barentsen van Alphen, 35

Jan Carelsse, 10

Jan Claesse, 6; 7

Jan Corneliss, 4; 23

Jan Corneliss Huysman, 4

Jan Cornelisse, 7; 13; 15; 19

Jan Cornelisse Bos, 19

Jan Cornelisse, bouman, 13

Jan Cornelisse, schoenmaker, 10

Jan Cornelisse, warmoezier, 17

Jan Danielss, 21

Jan Dirckse, 7; 16; 25

Jan Dirckse Bleyswijck, 28

Jan Dirckxs, 6

Jan Gerrits Coomen, 4

Jan Gerritse, 14

Jan Gisbregtse, 15

Jan Gorisse, 17

Jan Hendrickse van der Mars ?, 16

Jan Jacobse, 17

Jan Jacobse Gijse, 26

Jan Jacobse Schoenmacker, 9

Jan Jacobss, 21

Jan Jansen, 13

Jan Jansen van Heusden, 31

Jan Jansse, 9; 11

Jan Jansse van de Werve, 16

Jan Jansse, kleermaker, 10

Jan Jillesen, 32

Jan Krijnen, 23

Jan Leenders Vermeide, 34

Jan Leenderts Konijnbergh, 29

Jan Leendertse, 18

Jan Leendertse Hartigh, 26

Jan Leendertse, kleermaker, 12

Jan Michilse, 18

Jan Michilse Vis, 10

Jan Pauwelse, linnenwever, 15

Jan Pieterse, 11

Jan Pieterse Duyck, 30

Jan Pieterse van den Bosch, 26

Jan Pietersen van der Ende, 36

Jan Pieterss, 5

Jan Reyerse Swaenenbeeck, 28

Jan Sijmons, 6

Jan Simonse, 7; 12

Jan Theunisse, 8

Jan Vollebrechts,, 3

Jan Willemse, 15

Jan Willemse Robol, 34

Jan Willemse van Geest, 26

Jannetge Cornelis, 10; 19

Jannetge Goverts, 11

Jannetge Jans, 11

Jannetgen Gerrits, 13

Jannetgen Heyndricks, 10

Jannetgen Isaacs, 17

Jannetgen Pauwels van Crombrugge, 14

Jannetgen T…, 10

Jannetghen Cornelis, 12

Jannetie Cornelis, 28

Jannetie Joris ?,, 30

Jannetie van Leeuwen, 29

Jannetien Arens van Conijnenburg, van Berkel, 20

Jannetien Arentss Coninenburg, 22

Jannetien Claes, 9

Jannetien Hendricks, 13

Jannetien Isaax, 21

Jannetje … Bleiswijk, 35

Jannetje Ariens, 24

Jannetje Dirckx, 25

Jannetje Dirxe van der Sterre, 37

Jannetje Meertens van der Meer, 33

Jannitgen Cornelis, 22

Jannitgen van Noorde, 32

Jannitje Cornelis, 27

Jannitje Maartens, 30

Jannittie Cornelis, 18

Japie Dircks, 13

Jappie Gerrits, 17

Jaquemine Egmonts, 21

Jasperijntie Jans, 8

Jeroen Leendertse van der Sijde, 30

Jeronymus uyt de Waert, 31

Job Cornelisse, 10

Job Jansse, 18

Job Korsen Berckel, 31

Johan Abraham Sterevelt of Stenevelt ?,, 33

Johan Mulder, 32

Johanna Graaf, 32

Johannes de Colsma, 29

Johannes van Biesen, 32

Johannes van der Blois, 36

Johannes van Gesel, 21

Johannes van Tielen, 32

Jonas Palingh, 30

Joost Fransen van der Meurs, 36

Joost Jacobse, 14

Joost Jansse, 19

Joost Joosten, 29

Joost Pede, 32

Joppen Joosten, 11

Joris Allertse Bouman, 10

Joris Arentss Verboon, 24

Joris Cornelisse, 6

Joris Dirxen van der Hoeve, 37

Joris Jansse, 13

Joseph van Guwen, schoenmaker, 21

Josina Bredervelt, 29

Josina van der Schilden, 28

Judith Fransdr, 24

Justen Cruyder, 31

Keuntjen Ariens van den Berg, 37

Kniergen  Jans, 19

Kommertje Abrahams de Kock, 25

Kornelis van Katwijk, 35

Kors Arentsen, 8

Lambregt Claesse, 17

Laurens Aerdaen ?van Sluys, 26

Laurens Corneliss, 22

Laurus Cornelise Derkswager, 34

Laurus Cornelisen Buiteweg, 34

Laurus Leendersen van der Vlugt, 36

Leendert Aertse van der Helm, 25

Leendert Ariense, 8; 11; 12; 16

Leendert Bastiaenss, 3

Leendert Claess, 3

Leendert Cornelis, 5

Leendert Cornelis Coy, 26

Leendert Cornelis de Hoogh, 27

Leendert Cornelisse, 7; 12; 18

Leendert Dirckse, 11; 17

Leendert Gerrits, 20

Leendert Hendrikse, 29

Leendert Jacobse, 18

Leendert Janss van Pelt, 22

Leendert Jansse, 13; 15; 18

Leendert Jansse Heulslot, 20

Leendert Leendertse Burck(h)hoorn, 33

Leendert Leendertse de Hoogh, 25

Leendert Marinus, 13

Leendert Michilse, 16

Leendert Pieterse, 9

Leendert Pieterse van der Schilde, 25

Leendert Pietersen van der Sijde, 34

Leendert Willimse, 11; 19

Leennert Florissoon, 7

Leentge Cornelis, 24

Leentge Jans, 11

Leentge Sijmons, 3

Leentge Willims, 9

Leentgen Aryens van Hillegersberg, 21

Leentgen Floris, 6

Leentie Claes, 18

Leentie Dircks, 11

Leentie Jans van Leeuwen, 29

Leentie Pieters, 10

Leentien Piters Vermeer, 29

Leentje Brande, 26

Leentje Jans van Leeuwen, 31

Lenaert Cornelisse, 9

Lenaert Panckerts, 5

Leuntie Pieters, 11

Leuntje Timmermans, 36

Leysebeth Meesen Valkenburgh, 29

Leysebith Claese, 29

Lidia Willems van der Meer, 35

Liduwi Arents, 19

Liduwi Cornelis, 11

Liduwij Arents, 17

Liedewijtgen Cornelis, 3

Lijsabeth Cornelis Buyteweg, 33

Lijsabeth Martens Levelang, 34

Lijsbet Claes, 24

Lijsbet Simons de Haas, 24

Lijsbeth Arentss, 22

Lijsbeth Cornelis, 4

Lijsbeth Jacobs van Mathenes, 34

Lijsbeth Philips van Bleiswijk, 24

Lijsbeth Stoffels, 27

Lisbet Bonifaes, 16

Lisbet Cornelis, 12

Lisbet Hendricks, 19

Lisbet Jans, 18

Lisbet Joppe, 15

Lisbet Pieters, 18

Lisbet Theunis, 9

Louis de Lenier, 33

Louyse Camerling, 34

Lucas Lambregtse, 12

Lydewe Heymens Vermeer, 27

Lyedewij Leenderts, 5

Maartie Cornelis, 21

Maartie Pauluss, 20

Maartie Willems van Bergen, 23

Maartje Cornelis Tas, 36

Maartje Dirkx, 23

Maartje Dirkx van Schiebroek, 23

Maartje Jans, 23

Maartje Joosten, 23

Maartje Leenders Decker, 36

Maartje Pieters, 23

Maartje Wouters van der Ende, 34

Maartjen Bastiaanen van Stralen, 24

Machtelt Cop, 30

Machtelt Cornelis, 4

Machteltje Pieters, 32

Machteltje Teunis van der Spruit, 37

Maerten Arienss Levelang, 22

Maerten Corneliss de Bruyn, 31

Maerten Cornelisse, 19

Maerten Harmense, 14

Maerten Jansse, 16

Maerten van Cuyk, 25

Maertge Pieters, 9

Maertgen Andries, 15

Maertgen Ariens, 11

Maertgen Bastiane, 15

Maertgen Cornelis, 13

Maertgen Corsse, 14

Maertgen Fransse, 8

Maertgen Gerrits, 13

Maertgen Jans, 10; 16

Maertgen Leenderts, 18

Maertgen Marcus, 13

Maertgen Witte, 17

Maertie Arents, 8

Maertie Arres, 10

Maertie Cele ?,, 8

Maertie Claes, 8; 9

Maertie Claes van Hoghenhuysen, 27

Maertie Cornelis, 7; 9; 10; 12; 20; 22; 29

Maertie Dircks, 14

Maertie Dirks, 7

Maertie Huge, 19

Maertie Jacobs, 9; 21

Maertie Jans, 7; 9; 11; 16; 18; 28; 29

Maertie Jans of Joris ?,, 13

Maertie Janss van Zevenhuizen, 22

Maertie Leendersse, 28

Maertie Leenderts, 20

Maertie Pauls, 22

Maertie Pieters, 6; 8; 12; 14; 17; 21

Maertie Simons, 10; 14; 17

Maertie Theunis, 7

Maertien Abrahams, 17

Maertien Arents, 20

Maertien Arents van Conijnenbergh, 15

Maertien Ariens, 6; 7; 10; 11; 14; 16; 18

Maertien Ariens Verburgh, 16

Maertien Arienss, 21

Maertien Cornelis, 20; 21

Maertien Crine, 9

Maertien Dircks, 7; 12

Maertien Dirckse, 8

Maertien Gerritsdr, 8

Maertien Hendricks, 14

Maertien Hugbregts, 8

Maertien Huyge, 6

Maertien Ockers, ?, 8

Maertje Andries, 26

Maertje Jacobs, 25

Maertje Jans, 26

Maertje Jansen, 33

Maertje Joris, 25

Maertje Leenders van den Schilde, 32

Maertjen Ingen, 24

Magdaleentge Willems, 23

Magtelt Fredericks, 12

Maria Adams van Dano, 32

Maria Alders, 34

Maria Bartolomeus, 30

Maria Graef, 32

Maria Heyndrix Brouwer, 33

Maria Jans, 29

Maria Jans Vree, 36

Maria Keesa, 26

Maria Leenders Stout, 35

Maria Leenderts Ouweleen, 30

Maria Rutten, 25

Maria van der Dussen, 23

Maria van der Hulst, 31

Maria van der Schilde, 24

Maria van Overmeer, 32

Maria Velsenaer, 29

Marijte Joosten Groenewegen, 35

Marijtie Adriaens van der Schilde, 28

Marijtie Dirx Krijgsmans, 23

Marijtie Jans, 22

Marijtje Heuvels, 33

Marijtje Jochems van der Wi.lk, 33

Marijtje Maartens Sebel, 35

Marijtje Nanninx, 30

Marijtje Pieters Stort, ?, 32

Marijtje van der Bijl, 37

Marijtje Willems, 34

Marinus Willems, 3

Maritge Claes, 3

Maritge Cornelis van Berckel, 5

Maritge Gerrits, 4

Maritge Jacobs, 4

Maritge Joppen, 6

Maritge Pieters, 5

Maritge Pouwels, 5

Maritge Sijmons, 4

Maritge Wouters, 5

Maritgen Andries, 13

Maritgen Arents, 4

Maritgen Claes, 4; 5

Maritgen Cornelis, 3; 4

Maritgen Gerrits, 3

Maritgen Huybrechts, 4

Maritgen Jans, 4

Maritgen Maertens, 5; 21

Maritgen Martensdr, 9

Maritgen Pieters, 4

Maritgen Pieterss, 6

Maritgen Sijbrants, 3

Maritgen Sijmons, 5

Maritgen Thuenis, 3

Maritie Cornelis, 29

Maritie Leenderts, 14

Maritie Willems, 29

Maritje Ariaens, 26

Maritje Hubrechts, 30

Maritje Willems, 26

Marrijtie Dirckx Groenevelt, 28

Marritie Claese Tas, 28

Marritie Maertens, 29

Marten Wouterse, 7

Martgen Cornelis, 9

Martijntge Pieters, 3

Martijntgen Dirckx, 5

Martintie Bastiaense, 14

Martjen Dircks, 7

Matthijs Arents van Hulst, 24

Maurijn Claass van Nootdorp, 22

Mees Ariens Sondervan, 31

Mees Cornelisse, 7

Mees Willems, 5

Meinerd Andries, 21

Meinsien Crijnen, 11

Meinsje Jans, 25

Meynert Cornelisse, 9

Meynsie Arents van Conijnenbergh, 19

Meyntgen Joris, 3

Meyntien Pieters Hofflant, 12

Michiel Maertens, 6

Michiel Volckerts, 5

Mouringh Claese, 29

Nanningh Simonse, 17

Neeltge Pieters, 4

Neeltgen Adriaens, 3

Neeltgen Aerts, 6

Neeltgen Arents, 18

Neeltgen Ariens, 6

Neeltgen Ariense, 20

Neeltgen Aryens, 4

Neeltgen Jacobs van Berkel, 6

Neeltgen Jans, 6

Neeltgen Pieters, 3; 6

Neeltie Claese Kapellenaer, 30

Neeltie Cornelis, 16; 23

Neeltie Cornelis Dergant, 15

Neeltie Fredericks, 14

Neeltie Gerrits, 29

Neeltie Hubregs, 21

Neeltie Jacobs, 13; 16

Neeltie Jacobs van Dijck, 27

Neeltie Jans, 10; 18

Neeltie Joris Verdoes ?,, 16

Neeltie Lambregs, 20

Neeltie Lambregtse, 18

Neeltie Messe, 12

Neeltie Pieters, 7; 13

Neeltie Reynbrants, 18

Neeltie Simons, 9; 10; 15

Neeltien Andries, 8

Neeltien Arens van Conijnenbergh, 19

Neeltien Arents van Conijnenbergh, 20

Neeltien Ariens, 12; 13; 22

Neeltien Ariens, kleermaker, 16

Neeltien Bonifaes, 12

Neeltien Cornelis, 15

Neeltien Elias, 8

Neeltien Jans Bruyn, 15

Neeltje … Koning, 35

Neeltje Arents Dijxhoorn, 34

Neeltje Ariens Geervliet, 35

Neeltje Claas Goutappel, 36

Neeltje Claas van der Son, 36

Neeltje Cornelis Buys, 30

Neeltje Cornelis van der Willik, 34

Neeltje Corstiaens, 27

Neeltje Franken, 35

Neeltje Jacobs van der Vree, 32

Neeltje Jacobs van Velsen, 33

Neeltje Jans Hogendam, 34

Neeltje Jans van  den Bos, 31

Neeltje Jans van der Chijs, 34

Neeltje Leenderts, 24

Neeltje Pieters, 25; 26

Neeltje Willems van der Walle, 36

Neeltje Wouters van der Ende, 34

Neeltjen Abrahams van den Bosch, 36

Neeltjen Ariens Overgauw, 34

Nisie Jans, 17

Paulina Dirks Camerbeeck, 28

Paulus van der Meide, 36

Pauwels Lambertse, 14

Petrus Wittewrongel, predikant, 25

Philippus Blonck, 30

Philips Arentse, 20

Philips Josua Doye, 33

Philps Pietersse, 19

Pieter Adriaenss van der Schilde, 22

Pieter Arentse, 15

Pieter Ariense, 14

Pieter Ariense, droogscheerder, 19

Pieter Barents Westerwout, 35

Pieter Claesse, 10

Pieter Commerse, 11

Pieter Corneliss, 3

Pieter Corneliss Dijckshoorn, 24

Pieter Corneliss Wassenaar, 23

Pieter Cornelisse, 9; 11; 14; 18; 19

Pieter Cornelisse Buytewegh, 16

Pieter Cornelisse Roelandt, 7

Pieter Corse Buytenwegh, 26

Pieter Francke, 10

Pieter Franse, 20

Pieter Fransse, 8

Pieter Gerritsen Vroom, 32

Pieter Hendrikse van der Ende, 30

Pieter Jacobse, 13; 15

Pieter Janse van Leeuwen, 31

Pieter Janss, 23

Pieter Janss de Vries, 24

Pieter Joc… van Zegwaard, 26

Pieter Jorisen Hulst, 36

Pieter Philipss van Hillegersberg, 22

Pieter Pieterse, 18

Pieter Pieterse Cors, 19; 25

Pieter Pieterse van der Plas, 26

Pieter Pietersen Korpershouck, 31

Pieter Pietersen Robol, 37

Pieter Pieterss, 5

Pieter Pieterss Cors, 21

Pieter Pieterss de Jonge van Berkel, 20

Pieter Pleunen van Leuwen, 26

Pieter Pouwelse, 6

Pieter Simensen, 25

Pieter van der Beecq, 34

Pieter Willems, 20

Pieter Willemss, 20

Pieter Willimse, 8; 13; 15

Pietertgen Sijmons, 5

Pietertie Ariens, 15

Pietertje Willems van Bergen, 25

Piter Cornelisse Bon, 28

Piter den Danser, 28

Piter Janse Braesem, 27

Piter Meese Hartevelt, 30

Piter Steffenen van Bergen, 31

Piter van Buyren, 30

Pittergen Pauwels, 16

Pittertie Cornelis, 15

Pittertie Leenderts, 14

Pittertie Pitters, 14

Pleun Pieterse Haerlemmerhout, 26

Pleun Pieterse Harlemmerhout, 31

Pleuntgen Abrahams, 17

Pleuntie Cornelis, 17

Pleuntie Cornelis Kock, 27

Pleuntie Dircks, 10

Pleuntie Jan van Hofstede, 30

Pleuntie Jans, 12

Pleuntie Jans van Rijt of Zijl, 21

Pleuntie Vranken, 21

Pleuntien Jans, 9

Pleuntje Jans, 26; 27

Pluentgen Andries, 3

Pouwels Corneliss Buytewech, 5

Pouwels Gerrits, 3

Quirijn van der Boon, 35

Quiringh Ariense, vleeshouwer, 15

Rijsseltgen Teunis, 6

Roelandt Thomasse Brouwer, 27

Sacharias Paspoort, chirurgijn, 30

Saerty Ingen, 5

Sara Carels de Hey ?,, 36

Sara Cornelis, 21; 22

Sara Frederyx, 5

Sara Jans, 25

Sara Leenders Versijde, 36

Sara Louwen van den Bosch, 37

Sara Pieterse, 14

Sara Vastrick, 31

Sent Jacobss Lathouwer, 24

Sibruchie Michils, 11

Sietje Jacobs, 25

Sijmon Jans, 23

Sijmon Pieters, 5

Sijtge Pieters, 4

Sijtie Cornelis, 8

Simon  Arienss, 24

Simon Albertssen ‘t Hart, 27

Simon Albregtsen Broeckhuysen, 34

Simon Arents, 4; 5

Simon Arents de Haes, 23

Simon Ariensen, 29

Simon Askerck (Paske),, 25

Simon Claesse, 14; 17

Simon Cornelisse, 10; 14; 17

Simon Dirckse, 11

Simon Gijsbrechtsen van der Baers, 32

Simon Jodocus Kruger, 33

Simon Jodocus Kruger, predikant, 31

Simon Wolferts de jonge, 4

Sitie Michils, 16

Soetgen Pieters, 3

Steven Duyck, 25

Stijntge Joris, 3

Stoffel Jansse Voshol, 18

Susanna Claes, 8; 15

Susanna Cornelis, 19

Swaentghen Thielmans, 13

Teunis Pennis, 26

Teuntie Jans, 11

Teuntie Martens, 22

Teuntje Ariens Berkel, 33

Teuntje Jansen van der Boon, 31

Teuntje van der Schilde, 33

Theunis Claesse van der Linde, 20

Theunis Dirckse van der Veen, 16

Thonis Heyndrickse Marsehoek, 6

Tijmen Cornelis, 7

Tijs Leenderse Hogenbaal, 37

Treyntie Leendersse van der Zijden, 28

Triijntgen Claes, 6

Trijnte Jacobs, 32

Trijntge Cornelis, 4; 6

Trijntge Mees, 5

Trijntgen Gerrits, 6

Trijntgen Gijsen, 3

Trijntgen Jans, 3

Trijntie Aldertse, 29

Trijntie Ariens, 21

Trijntie Cornelisdr, 20

Trijntie Dirx, 21

Trijntie Huibregts, 22

Trijntie Jacobs, 22

Trijntie Joppe, 7

Trijntien Leenderts, 23

Trijntje Ariens Wassenaar, 36

Trijntje Claas Treurniet, 34

Trijntje Cornelis, 34

Trijntje Dirx van Coster, 36

Trijntje Gerrits van den Berch, 26

Trijntje Jans, 26

Trijntje Joosten van Nierop, 30

Trijntje Joris, 24

Trijntje Maartens Vermeer, 24

Trijntje Pauwels, 24

Trijntje Pieters Rodenrijs, 36

Trijntje Willems Vermeulen, 33

Trijsge Cornelis Schipper, 31

Trintge Gerrits, 20

Trintge Pieters, 20

Trintgen Ariens, 8

Trintgen Jacobs, 11

Trintie Ariens van Conijnenbergh, 18

Trintie Bastiaense, 19

Trintie Bonifaes, 17

Trintie Cornelis, 9; 14; 16; 17

Trintie Joris, 11

Trintie Pieters, 8; 9; 15

Trintien Ariens, 19

Trintien Hendrick, 14

Tuenis Bastiaens, 5

Volckie Michils, 18

Volckje Cornelisse, 27

Vranck Cornelisse Vergilst ?,, 17

Vranck Joppen, 3

Vranck Willems Vos, 4

Weintie Claes, 7

Weyntie Bastiaensse, 14

Weyntie Leenderts, 17

Weyntjen Ariens, 23

Wiggert Simonse, 12; 18

Willem Aryense van der Snel, 27

Willem Corneliss van Dobben, 21

Willem Cornelisse, 19; 26

Willem Maertense, 20

Willem van  Oderkerke, 23

Willem van Gunster, 33

Willem van Kolck, 28

Willem Willems, 4

Willem Willemsen van der Sparre, 35

Willemeyna Keysers, 32

Willemtie Cornelis Dergant, 20

Willim Claesse, 9

Willim Cornelisse Dergant, 18

Willim Danielse, 18

Willim Jacobse Steur, 8

Willim Simonse, 12

Willimtie Cornelis Dergant, 12

Winand de Grand, 22

Wouter Jansse, 15

Yffen Hendricks, 15

Yffgen Theunis, 10

Ysbrandt Hage, 8

Ysbrandt Huygen, 4

Zijburghje Cornelis van Zegwaard, 25