Archief Kerkvoogdij inv. 146 (1669-1684)

Dit is een bewerking van de begrafenissen zoals vermeld bij de inkomsten in de rekening van de kerkmeesters van Berkel. Dit is een mooie bron omdat iedereen, ongeacht zijn geloof, uit Berkel in de kerk of op het bijbehorende kerkhof werd begraven. Dus ook katholieken en remonstranten. Je komt zelfs het begraven van een priester tegen in de kerk. Daarnaast heb ik de naam van de kerkmeester en de namen van de gesworens die bij de aftekening van de rekening aanwezig waren overgenomen. De schout die hierbij ook aanwezig was was steeds Adriaen Uijtdewaert. De andere vermeldingen van inkomsten en uitgaven, die soms ook boeiend en interessant zijn, zijn niet overgenomen.

De nummers tussen [ en ] verwijzen naar de nummers van de door mij gemaakte foto’s van dit archiefstuk. De inventaris en de tekst op de kaft van het boek vermelden ten onrechte dat de rekening tot 1685 loopt. De laatste opgenomen rekening is die van 1684.

Let er bij het gebruik van deze bewerking op dat de registratie van de begrafenissen niet betrekking heeft op een kalenderjaar, maar dat het jaar hier liep van 1 februari tot en met 31 januari van het jaar daarop. Dus iemand die in de rekening van 1675 als begraven staat vermeld zou in januari 1676 begraven kunnen zijn.

Door: Teun van der Vorm, Zoetermeer 27 augustus 2006 

[8055] 

<voorpagina> 

[8056] 

Rekening van Jacob Harxsz. van Warmont, kerkmeester anno 1669 

[8061] 

Ontfangh beroerende de begraeffenissen der dooden 

Eerst ontfangen ter saecke Feijs Heijndericxsz. Smit opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van twee gld.

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Adriaensz. van der Schilde de Jonge in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Adriaensz. Jongepier inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Mouweringh Claesz. bij de toorn begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

[8062] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Wid Boode inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Gerrit jongesell alhier gestorven ende in Berch begraven is de somme van 6 gld. 

Noch is Claesjen Bossen kint opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Harck Jacobsz. inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Cors Jansz. inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Joris Meesz. van Alphen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Mr. Dirck van Houten inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Annetgen Pieters van den Bousch in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Woutersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Mr. Dirck inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen een kint van Cornelis Vechtersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Sijmon Arentsz. de Haes in de suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saeck Jacob Willemsz. Wid Boode inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Willeboort Uijtenbroeck opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Corsz. Buijtewech als vooren begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Ravesteijn inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

[8064] 

Noch ontfangen ter saecke Jacob Leendertsz. inde zuitkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Adriaensz. de Leede inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Evert de Snyer opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Cornelis Buijs inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Jan Cornelis Jansz. inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch te ontfangen van Jaques Duferand d..? als voocht vande vrouwe van Berckel ter saecke sijn kint opt hooch cooren begraven ende beluijt de somme van 13 gld. dus hier memorie. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Evert Cornelisz. [in de] noortkerck begraven is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Leendert Dircxsz. Molenaer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8065] 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Tamesz. Brouwer sijn kint [inde] noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Arent Slobbe inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jonge Claes Aelbrechtsz. Boer inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Maertensz. Verboon inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Cornelis Tool? opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jacob Leendertsz. Swemcoop inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Gerritsz. in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Huijch Woutersz. opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld.

[8066] 

Totaal ontvangst voor begraven: 164-0-0

[8072] 

Afgetekend d.d. 21-11-1673.

Gesworens (handtek.): Joris Meesz. van Alphen, Adriaen Michielsz. van der Meijde, Sijbrant Ghijsen van der Marck, Dirck Dircksz. van der Hove, Arent Pietersz. van den Bos. 

Rekening van Willem Jansz. Roboll kerkmeester van Berkel anno 1670 

[8078] 

Ontfangh beroerende de begraeffenisse der dooden 

Eerst ontfangen ter saecke een dochter van Grietgen Beresteijn inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Schrevelsz. als vooren begraven ende beluijt de somme van 3 gld. 

[ later toegevoegd: ] Noch van een kint van Willem Snel 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Jan Willemsz. als vooren begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint van den lakenkooper alsvooren begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

[8079] 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Evert de Cleermaecker opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Cornelis Woutersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke ter saecke [sec!] de wed. van Adriaen Cornelisz. Decker inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Boere? inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Leendertsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Melchior Melchiorsz. priester inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Adriaen Jacobsz. Wid Boode inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Claes Jansz. als vooren begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8080] 

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Aelbrecht Arentsz. Boerman in de suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Maerten Cornelisz. Molenaer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Maerten den Timmerman inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Jansz. Jan inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Aryen Corsz. inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Claesz. Schout alsvooren begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Mees Jansz. Stompwijck in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke twee kinderen van Vedastus Coornwinder inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8081] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Frederick Cornelisz. de Smit inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huij[s]vrouw van Jacob Hillebrantsz. Overvest inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Gerrit over de Kade opt kerckhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claesjen Bosse alsvooren begraven ende beluijt is vande arm mr. de somme van 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke een soon van Cornelis Tack alsvooren begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Aelbrecht de Boerman inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Totaal 123-0-0 

[8088] 

Afgetekend 4-12-1673.

Met handtekeningen/handmerken gesworens:

Abraham Cornelisz. (w.g.)
Pieter Ravestein
Jan Leendertsz. Rosendael (w.g.)
Huijbrecht Conijnenburch
Dirck Davidsz. Berckel

[8089] 

Rekening Claes Adriaensz. Vos, kerkmeester van Berkel anno 1671 

[8092] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Eerste ontfangen ter saecke een kint van Evert Cornelisz. inde kerck begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. dat Jan Adriaensz. Schoemaecker begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. dat Willem Ariensz. Timmerman begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. dat de huijsvrou van Arij Michielsz. van der Meijde begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Jacob Jacobsz. Schipper de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Pieter Boer de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. Vedastus Korenwinder begraven op het hoogkoer 26 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Joris Grabelsz. van Pijnaecker 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven Maertien Jansz. huijsvrouw van Arent Puts 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Cornelis Schippersse 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voor begrave[n] Willem de Wever 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. Jacob Maertensz. Timmerman begraven 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Teunis Boer 4 gld. 

[8093] 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Jan Ariensz. de Leede 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Maerten de Timmerman 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. de vrouw begraven van Taems Cornelisz. Woglum 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven Maerten Jansz. van Ruijven 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven Annettie Jacobsdr. de vrouw van David Coornwinder op het hoogkoor 26 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven een kint van Wouter Corsz. 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Sijmon Arij in Rorijs 3 gld. 

Noch ontfangen voorsz. begraven Leentie Sijmons 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven een kint van Claes Sijmon 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven een kint van Jan Cornelis Corse 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven de vrouw van Vranck Corse 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint begraven van Sijbrant Gijsen 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. begraven een kint van Cornelis Heijndricksz. van der Ende 3 gld. 

Totaal 152-0-0 

[8097] 

Afgetekend 29-4-1675

Gesworens:

Joris Meesz. van Alphen
Jan Jacobsz. Westerwout
Alewijn Abrahamsz.
Adriaen Maertensz. van Ruijven
Maerten Arentsz. Timmerman
Jan Jansz. vande Ende
Pieter Hendricksz. van der Ende

Rekening van Pieter Pietersz. Ravesteijn, kerkmeester van Berkel anno 1672 

[8100]

Ontfangh beroerende het begraven der dooden 

Opten 3den feb. 1672 ontfangen ter saecke een kint van Dirck Jacobsz. Noordermeer inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen opten 4den dito ter saecke Gerrit Adriaenz. Conijnenburch opt kerckhoff begraven ende beluijt is de som van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Leentgen Willems Wit wed. van Jacob de Haes opten 22. dito inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

[8101] 

Noch ontfangen ter saecke Annetgen Philps huijsvrouw van Jacob van Nierop opten 13den maert inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Willeboort Ariensz. opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Aeffgen Cornelis wed. van Hillebrant Jacobsz. opten 9den april inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Heijndrick van Straelen opten 13den dito inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Pietersz. vander Arent inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Leendertsz. Bleijswijck opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Willem Wit inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld.

Noch ontfangen vanden selven ter saecke voorsz. de somme van3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Adriaensz. Backer opten lesten april inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8102] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Dirck van der Hove inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Jan Aelbrechtsz. Boer opten 10den meij inde suijtkerck begraven ende beluijden is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Leendertsz. Bleijswijck opten 3den julij begraven ende beluijt is de somme van 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter van der Schilde inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Cornelisz. van der Bijl inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Sijmonsz. Nieuweveen sijn vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Joosten van Nierop inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Mouweringh Claesz. Langevelt inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Dirck Woutersz. van der Sterre inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

[8103] 

Noch ontfangen ter saecke Grietgen Jans Killemij inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Ariensz. Backer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een ruijter opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Totaal 102 gld.

[8108]

Afgtekend 13-12-1675.

Gesworens (handtek.): Willem Jansz. Robol, Adriaen Michielsz. van der Meijde, Pieter Cornelisz. Wassenaer, Cornelis Philipsz. Cors. 

Rekening van Dirck Woutersz. van der Starre, kerkmeester van Berkel anno 1673 

[8113] 

Eerst ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Wouter Jansz. van Velde inde noortkerck begraven ende beluijt is de somma van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jacob Claesz. van Vliet inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een Spaens ruijters jonge opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Trijntgen Dircx inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arent Aelbrechtsz. Droge inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jannetgen Jans op den Tempel inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Cors Pietersz. Buijtewech inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8114] 

Noch ontfangen ter saecke Mouweringh Claesz. Langevelt inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Adriaen Jacobsz. Timmerman inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis van der Tack opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Maeritgen Heijndericx van der Ende inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Engel Schaep opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kindt van Sijbrant Gijsen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arent Duijvesteijn als vooren begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Claesz. Vermeer als vooren begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8115] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Sijmonsz. Nieuweveen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Dirck Jacobsz. Noordermeer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Ariensz. Verduijn inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Taemsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de vrouw van Sijmon Arijensz. Schipper inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Heijndrick Jansz. van der Baes inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Dirck Dircxsz. van der Hove als vooren begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Joris de Molenaer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8116] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Willem Jacobsz. Wit inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de vrouw van Taems Gerritsz. Berckhout inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Leendertsz. jonghman inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen Reijsel Sevens? [doorgehaald: Jans; lijkt te moeten zijn ’Stevens’] inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Arentsz. Tas op Ruijven? inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Maritgen Davits Coornwinder op het kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Arij Gerritsz. in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van mr. Pieter schoolmr. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 

[8117] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Adriaen Jacobsz. Wit boode van Berckel in de noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Dirck Dircxsz. van der Hove inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Arij Leendertsz. Hoogeveen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme 6 gld. 

Totaal 167 gld. 

[8123] 

Gesloten d.d. 22-1-1676.

Gesworens (handtek.): Jan Adryaensz. Verboon, Alewijn Abrahamsz., Cornelis Poulusz. Buijtewech, Jacob Harcken van Warmont. 

Rekening Adriaen Jansz. Verboon, kerkmeester van Berkel anno 1674 

[8128] 

Ontfangh beroerende de begraffenisse der dooden 

Eerst ontfangen ter saecke de wed. van Michiel de Groot inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. dat Cornelis Evertsz. aldaer begraven ende beluijt is 6 gld. 

Ontfangen ter saecke een arme vrouw beluijt is 2 gld. 

Noch van een schaemel man als vooren 2 gld. 

[8129] 

Noch ontfangen ter saecke Maritgen Bastiaen aldaer begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Jacobsz. Noordermeer 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Claes Leendertsz. Bleyswyc opt kerckhof begraven is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arent Duijvesteijn bijden toorn begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Claes Koeijman opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. [echter telt voor: memorie] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Sijmon Ariensz. Schipper inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Job Ariensz. Schipper bijden toorn begraven ende beluijt is de somme van 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Droge inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Leendert Sijmonsz. Roodenrijs bijden toorn volgens nieuwe ordere begraven ende beluijt is 11 gld. 10 st. 

[8130] 

Noch ontfangen ter saecke Claes Claesz. bijde Meer aldaer begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Ravesteijn aldaer begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jacob Pleunen begraven ende beluijt is  3 gld. 5 st. 

Noch betaelt ter saecke Gerrit Ariensz. Sterrevelt opt kerckhoff begraven ende beluijt is 6 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Joost Jacobsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somma van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Claesz. Romeijn aldaer begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Gielen soon [bijgeschreven: een voerkint] inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 6 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Timmerman begraven ende beluijt is 5 gld. 

[8131] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Schrevelsz. Versijden aldaer begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Gerrit Dirck Schouten aldaer begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Totaal: 133-11-0 

[8138]

Afgetekend op 24-11-1677.

Gesworens (handtek.): Pieter Wassenaer, Huijbrecht van Conijnenburch, Leendert Jansz. van Stompwijck, Arij de Bruijn, Jan Leendertsz. Rosendael.

[8139]

Rekening van Jacob Harckxe van Warmont, kerkmeester van Berkel anno 1675 

[8146] 

Ontfangh beroerende de begraeffenisse der dooden 

Eerst ontfangen ter saecke Jan Heijndericxsz. van den Ende inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Sijbrant Gijsen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Gerrit Dirck Schouten inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld.

[8147] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Sijmon Ariensz. Hoogeveen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 15 st. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Jacobsz. Wit inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch staat te ontfangen ter saecke Cornelis Willemsz. van der Bies stoellematter vrouw opt kerckhoff begraven ende beluit is de somme van 6 gld. 10 st. [dient voor: memorie]

Noch ontfangen ter saecke een kint van Dirck Aertsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Matheus den Backer inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. een kint van Jan Aelbrechtsz. Droge inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 10 st. 

[8148] 

Noch ontfangen van [de] erffgenaemen van Leendert Adriaensz. Conijnenburch ter saecke den selven inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke Maerten Jansz. Verboon inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Claesse Berckel inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Ariensz. Crooneveen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Cornelis Claesz. Schout inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arent Aelbrechtsz. Droge inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 6 gld. 5 st. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Claes Jansz. Berckel inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

[8149] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Adriaen Jacobsz. van Noort inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Evert Cornelisz. inde noortkerck begraven ende niet beluijt is de somme van 3 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Willem Pietersz. van Bergen inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Joris Molenaer inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch te ontfangen ter saecke een soentgen van Heijndrick Taemsz. Berckhout opt kerckhoff begraven ende beluijt is ende niet ontfangen de somme van 5 gld. 15 st. [dus hier voor: memorie] 

Totaal: 157-10-0 

[8155] 

Afgetekend d.d. 23-3-1678

Gesworens (handtek.): Willem Jansz. Robol, Jacob Leendersz. Swemkoop, Dirck Davidsz. Berckel, Pieter Adrijaensz. de Leede

[8156]

Rekening van Pieter Corsz. Buijtewecht, kerkmeester van Berkel anno 1676

[8160]

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden

Dirck Jacobsz. Noordermeer een kint begraven comt voor clock ende graf 5 gld.

Martgen Melis begraven ende beluijt comt voor ontfangh 11 gld. 10 st.

Arij Joris Tas zijn vrou begraven voor graf ende luijen de somme 11 gld. 10 st. 

Jan Claesz. Berckel zijn kint begraven comt voor graf ende luijen de somme 5 gld. 15 st.

Jacob Ariensz. Timmerman begraven comt voor graf ende luijen de somme van 1 gld. 10 st. 

[8161] 

Cornelis Cornelisz. Ouwebeel sijn kint begraven opt kerckhof 1 gld. 

Wouter Wevers dochter begrave met een cleet op kerckhoff 5 gld. 15 st.

Mr. Maerte vanKuijck begraven inde noortkerck comt voor luijen ende graf de somma van 11 gld. 10 st. 

Jan Hoogenboom kint begraven op ’t kerckhoff comt voor graf ende luijne 2 gld. 10 st. 

Gijs Abramsz. kint begraven op kerckhoff comt voor ’t graf de somme van 2 gld. 10 st. 

Hendrick van der Baers kint begraven op kerckhoff comt voor ’t graf de somme 2 gld. 10 st. 

Cornelis Hendrickx Noon begraven inde kerck voor graf ende luijen 11 gld. 10 st. 

De boode sijn kint begraven inde kerck comt voor graf 5 gld. 

Van Bergen begraven comt voor graf en luijen inde suijtkerck de somme van 12 gld. 10 st. 

Herck Schepmaecker begraven comt voor graf ende luijen inde zuijtkerck de somme van 12 gld. 10 st.

Dirck Aersz. vrou ende kint begraven comt voor graf ende luijen op ’t ekrckhoff de somme van 5 gld. 5 st. 

Lucas de Wever vrou begraven comt voor graf op kerckhoff de somme 2 gld. 15 st. 

[8162] 

Pieter Hillebrantsz. een kint begraven comt voor graf ende luijen de [sec] op kerckhoff 2 gld. 10 st. 

De heer Casteleijn begraven tot Rotterdam comt voor luijen ende anders de somme van 11 gld. 

Martgen Pier Corsse uijt Cuelen begraven ontrent den toorn inde kerck comt voor graf ende luijen de somme 11 gld. 10 st. 

Vranck Corsse begraven comt voor graf ende luijen inde suijtkerck de somme van 12 gld. 10 st.

Totaal 158-0-0 

[8166] 

Afgetekend d.d. 14-3-1679.

Gesworens (handtek.): Pieter Ravesteijn, Dirck Davidsz. Berckel, Pieter de Leede, Arij de Bruijn, Teunis van Konijnenburch, Jacob Jansz. van Leeuwen (w.g.). 

[8167]

Rekening van Pieter Meesz. Hartevelt, kerkmeester van Berkel anno 1677 

[8172] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden als volcht 

Eerste ontfangen van een kint van Arij Spit opt kerckhof begraven is de somme van 1 gld. 

Noch over uts. van wegen Claesjen Cornelis wed. van Meijn Cornelisz. 6 gld. 10 st. 

Noch wegen Trijntgen Vrancken inde noortkerck begraven is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch wegen alsvooren vande huijsvrouw van Leendert Pietersz. Tas de somme uts. 11 gld. 10 st. 

Noch ten reguarde Frederick Dersgant inde suijtkerck alsvoorn begraven ende beluijt is 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. over de begravinge inde noortkerck gedaen van Cornelis Willeboortsz. Utenbroeck ende sijn huijsvrouw de somme van 23 gld. 

Noch in vougen voorsz. Do. Heijnsbroeck inde kerck opt hoochcoor is begraven 27 gld. 10 st. 

Noch ter saecke voorsz. dat de wed. van Leendert Conijnenburch inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke Haesjen Ariens de Leede alsvooren begraven ende beluijt is de somme van 10 gld. 15 st. 

Noch ontfangen ten reguarde Arent Jansz. Vas inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

[8173] 

Noch ontfangen ten requarde de huijsvrouw van Arij Verboon inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Evert Elsenhof geprocreert bij Chatharina Coornwinders opt kerckhof is begraven de somme van 1 gld. 

Nocht staet te ontfangen ter saecke Willem Pouwelsz. van der Berch inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 10 gld. 5 st. [bijgeschreven: bijden armmeester betaalt] 

Noch ontfangen ter saecke Chatharina Coornwinders huijsvrouw van Evert Elsenhof inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 10 gld. 15 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Stompwijck opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. Maritgen Huijberts wed. van Cornelis Arentsz. Boer in de suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jacob Pietersz. Haerlemmerhout opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch uts. ter saecke een kint van Arij Maertensz. Levelangh uts. 1 gld. 

[8174] 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Cooten vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Pietersz. Langevelt opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Pieter Melisz. inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 11 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Aelbertsz. Boerman inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke Leendert Jansz. van Alphen inde suijtkerck begraven ende beluijt is de somme van 12 gld. 10 st. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Pleunen van Leeuwen inde noortkerck begraven ende beluijt is de somme van 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. de huijsvrouw van Ghijs Abramsz. van Veijeren opt kerckhof begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

[8175] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Verboon opt kerkhoff begraven ende beluijt is de somme van 1 gld. 

Noch ontfangen vande huijsvrouw van Pleun Pietersz. Haerlemmerhout ende sijn kint opt kerckhof begraven de somme van 3 gld.

[ bijgeschreven: bij den armmeester voldaen ] 

Noch ontfangen ter saecke Heijnderick Taemsz. Berckhout opt kerckhof begraven is 5 gld. 15 st.

[ bijgeschreven: bij den armmeester voldaen ] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Leendert Jansz. Stompwijck inde noortkerck begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Jacobsz. Wit Boode opt kerckhoff begraven is 5 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Ariensz. Schipper uts. begraven is g gld.

[ bijgeschreven: bij den armmeester voldaen ] 

Totaal: 236-10-0 

[8179]

Afgetekend d.d. 5-4-1679.

Gesworens (handtek.): Pieter Cornelsiz. Wassenaer, Pieter Ravesteijn, Jan Leendertsz. Roosendael (w.g.), Arij de Bruijn, Simon Versijden, Cornelis Bleijswijck.

[ Cornelis Willemsz. van der Bies genoemd als aankomende kerkmeester. Dus identiek aan Cornelis Willemsz. Schipper.]

[8180] 

Rekening van Cornelis Willemsz. Schipper, kerkmeester van Berkel anno 1678 

[8185] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Arjaentge Pieterse begraven inde noortkerck met een cleet ende beluijt 10 gld. 15 st.

Simon de Wever begraven opt kerckhoff met een cleet maer niet ontfangen dus memorije 

Arij Leendersz. Bleijswijck dochter begraven inde noortkerck met ’t beste cleet ende beleuijt 10 gld. 15 st.

De moeder van Pieter Jansz. van Leeuwen begraven inde noortkerck met een cleet ende beluijt 10 gld. 15 st. 

Pluen Boeren Tonisz. kint inde zuijtkerck een cleet ende beluijt 6 gld. 5 st.

Noach een kint op ‘t kerckhoff 1 gld.

[ Inschrijving is niet duidelijk. M.i. wordt bedoeld ‘nog een kind van Pluen Boeren Tonisz. Het zou echter ook ‘Noach de Kint’ o.i.d. kunnen zijn, maar die naam ken ik niet in het Berkel. ] 

Pieter Corssen kint begraven opt kerckhoff 1 gld. 

Hendrick Glaesmaker kint op kerckhoff begraven 1 gld. 

De grutters vrou inde zuijtkerck begraven met een cleet ende beluijt 11 gld. 15 st. 

Willeboort Ariensz. kint begraven met een cleet opt kerckhoff 1 gld. 7 st. 

Pieter Jansz. van Leeuwen sijn kint begraven op ’t kerckhoff ende luijen 2 gld. 10 st.

Noach sijn vrou begraven op ’t kerckhoff met een cleet ende luijen 5 gld. 15 st.

[ Zie de vorige opmerking ]

Jacob Timmerman vrou begraven inde noortkerck twee cleen [=kleden] ende luijen 11 gld. 10 st. 

[8186] 

Den priester zijn moeder begraven inde noortkerck twee cleen ende luijen 11 gld. 10 st. 

Aelwijn vrous moeder begraven inde noortkerck twee cleen ende luijen 11 gld. 10 st.

[ Hier wordt m.i. de schoonmoeder (‘vrous moeder’) van Aelwijn Abrahams bedoeld, die volgens het familiegeld Berkel 1674 bij hem in woont. ] 

De boode sijn kint begraven inde noortkerck een cleetjen ende luijen 5 gld. 7 st. 8 p. 

De vrou van Pieter Meessen begraven op ’t kerckhoff twee cleen ende beluijt 6 gld. 10 st.

Jacob Meijndersz. kint begraven op ’t kerckhoff twee cleetjen ende luijen 3 gld. 5 st.

Engel Ariensz. Schaep begraven opt kerckhoff een cleet ende beluijt 5 gld. 15 st. 

Huijbrecht Lendersz. Koninenburgh begraven inde suijtkerck twee cleen ende beluijt 12 gld. 10 st. 

Pieter Meessen op ’t kerckhoff begraven met twee cleen ende beluijt 6 gld. 10 st. 

Cornelis Stompwijck kint begraven op ’t kerckhoff 1 gld. 

Jan Droghen kint begraven inde zuijtkerck, geluijt g gld. 10 st. 

Pieter Ariensz. van der Schilde sijn moeder begraven inde noortkerck met twee cleen ende beluijt 11 gld. 10 st. 

Noch een kint op kerckhoff begraven dus memorij 

Jeronimus Uijttewaert sijn kint begraven inde suijtkerck ende beluijt 5 gld. 10 st. 

[8187] 

Pieter Coninck een kint begraven tot Soetermeer, wert alhier gestelt voor memorij 

Neltgen Cornelis begraven inde noortkerck met twee cleen ende geluijt 11 gld. 10 st. 

Pieter Aelbrechtsz. Droghen vrouw begraven inde zuijtkerck met twee cleen ende geluijt 12 gld. 10 st. 

Simon Hoogeveenen kint begraven inde noortkerck, luijen 5 gld. 

Maria Koninenburgh begraven inde zuijtkerck met twee cleen ende luijden 12 gld. 10 st.

Willeboort Ariensz. knecht begraven tot Soetterwoude, ontfangen voor ‘r regt vande kerck alhier de somme van 11 gld.

Dirck Cornelisz. Bleijswijck inde zuijtkerck begraven twee cleen ende luijen 12 gld. 10 st. 

Neltgen Claesen begraven inde zuijtkerck twee cleen ende beluijt 12 gld. 10 st. 

Leendert Willemsz. Groenewegen vrou inde noortkerck twee cleen ende beluijt 11 gld. 10 st. 

Den bleijckers sijn kint opt kerckhoff begraven 1 gld.

Leendert Jeroenen dochter begraven inde noortkerck twee cleen ende beluijt, niet ontfangen dus memorij

Totaal: 250-15-0 

[8192] 

Afgetekend d.d. 21-6-1679.

Gesworens (handtek.): Pieter Cornelisz. Wassenaer, Jan Adrijaensz. Verboon, Jan Jansz. vande Ende, Simon Versijden, Jan Claesz. Berckel. 

Rekening van Arij Willemsz. van Deventer, kerkmeester van Berkel anno 1679

[8196] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Eerst ontfangen vande erfgenaemen van Hillettien Ariens begraven opt kerckhoff de somme van 6 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Jan Claesz. begraven int noortkerck 5 gld. 

Nogh ontfangen ter saecke Hendrick Leendertsz. Molenaer is begraven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke Cittien Wassenaers is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke de zoon van Van der Tack is begraeven op ’t kerckhoff met een kleet ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Nogh te ontfangen van ’t kint van Dirck Jacobsz. Noordermeer begraeven opt kerckhoff de somme van 1 gld. [bijgeschreven: voor memorie] 

Nogh te ontfangen ter saecke de vrouw van Jacob Noordermeer is begraeven opt kerckhoff met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st. [bijgeschreven: voor memorie] 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Job Adriaensz. Seldenthuijs is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8197] 

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Pleun de Wever is begraeven opt kerckhoff 1 gld. 

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Jacob Pietersz. Haerlemmerhout is begraeven op ’t kerckhoff 1 gld.

Nogh te ontfangen ter saecke Jan Hoogenboom is begraeven opt kerckhoff met een kleet ende beluijt, de somme van 5 gld. 15 st. [bijgeschreven: memorie] 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Arij Bovewaeter is begraeven inde noortkerck de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de knecht van Lucas van Roij opt kerckhoff met een kleet is begraeven de somme van 2 gld. 15 st. 

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Hendrick de Glaesemaecker opt kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld. 

Nogh te ontfangen ter saecke het kint van Jan Boer is begraeven inde noortkerck de somme van [doorgehaald: 3? gld. 10 st.; bijgeschreven: memorie]

Nogh ontfangen ter saecke Dirck Corpershoeck is begraeven inde zuijtkerck met twee kleen ende geluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Arent Boer is begraeven inde zuijtkerck met twee kleen ende beluijt 12 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke de moeder vande vrouw van Pouwels Tack is begraven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8198] 

Nogh ontfangen ter saecke Sustien Ingen is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke mr. Pieter schoolmeester is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Arij Leendertsz. van Dorp is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de suster van Arent Jorisz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Sijmon Teunen is begraeven inde zuijdtkerck met twee kleen en beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke Jan Claesz. Berckel is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluitj de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke Jan Verboon inde noortkerck begraeven met twee kleen ende beluiijt de somme van 11gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Hester Jans van Leeuwen is begraeven inde noortkerck met een kleet en beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Jacob Arentsz. Kroeser is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Joost van Nierop is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8199] 

Nogh ontfangen ter saecke Gangert Jansz. Vermeer is begraeven inde suijtkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Arij Leendertsz. van Dorp is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt d esomme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Cors Buijtewegh is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouws suster van Frans Romeijn is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende geluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Jan Claesz. Berckel is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Gerrit Jorisz. Tas is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de suster van Cornelis Heijndricksz. is begraeven inde noortkerck met een kleet ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Steve Jansz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Arij Munnick is begraeven op ’t kerckhoff met een kleet ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Arij Jacob Maatroos is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8200]

Nogh ontfangen ter saecke Arent Pietersz. is begraeven inde noortkerck ende beluijt met twee kleen de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Pieter Jeroenen uijt Schiebroeck is begraeven in noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke Arij van Noort is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Maerten Sijmonsz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen en beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke Dirck Cornelisz. Pontanis is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke de doghter van Neelgerreden [wellicht wordt bedoeld hier: Neel Gerrits?] is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Jacob Bovewaeter op ’t kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld. 

Nogh ontfangen ter saecke Arent Drooge is begraeven inde zuijtkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Nogh te ontfangen ter saecke de vrouw van Arij Chielen is begraeven opt kerckhof met een kleet de somme van 2 gld. 15 st. Dus hier voor memorie.

Nogh ontfangen ter saecke de wed. van Joris Molenaer is begraeven inde noortkerck met twee kleen en beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

[8201] 

Nogh ontfangen ter saecke de man die op de wegh is doot gevonden is begraeven inde noortkerck de somme van 11 gld.

Nogh ontfangen ter saecke Steve Jansz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke de wed. van Fredrick Dersgant is begraeven inde zuijtkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. [doorgehaald: 11 gld. .. st.] [Bijgeschreven: dus hier memorie] 

Nogh ontfangen ter saecke het kint van Cornelis Schout is begraeven inde noortkerck de somme van 5 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke de vrouw van Jan Cornelisz. Schoenmaecker is begraeven inde noortkerck met twee klen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh ontfangen ter saecke Leendert Aertsz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Nogh te ontfangen van ’t kint van Jacob Noordermeer begraeven op ’t kerckhoff ende met een kleet ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. Dus hier voor memorie. 

Nogh te ontfangen vant kint van Johannis van Zanten inde noortkerck begraeven de somme van 5 gld. Dus hier voor memorie. 

Nogh ontfangen ter saecke Zanne Mannucken is begraeven opt kerckhoff met een kleet en geluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

[8202] 

Nogh ontfangen van Huijbert de Leede ter saecke zijn kint is begraeven inde noor[t]kerck met twee kleen en geluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

Nogh ontfangen van Leendert Jeroenen ter saecke zijn dochter inde noortkerck is begraeven ende inde voorgaende reeckening voor memorie gestelt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh ontfangen ’t geen inde beurs is gekoomen opt begraeven der dooden de somme van 12 gld. 12 st. 4 p.

Totaal: 495-8-4

[8207]

Afgetekend d.d. 16-6-1681.

Gesworens (handtek.): Jacob Harckeles van Warmont, Jan Jansz. van der Ende, Sijmon van Cnijnenburch, Jan Willemsz. Robol.
In bijwezen van Leendert Pietersz. Wassenaer voor zijn vader als volgende kerkmeester.

Rekening van Leendert Pietersz. Wassenaer voor zijn vader Pieter Cornelisz. Wassenaer in qualite als gewezen kerkmeester van Berkel anno 1680 

[8211] 

Ontfangh beroerende de begraevinge der dooden

Ontfangen ter saecke de vrouw van Jan Boer begraeven na den toorn toe met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Boer begraeven alsvooren met twee kleen ende beluijt 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Pouwels Tack begraeven is op kerckhoff en beluijt 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Pieter Jeroenen vrouw uijt Schiebroeck begraeven is inde noortkerck met twee kleen ende beluijt 11 gld. 10 st.

[8212] 

Ontfangen ter saecke het kint van Evert Timmerman begraeven na den toorn ende beluijt 5 gld. 

Ontfangen ter saecke het kint van Claes Sijmonsz. Nieuweveen begraeven is inde noortkerck met een kleet ende beluijt 5 gld. 7 st. 8 p. 

Nogh te ontfangen ter saecke David Kerckeringh is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. Alsoo niemandt sigh dreight als erffgenaem en den rendant niet weet van wiens te ontfangen, dus hier voor memorie. 

Ontfangen ter saecke het kint van Johannis Munnick is begraeven op ’t kerckhoff met een kleet ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Jan Pietersz. vanden Ende is begraeven opt kerckhoff ende niet beluijt de somme van 1 gld. 

Nogh te ontfangen ter saecke het kint van Saera Dircks is begraeven de somme van [niet ingevuld]. Dus hier voor memorie.

Ontfangen ter saecke Willem Ariensz. de Jongh is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke het kint van Gijs Ketelaer is begraeven opt kerckhoff en niet beluijt de somme van 1 gld. 

Nogh te ontfangen ter saecke het kint van Dirck Jacobsz. Noordermeer is begraeven opt kerckhoff en niet beluijt de somme van 1 gld. Dus hier voor memorie. 

[8213] 

Ontfangen ter saecke de wed. van Jan Claesz. Cleermaecker is begraeven inde noortkerck met een kleet ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Arij Cornelisz. Cors is begraeven inde noortkerck ende niet beluijt de somme van 3 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Cornelis Jansz. Stompwijck is begraeven op ’t kerckhoff en niet beluijt de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke de soon van Wouter Cornelisz. is begraven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de vrouw van Cornelis Noordermeer is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 10 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Griette Boers is begraeven inde zuijtkerck met een kleet ende beluijt de somme van 11 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Grabelsz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Jacob Jansz. van Leeuwen begraeven is inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de vrouw vande heer mr. Zacharias Paspoort is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8214] 

Ontfangen ter saecke Alewijn Abramsz. begraeven is opt koer met twee kleen ende beluijt de somme van 28 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Arij Maertensz. Leefflangh is begraeven opt kerckhoff ende niet beluijt de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke Neeltie Jeroenen is begraeven inde noortkerck met een kleet ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Jacobsz. Westerwout begraeven is inde noortkerck met een kleet ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Vranck Claesz. Romeijn is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende geluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Nogh te ontfangen ter saecke de wed. van Willem Sijmonsz. van IJperen is begraeven opt kerckhoff met een kleet ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. Dus hier voor memorie.

Ontfangen ter saecke Claes Adriaensz. Vos is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de vrouwe van Leendert Willemsz. is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Griettie Cornelis Pontanus is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

[8215]

Ontfangen ter saecke Leendert Teunisz. is begraeven inde noortkerck met een kleet ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke het kint van Pieter Molenaer is begraeven opt kerckhoff mette een kleet ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke het kint van Sijmon Ariensz. Hogeveen is begraeven en beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke Jan Cornelisz. Schouten is begraeven inde noortkerck met twee kleen en geluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Leendert Jansz. Stompwijck is begraeven op ’t kerckhoff en beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Teunis Conijnenburgh is begraeven inde zuijtkerck en beluijt de somme van 5 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Pieter Wassenaer is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Pieter Molenaer is begraven op ’t kerckhoff met een kleet ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Weijntie Coornwinders is begraeven op ’t kerckhoff met een kleet ende niet beluijt de somme van 2 gld. 15 st. 

Ontfangen het reght van Pieter Gerritsz. Hoogendorp de welcke is begraeven tot Voorschoten de somme van 12 gld. 10 st. 

[8216] 

Ontfangen ’t geen inde beurs gekoomen is op begraeven der dooden de somme van 8 gld. 10 st. 10 p. 

Ontfangen vande erfgenaemen van Geertie Smits over ’t graff vande selve ende erffpacht ’t geen inde voorgaende reeckeningh voor memorie was gestelt saemen de somme van 15 gld. 

Nogh ontfangen van Arij Willemsz. van Deventer over koop van twee boomen de somme van 3 gld. 3 st.
[ onduidelijk waarom deze post hier staat ] 

Totaal: 345 gld. 1 st. 2 p. 

[8219] 

Afgtekend d.d. 19-12-1681.

Gesworens (handtek.): Jan Roosendael (kan nu ineens wel schrijven!), Willem Jansz. Roobol, Sijmen van Conijnenburch, Pieter Meesz. Hartevelt. 

Rekening van Adriaen Leendertsz. Bleijswijck, kerkmeester van Berkel anno 1681

[8224] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Ontfangen ter saecke Neeltie Elias inde noortkerck is begraeven met een [doorgehaald: twee] kleen ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke de moeder van mr. Jacob Fiool inde noortkerck is begraeven met een [doorgehaald: twee] kleen ende beluijt de somme van 10 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke Schrevel Versijden inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Leendert Willemsz. Groenewegen is vervoert naer Soetermeer 10 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Ariaentie Cornelis is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Neeltie Coppellenaers in de noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Simon Ariensz. Hoogeveen inde kerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Arij Vrancken is begraeven inde noortkerck de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke het kindt van Cornelis Noordermeer op het kerckhoff is begraeven de somme van 2 gld. 10 st. 

[8225]

Ontfangen ter saecke de vrouw van Pieter Pietersz. Decker is begraeven op het kerckhoff met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Ariensz. Ridder is begraven inde zuijtkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Leendert Louwen op ’t kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Pouwels Cornelisz. Berckels vrouw is begraeven inde zuijtkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke het kint van Cornelis van der Beeck is begraeven opt kerckhoff ende niet beluijt de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke de wed. van Claes Adriaensz. Vos is begraeven inde zuijtkerck met een kleet ende beluijt de somme van 11 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke de vrouw van Wouter Cornelisz. Verheul is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kintskint van Leendert Pietersz. Tas is begraeven inde noortkerck de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Leendert Jansz. Stompwijck opt kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke Trijntie Pieter van der Koij opt kerckhoff is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Pietersz. Breghman inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de wed. van Jacob Kroeser inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Aelbrechtsz. Drooge inde zuijtkerck is begraeven met twee kleeden ende beluijt de somme van 12 gld. 2 st. 8 p. 

Ontfangen ter saecke Willem Conijnenburgh inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kint van Arij Jacobsz. With is begraeven inde noortkerck ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Jacob Westerwout is begraeven opt kerckhoff ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Cornelis Pouwelsz. Buijtewech is begraven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kindt van Claes van Nierop inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke Abram Stenevelt is begraeven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kindt van Willeboort Uijttenbroeck opt kerckhoff is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 3 gld. 5 st.

[8227] 

Ontfangen ter saecke Arij Cornelisz. Croneveen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Hendrick de Lelij inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Totaal: 258 gld. 12 st. 

[8231] 

Afgetekend d.d. 2-11-1682.

Gesworens (vermeld + handtek.): Cornelis Cornelisz. van Leeuwen, Jan Adriaensz. de Jongh, Leendert Davidsz. Berckel, mr. Zacharias Paspoort. 

Rekening Dirck Cornelisz. van der Ende [doorgehaald: Adriaen Leendertsz. Bleijswijck], kerkmeester van Berkel anno 1682 

[8235] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Ontfangen ter saecke een kint van mr. Jacob Fiool inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kint van Pieter Pietersz. Bleijswijck opt kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Arij Willemsz. van Deventer is begraven inde noortkerck 3 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saeck[e] een kint van Simon Arentsz. Hoogeveen is begraven inde noortkerck de somme van 3 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Cornelis van der Tack is begraven op het kerckhoff de somme van 2 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Claes Joosten van Nierop inde noortkerck is begraven ende beluijt met twee kleen de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kint van Arij Willemsz. van Deventer inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kint van Simon Ariensz. Hogeveen is begraven inde noortkerck ende beluijt met twee kleen de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Leendert Jorisz. Tas inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Cornelis Ridder inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Jacob Westerwout op het kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Arientie Korsen op het kerckhoff is begraven met een kleet ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

[8236] 

Ontfangen ter saecke de vrouwe van Jacob Bovewaeter is begraven inde noortkerck met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Arij Cornelis Corsen inde noortkerck is begraven met twee kleen 4 gld. 5 st. 

Ontfangen ter saecke een kint van Arij Leeflangh op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Hendrick Barentsz. opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Jan Pietersz. van den Ende opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kint van domine Cruijger inde zuijtkerck is begraven en beluijt de somme van 5 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Simon Ariensz. Schipper opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke Jan Leendertsz. Roosendael inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Neeltie de Boerinne inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de vrouw van Jacob Meijnen op het kerckhoff is begraven ende beluijt met twee kleen de somme van 6 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Hendrick Barentsz. op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kindt van Joost Jansz. Polstie is begraven tot Soetermeer komt alhier over ’t reght vande kerck de somme van 6 gld. 5 st. 

Totaal: 126 gld. 5 st. 

[8240] 

Afgtekend d.d. 12-9-1683.

Gesworens (vermeld + handtek.): Joirs Meesz. van Alphen, Jan Adriaensz. de Jongh, mr. Zacharias Paspoort, Jan Leendertsz. Conijnenburch, Simon Ariensz. van Wijck. 

Rekening van Evert van Elsenhoff, kerkmeester van Berkel anno 1683

[8244] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Ontfangen ter saecke een kint van Evert Timmerman inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke Jan Stevensz. van der Meer inde noordkerck is begraven ende beluijt met twee kleden de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij With inde noordkerck is begraven ende beluijd de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke Johanna Coornwinder huijsvrouw van mr. Jacob Fiool inde noordkerck is begraven geluijd en twee kleden de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van den selven daer is begraven geluijt en twee kleden de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Willem Leendertsz. Hoogenbael op ’t kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

[8245] 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij With inde noordkerck is begraven beluijd en twee kleden de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke de wed. van Willem Pouwelsz. opt kerckhoff is begraven met een kleet de somme van 2 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke Leendert Adriaensz. Bleijswijck inde noordkerck is begraven beluijd en twee kleden de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Jan Jacobsz. Kroeser inde noordkerck is begraven en beluijd de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Jacob Verboom inde noordkerck is begraven beluijd en twee kleden de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Maertie Hillebrantsdr. op ’t kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Gijs Abramsz. van Veijeren opt kerckhoff is begraven d esomme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Jacobsz. van Vliet opt kerkhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke Ariaantge Tassen inde noordkerck is begraven beluijd en twee kleden de somme van 11 gld 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van mr. Jacob Fiool inde noordkerck is begraven beluijd de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke Simon Jansz. opt kerckhoff is begraven geluijd en een kleed de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfangen ter saecke een doghter van Dirck Arij Vermeer inde noortkerck is begraven geluijd en twee kleden de somme van 11 gld. 10 st. 

[8246] 

Ontfangen ter saecke Arij Abramsz. van Dijck begraven is opt kerckhoff de somme van 6 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Maertie Leenderts wed. van Cornelis Metselaer inde noordkerck begraven is ende beluijd de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Leendert Noordermeer opt kerckhoff is begraven de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Jacob Bovewaeter begraeven is opt kerckhoff de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Simon Ariensz. Schipper op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Hendrick Barentsz. Westerwout opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Totaal: 133-10-0 

[8250]

Afgetekend d.d. 14-2-1684.

Gesworens (vermeld + handtek.): Joris Meesz. van Alphen, Arent Pietersz. van den Bosch, Arij Claesz. Romeijn, Simon Leendertsz. Conijnenburch, Arij Ariensz. de Bruijn, Simon Ariensz. van Wijck en mr. Jacob Fiool. 

Rekening van Arien Ariensz. Bovewaeter, kerkmeester van Berkel anno 1684 

[8254] 

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden 

Ontfangen ter saecke een kind van Jan Michielsz. Verkade opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke Gabriel Krijnen inde zuijtkerck is begraven ende beluijt met twee kleeden de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Leendert Jansz. Stompwijck opt kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Huijbert de Lede inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

[8255] 

Ontfangen ter saecke de doghter van Jan Cornelisz. Berckel inde zuijtkerck is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind vanden secretaris Adriaan Coornwinder inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Dirck Cornelisz. Noordermeer op ’t kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Ariensz. Kerckhoff inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke Leendert van der Meijde opt kerckhoff is begraven met twee kleden de somme van 6 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Ghijs Abramsz. van Veijeren opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke ymand van Bleijswijck opt kerckhoff is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een doghter van Gerrit Kors alhier gestorven ende vervoert naer Pijnaker over ’t recht vande kercke de somme van 11 gld.

Ontfangen ter saecke Pieter Jacobsz. van Vliet inde noordkerck is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Willem Hoogenbaal op ’t kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Jacobsz. With inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Pieter Meesen Hartevelt inde zuijtkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st. 

[8256] 

Ontfangen ter saecke een kind van Simon Jodocus Kruijger inde zuijtkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Teunis Aelbertsz. Boerman inde zuijtkerck is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Boudewijn Arentsz. Berckel opt kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij de Jongh inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Jan Jacobsz. Kroeser inde noordkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Leendertsz. Versijde opt kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Pieter Hillebrantsz. Koninck op ’t kerckhoff is begraven de somme van 1 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Vrancken van Wijck inde zuijtkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Jacob Westerwout opt kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Cornelis de Sint? inde noordkerck is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke Jan Cornelisz. Schoemaker inde noordkerck is begraven met twee kleden ende beluitj de somme van 11 gld. 10 st. 

Te ontfangen ter saecke Jan Cornelis Corsz. inde noordkerk is begraven met twee kleden ende beluijt de somme van 11 gld. Die hier voor memorie. 

Totaal: 161 gld. 

[8261] 

Afgetekend d.d. 4-3-1686.

Gesworens (vermeld + handtek.): Willem Jansz. Robol, Jacob Leendertsz. Swemkoop, Cornelis van Leeuwen, Leendert Jansz. Stompwijck, Arij Ariensz. de Bruijn, Simon Leendertsz. Conijnenburgh en Louris Cornelisz. Buijtewech

Ook aanwezig: Zacharias Paspoort, volgende kerkmeester.