Archief Kerkvoogdij Berkel inv 147 - Begraven 1685-1705

Dit is een bewerking van de begrafenissen zoals vermeld bij de inkomsten in de rekening van de kerkmeesters van Berkel.Alleen de vermeldingen met betrekking tot begrafenissen overgenomen uit deze rekeningen, dus niet andere vaak ook interessante vermeldingen van inkomsten- en uitgaveposten. Daarnaast heb ik de de naam van de kerkmeester en de namen van de gesworens die bij de aftekening van de rekening aanwezig waren overgenomen. De schout die hierbij ook aanwezig was was steeds Dirck Uijtdewaert. Soms was ook de ambachtsheer Sijmon Jodocus Kruger aanwezig.

Let er bij het gebruik van deze bewerking op dat de registratie van de begrafenissen niet betrekking heeft op een kalenderjaar, maar dat het jaar hier liep van 1 februari tot en met 31 januari van het jaar daarop. Dus iemand die in de rekening van 1690 als begraven staat vermeld zou in januari 1691 begraven kunnen zijn.

Door: Teun van der Vorm, Zoetermeer, september 2006.

[2612]

<Voorblad>

[2613]

 Rekening van mr. Zacharias Paspoort, kerkmeester van Berkel anno 1685 

[2619]

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden

Ontfangen ter saecke Neeltie Tonis wed. van za. Arij Jansz. de Jongh inde noortkerck is begraeven met twee kleeden ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen van der Meer op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw vanden gemelten van der Meer inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van den secretaris Adriaen Coornwinder inde noortkerck is begraeven de somme van 3 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Gerrit Jansz. van der Ende inde noortkerck is begraeven de somme van drie gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Arij Boer inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Wouter Jansz. van der Velde op het kerckhoff is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Huijbrecht de Lede inde noortkerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke Leendert Claesz. Boer inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluit de somme van 12 gld. 10 st.

[2620]

Ontfangen ter saecke Arent Cornelisz. Droogh inde zuijtkerck is begraeven met twee kleeden ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Arij Leeflangh inde noortkerck is begraeven met een kleet ende beluit de somme van 10 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Claesz. Schout inde zuijtkerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Corsz. Buijtewegh op het kerckhoff is begraeven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van mr. Jacob Fiool inde noortkerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke de vrouw van Cornelis Corsz. inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen Molenaer op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Jeronimus Wtdwaert inde zuijtkerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st. 

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Stolck inde noortkerck is begraeven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Joost Cornelisz. Buijtewegh op het kerckhoff is begraeven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Maerten Michielsz. van Dijck inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

[2621]

Ontfangen ter saecke een kind van Pieter Fransz. Romeijn op het kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Dirck Noordermeer op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw vanden rendant [=mr. Zacharias Paspoort] inde suijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Claes Simonsz. Nieuweveen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Aert Leendertsz. Wensveen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Pieter Koningh op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke Teunis Leendertsz. van Hoffwegen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Maertie Abrams inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluit de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Aert Leendertsz. Wensveen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Totaal: 209 gld. 10 st.

[2626]

 Gesloten d.d. 29-1-1687.

Schout: Dirck Wtdwaert

Gesworens (vermeld+handtek.): Willem Jansz. Robol, Jacob Leendertsz. Swemkoop, Cornelis Cornelisz. van Leeuwen, Louris Cornelisz. Buijtewegh, Jan Michielsz. Verkaede en Claes Leendert Willem Ariensz.

Volgende kerkmeester: Cornelis van Catwijck.

 <condities voor de verkoop van land van de kerk>

[2628]

Rekening van Cornelis van Katwijck, kerkmeester van Berkel anno 1686

[2633]

Ontfangen ter saecke een doghter van Sijbrand Gijsen inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfanghen ter saecke een kind van Cornelis Corsen Buijtenwegh inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke Arend Kroeser inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Adriaen Wtdwaert in sijn leven schout van Berckel op het Choor is begraven de somme van 27 gld.

[2634]

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Vrancken van Wijck inde zuijtkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kindt vanden secretaris Adriaan Coornwinder inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen van der Meer inde noortkerck is begraven de somme vam 3 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw van den selven Van der Meer inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Aelbert Ariensz. de With inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Pieter Fransz. Romeijn op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Willemsz. Deventer inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Te ontfangen van de wed. en erfgenaemen van Joris Pietersz. Lapper ter saecke den selven op het kerckhoff is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st., dogh alsoo vermits den selven in sijn leven van den Armen is geassisteert geweest staet hier van niet te koomen, wert het selve dienvolgens alhier gebraght pro memorie. 

Ontfangen ter saecke de vrouw van Cornelis van der Voort inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Dirck Leendertsz. van der Hove inde zuijtkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

[2635]

Wert voor ontfangen gebracht ter saecke een kind van den rendant selfs inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kindt van Huijbrecht de Bij inde noortkerck is begraven ende beluijt de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Simon Aelbertsz. Broeckhuijsen op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij de Jongh inde noortkerck begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st. 

Ontfanghen ter saecke Geertgen Kocx op het kerckhoff is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st.

 Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Stompwijck op het kerckhoff is begraven ende beluijt de somme van 2 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arent van der Meijde op het kerckhoff is begraven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis Ariensz. Berckel in de noortkerck is begraven 3 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kindt van Dirck Noordermeer op het kerckhoff is begraven 1 gld.

Den 2en januarij ontfanghen ter saecke Arij de Jongh inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfanghen ter saecke een kind van Jan Boer inde kerck is begraven inden jaere 16.. <niet ingevuld> ende inde reeckeningh des selven jaers voor memorie gebraght de somme van 3 gld. 10 st.

Ontfanghen ter saecke de wed. van Cornelis Pouwelsz. Buijtewegh inde noortkerck is begraven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld 10 st.

Totaal: 180 gld. 10 st.

[2639]

Gesloten d.d. 12-3-1688

Schout: Dirck Wtdwaert.

Gesworens (genoemd+handtek.): Jan Jansz. van den Ende, Jacob Harcken van Warmond, Jan Michielsz. Verkade, Arij Willemsz. Deventer, Claes Leendert Willem Ariensz. ende Arij Ariensz. Molenaer.

Volgende kerkmeester: Cornelis Ariensz. Kerckhoff.

[2640]

Rekening van Cornelis Ariensz. Kerckhoff, kerkmeester van Berkel (anno 1687)

[2644a]

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden

Ontfangen ter saecke een kind van Huijbrecht de Lede inde noortkerck is begraeven de somme van 3 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Diewertge Bastiaenen op het kerckhoff is begraeven de somme van 6 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Neeltie Starrevelts opt kerckhoff is begraeven de somme van 6 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Trijntie Jeroenen inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Willem Leendertsz. Hoogenbael inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Jacob Westerwout op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van de [tussengevoegd: eerwaarde?] heer Kruger inde zuijtkerck is begraeven de somme van 6 gld. 5 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Vrancken inde zuijtkerck is begraeven de somme van 5 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Jeronimus Wtdwaert inde zuijtkerck is begraeven de somme van 5 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Klaes Jorisz. Molenaer inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 5 st.

Ontfangen ter saecke de vrouw van Cornelis Claesz. Schout inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke het kind van Willem Hoogenbael op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

[2644b]

Ontfangen ter saecke Arij Bovewaeter inde noordkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 11 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Geerloff op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Simon van Leeuwen inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke voorsz. Neeltie Pieters Tas inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij de Jongh inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke een kind van de secretaris Adriaen Coornwinder inde noortkerck is begraeven de somme van 5 gld.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen Linnewever op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke [doorgehaald: een kind van] Pieter Pietersz. Decker op het kerckhoff is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis de Fijne inde noortkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 5 gld. 15 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Arij Meesen van der Meer inde noortkerck is begraeven de somme van 3 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Ghijs Jansz. van der Baers op het kerckhoff is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 6 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van van Pieter Fransz. Romeijn op het kerckhoff is begraeven de somme van 2 gld. 10 st. 

[2645]

Ontfangen ter saecke een kind van Cornelis van Katwijck op het kerckhoff is begraeven de somme van 1 gld.

Ontfangen ter saecke [doorgehaald: een kind] Jan Arentsz. Conijnenburgh inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke Stijntge Gerrits inde zuijtkerck is begraeven met twee kleen ende beluijt de somme van 12 gld. 10 st.

Ontfangen ter saecke een kind van Claes Simonsz. Nieuweveen inde noortkerck is begraeven de somme van 5 gld. 

Ontfangen ter saecke een kind van Doom Jansz. inde noordkerck is begraeven de somme van 3 gld. 10 st.

Totaal: 179-10-0.

[2648] 

Gesloten d.d. 2-3-1689

Schout: Dirck Wtdwaert

Gesworens (vermeld+handtek.): Jacob Harcken van Warmond, Arij Ariensz. de Bruijn, Jan Leendertsz. van Conijnenburgh, Arij Ariensz. Molenaer, Simon Ariensz. Schipper en Arij Willemsz. Deventer.

Volgende kerkmeester: Hendrick Jansz. Schuijrman