DTB Berkel inv. 9 (Roomskatholiek 1657 - 1725)

Inleiding

Dit is de bewerking van de folio’s met namen van personen die het heilig oliesel toegediend hebben gekregen in de periode 1657-1725 zoals vermeld in DTB Berkel inv. 9 (te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag). In veel gevallen staat ook de overlijdensdatum erbij, of in ieder geval een ‘+’ als de persoon daadwerkelijk kort na de toedieing overleden is. Bovendien is er een lijstje van personen die aan de pest zijn overleden (vermoedelijk uit 1657). Er valt een groot tussen 1671 en 1710, waarvan geen registratie bewaard is gebleven. Daarnaast zijn er overlijdens genoteerd over de periode 1800 tot 1809, maar deze zijn door mij niet bewerkt. Een overzicht van de registraties vindt u in het volgende overzicht: 

Heilig Oliesel (r.-k.):

- 1657 - 1671:                                       fol. nrs. 65 - 69
- oktober 1710 - december 1725:            fol. nrs. 69v - 74
- januari 1800 - maart 1809:                   fol. nrs. 75 - 78v [niet bewerkt] 

Gestorven aan de pest:
- vermoedelijk 1657:                               fol. nr. 80 

Grote delen van de teksten zijn door het slordige handschrift erg lastig te lezen. Daarnaast is het niet gelukt alle bijgeschreven Latijnse teksten te interpreteren. Veel dank ben ik verschuldigd aan Harry Berghuis die deze bewerking minutieus vergeleken heeft met het origineel. Door zijn correcties en aanvullingen durf ik zonder meer durf te stellen dat deze bewerking aan hoge kwaliteitseisen voldoet, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen correcties mogelijk zijn. Deze op- en aanmerkingen zie ik graag tegemoet op mijn email-adres ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) zodat ze in een volgende versie verwerkt kunnen worden. 

 (c) 2007 Teun van der Vorm, febuari 2007. 

Bewerking 

[5122]

Personen die het heilig oliesel toegediend kregen 1658 [moet zijn: 1657]-1725

(fo. 65-74) 

[ Per jaar zijn de inschrijvingen genummerd. Bij sommigen is een ‘+’ geplaatst voor het nummer. Dat zal er op duiden dat de persoon in kwesie daadwerkelijk kort erna overleden is. ] 

f. 65

Nomina Corum 

quibus administratirui ....

................ 

1657 

+ 1. Adriani Vrani? uxori van Gijs den Schoenmaecker op het durp, obijt peste
+ 2. Jan Hendrix patri Seltie Jans int Noordeijnde
+ 3. Den secretaris marito Neeltie Jans
4. Trientie ancille [= dienstmaagd] Lenaert Joris op de Lee
5. Maertie Simons uxori van Frans den Decker, peste
6. Leentie Pieters, vidue fed ante hanc ?
+ 7. Martie Cornelis op het durp, peste
+ 8. Aeltie Cornelis tot Willem Pauwels 

1658

+ 1. Agtie Cornelis op de molens
+ 2. Wijve filie Leen Floren in Cattijck
+ 3. Jonge Arie Jans
‘post delatum numerum’
+ 4. Anne Cornelis Wouters, devote
5. Annetie uxori Arie Willem Timmerman
6. Adriano den Decker
7. Neeltie Tunis in Roorijs
+ 8. Hillebrant Jacobs in Roorijs, obijt subito absque [=zonder] sacramento 

[5123] 

f. 65v 

+ 9. Jacob Arise
+ 10. Peregrino pauperi [= arme vreemdeling] in Roorijs domi Cornelis Evaerts
+ 11. Jan Stevens
+ 12. Arie Ariensse in Cattijck
‘post delatum numerum’

[ noot: waarschijnlijk pasen 1659; waar exact 1659 begint in de lijst is niet meer te achterhalen. Het lijkt me dat de volgende nrs. 1 t/m 10 betrekking hebben op 1659 (allen na pasen). Bijv. 7 en 9 zijn ook terug te vinden in de kerkrekening van 1659 van Berkel. Zie Ambacht Berkel inv. 425. ]

+ 1. Marietie Willeborts, devota, obijt 21 sept. an. 1660
2. Anneken Arents, devota vidua
[ 3. is er niet ]
+ 4. Melis Arise, obijt absque sacrentis subito
+ 5. Jannetie Joris, devote, sept. 8
+ 6. Trintie Jans, devote, november 9
+ 7. Sijken Pauwels uxori Noortlander, obijt eodem novemb.
+ 8. Martie Jans videa, novembe 25 obijt
+ 9. Arie Jans tot Rocchus Willemse, [doorgehaald: 13] decemb. 13 obijt
+ 10. Martie Arents Droogtie in Soetermeer, 27 obijt 

[ noot: hier zal 1660 beginnen ]

+ 11. Arie Arise Speetie absque sacre 22 febr.
+ 12. Adriaentie Dircx, mater Franck Claessen, 19 mart.
+ 13. Liwijtie Cornelis Wouters, 4 martij
+ 14. filia Cornelis Booscooper nomine Mariettie, 31 april obiijt
‘post delatum numerum’
+ 1. Franck Pieters Langelaen, 19 maij obijt
+ 2. filia Kees Jan uxor Willem den Smidt, obijt 14 maij
+ 3. Barbara Joris, obijt 28 meij
+ 4. Martie Ariens uxor Boscooper, obijt 20 aug.
5. Martie Lenaerts uxor Franck Claessens 

1661 

+ 6. Arie Cornelis den Decker, obijt 11 januari
7. Leentie Pieters vidua
8. Francisca filia schout
+ 9. Trientie Jans Overrijnder devote, obijt 13 martij
‘post delatum numerum’
1. Jacob Jansen filius Jan Jacobsen in Seg[waert?]
+ 2. Neltije Cornelis uxori Cornelis Vechter, obijt 7 junij
3. Pauperi filie in Roorijs
+ 4. Arie Arise filio Arie Vaer in Cattijck, obijt 17 julij 

f. 66 

+ 5. Cornelis Vechterse, obijt 26 julij
+ 6. Martie Cornelis vidue Arie Speetie, obijt 28 julij
+ 7. Lenaert Arise Drooghtie
+ 8. Et eius uxor nomine Aeltie, uterque simul obijt 26 julij
+ 9. Lenaert Claes op de Lee, obijt 30 julij
10. Steven Jans
11. Claesie Bos
12. Cornelis Jacobs vulgo Kees Lijsie
13. Trintie Claes filio Claes Claessen op de Lee
14. Wouter Cornelis achter de kerck
+ 15. Jan Cornelis Boer frater Ariaentie, obijt 1 septemb. septem vespertinus [=7 uur ’s avonds]
+ 16. Gerrit Arise filius Arie Vaer in Cattijck
+ 17. Ariaentie uxor Claes Meusen, obijt 16 sept.
+ 18. Claes Meusen, obijt 22 septe. mane [=’s ochtends vroeg]
+ 19. Cornelis Arise maritus Japtie obijt 8 octobris vesperi [=in de avond]
20. Jan Arise, devotus
21. Neltie Jans uxori Claes Hillebrants
22. Martie Cornelis Boer soroa nomine Adriane
23. Jan Jacobs frater Kees Liesie
+ 24. Pluntie Bos, devota, subito obijt absque sacrentes in itinera ad templum post gernactetinarum?? 6 novembris
25. filio Oud Arie op de Lee nomine Jan 

1662 

+ 26. Michiel Cornelisse alias Groot Giel, obijt 5 januarij circa pranduum?
27. Lendert Francken filio Franck Claessen
+ 28. Seeltie Theems devote, obijt 19 januarij
+ 29. Annetie Arens vidue devote obijt 19 febr.
+ 30. Pluntie Cornelis Booscooper, devote, obijt 28 april
+ 31. Jan Martense op den Molenwech secu?, obijt 24 julij
32. Pluntie Thunis Boers
‘post delatum numerum’
+ 1. Griet Josten uxori Krijn Jans, obijt 14 maij
+ 2. Beetie Jans eius cshuinia? absque ... obijt 13 meij
3. Crijn Jans
+ 4. Marten Dirx in Roorijs, obijt 29 junij
5. famula [=dienstmaagd; evt. famulus=dienstknecht] Dirck Droogtie 

[5124] 

f. 66v 

6. uxori Steven Jansen
7. filie Jacob Timmerman nomine Maria
8. Mijnnaert Cornelis
9. Sijbrant Gijsen
+ 10. Annetie Jans uxori Cornelis Simons, obijt 14 aprilis 1663
‘post delatum numerum’ 

1663 

1. Lenaert Floren in Cattijck
+ 2. Martie Cornelis uxori Claes van Rijdt, obijt 8 maij versperi post undecimarum?
3. Annetie Jans, devote
+ 4. Arie Meusen in Culen, obijt 11 julij
5. Hendrick Pieters tot Lenaert Thunisse
+ 6. Mijnnaert Cornelisse, obijt 4 september
7. uxori Claes Claesse op de Lee
+ 8. Martie Arens uxori Pieter Aelbrechts, obijt 13 september
9. Martie Lenaerts, ancille, pidicti?
10. Cornelia Gielen
+ 11. Willem Thunis, obijt 29 novembre 1664
+ 12. Jan Corssen op de molens, obijt 2 febru.
+ 13. Gooltie Ingen, obijt 17 febru.
+ 14. Simon Jans filius predicte et frater calus devotus, obijt 29 febr.
+ 15. Martie Arents, auxitiatrix? et refugium devotarum, obijt 2 martij hora 1 inetidiana?
+ 16. Martijntie Cornelis, devota, obijt 6 martij circa 2 post meridiem
+ 17. Ariaentie de Lelie, obijt 7 aprilis
+ 18. Leentie Pieters vidue, obijt 13 aprilis
+ 19. Martie Simons, que continuo cohabitavit R.D. Rugorus primo pastori hic tempore per secuticis??

Ipsa a obijt 9 aprilis circa 6 am. vespertina
Notapdum 2 ….
Simon Janssen exper…mers?
[ doorgehaald ‘post delatum numerum’ ]
..am pro aia Lentie Pieters
expensis
am.. sac.. 4: annis meris?
ex pensis
< Aantal regels Latijn; slecht leesbaar > 

f. 67

‘post delatum numerum 1664 ‘

Junij 

+ 1. Lisbet filie Jannetie Trampe?, obijt in junij initio
2. Annetie Cornelis uxori filij Kees Jan
3. Thems Cornelis
+ 4. Dirck Cornelis Wogelom, obijt 22 julij
5. Trientie Aamen, devota
6. Sijtie Willems uxori Lendert Droogtie
7. Simon Pieters Booscooper
8. Cornelis Simons
9. Jan Koorn?/Room?
+ 10. Annetie Cornelis uxori Cornelis Wouters, obijt 26 october
+ 11. Liwitie Ariens nonitie zelosistime? : et obijt 22 december ante prandeinem?, peste
12. Annetie Jans, devote 

1665

+ 13. Rijssel Jans, obijt 8 aprilis
14. Fransie filie schout
+ 15. Ariaentie Frans uxori Arie Cornelis, obijt 26 april
’post delatum numerum 1665’
1. Annetie Jans, devote
2. Arie Hillebrants
+ 3. Cornelis Simons, obijt 8 julij
+ 4. Seltie Jans, devote, obijt 6 september
post nonam matutinam?
+ 5 Pauperi domi Screvel Cornelis, obijt 6 november 

1666

6. Kees Lijsie / Cornelis Jacobs
+ 7. Kees Bouwen in Seegwart, 24 januari
+ 8. Jan Arise in Schijveen, obijt 1 januari, peste
+ 9. Arie Willeboorts, obijt 11 januari
10. Adriaentie uxori Jap Lijsie
11. filie semiori Jan Arise in Scheijveen
+ 12. Hendrick Snijertie in Roorijs, obijt 1666 october 4
+ 13. filia iuniori Jan Arise in Schijveen, peste, obijt 24 janua.
+ 14. filius nomine Arie Jans, peste, obijt 3 febru.
15. filia Wouter de Wever, nomine Ida
16. Jannetie Pieters uxori Keesie op de wooning van Claes Meusen 

[5125] 

f. 67v 

+ 17. filie Jan Arise in Schijveen, nomine Agnatie, peste, obijt 23 febru.
18. Annetie Cornelis uxori Arie Willemse
19. Fijtie uxori Wouter Jans
+ 20. Martie Pieters alias Martie Molenaars, obijt 16 aprilis
‘post delatum numerum’
+ 1. Maij 29, obijt filia Simonis Claessen, nomine Beeltie, peste
+2. Simon Claessen, obijt 10 junij, peste
+3. uxori nomine Gertie Jans, peste
4. Lenaert Thunis in Roorijs
5. Ariaentie Arens Slob
6. Japtie uxori Willebort Ariens
7. Arent Cornelis Droogh
+ 8. Thems Cornelis, obijt 7 september
+ 9. Claes Claessen Romeijn, obijt 8 sept.
+ 10. Claes Lenaerts int Noorden, obijt 12 sept.
11. Pietertie Jans in Kulen
12. Simontie Cornelis, devotarie
13. Cornelis Janssen ultra pajum/pajuin?
+ 14. Pluntie Arie Jobben, obijt 11 martij
+ 15. Krijn Jans, obijt 3 martij
16. Neeltje uxori Jacob Hillebrants
+ 17. filius senior Arie Vaar subito in itimere?, obijt 12 martij
18. Annetie Jans, devote
‘post delatum numerum. Anno 1667’
+ 1. Trientie Aamen, devote, obijt 22 meij
+ 2. Willemtie Dignaers op Schijveen, obijt 19 [doorgehaald ‘15’] mei
+ 3. Martie Pieters vidue tot Willem Thunis, obijt 9 maij mane?
4. Simon Arise in Roorijs
+ 5. Adelia uxori Cornelis Lenaerts, obijt 29 aug.
+ 6. Pieter Arise Munnictie, obijt 13 sept.
7. Arie Munnictie 

f. 68

8. Kees Backer aen de Sewarse Verlaten
+ 9. Kees Jan over het durp, 13 november
10. uxori van Keesie Brauweij?
+ 11. Franck Lenarts, obijt 8 octob.
+ 12. Martie Lenaerts Droog, obijt 22 novemb.
+ 13. Jacob Cornelis in den Tempel, obijt 29 dito 

1668 

+ 14. Bastiaen Lenaert, obijt 10 febr.
15. Ledewina uxori Kees Liesie
+ 16. Vechter Cornelis, obijt 10 febru.
+ 17. Wigger Korssen, obijt 10 febr.
18. filia aenden Achter wegh bij den Hoeck
+ 19. Pluntie Korssen, obijt 5 martij
+ 20. Gertruijt Spruijtwater uxori Vedasti Coorenwinder, obijt 20 marti
‘post delatum numerum, anno 1668’
1. filie Cornelis Booscooper nomine Agatha
2. Martie Ariens, devotarie
3. Gertie filie Tack
+ 4. Agtie Gerrits, obijt ultima junij
+ 5. Neltie Arens, devotarie, obijt 19 junij
+ 6. Annetie Jans, devotarie, obijt 21 augusti
7. fannule? van Willem Pauwels
8. Jan Aelbrechs Boer
+ 9. Kees Backer aen den Kruijswech, obijt 21 aug.
10. Adriaentie Cornelis Boer, devotarie
11. Thunis Pieterrs van Tol
+ 12.  .uis..? uxori, obijt 1 september
13. Arent Cornelis Boertie
+ 14. Arie Jobben, obijt 10 september
+ 15. Oude Arie Jans op de Lee, obijt 27 september
+ 16 Betie Ariens, obijt 25 october 

[ Noot: hier zal 1669 beginnen ] 

+ 17. Jannetie Lenaers Joris, obijt 2 januar.
18. Maritie Lenaerts Joris
19. Lisbeth Pieters op de Lantscheijding
20. filio Hendrick Themse, nomine Peter
+ 21. Jan Arise, devotario, obijt 26 febr.
22. Martie Hendricx uxori Claes? Koot in?
+ 23. famula/famulus? [=dienstmaag/dienstknecht] tot Claes Romeijn, obijt 10 aprilis
24. Jacob Claessen
+ 25. Cors Janssen, obijt 4 maij

[5126]

f. 68v 

‘post delatum numerum anno 1669’
+ 1. Cornelis Wouters, obijt 28 junij
2. Japtie uxori Willebort Arise
+ 3. Martie Cornelis Vechtersse, obijt 12 julij
+ 4. Jacob Willems Wit, obijt 31 julij
+ 5. Jacob Lenaerts, obijt 5 septemb.
+ 6. uxori Cornelij Boscooper, obijt 15 sept.
+ 7. Anne Cornelis uxori Joannis Cornelij in Paps[ou], obijt 18 septemb.
8. Neltie filie Jacob Claessen
+ 9. Agtie Cornelis Slob, obijt 15 octob.
[geen nummer] Jonge Claes Aelbrechts Boer den 19 october obijt in Wassenaer
10. uxori secretarij
11. Annetie Cornelis uxori Claes Janssen 

1670  

12. Willem Arise Timmerman 
+ 13. Pieter Booscooper, me inscio et subito 23 janu. (?)
14. Lentie Willems
+ 15. Jannetie Jacobs, devotaria, obijt 10 febru.
+ 16. Jan Cornelis van der Tack, obijt 29 martij
‘post delatum numerum. Anno 1670’
1. Aeltie Ariens Vermeer
2. Neltie Ariens Munnictie, 4 septemb.
3. Martie Gangers, eadem die obijt
4. Jan Claessen cleermaecker
5. Neltie Cornelis eius uxori 

f. 69

[ vanaf hier een andere opzet. Datums zijn die van het heilig oliesel. In de rechterkolom staat dan aangegeven of iemand (kort) daarna overleden is. ]

Nomina Inunctorum 1670

18 sept. Jacob Hillebrantse
23 sept. Neeltie Leenderts eius uxori obijt
24 sept. Ariaentie claes obijt
29 sept. Jan Cornelissen
7 oct. Dirck Cornelis Woutersen
Grietje Dircks
Arie Cornelissen Munnickie

1671

in febr. Willem Arien obijt
17 maij Vedas Corenwinder eodem die, obijt
25 maij Maertje Jans 29 junij, obijt

[5127]

[ Hier vervolgt de lijst vanaf 1710 en loopt door tot 1725. ]

f. 69v

Nomina Inunctorum 

1710

14-10-1710: Cornelis Jansz. Evenblij, obiit
17-11-1710: Ariaentje Ariens, dev., obiit

1711 

14-1-1711: Sijmen Maertensz. Roos, obiit
5-1-1711: Lijduwe Leenderts
11-4-1711: Trijntje Jillis
post delatum numerum
16-4-1711: Aeltje Willems
30-5-1711: Maertje Jans Langelaen, dev., obiit
19-9-1711: Jan Cornelisz. van der Voort
30-11-1711: Willem Cornelis van der Niet, obiit
circa initium Nov. Marijtje Huijgens Blijsw.
29-12-1711: Marijtje dogter van Arie Jansz. Bonne

1712

19-2-1712: Marijtje Jans van der Slangh
22-3-1712: S..tje Gerrits, obiit
24-3-1712: Barber Dircks de Haen, obiit
12-4-1712: Antje Claas van der Juijst, obiit
17-5-1712: Trijntje Cornelis
20-5-1712: Arjaantje Claas, dev., obiit
?-6-1712: Jannetje Jans wed. van Arien Albrechtsz. Boer, obiit
12-6-1712: Hieronijmus Uijtdewaert, obiit
16-7-1712: Aeltje Ariens, obiit
14-9-1712: Grabel Crijnen

f. 70

25-9-1712: Ariaentje Leenderts de Cock
4-10-1712: Ingetje Jacobs
28-11-1712: Dirck Jacobsz. Meine
5-12-1712: Marijtje Ariens Bonne
28-12-1712: Magdaleentje Pauwels, obiit 

1713 

26-1-1713: Huijg Jansz. in Rorijs
28-4-1713: Trijntje Willems Tromp, obiit
12-7-1713: Annetje Jans, huijsvrouw van Willem Ariensz., obiit
9-8-1713: Jan Cornelisz. Boer
13-9-1713: Annetje Pieters in Roorijs 

1714

1-2-1714: Dirck Jacobsz. Noordermeer, obiit
14-2-1714: Maertje Ariens de Lede, obiit
4-3-1714: Pleuntje Meijnen, obiit
25-3-1714: Claezie Boere
18-8-1714: Cornelis Jillisz., obiit 11 nov.
27-8-1714: Paulus Sijbransz. van der Marck, obiit 11 sept.
16-9-1714: Jan Jansz. de Ruijter
29-9-1714: Arie Williboordsz. Verburgh
29-9-1714 (‘eodem die’): Annetie Claesdr. huijsvrouw van Claes Arie van der Juijst
16-11-1714: Jannetie Pieters van Rhijn, obiit 24 dec.
27-12-1714: Jacob Jacobsz. Noordermeer, obiit 10 jan.

1715

17-1-1715: Aaghie Cornelis Perveen, obiit 29 octob.
12-2-1715: Neeltie Ariens Ridder
3-3-1715: Johannes Ariensz. Munnik, obbit eodem die
29-3-1715: Ariaentie Jansdr., dev., obiit 2 maii
26-4-1715: Cornelis Leendertsz. Droogh, dev., obiit 27 dito

[5128]

f. 70v

14-6-1715: Pieter Ariensz. bij Johan Mulder opt dorp
15-7-1715: Sijmen Snoek, obiit 16 jul.
9-8-1715: Annetie Abrahamsdr. van Tol, obiit 12 aug.
25-10-1715: Griettie Ariensdr. Croneveen
29-11-1715: Jan Hendriksz. Snoek
9-12-1715: Arij Claesz. Romeijn, obiit 16 dec.
19-12-1715: Jannetie Bastiaens in Rorijs

1716

11-3-1716: Aeltie Leenderts Droogh, obiit 24 mart.
9-4-1716: Claes Cornelisz. Schout
7-5-1716: Jan Ariensz. Gouda
2-6-1716: Maertie Gangers
2-7-1716: Aelbreght Arentsz. Droogh, obiit eodem die
24-8-1716: Annetie Gerritsdr. van Vliet, obiit 27 aug.
13-11-1716: Maria Heijnsbroek, obiit 16 decemb.
22-11-1716: Cornelis Willemsz. den Baes, obiit 1 dec.
9-12-1716: Jan Hendriksz. Snoek, obiit 12 dec.
21-12-1716: Cornelis Ariensz. van Velsen, obiit 28 dec.
31-12-1716: Cornelis Jacobsz. Wensveen, obiit 15 jan. 1717

1717

13-1-1717: Marijtie Cornelisdr. Hogeboom, obiit 15 jan.
20-1-1717: Ingetie Cornelis
23-1-1717: Lijduwe Leenderts, dev.
27-1-1717: Jan Ariensz. Gouda
3-3-1717: Leendert Claesz. Valkoogh
8-3-1717: Belitia Jacobs kleindogter van Cornelis Ridder, obiit 11 mart.
17-3-1717: Pieter Jansz. Droogh
22-4-1717: Aeltie Willemsz. de Witt, obiit 29 april
12-5-1717: Fijtie Claes Overvest
12-5-1717 (‘eodem die’): Neeltie Jansdr. [doorgehaald in de Kromme] Berkhout
7-6-1717: Cornelis Hendriksz. van der Spek
16-6-1717: Maertie Claes, obiit 20 junii
3-7-1717: Arent Ariensz. van Veen

f. 71

13-9-1717: Jan Scholte, bovelander aan de Moer-Capel

1718

28-2-1718: Arien Leendertsz. Droog, obiit 1 mart.
13-5-1718: Cornelis Claesz. Vuijk, dev., obiit 10 august.
26-5-1718: Trijntie Cornelisdr. van der Tak, dev., obiit 28 maij.
13-6-1718: Sijmon Ariensz. van Wijk, ob. 22 jun.
20-6-1718: Anntie Ariensdr. Duijst, obiit 19 sept.
29-8-1718: Annetie Huijgen, obiit 5 septemb.
11-9-1718: Berent Jansz. Esman, bovelander
17-9-1718: Michiel van Dijk 

1719

18-1-1719: Helena Simonsdr., dev.
20-1-1719: Ingetie Cornelisdr.
[ doorgehaald: ‘7 jan’ en ‘7 maij’ en ‘Jaepie Cornelisdr.’ ]
29-4-1719: Gerard Jansz. uijt het ampt Lingen, ob[iit] eod[em] die
7-5-1719: Jaepie Cornelisdr.
14-5-1719: Marijtie Paulusdr., obiit 29 jun. 1720
28-5-1719: Leendert Jansz. Snoek
1-6-1719: Claas Ariensz. van der Juijst
13-6-1719: Annetie Cornelis bij de Ka, ob[iit] id[em] dito
7-8-1719: Grietie uijt het ampt Lingen
16-8-1719: Grietie Jansdr. uijt het bovelandt
19-8-1719: Ariaentie Jansdr. Berkel
21-8-1719: Cornelis Cornelisz. Croneveen, ob. 23 dito
22-8-1719: Arnoldus van Heijningen
23-8-1719: Maertie Pietersdr. Droogh, ob. 27 dito
24-8-1719: Neeltie Willemsdr. de Wit, ob. 26 dito
24-8-1719 (‘eodem die’): Ewaldt Claesz. Langervelt
28-8-1719: Leentie Melisdr.
28-8-1719 (‘eodem die’): Arij Cornelisz. van der Voort, obiit 29 dito
20-9-1719: Dirk Freriksz. van der Bake, ob. 17 dito 

[5129]

f. 71v

11-9-1719: Willibrord Ariensz. Verburgh
20-9-1719: Huijg Grabelsz. van der Scheer
23-9-1719: Jillis Pietersz. van den Bergh
23-9-1719 (‘eod. die’): Willem Ariensz. Verburgh
9-10-1719: Neeltie Cornelisz. van der Voort
10-10-1719: Annetie Pietersdr. van Diest, ob. 12 dit[o]
10-10-1719 (‘eod. die’): Marijtie Pietersdr. Droogh
25-10-1719: Marijtie Jansdr. Swanenburg
30-10-1719: Willibrord Stevensz. Verburg, ob. 26 dec.
3-11-1719: Neeltie Huijgensz. van der Scheer
11-12-1719: Geertie Willemsdr. van Rhijn, ob. 14 dit.
20-12-1719: Ariaentie Ariensdr. Overvest, ob. eod. die

1720

8-1-1720: Simon Pietersz.
10-1-1720: Maertie Ariensdr., obiit 12 eiusd.
14-2-1720: Arij Francke van Wijk, obiit 17 dit.
15-2-1720: Marijtie Cornelisdr. van der Voort
18-2-1720: Neeltie Ariensdr. van Dorp, obiit 20 dit[o]
17-3-1720: Cornelis Jansdr. van Eijck
20-3-1720: Simon Pietersz., obiit 11 maij
22-3-1720: Maertie Ariensdr. Munnik, dev., ob. 27 aug.
22-3-1720 (‘eod. die’): Neeltie Jansdr. Lagerak, ob. 28 maert
25-3-1720: Hillegond Cornelisdr. van der Spek
[ doorgehaald: 2-4-1720: Cornelia Claesdr. Nieuweveen. ]
30-3-1720: Jan Pietersz. van Noordt
2-4-1720: Cornelia Claesdr. Nieuweveen
9-4-1720: Caecilia Jansdr.
10-4-1720: Lijsbeth Ariensdr. Boer, obiit 21 dit[o]
[ doorgehaald: 10-4-1720: Gerrit den Bakker]
17-4-1720: Gerrit den Bakker, bovelander, ob. 18 dito

f. 72

19-4-1720: Cornelis Dircksz. van Leeuwen
26-4-1720: Cornelis Leendertsz. van Hoofwegen, ob. 27 dit[o]
2-5-1720: Herman van Stal uijt het ampt Lingen
8-5-1720: Leendert Cornelisz. Kleijwegh
26-5-1720: Willibrord Ariensz. Verburg, obiit 28 maij
30-5-1720: Geertie Jansdr. Kleij
26-6-1720: Ariaentie IJsbrandsdr. van der Hoeve, obiit eod. die
4-7-1720: Antie Gerritsdr. Kuijters uijt het ampt Lingen, obiit 6 jul.
15-7-1720: Jannetie Joosten
17-7-1720: Catharina Wolke, Lingensis
8-8-1720: Marijtie Maertensz. Voorn
8-8-1720: Ariaentie Ariensdr. Hogeveen, ob. 15 aug.
8-8-1720: Marijtie Cornelisdr., obiit 14 aug.
11-8-1720: Grietie Baertman ex Lingensi territoris
15-8-1720: Liduwe Leendertsdr. Noordermeer, dev., ob. 15 oct.
18-8-1720: Annetie Leendertsdr. Holierhoek, obiit 20 aug.
19-8-1720: Annetie Melisdr.
22-8-1720: Lijduwe Bastiaensdr.
24-8-1720: Anneke Basertman ex Ling. territ.
27-8-1720: Jan Claesz. Droog, obit eod. die
30-8-1720: Elisabeth Jansz. Werners, ex Ling. territ.
31-8-1720: Marijtie Pietersdr. Duijvesteijn
1-9-1720: Pietertie Reijne Lelievelt, obiit 11 nov.
1-9-1720 (‘eod. die’): Neeltie Stevensdr. in Ceulen, ob. 2 sept.
7-9-1720: Joris Pieterz. Quack, obiit 13 septemb.

[5130]

f. 72v

9-9-1720: Marijtie Simonsdr. van Wijk
9-9-1720: Hannes Hendriksz. van Oosten
9-9-1720: Dirk Jansz. uijt het Munsterlant
16-9-1720: Jannetie Jansdr. Snoek
17-9-1720: Pieter
17-10-1720: Arij Evertsz. van Alphen, obiit 21 oct.
20-10-1720: Maertie Ariensdr. van Rijt

1721

4-2-1721: Lijduwe Bastiaensdr. Noordermeer
17-2-1721: Cornelis Schrevelsz. Verseijde, ob. 21 dit[o]
21-2-1721: Magdaleentie Corsdr. Oosterveen
19-3-1721: Johannes Arendsz. Berkel, ob. 24 dito
2-5-1721: Femmetie uijt ’t ampt Lingen, ob.
21-5-1721: Philips Ariensz. Verburgh, obiit 22 dit[o]
31-5-1721: Albrecht Wel ex Lin. territ., obiit 2 jun.
22-6-1721: Leendert Hendriksz. Valkoogh, obiit 2 julij
22-7-1721: Frans Pietersz. Romeijn
29-7-1721: Margriet Theijle, ex. comitatu Lingensi [comitatus: graafschap]
12-8-1721: Agniet, ex comit. Lingensi
28-9-1721: Claesie Franken, obiit 21 octob.
11-10-1721: Aegie Leendertsdr., dev.

1722

18-1-1722: Jaepie Cornelisdr., obiit 19 dit[o]
26-2-1722: Immetie Dircksdr. van den Bos
13-4-1722: Marijtie Abramsdr. van Tol, devota
26-4-1722: Jacob Cornelisz. Ouwendijk
29-4-1722: Hendrik Dircksz. van der Hoven, ob. 1 maij.
9-6-1722: Marijtie Abrahamsdr. van Tol, dev.
3-8-1722: Hendrik Steegman, bovelander
25-9-1722: Frans Huijgensz. van der Scheer, obiit 28 sept.  

f. 73

13-10-1722: Marijtie Abrahamsdr. van Tol, dev., obiit 12 nov.
15-10-1722: Aeltie Ariensdr. Spit, obiit 14 nov.
18-10-1722: Sijmon Fransz. Romeijn, ob. eod. die
2-11-1722: Leendert Jansz. Snoek
8-11-1722: Neeltie Stevensz. Verburg, obiit 9 nov.
10-11-1722: Grietie Jansz. Snoek, obiit 11 nov.
18-11-1722: Steve Willibordsz. Verburg, obiit 24 nov.
12-12-1722: Arent Jansz. Berkel, obiit iod. die
15-12-1722: Hendrik Cornelisz. van der Tack, dev., ob. 24 dec.

1723 

17-1-1723: Lijduwe Stevensdr. Verburg
20-2-1723: Maertie Ariensdr. van Rijt
22-2-1723: Govert Ariensz. van der Meer
2-5-1723: Marijtie Ariensdr. van Velsen, ob. 12 jun.
6-6-1723: Lijsbeth Ariensdr. Verburgh, ob. 6 julij
20-6-1723: Crijntie Pieters Droogh, ob. 21 jun.
21-7-1723: Pieter Arendsz. Duijvestijn, ob. 29 julii
3-8-1723: Janneke Joost
11-8-1723: Neeltie Arends Hogewerf
28-8-1723: Marijtie Pietersdr. van der Scheer, ob. 26 sept.
16-9-1723: Maertie Ariens van Rijt, ob. eod. die
7-11-1723: Jan Mulder

1724

25-1-1724: Catharina Cornelisdr. Schout, dev.
30-1-1724: Machtaltie Pietersdr. Outshoorn, ob. 5 febr.
23-3-1724: IJsbrant Janse Tromper, ob. 24 mar.
mrt 1724: Jacomijntie Cornelize, obiit 27 mar.
apr 1724: Jannitge Jooste
meij 1724: Aaltge Pieterse van der Laan

[5131] 

f. 73v

apr 1724: Jannitie Joosten +
18-4-1724: Govert Driese van der Beek +
3-5-1724: Leendert Dircksz. van Hees?Kees? halv? ... +
10-5-1724: Bastiaan Nodermeer +
9-5-1724: Marie Jaap van der Slang +
10-5-1724: Bastiaan Noordermeer +
15-5-1724: Hendrik Bascher, bovelander +
19-8-1724: Bastiaantje Roelen +
13-8-1724: Claas Jansz. Koot +
3-9-1724: Trijntje Pieterse van Oosten +
28-9-1724: Geertge Jans Berkel +
1-10-1724: Marritie Arenz van Wijk +
16-10-1724: Marritge Dirckze Noordermeer +
21-10-1724: Pieter Abramsz. van der Laan +
..-..-1724: Wilemijntie Hendrikse

1725 

6-1-1725: Ingetje Cornelisdr.
..-..-1725: Cobus Croeser
7-1-1725: Cornelia van Leuwen +
8-1-1725: Sennitge van Bladeren
9-1-1725: Geertge Abramsdr. van der Laan
12-1-1725: Trijntje Cornelisdr.
29-1-1725: Aaltie Stolwijk
4-2-1725: Catge Cornelisdr. van der Sman
4-2-1725: Cornelis van den Bent

f. 74

23-3-1725: Evert van Alfen +
20-4-1725: Cornelia Verburg
10-5-1725: Cornelia van Elsacker
1-10-1725: Jan Muller +
..-10-1725: Antge Cornelisdr. +
12-12-1725: Cornelia Cornelsdr.

[5132] t/m [5136] f. 75 t/m 78v: Idem maar dan verder van 1800 tot 1809. Niet bewerkt. 

[5137]

f. 80

Gestorven aan de pest (geen datum; 17e eeuw):

Defunctorum et defunctarum

Nomina

een dochter van Cornelis den backer, peste

Neeltien Leeners, peste

filius eius, peste 

filia eius, p. [= peste]

Simon Leenertsz., p.

een dochter van de secretaris, p.

Ariaentie Pieters

Titien, p.

Roeloff Ariensz., p.

[ Roel Ariensz. is in 1657 begraven te Berkel. Zie Ambacht Berkel inv. 425. Vermoedelijk komt dit lijstje dan ook uit 1657. ]