Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder

residerende te Berkel

 
(1656-1671)
 
Inv.nrs. 1 (1656-1662)
2 (1667-1671)


De acten in nr. 1 zijn van achter naar voren genummerd.
Bij de index is voor chronologische volgorde gekozen.
 
Bindfout in 1: Slot van acte nr. 195 zit achter nr. 196
 
Er moet een deel verloren zijn gegaan:
Acte no. 60 in 2 verwijst naar een acte, dd. 14.5.1667
Acte no. 71 in 2 verwijst naar een acte, dd. 14.5.1665
Acte no. 80 in 2 verwijst naar een acte, dd. 2.5.1666
Voorin in 2 zit een losse acte, dd. 20.12.1667, die uit een
eerder deel moet komen. De acte is genummerd met 0 (nul),
omdat deze qua datum voor nr. 1 uit 2 zit
  
J. Heemskerk
 's-Gravenhage, 12 mei 2000

Ackersdijck, Gerrit Janss
Testament 26- 9-1657 1, no.209 comparant, verblijvend te Berkel;
z.v.: Jan Gerritss Ackersdijck
Attestatie 26- 9-1657 1, no.209 verblijvend in het huis van za. Gijsbert Willemss
 
Ackersdijck, Jan Gerritss
Testament 26- 9-1657 1, no.209 vader van: Gerrit Janss Ackers­dijck
Obligatie 11- 4-1660 1, no.112a won. Bergschenhoek; geh.m. Marijtgen Pieters
 
Ackersdijck, Claes Symonss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Ackersdijck, Pieter Joriss
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 comparant, voogd;
oom van: Marijtgen, Leentgen, Arijaentgen, Joris en jonge Marijtgen Jans
 
Alenburgh, Cornelis Jasperss van
Attestatie 20- 2-1657 1, no.219 getuige
 
Alma(e), Daniel
Accoord 13- 1-1657 1, no.224 getuige
Accoord 13- 1-1657 1, no.223 getuige
 
Alphen, Andries Janss van
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 comparant; broer van: Marijtge Jans
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
Attestatie 8- 3-1660 1, no.122 won. Berkel
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a comparant, borg; won. Berkel
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 getuige
Testament 2- 9-1662 1, no. 12 getuige
 
Alphen, Dirck Jacobss van
Codicil 23-11-1661 1, no. 52 getuige
 
Alphen, Jacob Meesen van
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 comparant, won. Westachterweg;
geh.m. Marijtgen Cornelisdr.;
z.v.: Mees Jacobss van Alphen;
broer van: Cornelis Meesen van Alphen;
ex-zwager van: Jacob Bartholo­meeuse
Testament 7- 8-1662 1, no. 18 getuige
A. v. renunt. 15- 8-1662 1, no. 16 getuige
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 comparant; wednr. v. Marijtgen Cornsdr.
 
Alphen, Jan Maertenss van
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
za. Alphen, Jan Maertenss van
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 geh.m. za. Aechje Maertens
 
Alphen, Jan Matheuss van
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 voogd
 
Alphen, Claesjen Leenderts van
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 geh.m. Adriaen Janss de Bruijn;
dr.v.: za. Arijaentgen Willemsdr
 
Alphen, Cornelis Meesen van
Belofte 24-12-1660 1, no. 83 comparant, won. Zegwaart
Transportacte 24-12-1660 1, no. 82 comparant, glazenmaker; won. Zegwaart
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 voogd;
broer van: Jacob Meesen van Alphen
 
Alphen, Cors Abrahamss van
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75


Alphen, Leendert Janss van
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 comparant, won. Rodenrijs;
wednr. v. Arijaentgen Willemsdr
 
Alphen, Marijtgen Leenderts van
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 geh.m. Huijbrecht Sijmonss van Claveren;
dr.v.: za. Arijaentgen Willemsdr
 
Alphen, Mees Jacobss van
Attestatie 10- 3-1658 1, no.192 comparant, oud ca. 79 jr.;
oud-ambachtsbewaarder van Zeg­waart
Procuratie 24- 1-1659 1, no.165 getuige
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 vader van: Jacob Meesen van Alphen
 
Alphen, Willem Leendertss van
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 comparant; z.v.: za. Arijaentgen Willemsdr
 
Antom, Claes Joriss
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 geh.m. za. Neeltgen Pieters
 
Arent, Pr. Pieterss van der
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 geh.m. Grietgen Maertens
 
Assendelfft, Willem
Codicil 31-10-1657 1, no.205 notaris te Delft
 
Backer, Adriaen
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 won. Berkel
 
Backer, Arjen Adriaenss
Codicil 9-12-1657 1, no.201 getuige
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 comparant, oud ca. 59 jr.; won. Berkel;
welgeboren man van Delfland
 
za. Backer, Dirck Ingenss
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 geh.m. Neeltge Willems Speelman
Transportacte 9- 2-1659 1, no.162 geh.m. Neeltgen Willems Speelman
 
Backer, Hendrick Taemss
Obligatie 24- 7-1660 1, no.106 comparant, kerkmeester; won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 comparant, kerkmeester; won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 getuige
 
Backer, Claes Janss
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 won. Moerkapelle
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75
 
Backer, Cornelis Arjenss
Attestatie 4-12-1659 1, no.136 comparant, won. Bergschenhoek
 
Backer, Pieter Adriaenss
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 won. Schieveen
 
za. Backer, Taems Claess
Attestatie 4-12-1659 1, no.136 geh.m. Annittge Jans
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 geh.m. Annittgen Jans
 
Baelen, Willem Jacobss van
Attestatie 20- 2-1657 1, no.218 comparant, oud 57 jr.;
veerschuitknecht, won. Leidschendam
Attestatie 23- 4-1657 1, no.214 comparant, won. Leidschendam
 
Banck, ......
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 notaris te Delft
 
Basius, ......
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 advocaat

Beest, Johan van
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 notaris te Delft
 
Bergh, Cornelis Willemss
Testament 21-12-1657 1, no.200 z.v.: Willem Pouwelss van den
Bergh en Trijntgen Cornelis
Codicil 2- 1-1658 1, no.199 z.v.: Willem Pouwelss van den
Berch en Tryntge Cornelis
 
Bergh, Willem Pouwelss van den
Testament 21-12-1657 1, no.200 voogd; geh.m. Trijntgen Cornelis;
zwager van: Aeltge Cornelis de Groot
Codicil 2- 1-1658 1, no.199 geh.m. Tryntge Cornelis;
vader van: Corns. Willemss van den Bergh
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 comparant; geh.m. Trijntge Cornelis
 
Bergen, Willem van
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant, weesman
 
Bergen, Willem Pieterss van
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
Attestatie 8- 3-1660 1, no.122 won. Berkel
Quitantie 10- 4-1661 1, no. 75 getuige
 
Berckel, Arent Janss
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 geh.m. Meijnsge Boudewijnsdr.
 
Berckel, Adriaen Claess
Testament 7- 8-1659 1, no.145 voogd
Procuratie 12- 2-1660 1, no.128 getuige
Procuratie 12- 2-1660 1, no.126 z.v.: Claes Janss Berckel
 
Berckel, Vranck Cornelisse
A. v. renunt. 15- 8-1662 1, no. 16 getuige
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 comparant, voogd
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 comparant, voogd;
oom van: Marijtgen en Sara Dircx (Speer)
 
Berckel, Jan Cornelisse
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 getuige
 
Berckel, Jan Pieterss
Obligatie 10- 6-1658 1, no.180 won. 's-Gravenweg
 
Berckel, Claes Janss
Augmentatie 1- 1-1659 1, no.167 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
wednr. v. Meijnsgen Arentsdr.;
eerder wednr. v. Annittge Cornsdr.;
vader van: Marijtgen en Reijsel Claes
Testament 15-10-1662 1, no. 5 getuige
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 getuige
 
Berckel, Claes Janss
Procuratie 12- 2-1660 1, no.126 comparant, won. Katwijk onder Pijnacker;
vader van: Adriaen en Jan Claess;
broer van: za. Adriaen Janss
Codicil 24- 3-1660 1, no.119
 
Berckel, Claes Corneliss
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 comparant;
z.v.: za. Cornelis Corss en za. Trijntgen Gijsen;
broer van: Vranck Corneliss;
zwager van: Philps Arentss Cos
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 comparant, voogd;
oom van: Marijtgen en Sara Dircx (Speer)
 
Berckel, Leenert Adriaenss
Obligatie 10- 6-1658 1, no.180 won. Noordeinde van Berkel

Berckel, Pieter (de Jonge)
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 getuige
 
Berckel, Pr. Corneliss
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 getuige
 
Berckhout, Frans Claess
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 comparant;
z.v.: Claes Corneliss de Groot
 
Berckhout, Cornelis Claess
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 comparant;
z.v.: Claes Corneliss de Groot
 
Berckhout, Cornelis Vechterss
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 comparant
A. v. voogdij 30- 5-1661 1, no. 70 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Neeltgen Cornelisdr. Van de Rotte;
zwager: Adriaen Claess Romeijn
 
za. Berckhout, Cornelis Vechters
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 geh.m. za. Neeltgen Cornelisdr. van de Rotte
 
Berckhout, Vechter Corneliss
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 getuige
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 wednr. v. Marijtgen Corss;
vader van: Trijntgen en Marijtgen Vechters
 
Berlecum, Jacobus van
Obligatie 25- 5-1669 2, no. 30 notaris te Delft; getuige
 
za. Blaeuw, Jacob
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 oud-schepen van Rotterdam;
geh.m. Anna Maria Soetens
 
Blaucamer, Jan
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 getuige
 
Bleijswijck, Adriaen Engelen van
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 comparant;
geh.m. Neeltgen Cornelis;
zwager van: Vranck Corneliss en Philps Arentss Cos
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 comparant, voogd
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 behuwdoom van: Marijtgen en Sara Dircx (Speer)
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 comparant, voogd
 
Bleijswijck, Adriaen Leendertss
Testament 1-10-1670 2, no. 77 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maritge Cornelisdr. Tas
 
Bleijswijck, Claes Leenertss
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a comparant, borg; won. Berkel;
zwager van: Leenert Sijmonss de Haes
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 32 getuige
Testament 9- 6-1669 2, no. 34 geh.m. Hilletgen Sijmons
Keuze & Appr. 10- 2-1670 2, no. 34 comparant; geh.m. Hilletge Symons
 
Bleyswick/-wyck, Cornelis Aerjens/Adriaenss (van)
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant, weesman
Interrogatoir 16- 3-1662 1, no. 38 getuige
Attestatie 16- 3-1662 1, no. 37 getuige
 
Bleijswijck, Cornelis Maertenss
Attestatie 25-10-1660 1, no. 99 geh.m. Marijtge Cornelisdr.
 
Bleyswyc, Corns Prss
Testament 19- 1-1658 1, no.198 notaris te Delft
 
Bleyswijck, Pr. Corneliss
Approbatie 28- 4-1661 1, no. 73 getuige
 
Blocq, Adriaen van der
Testament 7- 8-1659 1, no.145 notaris
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 notaris te Delft
 
Blocq, mr. Hugo
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 raad-ordinaris in het Hof van Holland
 
Blom, Hendrick Hendrickxe
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 comparant, won. Bergschenhoek
 
Blom(m)endael, Adriaen Corneliss
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 getuige
 
Blommendael, Cornelis Joriss
Procuratie 3- 3-1657 1, no.216 won. Vlaardingen; wednr. v. Jannittgen Cornelis
 
Blomesteijn, Harmen
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
za. Blijenburgh, Jan Wmss
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129 geh.m. Trijntge Leenertss
Procuratie 12- 2-1660 1, no.127 geh.m. Trijntgen Leenerts
 
Boer, Claes Aelbrechtss
zie: Boerman, Claes Aelbrechtss
 
Boer, wede. v. Cornelis Pleunen
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 won. Zevenhuizen
 
Boerman, Arent Elbertss
Codicil 27- 2-1657 1, no.221 getuige
 
Boerman/Boer, Claes Albertss/Aelbrechtss
Codicil 27- 2-1657 1, no.221 getuige
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Attestatie 5- 7-1668 2, no. 13 won. Berkel
 
Boertge(n), Arent Corneliss
A. v. indemn. 12- 8-1659 1, no.144 geh.m. Pleuntgen Corssen
Verzoening 12- 8-1659 1, no.143 comparant, won. Berkel
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 comparant, voogd; won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Huijbrecht Boertge en Areaentgen Cornelis
 
Boertge, huisvr. v. Arent Corneliss
Verzoening 12- 8-1659 1, no.143
 
Boertge, Huijbrecht Corneliss
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 comparant, voogd; won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Arent Cornelisse Boertge en Areaentgen Cornelis
 
Boertgen, Jan Corneliss
Obligatie 24- 3-1660 1, no.120 getuige
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 getuige
Huurconventie 24- 3-1660 1, no.118 getuige
 
Boogaert, Jacob Claess
Huurconventie 24- 3-1660 1, no.118 z.v.: Marijtgen Jansdr.
 
za. Boogaert, Claes Andriess
Obligatie 24- 3-1660 1, no.120 geh.m. Marijtgen Jansdr.
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 geh.m. Marijtgen Jans
Huurconventie 24- 3-1660 1, no.118 geh.m. Marijtgen Jansdr.
 
Boisott, Isabelle de
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparante
 
Bol, Jan Corneliss
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 herbergier in "De Drie Roosters"; getuige
 
Boom, Jan Cornss van der
Procuratie 12- 2-1660 1, no.127 getuige
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 erfgen. v.: za. Adriaen Janss
 
Boom, C. P. van
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant; zwager: ..... Spruijt
 
Bosch, Aldert Lambert
Testament 29-12-1668 2, no. 16 schout
 
Bosch, Jacob Pieterss
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 comparant;
geh.m. Geertgen Willems van der Kade;
eerder wednr. v. Lijdewij Jans
 
Bos, Jan Corneliss
Obligatie 14- 6-1659 1, no.146 getuige
 
Bovewater, Adriaen Dirckss
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 comparant, borg; won. Capelle a/d IJssel
 
Brackman, Guilliaem
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 theologie-student; broer van: za. Johannes Brackman
 
za. Brackman, Johannes
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 predikant te Berkel; overl. dec. 1659;
broer van: Maria en Margarieta
Brackmans en Gu­il­li­aem Brac­kman
 
Brackmans, Margarieta
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 zuster van: za. Johannes Brackman
 
Brackmans, Maria
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 zuster van: za. Johannes Brackman
 
Brammer, Grietge Maertens
Testament 22- 4-1669 2, no. 22 comparante, won. Hoekeinde van Bleiswijk;
geh.m. Pieter Willem Gysbertss;
zuster van: Pr. en Leendert Maertenss Brammer
 
Brammer, Leendert Maertenss
Testament 22- 4-1669 2, no. 22 voogd; broer van: Grietge Maertens Brammer
 
Brammer, Pr Janss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28
 
Brammer, Pr. Maertenss
Testament 22- 4-1669 2, no. 22 voogd;
broer van: Grietge Maertenss Brammer
 
Brederoode, Jacob van
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75 comparant, won. Den Haag
 
(Breghman), Arijaentgen Jans
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 geb. mei 1649;
dr.v.: Jan Pieterss Breghman en za. Barbara Joris
 
Breg(h)man, Jan Pieterss
Attestatie 26-11-1657 1, no.203 comparant, oud ca. 38 jr.
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 comparant; wednr. v. Barbara Joris
Obligatie 13- 5-1661 1, no. 72 won. Noordeinde van Berkel
 
(Breghman), Joris Janss
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 geb. 5 mei 1651; z.v.: Jan Pieterss Breghman
en za. Barbara Joris
 
(Breghman), Leentgen Jans
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 geb. St. Jan. 1647;
dr.v.: Jan Pieterss Breghman en za. Barbara Joris
 
(Breghman), Marijtgen Jans
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 geb. okt. 1645;
dr.v.: Jan Pieterss Breghman en za. Barbara Joris
 
(Breghman), Marijtgen Janss (jonge)
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 geb. dec. 1656;
dr.v.: Jan Pieterss Breghman en za. Barbara Joris
 
Breijer, Dirck Louriss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Brouck, mr. Corns van den
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129 getuige
 
Brouckhorst, Antonij van
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Broeckhoove, Cornelis Janss
Attestatie 22- 4-1658 1, no.187 getuige
Attestatie 4-12-1659 1, no.136
Testament 7- 8-1662 1, no. 18 voogd; zwager van: Hillitgen Maertensdr.
 
Brouckhuijsen, Jacob Wmss
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 comparant, borg; won. Oosteinde van Hille­gersberg
 
Broer, Hendrick Dircxe
Attestatie 22- 4-1662 1, no. 33 comparant, oud ca. 49 jr.; won. Rokkeveen in Zegwaart
A. v. voogdij 5-11-1662 1, no. 4 voogd; halfbroer van: Joost Dircxe van Raffa
 
Broer, Cornelis Vranckenss
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 getuige
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 won. Hillegersberg
Attestatie 12- 6-1669 2, no. 35 getuige
 
Brouwer, Cornelis Taemss
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 voogd; z.v.: Jannetge Claesdr.
 
Brouwer, Marijtge/Maertge Taemss
Accoord 17-10-1660 1, no.101 comparante;
geh.m. Cornelis Pieterss Hooden­pijl
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Cornelis Pieterss Hoodenpyl;
dr.v.: Jannetge Claesdr.
 
Brouwer, Pieter Taemss
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 voogd;
z.v.: Jannetge Claesdr.
 
Brouwer, Taems Corneliss
Codicil 27- 2-1657 1, no.221 comparant; won. Berkel;
geh.m. Jannittgen Claes
 
za. Brouwer, Taems Corneliss
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Jannetge Claesdr.
 
Bruijn, Adriaen Janss de
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 comparant;
geh.m. Claesjen Leenderts van Alphen
 
Bruijn, Dirckje d'
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparante
 
Bruijn, Cornelis Janss
Attestatie 22- 4-1658 1, no.187 comparant, oud 33 jr.; won. Bergschenhoek
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 comparant, won. Westweg bij Berg­schenhoek;
neef van: Reijmbrant Prss Swager
 
za. Bruijne, Neeltge Jan
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 geh.m. za. Corns. Micchielss van
Dijck
 
Bruijnss, Cornelis Leenert
Testament 1-12-1660 1, no. 88
 
Bruijnswijck, Claes Janss
Overeenkomst 23- 2-1671 2, no. 83 comparant, won. Zevenhuizen
 
Brugge, Leenert Cornelisse van der
Insinuatie 4- 1-1662 1, no. 51 getuige
 
Buijck, Leenert Adriaenss
Attestatie 31- 7-1662 1, no. 19 won. Hillegersberg aan het Oosteinde
 
Buijs, Claes Cornelisse
A. v. voogdij 5-11-1662 1, no. 4 getuige
 
Buijster, mr. Johan
Testament 12- 5-1662 1, no. 29 chirurgijn; getuige
 
Buijtewegh, Cornelis
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
 
Buijtenwegh, Cornelis Dircxe
Quitantie 10- 4-1661 1, no. 75 ex-zwager van: Leenert Sijmonss d' Haes
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 won. Noordeinde van Berkel
 
Buyttewech, Cornelis Pouwelss
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 voogd; broer van: Maertje Pouwelsdr. Buytewech
 
Buytewech, Maertje Pouwelsdr.
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maerten Adriaenss Leeflangh;
zuster van: Cornelis Pouwelss Buyttewech
 
Burgh, Jan Corstiaenss van der
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25
 
Burgh, Cornelis Jeremiass van der
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 getuige
 
Burch, Cornelis Corneliss van der
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Dieuwertge Taems
 
za. Burgh/Burch, Pr. Vranckenss van der
Staat en Inv. 8- 4-1660 1, no.115 geh.m. Jannittgen Leenerts
Accoord 8- 4-1660 1, no.114 geh.m. Jannittgen Leenerts
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 geh.m. Jannetge Leenderts
 
 
Burger, Cornelis Dircxe
Donatie 24- 6-1661 1, no. 69 comparant, won. Bleiswijk
 
Burgersteijn, Cornelis Corneliss
Obligatie 10- 6-1658 1, no.180 getuige
 
Buijrman, Corns Corneliss
Testament 16-11-1659 1, no.138 voogd;
schoonzoon van: Marijntge Philpsdr
 
Byl, Gerrit Prss
Accoord 13- 1-1657 1, no.224 getuige
Accoord 13- 1-1657 1, no.223 bode te Overschie; getuige
 
Bijl, Jacob Janss van der
Testament 7- 8-1659 1, no.145 z.v.: Aeltgen Thijsendr.
 
Bijll, Cornelis Corneliss
Attestatie 20- 2-1657 1, no.218 comparant, oud 36 jr.; won. Leidschendam
Attestatie 23- 4-1657 1, no.215 getuige
Attestatie 23- 4-1657 1, no.214 comparant, won. Leidschendam
 
Dalen, Jan Jacobss van
Attestatie 20- 2-1657 1, no.219 comparant
 
Dalfsen, ...... van
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
 
Deeckeman, Henrick den
Attestatie 27-12-1656 1, no.226
 
Deckhuijs, Cornelis Corss
Attestatie 4-12-1659 1, no.136 comparant, won. Bergschenhoek
 
Decker, Engel Pieterss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27
 
Decker, krn. v. Jacob Pieterss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27
 
Decker, Jan Jorissen
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 getuige
 
Decker, Jan Pieterss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 vader van: Cornelis Janss Decker;
broer van: Leendert Pieterss Dec­ker
 
Decker, Cornelis Engelen
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 voogd;
neef van: Leendert Pieterss Decker
 
Decker, Cornelis Jacobss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 voogd;
neef van: Leendert Pieterss Decker
 
Decker, Cornelis Janss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 z.v.: Jan Pieterss Decker
Testament 6-10-1670 2, no. 80 voogd;
oom van: Cornelis Janss Vol brecht
 
Decker, Leendert Pieterss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 comparant, won. Bleiswijk;
broer van: Jan Pieterss Decker;
neven: Cornelis Engelen Decker en
Cornelis Jacobss Decker
 
Decker, Maritge Pieters
Testament 17- 5-1669 2, no. 27
 
Delphius, Jacob
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 notaris te Rotterdam
A.v.inherentie 31- 3-1669 2, no. 20 notaris te Rotterdam
 
Delfgauw, Frederick Corneliss
A. v. voogdij 15- 9-1659 1, no.142 voogd, won. Berkel
 
Denis, Johan
Accoord 13- 1-1657 1, no.224 comparant, notaris
Accoord 13- 1-1657 1, no.223 comparant, notaris
 
Dergandt, Balten Corn.
Testament 26- 9-1657 1, no.208 getuige
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant
 
Deurne, Samuel van
Huurconventie 28- 3-1661 1, no. 76 notaris te Mechelen

Deijm, Maerten
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 procureur voor het Hof van Holland
 
Dobbe, Willem Corneliss van dr.
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 kleermaker te Hillegersberg;
zwager van: za. Cornelis Adriaens
 
Doelman, Cornelis
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 getuige
 
Doelman, Leendert Corneliss
Huurconventie 28- 3-1661 1, no. 76 won. aan de Rotte in Ommoord bij
de Rijskade in Hillegersberg
 
Dorp, Arijen Arijenss
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 comparant, won. Bergschenhoek
 
Dorp, Adriaen Leenertss
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
 
Dorp, Neeltgen Arents
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 comparante, oud ca. 86 jr.; won. Bergschenhoek;
laatst wede. v. Pieter Corneliss Puts
 
Droogh, Arent Aelbrechtss
Attestatie 26-11-1657 1, no.203 comparant, oud ca. 22 jr.
A. v. voogdij 30- 5-1661 1, no. 70 getuige
 
Droogh, Adriaen Aelbrechtss
A. v. voogdij 18- 9-1661 1, no. 57 voogd; schoonzoon van: Claes Meesen
 
Droogh, Jan Aelbrechtss
Huw. voorw. 11- 4-1661 1, no. 74 comparant, jongeman; won. Noordeinde van Berkel;
bruidegom van: Aechgen Hendricx;
z.v.: Neeltgen Pietersdr.
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 voogd;
geh.m. Aechjen Hendricsdr. Valckoogh
Testament 31- 8-1669 2, no. 44 voogd; geh.m. Aechjen Hendrickxdr. Valckooch
Testament 4-10-1669 2, no. 51 getuige
Codicil 12-10-1669 2, no. 54
 
Droogh, Leendert Cornelissen
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 getuige
 
Droogh, Marijtgen Aelbrechtsdr.
Testament 23- 3-1670 2, no. 69 comparante, won. Berkel; geh.m. Adriaen Jacobss Witt
 
Droogh, Pieter Aelbrechtss
Attestatie 8- 3-1660 1, no.121 getuige
Testament 2-10-1661 1, no. 55 getuige
Testament 1-10-1670 2, no. 78 getuige
 
Duijffhuijs, ........
Testament 16-11-1659 1, no.138 notaris
 
Duijnen, Gerrit van
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 won. Den Haag
 
Duyvesteyn, Arent Janss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 comparant; geh.m. Bastiaentge Roele
 
Dul, Adriaen Janss
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 getuige
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 won. buiten Gouda
 
Dusschen, Pr. van der
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 te Delft
 
Dwinglo, Arnoldis
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129 getuige
 
za. (Dijck), Abraham Arjens (van)
Codicil 19- 1-1658 1, no.197 z.v.: Arjen Abramss van Dijck en Neeltgen Sijmonsdr.
 
Dijck, Ar_/Adriaen Abra(ha)mss van
Testament 3- 2-1657 1, no.222 kleermaker; getuige
Codicil 19- 1-1658 1, no.197 comparant, won. Berkel; geh.m. Neeltgen Sijmonsdr.;
vader van: Jannittge en za. A braham Arjens
Testament 16- 8-1662 1, no. 15 voogd
Acquit & Dech. 5- 9-1669 2, no. 45 comparant, voogd; won. Berkel;
zwager van: za. Maertgen Symons
 
Dijck, Barber Michielen van
Testament 22-12-1656 1, no.227 comparante; zuster van: Maerten, Trijntgen en
za. Cornelis Michielss van Dijck
Obligatie 7- 5-1662 1, no. 31 comparante, borg; ongehuwd;
zuster: van Maerten Michielen van Dijck
 
Dijck, Elsgen Marcus van
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Dyck, Grietgen Micchielen van
Testament 12- 3-1670 2, no. 68 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Pieter Claess Goecoop
 
za. Dijck, Jacob Cornss van
Procuratie 12- 2-1660 1, no.127 geh.m. Marijtgen Leenertsdr
 
za. Dijck, Cornelis Michielss van
Testament 22-12-1656 1, no.227 vader van: Pieter Corneliss;
broer van: Barber, Maerten en Trijntgen Michielen van Dijck
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 geh.m. za. Neeltge Jan Bruijne
 
Dijck, Maerten Michielen van
Testament 22-12-1656 1, no.227 comparant;
broer van: Barber, Trijntgen en
za. Cornelis Michielss van Dijck
Obligatie 7- 5-1662 1, no. 31 comparant, ongehuwd; won. Berkel
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 comparant, voogd; won. Berkel
 
Dijck, schoonmoeder van Maerten Micchielss van
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 borg
 
Dyck, Pieter Willemss van
Interrogatoir 16- 3-1662 1, no. 38 getuige
Attestatie 16- 3-1662 1, no. 37 getuige
 
Dijck, Trijntgen Michielen van
Testament 22-12-1656 1, no.227 comparante; zuster van: Barber, Maerten en
za. Cornelis Michielss van Dijck
Obligatie 7- 5-1662 1, no. 31 comparante, borg; ongehuwd;
zuster: van Maerten Michielen van Dijck
 
Dijcxhooren, Jan Philpse
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 voogd;
broer van: Cornelis Philpss Dijcxhooren
 
Dijcxhooren, Cornelis Philpss
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Pietertge Gerritsdr. van der Marck;
broer van: Jan Philpse Dijcxhoor­en;
zwager van: Adriaen Leendertss Qualm
 
Edelman, Huijgh Jacobss
Testament 1- 3-1659 1, no.159 geh.m. za. Annittge Cornelis
  
Eijde/Heijde(n), Dirck van der
Codicil 16- 7-1662 1, no. 20 ex.-test.; neef van: Maria Coopmans
A. v. renunt. 15- 8-1662 1, no. 16 comparant, won. Oude Tonge; rentmeester, ex.-test.
Insinuatie 16- 8-1662 1, no. 16
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 voogd, ex.-test.
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
za. Eijden, Johan van der
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 geh.m. Geertruidt Marinis Coopmansdr.
 
za. Eyden, Johan Dircxz van der
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 geh.m. Geertruijt Marinis Coopmansdr.
 
Eeijck, Henrick Wouterss van
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 getuige
 
Eijck, Joost Huijbertss van
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 comparant, schout van Zuid-Waddinxveen
 
Eijck, Trintge Jans van
Lening 20- 1-1671 2, no. 81 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Pieter Sijmenss Ridder;
moeder van: Sijmon Pieterss Rid­der
 
Eijckenhout, Jan Janss
Donatie 4- 4-1659 1, no.153 getuige
A. v. voogdij 4- 4-1659 1, no.152 getuige
Testament 4- 4-1659 1, no.151 getuige
 
Elsenhof(f), Evert van
Testament 29-12-1668 2, no. 16 getuige
Procuratie 24- 2-1669 2, no. 17 getuige
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 getuige
A.v.inherentie 31- 3-1669 2, no. 20 getuige
Testament 28- 2-1669 2, no. 21 getuige
Testament 22- 4-1669 2, no. 22 getuige
Procuratie 27- 4-1669 2, no. 23 getuige
Testament 3- 5-1669 2, no. 24 getuige
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 getuige
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 getuige
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a getuige
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 getuige
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 getuige
Obligatie 25- 5-1669 2, no. 30 getuige
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 getuige
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 32 getuige
Keuze & Appr. 10- 2-1670 2, no. 34 getuige
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 getuige
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 getuige
Testament 4- 8-1669 2, no. 40 getuige
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 getuige
Testament 31- 8-1669 2, no. 44 getuige
Acquit & Dech. 5- 9-1669 2, no. 45 getuige
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 getuige
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 getuige
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 getuige
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 getuige
Codicil 12-10-1669 2, no. 54 getuige
Codicil 27-10-1669 2, no. 55 getuige
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 getuige
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 getuige
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 getuige
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 getuige
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63 getuige
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 klerk; getuige
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 getuige
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 getuige
Testament 12- 3-1670 2, no. 68 getuige
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 getuige
Procuratie 12- 5-1670 2, no. 71 getuige
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 getuige
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 getuige
Testament 1-10-1670 2, no. 77 getuige
 
Es, Pr. Janss
Testament 21- 3-1659 1, no.158 getuige
 
(Evenblij), Aechjen Cornelis
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 comparante;
dr.v.: Cornelis Florissen Even ­blij en za. Annittgen;
zuster van: Jan Cornelissen Evenblij
 
(Evenblij), Annittgen Cornelis
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 comparante;
dr.v.: Cornelis Florissen Even ­blij en za. Annittgen;
zuster van: Jan Cornelissen Evenblij
 
Evenblij, Jan Cornelissen
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 broer van: Neeltgen, Marijtgen,
Aechjen en Annittgen Cornelis
 
Evenblij, Cornelis Florissen
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 geh.m. za. Annittgen Cornelis;
vader van: Neeltgen, Maritgen,
Aechjen en Annittgen Cornelis
 
(Evenblij), Marijtgen Cornelis
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 comparante;
dr.v.: Cornelis Florissen Even ­blij en za. Annittgen;
zuster van: Jan Cornelissen Evenblij
 
(Evenblij), Neeltgen Cornelis
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 comparante;
dr.v.: Cornelis Florissen Even ­blij en za. Annittgen;
zuster van: Jan Cornelissen Evenblij
 
za. Ex(c)elent, Cornelis Maertenss
Testament 15- 7-1662 1, no. 21 geh.m. Martijntge Cornelisdr.
Attestatie 19- 6-1668 2, no. 8 geh.m. Annittgen Prsdr.
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 geh.m. Annittge Prs.
Testament 29-12-1668 2, no. 16 geh.m. Annetgen Pieters
Attestatie 12- 6-1669 2, no. 35 geh.m. Annittge Prsdr.
 
Ex(c)elent, Maerten Cornelissen
Attestatie 19- 6-1668 2, no. 8 comparant, gehuwd; z.v.: Annittgen Prsdr.
Testament 29-12-1668 2, no. 16 voogd;
z.v.: Annetgen Pieters
Testament 6-10-1670 2, no. 80 voogd;
broer van: Neeltgen Cornelisdr. Exelent
 
(Excelent), Maritge Pieters
Testament 29-12-1668 2, no. 16 dr.v.: za. Pieter Corneliss Excelent en Maertgen Danen
 
Exelent, Martijntge Cornelisdr.
Testament 15- 7-1662 1, no. 21 comparante; dr.v.: Annittge Pieters;
zuster van: Pietertge Cornelisdr. Exelent
 
Exelent, Neeltgen Cornelisdr.
Attestatie 19- 6-1668 2, no. 8 comparante, gehuwd; dr.v.: Annittgen Prsdr.
Testament 29-12-1668 2, no. 16 geh.m. Cornelis Janss Volbrecht;
dr.v.: Annetgen Pieters
Testament 6-10-1670 2, no. 80 comparante, won. Westachterweg;
geh.m. Cornelis Janss Volbrecht;
zuster van: Maerten Cornelisse Exelent;
behuwdoom: Willem Doemenss Kerckhoff
A. v. revoc. 18- 9-1672 2, no. 80 comparante, won. Westachterweg;
geh.m. Cornelis Janss Volbrecht

za. Excelent, Pieter Corneliss
Testament 29-12-1668 2, no. 16 geh.m. Maertgen Danen;
vader van: Maritge Pieters; z.v.: Annetgen Pieters
 
Exelent, Pietertge Cornelisdr.
Testament 15- 7-1662 1, no. 21 zuster van: Martijntge Corne­lisdr. Exelent
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 comparante, jongedochter
 
za. Filgis, Jan Jacobss
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 geh.m. Marijtgen Jans
 
za. Fiool, Dirck Janss
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63 geh.m. Annetgen Bartholomeus
 
Fijool/Fiool, mr. Jacob
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 getuige
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 chirurgijn; getuige
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 getuige
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63 comparant, won. Berkel; z.v.: Annetgen Bartholomeus
Testament 23- 3-1670 2, no. 69 chirurgijn; getuige
 
Flierden, Ds. Olivier van
Donatie 24- 6-1661 1, no. 69 comparant, won. Bleiswijk
 
za. Fortuijn, Drick Adriaenss
Obligatie 2- 5-1658 1, no.186 geh.m. Trijntgen Huijbertsdr.
Insinuatie 12-11-1660 1, no. 91 geh.m. Trijntgen Huijbrechts
 
Fuijck, Claes Leenertss
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 gorter, won. Bergschenhoek
Attestatie 12-12-1660 1, no. 85 won. Bergschenhoek
Procuratie 14-12-1660 1, no. 84 comparant, gorter; won. Bergschenhoek
 
Fijnenburger, Maerten Corneliss
Attestatie 26-10-1660 1, no. 97 won. Akkersdijk
 
Geerlingh, mr. Teunis
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 getuige
 
Geerlingh, Theunis Joosten
Attestatie 26- 9-1657 1, no.209 comparant
Obligatie 16-12-1658 1, no.169 comparant, schoolmeester te Bergschenhoek;
zwager: Johannes van der Gorse
 
Geest, Jan Cornss van
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 schoonzoon van: Jan Willemss Proot
 
Geest, Jan Willemss
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 comparant; geh.m. Haesgen Barents
 
Geldre/Gelder, Gillis van
Procuratie 5- 3-1662 1, no. 42 procureur bij de Beeckebrugge in Vlaanderen
Procuratie 11- 8-1662 1, no. 17 procureur, won. Zomergem in Vlaanderen
 
Geneuchel., Cornelis Dircxe
Testament 16-11-1659 1, no.138 voogd; schoonzoon van: Martijntge Philpsdr
 
Gillis, .....
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 advocaat te Den Haag
 
Goeijenbier, Cornelis Janss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 schoonzoon van: Jan Willemss Proot
 
Goecoop/Koecoop, Pieter Claess
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 geh.m. Grietge Micchielen
Testament 12- 3-1670 2, no. 68 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Grietgen Micchielen van Dyck

Goes, Willem
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 raad in het Hof van Holland;
geh.m. Anna Maria Soetens
 
Goetraet, Leenert Prss.
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Goor, Jan Gerritss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 comparant, voogd
 
za. Goor, Maertje Gerritsdr.
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 wede. v. Micchiel Maerten Cors;
moeder van: Grietge en Gerrit Micchielss
 
Goor, Willem Gerritss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64 comparant, voogd
 
Gorse, Johannes van der
Obligatie 16-12-1658 1, no.169 jongeman;
zwager van: Teunis Joostenss Geerlingh
 
Gorter, Claes Leenertss
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 comparant, won. Bergschenhoek
 
Grevenbrouck, (mr.) Fransoijs
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 getuige
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 getuige
 
Groen, Dirck Corneliss
Codicil 11-12-1660 1, no. 86 comparant, won. Schiebroek; geh. Annittgen Leenerts
 
Groen, Corns Joosten
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 voogd
 
Groen, Cornelis Corneliss
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 comparant, won. Berkel & Rodenrijs
Testament 12- 8-1661 1, no. 60 voogd; broer van: Neeltgen Cornelisdr.
 
Groenevelt, Gerrit Janss
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 comparant, voogd; geh.m. Neeltgen Gillis
 
Groeningh, Maerten
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 5- 5-1658 1, no.185 procureur voor het Hof van Holland
 
Groot, Aeltge Cornelis de
Testament 21-12-1657 1, no.200 comparante, ongehuwd;
zuster van: Trijntgen Cornelis en
Michiel Cornelis de Groot;
schoonzuster van: Willem Pouwelss van den Bergh
Codicil 2- 1-1658 1, no.199 comparante, ongehuwd
 
za. Groot, Aeltgen Cornelis de
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 dr.v.: za. Pleuntgen Hendris;
zuster van: Trijntge en Grietgen Cornelis, Mi­ch­iel, Claes, Pr. en za. Pouwels Co­r­ne­l­iss de Groot
 
Groot, Claes Corneliss de
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 vader van: Cornelis en Frans Claess Berckhout, en Grietge, Annittge en Elsgen Claesdr.;
broer van: za. Aeltgen Cornelis de Groot
 
Groot, Cornelis Michielen de
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 vader van: Trijntge en Grietgen Cornelis
 
Groot, Michiel Cornelis de
Testament 21-12-1657 1, no.200 voogd; vader van: Grietgen Michielen;
broer van: Aeltge Cornelis de Groot
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 comparant; broer van: za. Aeltgen Cornelis de Groot

Groot, Pr. Corneliss de
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 geh.m. Annittgen Arjens;
vader van: Bastiaentge en Jop Pieterss;
broer van: za. Ae­lt­gen Cornelis de Groot
 
za. Groot, Pouwels Corneliss de
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 broer van: za. Aeltgen Cornelis de Groot
 
Groot, Tryntge Michielen de
Testament 4- 8-1669 2, no. 40 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Jan Adriaenss de Leede
 
Grijph, Pieter
Huurconventie 28- 3-1661 1, no. 76 won. Mechelen in Brabant
 
Chijs, Arij Maertenss van dr.
Testament 22- 4-1669 2, no. 22 won. Hoekeinde in Bleiswijk; getuige
 
Chys, Jan Maertenss van dr.
Procuratie 27- 4-1669 2, no. 23 schoonzoon van: za. Pieter Corss
 
Chijs, Jan Pieterss van der
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25
 
Chijs, Michiel Joosten van der
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 getuige
 
Haen, Gillis Corneliss den
Huw. voorw. 5- 2-1658 1, no.195 comparant, won. Benthuizen;
laatst wednr. v. Annittge Jas­pers;
bruidegom van: Ingetgen Lee ner­tdr.
In­ve­n­ta­ris 14- 5-1658 1, no.196 comparant; geh.m. Ingetge Leenerts
 
za. Haen, Gillis Corneliss den
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 geh.m. Ingetgen Leenertsdr.;
vader van: Neeltgen, Aeltgen,
za. Cornelis, za. Marytgen en za. Teuntgen Gillis
 
Haes, Arent Jacobss de
Obligatie 24- 3-1660 1, no.120 getuige
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 getuige
Huurconventie 24- 3-1660 1, no.118 getuige
Testament 9- 6-1669 2, no. 34 voogd; oom: Sijmon Arentss de Haes
 
Haes, Leenert Sijmonss de
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a comparant; wednr. v. Marijtgen Jansdr.;
zwager: Claes Leenertss Bleijs­wijck
Quitantie 10- 4-1661 1, no. 75 comparant; ex-zwager: Cornelis Dircxe Buijtenwegh
Testament 9- 6-1669 2, no. 34 voogd; z.v.: Sijmon Arentss de Haes
 
Haes, Marijtgen Claesdr. de
Testament 12- 7-1661 1, no. 64 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Bastiaen Hendricxe van Straelen;
moeder van: Marijtgen en za. Weijntgen Bastiaenen, en Hendrick Bastiaenss van Straelen;
schoonmoeder van: Joost Jacobss van Nierop
 
Haes, Sijmon Arentss de
Testament 9- 6-1669 2, no. 34 comparant, won. Schiebroek;
vader van: Hilletgen Sijmons en
Leendert Sijmonss de Haes;
oom van: Arent Jacobss de Haes
 
za. Haes, Symon Arentss de
Keuze & Appr. 10- 2-1670 2, no. 34
 
Hanneman, J.
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant;
rentmeester van de heer van Ze­venhuizen
 
Hanneman, Jacobus
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 z.v.: Johan Hanneman en za. Hele­na Coopmans

Hanneman, Johan
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 wednr. v. Helena Coopmans;
vader van: Jacobus, Johanna en
Cornelis Hanneman
Codicil 16- 7-1662 1, no. 20 voogd; zwager van: Maria Coopmans
In­si­nu­a­tie 16- 8-1662 1, no. 16 wednr. v. Helena Coopmans
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 zwager van: za. Maria Coopmans
 
Hanneman, Johanna
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 dr.v.: Johan Hanneman en za. He­le­na Co­op­m­ans
 
Hanneman, Cornelis
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 z.v.: Johan Hanneman en za. Hele­na Coopmans
 
Hartichvelt, Cornelis Meesen
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Hartichvelt, Mees Corneliss
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 comparant
Insinuatie 12-11-1660 1, no. 91
 
Heensch
zie: Huens
 
Heij, Pr. Abrahamss d'
Testament 26- 9-1670 2, no. 76 comparant, mr. kleermaker; won. Bergschenhoek;
geh.m. Aeltgen Jansdr
 
Heijde(n), Dirck van der
zie: Eijde, Dirck van der
 
Helm, Adriaen Corneliss van der
Attestatie 9- 5-1662 1, no. 30 getuige
 
Helm, Aert Leendertss van der
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 getuige
Transportacte 3- 9-1662 1, no. 11 getuige
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 getuige
 
Hensbrock, Dirck Corneliss
Attestatie 27-12-1656 1, no.226 getuige
 
Hensbroeck, Pr. Cornelisse
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 getuige
 
Hersele, Jacob van
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Hessel, Cornelis van
Procuratie 7-12-1658 1, no.170 getuige
 
Heuns, Joris Pieters
zie: Huens, Joris Pieterss
 
Heuvel, Dirck Danielss van den
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 comparant, herbergier te Zuid Waddinxveen
 
za. Hobbe, Cornelis Janss
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 won. Bergschenhoek
 
za. Hobbe, Cornelis Piertss
Testament 29-12-1668 2, no. 16
 
Hodenpijl, Aldert
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 getuige
 
Hodenpijl, Job Adriaenss
Accoord 17-10-1660 1, no.101 comparant, won. Vlaardinger Ambacht

Hoodenpijl, Cornelis Pieterss
Accoord 17-10-1660 1, no.101 comparant; geh.m. Marijtge Taemss Brouwer
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Maertge Taems Brouwer
 
Houve, Adriaen Dircxs van der
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 comparant, jongeman; won. Noordeinde van Berkel
 
Hoeven/Houve, Dirck Dircxe van der
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 comparant, won. Berkel & Rodenrijs
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 comparant, jongeman; won. Noordeinde van Berkel
 
Houve, Joris Prs van
Transportacte 3- 9-1662 1, no. 11 getuige
 
Houven, Maerten van der
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 lakenkoper te Rotterdam
 
Hoff, Gerrit Leenertss van der
Testament 14- 6-1662 1, no. 26 voogd
 
Hofflandt, Abraham
Obligatie 2- 5-1658 1, no.186 procureur te Berkel
Obligatie 5- 5-1658 1, no.185 procureur te Berkel
Obligatie 25- 9-1658 1, no.171a getuige
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 comparant, borg; baljuw van Bleiswijk
A. v. cautie 12-11-1660 1, no.100
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 baljuw en schout; getuige
 
Hofflant, Arijaentge Jans
Obligatie 23- 5-1669 2, no. 29 comparante, borg; won. Berkel; wede.
 
Hofflant, Gerrit Janss
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188
Attestatie 22- 4-1658 1, no.187
Attestatie 4-12-1659 1, no.136
 
Hofflt., Claes Cornss
Testament 1- 3-1659 1, no.159 voogd;
z.v.: Cornelis Claess Hofflandt
en Arijaentge Cornelisdr
 
Hofflant, Claes Pieterss
Obligatie 11- 4-1660 1, no.112a comparant, won. Delft;
broer van: Marijtgen Pieters
 
Hofflt., Cornelis
Insinuatie 12-11-1660 1, no. 91 bode van Bleiswijk; getuige
 
Hofflandt, Cornelis Claess
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188 comparant, oud 65 jr.; won. Bergschenhoek
Attestatie 22- 4-1658 1, no.187 comparant, oud ca. 65 jr.; won. Bergschenhoek
Testament 1- 3-1659 1, no.159 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Arijaentge Cornelisdr.;
vader van: za. Annittge, Cornelis en
Claes Cornss Hofflt.
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 comparant, oud ca. 67 jr.; won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 comparant, oud ca. 67 jr.; won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 92 getuige
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 comparant, oud ca. 68 jr.; won. Bergschenhoek
Testament 2- 7-1661 1, no. 67 getuige
 
Hofflt., Cornelis Corss
Testament 1- 3-1659 1, no.159 voogd; z.v.: Cornelis Claess Hofflandt
en Arijaentge Cornelisdr
 
Hofflt., Marijtgen Cornelis
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 comparante, won. Westweg bij
Bergschenhoek;
nicht van: Reijmbrant Prss Swager

Hoflant, Michiel Leendertss
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 getuige
 
Hofflant, Pieter
Huurconventie 28- 3-1661 1, no. 76 getuige
 
Hofstede, Nicolaes van
Testament 4- 8-1669 2, no. 40 getuige
 
za. Hoffwegen, Inge Willemss
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 overl. te Rotterdam;
broer van: za. Theunis Willemss Hoffwegen
 
za. Hoffwegen, Theunis Willemss
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 vader van: Leenert en Neeltgen Thonis;
broer van: za. Inge Willemss Hoffwegen
 
Hogeboom
zie: Hogenboom
 
Hogebrug
zie: Hoogbrug
 
Hoogenboom, Aernoldus Gerritss
Procuratie 11- 2-1662 1, no. 44 z.v.: za. Gerrit Corneliss Hoogenboom;
broer van: Cornelis Gerritss Hoogenboom
 
Hoogenboom, Egbertus Gerritss
Procuratie 11- 2-1662 1, no. 44 z.v.: za. Gerrit Corneliss Hoogenboom;
broer van: Cornelis Gerritss Hoogenboom
 
Hoogenboom, Cornelis Dircxe
Procuratie 23-10-1658 1, no.171 won. aan de Geestbrug
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 comparant, voogd
 
Hoog(e)boom, Cornelis Gerritss
Testament 1- 3-1659 1, no.159 getuige
Procuratie 11- 2-1662 1, no. 44 comparant, won. Bergschenhoek;
z.v.: za. Gerrit Corneliss Hoogenboom;
broer van: Egbertus en Aernoldus Hoogenboom
 
Hoogendorp, Daniel van
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 hoogbaljuw en dijkgraaf van Schieland
Procuratie 24-11-1659 1, no.137 heer van de Wildevenen;
baljuw en dijkgraaf van Schieland
 
Hoogerveen, Arent Gerritss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 getuige
 
Hoogerveen, Cornelis Adriaenss
Testament 2-10-1661 1, no. 55 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Jaepjen Cornelis
 
Hoogerwerf, Pouwels Gilliss
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 32 comparant, won. Bleiswijk
 
Hoogeveen, Adriaen Leenertss
Resolutie 1- 3-1660 1, no.123 comparant
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 comparant;
broer van: za. Bastiaen Leenderss Roodenrys
 
Hoogeveen, Gerrit Janss
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 comparant;
geh.m. Marijtgen Vechters
 
Holl, Joost Arjenss int
Procuratie 24- 1-1659 1, no.165 won. Waarder; getuige
 
Holijerhouc, Jorijs Leenertss
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129
 
Holijerhouck, Claes Leenertss
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 voogd;
erfgen. v.: za. Adriaen Janss
 
Holijerhouck, Leenert Leenertss
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 comparant;
z.v.: Leenert Joriss en za. Arij aentgen Jansdr.
 
Holijerhouck, Schrevel Leenerts
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 erfgen. v.: za. Adriaen Janss
 
Hoogh, Abraham/Abram de
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 te Zevenhuizen
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 getuige
 
Hoogh, Abraham Maertenss d'
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1 comparant, won. Zevenhuizen
 
Hooch, Huybert/-brecht Abrahamse de
Lening 20- 1-1671 2, no. 81 getuige
Overeenkomst 23- 2-1671 2, no. 83 getuige
 
Hoogh, Leenert Cornss de
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 won. Katwijk
 
Hoog(e)brugh, Abraham (van)
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 procureur voor het Hof van Holland
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 procureur voor het Hof van Holland en de
Hoge Raad in Holland
Procuratie 24- 1-1659 1, no.165 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 procureur voor het Hof van Holland
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 procureur voor het Hof van Holland
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 procureur voor het Hof van Holland
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 procureur voor het Hof van Holland
 
za. Hoos, Gerrit Adriaenss
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47
 
Hooren, Louweris Pieterss van de
Procuratie 24- 1-1659 1, no.165 comparant, won. Zegwaart
 
Jnthout, Michiel Louwerisse
Obligatie 30-12-1662 1, no. 1 comparant, won. Bergschenhoek
 
Houten, mr. Dirck van
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 chirurgijn
 
Hove, Adriaen van der
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52
 
Huens/Heensch/Heuns, Joris Pieterss
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 getuige
Obligatie 14- 6-1659 1, no.146 getuige
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 getuige
 
Huysman, Bonefaes Pieterss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 voogd
 
Huijsman, Dirck Jacobss
A. v. voogdij 18- 9-1661 1, no. 57 voogd; ex-zwager van: Claes Meesen

Huijsman, Dirck Corneliss
Transportacte 9- 2-1659 1, no.161 comparant, won. Bergschenhoek;
zwager: Vranck Leenertss
Donatie 4- 4-1659 1, no.153 comparant; z.v.: Marijtge Jansdr.
 
za. Huijsman, Jacob Dircxe
Donatie 4- 4-1659 1, no.153 geh.m. Marijtge Jansdr.
A. v. voogdij 4- 4-1659 1, no.152 geh.m. Marijtge Jansdr.
 
Huysman, Jacob Pieterss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 getuige
 
(Hu_sman), Cornelia Cornelis
Testament 1-12-1660 1, no. 88 dr.v.: za. Cornelis Huijsman en Geertgen Jansdr.
 
za. Hu_sman, Cornelis
Testament 1-12-1660 1, no. 88 geh.m. Geertgen Jansdr.;
vader van: Cornelia Cornelis
 
Huijsman, Cornelis Janss
Testament 14- 6-1662 1, no. 26 voogd
 
Huijsman, Cornelis Corneliss
Attestatie 4-12-1659 1, no.136 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 23-12-1659 1, no.135 getuige
 
Hulst, Jan Arentss van
Testament 28- 8-1657 1, no.210 getuige
 
Hurck, Frans van
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 notaris te Delft
 
Immerseel, Adriaen van
Obligatie 24- 3-1660 1, no.120 te Rotterdam
 
za. Jas, Claes Dircxe
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 geh.m. Hilletgen Fredericxdr.
 
Jongh, Adriaen Janss de
Attestatie 26-11-1657 1, no.203 getuige
Huw. voorw. 5- 2-1658 1, no.195 gezworene van Berkel; getuige
 
za. Jongh, Adriaen Janss de
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 geh.m. Neeltgen Thonisdr.
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 geh.m. Neeltgen Anthonisdr.
 
Jongh, Willem Corneliss
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 comparant, oud ca. 50 jr.; won. Hillegersberg
 
Jonge, J. J. de
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Jongeneele, krn. v. Hendrick Corneliss
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Jongeneel/Jongeneelen, Leenert Hendricx
Obligatie 2- 5-1658 1, no.186 arbiter; getuige
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 schoonvader van: Jacob Hille brantss
A. v. cautie 12-11-1660 1, no.100
 
Jonck, Dirck Thomasse
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 getuige
 
za. Kaescooper, Arijen Meese
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 geh.m. Pleuntge Roelants
 
za. Kaede, Adriaen Corss van dr.
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Annetge Taems
 
Kade, Geertgen Willems van der
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 comparante, geh.m. Jacob Pieterss Bosch;
eerder wede. v. Dirck Janss van IJselmeer
Cannius, Jacobus
In­si­nu­a­tie 22- 8-1662 1, no. 16 advocaat te Rotterdam;
vader van: Petronella Cannius
­In­si­nu­a­tie 23- 8-1662 1, no. 16 advocaat te Rotterdam;
vader van: Petronella Cannius
 
Cannius, Petronella
Testament 13- 7-1662 1, no. 22
In­si­nu­a­tie 22- 8-1662 1, no. 16 dr.v.: Jacobus Cannius
­In­si­nu­a­tie 23- 8-1662 1, no. 16 dr.v.: Jacobus Cannius
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10
Obligatie 23- 5-1669 2, no. 29 won. Bergschenhoek
 
Cannius, Theod.
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 won. Bergschenhoek
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Cappelle, Arijaentgen Jans van
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 comparante, jongedochter
 
Cappelle/Coppelle, Jan Gerritss van
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188
Attestatie 4-12-1659 1, no.136
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 getuige
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 getuige
Testament 7- 8-1662 1, no. 18 comparant, won. Be­rg­sc­he­n­h­oek aan
de Westac­h­te­r­w­eg;
geh.m. Hillitgen Maertensdr.;

Coppellenaer, Adriaen Adriaenss
Procuratie 12- 5-1670 2, no. 71 comparant, won. Achterweg;
neef: Adriaen Janss van der Leeuw
 
Cappellenaer, Dirck Adriaenss
Transportacte 16- 3-1659 1, no.156 won. Hillegersberg;
neef van: Vranck Teuniss Verdoes
 
Cappellenaer, Teuntgen Adriaens
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 wede. v. Cornelis Willemss Speelman
Transportacte 9- 2-1659 1, no.162 wede. v. Cornelis Willemss Speelman
 
Keer, Dirck Dirck Claess
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Keijser, Arijen Prss.
Procuratie 21- 4-1659 1, no.150 getuige
 
Keijser, Gabriel Janss
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparant; geh.m. Geertgen Arjens Verkade
 
Keyser, Huych Gerritss
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 comparant, won. Schinkelveen
onder Capelle a/d IJssel
 
Keyser, Claes Janss
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 getuige
 
Keijserswaert, Corns. van
Attestatie 20- 2-1657 1, no.219 damhouder te Leidschendam
 
Kercke, France van den
Procuratie 5- 3-1662 1, no. 42 won. Zomergem
 
Kerckenringh, Barent Gerritss
Obligatie 5- 5-1658 1, no.185
Interrogatie 9- 2-1659 1, no.163
Procuratie 5- 3-1662 1, no. 42 comparant, won. Berkel; geh.m. Neeltgen Eliasdr. Wille
Approbatie 8- 3-1662 1, no. 42
 
za. Kerckenringh, Barent Gerritss
Procuratie 11- 8-1662 1, no. 17 geh.m. Neeltgen Eliasdr. Wille
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 geh.m. Neeltgen Eliasdr.
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 geh.m. Neeltge Eliasdr
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 geh.m. Neeltgen Eliasdr.
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 geh.m. Neeltgen Eliasdr.
 
Kerckenringh, David
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 comparant
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 z.v.: Neeltgen Elias
 
Kerckenringh, David Barentss
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 getuige
 
Kerckeringh, Johannes Barentss
Testament 20- 1-1660 1, no.130 comparant;
geh.m. Trijntgen Adriaens
 
za. Kerckhoff, Jacob Arjenss
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 geh.m. Leentgen Arjens
 
Kerckhoff, Jan Reijerss
Testament 9- 6-1669 2, no. 34 won. Schiebroek;
getuige
 
Kerckhoff, Cornelis Corneliss
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 comparant, oud ca. 46 jr.; won. Hillegersberg
Huw. voorw. 4- 3-1661 1, no. 78 comparant; vader van: Leentgen Cornelis
 
Kerckhoff, Michiel Corneliss
Attestatie 4-12-1659 1, no.136 comparant, won. Bergschenhoek
Procuratie 31- 3-1671 2, no. 84 kleermaker; getuige;
meester van: Hendrick Barentss van Tijl
 
Kerckhoff, Willem Do(e)menss
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 won. Hillegersberg
Testament 6-10-1670 2, no. 80 voogd;
behuwdoom van: Neeltgen Corne­lisdr. Exelent
 
Kerckslop, Adriaen Andriess
Attestatie 20- 2-1657 1, no.219 comparant
 
Kett, Claes Jacobss
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 comparant, schepen van Hazerswoude
 
Keetelboeter, Pr.
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 kousenverkoper
 
Ceulen, Jacob Dircxe van
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
 
Keulen, Jacob Pieterss van
A. v. voogdij 4- 4-1659 1, no.152 schoonzoon van: Marijtge Jansdr.
Testament 4- 4-1659 1, no.151 comparant, won. Hillegersberg aan het Oosteinde;
geh.m. Marijtge Jacobsdr
 
Kint, Cornelis
zie: Adriaen Corneliss alias Cornelis Kint

Claeuw, Abraham Foppen van der
Attestatie 22- 4-1662 1, no. 33 comparant, oud ca. 48 jr.; won. Zegwaart
Attestatie 9- 5-1662 1, no. 30 comparant, oud ca. 48 jr.; won. Zegwaart
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25 comparant, oud ca. 48 jr.; won. Zegwaart
 
Clapwyck, Cornelis Adriaenss
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 comparant; geh.m. Claesje Sijmons van Zuylen
 
Claveren, Gerrit Cornss van
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129 wednr. v. Annittgen Leenrts
 
Claveren, Huijbrecht Sijmonss van
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 geh.m. Marijtgen Leenderts van Alphen
 
Cleij, Gerrit Willemss
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 won. in de IJsselmeer
 
Cleyburgh, .......
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 apotheker te Rotterdam
 
Cleijn, Adriaen Arentss
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 comparant, won. Hillegersberg aan de Westweg;
z.v.: za. Arent Cornelissen Cle­ijn;
zwager: David Pieterss Coolen
 
Cleijn, Arent Cornelis
Attestatie 6-10-1657 1, no.207
 
za. Cleijn, Arent Cornelissen
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 vader van: Adriaen Arentss Cleijn
 
Cleijn, Marijtgen Arentsdr.
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 geh.m. David Pieterss Coolen
 
Cleijweght, Adriaen Adriaenss
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 comparant, won. Abtswoude;
bruidegom van: Jannittgen Hendricxdr. van Schagen;
eerder wednr. v. Aeltgen Jansdr.
 
Cleijwegh, Jan Janss
Testament 12- 5-1662 1, no. 29 geh.m. Wijve Joosten
 
Cleywech, Pieter Janss
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 comparant; molenmeester van Moerkapelle van
1668-70
 
Klinckert, Leenert Leenertss
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 voogd
 
Kloeting, Jacob Philpss van
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 getuige
 
Cloetinge, Philps Jacobss van
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 herbergier; getuige
 
Cloot, Hendrick Janss van der
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 won. Rotterdam
 
Knechje, Meyndert Andriess
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Kouckebacker, Cornelis
Codicil 19- 1-1658 1, no.197 notaris te Delft
 
Koecoop, Pieter Claess
zie: Goecoop, Pieter Claess
 
Koets, Pieter Adriaenss van der
Codicil 27-10-1669 2, no. 55 voogd; neef van: Nelletgen Arents
 
Cocq, Abraham Leenertss de
Attestatie 22- 4-1662 1, no. 33 bleker aan de Molenweg in Zegwaart
Attestatie 9- 5-1662 1, no. 30 bleker, won. Molenweg in Zegwaart
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25
 
Cocq, Dirck Maertenss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 vader van: Cornelis Dircxs Cocq
 
Kock, Jan Adriaenss
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 comparant, won. Berkel & Roden­rijs
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 comparant, won. Berkel
 
Cocq, Cornelis Dircxe de
Belofte 24-12-1660 1, no. 83 getuige
Transportacte 24-12-1660 1, no. 82 getuige
 
Cocq, Cornelis Dircxs
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 minderjarig;
z.v.: Dirck Maertenss Cocq;
erfgen. v.: za. Jacob Janss
 
Cocq, Cornelis Cornelisse de
Testament 15-10-1662 1, no. 5 voogd
 
Colder, Claes Gerrebrantss
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75 getuige
 
Coolen, David Pieterss
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 comparant, won. De Lier;
geh.m. Marijtgen Arentsdr. Cle­ijn;
zwager van: Adriaen Arentss Cleijn
 
Kolff, wede. v. Claes Jacobss
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
 
Comen, Hendrick Corneliss
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 comparant, voogd;
z.v.: za. Cornelis Janss Comen
Attestatie 31- 7-1662 1, no. 19 comparant, oud ca. 42 jr.;
won. Hillegersberg aan het Oosteinde
 
za. Comen, Cornelis Janss
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 voogd; vader van: Hendrick Corneliss Comen
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 geh.m. Marijtgen Claes
 
za. Coningh, Feys Heijndricxsz de
A. v. voogdij 15- 9-1659 1, no.142 geh.m. Jannetgen Adriaens;
broer van: Leendert Hendricxs de Koningh
 
Koningh, Leendert Hendricxs de
A. v. voogdij 15- 9-1659 1, no.142 broer van: za. Feys Heijndricxsz de Coningh
 
Conijn, Jan Janss
Obligatie 13-12-1661 1, no. 50 comparant, jongeman;
won. aan de Rotte onder Hille ­gersberg
 
Conynenburch, Gerrit Arentss
A.v.inherentie 31- 3-1669 2, no. 20 getuige
 
Coninenburgh, Jacob Prss
Testament 15-10-1662 1, no. 5 voogd
 
Coninenburgh, Jan Arentss
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 kleermaker; getuige; knecht: Jan Claess Leefflangh
Lening 20- 1-1671 2, no. 81 getuige
 
Coninenb., Jannetgen Arentsdr. van
Testament 3- 2-1657 1, no.222 comparante;
geh.m. Cornelis Arjens Volckertss
 
Coninenburgh, Leenert Adriaenss
Obligatie 6- 5-1658 1, no.183 won. Berkel
Obligatie 6- 5-1658 1, no.182 won. Berkel
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 won. Noordeinde van Berkel
 
Coij, Leenert Cornelis
Codicil 9-12-1657 1, no.201 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Machtelt Cornelis
Testament 1-12-1660 1, no. 88
 
Coijman, Gerrit Jacobss
Testament 7- 8-1659 1, no.145 voogd
 
Coijman, Jan Janss
Obligatie 19-10-1662 1, no. 4a getuige
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 getuige
 
Kool, Adriaen Corneliss
Testament 3- 2-1657 1, no.222 getuige
Codicil 9-12-1657 1, no.201 won. Berkel; getuige
Testament 9- 5-1659 1, no.149 comparant, timmerman; won. Berkel;
geh.m. Lydewijtge Arentsdr.
 
Kool, Cornelis Sijmonss
Testament 5- 5-1658 1, no.184 comparant, schipper; geh.m. Neeltgen Prs.
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 getuige
Obligatie 13-12-1661 1, no. 50 getuige
Testament 6- 3-1662 1, no. 40 getuige
 
Coopmans, Geertruidt Marinis
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 comparante, won. Ooltgensplaat;
wede. v. Johan van der Eijden
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 penningmeesteresse van de Weipolder;
wede. v. Johan Dircxz van der Eyden; getuige
 
za. Coopmans, Helena
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 geh.m. Johan Hanneman;
moeder van: Jacobus, Johanna en Cornelis Hanneman;
zuster van: Maria Coopmans
In­si­nu­a­tie 16- 8-1662 1, no. 16 geh.m. Johan Hanneman
 
Coopmans, Maria
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 comparante, won. bij Bergschen­hoek;
zuster van: za. Helena Coopmans
Codicil 16- 7-1662 1, no. 20 comparante; schoonzuster van: Johan Hanne­mans;
neef: Dirck van der Heijde(n)
 
za. Coopmans, Maria
A. v. renunt. 15- 8-1662 1, no. 16
In­si­nu­a­tie 16- 8-1662 1, no. 16
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 een klopje; overl. buiten Rotterdam 17 juli 1662;
schoonzuster van: Johan Hanneman
 
Coopmoyer
zie: Copmoyer
 
Coornwinder, Adriaen
A. v. revoc. 6- 9-1656 1, no.230 secretaris van Berkel; getuige
Attestatie 17-12-1656 1, no.228 secretaris; getuige
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213 secretaris; getuige
Obligatie 31- 5-1657 1, no.212 secretaris te Berkel; getuige

za. Coornwinder, Adriaen
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 secretaris van Berkel;
geh.m. Neeltgen Jansdr.
 
Coornwinder, David
A. v. revoc. 6- 9-1656 1, no.230 secretaris van De Tempel; getuige
Procuratie 3- 3-1657 1, no.216 getuige
Attestatie 26- 9-1657 1, no.209 getuige
Testament 7-10-1657 1, no.206 secretaris van Berkel; getuige
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 secretaris; getuige
Testament 21-12-1657 1, no.200 secretaris; getuige
Codicil 19- 1-1658 1, no.197 secretaris; getuige
Huw. voorw. 5- 2-1658 1, no.195 secretaris van Berkel; getuige
Transportacte 24- 3-1658 1, no.191 getuige
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 getuige
Testament 8- 9-1658 1, no.173 secretaris; getuige
Testament 21- 3-1659 1, no.158 secretaris; getuige
Testament 9- 5-1659 1, no.149 secretaris; getuige
Obligatie 18- 5-1659 1, no.148 secretaris van Berkel
Obligatie 14- 6-1659 1, no.146 secretaris van Berkel
Testament 7- 8-1659 1, no.145 getuige
Verzoening 12- 8-1659 1, no.143 secretaris; getuige
Obligatie 23-12-1659 1, no.135 secretaris te Berkel
Procuratie 12- 2-1660 1, no.126 getuige
Procuratie 1- 4-1660 1, no.116 getuige
Obligatie 23- 5-1660 1, no.111b secretaris van Berkel
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a secretaris; getuige
Procuratie 13- 7-1660 1, no.109 broer van: Vedastus Coornwinder; getuige
Obligatie 18- 7-1660 1, no.107 getuige
Obligatie 24- 7-1660 1, no.106 secretaris te Berkel
Testament 8- 8-1660 1, no.105 secretaris; getuige
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 secretaris; getuige
Attestatie 10-10-1660 1, no.103 secretaris; getuige
Attestatie 10-10-1660 1, no.102 secretaris; getuige
A. v. cautie 12-11-1660 1, no.100 getuige
Obligatie 13- 5-1661 1, no. 72 secretaris; getuige
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 getuige
A. v. revoc. 4-12-1661 1, no. 66 getuige
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 secretaris; getuige
Procuratie 11- 2-1662 1, no. 44 secretaris te Berkel; getuige
Testament 5- 3-1662 1, no. 41 secretaris; getuige
Obligatie 23- 4-1662 1, no. 32 getuige
Obligatie 18- 5-1662 1, no. 28 secretaris te Berkel
Attestatie 31- 7-1662 1, no. 19 secretaris; getuige
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 secretaris; getuige
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 secretaris
Obligatie 19-10-1662 1, no. 4a secretaris; getuige
Obligatie 30-12-1662 1, no. 1 secretaris; getuige
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 secretaris; getuige
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1 secretaris; getuige
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 comparant, borg; secretaris te Berkel
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 secretaris; getuige
Attestatie 5- 7-1668 2, no. 13 secretaris; getuige
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 secretaris
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a comparant, borg; secretaris van Berkel & Rodenrijs
Obligatie 23- 5-1669 2, no. 29 secretaris; getuige
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 secretaris van Berkel
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 secretaris te Berkel; getuige
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 secretaris; getuige
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 secretaris; getuige
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 comparant, secretaris
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 secretaris; getuige
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 secretaris te Berkel
 
Coornwinder, Pieter
Attestatie 10- 3-1658 1, no.192 getuige
Obligatie 5- 5-1658 1, no.185 getuige
Testament 5- 5-1658 1, no.184 getuige
Obligatie 6- 5-1658 1, no.183 getuige
Obligatie 6- 5-1658 1, no.182 getuige
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 getuige
A. v. renunt. 16- 6-1658 1, no.178 getuige
Obligatie 25- 9-1658 1, no.171a getuige
Procuratie 23-10-1658 1, no.171 getuige
Interrogatie 9- 2-1659 1, no.163 getuige
Testament 12- 8-1659 1, no.141 getuige
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 getuige
Procuratie 1- 4-1660 1, no.116 getuige
Procuratie 13- 7-1660 1, no.109 broer van: Vedastus Coornwinder; getuige
Obligatie 18- 7-1660 1, no.107 getuige
Obligatie 24- 7-1660 1, no.106 getuige
Attestatie 25-10-1660 1, no. 99 getuige
Attestatie 25-10-1660 1, no. 98 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 94 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 93 getuige
Testament 13-11-1660 1, no. 90 getuige
Testament 1-12-1660 1, no. 88 getuige
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 getuige
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 getuige
Testament 13- 3-1661 1, no. 77 getuige
Obligatie 13- 5-1661 1, no. 72 getuige
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 getuige
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 getuige
Codicil 25- 9-1661 1, no. 56 getuige
Testament 11-10-1661 1, no. 53 getuige
Obligatie 23- 4-1662 1, no. 32 getuige
Obligatie 7- 5-1662 1, no. 31 getuige
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25 getuige
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 won. Berkel
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 getuige
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 getuige
Keuze & Appr. 10- 2-1670 2, no. 34 getuige
 
Coornwinder, Pr. Adriaenss
Testament 15- 4-1658 1, no.189 getuige
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188 getuige
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 getuige
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 getuige
 
Coornwinder, Vedastus
Procuratie 13- 7-1660 1, no.109 notaris;
broer van: David en Pieter Coornwinder
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 notaris en procureur
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 notaris te Berkel
 
Coot, Ewouwt Jacobss
Insinuatie 4- 1-1662 1, no. 51 getuige
 
Coot, Gerrit Jacobss
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 won. Hillegersberg
 
Koot, Jan Adriaenss
Testament 21- 4-1662 1, no. 34 voogd;
broer van: Leenert Adriaenss Koot
 
Coot, Cornelis Arijenss
Testament 4-10-1669 2, no. 51 getuige
 
Koot, Leenert Adriaenss
Testament 21- 4-1662 1, no. 34 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Ingetgen Claesdr.;
broer van: Jan Adriaenss Koot

Co(o)pmoijer, Adriaen
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 procureur voor het Hof van Holland
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 procureur voor het Hof van Holland
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 procureur voor de Hoven van Jus­tie
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
 
Coppelle, van
zie: Capelle, van
 
Coppellenaer
zie: Cappellenaer
 
Cortehooff/Korthoef, Claes Hendricxe
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 scheepmaker, won. Oosteinde bij Bergschenhoek
 
Cos, Arent Corneliss
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 won. Bergweg
Insinuatie 10-12-1661 1, no. 51 won. Bergweg; vader van: za. Philps Arentss Cos
Insinuatie 4- 1-1662 1, no. 51
 
(Cos), Cors
Testament 9- 8-1661 1, no. 62 geb. okt./nov. 1649;
z.v.: Philps Arentss Cos en
Marijtgen Cornelisdr.
 
(Cos), Cornelis
Testament 9- 8-1661 1, no. 62 geb. dec. 1651;
z.v.: Philps Arentss Cos en Marijtgen Cornelisdr.
 
Cos, Philps Arentss
Attestatie 10-10-1660 1, no.103 won. Bergschenhoek aan de Westachterweg;
geh.m. Marijtge Cornelis;
dienstknecht: Leenert Gilliss;
dienstmaagd: Bettgen Cornelis
Attestatie 10-10-1660 1, no.102 won. Bergschenhoek aan de Westachterweg;
geh.m. Marijtgen Cornelis;
ex-dienstmaagden: Crijntgen Gerrits, Marijtgen Adriaens en Willempje Jans
Attestatie 25-10-1660 1, no. 99 won. Bergschenhoek aan de Westachterweg;
dienstmaagd: Bettgen Cornelis
Attestatie 25-10-1660 1, no. 98 geh.m. Marijtge Cornelis
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 won. Bergschenhoek aan de Westachterweg;
geh.m. Marijtgen Cornelis
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 94 dienstmaagd: Bettgen Cornelis
Attestatie 31-10-1660 1, no. 93 dienstmaagd: Bettgen Cornelis
Attestatie 31-10-1660 1, no. 92 won. bij Bergschenhoek; dienstmaagd: Bettgen Cornelis
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 geh.m. Marijtgen Cornelis
zwager van: Claes Corneliss Berckel,
Jan Corneliss, Adriaen Corneliss, Adriaen Engelen van
Bleijswijck, Dirck Teunisse Verdoes en Jan Corneliss
Testament 9- 8-1661 1, no. 62 comparant, won. Bergschenhoek
aan de Westachterweg;
geh.m. Marijtgen Cornelisdr.;
vader van: Cors en Cornelis Philpss
 
za. Cos, Philps Arentss
Insinuatie 10-12-1661 1, no. 51 geh.m. Marijtge Cornelis; z.v.: Arent Cornelisse Cos
A. v. voogdij 11- 6-1662 1, no. 27 geh.m. Marijtgen Cornelisdr.
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 overl. te Hillegersberg; geh.m. za. Marijtgen Cornsdr.
 
Coster, Huybert Adriaenss de
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 getuige
 
Kraen, Aert Corneliss
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 comparant, oud-ambachtsbewaarder
van Hazerswoude
 
Craemer, Bastiaen Corneliss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 voogd; z.v.: Pleuntgen Andries
 
za. Cramer, Cornelis Bastiaenss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 geh.m. Pleuntgen Andries
 
Craemer, Cornelis Corneliss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 voogd; z.v.: Pleuntgen Andries
 
Cranendonck, Willem Danielss van
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 getuige
Boedelsch. 25- 8-1662 1, no. 13 getuige
 
Croeser, Corns Leendertss
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 vader van: za. Ariaentgen en za.
Trijntge Cornelisdr
 
Croneveen, Cornelis Adriaenss
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 bakker, won. Noordeinde van Ber­kel
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 getuige
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 getuige
 
Crijsman, Isbrant Adriaenss
Procuratie 14-12-1660 1, no. 84
 
Cuijck, Maertijnis van
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28
 
Cuyper, Claes Jacobss
Attestatie 20- 2-1657 1, no.218 comparant, oud 76 jr.;
veerschuitknecht, won. Leidschen­dam
 
Custer, Hartman de
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 procureur voor het gerecht van Hillegersberg
 
Laen, Claes Cornelis van der
Vertichting 1-12-1660 1, no. 89 comparant, voogd;
geh.m. Annittgen Joris
 
Lalandre, Johan
Disapprobatie 9- 3-1662 1, no. 39 getuige
 
Langelaen, Adriaen Janss
Donatie 24- 6-1661 1, no. 69 gorter te Bleiswijk; getuige
Testament 1- 8-1661 1, no. 63 broer van: Sijmon Janss Langelaen
 
Langelaen, Vranck Pieterss
Attestatie 17-12-1656 1, no.228 comparant, gezworene
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 ex.-test.
Procuratie 23-10-1658 1, no.171 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 comparant, voogd
 
za. Langelaen, Vranck Pieterss
Approbatie 28- 4-1661 1, no. 73 overl. te Berkel;
erfgenaam: oa. Bastiaen Gerre­brantss
 
Langelaen, Hollant Corneliss
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 herbergier te Bleiswijk; getuige
 
Langelaen, Claes Meesen
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 won. Berkel
 
Langelaen, Cornelis Pieterss
Codicil 31-10-1657 1, no.205 getuige
Approbatie 28- 4-1661 1, no. 73 getuige
 
Langelaen, Pr. Cornelissen
Caveling 15-12-1669 2, no. 60
 
Langelaen, Sijmon Janss
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 comparant, won. Berkel
Testament 1- 8-1661 1, no. 63 comparant, jongeman; won. Noordeinde van Berkel;
z.v.: Gooltgen Ingenss;
broer van: Adriaen Janss Langelaen en Lijntgen Jans;
zwager van: Jan Corneliss
 
Langerack, Neeltgen Jansdr.
Testament 13- 3-1661 1, no. 77 comparante, won. Berkel;
geh.m. Claes Hillebrantss Overvest
 
Langevelt, Evert Engelen
A. v. cautie 12-11-1660 1, no.100 getuige
 
Langevelt, Mouweringh Claess
Obligatie 23- 5-1660 1, no.111b comparant, won. Berkel
 
Leede, Jan Adriaenss de
Testament 4- 8-1669 2, no. 40 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Tryntge Michielen de Groot
 
Leede, Pieter Adriaenss de
Obligatie 6- 5-1658 1, no.183 won. op de Leede; getuige
Obligatie 6- 5-1658 1, no.182 getuige
Staat en Inv. 8- 4-1660 1, no.115 geh.m. Marijtgen Hendricx
Accoord 8- 4-1660 1, no.114 comparant; geh.m. Marijtgen Hendricx
Accoord 8- 4-1660 1, no.113 comparant; geh.m. Marijtgen Hendricx
 
Leefflangh, Jan Claess
Transportacte 1-10-1670 2, no. 79 knecht van: Jan Arentss Coninenburgh; getuige
 
Leeflangh, Maerten Adriaenss
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maertje Pouwelsdr. Buytewech;
broer van: Isbrant Adriaenss Leeflangh
 
Leeflangh, Isbrant Adriaenss
Testament 26- 8-1669 2, no. 43 voogd; broer van: Maerten Adriaenss Leeflangh

Leeflangh, Isbrant Jacobss
Testament 16-11-1659 1, no.138 getuige
Obligatie 11- 4-1660 1, no.112a getuige
Testament 9- 8-1661 1, no. 62 getuige
Testament 8-10-1661 1, no. 54 getuige
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 getuige
Procuratie 5- 3-1662 1, no. 42 getuige
Testament 21- 4-1662 1, no. 34 getuige
Obligatie 7- 5-1662 1, no. 31 getuige
Attestatie 31- 7-1662 1, no. 19 getuige
Testament 7- 8-1662 1, no. 18 getuige
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 getuige
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 getuige
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 getuige
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 getuige
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 getuige
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 comparant, won. Berkel
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 getuige
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63 getuige
Testament 23- 3-1670 2, no. 69 getuige
Overeenkomst 23- 2-1671 2, no. 83 getuige
 
Leeuw, Adriaen Hendricxe
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 geh.m. Marijtgen Jacobs;
vader van: Neeltgen Adriaens Leeuw
 
Leeuw, Adriaen Janss van der
Procuratie 12- 5-1670 2, no. 71 neef van: Adriaen Adriaenss Coppellenaer
 
za. Leeuw, Hendrick Adriaenss
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 geh.m. Arijaentge Leenertsdr.
 
Leeuw, Jan Janss van dr.
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 scheepmaker, won. aan de Rotte onder Hillegersberg
 
Leeuw, Jan Prss van der
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
 
Leeuw, Leenert Hendricxe
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 geh.m. de wede. v. Willem Joostenss
 
Leeuw, Neeltgen Adriaens
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparante;
bruid van: Pieter Pieterss van der Wilt;
dr.v.: Adriaen Hendricxe Leeuw en Marijtgen Jacobs;
kleindochter van: Arijaentge Leenertsdr.;
ooms: Pieter Hendricxe Leeuw, Cornelis Jacobss Stompwijck en Ger­rit Jacobss van Leeuwen;
oud-oom: Cornelis Huijgenss
 
Leeuw, Pieter Hendricxe
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant;
oom van: Neeltgen Adriaens Leeuw
 
Leeuwen, Adriaen/Arij Heijndrickss van
Attestatie 20- 2-1657 1, no.219 getuige
Attestatie 23- 4-1657 1, no.214 getuige
 
Leuwen, Arij Janss van
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant; geh.m. Aeffgen Jans
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 geh.m. Aefgen Jansdr. Lelij
 
Leeuwen, Denijs van
Accoord 13- 6-1669 2, no. 36 getuige
 
Leeuwen, Dirck van
Attestatie 5- 7-1668 2, no. 13 herbergier aan de Laan in Pijnacker
Attestatie 5- 7-1668 2, no. 13 getuige
 
Leeuwen, Gerrit/Gerard van
Testament 21-12-1657 1, no.200 notaris te Pijnacker
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 notaris; getuige
A. v. voogdij 18- 9-1661 1, no. 57 notaris
 
Leeuwen, Gerrit Jacobss van
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant; oom van: Neeltgen Adriaens Leeuw
 
Leeuwen, Jan van
Procuratie 14-12-1660 1, no. 84 notaris; getuige
 
Leeuwen, Jan Pieterss van
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 broer van: za. Cornelis Pieterss van Leeuwen
Obligatie 23- 5-1660 1, no.111b getuige
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 comparant; wednr. v. Teuntgen Gillis
Approbatie 28- 4-1661 1, no. 73 won. Zoetermeer
 
za. Leeuwen, Cornelis Pieterss van
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 overl. 1657 aan de pest; geh.m. Marijtgen Engelendr.;
eerder wednr. v. Claesje Ja ­cobsdr. Verpost;
broer van: Jan Pieterss van Leeuwen
  
Leeuwen, Pr. Korss van
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 geh.m. Trijntgen Claesdr. Verkade
 
Leijen, Cornelis Meijenss van
Obligatie 30- 1-1662 1, no. 46 comparant, won. Bergschenhoek onder Hillegersberg
 
Lelij, Aefgen Jansdr.
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 geh.m. Arij Janss van Leeuwen;
dr.v.: Jan Heijndrickss Lelij en
za. Ariaentgen Cornelisdr
 
za. Lelij, Geertgen Jansdr
Procuratie 21- 4-1659 1, no.150 geh.m. Cornelis Bastiaenss van der Tack;
zuster van: Henrick Janss Lelij
 
Lelij, Henrick Janss
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant;
broer van: Celijtge en za. Trijntge Jans
Procuratie 21- 4-1659 1, no.150 broer van: za. Geertgen Jansdr Lelij
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 z.v.: Jan Heijndrickss Lelij en
za. Ariaentgen Cornelisdr
 
Lelij, Jan Heijndrickss
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 geh.m. za. Ariaentgen Cornelisdr
vader van: Heijndrick, Ce­lijt­gen, Aefgen, za. Trijntgen en za. Pou ­wels Janss (de) Lelij
 
za. Lelij, Pouwels Janss de
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 z.v.: Jan Heijndrickss Lelij en za. Ariaentgen Cornelisdr;
schoonvader van: Sijbrant Gijsen van der Marck
 
Lelij, Celijtgen Jansdr.
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 dr.v.: Jan Heijndrickss Lelij en za. Ariaentgen Cornelisdr
 
za. Lelij, Trijntgen Jansdr.
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 gew. heb. Leidschendam; geh. gew. m. N.N.;
dr.v.: Jan Heijndrickss Lelij en za. Ariaentgen Cornelisdr
 
Leur, Jacob Jacobss de
Attestatie 23- 4-1657 1, no.215 comparant, won. Leidschendam
 
Lingen, ...... van der
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant

Lintschooten, mr. Arent van
Attestatie 26- 9-1657 1, no.209 comparant
Testament 12- 8-1659 1, no.141 getuige
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 getuige
Testament 20- 1-1660 1, no.130 getuige
 
Litt, R. C. van der
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Loose, Jacob Dirxe de
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 voogd;
zwager van: Pietertge Gerritsdr. van der Marck
 
Loose, Jan Dirxe de
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 voogd;
zwager van: Pietertge Gerritsdr. van der Marck
 
Luchticheijt, Gerrit Arentss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 comparant, voogd; won. De Lier
 
Luijt, Leenert Corneliss van der
Attestatie 9- 5-1662 1, no. 30 getuige
Attestatie 18- 6-1662 1, no. 25 getuige
 
Maelderick, Jan Janss van
Procuratie 31- 3-1671 2, no. 84 won. Zutphen; oom van: Hendrick Barentss van Tijl
 
Man, Henrick de
Procuratie 3- 3-1657 1, no.216 procureur te Vlaardingen
 
Marck, mr. Jacob van der
Testament 1- 8-1657 1, no.211 getuige
Transportacte 24- 3-1658 1, no.191 getuige
 
Marck, Pietertge Gerritsdr. van der
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Cornelis Philpss Dijcx hooren;
schoonzuster van: Jan en Jacob Dirxe de Loose
 
za. Marck, Cornelis Janss
Codicil 25- 9-1661 1, no. 56 overl. te Zoetermeer; geh.m. Marijtgen Cornelisdr.
 
Marck, Sybrant Gijsen van der
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant; geh.m. Maghdaleentge Pouwels
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 schoonzoon van: za. Pouwels Janss de Lelij
Testament 15-10-1662 1, no. 5 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maghdeleentgen Pouwels
 
Marcktschipper, Jan Dircxe
Obligatie 24- 7-1660 1, no.106 comparant, kerkmeester; won. Bergschenhoek
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 schoonvader van: Dirck Pieterss Wensveen
 
Maetroos, Adriaen Jacobss
Attestatie 8- 3-1660 1, no.122 getuige
Attestatie 8- 3-1660 1, no.121 won. Berkel
Codicil 24- 3-1660 1, no.119 won. Noordeinde van Berkel
Testament 17- 4-1662 1, no. 35
Caveling 15-12-1669 2, no. 60
 
(Meer), Hilletgen Claes (bijde)
Attestatie 6- 7-1668 2, no. 4 oud 24 jr.; dr.v.: Claes Claess bijde Meer
 
Meer, Claes Claess bijde
Attestatie 6- 7-1668 2, no. 4 bouwman op de Leede te Berkel;
vader van: Hilletgen Claes
 
Meer, Anselmus van der
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 getuige

Meer, Vranck Adriaenss van der
Testament 13- 7-1662 1, no. 22 getuige
Codicil 16- 7-1662 1, no. 20 getuige
 
Meer, Gerrit Aertss van der
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 comparant, borg; scheepmaker, won. Zevenhuizen
 
Meer, Crijn Leendertss van der
Attestatie 5- 7-1668 2, no. 13 comparant, hoefsmid; won. Pijnacker
 
Meesters, Dirck
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 procureur voor het gerecht van Hillegersberg
 
Meyde, Johan van der
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1 burgemeester van Rotterdam
 
Meiden, Leenert Michielss van der
Procuratie 3- 3-1657 1, no.216 getuige
 
Miereboom, ......
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 procureur
 
Mier(e)boom, Jacob
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 procureur voor het Hof van Holland
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 procureur voor het Hof van Holland
Quitantie 26- 6-1668 2, no. 10 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 27- 4-1669 2, no. 23 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 procureur voor de Hoven van Jus­tie
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
 
Mierop, Diederick van den
Approbatie 28- 4-1661 1, no. 73 won. Delft
 
Moolenaer, Gerrit Bastiaenss
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Moolenaer, Cornelis Dirxe
Testament 14- 6-1662 1, no. 26 comparant, won. Nieuwkoop onder Pijnacker;
geh.m. Aechjen Jansdr

Moolenaer, Wm. Arjens
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparant; z.v.: za. Arjen Claess Verkade
 
Mostaert, Jan Dircxe
Accoord 8- 4-1660 1, no.114 comparant, voogd
Accoord 8- 4-1660 1, no.113 comparant, voogd
 
Mij, Geertgen Otten van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 dr.v.: za. Otto Prss. van der Mij en za. Neeltgen Leenerts
 
Mij, Jacob Otten van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 z.v.: za. Otto Prss. van der Mij en za. Neeltgen Leenerts
 
Mij, Leenert Otten van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 z.v.: za. Otto Prss. van der Mij en za. Neeltgen Leenerts
 
za. Mij, Otto Prss. van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 geh.m. za. Neeltgen Leenerts;
vader van: Pieter, Geertgen, Phi­lps, Leenert en Jacob Ottenss van der Mij
 
Mij, Philps Otten van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 z.v.: za. Otto Prss. van der Mij en za. Neeltgen Leenerts
 
Mij, Pieter Ottenss van der
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 z.v.: za. Otto Prss. van der Mij en za. Neeltgen Leenerts
 
Mijs, D. C.
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant, armmeester
 
za. Naelt-/Naeldwijck, Adriaen van
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 heer van de Tempel, Berkel en Rodenrijs
 
Naeltwijck, Johan van
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213 heer van Berkel & Rodenrijs; landgifter van Berkel
 
Nannius, Jan Pieterss
Attestatie 20- 2-1657 1, no.218 getuige
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 notaris; getuige
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 getuige
 
Nes, Aert van
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a luitenant-admiraal ter zee; won. Rotterdam
 
za. Neth, Juffr. van dr.
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63
 
Nierop, Jacob Joosten van
Attestatie 6- 7-1668 2, no. 4 herbergier in "De Vergulden Wa­gen"
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 comparant, won. Berkel
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 getuige
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 getuige
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 comparant
Testament 1-10-1670 2, no. 77 getuige
 
Nierop, huisvrouw van Jacob Joosten van
Attestatie 6- 7-1668 2, no. 4
 
Nierop, Joost Jacobss van
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 korenmolenaar te Berkel
Testament 27-10-1659 1, no.139 getuige
Procuratie 12- 2-1660 1, no.128 getuige
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 getuige
Testament 12- 7-1661 1, no. 64 voogd;
geh.m. Ingetgen Bastianen;
schoonzoon van: Bastiaen Hendricxe van Straelen en Marijtgen Claesdr. de Haes
Interrogatoir 16- 3-1662 1, no. 38 korenmolenaar te Berkel
Attestatie 16- 3-1662 1, no. 37
Attestatie 10-11-1662 1, no. 3 getuige
 
Noort, Adriaen Jacobss van
Obligatie 5- 9-1662 1, no. 10a timmermansknecht; getuige
Attestatie 6- 7-1668 2, no. 4 getuige
Testament 12- 3-1670 2, no. 68 timmerman; getuige
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 getuige
 
Noort, Jacob Arjenss/Adriaenss van
Codicil 2- 1-1658 1, no.199 timmerman; getuige
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 getuige
 
Noorthoeck/-hoock, Claes Adriaenss
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 getuige
Transportacte 24- 3-1658 1, no.191 comparant, jongeman
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 getuige
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
 
Noorthoeck, Cornelis Adriaenss
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188 comparant, oud 24 jr.; won. Bergschenhoek
 
Noortlander, Dirck Corneliss
Accoord 13- 1-1657 1, no.223 comparant
 
Noortlander, Jan Corneliss
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 comparant, oud ca. 28 jr.
Verkoopacte 28-11-1657 1, no.202 getuige
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant, won. Berkel; geh.m. Hilletgen Adriaen Claes
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 comparant; geh.m. Hilletgen Adriaen Claessdr
Testament 1-10-1670 2, no. 78 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Hilletgen Adriaensdr.
 
Oldenburch, Pieter Janss van
Transportacte 24- 1-1670 2, no. 63 comparant, burger te Rotterdam
 
Oliman, Andries Arjens/Adriaenss
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188
A. v. renunt. 16- 6-1658 1, no.178 comparant
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 comparant; neef van: Marijtge Jans
Testament 13- 3-1661 1, no. 77 voogd
Codicil 25- 9-1661 1, no. 56 getuige
Testament 15- 7-1662 1, no. 21 getuige
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 getuige
Testament 9-10-1662 1, no. 6 getuige
Attestatie 19- 6-1668 2, no. 8 getuige
Testament 29-12-1668 2, no. 16 getuige
Attestatie 12- 6-1669 2, no. 35 getuige
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 won. Hillegersberg aan de West­achterweg
Testament 26- 9-1670 2, no. 76 getuige
Testament 6-10-1670 2, no. 80 getuige
 
Oo....., Jan Jacobss
Codicil 2- 1-1658 1, no.199 getuige
 
Oom, mr. Anthonij
Huurconventie 28- 3-1661 1, no. 76 comparant, won. Den Haag
 
Oem, Harman
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 advocaat;
vader van: Johan Oem Harmanss
 
Oem, Johan Harmanss
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 koopman te Dordrecht; z.v.: Harman Ooem
 
Oosten, Dirck Leenertss van
Obligatie 18- 4-1660 1, no.112 comparant, borg;
broer van: Cornelis Leenertss van Oosten

Oosten, Cornelis Leenertss van
Obligatie 18- 4-1660 1, no.112 comparant, won. Hillegersberg aan het Oosteinde;
broer van: Dirck Leenertss van Oosten
 
Oosten, Leenert Jacobss van
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 scheepstimmerman, won. Bergschen­hoek
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 scheepstimmerman, won. Bergschen­hoek
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
Oosten, Maerten Leendertss van
Testament 26- 9-1670 2, no. 76 geh.m. Marijtgen Arents
 
Oosten, Pr. Dircx van
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 won. Schiebroek
 
Ouden, Jan Joosten den
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 comparant, won. Laag-Rotte;
z.v.: Joost Janss; erfgen. v.: za. Jacob Janss
 
Ouden, Joost Janss den
Testament 1-12-1660 1, no. 88 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Geertgen Jansdr.;
vader van: Neeltgen en Jan Joos­ten
 
Oudtsten, Adriaen Janss den
Testament 1-12-1660 1, no. 88 getuige
 
Ouderkerck, Jan Leenertss
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 comparant, borg; won. Bergweg;
zwager van: Cornelis Sijmonss Ridder
 
Ouderkerck, Leendert Janss
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 dienstknecht
 
Ouderkerck, Leendert Cornelisse
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 toeziend-voogd, won. Zouteveen
 
Ouderschie, Job Adriaenss
Testament 16- 5-1661 1, no. 71 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Marijtgen Willems
 
Outshoorn, Cornelis Huybrechtss
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 comparant;
molenmeester van Moerkapelle van 1668-70
 
Ouwenkneght, Adriaen Adriaenss
Obligatie 23- 4-1662 1, no. 32 comparant, won. Schiebroek
 
Ouwervest, Claes Hillebrants
Attestatie 10-11-1662 1, no. 3 comparant, grutter; won. Berkel
 
Overgaeuw, krn. v. Jan Jacobss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Overrijnder, Adriaen Janss
Testament 8- 8-1660 1, no.105 broer van: Trijntgen Jans Overrijnder
 
Overrijnder, Jan Janss
Procuratie 21- 4-1659 1, no.150 getuige
 
Overrijnder, Trijntgen Jans
Testament 8- 8-1660 1, no.105 comparante, ongehuwd; won. Berkel;
zuster van: Adriaen Janss Overrijnder
 
Overvest, Claes Hillebrantss
Testament 13- 3-1661 1, no. 77 comparant, gorter; won. Berkel;
geh.m. Neeltgen Jansdr. Langerack
 
Paets, Jacob
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 brouwer in "De Druijff" te Rot terdam
 
Palesteijn, Abraham
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 won. Zegwaart
 
Palesteijn, Abram Arjens
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 zwager van: Aelbrecht Adriaenss Pijnaecker
 
Palesteyn, Claes Janss
Testament 11- 8-1661 1, no. 61 voogd; broer van: Neeltgen Jansdr. Pa lesteijn
 
Palesteijn, Neeltgen Jansdr.
Testament 11- 8-1661 1, no. 61 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Steven Janss;
zuster van: Claes Janss Palesteyn
 
Pas, Pieter Pieterss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 comparant, won. Berkel; geh.m. Annetge Leenderts
 
za. Peet, Claes Claess
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 geh.m. Marijtgen Ariens
 
za. Pelt, Hendrick
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 geh.m. Elijsabeth Joosten
 
Pelt, mr. Corn.
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 advocaat, won. Rotterdam
 
Petij, mr. Cornelis
Accoord 13- 1-1657 1, no.223 chirurgijn, won. Overschie
 
Pieck, Cornelis
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52
 
Plas, Claes Huijgenss van der
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Plaspan, Jan Prss.
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 getuige
 
Plaspan, Pr. Janss
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 getuige
 
Pols, Pouwels Pouwelss van der
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant, voogd
 
Post/Verpost, Pieter Jacobss
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 won. Kralingen;
broer van: za. Claesje Jacobsdr. Verpost
Testament 1-12-1660 1, no. 88 won. Kralingen; geh.m. Neeltgen Joosten
Codicil 23-11-1661 1, no. 52 geh.m. Neeltgen Joosten
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 comparant; geh.m. Neeltge Joostendr.
Obligatie 25- 5-1669 2, no. 30 won. Kralingen
 
Post, Pr. Janss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 comparant, voogd; won. 't Woudt
 
Post, Willem
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 pachter
 
Proot, Jan Willemss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 z.v.: Maertge Jans; vader van: Crijntge Jans Proot;
schoonvader van: Jan Cornss van Geest en Cornelis Janss Goeijen­bier
 
Proot, Joris Willemss
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 z.v.: Maertge Jans; erfgen. v.: za. Jacob Janss
 
Proot, Crijntge Jans
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 dr.v.: Jan Willemss Proot; erfgen. v.: za. Jacob Janss
 
Puroijen, P. L. van
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Puts, Cornelis Janss
Testament 2-10-1661 1, no. 55 getuige
 
Puts, Pieter Claesen
Testament 26- 9-1657 1, no.208 getuige
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188 comparant, oud 48 jr.; won. Bergschenhoek
Obligatie 23-12-1659 1, no.135 getuige
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 comparant, oud ca. 50 jr.; won. Bergschenhoek
 
za. Puts, Pieter Corneliss
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 geh.m. Neeltgen Arents Dorp
 
Puttershouck, Corns
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 notaris te Gouda
 
Pijnaecker, Aelbrecht Adriaenss
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
broer van: Jacob Arjens Pijn aecker;
zwager: Abram Arjens Palesteijn
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg
 
Pijnaecker, Jacob Arjens
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 broer van: Aelbrecht Adriaenss Pijnaecker
 
Pijnacker, Cornelis
Attestatie 26-11-1657 1, no.203 deurwaarder van de Gemene Midde­len
 
Qualm, Adriaen Leendertss
A. v. voogdij 30- 5-1669 2, no. 33 voogd; zwager van: Cornelis Philpss Dijcxhooren
 
Raffa, Joost Dircxe van
A. v. voogdij 5-11-1662 1, no. 4 comparant, won. Rokkeveen in Zegwaart;
geh.m. Adriaentgen Cornelisdr.;
halfbroer van: Hendrick Dircxe Broer
 
Ravesteijn, Willem (van)
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 procureur voor het Hof van Holland
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 procureur voor het Hof van Holland en de
Hoge Raad in Holland
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 procureur voor het Hof van Holland
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 11- 9-1661 1, no. 59 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 procureur voor het Hof van Holland
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 procureur voor het Hof van Holland
 
Rees, Dirck
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a notaris te Delft
 
Reewijck, Dirck Claess
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 geh.m. Annittge Prs.
 
za. Reeuwijck, Claes Dircxss van
Procuratie 27- 4-1669 2, no. 23 geh.m. Arijaentge Maertens
 
za. Reus, Leendert Jonge
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 geh.m. Trijntje Cornelis
 
za. Reijn, Servaes Hermenss
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 geh.m. Marijtgen Hermens
 
Ridder, Arij Symonss
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 voogd
 
Ridder, Adriaen/Arij Willemss
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 comparant, voogd; z.v.: Wm Arijenss Rjdder
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 z.v.: Willem Arienss Ridder en za. Trijntge Cornelisdr.
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 timmerman te Berkel
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 voogd; geh.m. Annittge Cornelis;
zwager van: Adriaen Cornelis Jan Arij Claess
 
Ridder, Cornelis Sijmonss
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. de wede. v. Allert Corneliss;
zwager: Jan Leenertss Ouderkerck
 
(Ridder), Leendert Willemss
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 z.v.: Willem Arienss Ridder en za. Trijntge Cornelisdr.
 
Ridder, Maerten Sijmonss
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 comparant, voogd
 
za. Ridder, Pieter Sijmenss
Lening 20- 1-1671 2, no. 81 geh.m. Trintge Jans van Eijck
 
za. Ridder, Sijmon Prss. den
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 geh.m. Trijntgen Joris;
vader van: Neeltge en Annittge Sijmonsdr.
 
Ridder, Sijmon Pieterss
Lening 20- 1-1671 2, no. 81 comparant; z.v.: Trintge Jans van Eijck
 
Ridder, Willem Adriaenss/Arijenss
Procuratie 1- 3-1659 1, no.160 comparant, voogd; won. Berkel
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 vader van: Adriaen Willemss Rid­der
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 geh.m. za. Trijntge Cornelisdr.;
vader van: Arij en Leendert Willemss Ridder
 
Robol, Jan Janss
Obligatie 6- 5-1658 1, no.182 comparant, won. Katwijk onder Pijnacker
 
Robol, Maerten Janss
Testament 14- 6-1662 1, no. 26 getuige
 
Robol, Willem Janss
Obligatie 6- 5-1658 1, no.183 comparant, won. Berkel
 
Roodenburch, Hendrick Arentss
Testament 8- 6-1670 2, no. 72 geh.m. Tryntge Taems
 
Rooderijs
zie: Roorijs
 
Roetss, Andries Rocusse
Obligatie 13-12-1661 1, no. 50 scheepmaker, won. Schiebroek
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 getuige
Obligatie 23- 4-1662 1, no. 32 scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 30-12-1662 1, no. 1 scheepmaker, won. Schiebroek
 
Roetsingh, Jan Joppen
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196 won. Hoekeinde te Bleiswijk
 
Roggeveen, Cornelis Gerritss
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 won. Rokkeveen onder Zegwaart
Procuratie 24- 1-1659 1, no.165 comparant, won. Zegwaart
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 comparant, won. Zegwaart
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant;
stiefvader van: Pieter Pieterss
van der Wilt
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 won. Zegwaart
Disapprobatie 9- 3-1662 1, no. 39
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36
 
Roggeveen, Wouter Janss
A. v. voogdij 5-11-1662 1, no. 4 getuige
 
za. Rockeveen, Mathijs Adriaenss
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 geh.m. Marijtgen Pieters
 
Romeijn, Adriaen Claess
A. v. voogdij 30- 5-1661 1, no. 70 voogd; zwager van: Cornelis Vechterss Berckhout
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 comparant; geh.m. Trijntgen Vechters
 
Romeijn, Cornelis Severtss
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant, voogd
 
Roij, ....... de
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 deurwaarder
 
Roij, Frederick/Vrederick Lucass van
Procuratie 2- 3-1657 1, no.217 getuige
A. v. renunt. 16- 6-1658 1, no.178 getuige
Testament 12- 8-1661 1, no. 60 getuige
Boedelsch. 25- 8-1662 1, no. 13 getuige
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 getuige
 
Roij, Gerrit Lucass van
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 comparant, won. Berkel in de Kerkstraat
 
Roeij, Cornelis Lucass van
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 getuige
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 comparant, won. Berkel in de Kerkstraat
 
Roij, Lucas Lambrechtss van
Testament 27-11-1656 1, no.229 vader van: Jan Lucass
Procuratie 2- 3-1657 1, no.217 getuige
Testament 28- 8-1657 1, no.210 won. Berkel
Obligatie 10- 6-1658 1, no.180 getuige
Procuratie 13- 7-1660 1, no.109
Huw. voorw. 4- 3-1661 1, no. 78 getuige
Testament 12- 8-1661 1, no. 60 getuige
Testament 8-10-1661 1, no. 54 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitgen Gerrits; eerder wednr. v. N.N.
Testament 11-10-1661 1, no. 53 getuige
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 won. Berkel
Obligatie 30- 1-1662 1, no. 46 getuige
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 voogd;
ex-zwager van: Hilletgen Fredericxdr.
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 getuige
Obligatie 8-10-1662 1, no. 7 getuige
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 getuige
 
za. Roodenrys, Bastiaen Leenderss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 overl. in het Noordeinde van Ber­kel;
wednr.;
z.v.: Leentgen Symons;
broer van: Adriaen Leenderss Hoo-
­geveen, Cornelis Leendertss Roo-
r­ys, Jannetge Leenderts en Annet-
­ge Leenderts;
oom van: Leendert Adriaenss Storm
en Bastiaentge Roele
 
Rooderys, Jacob Leendertss
Procuratie 24- 2-1669 2, no. 17 won. Overschie;
broer van: Corneles Leendertss
Roodenrys
 
Rooderus/rys, Cornelis Leenertss
Procuratie 24- 2-1669 2, no. 17 comparant, won. Rodenrijs;
broer van: Jacob Leendertss Roo-
derys
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 getuige
 
Roorys, Cornelis Leendertss
Testament 2- 9-1662 1, no. 12 getuige
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 comparant;
z.v.: Leentgen Symons;
broer van: za. Bastiaen Leenderss
Roodenrys
 
Roorijs, Cornelis Leendertss
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 won. Berkel
 
Ro(o)rijs/Rooderijs, Leenert Sijmonss
Testament 22-12-1656 1, no.227 won. Berkel; getuige
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213
Testament 15- 4-1658 1, no.189 comparant;
wednr. v. Arijaentge Cornelis;
vader van: Cornelis, Jacob, Ma-
­rijtgen, Grietgen en Jannittgen
Leenerts
Interrogatie 9- 2-1659 1, no.163 vader van: Corns Leenert
Attestatie 8- 3-1660 1, no.122 getuige
Attestatie 8- 3-1660 1, no.121 won. Berkel
Obligatie 19-10-1662 1, no. 4a comparant, won. Berkel;
vader van: Jacob Leenertss
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Roscam, Adriaen Claess
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 co­m­pa­ra­nt, won. Hille­gersberg
aan de Rotte
 
Rottje, persoon in de wandeling genaamd
Interrogatoir 16- 3-1662 1, no. 38
 
za. Rotte, Hendrick Cornelisse van de
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 geh.m. Marijtgen Vechters
 
Rotte, Leenert Corneliss van de
A. v. voogdij 30- 5-1661 1, no. 70 voogd;
broer van: Neeltgen Cornelisdr.
van de Rotte
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 voogd
 
Rotte, Neeltgen Cornelisdr. van de
A. v. voogdij 30- 5-1661 1, no. 70 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Vechterss Berck-
hout;
zuster van: Leenert Corneliss van
de Rotte
 
za. Rotte, Neeltgen Cornelisdr. van de
Insinuatie 9- 9-1662 1, no. 10 geh.m. za. Cornelis Vechters
Berckhout
 
Ruijgendijck, Adriaen Jacobss
Transportacte 12- 2-1660 1, no.129 comparant, won. Zuidland op de
heerlijkheid Zuidoord;
geh.m. Trijntge Leenerts
Procuratie 12- 2-1660 1, no.127 comparant, won. Zuidland;
geh.m. Trijntgen Leenerts
 
Ruijgrock, Claes Corneliss
Testament 1-12-1660 1, no. 88
 
Rulieus, Do. Joannes
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 predikant te Berkel;
getuige
 
Rijck(e), Jacob Janss
Obligatie 2- 5-1658 1, no.186 arbiter; getuige
 
Rijn, Willem Corneliss van
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparant;
z.v.: Neeltgen Willems Verkade
 
Rijt, Vranck Willemss van
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 comparant, won. Kethelpolder;
vader van: Willem Vranckenss van
Rijt
 
Rijt, Jan Claess van
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 z.v.: Marijtge Cornelis
 
Rijt, Willem Vranckenss van
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 comparant;
bruidegom van: Marijtge Jans;
z.v.: Vranck Willemss van Rijt;
zwager: Pr. Jasperss
 
Salengre, mr. Pieter de
A. v. protest 2- 1-1660 1, no.133 rentmeester
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 comparant, ex.-test.;
advocaat voor het Hof van Holland
 
Schaep, Engel Arijenss
Testament 17- 5-1669 2, no. 27 getuige
 
Schagen, Jannittgen Hendricxdr. van
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 comparante, won. Zuideinde buiten
Delft;
bruid van: Adriaen Adriaenss
Cle­ijweght;
eerder wede. v. Sijmon Janss van
der Starre
 
Schatter, Jan Leenderss
Codicil 27-10-1669 2, no. 55 getuige
 
Scheer, Dirck Dirckx
A. v. renunt. 16- 6-1658 1, no.178 comparant, won. Bergschenhoek
 
Scheijt, Beune-/Bonefaes Janss van
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70
Procuratie 31- 3-1671 2, no. 84 getuige
 
Schie, Job Corneliss van
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 won. buiten de Waterslootspoort
van Delft
 
Schilde, Adriaen Adriaenss van der
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 bakker; getuige
 
Schilde, Leenert Prs. van der
Obligatie 6- 5-1658 1, no.182 comparant, won. Katwijk onder
Pijnacker
Obligatie 1- 6-1668 2, no. 6 comparant, borg;
won. Katwijk onder Pijnacker
 
Schilde, Pieter Adriaenss van der
Testament 20- 1-1660 1, no.130 getuige
Attestatie 1- 1-1661 1, no. 81 comparant, bakker;
ongehuwd, won. Berkel
Codicil 9- 7-1662 1, no. 24 getuige
 
Schipper, Job Arjenss
Obligatie 18- 5-1659 1, no.148 getuige
A. v. revoc. 4-12-1661 1, no. 66 getuige
Attestatie 10-11-1662 1, no. 3 bakker en winkelier;
won. Noordeinde van Berkel
 
Schootich, Pieter Corneliss
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 comparant, won. Zevenhuizen;
w.g. Pijeter Koersen Wij......?
 
za. Schout, Claes Cornss
Testament 8- 9-1658 1, no.173 z.v.: Geertgen Cornelis
 
za. Schout, Cornelis Claess
Testament 8- 9-1658 1, no.173 geh.m. Geertgen Cornelis;
vader van: Marijtge, Grietge en
Leendert Corneliss
Obligatie 13- 5-1661 1, no. 72 geh.m. Geertgen Cornelis
 
Schout, wede. v. Cornelis Claess
Testament 21- 3-1659 1, no.158
 
Schouten, Cornelis Claess
Codicil 11-12-1660 1, no. 86 getuige
 
Schouten, Leenert Engelen
Obligatie 23- 5-1660 1, no.111b getuige
 
Schuijf(f)hil, Willem
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 procureur voor het Hof van Hol-
­land
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
 
Seeman, Claes Crijnen
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant, jongeman;
won. Berkel;
erfgen. van: het weeskind van za.
Marijtgen Crijnen
 
Zegen, Martijn van der
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Segwaert, Mees Dircxe
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Seys, Wilhelmus
Procuratie 12- 5-1670 2, no. 71 getuige
 
Serreveld, Adriaen
zie: Sterrevelt, Adriaen
 
Servaes, ......
A.v.inherentie 31- 3-1669 2, no. 20 notaris te Rotterdam
 
za. Slingerlant, Cornelis Corneliss
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 overl. te Rijpwetering onder Al-
­kemade;
broer van: za. Annittgen Cornelis
 
Slobbe, Aert Adriaenss
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 won. Hillegersberg
 
Slobbe, Jacob Arentss
A. v. indemn. 12- 8-1659 1, no.144 comparant, won. Berkel
Verzoening 12- 8-1659 1, no.143 comparant, won. Berkel
 
Slobbe, Jan Janss
A.v.inherentie 31- 3-1669 2, no. 20
 
Slobbe, Cornelis Arentss
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 comparant, won. Zouteveen;
geh.m. Neeltgen Dircxdr Vermeer;
broer van: Mees Arentss Slobbe
 
Slobbe, Mees Arentss
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 voogd, won. Kralingen;
broer van: Cornelis Arentss
Slobbe
 
Slooff, Jacob Pieterss
Codicil 31-10-1657 1, no.205 geh.m. za. Claesjen Arjen;
vader van: za. Marijtgen Jacobsdr
 
Sloot, Jacobus van der
Belofte 24-12-1660 1, no. 83 comparant, won. Zegwaart
Transportacte 24-12-1660 1, no. 82 comparant, glazenmaker;
won. Zegwaart
 
za. Smaght, Baertgen Hendrickxdr. van der
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 overl. te Rotterdam;
zuster van: Teuntgen Hendricx
van der Smaght
 
Smaght, Teuntgen Hendricx van der
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 comparante;
geh.m. Aert Leendertsse van Wens-
veen;
zuster van: za. Baertgen Hen-
drickxdr. van der Smaght
 
Snell, Pr. Dircxe van der
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Snier, Jan Franss
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 gorter;
vader van: Marijtge Janss
 
Soetens, Anna Maria
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 comparante;
geh.m. Willem Goes;
eerder wede. v. Jacob Blaeuw
 
Solderwagen, Adriaen Dircxe
Obligatie 16- 2-1660 1, no.124 won. Rotterdam
 
za. Sonne, Adriaen Maertenss
Procuratie 7-12-1658 1, no.170 geh.m. Geertgen Joppen
 
za. Sonne, Arijaentgen Jansdr.
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 geh.m. Adriaen Cornelis Jan Arij Claess;
zuster van: Cornelis Janss Sonne
 
Sonne, Cornelis Janss
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 voogd;
broer van: za. Arijaentgen
Jan­sdr. Sonne
 
Zonne/Sonne, Maerten Claess
Procuratie 7-12-1658 1, no.170 won. Hillegersberg op het Oost-
einde;
schoonvader van: Geertgen Joppen
Donatie 4- 4-1659 1, no.153
 
Soon, Pr. Maertenss de
Attestatie 22- 4-1662 1, no. 33 won. Zegwaart; getuige
 
Speelman, Arijaentgen Willems
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 geh.m. Cornelis Corneliss;
erfgen. v.: za. Cornelis Willemss
Speelman
 
za. Speelman, krn. v. Dirck Willemss
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 erfgen. v.: za. Cornelis Willemss
Speelman
 
za. Speelman, Cornelis Willemss
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 geh.m. Teuntgen Adriaens Cappel-
­lenaar;
erfgenamen: Trijntgen, Arij­aent-
­gen, Marijtgen, Neeltge en de
krn. v. za. Dirck Willemss Speel-
­man
Transportacte 9- 2-1659 1, no.162 geh.m. Teuntgen Adriaens Cappel-
lenaer;
broer van: Neeltgen Willems
Speelman
 
Speelman, Marijtge Willems
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 geh.m. Jan Corneliss;
erfgen. v.: za. Cornelis Willemss
Speelman
 
Speelman, Neeltge Willems
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 comparante;
wede. v. Dirck Ingenss Backer;
erfgen. v.: za. Cornelis Willemss
Speelman
Transportacte 9- 2-1659 1, no.162 comparante, won. Zevenhuizen;
wede. v. Dirck Ingenss Backer;
zuster van: za. Cornelis Willemss
Speelman
 
Speelman, Trijntgen Willems
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 geh.m. Arij Meijnen;
erfgen. v.: za. Cornelis Willemss
Speelman
 
Speer, Dirck Janss
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 vader van: Marijtgen en Sara
Dircx
 
(Speer), Marijtgen Dircx
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 dr.v.: Dirck Janss Speer en za.
Jannittgen Cornelis;
kleindochter van: za. Trijntgen
Gijsen;
ooms: Vranck en Claes Cornelissen
Berckel;
behuwdoom: Adriaen Engelen Ble­_s-
wijc
 
(Speer), Sara Dircx
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 dr.v.: Dirck Janss Speer en za.
Jannittgen Cornelis;
kleindochter van: za. Trijntgen
Gijsen;
ooms: Vranck en Claes Cornelissen
Berckel;
behuwdoom: Adriaen Engelen Ble­_s-
wijc
 
Spruijt, ......
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 zwager van: C. P. van Boom
 
Spijck, Dirck
Procuratie 23-10-1658 1, no.171 vleeshouwer, won. Den Haag
 
za. Starre, Sijmon Janss van der
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 geh.m. Jannittgen Hendricxdr.
van der Starre
 
Staverius, mr. Jan
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 chirurgijn te Bergschenhoek;
getuige
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 getuige
 
Staverinus, Johannes
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
 
Staverinis, Johannes Willemss
Testament 26- 9-1657 1, no.208 getuige
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant
 
Staverinis, mr. Johannes Wms
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 getuige
 
Staverinus, mr. Willem
Testament 26- 9-1657 1, no.208 chirurgijn; getuige
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant, chirurgijn
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 chirurgijn te Bergschenhoek
 
Sterre, Pieter Wouterss van der
Transportacte 9- 2-1659 1, no.161 getuige
 
Sterrevelt, . . . .
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 procureur voor het Hof van Hol-
land
 
S(t)errevelt, Adriaen van
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 procureur voor het Hof van Hol-
land
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 7-1669 2, no. 39 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
Obligatie 8- 9-1669 2, no. 46 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 procureur voor de Hoven van Jus-
­tie
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 procureur voor de Hoven van Jus-
tie
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 procureur voor de Hoven van Jus-
tie
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 procureur voor het Hof van Hol-
land
 
Sterrevelt, Gerrit Adriaenss
Testament 1- 7-1658 1, no.176 comparant;
geh.m. Annittgen Arjensdr. Tas
 
Stolck, Jan Vranckenss
Obligatie 16-11-1669 2, no. 56 comparant, won. Kralingen
 
Stompwijck, Cornelis Jacobss
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant;
oom van: Neeltgen Adriaens Leeuw
 
Stompwyck, Cornelis Jansz
Testament 28- 2-1669 2, no. 21 getuige
 
Stompwijck, Mees Janss
Attestatie 16- 3-1662 1, no. 37 comparant, ongehuwd;
oud ca. 24 jr., won. Berkel
 
Storm, Leendert Adriaenss
Staat en Inv. 18- 5-1669 2, no. 28 z.v.: Maertge Leenders;
kleinzoon van: Leentgen Symons;
oom: za. Bastiaen Leenderss Roo-
denrys
 
Straelen, Bastiaen Hendricxe van
Testament 12- 7-1661 1, no. 64 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtgen Claesdr. de
Haes;
vader van: Marijtgen en za.
Weijntgen Bastiaenen, en Hendrick
Bastiaenss van Straelen;
schoonvader van: Joost Jacobss
van Nierop
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 comparant;
vader van Marijtgen Bastianendr.
Boedelsch. 25- 8-1662 1, no. 13 comparant;
vader van: Marijtgen Bastianendr.
Attestatie 10-11-1662 1, no. 3 getuige
 
Stra(e)len, Henrick Bastiaenss van
Attestatie 26-11-1657 1, no.203 getuige
Testament 12- 7-1661 1, no. 64 voogd;
z.v.: Bastiaen Hendricxe van
Straelen en Marijtgen Claesdr.
Haes
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 voogd
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 won. Berkel
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 comparant, won. Berkel
Testament 4-10-1669 2, no. 51 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Arijaentgen Prsdr.;
neef: Arent Pr. Franssen
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 comparant
 
Zuijtbroeck, Dirck
Augmentatie 1- 1-1659 1, no.167 chirurgijn; getuige
Procuratie 1- 3-1659 1, no.160 getuige
 
Zuijtbrouck, Dirck Willemss
Huw. voorw. 4- 3-1661 1, no. 78 getuige
 
Zuytgeest, Joris Leendertss
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 comparant;
molenmeester van Moerkapelle van
1668-70
 
Suycker, Claes Cornelis
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a comparant, won. Zoeterwoude
 
Zuijlen, mr. Jacob van
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Zuylen, Claesje Sijmons van
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 comparante;
geh.m. Cornelis Adriaenss Clap-
wyck;
eerder wede. v. Joris Aryenss
Verboon;
dr.v.: Symon Teuniss van Zuylen
 
Suijlen, Louweris Joostenss van
Obligatie 5- 9-1662 1, no. 10a scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 8-10-1662 1, no. 7 scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 22-12-1669 2, no. 61 scheepmaker, won. Bergschenhoek
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
Zuijlen, Sijmon Teunisse van
Huw. voorw. 28- 6-1668 2, no. 12 getuige
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 comparant;
vader van: Claesje Sijmons van
Zuylen
 
Swaenswijck, Lou(we)rens van
Procuratie 24-11-1659 1, no.137
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75 won. Den Haag
 
Swager, Reij(m)brant Pieterss
Attestatie 19- 6-1668 2, no. 8 ex-knecht van: Annittgen Prsdr.
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 won. Bergschenhoek;
neef: Cornelis Janss de Bruijn;
nicht: Marijtgen Cornelis Hofflt.
Testament 29-12-1668 2, no. 16
Attestatie 12- 6-1669 2, no. 35
 
za. Swartevelt, Arent Jochimss
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 gorter;
geh.m. Marijtge Janss
Attestatie 12-12-1660 1, no. 85 vader van: Jan Arentss Swartevelt
 
Swartevelt, Jan Arentss/Adriaenss
Testament 28- 8-1657 1, no.210 getuige
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 gorter
Attestatie 12-12-1660 1, no. 85 comparant, oud ca. 46 jr.;
won. Bergschenhoek;
z.v.: za. Arent Jochumss Swarte-
velt
Testament 5- 3-1662 1, no. 41 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Annittgen Vranckensdr.;
eerder wednr. v. N.N.
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 wednr. v. Grietgen Claes;
vader van: Marijtge Jans
 
(Swartevelt), Marijtge Jans
Testament 17- 4-1662 1, no. 35 dr.v.: Jan Arentss Swartevelt en
za. Grietgen Claes
 
Swemcoop, Adriaen Leenertss
Attestatie 17-12-1656 1, no.228 gezworene; getuige
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 getuige
Testament 1-10-1670 2, no. 78 getuige
 
Swieten, Adriaen van
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 notaris; getuige
Procuratie 7-12-1658 1, no.170 notaris te Bleiswijk
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 getuige
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 notaris te Bleiswijk
A. v. cautie 12-11-1660 1, no.100 comparant, notaris te Bleiswijk
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 notaris; getuige
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1 borg, won. Bleiswijk
 
Swieten, Adriaen Hendricxe van
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 vader van: Helena Adriaensdr. van
Swieten
 
Swieten, Helena Adriaensdr. van
A. v. voogdij 5- 7-1668 2, no. 14 comparante, won. Bleiswijk;
dr.v.: Adriaen Hendricxe van
Swieten
 
Swieten, Willem van
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 secretaris van Zegwaart
Codicil 25- 9-1661 1, no. 56 notaris te Zegwaart
 
Swieten, Wouter van
Procuratie 28- 3-1659 1, no.154 getuige
 
Zijden, van der
zie: Versijden
 
Zijl, Claes Dircxe van der
Testament 7- 8-1659 1, no.145 voogd
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Zyl, Leonart van
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 notaris en procureur te Rotter-
dam
Procuratie 1- 3-1659 1, no.160 procureur voor het gerecht van
Rotterdam
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 notaris te Rotterdam
 
Tack, Cornelis Bastiaenss van der
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 geh.m. za. Geertgen Jans
Procuratie 21- 4-1659 1, no.150 comparant, won. Zevenhuizen;
wednr. v. Geertgen Jansdr Lelij
 
Tacquer, Andries C(h)enten
Attestatie 21- 7-1658 1, no.175 getuige
 
Tas, Annittgen Arjensdr.
Testament 1- 7-1658 1, no.176 comparante;
geh.m. Gerrit Adriaenss Sterre-
velt
 
Tas, Arent Jorissen
Caveling 15-12-1669 2, no. 60 arbiter
 
Tas, Geertgen Arentsdr.
A. v. revoc. 6- 9-1656 1, no.230 comparante, won. Berkel;
geh.m. Adriaen Pieter Sijbrantss
 
Tas, Gerrit Joriss
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 ex.-test.
Testament 19- 1-1658 1, no.198 comparant, ongehuwd;
broer van: Neeltgen en Jannittgen
Jorisdr. Tas
A. v. voogdij 16- 1-1660 1, no.131 comparant, ongehuwd;
won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Neeltgen en za. Jan-
nittgen Joris Tas
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 comparant
Testament 1- 8-1661 1, no. 63
 
Tas, Jannittgen Jorisdr.
Testament 19- 1-1658 1, no.198 comparante, ongehuwd;
zuster van: Gerrit en Neeltgen
Joris Tas
 
za. (Tas), Jannittgen Joris
A. v. voogdij 16- 1-1660 1, no.131 zuster van: Gerrit en Neeltgen
Joris Tas
 
Tas, Cornelis Adriaenss
Testament 1-12-1660 1, no. 88
 
Tas, Cornelis Corneliss
Testament 21- 3-1659 1, no.158 voogd;
oom van: Marijtgen Joosten
 
Tas, Maritge Cornelisdr.
Testament 1-10-1670 2, no. 77 comparante, won. Berkel;
geh.m. Adriaen Leendertss Bleijs-
wijck
 
Tas, Neeltgen Jorisdr.
Testament 19- 1-1658 1, no.198 comparante, ongehuwd;
zuster van: Gerrit en Jannittgen
Joris Tas
A. v. voogdij 16- 1-1660 1, no.131 comparante, ongehuwd;
won. Noordeinde van Berkel;
zuster van: Gerrit en za. Jan-
nittgen Joris Tas
 
Tas, Pieter Claess
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 comparant, jongeman;
oud ca. 25 jr.
 
Teijlingen, Herck Jacobss van
Obligatie 30- 1-1662 1, no. 46 scheepstimmerman, won. Noordeinde
van Berkel
 
Tempel, Jan Adriaenss/Arentss
Accoord 13- 1-1657 1, no.224 comparant
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Timmerman, Maerten Arentss
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 getuige
 
Timmerman, Maerten Jacobss
Obligatie 24- 3-1660 1, no.120 won. Zwaanshals;
zwager van: Marijtgen Jansdr.
 
Timmerman, Samuel
A. v. author. 24- 5-1668 2, no. 11 comparant
 
Tol, Teunis Prss. van
Testament 11- 8-1661 1, no. 61 getuige
 
Touw, Corns Prss
Procuratie 12- 2-1660 1, no.127 getuige
 
Trim, Cornelis Claess
Echtscheiding 25- 8-1662 1, no. 14 comparant;
geh.m. Marijtgen Bastianendr.;
Boedelsch. 25- 8-1662 1, no. 13 comparant, linnewever
Transportacte 3- 9-1662 1, no. 11 comparant, tegenw. won. Bleisw_k
 
Tuinenbreijer, Cornelis Joppen
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 32 won. Hillegersberg
 
Tijl, Hendrick Barentss van
Procuratie 31- 3-1671 2, no. 84 comparant, jongeman;
oud ca. 18 jr., won. Bergschen-
­hoek;
kleermakersknecht;
voornemens naar Oost-Indië te
reizen met het schip "Eendracht";
oom: Jan Janss van Maelderick;
meester: Michiel Cornelissen
Kerckhoff
 
Uchte(n)brouck/-broock, Willem Janss
Attestatie 26- 9-1657 1, no.209 comparant
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 getuige
Attestatie 17- 4-1658 1, no.188 getuige
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174 comparant, oud ca. 38 jr.;
won. Hillegersberg
Obligatie 25- 9-1658 1, no.171a
Obligatie 16-12-1658 1, no.169 getuige
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 won. Bergschenhoek
Transportacte 9- 2-1659 1, no.162 won. Bergschenhoek
Transportacte 9- 2-1659 1, no.161 getuige
Testament 1- 3-1659 1, no.159 voogd; getuige
Transportacte 16- 3-1659 1, no.156 getuige
Obligatie 14- 6-1659 1, no.146 comparant, won. Bergschenhoek
Procuratie 24-11-1659 1, no.137 won. Bergschenhoek
Obligatie 23-12-1659 1, no.135 timmerman te Bergschenhoek
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 getuige
Obligatie 18- 4-1660 1, no.112 getuige
Obligatie 20- 6-1660 1, no.110 getuige
Obligatie 24- 7-1660 1, no.106 getuige
Attestatie 10-10-1660 1, no.103 getuige
Attestatie 10-10-1660 1, no.102 getuige
Attestatie 25-10-1660 1, no. 99 getuige
Attestatie 25-10-1660 1, no. 98 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 comparant, oud ca. 40 jr.;
won. Bergschenhoek
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 94 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 93 getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 92 getuige
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 comparant, oud ca. 42 jr.;
won. Bergschenhoek
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 timmerman, won. Bergschenhoek
Accoord 1-12-1662 1, no. 2 getuige
Obligatie 30-12-1662 1, no. 1 getuige
 
Uijttenbogaert, Jan Huijgen
Attestatie 12- 8-1658 1, no.174
 
Uttenbroeck, Adriaen Willebroortss
Testament 16- 8-1662 1, no. 15 getuige
 
Uijt(t)enbroeck, Jan/Johan
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 procureur voor het gerecht van
Hillegersberg
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 procureur ten platte lande
Accoord 30- 6-1669 2, no. 38 secretaris van Schiebroek;
getuige
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 secretaris te Schiebroek
 
Uttenbroeck, Cornelis Jacobss
Testament 16-11-1659 1, no.138 getuige
 
Ut(t)enbroeck, Cornelis Willemss/Willeboortse
Procuratie 1- 3-1659 1, no.160 getuige
A. v. cautie 23- 5-1660 1, no.111a getuige
Testament 8- 8-1660 1, no.105 getuige
Testament 13- 3-1661 1, no. 77 getuige
Obligatie 30- 1-1662 1, no. 46 getuige
 
Wttenbroeck, Pouwels
Procuratie 1- 3-1659 1, no.160 procureur, won. Hillegersberg
 
Wtt/Uyt de Waert, Adriaen
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213 comparant, schout
Attestatie 10- 3-1658 1, no.192 schout; getuige
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 comparant, schout
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 schout van Berkel & Rodenrijs
Huw. voorw. 28-12-1658 1, no.168 schout van Berkel;
getuige
Quitantie 25- 5-1659 1, no.147 schout; getuige
Verzoening 12- 8-1659 1, no.143 schout; getuige
Attestatie 12-12-1660 1, no. 85 schout; getuige
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 schout; getuige
Procuratie 11- 2-1662 1, no. 44 schout van Berkel;
getuige
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 comparant, schout van Berkel
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 schout
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1 schout; getuige
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 schout van Berkel;
getuige
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 schout; getuige
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 schout; getuige
 
Uijtterwaert, Dirck
Obligatie 15- 6-1668 2, no. 7 getuige
Procuratie 8- 5-1669 2, no. 26 getuige
 
Uijttewaert, Dirck Adriaenss
Attestatie 30- 9-1669 2, no. 50 comparant, won. Berkel
 
Vaeck, Adriaen Maertenss
Procuratie 7-12-1658 1, no.170 getuige
 
Valckoogh, Aechjen Hendricsdr.
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 geh.m. Jan Aelbrechtss Droogh;
dr.v. za. Hendrick Corneliss
Valckoogh en za. Jannittgen
Leenderts
Testament 31- 8-1669 2, no. 44 geh.m. Jan Aelbrechtss Drooch;
dr.v.: za. Jannetge Leendersdr.
 
Valckoogh, Dirck Cornss
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 geh.m. Grietgen Cornelis;
vader van: Jan Dircxe Valckooch
Accoord 8- 4-1660 1, no.114 comparant, voogd
Accoord 8- 4-1660 1, no.113 comparant, voogd
 
za. Valckoogh, Hendrick Corneliss
Staat en Inv. 8- 4-1660 1, no.115 geh.m. za. Jannittgen Leenerts;
vader van: za. Marijtgen Hen-
dric­xe
Accoord 8- 4-1660 1, no.114 geh.m. za. Jannittgen Leenerts;
vader van: Marijtgen, Leenert en
Aechjen Hendricxe
Accoord 8- 4-1660 1, no.113 geh.m. za. Jannittgen Leenerts;
vader van: Marijtgen, Leenert en
Aechjen Hendricxe
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 geh.m. za. Jannittgen Leenderts;
vader van: Leendert, Aechjen en
za. Marijtgen Hendricx Valckoogh
 
Valckooch, Jan Dircxe
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 z.v.: Dirck Cornss Valckoogh en
Grietgen Cornelis
 
Valckoogh/-ooch, Leendert Hendricxe
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 voogd;
z.v. za. Hendrick Corneliss
Valckoogh en za. Jannittgen
Leenderts
Testament 31- 8-1669 2, no. 44 voogd;
z.v.: za. Jannetge Leendersdr.
Codicil 12-10-1669 2, no. 54
 
za. Valckoogh/-ooch, Marijtgen Hendricx
Testament 25- 8-1669 2, no. 42 dr.v. za. He­n­dr­ick Corneliss
Valckoogh en za. Jannittgen
Leenderts
Testament 31- 8-1669 2, no. 44 dr.v.: za. Jannetge Leendersdr.
 
Veen, Jacob Cornss van
Procuratie 1- 4-1660 1, no.117 getuige
 
za. Veen, Jacob Corneliss van
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 overl. 29.11.1667 in de heerlijk-
­heid "De Tempel" onder Berkel
 
Veen, Jeroen Dircxe van
Procuratie 24-11-1659 1, no.137 getuige
 
Veenlant, Arjen Sijmonss
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 won. Bleiswijk; getuige
 
Velde, Gerrit van der
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 5- 5-1658 1, no.185 procureur voor het Hof van Hol-
land
Koopacte 5- 6-1658 1, no­.1­81­ p­roc­u­r­eur voor het Hof van Hol-
land en de Hoge Raad in Holland
Obligatie 11- 3-1659 1, no.157 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 22- 8-1660 1, no.104 procureur voor het Hof van Hol-
land
 
Velthuijsen, Steven
Interrogatoir 16- 3-1662 1, no. 38 comparant
 
Venetien, Jacob Dircxe van
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 comparant, voogd;
won. Benthuizen;
geh.m. Aeltgen Gillis
 
za. Verboon, Ary Maertenss
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 vader van: za. Joris Aryenss en
Jan Adriaenss Verboon
 
Verboon, Jan Adriaenss
Quitantie 10- 4-1661 1, no. 75 getuige
Testament 16- 8-1662 1, no. 15 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentge Jansdr.;
broer van: Joris Adriaenss Ver-
boon
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 comparant;
z.v.: za. Ary Maertenss Verboon
 
Verboon, Job Arjens/Jacobss
Accoord 14- 6-1658 1, no.179 geh.m. Grietge Claes
 
Verboon, Joris Adriaenss
Testament 16- 8-1662 1, no. 15 voogd;
broer van: Jan Adriaenss Verboon
 
za. Verboon, Joris Aryenss
Accoord 10- 2-1670 2, no. 65 geh.m. Claesje Sijmons van Zuy-
­len;
z.v.: za. Ary Maertenss Verboon
Verbrugge, Leendert Corneliss
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 comparant
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Verburgh, Denijs Janss
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Verborch/Verbrugh/Verburgh, Hendrick Hendricxe
Attestatie 31-10-1660 1, no. 96 smid; getuige
Attestatie 31-10-1660 1, no. 95 comparant, smid;
won. Bergschenhoek
A. v. revoc. 6- 7-1661 1, no. 66 smid; getuige
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 smid te Bergschenhoek;
getuige
 
Verburgh, Cornelis Adriaenss
Obligatie 23- 5-1669 2, no. 29 comparant, won. Wateringen
 
Verdoes, Adriaen Janss
Obligatie 16- 9-1669 2, no. 48 comparant, won. Bleiswijk aan de
Hofweg

Verdoes, Dirck Teuniss
Testament 27-10-1659 1, no.139 scheepmaker
Obligatie 16- 2-1660 1, no.124 getuige
Procuratie 26- 1-1661 1, no. 79 comparant;
geh.m. Grietgen Cornelis;
zwager van: Vranck Corneliss en
Philps Arentss Cos
 
Verdoes, Vranck Teuniss
Transportacte 16- 3-1659 1, no.156 comparant, oud-herbergier te
Zevenhuizen;
neef: Dirck Adriaenss Cappelle-
naer
 
za. Verduijn, Adriaen Janss
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 geh.m. Neeltgen Jansdr.
 
Verduijn, Cornelis Adriaenss
Obligatie 24-11-1669 2, no. 58 comparant, won. Oosteinde van
Hillegersberg;
z.v.: Neeltgen Jansdr.
 
za. Verduijn, Marijtge Arjens
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 zuster van: za. Wm. Arjens Ver-
­duijn
 
za. Verduijn, Wm. Arjens
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 geh.m. Geertgen Arjens;
broer van: za. Marijtge Arjens
Verduijn
 
Verheul, Adriaen Adriaenss
Codicil 16- 7-1662 1, no. 20 getuige
Testament 29-12-1668 2, no. 16
 
Verheul, Dirck Mathijssen
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 comparant, jongeman;
oud ruim 14 jr.;
won. Bergweg onder Hille­gersberg;
halfbroer van: Maerten, Leentgen,
Jannittgen en Marijtgen Willems
van der Walle
 
Verheul, Hillebrant Cornelisse
Testament 6-10-1670 2, no. 80 getuige
 
Verheul, Hillegondt Cornelis
Attestatie 15- 9-1662 1, no. 9 comparante, jongedochter
 
za. Verkade, Arjen Claess
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 z.v.: za. Claes Prss Verkade;
vader van: Willem, Arjaentgen en Geert­gen Ar­jens Verkade en Wm. Arjens Mool­enaer;
halfbroer van: za. Elisabeth
Claesdr.
 
Verkade, Arjaentgen Arjens
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 geh.m. Leenert Janss;
dr.v.: za. Arjen Claess Verkade
 
Verkade, Geertgen Arjens
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 geh.m. Gabriel Janss Keijser;
dr.v.: za. Arjen Claess Verkade
 
Verkade, Claes Prss
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 vader van: Trijntgen Claesdr.
Verkade
 
Verkade, Neeltgen Willems
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparante;
dr.v.: za. Willem Claess Verkae-
­de;
moeder van: Willem Corneliss van
Rijn
 
Verkade, Trijntgen Claesdr.
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparante;
geh.m. Pr. Korss van Leeuwen;
dr.v.: Claes Prss Verkade;
halfzuster van: za. Elisabeth
Claesdr.
 
Verkade, Willem Arjens
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 comparant;
z.v.: za. Arjen Claess Verkade
 
za. Verkaede, Willem Claess
Quitantie 7- 2-1657 1, no.220 vader van: Neeltgen Willems Ver-
­kade;
broer van: za. Elisabeth Claesdr.
 
Verlaet, Leendert Dircxe
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 molenaar te Berkel
 
Vermaet, Hendrick
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
za. Vermeer, Arjen Arjenss
Inventaris 14- 5-1658 1, no.196
 
Vermeer, Arij Crijnen
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194
 
Vermeer, Dirck Adriaenss
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 voogd, won. Berkel;
neef van: Neeltgen Dircxdr Ver-
meer
 
Vermeer, Dirck Symonsse
Testament 14- 6-1662 1, no. 26 getuige
 
Vermeer, Jan Janss
Accoord 30- 6-1658 1, no.177 getuige
 
Vermeer, Jan Claess
Obligatie 5- 9-1662 1, no. 10a timmermansknecht;
getuige
 
Vermeer, Corns
Procuratie 15- 2-1658 1, no.194 waard in de herberg "Romen" te
Bleiswijk
 
Vermeer, Leenert Corneliss
Procuratie 29- 1-1659 1, no.164 won. Bleiswijk; getuige
 
Vermeer, Maerten Janss
Procuratie 12- 2-1660 1, no.126 getuige
 
Vermeer, Neeltgen Dircxdr
A. v. voogdij 21- 1-1671 2, no. 82 comparante, won. Zouteveen;
geh.m. Cornelis Arentss Slobbe;
neef: Dirck Adriaenss Vermeer
 
Vermeulen, Jan Leenertss
Testament 9-10-1662 1, no. 6 voogd;
stiefvader van: Annittge Claes
 
za. Verpost, Claesje Jacobsdr.
Attestatie 23- 3-1659 1, no.155 geh.m. za. Cornelis Pieterss van
Leeuwen;
zuster van: Pieter Jacobss Ver-
post
 
Verpost, Pieter Jacobss
zie: Post, Pieter Jacobss
 
Versyden, Floris Leenderss
Testament 3- 5-1669 2, no. 24 geh.m. Aeltge Cornelis
 
Versijde, Gerrit Dircxe
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 16-12-1658 1, no.169 getuige
 
Versijden, Jeroen
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Zyden/Sijden/Versijden, Jeroen Prss van der
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 getuige
A. v. voogdij 23- 5-1668 2, no. 3 comparant, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Pietertge Maertensdr.
Testament 29-12-1668 2, no. 16
 
Sijde, Cornelis Adriaenss van der
Verkoopacte 28- 9-1670 2, no. 74 comparant, won. Hillegersberg
 
Verzijde, Cornelis Jeroenss
Obligatie 18- 7-1660 1, no.107 won. Schiebroek
 
Versyde, Cornelis Corneliss
A. v. voogdij 5- 3-1670 2, no. 66 voogd;
geh.m. Pleuntgen Andries
 
Versyden, Cornelis Leenertss
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 getuige
 
za. Versijde, Cors Corneliss
Attestatie 25-10-1660 1, no. 99 geh.m. Susannetgen Boudewijnsdr.
 
Versijde, wede. v. Kors Cornss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Versyden, Leenert Corneliss
Procuratie 24-11-1659 1, no.137 comparant, voogd;
won. Hillegersberg in Laag-Rotte
 
Syden, Pieter Jeroenss van der
Attestatie 10- 1-1657 1, no.225 getuige
 
Versyden, Pr. Symonss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Versijde, Schrevel Corneliss
Testament 15- 4-1658 1, no.189 getuige
 
Versyden, Sijmon Schrevelss
Procuratie 24- 2-1669 2, no. 17 getuige
 
Sijde, Teunis Pieterss van der
Obligatie 5- 9-1662 1, no. 10a comparant, jongeman;
won. Schiebroek
 
za. Versyde, Willem Aryenss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Vinck, . . . .
A. v. cautie 22-10-1660 1, no.100 procureur voor het Hof van Hol-
land
 
Vliet, Christiaen van
A. v. revoc. 6- 9-1656 1, no.230 notaris te Delfshaven
 
Vlissingh, Jan Corneliss
Procuratie 7-12-1658 1, no.170
 
Vlissingh, Claes Janss
Obligatie 2- 5-1658 1, no.186 comparant, won. Bleiswijk
 
Voerman, Aelbrecht Symonss
Testament 16- 8-1662 1, no. 15 getuige
 
Vos, Hiob de
Koopacte 5- 6-1658 1, no.181 procureur voor het Hof van Hol-
land en de Hoge Raad in Holland
 
Vos, Claes
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 metselaat te Berkel
 
Vos, Claes Adriaenss
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 getuige
Codicil 9- 7-1662 1, no. 24 getuige
 
Vos, Marijtje Jans
Testament 11-10-1661 1, no. 53 comparante, won. Berkel;
geh.m. Hendrick Janss
 
Vosse, Ingetgen Jans
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 comparante, borg;
won. Laag-Rotte onder Hille­gers-
­berg
 
Vosse, Neeltgen Jans
Obligatie 21- 9-1669 2, no. 47 comparante, meerderjarige
dochter;
won. Achterweg onder Hille­gers-
­berg
 
Vroesen, Pr.
Codicil 9-12-1657 1, no.201 notaris te Bergschenhoek
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 notaris te Bergschenhoek
Codicil 11-12-1660 1, no. 86 notaris te Bergschenhoek
 
Vuijck, Cornelis Claess
A. v. voogdij 16- 1-1660 1, no.131 getuige
 
Vijver, Jan van den
Procuratie 14-12-1660 1, no. 84 procureur voor de Gecommitteerde
Raden van de Staten van Holland
en West-Friesland
 
Wael, Jan Corneliss van der
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 getuige
 
Walbeeck, .....
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 advocaat
 
Walle, Jannittgen Willemsdr. van der
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 halfzuster van: Dirck Mathijssen
Verheul
 
Walle, Leentgen Willemsdr. van der
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 halfzuster van: Dirck Mathijssen
Verheul
 
Walle, Maerten Willemss van der
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 halfbroer van: Dirck Mathijssen
Verheul
 
Walle, Marijtgen Willemsdr. van der
Testament 10- 8-1669 2, no. 41 halfzuster van: Dirck Mathijssen
Verheul
 
Wassenaer, Henrick Corneliss
Attestatie 24- 9-1658 1, no.172 comparant, won. Berkel & Roden-
rijs
Testament 21- 3-1659 1, no.158 voogd;
broer van: Pr. Corneliss Wasse-
naer
 
Wassenaer, wede. v. Cornelis
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
 
Wassenaer/Wessenaer, Pieter Corneliss
Testament 21- 3-1659 1, no.158 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtgen Joosten;
broer van: Hendrick Corneliss
Wassenaer
Accoord 20- 6-1660 1, no.111 getuige
Testament 1-10-1670 2, no. 77 voogd
 
Wassenhoven, wede. v.
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 won. in de brouwerij "De Ringh"
te Rotterdam
 
Wassenhoven, wede. v. Johan van
Transportacte 11- 1-1668 2, no. 1
 
Welhouck, Gerardo
Obligatie 19-10-1662 1, no. 4a burgemeester van Delft
 
Wensveen, Aert Leendertss van
Testament 27-11-1656 1, no.229 won. Berkel; getuige
Procuratie 2- 3-1657 1, no.217 comparant, schoenmaker;
won. Berkel;
geh.m. Teuntgen Henricx
Procuratie 13- 7-1660 1, no.109 comparant, won. Berkel;
geh.m. Teuntgen Hendricx
Obligatie 26- 6-1661 1, no. 68 comparant, schoenmaker;
won. Berkel
Procuratie 15- 1-1662 1, no. 48 comparant;
geh.m. Teuntgen Hendricx van
der Smaght
Procuratie 11- 8-1662 1, no. 17 getuige
Obligatie 8-10-1662 1, no. 7 getuige
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 comparant, won. Berkel in de
Kerkstraat
Huurconventie 23-11-1669 2, no. 57 getuige
 
Wensveen, Dirck Aertss van
Attestatie 12-10-1669 2, no. 53 comparant, won. Berkel in de
Kerkstraat
Codicil 12-10-1669 2, no. 54 getuige
 
Wensveen, Dirck Pieterss van
Attestatie 22- 4-1658 1, no.187 comparant, oud 29 jr.;
won. Bergschenhoek
Obligatie 23-12-1659 1, no.135 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 24- 2-1669 2, no. 18 comparant, won. Bergschenhoek;
schoonzoon van: Jan Dircxss
Marctschipper
Obligatie 8- 3-1669 2, no. 19 comparant, won. Bergschenhoek
 
Wensveen, Cornelis Adriaenss
Obligatie 8- 2-1662 1, no. 45 comparant, won. Achterweg in
Hillegersberg
 
za. Wensveen, Pr. Dircxss
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Wensveen, Isbrant Pieterss
Attestatie 31- 7-1662 1, no. 19 comparant, oud ca. 25 jr.;
won. Hillegersberg aan het Oost-
einde
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Wessenaer, Pieter Corneliss
zie: Wassenaer, Pieter Corneliss
 
West, Symon Adriaenss van
Acquit & Dech. 5- 9-1669 2, no. 45 broer van: Leentgen Adriaenss
 
Weste, Juriaen
Procuratie 5- 3-1662 1, no. 42 won. Zomergem op de wijck staeck
"De Vijvere"
Approbatie 8- 3-1662 1, no. 42
Procuratie 11- 8-1662 1, no. 17 won. Zomergem
 
Westerwout, Jan Jacobss
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
 
Wever, Jan Corneliss
Codicil 23-11-1661 1, no. 52 getuige
 
Wever, Cornelis Willemss de
Testament 18- 2-1658 1, no.193 getuige
 
Wiel, Adriaen van der
Codicil 27- 2-1657 1, no.221 notaris te Delft
 
Wille, Jeremias Jaspersse
Approbatie 8- 3-1662 1, no. 42 comparant, won. Rotterdam
 
Wille, Neeltgen Eliasdr. filia
zie: Neeltgen Eliasdr. filia Wille
 
Willige, Gerrit Jacobss de
Accoord 17-10-1660 1, no.101 comparant, won. Vlaardinger-
Ambacht
 
Willick, Claes Janss van der
Attestatie 11- 1-1659 1, no.166 comparant, schepen van Hazers-
woude
 
Wilsveen, Aert Leenertss van
Testament 7-10-1657 1, no.206 won. Berkel; getuige
 
Wilt, Pieter Pieterss van der
Huw. voorw. 8- 1-1662 1, no. 49 comparant, jongeman;
won. Zegwaart;
bruidegom van: Neeltgen Adriaens
Leeuw;
z.v.: Marijtgen Jaspers;
stiefzoon van: Cornelis Gerritss
Roggeveen
 
za. Winde, Adriaen Dircxe van der
Testament 7- 8-1659 1, no.145 geh.m. Aeltgen Thijsendr.
 
Wintercamp, Nicolaes
A. v. cautie 22- 9-1670 2, no. 75 getuige
 
Wid(t)/Wit, Adriaen/Arij Jacobss
Augmentatie 1- 1-1659 1, no.167 getuige
Procuratie 17- 8-1659 1, no.140 getuige
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 z.v.: Jacob Willemss Widt
Attestatie 26-10-1660 1, no. 97 getuige
Obligatie 13-12-1661 1, no. 50 getuige
Attestatie 29- 1-1662 1, no. 47 bode; getuige
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant;
z.v.: Jacob Willemss Widt en za.
Aeltgen Adriaen Claes;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
Testament 5- 3-1662 1, no. 41 bode te Berkel;
getuige
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 comparant;
z.v.: Jacob Wmss Widt en za.
Aeltgen Adriaen Cl­ae­s­d­r.;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 bode te Berkel & Rodenrijs
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0 bode; getuige
Transportacte 5- 5-1669 2, no. 25 bode; getuige
Obligatie 14- 5-1669 2, no. 26a bode van Berkel;
getuige
Obligatie 23- 5-1669 2, no. 29 getuige
Obligatie 26- 5-1669 2, no. 31 getuige
Acquit & Dech. 5- 9-1669 2, no. 45 bode; getuige
A. v. cautie 11-10-1669 2, no. 52 comparant, bode van Berkel
Obligatie 10-12-1669 2, no. 59 getuige
Procuratie 11- 1-1670 2, no. 62 bode te Berkel;
getuige
Obligatie 9- 3-1670 2, no. 67 getuige
Testament 23- 3-1670 2, no. 69 comparant, bode van Berkel;
geh.m. Marijtgen Aelbrechtsdr.
Droogh
Procuratie 7- 4-1670 2, no. 70 bode; getuige
Attestatie 14- 9-1670 2, no. 73 getuige
 
Widt, Jacob
Procuratie 23-10-1658 1, no.171 bode; getuige
 
Wi(d)t, Jacob Willemss
Procuratie 21- 4-1657 1, no.213 bode van Berkel;
getuige
Verkoopacte 28-11-1657 1, no.202 getuige
Testament 5- 5-1658 1, no.184 getuige
Transportacte 16- 3-1659 1, no.156 bode van Berkel;
getuige
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 comparant, bode van Berkel;
vader van: Willem, Claes en Arij
Jacobss Wit
Obligatie 11- 4-1660 1, no.112a bode te Berkel;
getuige
Attestatie 24- 1-1661 1, no. 80 comparant, oud ca. 60 jr.;
bode van Berkel & Rodenrijs
A. v. cautie 11- 9-1661 1, no. 58 bode; getuige
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant, won. Berkel;
vader van: Adriaen Jacobss Widt
Disapprobatie 9- 3-1662 1, no. 39 getuige
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 vader van: Willem, Claes en Adri-
aen Jacobss Widt
Insinuatie 5-10-1662 1, no. 8 bode te Berkel & Rodenrijs
 
Wi(d)t, Claes Jacobss
Obligatie 31- 5-1657 1, no.212 won. Berkel
Verkoopacte 28-11-1657 1, no.202 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
stiefvader van: Jacob Leenertss
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 z.v.: Jacob Willemss Widt
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant, won. Berkel;
z.v.: za. Ae­lt­gen Ad­ri­aen Claes;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 comparant;
z.v.: Jacob Wmss Widt en za.
Ael­tgen Adriaen Claesdr.;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
 
Widt, Quijringh Adriaenss d'
Obligatie 18- 7-1660 1, no.107 comparant, won. Nieuwerkerk
 
Wi(d)t, Willem Jacobss
Acquit & Dech. 7-11-1657 1, no.204 won. Berkel; getuige
A. v. renunt. 11- 1-1660 1, no.132 z.v.: Jacob Willemss Widt
Attestatie 26-10-1660 1, no. 97 getuige
Protest 4- 3-1662 1, no. 43 comparant, won. Berkel;
z.v.: za. Aeltgen Adriaen Claes;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
Procuratie 1- 4-1662 1, no. 36 comparant;
z.v.: Jacob Wmss Widt en za.
Ael­tgen Adriaen Claesdr.;
erfgen. van: het weeskind van za.
Cornelis Adriaen Claess
 
Woglen, Bastiaen Gerrebrantss van
Codicil 31-10-1657 1, no.205 getuige
 
Woglom, Evert Corneliss
Staat en inv. 20-12-1667 2, no. 0
Staat en Inv. 29- 1-1670 2, no. 64
 
Wijmels, Philps Davidtss
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 smid; getuige
 
Wijten(s), Gerrit
Rek,Bew & Rel. 1- 6-1668 2, no. 5 notaris
Obligatie 16- 6-1669 2, no. 37 procureur ten platte lande
 
za. IJselmeer, Dirck Janss van
Scheid. t.&bed 27- 9-1669 2, no. 49 geh.m. Geertgen Willems van der
Kade

lees verder in deel 2