Index op het archief van notaris Dirck Uijtdewaert

residerende te Berkel (1670-1727) 

Inv. nrs. 3 (1670-1678)
4 (1679-1682)
5 (1683-1689)
6 (1690-1696)
7 (1697-1702)
8 (1703-1710)
9 (1711-1727)
 
GA Rotterdam, Toegangsnummer 1250
  

protocol 6 is niet compleet
Acte no. 51 verwijst naar een acte, dd. 25.6.1692, die er niet in voorkomt.
Acte no. 43 in inv. nr. 8 is een grosse van actenr. 75. Deze grosse is niet
opgenomen in de index
 
J. Heemskerk
's-Gravenhage, 4 april 2003                                

 
INHOUD
 
Lijst van afkortingen ............................................ 3
Index op achternamen ........................................ 4 - 309
Index van de patronymica .................................. 310 - 346
Index op zaaknamen ......................................... 347 - 352
Index op plaatsnamen ....................................... 353 - 371
Index op toponymen ........................................ 372 - 383
Index op herbergen en huisnamen .......................384 
Index op onderwerpen ...................................... 385 - 386

                  -3-
 
AFKORTINGEN 
 
a. v. competemt. = acte van competentie
a. v. consent = acte van consent
a. v. subm. = acte van submissie
a. v. voogdij = acte van voogdij
acquit & dech. = acquit & decharge
dr.v. = dochter van
geh.m. = gehuwd met
huw. voorw. = huwelijkse voorwaarden
meerderj. = meerderjarig
rek, bew & r. = rekening, bewijs en reliqua
scheid. t+b. = scheiding van tafel en bed
staat en inv. = staat en inventaris
wede.v. = weduwe van
wednr.v. = weduwnaar van
won. = wonend
za. = zaliger
z.v. = zoon van

-4-
 
ACHTERNAMEN 
 
Aa, Willem Corneliss van der
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 getuige
 
Aerden, Jan van
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 getuige
 
 
Aersbergen, Eldert Willemss van
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 comparant, jongeman; won. Zevenhuizen
 
Abele, Cornelis van den
A. v. consent 14-11-1707 8, no. 99 comparant, won. Berkel;
geh.m. Cornelia Berghoven;
schoonzoon van: Anna van Leeuwen
 
Abswoude, Arij Cornelisz.
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 comparant;
bruidegom van: Marritje Schrevels Versijde;
zwager: Dirck Jorisz Ousthoorn;
oom: Claes Dirckss Suijcker
 
Absoude, Dirck Arentss van
Testament 23- 7-1720 9, no.120 voogd
 
Adrighem, Arij Janss van
Testament 8- 3-1720 9, no.112 voogd;
zwager van: Maertje Pieters Buijs
 
Adrighem, Cornelis Jacobss van
Obligatie 8- 7-1710 8, no.143 comparant, won. Hillegersberg
 
Adrichem, Cornelis Meijnen van
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 
 
Aeckervelt, Arij Janss van
Procuratie 12- 8-1671 3, no. 25 getuige
 
Ackersdijck, Pieter Joriss
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 9 ex.-test. 
 
Allemonde, ......
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 advocaat
 
Alphen, Aefje Ariens van
Testament 10- 5-1705 8, no. 54 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Pieterss Buijtewegh
 
Alphen, Abraham Cornelisz van
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant, voogd
 
Alphen, Abraham Pieterss van
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38 voogd
 
Alphen, Annittje Jacobsdr van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 geh.m. Cornelis Adriaenss
Leeflangh

                       -5-
 
Alphen, Arije Evertss van
Testament 27- 9-1720 9, no.125 comparant, won. Berkel;
geh.m. Baertje Teunis van der Borst
 
Alphen, Ariaentje Dircks van
Testament 2- 5-1720 9, no.119 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arij Dirckss Deught;
zuster van: Teunis Dirckss van Alphen
 
Alphen, Arijaentje Cornelis van
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 comparante, won. Zegwaart;
wede. v. Arent Corneliss Pijnaecker;
zuster van: za. Sijtge Cornelis;
halfzuster van: za. Mees Leendertss Groenewegen;
neven: Pieter en Hendrick Corneliss Wassenaer, Jan Pieterss den Elsen
en Leendert Leendertss Groenewegen
 
Alphen, Bastiaen Janss van
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 comparant, won. Zevenhuizen
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 86 comparant, won. Zevenhuizen
 
Alphen, Dirck Jacobsz van
Obligatie 10- 5-1671 3, no. 19 comparant, won. Laag-Rotte
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 comparant
 
Alphen, Evert Willemss van
Testament 21- 2-1677 3, no.188 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Haesje Adriaens de Lede
Procuratie 8- 6-1681 4, no.124 comparant
Testament 25- 6-1695 6, no.119 getuige
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Alphen, Jacob Mesen van
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98 comparant, borg
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 comparant, kerkdienaar van de
Remonstrantse gemeente te Berkel
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 comparant
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
oom van: Jannetge, Neeltje, Maritje, Cornelis, Mees, Maerten en
Leendert Jacobss van der Walle(n)
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraadslid te Berkel
 
za. Alphen, Jacob Teuniss van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 geh.m. Martijntje Dircksdr.;
vader van: Dirck, Pietertje,
za. Teunis, Annittje en Maertijntje Jacobsdr van Alphen
 
Alphen, Jan Arienss van
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg
 
Alphen, Johannis Huijbrechtss van
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38 comparant
 
Alphen, Jan Corneliss van
Testament 18- 9-1678 3, no.252 voogd;
neef van: Neeltje Hendricks

                -6-
 
Alphen, Joris Mesen van
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 getuige
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 comparant, kerkdienaar van de
Remonstrantse gemeente te Berkel
Attestatie 26-11-1674 3, no.119
Huurconventie 22- 6-1681 4, no.125
 
za. Alphen, Cornelis Meesen van
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 overl. te Zegwaart;
oom van: Jannetge, Cornelis, Maerten, Maertje, Neeltge en
Leendrt. Jacobs van der Walle
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 broer van: za. Maertjen Meesen van Alphen
 
Alphen, wede. v. Cornelisen Meesen van
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80
 
Alphen, Cornelis Teuniss van
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Ariaentje Cornelis Leeflangh
 
Alphen, Leendert Janss van
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227
 
za. Alphen, Leendert Janss van
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53
 
Alphen, Lodewijck Corneliss van
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 voogd
 
Alphen, Louweris Maertenss van
Transportacte 20- 4-1683 5, no. 16 geh.m. de wede. v. Adrijaen
Gerritss van Hoefwegen
 
Alphen, Maerten Louwen van
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76
 
za. Alphen, Maertje Meesen van
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 dr.v.: za. Mees Jacobss van Alphen;
moeder van: Jannetge, Cornelis,Maerten, Maertje, Neeltge en
Leendrt. Jacobs van der Walle
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 dr.v.: za. Mees Jacobss van Alphen;
moeder van: Jannetge, Neeltje, Maritje, Cornelis, Mees, Maerten
en Leendert Jacobss van der Walle(n);
zuster van: za. Cornelis Meesen van Alphen
 
Alphen, Maertijntje Jacobsdr van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 geh.m. Leendert Jacobss

                  -7-
 
za. Alphen, Mees Jacobss van
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 overl. te Zegwaart;
vader van: za. Maertje Meesen van Alphen;
grootvader van: Jannetge, Cornelis, Maerten, Maertje, Neeltge en
Leendrt. Jacobs van der Walle
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 vader van: za. Maertjen Meesen van Alphen
 
Alphen, Mees Jacobss van dr.
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80
 
Alphen, Pietertje Jacobsdr van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 geh.m. Adriaen Arentss Cleijn
Testament 26-10-1700 7, no. 89 comparante, won. Laag-Rotte;
wede. v. Arije Arentss Kleijn;
moeder van: Sijmon, Marijtje, Jacob en Pieter Arienss Cleijn;
grootmoeder van: Maertijntje Dircks Cleijn
 
za. Alphen, Zara Cornelis van
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 geh.m. Arije Hendrickss Bove-
water;
moeder van: Aeltje, Jacob, Jannitje, Marijtje, Neeltje, Ari-
aentje en Hendrick Ariens Bovewater
 
Alphen, Teunis Dirckss van
Testament 2- 5-1720 9, no.119 voogd;
broer van: Ariaentje Dircks van Alphen
 
za. Alphen, Teunis Jacobss van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 vader van: Teunis Teuniss van Alphen
 
Alphen, Teunis/Antonius Teuniss van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 z.v.: za. Teunis Jacobss van Alphen
Quitantie 28- 3-1677 3, no.186 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
tante: za. Arijaentje Jacobsdr
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69 getuige
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 getuige
 
Alphen, Teunis Teuniss van (de Jonge)
Obligatie 27- 5-1708 8, no.108 comparant, won. Bergweg onder Hillegersberg
 
Alphen, Willem Janss van
Obligatie 12- 3-1716 9, no. 66 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg
 
Ammerael, Cornelis
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Arent, Jan Pieterss van der
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 comparant;
geh.m. Maertje Claesdr.
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 getuige
 
za. Arent, Jan Pieterss van der
Testament 13- 3-1717 9, no. 77 geh.m. Pietertje Pieters van der Munnick

              -8-
 
Arenden, Cornelis Pouluss van
A.v.competent. 25- 1-1672 3, no. 46 getuige
 
Arent, Leendert Janss van der
Testament 8- 3-1714 9, no. 43 getuige
 
Arent, Pouwels Pieterss van der
Procuratie 16- 2-1681 4, no.111 wednr. v. Leentje Crijnen
 
Arent, Willem Pieterss van der
Procuratie 12- 1-1707 8, no. 86 comparant
Testament 23- 1-1717 9, no. 76 getuige
 
Arent van Polanen, Jacob van der
Procuratie 12-11-1679 4, no. 50 comparant, won. Zevenhuizen
Procuratie 12-11-1679 4, no. 51 comparant, won. Zevenhuizen
 
Assendelft, Hr.
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 won. Delft
 
Assendelff, ......
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 secretaris
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 secretaris
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 secretaris
 
Assendelff, Gerrit van
Testament 3-10-1692 6, no. 56 notaris
 
Baers, Sijmon van der
Testament 8- 5-1703 8, no. 12 getuige
 
Baersenburgh, .......
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 secretaris
 
Baersenburgh, Fop
Procuratie 8- 2-1684 5, no. 40
 
Baesje, Lijsbet Jansdr
Testament 22- 6-1686 5, no. 84 comparante, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Louweris Janss van Crimpen
 
Baesje, Pieter Janss
Testament 13- 8-1677 3, no.219 voogd;
neef van: Arij Janss Kerckhoff
Obligatie 17- 6-1683 5, no. 21 getuige
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22
 
za. Baesje, Pieter Jansz
A. v. voogdij 17- 8-1693 6, no. 83 geh.m. Lijsbet Teunis Tas
 
Baecken, Gerrit van
Procuratie 7- 6-1685 5, no. 64 comparant, won. Voorschoten
 
Backer, Abraham Israel
Transportacte 29- 7-1693 6, no. 81 won. Bergschenhoek
 
Backer, Engel Arienss
Testament 26- 9-1699 7, no. 52 getuige
 
Backer, Hendrick Taemsz
Procuratie 8- 2-1676 3, no.162
 
Backer, Jan Janss
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 voogd

             -9-
 
Backer, Crijntje Jans
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 won. Bergschenhoek;
geh.m. Gerrit Hendrickss van Lenen;
tante: Machteltje Cornelis van Cappelle
 
Backer, Leendert Arienss
Obligatie 6- 6-1694 6, no.102 comparant, won. Bleiswijk
 
Backer, Marritje Jans
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 won. Bleiswijk;
geh.m. Jacob Janss van Wensveen;
tante: Machteltje Cornelis van Cappelle
 
Backer, Neeltje Cornelis
Testament 18- 9-1693 6, no. 85 comparante;
geh.m. Johannis van Santen
 
za. Backer, Taem Claesz
Procuratie 8- 2-1676 3, no.162 geh.m. Annittje Jansdr
 
Backer, Willem Willemss
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133
Testament 8-10-1695 6, no.123 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Marritje Ariens Broeckhuijsen
 
Backop, Johannis
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Balen, Cosmus van
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125
 
Barghman, Cornelis Joriss
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 comparant, won. aan de Rotte in Hillegersberg

Barlecom
zie: Berlecom
 
Barnau, Lambert Janss
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 35 comparant, won. Zevenhuizen;
w.g. Bernou
 
Baron, Salomon
Attestatie 26-11-1674 3, no.119 won. Zegwaart;
secretaris van Berkel
 
Barrewater, Pieter Pieterss
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57 won. aan de Rotte
 
Bart, Pieter van
Procuratie 28- 5-1700 7, no. 80 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Basteels, Philips
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 notaris
 
Batelieu, Jan Abrahamss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 comparant, won. Bleiswijk;
geh.m. Trijntje Pieters
 
Beeck, ......... van der
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 deurwaarder in Den Haag

             -10-
 
Beeck, Dirck van der
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 getuige
 
Beeck, Gover(d)t van der
A. v. voogdij 18- 3-1720 9, no.113 getuige
Testament 19- 4-1720 9, no.118 getuige
 
Beeck, Govert Dirckse van der
Testament 14- 8-1719 9, no. 95 getuige
Testament 27- 8-1720 9, no.124 getuige
 
Beeck, Hendrick Willemss
A. v. voogdij 10- 9-1704 8, no. 37 getuige
 
Beeck, Cornelis van der
Testament 3- 7-1696 6, no.138 getuige
 
Beeck, Cornelis Fredrickss van der
zie: Verbeeck, Cornelis Fredrickss
 
Beeck, Pieter van
Procuratie 7- 5-1693 6, no. 76 getuige
 
Beeck, Thijs Roelen van der
Testament 5- 1-1723 9, no.150 getuige
 
Beeckhuijsen, N.
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
 
Beeckhuijsen, Susio
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Bene(n)/Beenen, Jan Sijmonss van
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 88 getuige
Testament 25- 5-1682 4, no.144 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Elisabet Jans van Heijningen
Obligatie 17- 6-1683 5, no. 21 getuige
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 getuige
Transportacte 6- 4-1688 5, no.115 getuige
Testament 7- 5-1688 5, no.116 getuige
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 getuige
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13 herbergier te Bergschenhoek; getuige

                   -11-
 
Bent(h), Cornelis van den
Obligatie 12-12-1700 7, no. 91 getuige
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 getuige
Testament 2- 9-1701 7, no.101 getuige
Testament 17-10-1701 7, no.103 getuige
Obligatie 28-11-1701 7, no.106 getuige
Caveling 24- 2-1702 7, no.117 getuige
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 getuige
Testament 10- 4-1702 7, no.124 getuige
Procuratie 2- 5-1702 7, no.128 getuige
Procuratie 6- 8-1702 7, no.132 getuige
Obligatie 17- 9-1702 7, no.135 getuige
Huurconventie 10-10-1702 7, no.136 getuige
Obligatie 25- 3-1703 8, no. 7 getuige
Testament 23- 4-1703 8, no. 11 getuige
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 getuige
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14 getuige
A. v. voogdij 7- 8-1703 8, no. 16 getuige
Procuratie 13- 9-1703 8, no. 20 getuige
Obligatie 18- 5-1704 8, no. 30 getuige
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31 getuige
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32 getuige
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 34 getuige
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 35 getuige
Obligatie 13- 2-1705 8, no. 46 getuige
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 getuige
Procuratie 22-10-1705 8, no. 62 getuige
Testament 25- 4-1706 8, no. 73 getuige
Testament 19- 6-1707 8, no. 98 getuige
Procuratie 3-12-1707 8, no.100 getuige
Obligatie 4-12-1707 8, no.101 getuige
Testament 22- 1-1708 8, no.102 getuige
Obligatie 17- 1-1708 8, no.103 getuige
Testament 24- 2-1708 8, no.104 getuige
Obligatie 27- 1-1709 8, no.121 getuige
Testament 9- 6-1709 8, no.127 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 mr. timmerman
Testament 16-10-1713 9, no. 41 getuige
A. v. voogdij 4- 6-1715 9, no. 54 voogd
 
Benth, Cornelis Pieterss van den
Testament 30- 4-1706 8, no. 74 comparant, won. Berkel;
geh.m. Geertje Jans Kleij
 
Bentel/Bentill, Huijbreght van
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 getuige
 
za. Beresteijn, dhr.
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Bergh, Aeltje Jans van den
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 geb. ca. Pasen 1675;
dr.v.: za. Jan Gerritss van den Bergh en Grietje Pieters Stolck
 
Bergh, Annitje Jans van den
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 geb. ca. 1.11.1674;
dr.v.: za. Jan Gerritss van den Bergh en Grietje Pieters Stolck
 
Bergh, Ariaentje Arents/Ariens van den
Testament 9-12-1705 8, no. 63 nicht van: Maertje Cornelis van den Bergh
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arent Leendertse van der Meijde

                  -12-
 
Bergh, Ghillis Pieterss van den
Transportacte 24- 2-1679 4, no. 6 comparant
Testament 16- 4-1679 4, no. 18 getuige
Testament 17- 7-1692 6, no. 53 comparant, ongehuwd; won. Berkel;
samenwonend met: Jacob Anthonisz Coulon
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 getuige
Testament 25- 9-1719 9, no.103 comparant, won. Berkel
A. v. voogdij 26- 8-1721 9, no.139 getuige
 
Bergh, Jacob Jacobss van den
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78 won. 's-Gravenweg
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45
 
Berch/Bergh, Jacob Leendertss van den
Procuratie 21- 9-1670 3, no. 7 getuige
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 voogd
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 comparant;
erfgenaam van: za. Jan Corneliss Schouten
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Testament 28- 4-1694 6, no. 98 getuige
 
za. Bergh, Jan Gerritss van den
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 geh.m. Grietje Pieters Stolck;
vader van: Annitje en Aeltje Jans van den Bergh
 
za. Bergh, Jan Corneliss van den
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 geh.m. Neltgen Prs;
z.v.: Barbara Claes
 
Bergh, Jan Pieterss van den
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 tante: Marijtje Jans van den Bergh
 
za. Bergh/Berch, Cornelis Janss van den
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 geh.m. Barbara Claes
A. v. voogdij 18- 2-1680 4, no. 67 geh.m. za. Barbera Claesdr
 
Bergh, Cornelis Janss van den
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Bergh/Berch, Cornelis Willemss van den
Testament 18- 9-1678 3, no.252 getuige
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 getuige
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 getuige
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 getuige
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 71 getuige
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 getuige
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 getuige
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 getuige
 
Bergh, Marijtje Jans van den
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 comparante, won. Hillegersberg;
zuster van: Ary Janss Langendam;
tante van: Jan Pieterss van den Bergh

                        -13-
 
Bergh, Maertje Cornelis van den
Testament 9-12-1705 8, no. 63 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Willemss Schipper;
nichten: Ariaentje Arents van
den Bergh, Arent Leendertss
van der Meijde en Arie Arentss
van der Meijde
 
Bergh, Michiel van den
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 getuige
 
Bergh, N. van den
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Bergh, Pieter Arienss van den
Testament 2-10-1695 6, no.122 getuige
 
Bergh, Pieter Janss van den
Testament 23- 8-1719 9, no. 96 getuige
A. v. voogdij 7- 3-1721 9, no.134 getuige
 
Berch, Rocus Rocusz van den
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 getuige
 
Bergh, Sijmon Sijmonsz van den
A. v. voogdij 23-10-1691 6, no. 30 getuige
 
Bergh, Catarina van den
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 comparante;
wede. v. Cornelis Casteleijn
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 comparante;
geh.m. Jop Corss Berckel
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 45 wede. v. Cornelis Casteleijn
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 46 won. Berkel;
wede. v. Cornelis Casteleijn
 
Bergh/Berch, Trintgen Cornelis van den
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 geh.m. Pouwels Corneliss van der Tack;
dr.v.: Barbara Claes
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 geh.m. Pouwels Corneliss van der Tack;
dr.v.: za. Barbera Claes
 
Bergh, Willem Pouluss van den
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63
 
Bergen, Vranck Willemss van
Testament 5- 6-1675 3, no.142 z.v.: Willem Prss van Bergen en Marritje Cornelisdr
 
za. Bergen, Jan Prss van
Quitantie 4- 9-1670 3, no. 5 geh.m. Jeffje Jans;
broer van: Willem Prss van Bergen;
neef: Cornelis van Bergen
 
Bergen, Cornelis van
Quitantie 4- 9-1670 3, no. 5 neef van: za. Jan Prss van Bergen

                            -14-
 
Bergen, Willem Prss van
Quitantie 4- 9-1670 3, no. 5 comparant;
broer van: za. Jan Prss van Bergen
Testament 5- 6-1675 3, no.142 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Cornelisdr;
vader van: Vranck Willemss van Bergen
 
za. Bergen, Willem Pieterss van
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 geh.m. za. Maertje Cornelisdr. 
 
Berghoven, Cornelia
A. v. consent 14-11-1707 8, no. 99 geh.m. Cornelis van den Abele;
 
Berck, Johannes van der
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 z.v.: za. Anthonij van der Berk
en Anna de Necker
 
za. Berck, Anthonij van der
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 geh.m. Anna de Necker;
vader van: Johannes van der Berck
 
Berckel, Annitje Claesdr.
Obligatie 14- 6-1671 3, no. 22 won. Noordeinde van Berkel
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 comparante, won. Berkel;
geh.m. Claes Arienss van der Juist;
nicht van: Cornelis en Andries Leendertss Droogh
 
Berckel, Arent Janss
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 won. Hazerswoude
 
Berckel, wede. v. Adriaen Claess
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
za. Berckel, krn. v. Adriaen Claess
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Berckel, Arij Corneliss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 comparant;
z.v.: Cornelis Corss
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 getuige
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 45 getuige
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 46 getuige
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 z.v.: Catarina Jans Nieuwerveen
 
Berckel, Ariaentje Jans
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Mulder
 
Berckel, Boudewijn
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 grutter
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 grutter en winkelier
 
Berckel, Bouwe/Boudewijn Arentss
Testament 15- 4-1683 5, no. 14 getuige
Procuratie 11- 5-1686 5, no. 82 getuige
Testament 27-10-1691 6, no. 31 getuige
Procuratie 27- 8-1711  9, no. 15 comparant
Testament 23- 8-1719 9, no. 96 voogd

                   -15-
 
Berckel, Dirck Davidss
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 comparant, schepen te Berkel
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30 getuige
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 getuige
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 voogd;
broer van: Jannitje Davidts Berckel
Testament 14-12-1701 7, no.111
Testament 8- 6-1709 8, no.126 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Pietertje Jans Listige;
vader van: Willem en Cornelis Dirckss Berckel
 
Berckel, Vranck Arienss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 voogd
 
Berckel, Vranck Corns
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 comparant;
z.v.: Cornelis Corss
 
Berkel, Grietje Claes
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 geh.m. Jacob Pouwelse van der Speck;
erfgename van: za. Claes Jorisse Berckel
 
Berckel, Grietje Maertens
Testament 17- 2-1722 9, no.145 comparante, won. Oude Leede in Pijnacker;
geh.m. Louwerus Arenden Overmeer;
zuster van: Claes Maertenss Berckel
 
Berckel, Jaepje Jans
Testament 6- 3-1702 7, no.120 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pieter Claess Vlas;
zuster van: Cornelis Janss Berckel
 
Berckel, Johannis
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 bakker
Testament 5- 3-1702 7, no.119 getuige
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 bakker
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
Procuratie 9- 7-1713 9, no. 40 comparant, kerkmeester van Berkel

za. Berckel, Jan Ariensz
Transportacte 14- 5-1685 5, no. 63 geh.m. Marritje Jansdr.
 
Berckel, Johannis Arentss/Arienss
Procuratie 17- 1-1710 8, no.135
Procuratie 27- 8-1711 9, no. 15 comparant
Testament 25-11-1718 9, no. 88 getuige
 
Berckel, Jan Boudewijnss/Bouwenss
Testament 6-11-1719 9, no.109 getuige
Testament 20-10-1722 9, no.149 comparant, won. Berkel;
geh.m. Stijntje Maertens Vermeer
Testament 19- 3-1723 9, no.157 getuige

                    -16-
 
Berckel, Jan Claess
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 comparant;
erfgenaam van: za. Arijaentje Claesdr.
Uiterste Wil 9-10-1671 3, no. 28 stiefzoon van: Annitje Cornelisdr.
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
A. v. auctor. 12- 2-1673 3, no. 75 ambachtsbewaarder
Transportacte 24- 2-1679 4, no. 6 getuige
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 gaarder van de omslag over Pijnacker
 
Berckel, wede. v. Jan Claess
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Berkel, Jan Claess
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 comparant;
erfgenaam van: za. Claes Jorisse Berckel
 
Berckel, Jan Cornss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 comparant;
z.v.: Cornelis Corss
Testament 3-10-1688 5, no.124 getuige
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146
Testament 27- 4-1691 6, no. 16 won. Berkel;
vader van: Cornelis Jansz Berckel
Procuratie 16-11-1695 6, no.126 comparant, won. Berkel;
vader van: za. Cornelis Janss Berckel
Testament 3- 7-1696 6, no.138 comparant, won. Berkel;
nicht: Neeltje Ariensdr. Ridder
 
Berckel, Jan Corneliss
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 z.v.: Catarina Jans Nieuwerveen
Testament 9- 1-1723 9, no.151 comparant;
geh.m. Maria Jacobus Verboon
 
Berckel, Jan Wouterss
Testament 16- 8-1684 5, no. 54 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Leentje Ariens Huijsman;
z.v.: Wouter Janss
Testament 5- 6-1701 7, no. 98 voogd;
broer van: Arijaentje Wouters van der Ende
 
Berckel, Jannitje Davidts
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Philipss van der Wilick;
zuster van: Leendert Davitss Berckel
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Philipss van der Willick;
zuster van: Dirck Davidtsz Berckel
 
za. Berckel, Jannitje Pieters
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 wede. v. Cornelis Crijnen Molewegh
 
Berckel, Jop Corss
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 geh.m. Catarina van den Bergh

                   -17-
 
Berckel, Claes Janss
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21
Obligatie 14- 6-1671 3, no. 22 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Uiterste Wil 9-10-1671 3, no. 28 geh.m. Annitje Cornelisdr.
 
za. Berckel, Claes Janss
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
 
Berckel, Claes Joriss
Testament 5- 6-1701 7, no. 98 getuige
 
za. Berckel, Claes Jorisse
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 erfgenamen: Jan, Grietje en Neeltje Claes Berkel
 
Berckel, Claes Corns
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 comparant;
z.v.: Cornelis Corss
 
Berckel, Claes Maertenss
Testament 17- 2-1722 9, no.145 voogd;
broer van: Grietje Maertens Berckel
 
Berckel, Cornelis Arienss
Testament 10- 9-1687 5, no.108 comparant, won. Berkel;
geh.m. Catrina Jans Nieuweveen
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 comparant
Obligatie 13- 2-1705 8, no. 46 comparant, won. Berkel
 
za. Berckel, Cornelis Arienss
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 geh.m. Catarina Jans Nieuwerveen
 
Berckel, Cornelis Dirckss
Testament 8- 6-1709 8, no.126 z.v.: Dirck Davidtss Berckel en
Pietertje Jans Listige
 
Berckel, Cornelis Jansz
Testament 27- 4-1691 6, no. 16 comparant, jongeman; geb. te Berkel;
voornemens te varen naar Oost-Indië;
z.v.: Jan Corneliss Berckel
 
za. Berckel, Cornelis Janss
Procuratie 16-11-1695 6, no.126 z.v.: Jan Corneliss Berckel
 
Berckel, Cornelis Janss
Testament 6- 3-1702 7, no.120 voogd;
broer van: Jaepje Jans Berckel
 
Berckel, Cornelis Pietersz
Testament 31-10-1691 6, no. 32 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Maertje Vrancken Westlander
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 getuige
 
Berckel, Corn. Pouwelss
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 getuige
Obligatie 14- 6-1705 8, no. 57 comparant
Testament 8- 5-1708 8, no.107 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Marijtje Jans Groenewal;
broer (moet zijn: zwager) van: Cornelis Janss Hogenboom

                -18-
 
Berckel, Leendert Davitss
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 voogd;
broer van: Jannitje Davidts Berckel
Testament 1-10-1680 4, no. 97
 
Berckel, Maerten Janss
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
 
Berckel, Marijtje Pouwels
Testament 12- 6-1710 8, no.140 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Janss Hogenboom
 
Berckel, Nanningh Sijmonss van
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77 comparant, oud 70 jr.;
won. Rodenrijs;
geh.m. Truijtje Cornelisdr.
 
Berkel, Neeltje Claes
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 geh.m. Jan Janse Bogert;
erfgename van: za. Claes Jorisse Berckel
 
za. Berckel, Pieter Corneliss van
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 vader van: za. Jan Pieterss Breghman
 
Berckel, Si(j)mon
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 procureur
Procuratie 17- 3-1687 5, no. 95 procureur ten plattelande
Procuratie 13-10-1692 6, no. 59 procureur ten plattelande
Procuratie 19- 1-1699 7, no. 34 procureur
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 procureur
Procuratie 28-12-1699 7, no. 62 procureur
Procuratie 3- 5-1700 7, no. 75 procureur
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 78 getuige
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 79 getuige
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 procureur
Procuratie 11-10-1700 7, no. 87 procureur
Obligatie 1- 2-1702 7, no.115 procureur
Huurconventie 10-10-1702 7, no.136 notaris te Zoetermeer
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 notaris te Zoetermeer
 
Berckel, Willem Dirckss
Testament 8- 6-1709 8, no.126 z.v.: Dirck Davidtss Berckel en
Pietertje Jans Listige
A. v. voogdij 9- 3-1712 9, no. 18 voogd, won. Noordeinde van Berkel
 
Berckel, Willempje
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Berckhout, Arij/Arent Hendricksz
Testament 5- 6-1675 3, no.142 getuige
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 getuige
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 comparant, jngeman; won. Berkel

Berckhout, Grietje Claes
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparante;
kleindochter van: Ariaentje Cornelis

                   -19-
 
Berckhout, Hendrick Taemss
Testament 30- 6-1677 3, no.221 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Jannitje Pietersdr;
vader van: Trijntje, Marritje en Meijsje Hendricks;
schoonvader van: Willem Willemss
 
za. Berckhout, Hendrick Taemss
Procuratie 2- 1-1684 5, no. 37 geh.m. Jannitje Pieters
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 geh.m. Jannitje Pieters
 
Berckhout, Hillebrant Hendrickss
Obligatie 21- 3-1689 5, no.130 comparant, jongeman; won. Berkel
 
Berckhout, Claes Pieterss
Testament 14-11-1676 3, no.169 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Leentje Dircks van Oosten
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227 comparant
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53
Testament 25- 8-1680 4, no. 89 getuige
 
Berckhout, Cornelis Claess
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236 getuige
 
Berckhout, Cornelis Corneliss
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 comparant, voogd
 
za. Berckhout, Cornelis Corneliss
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112 geh.m. Marritje Arents Boer
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118 geh.m. Maertje Arents Boer;
erfgenaam: Dirck Arentss van Rijn
 
Berckhout, Marritje Hendricks
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 dr.v.: Jannitje Pieters
 
Berckhout, Marritje Claes
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparante;
kleindochter van: Ariaentje Cornelis
 
Berckhout, Meijsje Hendricks
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 dr.v.: Jannitje Pieters
 
Berckhout, Neeltje Hendricks
A. v. voogdij 7- 5-1700 7, no. 77 comparante;
wede. v. Inge Sijmonss Bonefaes; schoonzuster van: Gerrit Sijmonss van Bleijswijck
 
Berckhout, Pieter Claess
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 comparant
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 comparant, borg; won. Schiebroek
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 won. Laag-Rotte in Hillegersberg
 
za. Berckhout, Pieter Claesz
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 geh.m. Ariaentje Cornelis
 
Berckhout, Pleuntje Taemss
Transportacte 6- 4-1688 5, no.115 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Michiel Joosten van der Sijs

                       -20-
 
Berckhout, Trijntje Hendricks
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Willemss;
dr.v.: Jannitje Pieters
 
Barlecom, Jacobus van
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 getuige
 
Berlecum, Servaes van
Quitantie 4- 9-1670 3, no. 5 getuige
 
Bernou
zie: Barnau
 
Betiel, Jan
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 te Delft
 
Beuisen, Cornelis Huijgen van
A. v. voogdij 9- 3-1712 9, no. 18 voogd, won. Nieuwkoop onder Pijnacker;
neef van: Arij Corneliss Geerloff
 
Beuck, mr. Arie
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31 chirurgijn te Zegwaart
 
Beuijt, Engel Claesz
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 mr. scheepmaker, won. Berkel
Testament 18-12-1691 6, no. 39 getuige
Obligatie 31- 5-1694 6, no.101 mr. scheepmaker, won. Berkel
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103 comparant, won. Berkel
 
Beuijt, Jan Huijgen
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 comparant, won. Bleiswijk
 
Beijer, Samuel
A. v. approb. 7- 6-1683 5, no. 20 pensionaris van Rotterdam
 
Beyerss, uyt
zie: uyt Beyerss
 
Bij, Huijbreght de
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 borg
 
Bij, Dirck Barentss van der
Testament 1-10-1680 4, no. 97 getuige
Testament 15- 4-1683 5, no. 14 getuige
 
Bij/By, Huijbrecht Dirckss van der
Testament 1-10-1680 4, no. 97 getuige
A. v. revoc. 25-11-1693 6, no. 89 getuige
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 getuige
Testament 20- 3-1702 7, no.123 getuige
Testament 24- 3-1708 8, no.106 getuige
 
Bij, Cornelis Sijmonss de
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 getuige
 
Bijeman, Sijmon Dirckss
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 voogd
 
za. Bieman, Sijmon Dirckss
A. v. voogdij 23-10-1691 6, no. 30 geh.m. Grietje Jans

                        -21-
 
Bien, Jan
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Bien, Jan Janss
Testament 22- 9-1713 9, no. 40a comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Marijtje Jans van der Meer
 
Bies, Cornelis
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 mr. metselaar
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Bies, Cornelis Willemss van der
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 getuige
 
Binnewegh, Heiltje Sanders
Testament 13-12-1719 9, no.110 comparante;
geh.m. Jan Janss de Kneght;
halfzuster van: Willem Corneliss van der Wal
 
Binnewegh, Cornelis Claesz
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
 
Binnewegh, Maerten Joriss
Obligatie 24- 9-1688 5, no.123 getuige
 
Blanckert, mr. Eeuwout
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 raad en vroedschap van Rotterdam
 
Blaeuw, Franciscus
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 won. Den Haag
 
Bleijcker, Leendert Aertss
Attestatie 29-11-1670 3, no. 12 getuige
 
Bleijswijck, dhr.
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42 ontvanger te Delft
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 won. Delft
 
Bleijswijck, dhr.
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
 
Bleijswijck, Adriaen/Arij Leendertss
Testament 7- 2-1672 3, no. 48 getuige
Accoord 1- 5-1673 3, no. 83 comparant
Attestatie 26-11-1674 3, no.119
A. v. voogdij 3- 6-1677 3, no.226 voogd, won. Berkel
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 comparant
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 comparant, voogd
Testament 12-12-1684 5, no. 58 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Cornelis Tas;
neef: Arij Willemss van Deventer
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 Heilige-Geestarmmeester van Bleiswijk
Testament 8- 4-1693 6, no. 71 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Dircks van Oosten
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Procuratie 3- 9-1712 9, no. 28 comparant
 
Bleijswijck, Arijaentje Cornelis
Testament 20- 5-1697 7, no. 14 comparante, won. Berkel;
geh.m. Steven Willeboortss Verburgh
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130

                 -22-
 
Bleijswijck, Dirck Corneliss
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112
Procuratie 15- 3-1675 3, no.132 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
vader van: Claes Dirckss Bleijswijck
Obligatie 26- 4-1675 3, no.136 comparant
 
za. Bleijswijck, Dirck Corneliss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 erfgenamen: Grietje, Jannitje, Jan,
Claes, Claesje en Cornelis Dirckss Bleijswijck
 
Bleijswijck, Eeuwout van
Procuratie 2-10-1691 6, no. 28 comparant, oud-schepen van Delft
 
Bleijswijck, krn. v. Everardt van
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179
 
Bleijswijck, Franco
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45 ontvanger van het comptoir van Holland te Delft
 
Bleijswijck, Gerrit Sijmonss van
A. v. voogdij 7- 5-1700 7, no. 77 voogd;
zwager van: Neeltje Hendricks Berckhout
 
Bleijswijck, Grietje Dircks
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 geh.m. Gerrit Corneliss Stompwijck;
erfgename van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck
 
Bleijswijck, Johannis
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Bleijswijck, Jan Adriaenss
Procuratie 26-10-1699 7, no. 54 comparant, won. Bleiswijk
 
Bleijswij(c)k, Jan Dirckss
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112 comparant;
wednr. v. Jannitje Cornelisdr.
Huurconventie 28- 9-1674 3, no.113 comparant
Obligatie 28- 9-1674 3, no.114 wednr. v. Jannitje Cornelis
Transportacte 28- 9-1674 3, no.115 wednr. v. Jannitje Cornelisdr.
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 voogd;
broer van: Cornelis Dirckss Bleijswijck
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
erfgenaam van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck;
oom: za. Jacob Claess Bogert
 
Bleijswijck, Jan Claess
Transportacte 21- 7-1688 5, no.121 getuige
 
Bleijswijck, Jannitje Dircks
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 geh.m. Cornelis Corneliss Stompwijck;
erfgename van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck

                              -23- 

Bleijswijck, Jannitje Pieters
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 geh.m. Cornelis Adriaenss Coot
Testament 3- 7-1693 6, no. 79 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Ariensz Coot
 
Bleijswijck, Joris
Testament 21-11-1708 8, no.119 getuige
 
Bleijswijck, Claes Dirckss
Procuratie 15- 3-1675 3, no.132 z.v.: Dirck Corneliss Bleijswijck
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 voogd;
broer van: Cornelis Dirckss Bleijswijck
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
erfgenaam van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck
 
Bleijswijck, Claesje Dircks
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 geh.m. Jop Teuniss Pijnaecker;
erfgename van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck
 
Bleijswijck, Cornelis Arientss
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112
 
za. Bleijswijck, Cornelis Ar(i)entss
Huurconventie 28- 9-1674 3, no.113 geh.m. Trijntje Pietersdr
Obligatie 28- 9-1674 3, no.114 geh.m. Trijntje Prsdr
Transportacte 28- 9-1674 3, no.115 geh.m. Trijntje Prsdr.
Attestatie 26- 3-1675 3, no.134 geh.m. Trijntje Pietersdr
 
Bleijswij(c)k/wyk, Cornelis Dirckss
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 comparant, won. Noordeinde vanBerkel;
geh.m. Neeltje Cornelis vanLeeuwen;
broer van: Jan en Claes Dirckss Bleijswij(c)k
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
erfgenaam van: za. Dirck Corneliss Bleijswijck
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 geh.m. Neeltje Cornelis van Leeuwen
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 comparant;
geh.m. Neeltje Cornelis van Leeuwen
Procuratie 6- 5-1697 7, no. 12 comparant
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 comparant;
zwager van: Andries Cornelis van Leeuwen
Procuratie 28- 8-1702 7, no.134 getuige
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 comparant;
zwager van: Andries Corneliss van Leeuwen
Procuratie 17-12-1703 8, no. 27
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant
 
Bleijswijck, Cornelis Corneliss
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 getuige
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 86 getuige
 
Bleijswijck, Pieter Pieterss
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Bloemendaal
zie: Blommendaal

                        -24-
 
Block, Gerrit
A. v. voogdij 12- 5-1707 8, no. 95 voogd, won. Rotterdam;
zwager van: za. Dirck Arienss Cleijn
 
Blom, Co(e)nraet Janss
Testament 21- 3-1717 9, no. 78 getuige
 
Blonck, Pieter Pieterss
Transportacte 14- 5-1685 5, no. 63 comparant, won. Berkel
Procuratie 10- 9-1685 5, no. 65 comparant, won. Berkel
 
Blonck, Pieter Pieterss
Procuratie 27- 7-1708 8, no.109 comparant
 
Blomendael, Banck Pieterss
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28
 
Blommendal, Jacob
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 notaris te Leiden
 
za. Bode, Huijch Corneliss
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 borg
 
Boer
zie ook: Boerman
 
Boer, Annitje Arents
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 geh.m. Poulus Janss van Velsen
 
Boer, Annitje Jacobs
Testament 2- 3-1675 3, no.125 geh.m. David Coornwinder;
moeder van: Marritje, Adriaen, Cornelia, Claes, Cornelis en Annitje Davids Coornwinder
 
za. Boer, Arent
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125
 
Boer, krn. v. Arent
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
 
Boer, wede. v. Arije
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
 
Boer(man), Arij Aelbrechtss
Attestatie 24-10-1673 3, no. 91
Attestatie 11-12-1673 3, no. 94 won. Berkel
Procuratie 8- 3-1681 4, no.114 getuige
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112
 
Boer, wede. v. Arij(e) Aelbrechtss
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114

                     -25-
 
Boer(tje), Arent Corneliss
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31 comparant;
wednr. v. Pleutje Corss
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
ondertr. m. Maria Dircx Heijdra;
eerder wednr. v. Pleutje Corss;
vader van: Marritje, Cornelis, Jan en Ariaentje Arents
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 getuige
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 vader van: Cornelis Arentss Boer
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125
 
Boer, Arij(e) Corneliss
Testament 5-10-1692 6, no. 57 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Neeltje Cornelis Bruijnss
Testament 28- 4-1694 6, no. 98 getuige
Procuratie 12- 6-1698 7, no. 27 neef van: Cornelis Corneliss Groen
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Testament 29- 7-1705 8, no. 59 getuige
Testament 17- 4-1716 9, no. 69 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Pleuntje Pieters Keet
 
Boer, Arij Leendertss
Testament 4-11-1708 8, no.117 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Annitje Pieters;
zwager van: Cornelis Philipss Cos
 
Boer, Arie Teuniss
Testament 15- 2-1710 8, no.138 getuige
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 getuige
 
(Boertje), Ariaentje Arentsdr.
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 oud 6 jr.;
dr.v.: Arent Corneliss Boertje
en za. Pleutje Corss
 
Boer, Arijaentje Cornelis
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
Procuratie 7- 5-1693 6, no. 76 comparante, won. Delft;
neef: Jan Claesz van Rijdt
 
za. Boer, Ariaentje Cornelis
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 erfgenaam: Cornelis Huijbrechtss
Boer
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114

                      -26-
 
Boer(tje), Huijbert/-brecht Corneliss
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31 voogd
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 comparant, voogd
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 comparant, curator
Procuratie 14- 5-1678 3, no.240 comparant, voogd;
won. Noordeinde van Berkel
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 11 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 comparant, voogd
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 comparant, voogd; won. Berkel
 
za. Boer, Huijbrecht Corneliss
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 geh.m. Marritje Rochusdr.
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 voogd;
geh.m. Marritje Rochusdr.
A.v.abandon. 30-12-1691 6, no. 41 geh.m. Marritje Rokusdr.
 
za. Boer, Jacob Cornelisz
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 geh.m. za. Marritje Leenderts;
schoonvader van: David Coornwinder
 
Boer, de vrouw van Jan
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Boer(man), Jan Aelbrechtss
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224
 
(Boertje)/Boer, Jan Arentss
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 oud 7 jr.;
z.v.: Arent Corneliss Boertje en za. Pleutje Corss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 getuige
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 comparant
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 broer van: Cornelis Arentss Boer
 
Boer, Jan Corneliss
Obligatie 22-11-1674 3, no.118 comparant, won. aan de Hogedijk onder Kralingen
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 comparant;
wednr. v. Leentje Jans Breghman
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 comparant;
wednr. v. Leentje Jans Breghman
 
Boer, Jan Teuniss
Testament 24- 2-1708 8, no.104 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Pieters van der Laen
Testament 12- 6-1710 8, no.140 voogd
 
Boer, Joost Janss den
Attestatie 26-10-1671 3, no. 3

                        -27-
 
Boer(man), Claes Aelbrechtss
Transportacte 3-10-1676 3, no.171
Verklaring 21- 9-1676 3, no.172 vader van: Leendert Claess Boer
Procuratie 1- 8-1676 3, no.178 comparant
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 comparant
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184
Procuratie 29- 9-1678 3, no.254
Procuratie 5-12-1677 4, no. 13 won. Berkel
Substitutie 2- 1-1680 4, no. 59
 
za. Boerman, Claes Aelbrechtss
Procuratie 3-12-1679 4, no. 56
 
Boer, Claesje Ariens
A. v. voogdij 7- 3-1721 9, no.134 comparante, won. Noordeinde vanBerkel;
schoonzuster van: Pieter Janss Droogh
 
Boer, Cornelis
Procuratie 12- 1-1707 8, no. 86 getuige
Testament 9- 1-1723 9, no.151 getuige
Testament 16- 3-1724 9, no.164 getuige
 
Boer, Cornelis
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 won. Hillegersberg
 
Boer, Cornelis
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 geh.m. Anna Dindermans
 
Boertje, Cornelis Arentss
Procuratie 15- 3-1675 3, no.132 getuige
 
(Boertje)/Boer, Cornelis Arentss
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 oud 9 jr.;
z.v.: Arent Corneliss Boertje en za. Pleutje Corss
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 comparant;
z.v.: Arent Corneliss Boer
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 comparant, administrateur
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 comparant;
geh.m. Jaepje Claes Cruningh;
broer van: Jan Arentss Boer
 
Boer(man), wede. v. Cornelis Arentss
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179

                          -28-
 
Boer, Cornelis Hu(ij)brechtss
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 comparant
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 comparant;
z.v.: Marritje Rochusdr.
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 getuige
Testament 25- 5-1699 7, no. 45 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Cornelis Croneveen
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 comparant;
erfgenaam van: za. Ariaentje Cornelis Boer
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 comparant
Testament 12-10-1705 8, no. 61 getuige
Obligatie 11- 1-1706 8, no. 66 getuige
Testament 3- 7-1711 9, no. 12 getuige
Testament 28- 1-1712 9, no. 17 getuige
Procuratie 3- 9-1712 9, no. 28 getuige
Testament 16- 9-1712 9, no. 29 getuige
Procuratie 9- 7-1713 9, no. 40 getuige
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 getuige
Testament 24- 9-1714 9, no. 46 getuige
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 getuige
Procuratie 20- 7-1715 9, no. 56 getuige
 
Boer, Cornelis Corneliss
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 comparant;
erfgenaam van: za. Jan Corneliss Schouten
 
Boer, wede. v. Cornelis Corneliss
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
 
Boer, Cornelis Corneliss
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 getuige
Testament 4- 5-1716 9, no. 70 getuige
Testament 25-11-1718 9, no. 88 getuige
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 getuige
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 getuige
Testament 7-10-1719 9, no.106 getuige
Testament 15-10-1719 9, no.108 getuige
Testament 14- 9-1721 9, no.141 getuige
A. v. voogdij 5- 3-1727 9, no.167 getuige
 
Boer, Leendert Arienss
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 comparant;
bruidegom van: Maertje Leenderts Overrijnder
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14
Procuratie 12-11-1679 4, no. 50 geh.m. Maertje Leenderts Overrijnder
Procuratie 12-11-1679 4, no. 51 geh.m. Maertje Leenderts Overrynder
 
Boer, Leendert Claess
Transportacte 3-10-1676 3, no.171
Verklaring 21- 9-1676 3, no.172 comparant, jongeman;
z.v.: Claes Aelbrechtss Boer
 
za. Boer, Leendert Claess
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Acquit & Dech. 11- 5-1698 7, no. 25
 
Boerman, Lijsbeth Arienss
Testament 8- 4-1716 9, no. 67 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Claes Corneliss Schout

                     -29-
 
(Boertje)/Boer, Marritje Arentsdr.
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 oud 12 jr.;
dr.v.: Arent Corneliss Boertje en za. Pleutje Corss
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112 geh.m. Poulus Engelen de Bruijn;
eerder wede. v. Cornelis Corneliss Berckhout
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118 geh.m. Poulus Engelen de Bruijn;
eerder wede. v. Cornelis Corneliss Berckhout
 
Boer, Maria/Marijtje Claes
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 moeder van: Marritje Jorisdr. van Dijck
Acquit & Dech. 11- 5-1698 7, no. 25 moeder van: Marijtje Joris van Dijck
 
za. Boer, Marritje Cornelis
Procuratie 14- 5-1678 3, no.240 geh.m. Claes Corneliss van Rijdt
 
Boerman, Pleuntje Ariens
Testament 10- 2-1695 6, no.113 comparante, won. Berkel;
geh.m. Philips Arienss Verburgh/ Uitenbrock
 
Boer, Teunis Aelbrechtss
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 schoonzoon van: Leendert Prss Tas
 
Boer, wede. v. Teunis Aelbrechtss
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
 
Boerman
zie: Boer
 
Bogert, Arij(e) van den
Procuratie 22-10-1705 8, no. 62 getuige
Testament 30- 4-1706 8, no. 74 getuige
 
Bogert, Arie Dirckss van den
Procuratie 14- 9-1704 8, no. 38 getuige
 
Bog(a)ert, Frans
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 procureur
Obligatie 2- 5-1672 3, no. 55 procureur
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 procureur
Obligatie 29- 8-1674 3, no.107 procureur voor de vierschaar van Delfland
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 procureur
Obligatie 9- 8-1675 3, no.145 procureur
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 notaris te Delft
 
Bogert, Grietje Claes
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
za. Bogert, Jacob Claess
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 oom van: Jan Dirckss Bleijswijck

                           -30-
 
Bog(a)ert, (mr.) Johan(nis)
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 procureur van Delfland
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
procureur voor de welgeboren Mannen van Delfland
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 procureur
A. v. accept. 20-11-1678 3, no.260 advocaat en procureur te Delft
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 procureur
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 procureur
Procuratie 6- 9-1682 4, no.146 procureur voor de hoge vierschaar van Delfland
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 procureur
Procuratie 8- 2-1684 5, no. 40 procureur, won. Delft
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 procureur
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 procureur
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 procureur
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 procureur
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 procureur te Delft
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 procureur
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 procureur
Obligatie 11- 4-1691 6, no. 15 procureur
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 procureur
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 procureur
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 procureur voor de vierschaar van Delfland
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 procureur
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 procureur
Obligatie 12-12-1700 7, no. 91 procureur voor het Hof van Delfland
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 procureur
 
Bogert, Jan Janse
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 comparant;
geh.m. Neeltje Claes Berkel
 
Boogaert/Bogert, Cornelis Janss
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 comparant, scheepmaker te Berkel
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 mr. scheepmaker te Berkel
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 mr. scheepmaker
 
Boogert, Pieter
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 wijnkoper
 
Bock, Hendrick Barentss de
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Bol, Hendrick
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 pachter over de impost van zout
 
Boltman, Heijndrick Janss
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 lakenkoper te Rotterdam
 
Bommers, Cornelia
Testament 21- 1-1677 3, no.191 moeder van: Marritje

                            -31-
 
Bon, Abraham
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 geh.m. Arijaentje Ariens Verboon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Huurconventie 9- 9-1708 8, no.114 getuige
Testament 7- 8-1710 8, no.146 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Ariaantje van der Boon
 
Bon, Abraham Leendertss
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 comparant;
geh.m. Arijaentje Ariens Verboon
Testament 20- 3-1702 7, no.123 comparant;
geh.m. Arijaentje Ariens Verboon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 comparant;
geh.m. Ariaentje Ariens Verboon
 
Bon, Arie
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Bon, Arije Janss
A.v.abandon. 30-12-1691 6, no. 41 getuige
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Sijbrants van der Marck;
broer van: Sijmon Janss Bon;
zwager van: Poulus van der Marck
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 getuige
 
Bon, Dirck Leendertss
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
A. v. voogdij 17- 3-1723 9, no.156 voogd
 
Bon, Frans Corneliss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 broer van: Marijtje Cornelis Bon
 
Bon, Gerrit Franss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 voogd;
tante: Marijtje Cornelis Bon
 
Bon, Jacob
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Bon, Jan Corneliss
A.v.abandon. 30-12-1691 6, no. 41 getuige
 
Bon, krn. v. Jan Corneliss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25
 
Bon, Cornelis Corneliss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25
 
Bon, Leendert Pieterss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 voogd;
tante: Marijtje Cornelis Bon
 
Bon, Marijtje Cornelis
Testament 27- 7-1704 8, no. 36 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Willemss Widt
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Willemss Eidt;
zuster van: Pieter en Frans Corneliss Bon;
tante van: Leendert Pieterss Bon en Gerrit Franss Bon

                               -32-
 
Bon, Pieter Corneliss
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 broer van: Marijtje Cornelis Bon
 
Bon, Sijmon Janss
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 voogd;
broer van: Arije Janss Bon
 
Bonefaes, Inge Pieterss
Testament 23- 8-1720 9, no.123
 
za. Bonefaes, Inge Sijmonss
A. v. voogdij 7- 5-1700 7, no. 77 geh.m. Neeltje Hendricks Berckhout
 
za. Bonefaes, Claes Pietersz
Testament 23- 8-1720 9, no.123 broer van: Cornelia Pieters Bonefaes
 
Bonefaes, Cornelia Pieters
Testament 23- 8-1720 9, no.123 comparante, meerderj. dochter;
won. Bergschenhoek;
zuster van: za. Claes Pietersz Bonefaes;
zoon van een tante: Pieter Derlou
 
Bonefaes, Cornelis Ingen
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Bonefaes, Pieter Cornelis
Procuratie 1- 6-1679 4, no. 20 getuige
 
Bonefaes, Pieter Pieterss
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 comparant, voogd
Testament 20- 7-1710 8, no.145 voogd, won. Hillegersberg;
neef van: Claes Claess Oostermeer
 
Bontenbal, Stoffel
Testament 25- 5-1699 7, no. 45 getuige
 
Boon, van der
zie: Verboon
 
Boon, Huijgo
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Boon, Jacob N.
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257 bakker te Berkel
 
Boon, Leendert
Procuratie 11- 5-1686 5, no. 82 procureur voor de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland
Procuratie 21- 8-1686 5, no. 85 procureur voor de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland
 
Boon, Willem Dirckss
Obligatie 24- 1-1722 9, no.143 comparant, won. Zevenhuizen
 
Boos, Cornelis Maertensz
Obligatie 7- 7-1692 6, no. 52 comparant, won. Kralingen
 
Boreel, mevr.
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
Borst, Baertje Teunis van der
Testament 27- 9-1720 9, no.125 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Evertss van Alphen

                                -33-
 
Bosch, Aldert Lambrechtsz
Transportacte 14-12-1675 3, no.153 schout van Schiebroek
 
za. Bos(ch), Allert/Aldert Lambrechtss
Obligatie 5- 5-1683 5, no. 18 geh.m. Neeltje Pieters
A. v. voogdij 23- 7-1683 5, no. 27 schout van Schiebroek;
geh.m. Neeltje Pieters
 
Bosch, Arij Dirckss van den
Testament 13-12-1678 3, no.262 voogd;
broer van: Louris Dirckss van den Bosch
 
Bos(ch), Arent Pieterss van den
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraadslid te Berkel
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Testament 5- 3-1702 7, no.119 getuige
 
za. Bos, Dirck Jansz van den
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 geh.m. Pietertie Pieters
 
Bos(ch), Dirck Louwen van den
A. v. voogdij 17- 6-1710 8, no.141 voogd;
zwager van: Cornelis Pieterss van der Hoeck
Testament 13-12-1723 9, no.162 voogd
 
Bosch, Immetje Dircks van den
Testament 26- 2-1722 9, no.146 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Arije Janss Roets;
behuwdneef: Jan Arienss van Rijn
 
Bosch, Louris Dirckss van den
Testament 13-12-1678 3, no.262 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Leentje Jacobsdr. van der Sijs;
broer van: Arij Dirckss van den Bosch
 
Bos, Willem Corneliss
Testament 25- 8-1703 8, no. 17 voogd, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
zwager van: Cornelis Claess Naghtegael en Geertje Cornelis Vermeulen
 
Bos, Willem Michielss van den
Obligatie 24- 9-1695 6, no.121 getuige
 
Boscoper, Grietje Cornelis
Testament 6- 3-1685 5, no. 60 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Mesen van der Meer
 
Bosman, Cornelis
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10
 
Bot, Jan Thijsse de
Obligatie 12- 5-1718 9, no. 85 comparant, won. Kralingen
 
Bouman, Marritje Jans
A. v. voogdij 8- 6-1684 5, no. 55 comparante, won. Hazerswoude;
geh.m. Cornelis Pieterss Craen;
zwager: Gerrit Pieterss van Heijningen

                           -34-
 
Bovewater, Aegje Ariens
Testament 20- 1-1699 7, no. 35 dienstmaagd van: Leendert Corneliss Buijtewegh
 
Bovewater, Aeltje Ariens
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 geh.m. Hendrick Janss Langevelt;
dr.v.: Arije Hendrickss Bovewater en za. Zara Cornelis van Alphen
 
Bovenwater, Arij
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Bovewater, Arij(e) Hendrickss
Obligatie 11- 5-1681 4, no.121 getuige
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant;
wednr. v. Zara Cornelis vanAlphen;
vader van: Aeltje, Jacob, Jannitje, Marijtje, Neeltje, Ariaentje en Hendrick Ariens Bovewater
 
za. Bovewater, Aeriaen Hendrickss
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137
 
(Bovewater), Ariaentje Ariens
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 oud 11 jr.;
dr.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen
 
Bovewater, Hendrick
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Bovewater, Hendrick Ariens
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 oud 8 jr.;
z.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen
 
Bovewater, Jacob
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 getuige
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 getuige
Testament 19- 4-1701 7, no. 96
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
 
Bo­vewater, Jacob Arienss
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant;
z.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen
Testament 12- 6-1689 5, no.132 getuige
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137
 
Bovewater, Jan Arienss
Obligatie 29- 6-1678 3, no.246 geh.m. Trijntje Cornelis
 
Bovewater, Jannitje Jans
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 geh.m. Jacob Janss Westerwout;
dr.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137 comparante;
geh.m. Jacob Jansz Westerwout
 
Bovewater, Claes Dirckss
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 comparant, won. Zoetermeer
 
Bovewater, Marijtje Ariens
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant, meerderjarig;
dr.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen


                       -35-
 
Bovewater, Neeltje Ariens
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 oud 13 jr.;
dr.v.: Arije Hendrickss Bovewater
en za. Zara Cornelis van Alphen
 
Bovewater, Neeltje Dircks
Testament 29- 8-1691 6, no. 24 moeder van: Sara Leendertsdr. Versijde
 
Braeck, Gerrit Corneliss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
Procuratie 1- 6-1687 5, no. 99 comparant, won. Pijnacker
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Braeck, Jan
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
 
Braeck, Neeltje Cornelis
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 comparante, won. Berkel;
wede. v. Dirck Arienss Vermeer;
moeder van: Cornelis Dirckss Vermeer;
schoonzuster van: Jan Arienss Vermeer en Leendert Heijndrickss Valckoogh
 
Braeckt, Gerrit
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
 
Braeckel, N.
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur
 
Brammer, Pieter Janss
Transportacte 9- 4-1683 5, no. 13 comparant
 
Brants, .......
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 schout te Pijnacker
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 schout
 
Bran(d)ts, Jacobus
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 schout te Pijnacker;
gaarder van de 100ste en 200ste penning
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 schout te Pijnacker;voogd;
behuwdneef van: Hendrick Corneliss Wassenaer
 
Braeuw, Hr.
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 won. Rotterdam
 
Breda, Huijch
Procuratie 6-11-1671 3, no. 36 getuige
 
Breedtvelt, Geertje Pieters
Testament 24-11-1691 6, no. 33 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Jan Jansz van Gastel
 
Breetvelt, Pr. Prss.
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 voogd
 
Breetvelt, Pleun Maertenss
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96

                                 -36-
 
Breedtvelt, Trijntje Pleunen
Testament 12- 3-1700 7, no. 72 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cors Pieterss Dijcxman;
dr.v.: Lijsbet Maertenss Broer
 
Bregh-/Brechman, Jan Pieterss
Obligatie 22-11-1674 3, no.118 comparant, borg;
won. Berkel
Obligatie 5- 5-1675 3, no.138 comparant, ambachtsbewaarder
van Berkel
Transportacte 30-10-1675 3, no.154
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 geh.m. Tryntje Jacobs
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 9 comparant, ex.-test.
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 comparant, borg;
won. Berkel
A. v. indemn. 19- 5-1681 4, no.122 geh.m. Trijntje Jacobs Tas
 
za. Breghman, Jan Pieterss
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 geh.m. Trijntje Jacobsdr Exelent;
vader van: Marritje, Joris, Maertje en za. Leentje Jans Breghman
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 geh.m. Trijntje Jacobs Exelent;
z.v.: za. Pieter Corneliss van Berckel;
vader van: Marritje en Joris Janss Breghman
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 geh.m. Trijntje Jacobs Exelent
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Breghman, Joris
A. v. voogdij 26- 8-1721 9, no.139 voogd;
zwager van: Claesje Vrancken van Wijck
 
Breghman, Joris Janss
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 comparant, voogd;
z.v.: za. Jan Pieterss Breghman
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 comparant;
z.v.: za. Jan Pieterss Breghman;
oom: za. Mees Pieterss
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 comparant, voogd
 
za. Breghman, Leentje Jans
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 geh.m. Jan Corneliss Boer;
dr.v.: za. Jan Pieterss Breghman
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 geh.m. Jan Corneliss Boer
 
Breghman/Brugmans, Maertje Jans
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 comparante;
dr.v.: za. Jan Pieterss Breghman
 
za. Breghman, Maertje Jans
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 oom: za. Mees Pieterss
 
Breghman/Brugmans, Marritje Jans
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 comparante;
dr.v.: za. Jan Pieterss Breghman
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 comparante;
dr.v.: za. Jan Pieterss Breghman;
oom: za. Jan
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 comparante
 
Breur(e), Cornelis
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139

                          -37-
 
Bruer, N.
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 procureur voor het Hof van Justitie
 
Bruer, Wilhem
Procuratie 19-10-1690 6, no. 12 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
 
Breijer, Jop Leendertss
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 comparant, won. in de Bospolder onder Kralingen
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 comparant, won. Kralingen
 
Breijer, Cornelis Maertensz
Testament 8- 9-1674 3, no.110 getuige
Testament 10- 9-1681 4, no.128 getuige
A. v. voogdij 17- 8-1693 6, no. 83 getuige
 
Bries, N. de
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 procureur
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 procureur van Delfland
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 procureur van Delfland
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 procureur
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 procureur
 
Bries, Philips de
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 procureur
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 procureur
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 procureur
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 procureur
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 procureur
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 procureur
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 procureur
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 procureur
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 procureur
Obligatie 8- 9-1703 8, no. 19 procureur
 
Broeder, Jan Dirckss
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 getuige
 
Broeckhoven, Arij/Adriaen Hendrickss
Testament 10- 4-1682 4, no.136 voogd, won. Bleiswijk;
broer van: Lijsbet Hendricks Broeckhoven
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 voogd, won. Bleiswijk 
 
Broeckhoven, Hendrick Janss
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62 comparant;
z.v. za. Geertje Cornelis;
broer van: Cornelis Janss Broeckhoven
Testament 10- 4-1682 4, no.136 vader van: Lijsbet Hendricks Broeckhoven
 
Broeckhoven, Henrick Pieterss
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 71
 
Broeckhoven, Cornelis Janss
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62 comparant;
z.v.: za. Geertje Cornelis;
broer van: Hendrick Janss Broeckhoven

                          -38-
 
Broeckhoven, Lijsbet Hendricks
Testament 10- 4-1682 4, no.136 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Arij Janss van der Leeuw;
dr.v.: Hendrick Janss Broeckhoven;
zuster van: Arij Hendrickss Broeckhoven
 
Brockhuijsse, huisvr. v. Aelbrecht Sijmonss
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 moeder van: Arjaantje Aelbrechts Brockhuijsse
 
Broeckhuijsen, Aelbrecht Willemsz
Testament 17-11-1692 6, no. 62 getuige
 
Broeckhuijsen, Arije Aelbrechtss
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 getuige
 
Broeckhuijsen, Adriaen/Arije Willemss
Procuratie 25- 9-1678 3, no.253 comparant, won. Bergschenhoek
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 voogd;
broer van: Peije Willemss Broeckhuijsen
 
Brockhuijsse, Arjaantje Aelbrechts
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 dr.v.: de huisvr. v. Aelbrecht Sijmonss Brockhuijsse
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 geh.m. Pieter Janss Post;
zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
za. Broeckhuijsen, Dirck Aelbreghtss
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 broer van: Sijmon, Ariaentje, Sij-
tje, Cornelis, Gooltje, Jan, Leendert, Crijn, Marijtje en Grietje Aelbreghts Broeckhuijsen;
halfbroer van: Jan en Claes Aelbreghtss Broeckhuijsen
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 broer van: Ariaentje, Cornelis,Gooltje, Jan, Leendert, Crijn,
Marijtje, Grietje en Sijmon Aelbreghtss Broeckhuijsen;
halfbroer van: Jan en Claes Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Gerrit Jansz
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 comparant, won. Bergschenhoek
Testament 20- 4-1693 6, no. 73 getuige
Testament 10- 4-1698 7, no. 23 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Marijtje Cornelis de Knecht
 
Broeckhuijsen, Gooltje Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Grietje Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Testament 21- 7-1723 9, no.159 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacobus Verboom
 
Broeckhuijsen, Jacob Willemss
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 comparant, won. Oosteinde in Hillegersberg

                           -39-
 
Broeckhuijsen, Jan Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Jan Aelbreghtss
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 halfbroer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeck­huijsen
Broeckhuisen, Jan Sijmonss
Testament 11- 1-1711 9, no. 1 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Lena Jans Ouwerkerck
Testament 13-12-1720 9, no.131 voogd;
broer van: Catarina Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Claes Aelbrechtss
Obligatie 21- 3-1678 3, no.234 comparant, won. Bleiswijk
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 halfbroer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeck­huijsen
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparant
 
Broeckhuijsen, Cornelis Aelbrechtss
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 voogd, won. Zoeterwoude
 
Broeckhuijsen, Cornelis Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparant;
broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Testament 12- 4-1720 9, no.116 comparant, won. Laag-Rotte;
geh.m. Ariaentje Frans Hollander
 
Broeckhuijsen, Cornelis Arienss
A. v. voogdij 3- 4-1712 9, no. 21 comparant, won. Bergweg onder Hillegersberg;
geh.m. Beatris Jans van Ick;
neef van: Cornelis Sijmonss Geneughelijcke
 
Broeckhuijsen, Cornelis Corneliss
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 comparant, won. Oosteinde van Hillegersberg
 
Broeckhuijsen, Crijn Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Testament 13-12-1719 9, no.110 getuige
 
Broeckhuijsen, Leendert Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Marijtje Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Maertje Ariens
Procuratie 27- 5-1714 9, no. 45 comparante, won. Bergschenhoek;
wede.v. Cornelis Leendertss Hoflandt;
moeder van: Arij Corneliss Hoflandt
 
Broeckhuijsen, Marritje Ariens
Testament 8-10-1695 6, no.123 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Willemss Backer

                             -40-
 
Broeckhuijsen, Neeltje Ariens
A. v. voogdij 15-11-1713 9, no. 41a comparante, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
wede. v. Reijmbrant Arentss Westerheul
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 comparante, won. Laag-Rotte in Hillegersberg;
wede. v. Reijmbrant Arentss Westerheul;
moeder van: Jacobus en za. Neeltje Reijmbrants Westerheul
 
Broeckhuijsen, Peije Willemss
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Ingetje Pieterss de Bruijn;
broer van: Arije Willemss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Pieter Crijnen
Testament 23- 8-1721 9, no.138 getuige
Testament 29- 8-1721 9, no.140 getuige
 
Broeckhuijsen, Sijmon
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 34 getuige
 
Broeckhuijsen, Sijmon Aelbreghtss
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 won. Berkel;
broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 broer van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Wouters Rewijck
 
Broeckhuijsen, Sijtje Aelbreghts
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Catarina
Testament 13-12-1720 9, no.131 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Cornelis Teunisse van der Werf;
zuster van: Jan Sijmonss Broeckhuijsen
 
Broeckhuijsen, Willem Aelbrechtss
Testament 9- 6-1687 5, no.103 voogd, won. Hillegersberg;
zwager van: Dirck Dirckss van Veen
 
Broeckhuijsen, Willem Arienss
Testament 2-10-1695 6, no.122 comparant, won. Bergweg in Hillegersberg;
geh.m. Arijaentje Cornelis Leefflangh
 
Broer, Aeltje Cornelis
Testament 12- 6-1693 6, no. 78 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Cornelis Louwerisz van Suijlen
 
za. Broer, Aeltje Cornelis
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 geh.m. Cornelis Louriss van Suijlen

                         -41-
 
Broer, Andries Corneliss
Testament 25-10-1711 9, no. 16 voogd;
neef van: Neeltje Cornelis Broer
 
Broer, Barber Cornelis
Codicil 15- 4-1716 9, no. 68 geh.m. Huijgh Arienss;
moeder van: Adriaen Huijgen;
zuster van: Franck Cornelisse Broer
 
Broer, Vranck/Franck Corneliss
Testament 7- 1-1697 7, no. 2 getuige
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 comparant
Codicil 15- 4-1716 9, no. 68 comparant, won. Bergschenhoek;
broer van: Barber Cornelis Broer
 
Broer, Jan Crijnen
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 comparant, meerderj. jongeman; won. Zegwaart;
broer van: Maertje Krijne Broer
 
Broer, Cornelis Vrancken/Franckensz
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96
Testament 12- 5-1677 3, no.181 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 comparant, toeziend-voogd
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3 comparant, won. Bergschenhoek; toeziend voogd
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 comparant, toeziend voogd
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 voogd
 
Broer, Cornelis Janss
Testament 25-10-1711 9, no. 16 comparant, won. Bleiswijk;
geh.m. Neeltje Cornelis Broer;
zwager: Jan Janss Slobbe
 
Broer, Cornelis Corneliss
Procuratie 27- 3-1689 5, no.125 comparant, jongeman; won. Bergschenhoek;
voornemens af te reizen naar Oost-Indië;
broer van: Maerten Corneliss Broer;
zwager van: Cornelis Louweriss van Suijlen
Acquit & Dech. 8- 2-1700 7, no. 66 comparant, meerderj. jongeman; in Oost-Indië geweest;
zwager van: Cornelis Louweriss van Suijlen
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67
 
Broer, Lijsbet Maertenss
Testament 12- 3-1700 7, no. 72 moeder van: Trijntje Pleunen Breedtvelt
 
Broer, Maerten Corneliss
Procuratie 27- 3-1689 5, no.125 broer van: Cornelis Corneliss Broer
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 comparant
 
Broer, Maertje Krijne
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 zuster van: Jan Crijnen Broer

                          -42-
 
Broer, Neeltje Cornelis
Testament 25-10-1711 9, no. 16 comparante, won. Bleiswijk;
geh.m. Cornelis Janss Broer;
neef: Andries Corneliss Broer
 
Brom, Jan Aelbrechtss
A. v. voogdij 3- 6-1677 3, no.226 getuige
 
Bromer, Gerrit Janss
Testament 20- 2-1707 8, no. 90 getuige
 
za. Bromer, Jan Corneliss
A. v. cessie 12- 3-1679 4, no. 10 geh.m. Maertje Gerrits;
z.v.: za. Neeltje Ariens
 
Brouwer, Arent
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 pachter van het hoorngeld
 
Brouwer, Jan
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
Brouwer, Jan Corneliss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
 
Brouwer, Jan Pieterss
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
 
Brouwer, Cornelis Crijnen
Testament 10- 1-1710 8, no.134 voogd
 
Brouwer, Crijn Claess
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 won. Zoetermeer
 
Brouwer, Maerte Claess
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 getuige
 
za. Brouwer, Roockje Crynen
Huw. voorw. 3-11-1703 8, no. 24 geh.m. Jan Janss Schenck
 
Bruer
zie: Breur
 
Brugge, van der
zie: Verbrugge/Verbrugh
 
Brugmans
zie: Breg(h)man
 
Bruijn, Annitje Ariens de
Testament 16-12-1699 7, no. 61 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Jan Janss Ouwerkerck de Jonge;
dr.v.: Arije Arienss de Bruijn
Testament 9-12-1714 9, no. 48 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Jan Mighielss Leeflangh
 
Bruijn, Arij de
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 getuige
 
Bruijn, Arij(e) Arienss de
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53
Testament 10- 4-1698 7, no. 23 getuige
Testament 16-12-1699 7, no. 61 comparant, won. Laag-Rotte;
vader van: Annitje Ariens de Bruijn
Testament 20- 1-1703 8, no. 2 getuige
Testament 7- 9-1708 8, no.113 getuige

                         -43-
 
Bruijn, Arije Claesz de
A. v. voogdij 25- 2-1686 5, no. 80 minderjarig
 
Bruijn, Arij Maertenss de
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 getuige
 
Bruijn, Arij Pieterss de
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 voogd;
tante: Maertje Ariens de Bruijn
 
Bruijn, Arijaentje Cornelis de
Testament 2- 9-1708 8, no.112 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Arij Dirckss Geneughelijcke;
zuster van: Reijmbrant Corneliss de Bruijn
 
Bruijn, Dirck Arienss
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 voogd;
broer van: Maertje Ariens de Bruijn
 
Bruijn, Harman Janss de
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 comparant, won. Pijnacker
 
Bruijn, Ingetje Pieters de
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Peije Willemss Broeckhuijsen;
zuster van: Teunis Pieterss de Bruijn
 
Bruijn, Jan de
Obligatie 26- 4-1675 3, no.136 geh.m. Annitje Maertensdr Pijnaecker
 
Bruijn, Jan Corneliss de
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 comparant, borg; won. Schiebroek
A. v. voogdij 22- 2-1697 7, no. 5 getuige
A. v. voogdij 4- 7-1702 7, no.131 getuige
 
Bruijn, Jan Leendertss de
A. v. voogdij 23- 2-1695 6, no.115 voogd, won. Hillegersberg;
behuwdneef van: Arijaentje Jacobs van Reewijck
 
za. Bruijn, Carel Hendrickss de
Huw. voorw. 14- 1-1683 5, no. 3 geh.m. Marritje Jacobs van der Horst
 
Bruijn, Claes Hillebrantss de
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 comparant, voogd
 
za. Bruijn, Claes Hillebrantss de
A. v. voogdij 25- 2-1686 5, no. 80 voogd
 
Bruijn, Cornelis Ariensz de
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
Testament 5- 5-1697 7, no. 11 voogd, won. Hillegersberg;
broer van: Leendert Arienss de Bruijn
 
Bruijn, Cornelis Arienss (de Jonge)
Testament 5- 1-1724 9, no.163 getuige

                              -44-
 
Bruijn, Cornelis Janss de
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 comparant, won. Bergschenhoek
Transportacte 27-11-1680 4, no. 99 getuige
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 comparant, won. Bergschenhoek
Testament 26- 9-1699 7, no. 52 getuige
Testament 1- 7-1709 8, no.128 getuige
 
Bruijn, Cornelis Corneliss
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 comparant, won. Hillegersberg
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 won. Hillegersberg
 
Bruijn, Cornelis Corneliss de
Testament 18- 1-1710 8, no.136 voogd;
broer van: Marijtje Cornelis de Bruijn
 
Bruijn, Corn. Prss de
Procuratie 28-12-1699 7, no. 63
 
Bruijn, Leendert Arienss de
Testament 5- 5-1697 7, no. 11 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Gooltje Jansdr. Martschipper;
broer van: Cornelis Arienss de Bruijn;
neef: Michiel Dirckss Roklavere
 
Bruijn, Marijtje Ariens
Testament 22- 1-1708 8, no.102 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Ghielen Kerckhof
 
Bruijn, Maertje Ariens de
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Mighiel Pieterss Versijde;
zuster van: Dirck Arienss Bruijn;
tante van: Arij Pieterss de Bruijn
 
Bruijn, Marritje Bruijns de
Testament 30- 1-1691 6, no. 17 comparante, won. Berkel;
geh.m. Leendert Dirckss van Vliedt
 
Bruijn, Marijtje Cornelis de
Testament 18- 1-1710 8, no.136 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Corneliss Schout;
zuster van: Cornelis Corneliss de Bruijn
 
Bruijn, Meijnsje Cornelis de
Huw. voorw. 25-11-1699 7, no. 60 comparante, meerderj. dochter;
won. Hillegersberg;
bruid van: Arije Janss Langendam
 
Bruijn, Neeltje Ariens de
Huw. voorw. 9-11-1699 7, no. 58 comparante, meerderj. dochter;
won. Hillegersberg;
bruid van: Teunis Prss. van der Linde
 
Bruijn, Poulus/Pouwels Engelen de
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112 comparant;
geh.m. Marritje Arents Boer
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118 comparant;
geh.m. Maertje Arents Boer
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 comparant;
wednr. v. Maertje Arents

                           -45-
 
Bruijn, Reijnbrant Corneliss de
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 17- 1-1708 8, no.103 comparant
Testament 2- 9-1708 8, no.112 voogd;
broer van: Arijaentje Cornelis de Bruijn
 
Bruijn, Sara Ariens de
Testament 3- 5-1705 8, no. 53 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Gerrit Dirckss van der Willick
 
Bruijn, Teunis Pieterss de
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 voogd;
broer van: Ingetje Pieters de Bruijn
 
Bruijnsz, Arije Arienss
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg
 
Bruijnse, Arent Cornelisse
Testament 9- 6-1709 8, no.127 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Marijtje Jeroenen van der Sijde
 
Bruijnss, Cornelis Arije
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 comparant, won. Oosteinde van Hillegersberg
 
Bruijnss, Neeltje Cornelis
Testament 5-10-1692 6, no. 57 comparante, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Arije Corneliss Boer
 
Bubbeson/-zon, Abraham
A. v. voogdij 8- 4-1722 9, no.147 getuige
 
Bubbeson, Pieter
Procuratie 16-11-1695 6, no.126 getuige
Procuratie 6- 5-1697 7, no. 12 getuige
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 getuige
 
Bultman, Hendrick Janss
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 won. Rotterdam
 
Burch, Helena van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 geh.m. Johannes Ranck;
dr.v.: za. Elisabeth Franss Mesch
 
Burch, Jacob van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 comparant; schepen, voogd
 
za. Burch, Cornelis van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 geh.m. za. Elisabeth Franss Mesch
 
Burgh, Cornelis Corneliss van der
Obligatie 3- 7-1676 3, no.166 comparant, mr. timmerman; won. Berkel
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 z.v.: za. Elisabeth Franss Mesch
 
Burch, Christiaen van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 comparant;
z.v.: za. Elisabeth Franss Mesch

                            -46-
 
Burch, Elisabet van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 geh.m. Pieter Groenhoff;
dr.v.: za. Elisabeth Franss Mesch
 
Burch, Margareta van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 wede. v. Dr. Adriaen Swalmius;
dr.v.: za. Elisabeth Franss Mesch
 
Burch, Maria van der
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 geh.m. Dirck Roeser;
dr.v.: za. Elisabeth Franss Mesch
 
za. Burgh, Pieter Francken van der
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 geh.m. za. Jannitje Leenderts
 
Burgh, Steven Willeboortss van der
zie: Verburgh, Steven Willeboortss
 
za. Burger, Fijtje Jans
Testament 24- 3-1708 8, no.106 geh.m. Dirck Leendertss van Vliedt
 
Butterman, Annitje Jans
Testament 3- 7-1711 9, no. 12 nicht van: Antje Cornelis Butterman
 
Butterman, Antje Cornelis
Testament 3- 7-1711 9, no. 12 comparante, meerderj. dochter;
won. Noordeinde van Berkel;
nicht: Annitje Jans Butterman
 
Buerman, Cornelis Corneliss
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 voogd
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 71 comparant, won. Terbregge onder Hillegersberg
 
Buerman, Chiel Corneliss
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 voogd
 
Buerman, Pieter Corneliss
Testament 14- 9-1674 3, no.109 getuige
 
Buijck, Cornelis Joppen
Obligatie 6- 6-1694 6, no.102 won. Hillegersberg
 
Buijs, Arij
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Buijs, Bartel Barentss
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 won. Helvoet;
geh.m. Annitje Thijss
 
Buijs, Maertje Pieters
Testament 8- 3-1720 9, no.112 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Jan Pieterss van Raffen;
schoonzuster van: Arij Janss van
Adrighem en Cornelis Danielss van Vrede
 
Buijs, Willem Claess
Procuratie 30- 8-1683 5, no. 29
 
Buijsen, Arij Huijgen van
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31 won. Pijnacker
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122

                            -47-
 
Buijten, Annitje Jans van
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 comparante;
dr.v.: za. Jan Willemss van Buijten;
zuster van: Claes Janss van Buijten
 
Buijten, Barbara Jans van
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 comparante;
dr.v.: za. Jan Willemss van Buijten;
zuster van: Claes Janss van Buijten
 
za. Buijten, Jan Willemss van
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 geh.m. Trijntje Roelen Jongelicht;
vader van: Neeltje, Annitje en Barbara Jans van Buijten
 
Buijten, Claes van
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Buijten, Claes Janss van
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 z.v.: Trijntje Roelen Jongelicht;
broer van: Neeltje, Annitje en Barbara Jans van Buijten
 
Buijten, Neeltje Jans van
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 comparante;
dr.v.: za. Jan Willemss van Buijten;
zuster van: Claes Janss van Buijten
 
Buijtewegh, Arij Dirckss
Obligatie 15- 8-1694 6, no.106 comparant, won. Schiedam;
neef: Dirck Corneliss Buijtewegh
Testament 1-11-1703 8, no. 23 voogd, won. Schiedam
 
Buytewech/Buijtewegh, Arije(n) Cornelise
Procuratie 4- 6-1687 5, no.100 z.v.: Ariaentje Jans
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 comparant, jongeman; won. Berkel
Testament 11- 2-1693 6, no. 66 comparant, jongeman; won. Berkel;
z.v.: Arijaentje Jans Cocq
 
Buijtewegh, Arije Pieterss
Testament 11-12-1701 7, no.110 z.v.: Trijntje Jans
Obligatie 8- 9-1703 8, no. 19 comparant
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Buijtewegh, Betje Cornelis
Testament 20- 1-1699 7, no. 35 zuster van: Leendert Corneliss Buijtewegh
Testament 9- 8-1699 7, no. 49 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Arienss Kerckhoff
 
za. Buijtewegh, Bethie Cornelis
Huw. voorw. 10- 2-1711 9, no. 3 geh.m. Cornelis Arienss Kerckhoff

                        -48-
 
Buijtewegh, Dirck
Testament 14-12-1701 7, no.111
 
Buijte(n)wegh, Dirck Cornelisz
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189 getuige
Procuratie 3- 5-1693 6, no. 74 z.v.: Arijaentje Jans Cocq
Obligatie 15- 8-1694 6, no.106 neef van: Arij Dirckss Buijtewegh
Procuratie 24-12-1695 6, no.129 neef van: Dirck Janss Cocq
Testament 2- 3-1697 7, no. 6 voogd;
z.v.: Arijaentje Jansdr Cock;
neef van: Dirck Janss Cock
Testament 1-11-1703 8, no. 23 z.v.: Ariaentje Jans Cock
Testament 16- 3-1706 8, no. 70 getuige
Obligatie 19-12-1706 8, no. 83 comparant
Testament 11- 3-1708 8, no.105 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Neeltje Ariens Sebel
 
Buijtewegh, Johannis
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Buijtewegh, Jan Pieterss
Testament 10- 5-1705 8, no. 54 comparant, won. Berkel;
geh.m. Aefje Ariens van Alphen
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
A. v. voogdij 5- 3-1727 9, no.167 voogd
 
Buijtewegh, Joost
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 68 getuige
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
Buijtewegh, Joost Cornssz
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 12 won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 9- 1-1690 6, no. 2 getuige
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
Procuratie 25- 2-1699 7, no. 37 getuige
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 getuige
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 67 comparant
 
za. Buijttewegh, Corn. Arienss
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66
 
Buijtewegh, Cornelis Dirckss
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Buijtewegh, Cornelis Corss
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 
Testament 21- 6-1699 7, no. 48 geh.m. Ingetje Cornelis van der Mij
Testament 11-12-1701 7, no.110 voogd;
zwager van: Trijntje Jans
 
Buijtewegh, Cornelis Pouwelss
Testament 27- 6-1681 4, no.126 getuige
 
Buijtewegh, wede. v. Cornelis Pouluss
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Buijtewegh, Cors(tiaen) Pieterss
Testament 23-11-1700 7, no. 90 getuige
Testament 7- 9-1708 8, no.113 getuige
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 voogd, won. Bergschenhoek;
broer van: Lijsbet Pieters Buijtewegh
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 voogd, won. Hillegersberg

                         -49-
 
Buijtewegh, Leendert Corneliss
Testament 29- 8-1691 6, no. 24 getuige
Testament 3- 9-1691 6, no. 25 getuige
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
Testament 20- 1-1699 7, no. 35 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Louwerus en Betje
Cornelis Buijtewegh;
dienstmaagd: Aegje Ariens Bovewater
 
za. Buijtewegh, Leendert Corneliss
Testament 1-11-1703 8, no. 23
 
Buijtewegh, Louwerus
Testament 14-12-1701 7, no.111 getuige
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 gezworene van Berkel
Testament 7- 3-1709 8, no.125 getuige
 
Buijtewegh, Louweris Cornelisz
Testament 23- 7-1692 6, no. 55 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Cornelis van der Willick
Testament 11- 2-1693 6, no. 66 getuige
Testament 20- 1-1699 7, no. 35 broer van: Leendert Corneliss Buijtewegh
 
Buijtewegh, Lijsbet Pieters
Testament 15- 2-1710 8, no.138 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Cornelis Mesen Treurniet
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 comparante, won. Berkel;
wede. v. Cornelis Mesen Treurniet;
zuster van: Corstiaen Pieterss Buijtewegh;
schoonzuster van: Huijgh Mesen Treurniet
 
Buijtewegh, Maertje Pouwels
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maerten Arienss Leeflangh;
moeder van: Arije en za. Betje Maertens Leeflangh
 
Buijtewegh, Pieter Corss
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 comparant; heilige-geestarmmeester van Berkel
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 comparant, won. Berkel
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
za. Buijtewegh, Pieter Corss
Testament 11-12-1701 7, no.110 geh.m. Trijntje Jans
 
By, van der
zie: Bie, van der
 
Bij de Meer
zie: Meer, bij de
 
Bijeman
zie: Bieman
 
Bijl, N. van der
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 kaaskoper te Rotterdam

                            -50-
 
Bijl, Jan Corneliss (van der)
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 getuige
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 getuige
Testament 25- 9-1686 5, no. 87 getuige
Testament 3-10-1692 6, no. 56 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Jansdr. Goedthardt
Testament 8- 1-1702 7, no.112 getuige
Testament 24- 4-1702 7, no.127 getuige
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 getuige
Testament 21-12-1702 7, no.143 getuige
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Testament 8- 4-1718 9, no. 83 getuige
 
Bijlart, ......
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 secretaris
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 secretaris
 
Bijlaert, Johan
Huurconventie 26- 4-1699 7, no. 40 getuige
Testament 9- 8-1699 7, no. 49 getuige
Huw. voorw. 9-11-1699 7, no. 58 getuige
Procuratie 3- 5-1700 7, no. 75 getuige
Accoord 5- 5-1700 7, no. 76 getuige
Procuratie 11-10-1700 7, no. 87 getuige
 
Bijstervelt, Cornelis Coenraetss
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 comparant;
geh.m. Neeltjen Jacobs
 
Chappelle/Sepelle, mr. Johannis (de) la/della/dela
Testament 1- 2-1673 3, no. 72 getuige
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 mr. chirurgijn te Bergschenhoek; voogd
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 chirurgijn in Bergschenhoek;
geh.m. Arjaentge Willemss Versyde
Testament 25- 5-1682 4, no.144 getuige
Testament 31-10-1691 6, no. 32 getuige
Testament 17-11-1692 6, no. 62 getuige
Testament 2-10-1695 6, no.122 getuige
Testament 8-10-1695 6, no.123 getuige
Testament 19-12-1695 6, no.127 voogd
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 voogd
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 chirurgijn

                        -51-
 
Dalsem, ......
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 procureur
 
Dalsem, Dirck van
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 procureur voor het Hof van Holland
 
Dalsem, Gerrit/Gerard van
Procuratie 5-12-1677 3, no.207 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 procureur
A. v. approb. 27- 3-1679 4, no. 17 procureur voor het Hof van Justitie
Substitutie 27- 6-1679 4, no. 25 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
Procuratie 12-11-1679 4, no. 51 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 procureur voor het Hof van Holland
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur voor het Hof van Holland
Compromis 27-12-1682 4, no.152 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 procureur voor het Hof van Holland
 
Dalsem, N. van
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 procureur
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 procureur
Obligatie 2- 5-1672 3, no. 55 procureur
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 procureur
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 procureur
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 procureur
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 procureur
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 procureur voor het Hof van Holland
 
Dam, Adriaen van
Codicil 15- 4-1716 9, no. 68 notaris te Rotterdam
 
Dam, Alewijn Leendertss van der
Procuratie 20- 6-1677 3, no.222
 
Dam, Hendrick Adamss van
Testament 7- 3-1680 4, no. 73 voogd;
broer van: Marritje Adams
 
(Decker), Aeltje Cornelisdr
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 dr.v.: Cornelis Jansz Decker en Pleuntje Cornelisdr.

                          -52-
 
Decker, Arije Gerritss
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
(Decker), Arije Corneliss
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 z.v.: Cornelis Jansz Decker en Pleuntje Cornelisdr.
 
Decker, Hendrick Corneliss
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Decker, Cornelis Engelen
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Decker, Cornelis Janss de
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30 comparant, voogd
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 comparant, won. Bergweg;
geh.m. Pleuntje Cornelisdr.;
vader van: Aeltje, Crijntje, Pleuntje, Pr. en Arije Cornelis
 
(Decker), Crijntje Cornsdr.
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 dr.v.: Cornelis Jansz Decker en Pleuntje Cornelisdr.
(Decker), Pr. Corneliss
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 z.v.: Cornelis Jansz Decker en Pleuntje Cornelisdr.
 
(Decker), Pleuntje Cornelisdr
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 dr.v.: Cornelis Jansz Decker en Pleuntje Cornelisdr.
 
Deckhuysen, Cornelis Corneliss
Attestatie 3- 4-1673 3, no. 78 comparant, oud 43 jr.; won. Bergschenhoek
Procuratie 8- 2-1676 3, no.162 getuige
 
Deckhuijsen, Pieter
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 getuige
 
Delf(f)gaeu(w), Arije Harmenss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
za. Delfgaeuw, Dirck Leendertss
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 vader van: Teuntje, Maritje, za.
Leendert en za. Claes Dirckxs Delfgaeuw
 
za. Delfgaeuw, Claes Dirckxs
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 geh.m. Lyntje Lodewijcxs;
z.v.: za. Dirck Leendertss Delfgaeuw
 
za. Delfgaeuw, Leendert Dirckxss
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 z.v.: za. Dirck Leendertss Delfgaeuw
Delfgaeuw, Maritje Dircxs
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 geh.m. Maerten Bastiaenss van de Rotte;
dr.v.: za. Dirck Leendertss Delfgaeuw
 
Delfgaeuw, Teuntje Dircksz
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 geh.m. Jacob de Gruijtter;
dr.v.: za. Dirck Leendertss Delfgaeuw

                          -53-
 
Deltou, Bartholomeus
Quitantie 4-11-1670 3, no. 11 getuige
 
Derlou, Pieter
Testament 23- 8-1720 9, no.123 zoon van een tante van: Cornelia Pieters Bonefaes
 
Dersgant, Fred(e)rick Corneliss
Attestatie 9- 9-1670 3, no. 6 getuige
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31 getuige
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 getuige
Attestatie 9-11-1671 3, no. 37 comparant, mr. smid; won. Berkel
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41 getuige
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 comparant, Heilige-Geestarmmeester van Berkel
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 comparant
Obligatie 28- 7-1675  3, no.143 getuige
Obligatie 9- 8-1675 3, no.145 getuige
Obligatie 3- 7-1676 3, no.166 getuige
Procuratie 1- 8-1676 3, no.178 getuige
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 getuige
 
za. Dersiant/Dersgan(d)t, Frederijck Cornss
A. v. voogdij 3- 6-1677 3, no.226 geh.m. Geertje Willems
Testament 4-12-1678 3, no.261 geh.m. Geertje Willems
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 geh.m. za. Geertje Willems;
vader van: Pleuntje, Cornelis, Fijtje en Ghijsbert Fredrickss Dersgant
 
Dersgan(d)t, Fijtje Fredricks
Testament 4-12-1678 3, no.261 dr.v.: Geertje Willems
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 comparante;
dr.v.: za. Fredrick Corneliss Dersgant en za. Geertje Willems
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 comparante, won. Berkel;
geh.m. Dirck Wouterss van der Starre
 
Dersgant, Geertruijdt
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Dersgant, Geertruijd Cornelis
Huw. voorw. 25- 8-1708 8, no.111 comparante, jongedochter; won. Berkel;
bruid van: Cornelis van Eijck
Testament 31- 7-1709 8, no.130 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Janss van Eijck;
oom: Ghijsbreght Fredrickss Ders- gant

                         -54-
 
Dersgant, Ghijsbrecht
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 mr. timmerman
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Dersgant, de vrouw van Ghijsbert
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Dersgant, Ghijsbert/-brecht Fredrickss
Testament 4-12-1678 3, no.261 z.v.: Geertje Willems
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 z.v.: za. Fredrick Corneliss Dersgant en za. Geertje Willems
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 getuige
Testament 27-10-1691 6, no. 31 comparant, won. Berkel;
geh.m. Aeltje Jacobs van Diest;
neef: Arije Janss Verboom
Accoord 5- 5-1700 7, no. 76
Testament 31- 7-1709 8, no.130 voogd;
oom van: Geertruijdt Cornelis Dersgant
Testament 19-12-1727 9, no.168 voogd
 
Dersgant, Cornelis
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 smid
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 kerkmeester
 
 
Dersgant, Cornelis Fred(e)rickss/Frederijckse
Obligatie 3- 7-1676 3, no.166 getuige
Verklaring 21- 9-1676 3, no.172 getuige
Testament 7- 3-1680 4, no. 73 comparant, mr. smid; won. Berkel;
geh.m. Marritje Adams;
zwager: Hendrick Janss Schuier­man
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 comparant;
z.v.: za. Fredrick Corneliss Dersgant en za. Geertje Willems
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 getuige
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 getuige
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 getuige
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 getuige
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 getuige
Procuratie 18-10-1690 6, no. 11 getuige
Procuratie 21- 4-1692 6, no. 46 getuige
Procuratie 13-10-1692 6, no. 59 getuige
Procuratie 17- 3-1697 7, no. 9 comparant, mr. smid; won. Berkel
Obligatie 8- 9-1703 8, no. 19 getuige
Obligatie 17- 9-1703 8, no. 21 getuige
 
Dersgant/Dersjant, Pleuntje Fredricks
Testament 4-12-1678 3, no.261 dr.v.: Geertje Willems
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 geh.m. Hendrick Janss Schuerman;
dr.v.: za. Fredrick Corneliss Dersgant en za. Geertje Willems
Testament 21-12-1702 7, no.143 comparante, won. Berkel;
geh.m. Hendrick Janss Schuerman
Testament 19-12-1727 9, no.168 comparante;
geh.m. Hendrik Janss Schuyerman;
moeder van: Jan Hendrikz Schuijrman

-55-
 
Deught, Arij
Procuratie 19- 4-1720 9, no.117 comparant, won. Berkel
 
Deught, Arij Dirckss
Testament 2- 5-1720 9, no.119 comparant, won. Berkel;
geh.m. Ariaentje Dircks van Alphen;
broer van: Florus Dirckss Deught
 
Deught, Floris Dirckss
Testament 2- 5-1720 9, no.119 voogd;
broer van: Arij Dirckss Deught
 
Deventer, Arij(e) Willemss (van)
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 mr. scheepmaker te Berkel
Testament 12-12-1684 5, no. 58 voogd, won. Berkel;
neef van: Adriaen Leendertss Bleijswijck
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 28- 5-1687 5, no. 98 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 21- 3-1689 5, no.130 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 mr. scheepmaker
Obligatie 1- 3-1690 6, no. 5 mr. scheepmaker, won. Berkel
Testament 27- 5-1690 6, no. 9 voogd, won. Berkel
Obligatie 11- 4-1691 6, no. 15 mr. scheepmaker te Berkel
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 mr. scheepmaker te Berkel
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 comparant, voogd
Obligatie 7- 7-1692 6, no. 52 mr. scheepmaker te Berkel
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 mr. scheepmaker, won. Berkelvogel
Obligatie 18- 6-1696 6, no.136 mr. scheepmaker, won. Berkel
Obligatie 12-12-1700 7, no. 91 mr. scheepmaker, won. Berkel
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 gezworene van Berkel
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 mr. scheepmaker, won. Berkel
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Obligatie 13- 2-1705 8, no. 46 mr. scheepmaker, won. Berkel
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
Procuratie 13- 5-1712 9, no. 23
 
Deijm, Maerten
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76 procureur
 
Dieloff, Cornelis
Insinuatie 13- 3-1673 3, no. 75 ambachtsbewaarder van Zegwaart
 
Dienst, Pieter Blaess van der
Testament 23-12-1695 6, no.128 getuige
 
Dienst, Pieter Jansz van
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 getuige
Testament 28- 4-1696 6, no.134 getuige
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 getuige
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 getuige
 
Dierthout, Cornelis Corneliss
Testament 14- 9-1674 3, no.109 z.v.: Cornelis Cornelis Diertse
Testament 8- 9-1674 3, no.110 z.v.: Cornelis Cornelis Diertss
 
Diest, Aeltje Jacobs van
Testament 27-10-1691 6, no. 31 comparante, won. Berkel;
geh.m. Ghijsbrecht Fredrickss Dersgant;
oom: Jacob Bruijne van der Laan

                           -56-
 
Diest, Blaas Pouwelss van der
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24 getuige
Testament 10- 4-1702 7, no.124 voogd;
schoonzoon van: Pieter Aelbreghtss Droge
 
Diest, Jacobus van (der)
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 bakker
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 bakker
Testament 31- 3-1705 8, no. 51 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Cornelis van der Willick
Obligatie 25- 7-1706 8, no. 77 getuige
Huw. voorw. 28-10-1706 8, no. 82 getuige
Testament 1- 1-1707 8, no. 85 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Ariens Snelleman
Testament 16- 8-1708 8, no.110 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Annetje Ariens Snelleman
Testament 10- 4-1718 9, no. 84 getuige
Testament 13- 4-1719 9, no. 91 getuige
 
Diest, Pieter Dirckss van
Testament 9- 2-1722 9, no.144 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Leentje Ariens Spit
 
Dichter, wede. v. dhr.
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179
 
Dindermans, Anna
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 geh.m. Cornelis Boer
 
Dirckswager, Cornelis Theuniss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 comparant, won. Bleiswijk;
wednr. v. Maertje Pieters
 
Dirckswager, Mees Corneliss
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76 comparant, won. Bleiswijk
 
Dobbe, Hendrick
Procuratie 30- 3-1692 6, no. 68 getuige
 
Dobbe, Willem Corneliss van
Obligatie 13-10-1677 3, no.217 comparant, won. Hillegersberg
 
Doelman, Jan
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
 
Doelman, Jan Corneliss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 geh.m. Maertje Abrams;
erfgenaam van: za. Claes Janss Romen

                            -57-
 
Doelman, Cornelis
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8 Remonstrants predikant te Berkel
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 Remonstrants predikant te Berkel
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 Remonstrants predikant; getuige
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 remonstrants predikant; getuige
Codicil 23-12-1676 3, no.194 predikant; getuige
Obligatie 13-10-1677 3, no.217 remonstrants predikant te Berkel; getuige
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 Remonstrants predikant; getuige
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 45 comparant, remonstrants predikant te Berkel
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 46 getuige
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109 predikant
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, predikant van de Remonstrantse gemeente
Testament 12-12-1684 5, no. 58 Remonstrants predikant te Berkel; getuige
 
Doelman, Cornelis Corneliss
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 comparant;
erfgenaam van: za. Claes Janss Romen
 
Doelman, Trijntje Jans
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
 
Does, Davidt Boudewijnss van der
Testament 7- 5-1688 5, no.116 geh.m. Liedewij Cornelis Hofflandt
 
Does, Jacob van der
Procuratie 2- 8-1706 8, no. 78 comparant, bakker; won. Overschie
 
Does, Jan Aryenss
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88
 
Does, Joris Claess van der
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 comparant, won. Zegwaart 
 
Dongen, Caetje van
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arij Corneliss van der Voort
 
Doncker, Willem Dirckss
Attestatie 19- 4-1683 5, no. 15 vader van een zoon, geb. 4.4.1683,
verwekt bij Trijntgen Dirckx Scheer
 
Doorn, Jan van
Procuratie 1- 6-1679 4, no. 20 getuige
 
Doorne, Jan van
A. v. consent 14-11-1707 8, no. 99 gevaren naar Oost-Indië;
geh.m. Anna van Leeuwen

                           -58-
 
Dorp, Arijaentje Ariens van
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 geh.m. Jan Jacobss Croeser
 
za. Dorp, Ariaentje Ariens van
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141 geh.m. Jan Jacobss Croeser;
moeder van: Marijtje Jans Croeser en Ariaentje Jans
 
Dorp, Jacob Janss van
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 getuige
 
Dorp, Johannis Arentss
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 getuige
 
Draeijer, Cornelis den
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 won. Zevenhuizen
 
za. Droge, Aelbrecht
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75 geh.m. Neeltje Pieters
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 geh.m. Neeltje Pieters Tas
 
Droogh, Aelbrecht
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
za. Droge, Aelbrecht Arentss
Testament 25-12-1676 3, no.193 geh.m. Neeltje Pietersdr.;
eerder wednr. v. N.N.;
vader van: Poulus Aelbrechtss Droge
 
Droge/Droogh, Aelbrecht Janss
Testament 23-12-1695 6, no.128 getuige
Testament 28- 4-1696 6, no.134 getuige
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 comparant;
z.v.: za. Jan Aelbrechtss Droge en Aeghje Hendricks Valckoogh
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 mr. scheepmaker, won. Berkel
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Marijtje Cornelis Speelcoort;
broer van: Claes en Hendrick Jansz Droogh
Obligatie 16- 8-1705 8, no. 60 mr. scheepmaker, won. Berkel
Testament 12- 4-1712 9, no. 22 getuige
Testament 26- 2-1722 9, no.146 getuige
 
Droge/Droogh, Aelbrecht Pieterss
Testament 27- 6-1681 4, no.126 broer van: Marritje Pieters Droge
Testament 18-12-1691 6, no. 39 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Neeltje Cornelis Noordermeer
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
Testament 10- 4-1702 7, no.124 voogd;
z.v.: Pieter Aelbreghtss Droge
Testament 16- 3-1706 8, no. 70 voogd;
z.v.: Pieter Aelbreghtss Droogh
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89 getuige
Testament 18- 1-1710 8, no.136 getuige
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 getuige

                         -59-
 
Droogh, Andries
Procuratie 9- 7-1713 9, no. 40 comparant, kerkmeester van Berkel
 
Droogh/Droge, Andries Leendertss
Testament 17-10-1701 7, no.103 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Cornelis en Arije Leendertss Droogh
Procuratie 9- 1-1702 7, no.113 comparant
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 voogd;
neef van: Annitje Claes Berckel
Testament 30- 1-1709 8, no.120 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maria Jans van der Slangh
A. v. voogdij 4- 6-1715 9, no. 54 voogd;
broer van: Arij Leendertss Droogh
 
Droge, Adriaen Aelbrechtss
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 voogd, won. aan de Schie onder Kethel
 
Droge, Arent Aelbrechtss
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49 geh.m. Annitje Claesdr.
Boedelsch. 18- 2-1672 3, no. 50 comparant;
geh.m. Annitje Claesdr.
Testament 25-12-1676 3, no.193 voogd;
z.v.: Neeltje Pietersdr.
 
za. Droge, Arent Aelbrechtss
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75 z.v.: Neeltje Pieters Tas
Transportacte 9- 4-1683 5, no. 13 geh.m. Annitje Claesdr.
Testament 2- 5-1690 6, no. 6
 
Droghjen, Arent Vrancken
Procuratie 15- 4-1680 4, no. 77
 
Droogh, Arent Corneliss
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 comparant, voogd
 
Droogh, Arije Leendertss
Testament 17-10-1701 7, no.103 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Cornelis en Andries Leendertss Droogh
A. v. voogdij 4- 6-1715 9, no. 54 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Andries Leendertss Droogh
 
Droogh, Hendrick
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Droogh, Hendrick Janss
Testament 7- 4-1699 7, no. 39 getuige
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 voogd;
broer van: Aelbreght Janss Droogh
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
Testament 10- 8-1720 9, no.121 getuige
 
Droge, Jacob Leendertss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114

                         -60-
 
Droge, Jan Aelbrechtss
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179
Testament 25-12-1676 3, no.193 voogd;
z.v.: Neeltje Pietersdr.
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75
 
za. Droge, Jan Aelbrechtss
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 z.v.: Neeltje Pieters Tas
Testament 2- 5-1690 6, no. 6
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 geh.m. Aeghje Hendricks Valckoogh;
vader van: Aelbrecht, Claes enPieter Janss Droge
 
Droogh, Jan Aelbreghtss
Testament 12- 4-1712 9, no. 22 getuige
 
Droge, Jan Pouwelsz
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 voogd;
neef van: Cornelis Aelbrechtsz Droge
 
Droge, Jannittje Aelbrechtsdr.
Testament 25-12-1676 3, no.193 dr.v.: Neeltje Pietersdr.
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75 dr.v.: Neeltje Pieters
 
za. Droge, Jannitje Aelbrechts
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 dr.v.: Neeltje Pieters Tas
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 geh.m. Arije Cornss Perveen
 
Droge/Droogh, Claes Janss
Obligatie 25- 9-1691 6, no. 27 getuige
Testament 28- 8-1694 6, no.108 comparant, won. Berkel;
geh.m. Claesje Pieters Tas
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 comparant;
z.v.: za. Jan Aelbrechtss Droge en Aeghje Hendricks Valckoogh
Testament 5- 3-1702 7, no.119 voogd;
geh.m. Claesje Pieters Tas;
zwager van: Leentje Pieters Tas
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 voogd;
broer van: Aelbreght Janss Droogh
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
Testament 10- 8-1720 9, no.121 getuige
 
Droge, Cornelis Aelbrechtss
Testament 25-12-1676 3, no.193 z.v.: Neeltje Pietersdr.
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 z.v.: Neeltje Pieters Tas
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 comparant, jongeman;
won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Pr., Neeltje en Marritje Aelbrechts Droge;
neven: Jan Pouwelsz Droge en Corn. Schrevelss Versijde
 
Droge/Droogh, Cornelis Leendertss
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75 getuige
Testament 17-10-1701 7, no.103 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
broer van: Arije en Andries Leendertss Droogh
Procuratie 9- 1-1702 7, no.113 comparant
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 voogd;
neef van: Annitje Claes Berckel

                              -61-
 
Droge, Leendert
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224
 
za. Droogh, Leendert
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Droogh/Droge, Leendert Corneliss
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 comparant, voogd
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
Testament 25-12-1676 3, no.193 getuige
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75 getuige
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93
 
za. Droogh, Leendert Corneliss
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Droogh, krn. v. Leendert Corneliss
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
Droge, Maertje Aelbrechts
Testament 25-12-1676 3, no.193 geh.m. Leendert Engelen;
dr.v.: Neeltje Pietersdr.
 
za. Droge, Marritje Aelbrechts
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 dr.v.: Neeltje Pieters Tas
 
Droge, krn. v. Maertje Aelbrechts
Testament 25-12-1676 3, no.193 krn. v.: Leendert Engelen
 
Droge, Maertje Aelbrechts
Testament 25-12-1676 3, no.193 dr.v.: Neeltje Pietersdr.
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 dr.v.: Neeltje Pieters Tas
 
za. Droge, Maertje Aelbrechtsz
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 geh.m. Leendert Engelen
 
Droge, Marritje Aelbrechts
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 geh.m. Arije Jacobsz Widt;
zuster van: Cornelis Aelbrechtsz Droge
 
za. Drooch, Marritje Leenderts
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 grootmoeder van: za. Arijaentje Claesdr.
 
Droge, Marritje Pieters
Testament 27- 6-1681 4, no.126 comparant, jongedochter; won. Noordeinde van Berkel;
dr.v.: Pieter Aelbrechtss Droge;
zuster van: Neeltje en Aelbrecht Pieterss Droge
Testament 17-10-1683 5, no. 31 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Leendert Corneliss Noordermeer
 
Droge, Neeltje Aelbrechtsdr
Testament 25-12-1676 3, no.193 dr.v.: Neeltje Pietersdr.
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 dr.v.: Neeltje Pieters Tas
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 wede. v. Dirck Pouwelsz;
zuster van: Cornelis Aelbrechtsz Droge
 
Droge, Neeltje Pieters
Testament 27- 6-1681 4, no.126 zuster van: Marritje Pieters Droge

                            -62-
 
Droge, Pieter Aelbrechtss
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63 comparant
Rek, Bew. & R. 16-,8-1672 3, no. 64 comparant;
wednr. v. Maritje Arentsdr
Testament 25-12-1676 3, no.193 voogd;
z.v.: Neeltje Pietersdr.
Codicil 27- 3-1680 4, no. 75
Testament 27- 6-1681 4, no.126 vader van: Marritje Pieters Droge
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 z.v.: Neeltje Pieters Tas
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 broer van: Cornelis Aelbrechtsz Droge
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 comparant, voogd
Testament 10- 4-1702 7, no.124 comparant, won. Berkel;
vader van: Aelbreght Pieterss Droge;
schoonvader van: Blaes Pouwelss van der Diest
Testament 16- 3-1706 8, no. 70 comparant, won. Berkel;
vader van: Aelbreght Pieterss Droogh
 
Droge/Droogh, Pieter Janss
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 comparant;
z.v.: za. Jan Aelbrechtss Droge
en Aeghje Hendricks Valckoogh
Testament 9-10-1719 9, no.107 getuige
A. v. voogdij 7- 3-1721 9, no.134 voogd;
zwager van: Claesje Ariens Boer
Testament 26- 2-1722 9, no.146 getuige 
 
Droge, Poulus Aelbrechtss
Testament 25-12-1676 3, no.193 voogd;
z.v.: za. Aelbrecht Arentss Droge
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 voogd, won. Abtswoude
 
Drost, Andries
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 gaarder van de extra-ordinaire verponding
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 gaarder van de extra-ordinaire verponding
 
Dros, Andries Maertenss
Procuratie 3- 9-1712 9, no. 28
 
za. Drost, Maerten
Testament 23- 7-1703 8, no. 15
 
Drost, Maerten Andriess
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 78 comparant
 
Drost, wede. v. Maerten Andriess
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
Drost, Sijmon Maertenss
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
 
Dubbelden, Jacob den
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61
 
Dubusson, Catarina
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 comparante;
wede. v. Adriaen uijt de Waert

                       -63-
 
Dul, Jan Corneliss
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 comparant, won. Schinkelveen onder Capelle a/d IJssel
 
Dullaert, Jan Eldertss
Testament 27- 5-1716 9, no. 71
 
Dullaert, Maerte Eldertss
Testament 8- 5-1708 8, no.107 getuige
 
Duren, Pieter van
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 schout te Zevenhuizen;
geh.m. Jannitje Jansdr. Vermeer
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 86 schout te Zevenhuizen;
geh.m. Jannitje Jansdr. Vermeer
 
za. Duijren, Pieter van
Procuratie 15- 7-1683 5, no. 25 schout van Zevenhuizen
 
Durven, Dr.
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Dutil, dhr.
Attestatie 26-11-1674 3, no.119 voogd
 
Duyfhuysen, Jacob
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 notaris te Rotterdam
 
Duijn, A. v.
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Duijn, Cornelis Jacobsz van
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 comparant, won. Pijnacker
 
Duijn, Pr. Arijenss van
Procuratie 12- 8-1671 3, no. 25 comparant, won. Zevenhuizen
 
Duijnevelt, Maria van
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
 
za. Duijst, Johan
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 burgemeester
 
Duijst, wede. v. Johan
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 won. Delft
 
za. Duijst, Claes Dirckss
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108
 
Duijst, Marijtje Claes
Testament 7-11-1708 8, no.118 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Huijgh Maertenss van der Koij
 
Duijst van Voorhout, Juffr.
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78
 
Duijvesteijn, Arije Arentss
Belofte 29-12-1681 4, no.130 getuige
 
Duijvesteijn, Arent Janss
A. v. voogdij 27- 6-1677 3, no.223 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Bastiaentje Roelen
Codicil 8- 1-1683 5, no. 2 getuige
Testament 21- 3-1694 6, no. 94 getuige
Testament 19-11-1694 6, no.111 comparant, won. Berkel;
geh.m. Bastiaentje Roelen

                       -64-
 
Duijvesteijn, Gerrit
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 pachter van het zoutgeld
 
Duijvesteijn, Jan Arentss
Testament 28-11-1710 8, no.149 z.v.: Bastiaentje Roelen
Testament 8- 3-1714 9, no. 43 comparant, meerderj. jongeman; won. Rodenrijs;
z.v.: Bastiaentje Roelen
Testament 25- 9-1719 9, no.103
 
Duijvesteijn, Pieter Arentss
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
Testament 28-11-1710 8, no.149 z.v.: Bastiaentje Roelen
 
Dwalingh, Jan Leendertss
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
 
Dijck, A. van
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 collecteur van de impost van turf en kolen
 
za. Dijck, Abraham Adriaensz van
Testament 7- 3-1676 3, no.160 oom van: Neeltje Feijse Koninck
 
Dijck, Annitje Arens van
A. v. voogdij 4- 5-1677 3, no.229 comparante, won. Berkel;
wede. v. Feijs Hendrickss de Koninck;
neef: Lodewijck Janss
 
Dijck, Adriaen van
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 getuige
 
Dijck, Arij Abrahamss van
Obligatie 10- 5-1671 3, no. 19 won. Berkel
A. v. voogdij 19- 5-1678 3, no.241 comparant, ex.-test.
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 voogd
 
Dijck, Barbara van
Compromis 27-12-1682 4, no.152
 
Dijck, Barbara Michiels van
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236
 
Dijck, Dirck Corneliss van
Procuratie 14-10-1696 6, no.140
 
za. Dijck, Frans Senten van
Huw. voorw. 5- 1-1716 9, no. 62 geh.m. Grietje Jacobs van Oosten
 
Dijck, Harmanus Corneliss van
Testament 6- 3-1703 8, no. 6 getuige
 
Dijck, Jan van
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Dijck, Johannis Janss van
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 comparant;
erfgenaam van: za. Claes Janss van Romen
 
Dijck, Jannitje Ariensdr van
Testament 7- 3-1676 3, no.160 moeder van: Neeltje Feijse Koninck;
neef: Arij Cornss Cool
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41

                       -65-
 
Dijck, Cornelis Dirckss van
Procuratie 14-10-1696 6, no.140
 
Dijck, Cornelis Janss van
A. v. voogdij 10- 7-1694 6, no.104 getuige
 
za. Dijck, Cornelis Janss van
Testament 31- 8-1701 7, no.100 geh.m. Leentje Dircks van Oosten;
vader van: Maen Corneliss van Dijck
 
Dijck, Leendert van
Testament 19- 3-1723 9, no.157 comparant, ongehuwd; won. Berkel
 
Dijck, Leendert Cornelis van
Huw. voorw. 25- 8-1708 8, no.111 getuige
Testament 31- 7-1709 8, no.130 getuige
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Dijck, Maen Corneliss van
Testament 31- 8-1701 7, no.100 z.v.: za. Cornelis Janss van
Dijck en Leentje Dircks van Oosten
 
Dijck, Maerten Michiels van
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236
Compromis 27-12-1682 4, no.152
 
Dijck, Marritje Jorisdr. van
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 dr. v.: Maria Claes Boer
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112
Acquit & Dech. 11- 5-1698 7, no. 25 comparante;
dr. v.: Marijtje Claes Boer
 
Dijck, Marritje Leendertss van
Testament 13- 8-1697 7, no. 16 comparante, won. Kralingen;
geh.m. Franck Arienss Woggelom
 
Dijck, Michiel van
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Huw. voorw. 25- 8-1708 8, no.111 getuige
Testament 31- 7-1709 8, no.130 getuige
Testament 19- 3-1723 9, no.157 comparant, ongehuwd; won. Berkel
 
Dijck, N. van
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Dijck, Pieter van
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 getuige
 
Dijck, Pieter Adamss van
Testament 28-11-1710 8, no.149 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Dijck, Pieter Adriaenss/Arienss van
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 getuige
Procuratie 4- 6-1687 5, no.100 getuige
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 getuige
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 getuige
Procuratie 17-11-1687 5, no.113 getuige
 
Dijck, Pieter Corneliss van
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 getuige

                             -66-
 
Dijck, Pieter Willemss van
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 geh.m. Jannitje Ariens Coppert
 
Dijck, Trijntje van
Compromis 27-12-1682 4, no.152
 
Dijck, Trijntje Michiels van
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236
 
Dijcxhoorn, Blaes Philipss
Transportacte 24- 5-1680 4, no. 81
 
Dijcxhoorn, Gerrit Fransz
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 getuige
Procuratie 3- 5-1693 6, no. 74 getuige
Transportacte 15- 7-1693 6, no. 80 getuige
Transportacte 29- 7-1693 6, no. 81 getuige
Accoord 12- 2-1694 6, no. 90 getuige
Huw. voorw. 12- 3-1694 6, no. 93 getuige
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 getuige
Obligatie 15- 8-1694 6, no.106 getuige
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112 getuige
A. v. voogdij 23- 2-1695 6, no.115 getuige
Obligatie 24- 9-1695 6, no.121 getuige
Procuratie 16-11-1695 6, no.126 getuige
Procuratie 24-12-1695 6, no.129 getuige
 
za. Dijcxhoorn, Jan Philipss
Transportacte 24- 5-1680 4, no. 81 geh.m. Marritje Leenderts Rorijs
 
Dyckxman, wede. v.
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Dijcxman, Annitje Corss
Testament 21- 3-1717 9, no. 78 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Hercules Jacobss van Warmont
 
Dijcxman, Jan Corneliss
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Annitje Willems Kerckhoff;
ooms: Pieter Arienss Dijcxman en Cornelis Janss Keet
 
Dijc(k)xman, Cornelis Arienss
Testament 13- 8-1677 3, no.219 voogd;
zwager van: Leentje Jansdr.
Testament 18- 9-1678 3, no.252 voogd;
zwager van: Neeltje Hendricks
 
Dijcxman, Cors Pieterss
Testament 12- 3-1700 7, no. 72 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Pleunen Breedtvelt
Testament 7-11-1708 8, no.118 getuige
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 getuige
 
Dijcxman, Pieter Arienss
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 voogd;
oom van: Jan Corneliss Dijcxman
 
Dijcxman, Pleun Corss
Testament 23- 8-1721 9, no.138 comparant, won. Berkel;
geh.m. Leuntje Cornelis Rodenburgh;
zwager van: Herck Jacobss vanWarmen

Edenburgh, Jan van
Procuratie     23- 8-1700    7, no. 83  getuige 

Edenburgh, Roelandt van
A. v. consent  7- 5-1706    8, no. 76  notaris te Delft 

Eenhoorn, Johan van
Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  brouwer 

Eck, Adriaen van
Accoord        11- 4-1696    6, no.133

Elaert, N.
Procuratie     9- 6-1704    8, no. 33  procureur te Schiedam 

Eleman, Jacob Jopss
Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  won. Rugge;
geh.m. Lijsbet Pieters 

Ellemeet, C. de Jonge van
Staat en Inv.  23-10-1701    7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130 

Elsen, Jan Pieterss den
Testament      6- 9-1679    4, no. 47  voogd, won. Zoeterwoude;
neef van: Arijaentje Cornelis van Alphen 

Elsen, Joris Jacobss den
Testament      11-12-1720    9, no.130  voogd;
zwager van: Maertje Cors van der Sman

                                   -68-

Elsenho(o)ff, Ever(d)t/Everard van
Obligatie      21- 5-1670    3, no.  1  getuige
Huurconventie  29- 1-1672    3, no. 47  getuige  
Procuratie     16- 5-1672    3, no. 56  
Procuratie     10- 5-1672    3, no. 57  procureur  
Obligatie      8- 5-1672    3, no. 58  getuige 
Attestatie     18- 6-1672    3, no. 59  getuige  
Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62  getuige  
A. v. repud.   19- 8-1672    3, no. 65  getuige  
Obligatie      25- 9-1672    3, no. 66  procureur  
Obligatie      17- 3-1673    3, no. 76  getuige  
Obligatie      31- 5-1673    3, no. 79  procureur  
Procuratie     13- 5-1673    3, no. 80  getuige  
Accoord        1- 5-1673    3, no. 83  getuige  
Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  getuige  
Procuratie     12- 8-1673    3, no. 86  procureur ten plattelande  
Attestatie     13- 8-1673    3, no. 88  getuige  
Obligatie      10- 9-1673    3, no. 90  getuige  
Obligatie      3-12-1673    3, no. 93  procureur  
A. v. subm.    1- 4-1674    3, no. 96  getuige  
Attestatie     31- 8-1674    3, no.106  getuige  
Obligatie      29- 8-1674    3, no.107  procureur; getuige  
Obligatie      25-10-1674    3, no.116  procureur  
Attestatie     26-11-1674    3, no.119  getuige  
Obligatie      6- 3-1675    3, no.130  procureur  
Obligatie      11- 3-1675    3, no.131  procureur  
Obligatie      4- 6-1675    3, no.140  procureur  
Accoord        4- 6-1675    3, no.141  getuige  
Obligatie      28- 7-1675    3, no.143  procureur  
Obligatie      9- 8-1675    3, no.145  procureur  
Obligatie      3- 9-1675    3, no.148  procureur  
Obligatie      8-10-1675    3, no.149  procureur  
Obligatie      21- 8-1675    3, no.150  procureur  
Obligatie      24-12-1675    3, no.151  procureur  
Obligatie      19-12-1675    3, no.152  procureur  
Procuratie     21- 6-1676    3, no.155  procureur; getuige  
Obligatie      3- 5-1676    3, no.156  procureur voor Hillegersberg  
Accoord        20- 4-1676    3, no.157  procureur; getuige  
Obligatie      23- 3-1676    3, no.159  procureur van Berkel  
Obligatie      14- 2-1676    3, no.161  procureur van Berkel  
Obligatie      31- 1-1676    3, no.163  procureur  
Obligatie      26- 8-1676    3, no.175  procureur  
Procuratie     9- 4-1677    3, no.183  comparant;
wednr. v. Catharina Coornwinder
Procuratie     4- 4-1677    3, no.184  procureur; getuige
Obligatie      3- 4-1677    3, no.185  procureur te Hillegersberg
Testament      21- 2-1677    3, no.187  comparant, won. Berkel;
geh.m. Catharina Adriaensdr. Coornwinder
Procuratie     3-12-1676    3, no.197  getuige
Obligatie      15- 1-1678    3, no.202  procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie      19-12-1677    3, no.204  getuige  
Procuratie     12-12-1677    3, no.205  procureur ten plattelande; won. Berkel  
Procuratie     5-12-1677    3, no.206  procureur ten plattelande  
Procuratie     5-12-1677    3, no.207  getuige  
Procuratie     5-12-1677    3, no.208  procureur ten plattelande  
Procuratie     3-12-1677    3, no.209  procureur ten plattelande  
Procuratie     29-11-1677    3, no.211  procureur ten plattelande  
Obligatie      15- 9-1677    3, no.212/213 procureur te Berkel; getuige  
Obligatie      18-11-1677    3, no.214  procureur; getuige  
Attestatie     29- 9-1677    3, no.215  getuige  
Procuratie     5- 9-1677    3, no.218  procureur; getuige  
Testament      30- 6-1677    3, no.221  getuige  
Procuratie     20- 6-1677    3, no.222  procureur te Berkel; getuige

                                   -69-

vervolg Elsenho(o)ff, Ever(d)t/Everard van
Obligatie      14- 6-1677    3, no.225  procureur  
Obligatie      30- 5-1677    3, no.231  procureur  
Obligatie      21- 3-1678    3, no.234  procureur  
Obligatie      3- 4-1678    3, no.235  procureur  
Procuratie     29- 4-1678    3, no.237  procureur ten plattelande  
Procuratie     17- 5-1678    3, no.238  procureur ten plattelande  
Procuratie     10- 5-1678    3, no.239  procureur ten plattelande  
Procuratie     14- 5-1678    3, no.240  procureur ten plattelande  
Testament      8- 5-1678    3, no.242  getuige  
A. v. voogdij  8- 8-1678    3, no.249  getuige  
Obligatie      30- 7-1678    3, no.250  procureur  
Procuratie     6- 9-1678    3, no.251  procureur ten plattelande  
Procuratie     25- 9-1678    3, no.253  procureur te Berkel; getuige  
Obligatie      1-10-1678    3, no.255  procureur  
Procuratie     2-10-1678    3, no.256  procureur ten plattelande  
A. v. cessie   7-10-1678    3, no.257  getuige  
Obligatie      30-10-1678    3, no.258  procureur  
Obligatie      5-11-1678    3, no.259  procureur  
A. v. subm.    21-12-1678    3, no.263  getuige  
Approbatie     18- 1-1679    4, no.  2  getuige  
A. v. consent  7- 2-1679    4, no.  4  getuige  
Substitutie    26- 2-1679    4, no.  7  procureur ten plattelande  
Procuratie     13- 3-1679    4, no.  9  procureur ten plattelande  
A.v. submissie 14- 3-1679    4, no. 12  getuige  
Procuratie     5-12-1677    4, no. 13  getuige  
Uitspraak      13- 3-1679    4, no. 14  getuige  
Procuratie     19- 3-1679    4, no. 16  procureur ten plattelande  
A. v. approb.  27- 3-1679    4, no. 17  comparant, won. Berkel
Procuratie     30- 4-1679    4, no. 19  procureur ten plattelande  
Procuratie     1- 6-1679    4, no. 20  procureur ten plattelande  
Codicil        7- 6-1679    4, no. 21  geh.m. Catarina Coornwinders;
vader van: Catrina Everts vanElsenhoff  
Procuratie     17- 6-1679    4, no. 22  procureur ten plattelande  
Procuratie     17- 6-1679    4, no. 23  procureur ten plattelande  
Obligatie      24- 6-1679    4, no. 24  procureur  
Substitutie    27- 6-1679    4, no. 25  comparant, procureur ten plattelande  
Testament      7- 7-1679    4, no. 26  procureur te Berkel; getuige  
Obligatie      30- 7-1679    4, no. 29  procureur  
Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  procureur ten plattelande  
Procuratie     14- 8-1679    4, no. 31  procureur ten plattelande  
Testament      6- 8-1679    4, no. 36  getuige  
Testament      17- 9-1679    4, no. 43  getuige  
Procuratie     20-10-1679    4, no. 49  procureur ten plattelande  
Procuratie     12-11-1679    4, no. 50  procureur, won. Berkel  
Procuratie     16-11-1679    4, no. 52  getuige  
Procuratie     17-11-1679    4, no. 53  procureur  
Obligatie      29-11-1679    4, no. 54  procureur  
Obligatie      2-12-1679    4, no. 55  procureur; getuige  
Procuratie     3-12-1679    4, no. 56  procureur, won. Berkel  
Procuratie     24-12-1679    4, no. 58  procureur ten plattelande  
Substitutie    2- 1-1680    4, no. 59  comparant, procureur ten plattelande  
Procuratie     17- 1-1680    4, no. 61  procureur ten plattelande  
Procuratie     28- 1-1680    4, no. 63  procureur ten plattelande  
Procuratie     28- 1-1680    4, no. 64  comparant, curator  
Transportacte  5- 2-1680    4, no. 66  procureur ten plattelande; getuige  
A. v. voogdij  18- 2-1680    4, no. 67  getuige  
Procuratie     23- 2-1680    4, no. 69  procureur, won. Berkel  
Transportacte  23- 2-1680    4, no. 70  comparant, procureur  
Procuratie     25- 2-1680    4, no. 72  getuige  
Obligatie      24- 3-1680    4, no. 74  procureur  
Procuratie     15- 4-1680    4, no. 76  procureur ten plattelande 

                                   -70-

vervolg Elsenho(o)ff, Ever(d)t/Everard van  
Procuratie     15- 4-1680    4, no. 77  procureur ten plattelande  
Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79  
Procuratie     20- 8-1680    4, no. 87  getuige  
Procuratie     20- 8-1680    4, no. 88  procureur ten plattelande  
Procuratie     26- 8-1680    4, no. 90  procureur ten plattelande  
Obligatie      2- 9-1680    4, no. 92  procureur  
Procuratie     9- 9-1680    4, no. 94  procureur ten plattelande  
Attestatie     23-11-1680    4, no. 98  getuige  
Obligatie      22-11-1680    4, no.100  procureur  
Attestatie     9-12-1680    4, no.103  getuige  
Attestatie     9-12-1680    4, no.104  getuige  
Attestatie     9-12-1680    4, no.105  getuige  
Procuratie     14-12-1680    4, no.106  procureur; getuige  
Procuratie     2- 2-1681    4, no.110  procureur ten plattelande  
Obligatie      27- 2-1681    4, no.112  procureur  
Obligatie      5- 3-1681    4, no.113  procureur  
Procuratie     8- 3-1681    4, no.114  procureur ten plattelande  
Obligatie      15- 3-1681    4, no.116  procureur  
Procuratie     14- 4-1681    4, no.118  procureur ten plattelande  
Procuratie     8- 6-1681    4, no.124  procureur ten plattelande  
Procuratie     5- 4-1683    5, no. 10  procureur ten plattelande  
Procuratie     5- 4-1683    5, no. 11  procureur ten plattelande  
Procuratie     20- 4-1683    5, no. 17  won. Berkel, procureur ten plattelande  
Procuratie     6- 6-1683    5, no. 19  procureur ten plattelande  
A. v. approb.  7- 6-1683    5, no. 20  secretaris van Schiebroek; getuige  
Obligatie      20- 6-1683    5, no. 23  procureur  
Procuratie     11- 7-1683    5, no. 24  procureur ten plattelande  
Procuratie     15- 7-1683    5, no. 25  procureur te Berkel  
Procuratie     17- 7-1683    5, no. 26  procureur ten plattelande  
Procuratie     25- 7-1683    5, no. 28  procureur ten plattelande  
Procuratie     23- 8-1683    5, no.28bis procureur ten plattelande  
Procuratie     30- 8-1683    5, no. 29  procureur, won. Berkel  
Procuratie     12- 9-1683    5, no. 30  procureur, won. Berkel  
Procuratie     1-11-1683    5, no. 33  procureur ten plattelande  
Procuratie     29-11-1683    5, no. 34  procureur, won. Berkel  
Obligatie      4-12-1683    5, no. 36  procureur  
Obligatie      21- 5-1684    5, no. 49  procureur  
Obligatie      30- 9-1684    5, no. 56  procureur  
Procuratie     10- 9-1685    5, no. 65  procureur ten plattelande  
Obligatie      9- 9-1685    5, no. 69  procureur  
Obligatie      5-12-1685    5, no. 73  procureur  
Obligatie      2-12-1685    5, no. 75  procureur  
Procuratie     9- 6-1686    5, no. 83  procureur ten plattelan­de; won. Berkel  
Obligatie      25- 8-1686    5, no. 86  procureur  
Obligatie      13-10-1686    5, no. 88  procureur  
Obligatie      20-10-1686    5, no. 89  procureur  
Obligatie      18- 5-1687    5, no. 96  procureur  
Procuratie     1- 6-1687    5, no. 99  procureur ten plattelande; won. Berkel  
Obligatie      4- 6-1687    5, no.101  procureur  
Obligatie      3- 8-1687    5, no.104  procureur  
Obligatie      16- 2-1687    5, no.105  procureur  
Obligatie      30- 9-1687    5, no.109  procureur  
Obligatie      9-11-1687    5, no.110  procureur  
Obligatie      9-11-1687    5, no.111  procureur  
Obligatie      16- 5-1688    5, no.117  procureur  
Obligatie      4- 7-1688    5, no.120  procureur  
Koopacte       8- 8-1688    5, no.122  secretaris van Schiebroek  
Procuratie     8-11-1688    5, no.126  procureur, won. Berkel;  secretaris van Schiebroek  
Obligatie      25- 3-1689    5, no.129  procureur  
Obligatie      21- 3-1689    5, no.130  procureur  
Obligatie      2- 8-1689    5, no.136  procureur  
Scheid. t+b.   6- 6-1689    5, no.137  getuige

                                   -71-

vervolg Elsenho(o)ff, Ever(d)t/Everard van  
Obligatie      29- 9-1689    5, no.138  procureur  
Procuratie     18-10-1690    6, no. 11  secretaris van Schiebroek; procureur. won. Berkel  
Obligatie      11- 4-1691    6, no. 15  procureur ten plattelande  
Obligatie      5- 8-1691    6, no. 21  procureur  
Procuratie     6- 9-1691    6, no. 26  procureur ten plattelande  
Procuratie     2-10-1691    6, no. 28  procureur te Berkel  
Obligatie      14-10-1691    6, no. 29  procureur  
Procuratie     16-12-1691    6, no. 37  won. Berkel; secretaris van Schiebroek; procureur ten plattelande  
Procuratie     24- 2-1692    6, no. 43  comparant, won. Berkel; secretaris van Schiebroek  
Procuratie     21- 4-1692    6, no. 46  procureur ten plattelande  
Obligatie      13- 5-1693    6, no. 77  procureur ten plattelande  
Procuratie     16- 5-1694    6, no. 99  procureur ten plattelande

Elsenhoff, Catrina Everts van
Codicil        7- 6-1679    4, no. 21  dr.v.: Evert van Elsenhoff en za. Catarina Coornwinders

Elsevier, Juffr.  
Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  op de Watersloot te Delft

Elsevier, Louijs  
A. v. indemn.  19- 5-1681    4, no.122 

Elst, Sijmon Claess van der  
Obligatie      18- 6-1696    6, no.136  getuige 

Ende, Abram Dirckse van der  
Procuratie     15- 3-1711    9, no.  5  getuige 

Ende, Abraham Cornelisse van der  
Testament      23- 1-1717    9, no. 76  comparant, jongeman; won. Rodenrijs;
z.v.: Cornelis Dirckss van der Ende en Ingetje Dircks van der Hoeve 

Ende, Arije/Arie Jansz van der  
Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36  
Attestatie     4- 2-1713    9, no. 33  comparant, won. Berkel 

Ende, Arijaentje Cornelis van den
Testament      30- 8-1680    4, no. 91  comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Jacob Janss van Leeuwen 

Ende, Arijaentje Wouters van der  
Testament      5- 6-1701    7, no. 98  comparante, won. Berkel;
geh.m. Claes Leendert Willem Arienss;
zuster van: Jan Wouterss Berckel;
schoonzuster van: Claes Corneliss Hofflandt

                                   -72- 

Ende, Dirck van der 
Procuratie     28-12-1699    7, no. 63  getuige  
Testament      19- 4-1701    7, no. 96  
Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144 

Ende, Dirck Janss van den  
Testament      14-12-1701    7, no.111  voogd;
vader van: Jan, Maertje en Fijtje Dircks van der Ende;
broer van: Jan Janss van den Ende

za. Ende, Dirck Janss van den  
Testament      16-10-1713    9, no. 41  broer van: Jan Janss van den Ende

Ende, Dirck Corneliss van der/den  
Obligatie      17- 6-1678    3, no.245  comparant, won. Berkel  
Testament      30- 8-1679    4, no. 39  comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Marritje Claesdr. Tas;
broer van: Isbrant Corneliss van den Ende  
Uitkoop        20- 1-1684    5, no. 39  getuige  
Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114  
Testament      20- 1-1699    7, no. 35  getuige 

Ende, Fijtje Dircks van den  
Testament      14-12-1701    7, no.111  dr.v.: Dirck Janss van den Ende;
oom: Jan Janss van den Ende 

Ende, Gerrit Janss van den  
Testament      14-12-1701    7, no.111  geh.m. Jaepje Ariens Maetroos;
broer van: Jan Janss van den Ende   |
Huw. voorw.    3-11-1703    8, no. 24  getuige  
Testament      16-10-1713    9, no. 41  broer van: Jan Janss van den Ende 

Ende, Grietje Jans van den  
Testament      16-10-1713    9, no. 41  zuster van: Jan Janss van den Ende 

Ende, Hendrick van der/den  
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  rietdekker  
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  mr. rietdekker  
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42  mr. rietdekker  
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122  rietdekker

Ende, Hendrick Corneliss van der  
A. v. voogdij  1-10-1701    7, no.102  comparant;
broer van: Cornelis Corneliss van der Ende  
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713    9, no. 35  mr. rietdekker  
Testament      19- 4-1720    9, no.118  voogd  
Testament      19-12-1727    9, no.168  voogd 

Ende, Huijgh Janss van den  
Testament      16- 3-1724    9, no.164  comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Neeltje Aelbreghts van der Coot;
vader van: Willem Huijgen van den Ende 

Ende, Jan Dirckss van den  
Testament      14-12-1701    7, no.111  z.v.: Dirck Janss van den Ende;
oom: Jan Janss van den Ende  
Testament      6- 3-1702    7, no.120  getuige  
Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144  getuige 

                                   -73-

Ende, Jan Janss van den  
Insinuatie     9-11-1671    3, no. 38  getuige  
Transportacte  24- 2-1679    4, no.  6  getuige  
Testament      2- 9-1679    4, no. 40  comparant, jongeman;  
won. Noordeinde van Berkel ten huize van Cornelis Arienss Tleeutje;
broer van: Maerten en Pieter Janss van den Ende  
Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114  
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15  
Testament      14-12-1701    7, no.111  comparant, won. Berkel;
broer van: Gerrit, Pieter, Grietje, Dirck en Claesje Jans van den Ende;
oom van: Jan, Maertje en Fijtje Dircks van den Ende
Testament      16-10-1713    9, no. 41  comparant, won. Berkel;
broer van: Pieter, Grietje, Claesie, za. Dirck en Gerrit Janss van den Ende 

Ende, Jan Pieterss van der  
Uitkoop        20- 1-1684    5, no. 39  getuige  
Attestatie     4- 2-1713    9, no. 33  comparant, won. Berkel 

Ende, Claes van der  
A. v. consent  14-11-1707    8, no. 99  getuige 

Ende, Claes Dirckss van der  
Obligatie      16- 8-1705    8, no. 60  comparant  
Testament      24- 3-1708    8, no.106  getuige 

Ende, Claesje Jans van der  
Testament      14-12-1701    7, no.111  zuster van: Jan Janss van den Ende  
Testament      16-10-1713    9, no. 41  zuster van: Jan Janss van den Ende 

Ende, Cornelis van den/der  
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42  
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122 

Ende, Cornelis Dirckss van der  
Testament      16- 4-1700    7, no. 74  comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Willems van derWal  
Testament      29- 1-1706    8, no. 69  comparant, won. Berkel;
geh.m. Liedewij Leenderts Groenewegh  
Testament      21- 2-1707    8, no. 91  comparant, won. Berkel;
geh.m. Ingetje Dircks van der Hoeve  
Testament      22- 9-1713    9, no. 40a getuige  
Testament      23- 1-1717    9, no. 76  vader van: Abraham Cornelisse van der Ende 

Ende, Cornelis Hendrickss van der  
A. v. voogdij  19- 5-1678    3, no.241  getuige  
A. v. voogdij  27- 4-1681    4, no.120  getuige  
Procuratie     17- 3-1687    5, no. 95  comparant, voogd  
Testament      14- 6-1692    6, no. 50  comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Ariens Vos 

                                   -74- 

Ende, Cornelis Corneliss van den  
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93 

Ende, stiefkrn. v. Cornelis Corneliss van den    
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  erfgenamen van: za. Ariaentje Dircks Vermeer  
A. v. voogdij  1-10-1701    7, no.102  voogd;
broer van: Hendrick Corneliss van der Ende 

Ende, Maertje Dircks van den  
Testament      14-12-1701    7, no.111  dr.v.: Dirck Janss van den Ende;
oom: Jan Janss van den Ende 

za. Ende, Maerten Arienss van der  
Codicil        18- 3-1682    4, no.141  geh.m. Sijtje Jacobs Overgaeuw 

Ende, Maerten Janss van den  
Testament      2- 9-1679    4, no. 40  voogd;
broer van: Jan Janss van den Ende 

Ende, Maertje Jans van der  
Testament      29- 9-1719    9, no.105  comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Claess Spit;
nicht van: Aldert Sijmonss Schipper

Ende, Neeltje Wouters van der  
Testament      1- 5-1711    9, no.  9  comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Claes Corneliss Hofflandt

Ende, Pieter He(ij)ndrickss van den  
Obligatie      1- 5-1671    3, no. 16  getuige  
A. v. voogdij  27- 4-1681    4, no.120  getuige 

Ende, Pieter Janss van den  
Testament      2- 9-1679    4, no. 40  voogd;
broer van: Jan Janss van den Ende  
Testament      14-12-1701    7, no.111  voogd;
broer van: Jan Janss van den Ende  
Testament      16-10-1713    9, no. 41  voogd;
broer van: Jan Janss van den Ende 

Ende, Trijntje Gerrits van den  
Huw. voorw.    28-10-1706    8, no. 82  comparante, jongedochter; won. Berkel;
bruid van: Leendert Arienss Swemkoop  
Testament      6-11-1715    9, no. 60  comparante, won. Berkel;
geh.m. Leendert Arienss Swemcoop  
A. v. voogdij  5- 3-1727    9, no.167  comparante, won. Berkel;
wede. v. Leendert Arienss Swemcoop 

Ende, Willem Huijgen van den  
Testament      16- 3-1724    9, no.164  voogd;
z.v.: Huijgh Janss van den Ende 

Ende, Isbrant Corneliss van den  
Testament      30- 8-1679    4, no. 39  voogd;
broer van: Dirck Corneliss van den Ende 

Engel, Ariaentje Elias den  
Testament      11-12-1720    9, no.130  dr.v.: Maertje Cors van der Sman

                                   -75-

Es, Andries van  
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

Es, Andries Corneliss van  
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

Es, Cornelis van  
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122 

Es, Leendert van  
Testament      13- 3-1717    9, no. 77  getuige 

Es, krn. v. Marijtje Cornelis van  
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122 

Evenblij, Annitje Cornelis  
Testament      18- 6-1696    6, no.137  comparante, meerderj. dochter; won. Berkel;
zuster van: Maertje Cornelis Evenblij;
nicht: Arijaentje Pietersdr Evenblij 

Evenblij, Arijaentje Pietersdr  
Testament      18- 6-1696    6, no.137  nicht van: Annitje Cornelis Evenblij  
A. v. voogdij  1-11-1723    9, no.160  comparante, meerderj. dochter; won. Noordeinde van Berkel;
tante van: Pieter Leenderss Versijde en Willem Corneliss Evenblij 

Evenblij, Maertje Ariens  
Testament      21- 6-1699    7, no. 48  won. Zevenhuizen;
moeder van: Ingetje Cornelis van der Mij 

Evenblij, Maertje Cornelis  
Testament      18- 6-1696    6, no.137  zuster van: Annitje Cornelis Evenblij 

Evenblij, Willem Corneliss  
A. v. voogdij  1-11-1723    9, no.160  voogd;
tante: Ariaentje Pieters Evenblij 

Eversdijck, ......  
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130  advocaat
Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150  advocaat

za. Excelent, Hubert Jacobss  
Procuratie     12-12-1677    3, no.205  erfgenamen: Cornelis Jacobss Uyttenbroeck, Neeltjen en
Tryntjen Jacobs, en de krn. v. Annetje Jacobs 

Exelent, Trijntje Jacobsdr (zie ook: Tas, Trijntje Jacobs)  
Boedelsch.     27-10-1681    4, no.129  comparante;
laatst wede. v. Jan Pieterss Breghman  
Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139  wede. v. Jan Pieterss Breghman  
Obligatie      16- 5-1682    4, no.143  laatst wede. v. Jan Pieterss Breghman 

Eijck, Arij Leendertss van  
Procuratie     29- 9-1678    3, no.254  getuige 

                                   -76-

IJck, Claes van  
Testament      14- 8-1719    9, no. 95  getuige 

Eijck, Claes Janss van  
Testament      31- 7-1709    8, no.130  voogd; oom van: Cornelis Jans van Eijck

Eijck, Cornelis van  
Huw. voorw.    25- 8-1708    8, no.111  comparant, jongeman; won. Berkel;
bruidegom van: Geertruijd Cornelis Dersgant
Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150 

Eijck, Cornelis Jans van  
Testament      31- 7-1709    8, no.130  comparant, won. Berkel;
geh.m. Geertruijdt Cornelis Dersgant; oom: Claes Janss van Eijck 

Eijck, Leendert Janss van  
Procuratie     22- 2-1673    3, no. 73  comparant, voogd;won. Zoetermeer  
Procuratie     3-12-1677    3, no.209  getuige 

Eijck, Pieter van  
Attestatie     13- 8-1673    3, no. 88  getuige 

Eijck, Pieter Janss van  
Testament      8- 3-1720    9, no.112  getuige 

Eyckenhout, Jan Janss  
Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62  
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 43 

Faerile, mr. Corns  
A. v. cessie   7-10-1678    3, no.257  won. Zegwaart 

Faron, Gabriel  
Caveling       24- 2-1702    7, no.117 

Faron, wede. v. Gabriel  
Caveling       18- 2-1707    8, no. 89 

Phenix, Willem  
Koopacte       8- 8-1688    5, no.122  getuige 

Fere, Abel d  
Testament      25- 7-1718    9, no. 86  getuige 

Feijere, van
zie: Veijeren, van 

Fiool, .....  
Staat en Inv.  1- 4-1696    6, no.132  pachter 

Fiool, Adriaen  
Obligatie      21- 8-1675    3, no.150  getuige 

Fiool, Dirck  
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44  impostmeester over het gemaal 

                                   -77- 

Fiool, (mr.) Jacob(us)  
Attestatie     14- 7-1670    3, no.  2  chirurgijn; getuige
Attestatie     4-12-1671    3, no. 26  getuige
Uiterste Wil   9-10-1671    3, no. 28  getuige
Attestatie     26-10-1671    3, no. 34  getuige
Obligatie      2- 5-1672    3, no. 55  getuige
Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  getuige
Obligatie      29- 8-1674    3, no.107  getuige
Obligatie      9- 8-1675    3, no.145  getuige
Testament      21- 8-1675    3, no.147  getuige
Procuratie     9- 4-1677    3, no.183  comparant, voogd; geh.m. Johanna Coornwinders
Procuratie     12-12-1677    3, no.205  chirurgijn; getuige
Procuratie     5-12-1677    3, no.206  getuige
Procuratie     20- 6-1677    3, no.222  chirurgijn te Berkel; getuige
Procuratie     25- 2-1680    4, no. 72  getuige
Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79  chirurgijn
Codicil        7-12-1680    4, no.102  getuige
Testament      10- 4-1682    4, no.136  getuige
Testament      15- 4-1683    5, no. 14  comparant, chirurgijn; won. Berkel;
geh.m. Johanna Coornwinder; vader van: Cornelia Jacobs Fiool
Obligatie      5- 5-1683    5, no. 18  getuige
Procuratie     30- 8-1683    5, no. 29  getuige
Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71  chirurgijn
Testament      25- 9-1686    5, no. 87  chirurgijn, voogd; geh.m. Aeltje Willems Widt
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114  chirurgijn
Testament      3-10-1688    5, no.124  getuige
Obligatie      19- 5-1690    6, no.  7  getuige
Obligatie      11- 4-1691    6, no. 15  getuige
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 45
Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51  chirurgijn
Testament      3-10-1692    6, no. 56  getuige
Obligatie      17-10-1693    6, no. 88  getuige
Testament      3- 7-1696    6, no.138  getuige
Procuratie     30- 1-1700    7, no. 65  getuige
Testament      5- 3-1700    7, no. 69  getuige
Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  getuige
Procuratie     9- 1-1702    7, no.113  getuige
Obligatie      1- 2-1702    7, no.115  getuige
Transportacte  4- 2-1702    7, no.116  getuige
Testament      10- 4-1702    7, no.124  getuige
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702    7, no.125  chirurgijn
Procuratie     6- 8-1702    7, no.132  getuige
Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141  getuige
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703    8, no.  9  getuige
Obligatie      17- 9-1703    8, no. 21  getuige
Obligatie      18- 5-1704    8, no. 30  getuige
Obligatie      12-10-1704    8, no. 40  getuige
Testament      16-12-1704    8, no. 41  getuige
Obligatie      18- 2-1705    8, no. 48  getuige
Obligatie      14- 6-1705    8, no. 57  getuige
Testament      13-12-1705    8, no. 64  getuige
Testament      22-12-1705    8, no. 65  getuige
A. v. voogdij  2- 4-1706    8, no. 71  getuige
Huw. voorw.    28-10-1706    8, no. 82  getuige
Testament      1- 1-1707    8, no. 85  getuige
Procuratie     12- 1-1707    8, no. 86  getuige
Testament      22- 1-1708    8, no.102  getuige
Testament      16-10-1713    9, no. 41  getuige
A. v. voogdij  12- 3-1714    9, no. 44  getuige
Testament      5- 5-1715    9, no. 52  getuige
Testament      16- 9-1721    9, no.142  geh.m. Cornelia Jans Westerwout;
vader van: Cornelia Jacobs Fiool

                                   -78- 

Fiool, Cornelia Jacobs  
Testament      15- 4-1683    5, no. 14  dr.v.: Jacob Fiool en Johanna Coornwinder
Testament      16- 9-1721    9, no.142  dr.v.: Jacobus Fiool 

Fiool, Bartholomeus Dirckss
Attestatie     26-10-1670    3, no. 10  getuige 

Fiool, Vedastus
Obligatie      24- 2-1703    8, no.  5  getuige

Fockestaert
zie: Vockestaert

Foreest, Cornelis Corneliss
Staat en Inv.  8- 4-1684    5, no. 41  getuige
Uitkoop        8- 4-1684    5, no. 46  getuige 

Fout, le
zie: Mefout

Vrancken, Cornelis Cornelis
Attestatie     9-12-1680    4, no.103  comparant, oud 36 jr.; won. Zevenhuizen 

Fronten, Johannis  
Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150  deurwaarder 

Gaegh, Joghum Arende van der
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1 

Gangel, J. van
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44 

Gastel, Jan Jansz van
Testament      24-11-1691    6, no. 33  comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Geertje Pieters Breedtvelt 

Geelkerken, Harmen
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42 

Geerloff, Adriaen/Arij Corneliss
Huurconventie  26- 7-1681    4, no.127  comparant
Transportacte  27-11-1682    4, no.150  comparant, won. Rodenrijs
Obligatie      21-12-1682    4, no.151  comparant
Testament      2- 2-1687    5, no. 92  getuige
A. v. voogdij  9- 3-1712    9, no. 18  comparant, won. Berkel;
geh.m. Geertje Hendricks Hogendam;
neef van: Cornelis Huijgen van Beuisen 

Geerlof, Hendrick Arienss
Obligatie      4-12-1707    8, no.101  comparant, jongeman; won. Berkel 

Geerloff, Leendert Davidtss
Testament      21- 3-1694    6, no. 94  voogd, won. Bleiswijk;
neef van: Maertje Cornelis 

Geervliedt, Arij Janss
Testament      12-12-1684    5, no. 58  getuige 

Geervliet, Corn. Arienss
Testament      5- 6-1675    3, no.142  getuige 

                                   -79- 

Gelder, Alida van
Attestatie     23- 1-1723    9, no.153  dr.v.: Hendrick van Gelder;
zuster van: Hendrick van Gelder 

Geldre, Grietje Gerrits van
Testament      26- 9-1719    9, no.104  comparante, won. Laag-Rotte;
geh.m. Aernoldus Janss Nijgh 

Geldre, Hendrick van
Testament      21- 3-1694    6, no. 95  getuige
Testament      24- 3-1700    7, no. 73  getuige
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701    7, no. 95 

Geldre/Gelder, mr. Hendrick van
Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  chirurgijn
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703    8, no. 10
Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150
Attestatie     23- 1-1723    9, no.153  mr. chirurgijn, won. Berkel;
vader van: Hendrick, Alida, Antonj en Maria van Gelder 

Gelder, Hendrick van
Attestatie     23- 1-1723    9, no.153  naar Oost-Indië gevaren;
z.v.: Hendrick van Gelder; broer van: Alida, Antonj en Maria van Gelder 

Gelder, Maria van
Attestatie     23- 1-1723    9, no.153  dr.v.: Hendrick van Gelder;
zuster van: Hendrick van Gelder 

Gelder, Antonj van
Attestatie     23- 1-1723    9, no.153  z.v.: Hendrick van Gelder;
broer van: Hendrick van Gelder

                                   -80-

Geneuchde-/Geneuge-/Genuegelijck(e), Arij(e)/Arie Dirckss
Obligatie      20-10-1686    5, no. 89  comparant, won. Hillegersberg
Testament      7- 1-1697    7, no.  2  z.v.: Maertje Claes
Testament      1-11-1699    7, no. 57  voogd
Verkoopacte    8- 2-1700    7, no. 67
Testament      10- 9-1700    7, no. 84  voogd
Testament      26-10-1700    7, no. 89  geh.m. Marijtje Ariens Cleijn
Testament      4- 9-1703    8, no. 18  voogd;zwager van: Jacob Arienss Cleyn
Testament      3- 5-1705    8, no. 53  getuige
A. v. voogdij  2- 4-1706    8, no. 71  voogd, won. Hillegersberg; zwager van: za. Sijmon Arienss Cleijn
A. v. voogdij  28- 1-1707    8, no. 88  voogd
Testament      10- 3-1707    8, no. 93  comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Marijtje Ariens Cleijn;broer van: Dirck Dirckss Geneughlijck
A. v. voogdij  12- 5-1707    8, no. 95  comparant, voogd;won. Hillegersberg
Testament      16- 8-1708    8, no.110  voogd;  zwager van: Pieter Arienss Cleijn
Testament      2- 9-1708    8, no.112  comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Arijaentje Cornelis de Bruijn; broer van: Dirck Dirckss Geneughlijcke
Testament      1- 7-1709    8, no.128  getuige
Testament      4-11-1715    9, no. 59  comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Maertje Pieters van Cloetinge; broer van: Dirck Dirckss Geneugelijck
Testament      12- 4-1720    9, no.116  voogd
Testament      8-10-1720    9, no.127  getuige
A. v. voogdij  17- 3-1723    9, no.156  voogd 

Geneuchgelijcke, Arij Sijmonss
Testament      19- 8-1679    4, no. 32  getuige 

Geneugelijcke, Ariaentje Sijmons
Testament      22- 3-1711    9, no.  6  comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Corneliss Kerckhoff

                                   -81-

Geneuch(de)lijck(e), Dirck Dirckss

   Testament      7- 1-1697    7, no.  2  voogd;

                                           z.v.: Maertje Claes

   Obligatie      1-11-1699    7, no. 56  getuige

   Testament      1-11-1699    7, no. 57  getuige

   Testament      5- 3-1700    7, no. 69  comparant, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Pietertje Cornelis Ver-

                                           sijde

   Testament      23-11-1700    7, no. 90  geh.m. Pietertje Cornelis Ver-

                                           syde;

                                           neef van: Pleuntje Claes van

                                           (der) Vliedt

   Testament      10- 3-1707    8, no. 93  voogd;

                                           broer van: Arie Dirckss Geneughe-

                                           lijck

   Testament      2- 9-1708    8, no.112  voogd;

                                           broer van: Arij Dirckss Geneughe-

                                           lijcke

   Testament      4-11-1715    9, no. 59  voogd;

                                           broer van: Arij Dirckss Geneughe-

                                           lijcke

 

za. Geneughelijcke, Dirck Dirckss

   Testament      18- 9-1716    9, no. 73  geh.m. Pietertje Cornelis Versijde

   Testament      11- 6-1723    9, no.158  geh.m. Pietertje Cornelis Versijde

 

za. Geneuchelijck, Dirck Corneliss

   Testament      7- 1-1697    7, no.  2  geh.m. Maertje Claes

 

Geneuchelijcke, Hendrick Leendertss

   Testament      13- 5-1684    5, no. 48  kleinzoon van: Jannitje Pieters

 

Geneugelijcke, Claes Arentss

   Testament      18- 9-1716    9, no. 73  won. Hillegersberg t.h.v. Pietertje

                                           Cornelis Versijde;

                                           z.v.: Arent Claess Swartevelt

   Testament      11- 6-1723    9, no.158  peet: Pietertje Cornelis Versijde

   Testament      5- 1-1724    9, no.163  voogd;

                                           broer van: Nellitje Arents Swarte-

                                           velt

 

Genoechelijcke, Cornelis Dirckse de

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30

 

Geneughelijcke, Cornelis Sijmonss

   A. v. voogdij  3- 4-1712    9, no. 21  voogd;

                                           neef van: Cornelis Arienss Broeck-

                                           huijsen

 

Geneuchgelijcke, Leendert Sijmonss

   Testament      30- 6-1677    3, no.221  geh.m. Marritje Hendricks

 

Geneuchdelijck, Maertje/Maria Dirckss

   Testament      7- 1-1697    7, no.  2  dr.v.: Maertje Claes

   A. v. voogdij  17- 3-1723    9, no.156  comparante, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Arent Claess Swartevelt

 

Geneuchdelijck, Sijmon Dirckss

   Testament      7- 1-1697    7, no.  2  z.v.: Maertje Claes

 

Geneuchte, Leendert Huijbrechtss van

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118

 

Geneughte, Willem Dirckss van de

   A. v. voogdij  18- 3-1720    9, no.113  getuige


 

                                   -82-

 

Gesel, G. van

   Obligatie      24- 9-1695    6, no.121  procureur

 

Gesel, Govert van

   Procuratie     23- 2-1680    4, no. 69  notaris te Rotterdam

   Transportacte  23- 2-1680    4, no. 70  notaris te Rotterdam

   Procuratie     14-12-1680    4, no.106  procureur voor de dijkgraaf en

                                           hoogheemraden van Schieland

   Procuratie     7- 1-1697    7, no.  1  procureur te Rotterdam

 

G(h)esel, J. van

   Obligatie      31- 5-1694    6, no.101  procureur

   Obligatie      6- 6-1694    6, no.102  procureur

 

Ghesel, N. van

   Obligatie      31-10-1689    5, no.140  procureur

 

Gesel, N. van

   Obligatie      2-11-1692    6, no. 61  procureur

   Obligatie      13- 5-1693    6, no. 77  procureur voor het Hof van Schie-

                                           land

   Obligatie      12- 8-1694    6, no.105  procureur voor het Hof van Schie-

                                           land

   Obligatie      28-11-1701    7, no.106  procureur van Schieland

   Obligatie      10-12-1701    7, no.108  procureur voor het Hof van Schie-

                                           land

   Obligatie      10-12-1701    7, no.109  procureur voor het Hof van Schie-

                                           land

   Obligatie      21- 5-1702    7, no.129  procureur

   Obligatie      17- 9-1702    7, no.135  procureur

   Obligatie      24- 2-1703    8, no.  5  procureur

   Obligatie      20- 7-1704    8, no. 34  procureur, won. Rotterdam

 

Gevers, Abraham

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Goede, Maerten Leendertss de

   A. v. voogdij  25- 2-1686    5, no. 80  comparant, voogd;

                                           won. Zoetermeer

 

Goedthardt, Marritje Jansdr.

   Testament      3-10-1692    6, no. 56  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Jan Cornelisz van der

                                           Bijl

 

Goekoop, Jan Claess

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 43  comparant;

                                           geh.m. de wede. v. Arij Cornelis

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44  comparant;

                                           zwager van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 45  comparant;

                                           zwager van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Procuratie     14- 4-1697    7, no. 10  geh.m. Lijsbet Jans

   A. v. voogdij  17- 3-1723    9, no.156  voogd

 

Goekoop, Mighiel Pieterss

   Testament      23- 4-1703    8, no. 11  comparant, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Lena Pieters Wttenbroeck

   A. v. voogdij  17- 3-1723    9, no.156  voogd

 

Goes, Jan Claess van der

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122


 

                                   -83-

 

Gool, mr. Mattheus

   A. v. auctor.  26- 1-1689    5, no.128  raad in het Hof van Holland;

                                           arbiter

 

za. Gordijn, Leonardt

   Procuratie     11- 7-1709    8, no.129  geh.m. Elisabet  WtdeWaert

 

Goudtappel/Goudt Appel, Dirck Claess

   Staat en Inv.  16- 5-1704    8, no. 31

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32

 

Gouweleeuw, Arij Corneliss

   Testament      8- 4-1716    9, no. 67  getuige

   Obligatie      27- 1-1719    9, no. 89  mr. scheepmaker te Berkel

 

Gouweleeuw, Cornelis

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  mr. scheepmaker

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130

   Testament      8- 4-1716    9, no. 67  getuige

 

Gouweleeu(w), Cornelis Aren(t)ss/Arienss

   Obligatie      27- 2-1681    4, no.112  mr. scheepmaker, won. Noordeinde

                                           van Berkel

   Obligatie      3- 1-1683    5, no.  1  mr. scheepmaker, won. Noordeinde

                                           van Berkel

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71  mr. scheepmaker

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114  scheepmaker

   Testament      13- 4-1694    6, no. 96  voogd

   Testament      10- 6-1695    6, no.117  getuige

   Obligatie      20-10-1697    7, no. 18  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Testament      23- 2-1703    8, no.  4  getuige

   Obligatie      8- 9-1703    8, no. 19  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      12-10-1704    8, no. 40  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      7- 6-1705    8, no. 55  mr. scheepmaker, won. Berkel

 

Gouweleeu, Cornelis Cornelisz

   Obligatie      4-10-1693    6, no. 87  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      15- 8-1694    6, no.106  mr. scheepmaker, won. Berkel

 

Gouweleeuw, Pieter Corneliss

   Obligatie      1- 2-1702    7, no.115  mr. scheepmaker te Berkel

   Obligatie      25- 3-1703    8, no.  7  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      17- 9-1703    8, no. 21  mr. scheepmaker te Berkel

   Obligatie      18- 2-1705    8, no. 48  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      19-12-1706    8, no. 83  mr. scheepmaker, won. Berkel

   Obligatie      4-12-1707    8, no.101  comparant, mr. scheepmaker

   Testament      20- 2-1709    8, no.123  getuige

   Testament      10- 1-1710    8, no.134  getuige

   Procuratie     7- 4-1711    9, no.  7  getuige

   Testament      21- 3-1712    9, no. 19  getuige

 

Gouweleeuw, Willem Corneliss

   A. v. voogdij  12- 5-1707    8, no. 95  getuige

   Testament      20- 2-1709    8, no.123  getuige

 

Goijer, Hr. de

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224  won. Utrecht

 

Graef(f), Jan Frederickss van der

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122  comparant, voogd


 

                                   -84-

 

Graeff, Sijmon Janss de

   Procuratie     24- 2-1692    6, no. 43  comparant, won. Rotterdam;

                                           geh.m. Willemijntje Dircks Suijt-

                                           broeck

 

Graswinckel, Adriaen

   Huw. voorw.    26- 5-1678    3, no.243  getuige

 

Graeuw, Dingenaer de

   Procuratie     9- 6-1686    5, no. 83  voogd

 

Gravesteijn, Arije Arijensz

   Obligatie      1- 3-1690    6, no.  5  comparant, won. Overschie

 

Greuningen, Louris Janss van

   Accoord        4- 6-1675    3, no.141  comparant;

                                           geh.m. Maritje Jacobs

 

Groen, Huijch Jacobss

   Testament      1-12-1674    3, no.121  getuige

 

Groen, Jacob Leendertss

   Huurconventie  26- 4-1699    7, no. 40  comparant, won. Schiebroek

   Obligatie      6- 3-1700    7, no. 71  comparant, won. Schiebroek

 

Groen, Cornelis Andriess

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  comparant;

                                           geh.m. Annitje Jacobs

 

Groen, Cornelis Corneliss

   Attestatie     31- 8-1674    3, no.106

   Procuratie     3- 9-1674    3, no.108  comparant, won. Berkel

   Testament      20- 9-1679    4, no. 44  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           broer van: Jan Corneliss Schouten;

                                           neef: Arij Corneliss Langelaen

   Testament      20- 9-1680    4, no. 96  voogd

   Huurconventie  26- 7-1681    4, no.127  comparant

   Boedelsch.     27-10-1681    4, no.129  comparant

   Obligatie      16- 1-1682    4, no.131  getuige

   Transportacte  27-11-1682    4, no.150  comparant;

                                           erfgenaam van: za. Jan Corneliss

                                           Schouten

   A. v. assumtie 20- 1-1683    5, no.  5  super-arbiter

   Uitspraak      20- 1-1683    5, no.  6  comparant, super-arbiter

   Testament      27- 5-1690    6, no.  9  getuige

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51

   Procuratie     12- 6-1698    7, no. 27  comparant;

                                           neef: Arije Corneliss Boer

 

Groen, Leendert Corneliss

   Testament      22- 8-1679    4, no. 33  voogd;

                                           broer van: Pieter Corneliss Groen

 

Groen, Pieter Corneliss

   Testament      22- 8-1679    4, no. 33  comparant, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Annitje Ghielen Vermeer;

                                           broer van: Leendert Corneliss

                                           Groen;

                                           zwager van: Willem Pieterss Tim-

                                           merman

   Rek, Bew. & R. 21-10-1690    6, no. 13  getuige

 

Groenacker, Maerten Hendrickss

   A. v. voogdij  15-11-1713    9, no. 41a voogd, won. Bergschenhoek

 

Groenevelt, Leendert Corneliss

   Testament      19- 8-1676    3, no.177  getuige


 

                                   -85-

 

Groenevelt, Leuntge Pietersdr. van

   Obligatie      21- 5-1670    3, no.  1  comparante, won. Noordeinde

                                           van Berkel;

                                           wede. v. Jan Pieterss van

                                           Leeuwen

 

Groenewal, Marijtje Jans

   Testament      8- 5-1708    8, no.107  comparante, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Cornelis Pouwelss Berckel;

                                           zuster van: Willem Janss Groenewal

 

Groenewal, Willem Janss

   Testament      8- 5-1708    8, no.107  voogd;

                                           halfbroer van: Marijtje Jans Groe-

                                           newal

 

Groenewegh, Dirck Vrancken

   Testament      9- 1-1707    8, no. 84  voogd

 

Groenewegh, Dirck Jacobss

   Testament      20- 1-1703    8, no.  2  comparant, won. Westweg onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Marijtje Sijmons van der

                                           Sijde

 

Groenewegh, Jan Jacobss

   Testament      23- 8-1720    9, no.123  voogd

 

Groenewegh, Liedewij Leenderts

   Testament      29- 1-1706    8, no. 69  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Cornelis Dirckss van den

                                           Ende

 

Groenewegh, Ghiel Leendertss

   Accoord        29- 6-1698    7, no. 28  comparant

 

Groenewegen, Juffr.

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168

 

Groenewegen, Arije Jacobss

   Testament      21- 2-1716    9, no. 65  voogd

 

Groenewegen, Arijaentje Jans

   A. v. revoc.   25-11-1693    6, no. 89  comparante, tegenw. won. Berkel;

                                           wede. v. Jan Arienss Verboon

 

Groenewegen, Ariaentje Cornelis

   Procuratie     21- 3-1678    3, no.232  comparante;

                                           van tafel en bed gescheiden van

                                           Jacob Hillebrantss Overvest

 

Groenewegen, Ariaentje Pieters

   Testament      6- 3-1703    8, no.  6  comparante, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Reijmbrant Schrevelss van

                                           Veen

 

Groenewegen, Dirck

   Rek, Bew. & R. 8-10-1720    9, no.126

 

Groenewegen, Gerrit Jacobss

   Testament      21- 2-1716    9, no. 65  voogd


 

                                   -86-

 

Groenewegen, Jacob

   Procuratie     30- 3-1692    6, no. 68

 

Groenewegen, Jacob Thijss van

   Obligatie      24- 3-1680    4, no. 74  broer van: Willem Thijss van Groe-

                                           newegen

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  comparant;

                                           erfgenaam van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

   Staat en Inv.  16- 5-1704    8, no. 31

   Rek, Bew. & R. ..-..-1706    8, no. 75  comparant;

                                           schoonzoon van: za. Cornelis

                                           Corneliss Cock

 

Groenewegen, Jan Willemss

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31

 

Groenewegen, Claesje Arents

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  geh.m. Jan Willemss Vermeulen;

                                           erfgename van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenewegen, Cornelis Maertenss

   Testament      18- 3-1720    9, no.114  getuige

 

za. Groenewegen, Crijntje Willems

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  wede. v. Gerrit Corss Hogerlinde;

                                           erfgenamen: Leendert Willem A-

                                           rienss, Willem en Jacob Thijss

                                           Groenewegen, Pleuntje en Willemp-

                                           je Joosten Groenewegen, Claesje,

                                           Leentje, Willem en Maertje Arents

                                           Groenewegen

 

Groenewegen, Leendert Dirckss

   Obligatie      4-12-1683    5, no. 36  comparant, won. Schiebroek

 

Groenewegen, Leendert Leendertss

   Testament      6- 9-1679    4, no. 47  voogd, won. Zoetermeer;

                                           neef van: Arijaentje Cornelis van

                                           Alphen

 

Groenewegen, Leendert Willemss

   Procuratie     4- 4-1677    3, no.184  comparant, won. Berkel

   Procuratie     25- 2-1680    4, no. 72

   Testament      20- 9-1680    4, no. 96  getuige

 

Groenewegen, Leentje Arents

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  comparante;

                                           erfgename van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenewegen, Louwerus Ingen

   Testament      13- 4-1694    6, no. 96  getuige

 

Groenewegen, Lijsbet Pieters

   Testament      8-10-1720    9, no.127  comparante, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Cornelis Janss van der Mij

 

Groenewegen, Maertje Arents

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  geh.m. Pieter Corneliss Morael;

                                           erfgename van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

za. Groenewegen, Mees Leendertss

   Testament      6- 9-1679    4, no. 47  halfbroer van: Arijaentje Cornelis

                                           van Alphen


 

                                   -87-

 

Groenewegen, Pleuntje Joosten

   Procuratie     8- 3-1681    4, no.114  comparante, meerderj. dochter

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  comparante;

                                           erfgename van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenewegen, Willem Arentss

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  erfgenaam van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenewegen, Willem Thijss van

   Obligatie      24- 3-1680    4, no. 74  comparant, won. Zoetermeer;

                                           broer van: Jacob Thijss van Groene-

                                           wegen

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  comparant;

                                           erfgenaam van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenewegen, Willempje Joosten

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  geh.m. Jan Hendrickss Verheul;

                                           erfgename van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Groenheijden, Arij

   Testament      9- 2-1722    9, no.144  getuige

 

Groenhoff, Pieter

   Procuratie     3-12-1676    3, no.197  geh.m. Elisabet van der Burch

 

Grommarus, de Hr.

   Staat en Inv.  15- 8-1690    6, no. 10  won. Brielle

 

Groningen, Mighiel van

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122

 

Groot, Jan Janss de

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Groot, Jan Leendertss de

   Testament      23- 7-1703    8, no. 15  getuige

 

Groot, Claes Leendertss de

   Obligatie      27- 1-1709    8, no.121  getuige

 

Groodt, Cornelis Feyse de

   Attestatie     9-12-1680    4, no.105  comparant, won. Zevenhuizen

 

Groot, Marritje Arents de

   Testament      3- 1-1698    7, no. 21  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Jan Corneliss van Leeuwen

 

Groot, Maria Dircks de

   Huw. voorw.    12- 3-1694    6, no. 93  comparante, jongedochter;

                                           won. Hillegersberg;

                                           bruid van: Sijmon Claesz Ruijch-

                                           rock

   Testament      16- 5-1694    6, no.100  comparante, won. Laag-Rotte in

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Sijmon Claess Ruijchrock

 

Grotius, Cornelis

   Rek, Bew. & R. 24- 3-1713    9, no. 35  mr. metselaar

 

Grotius, Cornelis Hendrickss

   Testament      28- 1-1712    9, no. 17  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Jannetje Crijnen van der

                                           Laen


 

                                   -88-

 

Grutter, Balthasar de

   A. v. voogdij  19- 5-1678    3, no.241  notaris te Rotterdam

 

Gruijtter, Jacob de

   A. v. consent  7- 2-1679    4, no.  4  comparant, voogd;

                                           burger van Rotterdam;

                                           geh.m. Teuntje Dirckxs Delfgaeuw

 

Gulden, Govert Pietersz

   A. v. cessie   9- 2-1675    3, no.128  comparant;

                                           bruidegom van: Ariaentje Abramsdr

                                           (de Cock)

 

Sijs, Arij Maertenss van der

   A. v. voogdij  30- 8-1685    5, no. 66  getuige

 

Sijs, Aeltje Pieters van der

   Testament      25- 9-1719    9, no.103

 

za. Sijs/Sys, Jacob Corneliss van der

   Procuratie     22- 1-1673    3, no. 70  overl. te Leerdam;

                                           geh.m. Annicken Dircx Verbeecq;

                                           broer van: Neeltgen Cornelisdr.

                                           van der Sijs

   Procuratie     4- 3-1673    3, no. 74  overl. te Leerdam;

                                           erfgename: Neeltje Cornelis van

                                           der Sys

 

Sijs, Cornelis Jacobss van der

   Testament      13-12-1678    3, no.262  voogd;

                                           broer van: Leentje Jacobsdr. van

                                           der Sijs

 

Sijs, Leentje Jacobsdr. van der

   Testament      13-12-1678    3, no.262  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Louris Dirckss van den

                                           Bosch;

                                           zuster van: Cornelis Jacobss van

                                           der Sijs

 

Sijs, Mighiel Joosten van der

   Procuratie     8- 2-1676    3, no.162

 

za. Sijs, Michiel Joosten van der

   Transportacte  6- 4-1688    5, no.115  geh.m. Pleuntje Taemss Berckhout

 

Sijs/Sys, Neeltgen Cornelisdr. van der

   Procuratie     22- 1-1673    3, no. 70  geh.m. Gerrit Dirckss Conijnen-

                                           burch;

                                           zuster van: za. Jacob Corneliss

                                           van der Sijs

   Procuratie     4- 3-1673    3, no. 74  geh.m. Gerit Dirckss Conijnen-

                                           borgh

                                           erfgename van: za. Jacob Corne-

                                           liss van der Sys

 

Sijs, Pieter Jacobss van der

   Testament      16-12-1691    6, no. 38  getuige

   Accoord        29- 6-1698    7, no. 28  comparant

   Testament      29- 7-1705    8, no. 59  getuige

   Testament      28- 6-1726    9, no.165  getuige

 

Cijs, Willemtje Michielsdr. van der

   Transportacte  6- 4-1688    5, no.115  comparante


 

                                   -89-

 

Haen, Gerrit Ariensz den

   Transportacte  14-12-1675    3, no.153  comparant, won. Schiebroek

   A.v. abdicatie 8- 1-1676    3, no.164

 

Haen, Johannis Gerritss de(n)

   Obligatie      24- 9-1688    5, no.123  comparant, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg

   Testament      20- 9-1699    7, no. 51  comparant, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Lijsbet Cornelisdr.

 

Haer, Jan Corneliss van der

   A. v. voogdij  4- 5-1677    3, no.229  voogd, won. Berkel

 

Haerle(m)m)rhout, Jacob Pieterss

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79

   Procuratie     1-11-1683    5, no. 33  getuige

   Obligatie      4- 7-1688    5, no.120  getuige

   Procuratie     20- 6-1691    6, no. 19  getuige

   A. v. subm.    20- 2-1694    6, no. 91  getuige

   Testament      20- 5-1697    7, no. 14  getuige

   Testament      31- 3-1705    8, no. 51  getuige

   A. v. consent  7- 5-1706    8, no. 76  getuige

 

Haerlemerhout, Jannitje Pleunen

   Testament      22- 9-1698    7, no. 29  dr. v.: Pleun Pieterss Haerlemer-

                                           hout

 

Haerlemerhout, Pieter Pleunen

   Testament      26- 2-1702    7, no.119  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Cornelia Hendricks Stoop

   A. v. voogdij  9- 3-1712    9, no. 18  getuige

   Staat en Inv.  23-10-1715    9, no. 57

   Testament      8- 4-1718    9, no. 83  getuige

 

Haerle(m)merhout, Pleun Pietersz

   Attestatie     26-10-1671    3, no. 35  getuige

   Testament      14- 6-1692    6, no. 50  getuige

   Testament      18- 9-1693    6, no. 85  getuige

   Testament      22- 9-1698    7, no. 29  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Trijsje Cornelis Schipper;

                                           vader van: Jannitje Pleunen Haer-

                                           lemerhout

 

Haes, Arent Jacobss de

   Procuratie     12- 9-1695    6, no.120  comparant, won. Hillegersberg;

                                           neef: Vranck Arienss Widt

 

Haes, Arijaentje Huijbrechtsdr. de

   A. v. assign.  10- 1-1677    3, no.192  comparante;

                                           wede. v. Arij Janss de Lede

 

za. Haes, Hilletje Claesdr de

   Attestatie     12- 2-1677    3, no.190  moeder van: Weijntje Davidtsdr.

                                           Coornwinder

 

Hack, Aeltje Jans

   Testament      26- 9-1699    7, no. 52  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Cornelis Michielss Kerck-

                                           hof

 

Hackelaer, Pieter Gerritss

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1

 

Halsbergen, Annitje Frans van

   Testament      1- 1-1687    5, no. 91  geh.m. Arij Arijenss van der Klos


 

                                   -90-

 

Halsbergen, Francijntje Frans

   Transportacte  4- 2-1702    7, no.116  comparante;

                                           wede. v. Arije Janss Verboon

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130  comparante;

                                           wede. v. Arije Janss Verboon

 

Halsbergen, Fijtje Franse

   Testament      25- 4-1706    8, no. 73  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Leendert Louwen Vogelaer

 

Ham, Annitje Ariens

   Testament      19- 3-1723    9, no.157  comparant, ongehuwd;

                                           won. Berkel;

                                           zuster van: Catarina, Claesje

                                           en Jacobus Ham

 

Ham, Arij Arentss

   Huurconventie  22- 6-1681    4, no.125  comparant, watermolenaar te Berkel

 

Ham, Jacob

   Verkoopacte    1- 2-1716    9, no. 63  voogd

 

Ham, Jacobus Arienss

   Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141

   Testament      19- 3-1723    9, no.157  voogd;

                                           broer van: Annitje Ariens Ham

 

Ham, Jan Janss

   A. v. voogdij  11-11-1720    9, no.128  voogd;

                                           oom van: Pietertje Reijnen Leli-

                                           velt

   Testament      11-12-1720    9, no.130  comparant, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Maertje Cors van der Sman;

                                           oom: Maerte Arienss Ham

 

Ham, Claesje Ariens

   Testament      19- 3-1723    9, no.157  zuster van: Annitje Ariens Ham

 

Ham, Maerten Arienss

   Testament      11-12-1720    9, no.130  voogd;

                                           oom van: Jan Janss Ham

 

Ham, Catarina Ariens

   Testament      19- 3-1723    9, no.157  zuster van: Annitje Ariens Ham

 

Hamont, Thijs Thomass van

   Testament      7- 9-1708    8, no.113  voogd;

                                           zwager van: Jan Janss van Loghum

 

Hanswijck, Arij van

   A. v. voogdij  8- 4-1722    9, no.147  getuige

 

Harlaer

   zie: Harrelaer

 

Harlinge, mr. Cornelis

   Testament      22- 8-1679    4, no. 33  chirurgijn, voogd;

                                           won. Capelle a/d IJssel;

                                           zwager van: Annitje Ghielen Vermeer

 

za. Harrelaer, Johannis

   Procuratie     19- 9-1706    8, no. 80  schout te Zoetermeer

 

Hartighvelt, Jacob Claesz

   Testament      27- 5-1690    6, no.  9  voogd, won. Hillegersberg;

                                           neef van: Marritje Jacobsdr. Colff

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51  comparant, voogd


 

                                   -91-

 

Hartigsvelt, Jan Jacobss

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Hartevelt, Krijn Meezen

   Procuratie     12- 9-1683    5, no. 30  comparant, won. Bleiswijk

 

Hartichsvelt, Leendert

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

 

Hartevelt, Leendert Corneliss

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

   A. v. voogdij  17- 8-1693    6, no. 83  voogd, won. Bleiswijk;

                                           zwager van: Lijsbet Teunis Tas

 

Hartevelt, Leendert Willemss

   Testament      24- 9-1714    9, no. 46  z.v.: Willem Leendertss Harte-

                                           velt en za. Neeltje Huijgen

                                           Jongebroer

 

Hartevelt, Neeltje Leenderts

   Testament      1-11-1699    7, no. 57  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Claes Louweruss van Suij-

                                           len

 

Hartevelt, Pieter

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130

 

Hartichs-/Harte-/Hartighvelt, Pieter Me(e)sen

   Procuratie     10- 5-1672    3, no. 57  getuige

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79  schoenmaker

   Attestatie     27-12-1683    5, no. 35  getuige

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51

   Staat en Inv.  1- 4-1696    6, no.132

   A. v. voogdij  11- 8-1702    7, no.133  voogd

 

Hartevelt, Willem Leendertss

   Testament      24- 9-1714    9, no. 46  comparant, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Marijtje Ariens van Vliedt;

                                           eerder wednr. v. Neeltje Huijgen

                                           Jongebroer;

                                           vader van: Leendert Willemss Har-

                                           tevelt

   A. v. voogdij  16- 1-1723    9, no.152  voogd

 

Hartman, dhr.

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  burgemeester te Rotterdam

 

Hartman, ......

   Testament      14-12-1701    7, no.111  burgemeester

 

Hartman, Adriaen

   Transportacte  1- 8-1676    3, no.179  burgemeester

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224

 

Hartman, Everdt

   Procuratie     7- 6-1685    5, no. 64  koopman te Dordrecht, momenteel

                                           in Meendorp bij Koblenz in Duits-

                                           land

 

Hattingh, Jacob

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  pachter van de impost op turf

 

Haeuwert, Jaepje Dircks

   Testament      26- 8-1711    9, no. 14  comparante, won. Pijnacker;

                                           geh.m. Leendert Janss Verhoren

 

Havelaer, Johannis

   Procuratie     14- 4-1697    7, no. 10  getuige


 

                                   -92-

 

Heemskerck, Claes Prss

   Testament      27- 6-1672    3, no. 60  getuige

 

Hees, Dirck Leendertss van

   Procuratie     7- 3-1696    6, no.131  getuige

   Procuratie     25- 5-1698    7, no. 26  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Heijltje Willemsdr.;

                                           zwager: Jan Willemss

   Testament      12-10-1705    8, no. 61  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Heijltje Willems

 

Hees, Jannitje van

   Procuratie     7- 1-1697    7, no.  1  geh.m. Johan Vuijstingh

 

Hees, Anthonij Hendrickss van

   Procuratie     7- 5-1693    6, no. 76  getuige

 

Heckenhoeck, Johannes/Johannis

   Staat en Inv.  1- 4-1696    6, no.132

   Accoord        11- 4-1696    6, no.133  comparant, voogd

 

Heckenhoeck, Jan Abrahamss

   Testament      19-12-1695    6, no.127  voogd, won. Kethel

 

Helbergh, Pieter Corneliss (van)

   Procuratie     7- 6-1685    5, no. 64  getuige

 

Helden, Jasper van

   Procuratie     3-12-1676    3, no.197  getuige

 

Helm, Arije Corneliss van der

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118

 

Helm, Aert Leendertss van der

   Codicil        23-12-1676    3, no.194  getuige

 

Helm, Jan van der

   Rek, Bew. & R. 20-10-1700    7, no. 88

   A. v. voogdij  10- 2-1705    8, no. 44  voogd, won. Zegwaart

 

Helm, Maria Arents van der

   Testament      4- 7-1705    8, no. 58

 

Hemelop, Cornelis

   Testament      19- 4-1720    9, no.118  voogd, won. Hazerswoude

 

Henckerius, Jan

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Hensbergen, Willem Damen

   Procuratie     7- 6-1685    5, no. 64  getuige

 

Hensbroeck, Aeltje Jansdr.

   Testament      7- 9-1684    5, no. 51  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Cornelis Claess Schout;

                                           zwager: Cornelis Corneliss van

                                           de Rotte


 

                                   -93-

 

Hensbroeck, Arij

   Procuratie     20- 7-1715    9, no. 56  getuige

   Staat en Inv.  23-10-1715    9, no. 57  getuige

   Huw. voorw.    5- 1-1716    9, no. 62  getuige

   Verkoopacte    1- 2-1716    9, no. 63  getuige

   Obligatie      12- 2-1716    9, no. 64  getuige

 

He(i)nsbroek, Arij Cornelize

   Attestatie     8- 3-1715    9, no. 51  geh.m. Marijtje Jacobs Verkade

   Testament      4-11-1715    9, no. 59  getuige

 

Hensbroeck, Jan Corneliss

   Huurconventie  14- 6-1671    3, no. 23  getuige

   A. v. indemn.  19- 5-1681    4, no.122  getuige

 

Hensbroeck, Jan Pieterss

   Codicil        7-12-1680    4, no.102  voogd, won. Schiedam;

                                           tante: Arijaentje Pietersdr.

 

Hensbroeck, Cornelis

   Obligatie      12- 2-1716    9, no. 64  getuige

 

Hensbroeck, Cornelis Arienss

   Staat en Inv.  23-10-1715    9, no. 57  getuige

   Huw. voorw.    5- 1-1716    9, no. 62  getuige

   Verkoopacte    1- 2-1716    9, no. 63  getuige

 

Herder, Claes Janss

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Herst, Dirck Gerritss

   A. v. voogdij  7- 8-1703    8, no. 16  comparant, voogd;

                                           won. Kralingen

 

Heumen, Anna van

   Procuratie     7- 1-1697    7, no.  1  geh.m. Johannes Vuijstingh;

                                           moeder van: Petronella en Johan

                                           Vuijstingh

 

Heumen, Johanna van

   Procuratie     7- 1-1697    7, no.  1  comparante, bejaarde

                                           dochter

 

Heuvel, Aert Janss van den

   Testament      7- 3-1676    3, no.160  voogd, won. Rotterdam

 

Heij, Claes Leendertss de

   Testament      26- 3-1703    8, no.  8  getuige

 

Heij, Pieter Abrahamss de

   Testament      1- 2-1673    3, no. 71  comparant, mr. kleermaker;

                                           won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Aeltgen Jansdr

   Transportacte  20- 5-1690    6, no.  8  getuige

   Testament      8-10-1695    6, no.123  getuige

   Procuratie     6-11-1695    6, no.125  getuige

 

Heijdra, Gerrit Dirckss

   A. v. voogdij  11-11-1720    9, no.128  comparant, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Pietertje Reijnen Lelivelt;

                                           broer van: Huijgh Dirckss Heijdra

   Testament      24- 2-1723    9, no.155  getuige

 

Heijdra, Huijgh Dirckss

   A. v. voogdij  11-11-1720    9, no.128  voogd;

                                           broer van: Gerrit Dirckss Heijdra


 

                                   -94-

 

Heijdra, Maria Dircx

   Vertichting    17-10-1671    3, no. 32  ondertr. m. Arent Corneliss

                                           Boertje

 

Heijdra, Pieter

   Caveling       13- 8-1712    9, no. 24  comparant, won. Den Haag

 

Heijker, Willem Joriss

   Testament      13- 3-1717    9, no. 77  comparant, won. Pijnacker;

                                           geh.m. Pietertje Pieters van der

                                           Munnick

 

Heijmans, Lambert Mathijss

   Transportacte  8- 1-1679    4, no.  1  getuige

 

Heijningen, Aernoldus Willemss van

   Testament      23- 8-1719    9, no. 96  comparant, won. Rijnsaterwoude;

                                           geh.m. Ariaentje Jans Cruijswegh

 

Heijningen, Elisabet Jans van

   Testament      25- 5-1682    4, no.144  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Jan Sijmonss van Beenen

 

Heijningen, Gerrit Pieterss van

   A. v. voogdij  8- 6-1684    5, no. 55  voogd, secretaris te Hazerswoude;

                                           zwager van: Marritje Jans Bouman

 

Heijningen, Jan Teuniss van

   Procuratie     12- 8-1673    3, no. 85  getuige

   Procuratie     12- 8-1673    3, no. 86  getuige

 

Heyningen, Willem van

   Procuratie     30- 3-1692    6, no. 68  procureur

 

Heijnsberge, Jannitje Everdts

   Testament      13- 4-1719    9, no. 91  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Pieter Claess Vlas

 

Heijnsbroek

   zie: Hensbroek

 

Heijvers, Pieter Janss

   Testament      21- 5-1680    4, no. 80  getuige

 

Hillegerson, Jan Huijgen

   Testament      14- 9-1721    9, no.141  voogd;

                                           broer van: Cornelia Huijgen Hil-

                                           legerson

 

Hillegerson, Cornelia Huijgen

   Testament      14- 9-1721    9, no.141  comparante, won. Schiebroek;

                                           geh.m. Jan Gerritss Ruijghrock;

                                           zuster van: Jan Huijgen Hilgerson

 

Hodenpyl, Aldert

   Attestatie     6- 7-1671    3, no. 24  comparant, won. Delft

 

Hoeff, Joris Arentss van der

   Procuratie     29- 4-1678    3, no.237  getuige

 

za. Hoefwegen, Adrijaen Gerritss van

   Transportacte  20- 4-1683    5, no. 16  overl. te Bleiswijk

 

Hoefwegen, wede. v. Adrijaen Gerritss van

   Transportacte  20- 4-1683    5, no. 16  geh.m. Louweris Maertenss van

                                           Alphen


 

                                   -95-

 

Hoeck, Cornelis Pieterss van der

   A. v. voogdij  17- 6-1710    8, no.141  comparant, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Aeghje Mesen Treurniet;

                                           zwager van: Dirck Louwen van den

                                           Bosch

 

Hoergnen, Sijmon Arijenss

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  comparant;

                                           geh.m. Aechje Claesdr.

 

Ho(e)ve, Arije Jacobss van der

   A. v. voogdij  7- 5-1700    7, no. 77  getuige

 

Hove, Arijaentje Leenderts van

   Procuratie     11- 7-1683    5, no. 24

 

Hoeve, Ariaentje Isbrants van der

   Testament      7- 8-1710    8, no.146  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Leendert Dirckss Noorder-

                                           meer

 

Hove/Hoeven, Dirck Leendertss van der

   Testament      5- 6-1701    7, no. 98  getuige

   Testament      19- 6-1707    8, no. 98  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Maghteltje Jans van Nierop

 

Hoeve, Hendrick Dirckss van der

   Testament      28-11-1710    8, no.149  getuige

 

Hoeve, Ingetje Dircks van der

   Testament      21- 2-1707    8, no. 91  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Cornelis Dirckss van der

                                           Ende

   Testament      23- 1-1717    9, no. 76  moeder van: Abraham Cornelisse

                                           van der Ende

 

Hove, Jan Corneliss van der

   Testament      16-10-1713    9, no. 41  voogd

 

Hoven/Hoove, Niclaes/Claes van

   Quitantie      4-11-1670    3, no. 11  getuige

   Uiterste Wil   9-10-1671    3, no. 28  getuige

   Procuratie     16- 5-1672    3, no. 56  getuige

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  getuige

   Procuratie     23- 2-1676    3, no.160" getuige

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  getuige

   A. v. assign.  10- 1-1677    3, no.192  getuige

   Procuratie     12-11-1679    4, no. 50  getuige

   Procuratie     12-11-1679    4, no. 51  getuige

 

Hoeve, Cornelis van der

   Testament      18- 7-1717    9, no. 81  getuige

   Testament      19- 2-1719    9, no. 90  getuige

 

Hoeve, Cornelis Pouwelss van der

   Testament      4-11-1715    9, no. 59  getuige

 

Hoven, Leendert Pleunen van

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  won. Bleiswijk

 

Hove, Leentje Leenderts van

   Procuratie     11- 7-1683    5, no. 24

 

Hoeve, huisvr. v. Maerten van der

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30


 

                                   -96-

 

Hoflandt, Arij Corneliss

   Procuratie     27- 5-1714    9, no. 45  z.v.: Maertje Ariens Broeckhuijsen

 

Hofflandt, Dirck Gerritss

   Rek, Bew. & R. 17- 6-1683    5, no. 22

 

Hofflandt, Claes Corneliss

   Testament      5- 6-1701    7, no. 98  voogd;

                                           zwager van: Arijaentje Wouters

                                           van der Ende

   Testament      1- 5-1711    9, no.  9  comparant, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Neeltje Wouters van der

                                           Ende

 

za. Hoflandt, Cornelis Leendertss

   Procuratie     27- 5-1714    9, no. 45  geh.m. Maertje Ariens Broeckhuij-

                                           sen

 

Hofflandt, Liedewij Cornelis

   Testament      7- 5-1688    5, no.116  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Davidt Boudewijnss van

                                           der Does

 

Hofflandt, Ghiel

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 43  timmerman

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44  timmerman

 

Hof(f)landt, Pieter Corneliss

   Testament      22- 8-1679    4, no. 33  getuige

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94

   Obligatie      24- 2-1703    8, no.  5  comparant, won. Bergweg onder

                                           Hillegersberg

 

Hofflandt, de vrouw van Pieter Corneliss

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94

 

Hoffman, wede. v. Abraham

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Hof(f)wegen, Aeghje Leenderts van

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  dr.v.: Maertje Cornelis

   Testament      20-11-1720    9, no.129  comparante, won. Rodenrijs;

                                           zuster van: Jan Leendertss van

                                           Hofwegen

 

Hof(f)wegen, Jan Leenderts van

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  z.v.: Maertje Cornelis

   Testament      20-11-1720    9, no.129  comparant, won. Rodenrijs;

                                           broer van: Aeghie Leenderts van

                                           Hofwegen

 

Hof(f)wegen, Cornelis Leendertss (van)

   Attestatie     26- 3-1675    3, no.134  z.v.: Leendert Teunisz Hoff-

                                           wegen

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  z.v.: Leendert Anthoniss van

                                           Hoffwegen

   Procuratie     17-11-1679    4, no. 53  comparant

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  z.v.: Maertje Cornelis

   Testament      25- 9-1719    9, no.103  getuige


 

                                   -97-

 

Hoffwegen, Leendert Teunisz/Anthoniss (van)

   Attestatie     26- 3-1675    3, no.134  comparant, oud ca. 60 jr.;

                                           won. Rodenrijs;

                                           vader van: Cornelis Leendertss

                                           Hoffwegen

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  comparant, bouwman;

                                           won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Marritje Cornelisdr.;

                                           vader van: Teunis en Cornelis

                                           Leendertss van Hoffwegen

   Procuratie     4-12-1679    4, no. 57  comparant

 

za. Hoffwegen, Leendert Anthoniss van

   Testament      1- 1-1686    5, no. 79  geh.m. Marritje Cornelisdr

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  geh.m. Maertje Cornelis

 

za. Hoffwegen, Lijsbet Leenderts van

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  geh.m. Pieter Adriaenss Verduijn

 

Hoffwegen, Neeltje Leenderts van

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  dr.v.: Maertje Cornelis

 

Hoffwegen, Teunis Leendertss van

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  z.v.: Leendert Anthoniss van

                                           Hoffwegen

   Testament      1- 1-1686    5, no. 79  comparant, jongeman;

                                           won. Rodenrijs;

                                           z.v.: Marritje Cornelisdr

 

za. Hogelant, Cornelis Harmentsz van

   Procuratie     22- 2-1673    3, no. 73

 

Hogenban, Grietje Leendert

   Testament      12- 8-1691    6, no. 22  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Cornelis Arienss Ridder

 

Hogenboom, Annitje Jans

   Testament      20- 7-1710    8, no.145  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Claes Claess Oostermeer;

                                           zuster van: Cornelis Janss Ho-

                                           genboom

 

Hogenboom, Jan Jansz

   Obligatie      29- 9-1689    5, no.138  getuige

   Obligatie      16-10-1689    5, no.139  getuige

   Obligatie      11-12-1689    5, no.141  getuige

   A. v. voogdij  1- 2-1690    6, no.  3  getuige

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1690    6, no.  4  getuige

 

Hogenboom, Jan Corneliss

   Obligatie      2- 5-1672    3, no. 55  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel

   Testament      16- 9-1680    4, no. 95  voogd;

                                           oom van: Pieter Gerritss Hogen-

                                           dorp

 

za. Hogenboom, Jan Corneliss

   A. v. indemn.  19- 5-1681    4, no.122  overl. Noordeinde van Berkel


 

                                   -98-

 

Hogenboom, Cornelis

   Caveling       24- 2-1702    7, no.117

 

Hogenboom, Cornelis Janss

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118

   Obligatie      12-10-1704    8, no. 40  comparant

   Caveling       18- 2-1707    8, no. 89

   Testament      8- 5-1708    8, no.107  voogd;

                                           broer (moet zijn zwager) van:

                                           Cornelis Pouwelss Berckel

   Testament      12- 6-1710    8, no.140  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Marijtje Pouwels Berckel;

                                           zwager van: Claes Claess bij de

                                           Meer

 

Hogenboom, Cornelis Corneliss

   A. v. voogdij  1-11-1723    9, no.161  voogd;

                                           tante van: Maria Jans Hogenboom

 

Hogenboom, Marritje Jansdr.

   Testament      20- 3-1699    7, no. 38

   A. v. voogdij  1-11-1723    9, no.161  comparante, meerderj. dochter;

                                           won. Noordeinde van Berkel;

                                           tante van: Cornelis Corneliss Hogen-

                                           boom en Johannis Claess Oostermeer

 

Hogenburgh, J.

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114  lakenkoper te Rotterdam

 

Hogenburgh, N.

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71  lakenkoper te Rotterdam

 

Hogendam, Geertje Hendricks

   A. v. voogdij  9- 3-1712    9, no. 18  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arij Corneliss Geerloff

 

Hogendam, Maerten Janss

   Testament      13-12-1705    8, no. 64  voogd;

                                           zwager van: Pieter Leendertss Cnijn

 

Hogendorp, Johannis Hendricksz

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93


 

                                   -99-

 

Hoogendorp, Cornelis

   Procuratie     6- 9-1682    4, no.146  getuige

   Procuratie     4- 6-1687    5, no.100  getuige

   Obligatie      16- 5-1688    5, no.117  getuige

   Transportacte  20- 6-1688    5, no.118  getuige

   Obligatie      21- 3-1689    5, no.130  getuige

   Obligatie      31-10-1689    5, no.140  getuige

   Obligatie      1- 3-1690    6, no.  5  getuige

   Obligatie      7- 7-1692    6, no. 52  getuige

   Huw. voorw.    2- 4-1693    6, no. 69  getuige

   Testament      7- 4-1693    6, no. 70  getuige

   Testament      19- 4-1693    6, no. 72  getuige

   Procuratie     3- 5-1693    6, no. 74  getuige

   Obligatie      13- 5-1693    6, no. 77  getuige

   Transportacte  15- 7-1693    6, no. 80  getuige

   Transportacte  29- 7-1693    6, no. 81  getuige

   Obligatie      31- 5-1694    6, no.101  getuige

   Obligatie      12- 8-1694    6, no.105  getuige

   Rek, Bew. & R. 26- 1-1695    6, no.112  getuige

   A. v. voogdij  23- 2-1695    6, no.115  getuige

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118  getuige

   Procuratie     24-12-1695    6, no.129  getuige

   Obligatie      18- 6-1696    6, no.136  getuige

   Procuratie     29- 8-1696    6, no.139  getuige

   Testament      2- 3-1697    7, no.  6  getuige

   Procuratie     10- 3-1697    7, no.  8  getuige

   Procuratie     17- 3-1697    7, no.  9  getuige

   Testament      5- 5-1697    7, no. 11  getuige

   Huurconventie  7- 5-1697    7, no. 13  getuige

   Obligatie      20-10-1697    7, no. 18  getuige

   Procuratie     23-10-1697    7, no. 19  getuige

   Testament      18-12-1697    7, no. 20  getuige

 

za. Hogendorp, Cornelis

   Procuratie     13- 9-1703    8, no. 20  geh.m. Anna Maria Wtde Waert

   Procuratie     22-10-1705    8, no. 62  geh.m. Johanna Maria WtdeWaert

 

Hogendorp, wede. v. Cornelis

   Rek, Bew. & R. 17- 4-1702    7, no.125

 

Hogendorp, Cornelis Gerritss

   Testament      16- 9-1680    4, no. 95  broer van: Pieter Gerritss Hogen-

                                           dorp

   Huurconventie  26- 4-1682    4, no.142  getuige

   Procuratie     2- 1-1684    5, no. 37  getuige

   Obligatie      24-11-1685    5, no. 74  getuige

   Procuratie     17- 3-1687    5, no. 95  getuige

   Testament      29- 7-1687    5, no.107  getuige

   Obligatie      4- 7-1688    5, no.120  getuige

   Procuratie     24- 1-1689    5, no.127  comparant, mr. timmerman te Berkel

   Rek, Bew. & R. 22- 6-1689    5, no.133  getuige

   Obligatie      6- 5-1691    6, no. 18  getuige

   Testament      11- 7-1691    6, no. 20  getuige

   Obligatie      14-10-1691    6, no. 29  getuige

   Testament      27-10-1691    6, no. 31  getuige

   Transportacte  2-12-1691    6, no. 34  getuige

   Rek, Bew. & R. 22- 2-1692    6, no. 42  getuige

   Quitantie      16- 5-1692    6, no. 48  getuige

   Obligatie      28- 5-1692    6, no. 49  getuige

   Huw. voorw.    8- 9-1693    6, no. 84  getuige

   Obligatie      4-10-1693    6, no. 87  getuige

   Obligatie      15- 8-1694    6, no.106  getuige

   Testament      31- 5-1695    6, no.116  getuige

 

Hogendorp, Leendert Corneliss

   Testament      16- 9-1680    4, no. 95  voogd;

                                           oom van: Pieter Gerritss Hogendorp


 

                                  -100-

 

Hogendorp, Marritje Gerritss

   Testament      16- 9-1680    4, no. 95  zuster van: Pieter Gerritss Hogen-

                                           dorp

 

Hogendorp, Pieter

   Uitkoop        4- 2-1680    4, no. 65  getuige

 

Hogendorp, Pieter Gerritss

   Testament      16- 9-1680    4, no. 95  comparant, jongeman;

                                           won. Berkel;

                                           broer van: Cornelis en Marritje

                                           Gerrits Hogendorp;

                                           ooms: Leendert en Jan Corneliss

                                           Hogendorp

 

Hogendijck, Jan Ghijsbertss van

   Testament      30- 8-1679    4, no. 39  getuige

   Testament      20- 9-1679    4, no. 44  getuige

 

Hogendijck, Claes Mesen

   Rek, Bew. & R. ..-..-1706    8, no. 75  comparant

 

Hogerbael, Thijs Leendertss

   Testament      12- 3-1700    7, no. 72  getuige

   Testament      5- 6-1701    7, no. 98  voogd;

                                           broer van: Claes Leendert Willem

                                           Arienss

 

Hogerbrugge, Arij Janss

   Obligatie      5-11-1678    3, no.259  comparant, won. Bleiswijk

 

Hogerbrugge, Arie Pieterss

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31

 

Hogerheijde, N.

   Procuratie     19- 3-1702    7, no.122  procureur voor het Hof van Holland

 

za. Hogerlinde, Gerrit Corss

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  geh.m. za. Crijntje Willems Groe-

                                           newegen

 

Hogermort, Jan Corsse

   A. v. voogdij  2- 4-1706    8, no. 71  comparant, voogd

 

Hogerscheij(d)t, Jacob

   Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

 

Hogervorst, Pieter Jacobss

   Testament      29- 8-1721    9, no.140  getuige

 

Hogerwaert, Jannitje Peijen

   Testament      16- 4-1694    6, no. 97  comparante, won. Bergweg onder

                                           Hillegersberg;

                                           moeder van: Neeltje, Arije en

                                           Dirck Dirckss van Veen;

                                           zuster van: Leendert Peijenss

                                           Hogerwaert;

                                           neef: Arije Gerritss Leefflangh

 

Hogerwaert, Leendert Peijenss

   Testament      16- 4-1694    6, no. 97  voogd, won. Ommoord

                                           broer van: Jannitje Peijen Hoger-

                                           waert


 

                                  -101-

 

Hogerwerff, Jan

   Staat en Inv.  23-10-1701    7, no.104

 

Hogerwerff, Jan Ariensz

   Transportacte  15- 7-1693    6, no. 80  comparant, won. Berkel

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7

   Procuratie     28- 8-1702    7, no.134  comparant, won. Berkel

 

Hogerwerff, Leendert Arienss

   Testament      29- 8-1721    9, no.140  voogd;

                                           oom van: Neeltje Jans Hogerwerf

 

Hogerwerf, Neeltje Jans

   Testament      29- 8-1721    9, no.140  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Leendert Ewoutss van der

                                           Roesse;

                                           ooms: Leendert Arienss Hoger-

                                           werff en Cornelis Crijnen

 

Hogeveen, Arije

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

Hogeveen, Arij Crijnen

   Testament      17- 7-1722    9, no.148  voogd;

                                           broer van: Cornelis Crijnen Hoge-

                                           veen

 

Hogeveen, Ariaentje Ariens

   Testament      10- 8-1720    9, no.121  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Claes Pieterss van der

                                           Laen

 

Hogeveen, Jan Corneliss

   Approbatie     18- 1-1679    4, no.  2  won. Bleiswijk

   A.v. submissie 14- 3-1679    4, no. 12  arbiter

   Uitspraak      13- 3-1679    4, no. 14  comparant, arbiter

 

Hogeveen, Claes Sijmonss

   Caveling       13- 8-1712    9, no. 24

   Testament      11-12-1720    9, no.130  getuige

   Testament      23- 8-1721    9, no.138  getuige

 

Hogeveen, Cornelis Bastiaenss

   Procuratie     23-12-1676    3, no.195

 

Hogeveen, Cornelis Claess

   Obligatie      25-10-1674    3, no.116  comparant, won. Bleiswijk

 

Hogeveen, Cornelis Crijnen

   Testament      17- 7-1722    9, no.148  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Trijntje Pieters Maetje;

                                           broer van: Arij Crijnen Hogeveen

 

Ho(o)geveen, Sijmon Arienss

   Huurconventie  15- 9-1674    3, no.111

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224

   Testament      6- 8-1679    4, no. 36  voogd

   Procuratie     17- 1-1680    4, no. 61  voogd

   A. v. voogdij  18- 2-1680    4, no. 67  comparant, voogd;

                                           won. Berkel

   Procuratie     15- 4-1680    4, no. 76  comparant, won. Rodenrijs

 

Hogeveen, Teunis

   Testament      24- 8-1719    9, no. 97  getuige

 

Hogeveen, Teunis Arienss

   Testament      12- 6-1710    8, no.140  getuige


 

                                  -102-

 

za. Holaert, Adriaen

   Procuratie     13- 5-1712    9, no. 23

 

Holaert, Ghillis

   Procuratie     13- 5-1712    9, no. 23  comparant, koopman te Dordrecht

 

Hollander, Ariaentje Frans

   Testament      12- 4-1720    9, no.116  comparante, won. Laag-Rotte;

                                           geh.m. Cornelis Aelbreghtss Broeck-

                                           huijsen

 

Honskoop, Arije Cornelisse

   A. v. voogdij  5-10-1694    6, no.109  getuige

   Testament      31- 5-1695    6, no.116  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Fijtje Claesdr. Overvest

 

Hondt, N. de

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  te Delft

 

Hondt, de zwager van N. de

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  te Delft

 

T' Hooft, Jan Leendertss

   Procuratie     5-12-1677    3, no.206  won. Zevenhuizen

 

Thooft, Maertje

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

Hoogh, Arij Willemss de

   Procuratie     23- 8-1683    5, no.28bis comparant, won. Zegwaart

   A. v. voogdij  25- 2-1686    5, no. 80  comparant, voogd;

                                           won. Rokkeveen onder Zegwaart

 

 

Hoogh, Dirck de

   Procuratie     1- 6-1699    7, no. 47  voogd, won. Abtsrecht

 

Hoogh, Dirck Corneliss de

   Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15  comparant, voogd

   Testament      13- 5-1707    8, no. 96  getuige

   Testament      26- 8-1711    9, no. 14  getuige

 

Hoogh, Huijbert/Huybrecht de

   Obligatie      30- 3-1671    3, no. 15  getuige

   Attestatie     6- 7-1671    3, no. 24  getuige

 

Hoogh, krn. v. Jan Huijbrechtss de

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

Hoog(h), Jan Mesen de

   Procuratie     19- 1-1699    7, no. 34  comparant, won. Zoetermeer

   A. v. renunt.  1-12-1716    9, no. 74

 

Hoogh, Cornelis de

   Testament      13-12-1719    9, no.110  getuige

   A. v. voogdij  18- 3-1720    9, no.113  voogd

   Testament      20- 9-1726    9, no.166  getuige

 

Hoogh, Cornelis Corneliss de

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15  getuige

   Testament      13- 5-1707    8, no. 96  getuige

   Testament      26- 8-1711    9, no. 14  getuige

 

Hooch, Leendert Dircxss de

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62


 

                                  -103-

 

Hoogh, Trijntgen Cornelis de

   Huw. voorw.    26- 5-1678    3, no.243  comparante, meerderj. dochter;

                                           won. Pijnacker;

                                           bruid van: Melis Arentss Roden-

                                           rijs

 

Hoochbrugge, Abraham (van)

   Obligatie      17- 3-1673    3, no. 76  procureur

   Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  procureur

   Procuratie     9- 4-1677    3, no.183  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

   Procuratie     4- 4-1677    3, no.184  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

   Procuratie     21- 3-1678    3, no.200  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

   Obligatie      15- 9-1677    3, no.212/213

                                           procureur voor het Hof van Holland

   Obligatie      21- 3-1678    3, no.234  procureur voor het Hof van Holland

   Obligatie      3- 4-1678    3, no.235  procureur voor het Hof van Holland

   Procuratie     5-12-1677    4, no. 13  procureur voor het Hof van Holland

 

za. Hooghbrugge, Abraham

   Procuratie     16-11-1679    4, no. 52  procureur voor het Hof van Holland

 

za. Hooghbrugge, Abram

   Procuratie     22- 3-1683    5, no.  9  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

 

Hooghbrugh, Arije Mesen

   Testament      21- 8-1694    6, no.107  getuige

   Testament      31- 3-1705    8, no. 51  getuige

   Testament      7- 6-1705    8, no. 56  getuige

 

Hooghbrugge, Jan Maertenss

   Testament      26-10-1700    7, no. 89  getuige

 

Hooghlant, Joost Engelen van

   A.v.competent. 25- 1-1672    3, no. 46  getuige

 

Hooghop, Adriaen

   Procuratie     24- 4-1713    9, no. 39  officier en schout van Berkel

 

za, Hooghstadt, Jannitje Jansdr

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  geh.m. za. Dirck Hendrickss Ver-

                                           brugge/van der Brugge

 

Hooghstadt, L.

   Procuratie     20- 6-1691    6, no. 19  procureur voor de Gecommitteerde

                                           Raden van de Staten van Holland

 

Hooghstadt, Pieter Janss

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  ex.-test.

 

Hooghstraten, Jacob

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Hooghstraten, wede. v. Jacob

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Hooghvliet, Johannis

   Testament      10- 9-1685    5, no. 70  voogd, won. Vlaardingen;

                                           zwager van: Zagharijas Paspoort

 

za. Hoorn, Lou(w)ris Pieterss van

   Procuratie     29- 9-1678    3, no.254  geh.m. Dievertje Claes

   Substitutie    26- 2-1679    4, no.  7  geh.m. Dievertgie Claes


 

                                  -104-

 

Hopman, de vrouw van

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Hopman, Dirck

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Hopman, de vrouw van Dirck

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Hoppers, mr. Diderick

   Testament      21-11-1708    8, no.119  getuige

 

Hoppesteijn, J.

   Obligatie      24- 1-1722    9, no.143  procureur ten plattelande

 

Hoppesteijn, Cornelis

   Obligatie      20- 3-1720    9, no.115  procureur ten plattelande

 

Hoppesteijn, N.

   Obligatie      8- 9-1703    8, no. 19  procureur

   Obligatie      17- 9-1703    8, no. 21  procureur voor de welgeboren

                                           mannen van Delfland

   Obligatie      12-10-1704    8, no. 40  procureur

   Obligatie      25- 2-1709    8, no.124  procureur

   Procuratie     11- 7-1709    8, no.129  procureur te Delft

 

Ho(o)re(n)wegh(t), Arij(e) Ghielen/Michielss

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 45

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94

   Obligatie      6- 5-1691    6, no. 18  comparant, won. Achterweg in Hil-

                                           legersberg

 

Horenwegh, Jacob Prss

   Testament      1- 1-1687    5, no. 91  voogd

 

Horn, Jan de

   Attestatie     31- 8-1670    3, no.  4  deurwaarder van de Gemeenlands

                                           Middelen

 

Horst, Marritje Jacobs van der

   Huw. voorw.    14- 1-1683    5, no.  3  comparante, won. Zevenhuizen;

                                           gew. heb. te Den Haag;

                                           laatst wede. v. Carel Hendrickss

                                           de Bruijn;

                                           bruid van: Arij Janss Outshoorn

 

za. Hos, Jacob Claess

   Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144  geh.m. za. Wijve Pieters Robol;

                                           vader van: Lijsbet Jacobs Hos

   Accoord        16- 2-1703    8, no.  3  geh.m. za. Wijve Pieters Robol;

                                           vader van: Lijsbeth Jacobs Hos

 

Hos, Claes Jacobss

   Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144  getuige

   Accoord        16- 2-1703    8, no.  3  comparant

 

Hos, Lijsbet(h) Jacobs

   Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144  dr.v.: za. Jacob Claess Hos en

                                           za. Wijve Pieters Robol

   Accoord        16- 2-1703    8, no.  3  oud ca. 6 jr.;

                                           dr.v.: za. Jacob Claess Hos en

                                           za. Wijve Pieters Robol

 

Hout, Arent Louwerusz Int

   Accoord        8- 3-1701    7, no. 94  getuige


 

                                  -105-

 

jnt' Hout, Dirck Pieterss

   A.v. submissie 14- 3-1679    4, no. 12  arbiter

   Uitspraak      13- 3-1679    4, no. 14  comparant, arbiter

 

jnt Hout, Frans Louriss

   Testament      29-12-1673    3, no. 95  getuige

 

Hout, Jan Joppen int'

   Obligatie      1-11-1699    7, no. 56  comparant, won. Schiebroek

   Obligatie      27- 1-1709    8, no.121  comparant, won. Schiebroek

 

Hout/Inthout, Jop Arentss jnt'

   Obligatie      3- 8-1687    5, no.104  comparant, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg

   Obligatie      1-11-1699    7, no. 56  comparant, won. Schiebroek

   Obligatie      11- 5-1711    9, no. 11  comparant, won. Schiebroek

 

Hout, Cornelis Franss jn 't

   Testament      21- 8-1718    9, no. 87  voogd;

                                           broer van: Pieter Franss jnt Hout

 

Inthout, Leendert Pieterss

   Testament      27- 8-1720    9, no.124  voogd;

                                           zwager van: Leendert Arienss de

                                           Cneght

 

Hout, Lijsbet Arents jn 't

   Testament      20- 2-1707    8, no. 90  comparante, won. Westweg in Hil-

                                           legersberg;

                                           geh.m. Arie Leendertss Keijser

 

Hout, Michiel Louwen int

   Staat en Inv.  1- 4-1696    6, no.132

 

Hout/jnt Hout, Pieter Franss jnt

   Obligatie      30- 9-1687    5, no.109  comparant, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg

   Testament      21- 8-1718    9, no. 87  comparant, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Trijntje Pieters Tas;

                                           broer van: Cornelis Franss jn 't

                                           Hout

 

Jnt Hout, Pieter Leendertss

   Testament      14- 9-1674    3, no.109  voogd, won. Bergweg in Hille-

                                           gersberg;

                                           zwager van: Cornelis Cornelis

                                           Diertse

   Testament      8- 9-1674    3, no.110  voogd, won. Bergweg in Hille-

                                           gersberg;

                                           zwager van: Cornelis Cornelis

                                           Diertss

 

Hout, Dirck van der

   Procuratie     2-10-1691    6, no. 28  getuige

 

Houter, Arije Cornss den

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85

 

Houtijn, Abraham Teuniss

   Testament      12-12-1684    5, no. 58  voogd, won. aan de Oudedijk

                                           onder Kralingen;

                                           zwager van: Marritje Cornelis

                                           Tas

 

Houtuijn, Johannes

   Attestatie     12- 6-1673    3, no. 81  won. Den Haag


 

                                  -106-

 

Hout(t)uijn, Jop/Hiob

   A. v. approb.  27- 3-1679    4, no. 17  procureur voor het Hof van Justitie

   Obligatie      4- 7-1688    5, no.120  procureur voor het Hof van Holland

   Procuratie     19-10-1690    6, no. 12  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

   Obligatie      17-10-1693    6, no. 88  procureur voor het Hof van Justitie

 

Hove, van der

   zie: Hoeven, van der

 

Hovius, mr. Bernardis

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182  won. Rotterdam

 

Hulst, Ghillis Janss van

   Transportacte  21- 9-1677    3, no.216  getuige

 

Hulst, Jan Arentss van

   Transportacte  21- 9-1677    3, no.216  getuige

 

Huns

   zie: Huens

 

Hurcq/Hurck, Frans van

   Obligatie      17-11-1670    3, no. 13  procureur

   Procuratie     12- 6-1671    3, no. 18  procureur voor baljuw en welgebo-

                                           ren Mannen van Delfland

   Attestatie     6- 7-1671    3, no. 24  procureur

   Procuratie     12- 8-1671    3, no. 25  procureur voor welgeboren Mannen

                                           van Delfland

   Obligatie      2-10-1671    3, no. 29  procureur

   Obligatie      2- 5-1672    3, no. 55  procureur

 

Hu(e)ns, Joris Prs.

   Testament      17- 1-1678    3, no.199  getuige

   Obligatie      1-11-1682    4, no.149  getuige

 

Hunst, Joris Pieterss

   Obligatie      27- 1-1719    9, no. 89  comparant, won. Schiebroek

 

Hunst, Pieter Joriss

   Obligatie      27- 1-1719    9, no. 89  getuige

 

Huijr, Pr.

   Quitantie      4- 9-1670    3, no.  5  timmerman te Amsterdam

 

Huus, Pr. Joriss

   Testament      2- 1-1690    6, no.  1  getuige

 

Huijssen, .......

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150  procureur

 

Huijsse(n)/Huijsen, Joachim/Joaghum

   Procuratie     17- 3-1697    7, no.  9  procureur voor het Hof en de Hoge

                                           Raad van Holland

   Procuratie     13- 3-1705    8, no. 50  procureur voor het Hof van Holland

   Procuratie     9- 7-1713    9, no. 40  procureur voor het Hof van Justitie

   Obligatie      20- 3-1720    9, no.115  procureur voor het Hof van Holland

   Obligatie      24- 1-1722    9, no.143  procureur voor het Hof van Holland

 

Huijsman, Andries Janss

   Transportacte  3-10-1684    5, no. 57  won. Oosteinde van Hillegersberg

 

Huijsman, Annetje Cornelis

   Attestatie     8- 3-1715    9, no. 51  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arij Gerritse Starrevelt

   Testament      6-11-1719    9, no.109  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arij Gerritss Starrevelt


 

                                  -107-

 

Huijsman, Arij Corneliss

   Rek, Bew. & R. 8-10-1720    9, no.126

 

Huijsman, David(t)

   Procuratie     24-11-1698    7, no. 31  procureur

   Obligatie      17- 5-1699    7, no. 43  procureur ten plattelande

   Obligatie      12- 6-1700    7, no. 82  procureur

   Procuratie     23- 8-1700    7, no. 83  procureur

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  procureur, won. Bleiswijk

   Obligatie      2-10-1700    7, no. 86  procureur ten plattelande

   Obligatie      12-12-1700    7, no. 91  procureur te Berkel

   Obligatie      28-11-1701    7, no.106  procureur ten plattelande

   Obligatie      10-12-1701    7, no.108  procureur ten plattelande

   Obligatie      10-12-1701    7, no.109  procureur ten plattelande

   Procuratie     9- 1-1702    7, no.113  procureur

   Procuratie     28- 8-1702    7, no.134  procureur ten plattelande;

                                           won. Bleiswijk

   Procuratie     30-10-1702    7, no.138  procureur ten plattelande;

                                           won. Bleiswijk

   Obligatie      17- 9-1703    8, no. 21  procureur te Berkel

   Procuratie     17-12-1703    8, no. 27  procureur ten plattelande

   Procuratie     2- 8-1706    8, no. 78  procureur ten plattelande

   Procuratie     27-10-1710    8, no.148  getuige

   Procuratie     4- 2-1711    9, no.  2  getuige

   Procuratie     29- 8-1712    9, no. 27  getuige

   Obligatie      12- 2-1716    9, no. 64  procureur

 

Huijsman, Davidt Rocussoon

   Procuratie     16-12-1698    7, no. 33  procureur

   Procuratie     26-10-1699    7, no. 54  procureur

   Procuratie     26-10-1699    7, no. 55  getuige

   Obligatie      1-11-1699    7, no. 56  procureur

   Procuratie     28-12-1699    7, no. 63  procureur

   Obligatie      6- 3-1700    7, no. 70  procureur ten plattelande

   Obligatie      6- 3-1700    7, no. 71  procureur ten plattelande

   Procuratie     24- 5-1700    7, no. 78  procureur

   Procuratie     24- 5-1700    7, no. 79  getuige

 

Huijsman, Dirck Andries

   Rek, Bew. & R. 8-10-1720    9, no.126

 

Huijsman, Dirck Jacobss

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94

 

Huijsman, Jacobus

   Procuratie     21-11-1677    3, no.210  procureur ten plattelande

   Obligatie      21- 3-1678    3, no.234  procureur

   Rek, Bew. & R. 22- 2-1692    6, no. 42  notaris te Bleiswijk

 

Huijsman, Jacob Dirckss

   Transportacte  9- 4-1683    5, no. 13  getuige

   Testament      2- 5-1690    6, no.  6  getuige

 

Huijsman, Johannis

   Procuratie     30-10-1702    7, no.138  getuige

   Procuratie     20-11-1702    7, no.139  getuige

   Obligatie      20-11-1702    7, no.140  getuige

   Procuratie     8-10-1708    8, no.115  getuige

 

za. Huysman, Jan Adriaenss

   A. v. cessie   12- 3-1679    4, no. 10  vader van: Willem Janss Huysman

 

za. Huijsman, Jan Dirckss

   A. v. voogdij  27- 4-1681    4, no.120  gehm. za. Trijntje Cornelis


 

                                  -108-

 

Huijsman, Niclaes

   Procuratie     2- 8-1706    8, no. 78  getuige

 

Huijsman, Claes

   Testament      13-12-1720    9, no.131  getuige

 

Huijsman, Claesje Cornelis

   Testament      18- 3-1720    9, no.114  moeder van: Arij Pouwelss van der

                                           Speck

 

Huijsman, Claesje Willems

   Testament      24- 3-1708    8, no.106  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Dirck Leendertss van Vliedt

 

Huijsman, Cornelis Arienss

   Testament      16- 8-1684    5, no. 54  won. Nootdorp;

                                           broer van: Leentje Ariens Huijsman

 

Huijsman, Cornelis Corneliss

   Testament      6-10-1674    3, no.115a geh.m. Grietje Cornelisdr.;

                                           vader van: Martijntje Cornelis

   Obligatie      28- 7-1675    3, no.143  comparant, won. Hillegersberg

 

Huijsman, Leendert Arienss

   Procuratie     17- 6-1679    4, no. 22  comparant

 

Huijsman, Leentje Ariens

   Testament      16- 8-1684    5, no. 54  comparante, won. aan de Rotte

                                           onder Hillegersberg;

                                           geh.m. Jan Wouterss Berckel;

                                           zuster van: Cornelis Arienss

                                           Huijsman

 

Huijsman, Maertje/Marritje Claes

   Procuratie     20- 8-1680    4, no. 88  comparante;

                                           wede. v. Louris Joosten van Suijlen

   Obligatie      1-11-1682    4, no.149  wede. v. Louris Joosten van Suijlen

   Obligatie      23-10-1683    5, no. 32  won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Louris Joosten van Suijlen

 

za. Huijsman, Martijntje Pieters

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 43  moeder van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44  moeder van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 45  moeder van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94  moeder van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   A. v. voogdij  1- 2-1690    6, no.  3

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1690    6, no.  4  moeder van: Commer Corneliss

                                           Jongebroer

   Rek, Bew. & R. 22- 2-1692    6, no. 42  wede. v. Cornelis Corneliss

                                           Jongebroer

   Acquit & Dech. 2- 2-1698    7, no. 22  grootmoeder van: Marijtje en

                                           Grietje Ariens Jongebroer

 

Huijsman, Neeltgen Claes

   Attestatie     19- 4-1683    5, no. 15  wede. v. Dirck Dirckss Scheer;

                                           moeder van: Trijntgen Dirckx

                                           Scheer

 

Huijsman, Rochus

   Uitkoop        4- 2-1680    4, no. 65  notaris te Bleiswijk

   Testament      3-10-1692    6, no. 56  notaris te Bleiswijk

   Procuratie     2- 5-1698    7, no. 24  notaris te Bleiswijk


 

                                  -109-

 

Huysman, Willem Janss

   A. v. cessie   12- 3-1679    4, no. 10  comparant;

                                           z.v.: za. Jan Adriaenss Huysman

   Procuratie     30- 8-1683    5, no. 29  comparant, curator

 

Hijsendoorn, Harmanus van

   Procuratie     7- 1-1697    7, no.  1  geh.m. Petronella Vuijstingh

 

Hijselendoor(e)n, Matheus Harmenss (van)

   Huurconventie  27- 9-1672    3, no. 67

   Attestatie     29- 9-1677    3, no.215  bakker, won. Hillegersberg

Isendoorn, Pieter
Testament 21- 8-1721 9, no.137 voogd;
oom van: Jan Corneliss van Leeuwen
 
Ick, Beatris Jans van
A. v. voogdij 3- 4-1712 9, no. 21 comparante, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Arienss Broeck-
huijsen;
zuster van: Pieter Janss van Ick
 
Ick, Pieter Janss van
A. v. voogdij 3- 4-1712 9, no. 21 voogd;
broer van: Beatris Jans van Ick
 
Inge, Marritje Cornelis van
Testament 7- 4-1693 6, no. 70 comparante, won. Berkel;
geh.m. Rocus Cornelisz van
Leeuwen
 
Iselmeer
zie: IJsselmeer
 
Isenbaert, Jan
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Iselendoorn
zie: Hiselendoorn
 
za. Jas, Claes Dirckss
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 geh.m. Hilletje Fredricxdr
Testament 19- 7-1677 3, no.220 geh.m. Hilletge Fredricksdr
 
Jerusalem, Lambreght
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Jolij, Bartholomeus
Huw. voorw. 26- 5-1678 3, no.243 getuige
 
Jongh, Arij de
Testament 27- 9-1720 9, no.125 voogd, won. Rodenrijs
 
Jongh, Arent Ariensz de
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 comparant, won. Rodenrijs;
broer van: Jan, Teunis en Lijsbet
Ariens de Jongh;
neef: Arien Ariensz de Jongh
 
Jongh, Arien Ariensz de
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 neef van: Jan, Teunis, Arent en
Lijsbet Ariens de Jongh
Testament 23- 8-1719 9, no. 96 voogd
Testament 25- 9-1719 9, no.103 getuige
 
za. Jongh, Adriaen Jansz de
Procuratie 23- 2-1676 3, no.160" geh.m. Neeltje Anthonisdr


-110-
 
Jongh, Jan de
Attestatie 31- 8-1670 3, no. 4 getuige
Codicil 7-12-1680 4, no.102 getuige
Procuratie 6- 9-1691 6, no. 26 getuige
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 arbiter
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91 comparant, arbiter
 
Jongh, Jan Arijenss/Adriaenss de
Testament 19- 1-1672 3, no. 44 getuige
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 voogd
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117 getuige
Procuratie 23- 2-1676 3, no.160" z.v.: Neeltje Anthonisdr
Procuratie 14- 5-1678 3, no.240 getuige
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 getuige
Procuratie 5- 5-1684 5, no. 47 getuige
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 getuige
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 comparant, won. Rodenrijs;
broer van: Teunis, Arent en Lijs-
bet Ariens de Jongh;
neef: Arien Ariensz de Jongh
Testament 21- 3-1694 6, no. 94 voogd, won. Berkel;
neef van: Maertje Cornelis
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 voogd
Procuratie 30-10-1702 7, no.138 getuige
Procuratie 13- 3-1705 8, no. 50 comparant, won. Berkel
 
za. Jongh, Jan Arienss de
Testament 28-11-1710 8, no.149 geh.m. Bastiaentje Roelen
 
Jongh, Jan Arienss de
Testament 14- 9-1674 3, no.109 voogd, won. Vlaardingen;
zwager van: Cornelis Cornelis
Diertse
Testament 8- 9-1674 3, no.110 voogd, won. Vlaardingen;
zwager van: Cornelis Cornelis
Diertss
 
Jongh, Jannitje Jans de
Testament 16- 9-1711 9, no. 13 comparante, won. Westweg onder
Hillegersberg
 
Jongh, Lijsbet Ariens de
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 comparante, won. Rodenrijs;
zuster van: Jan, Teunis en Arent
Ariensz de Jongh;
neef: Arien Ariensz de Jongh
 
Jongh, Pieter Gerritss de
Testament 17- 7-1722 9, no.148 voogd;
zwager van: Trijntje Pieters
Maetje
 
Jongh, Teunis/Anthonij Ariensz/Adriaensz de
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5 super-arbiter
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6 comparant, super-arbiter
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 comparant, won. Rodenrijs;
broer van: Jan, Arent en Lijsbet
Ariens de Jongh;
neef: Arien Ariensz de Jongh
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91 getuige
 
Jonge van Ellemeet, C. de
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130


-111-
 
za. Jongebroer, Arij Corneliss
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 broer van: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42
 
Jongebroer, wede. v. Arij Corneliss
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 geh.m. Jan Claess Goekoop
 
Jongebroer, krn. v. Arije Corneliss
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 oom: Dirck Dirckss Seghwaert;
neef: Cornelis Pieterss van der
Meer
 
za. Jongebroer, Arijaentje Cornelis
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 geh.m. Dirck Dircksz Seghwaert;
zuster van: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 geh.m. Dirck Dirckss Seghwaert;
zuster van: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 geh.m. Dirck Dirckss Seghwaert;
zuster van: Commer Corneliss
Jongebroer
 
Jongebroer, Grietje Ariens
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 geh.m. Maerte Corneliss Vermeulen
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 geh.m. Maerten Corneliss Vermeulen;
kleindochter van: za. Martijntje
Pieters Huijsman;
oom: za. Cornelis Corneliss Jon-
gebroer
 
Jongebroer, Jan Corneliss
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 comparant, voogd
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 comparant, voogd
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 voogd


-112-
 
Jongebroer, Commer Corneliss
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 z.v.: za. Martijntje Pieters
Huijsman;
broer van: za. Arij, za. Arij-
aentje en za. Cornelis Corne-
lisz Jongebroer
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 z.v.: za. Martijntje Pieters
Huijsman;
broer van: za. Cornelis Corne-
liss Jongebroer;
zwager van: Dirck Dirckss Segh-
waert en Jan Claess Goekoop
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 z.v.: za. Martijntje Pieters
Huijsman;
broer van: za. Cornelis Corne-
liss Jongebroer;
zwager van: Jan Claess Goekoop
en Dirck Dirckss Seghwaert
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 z.v.: za. Martijntje Pieters
Huijsman;
broer van: za. Arijaentje en
za. Cornelis Corneliss Jonge-
broer;
zwager van: Dirck Dirckss Segh-
waert
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 z.v.: za. Martijntje Pieters
Huijsman;
broer van: za. Arijaentje en za.
Cornelis Cornelis Jongebroer;
behuwdoom van: Cornelis Pieterss
van der Meer
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42
 
za. Jongebroer, Cornelis Corneliss
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 87 geh.m. za. Martijntje Pieters
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 geh.m. za. Maertijntje Pieters
Huijsman
 
za. Jongebroer, Cornelis Cornelisz
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 broer van: Commer Corneliss Jonge-
broer
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 broer van: Commer Corneliss Jonge-
broer
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 broer van: Commer Corneliss Jonge-
broer
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 broer van: Commer Corneliss Jonge-
broer
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 broer van: Commer Corneliss Jonge-
broer
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 oom van: Marijtje en Grietje A-
riens Jongebroer
 
za. Jongebroer, Cornelis Cornelisz (de Jonge)
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3
 
Jongebruer, wede. v. Maerten
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Jongebroer, Marijtje Ariens
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 comparante, meerderj. dochter;
kleindochter van: za. Martijntje
Pieters Huijsman;
oom: za. Cornelis Corneliss Jon-
gebroer


-113-
 
za. Jongebroer, Neeltje Huijgen
Testament 24- 9-1714 9, no. 46 geh.m. Willem Leendertss Hartevelt;
moeder van: Leendert Willemss
Hartevelt
 
Jonge Jan, Jan Andriesz
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10
 
Jongelam, Cornelis
Testament 19- 6-1719 9, no. 93 getuige
 
Jongelicht, Trijntje Roelen
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 comparante;
wede. v. Jan Willemss van Buijten;
moeder van: Claes Janss van Buijten
 
Jongeneel, Arent Corneliss
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44
 
Jongeneel, Arije Pieterss
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Jongeneel(en), Johannis
Procuratie 16-12-1691 6, no. 37 getuige
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 getuige
 
Jongeneel, Jan Arienss
Testament 30- 5-1677 3, no.230 voogd, won. aan de Rotte;
broer van: Ocker Arienss Jongeneel
A. v. voogdij 20- 9-1682 4, no.148 comparant, voogd;
won. aan de Rotte in Hillegersberg
 
Jongenelen, Jan Leendertss
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 voogd
 
Jongeleen, Jan Leendertss
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
 
Jongeneel, Cornelis Janss
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 voogd, won. Hillegersberg
 
Jongeneel, Ghiel Ockerss
Testament 30- 5-1677 3, no.230 geh.m. Neeltje Leenderts;
z.v.: Ocker Arienss Jongeneel en
Ariaentje Ghielen
 
za. Jongenelen, Neeltje Leenderts
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 geh.m. Jacob Hillebrantsz Overvest
 
Jongeneel, Ocker Arienss
Testament 30- 5-1677 3, no.230 comparant, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Ariaentje Ghielen;
vader van: Ghiel Ockerss Jonge-
neel;
broer van: Jan Arienss Jongeneel
 
za. Jongeneel, Pieter Janss
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 voogd


-114-
 
Jonghste(n), Jan Louriss
Approbatie 18- 1-1679 4, no. 2
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 getuige
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 comparant;
broer van: za. Teunis Louriss
Jonghste
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14
Procuratie 12-11-1679 4, no. 50
Attestatie 9-12-1680 4, no.103 getuige
Attestatie 9-12-1680 4, no.104 getuige
Attestatie 9-12-1680 4, no.105 getuige
Huw. voorw. 14- 1-1683 5, no. 3 getuige
 
za. Jonghste, Teunis Louriss
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 geh.m. Maertje Leenderts Over-
rijnder;
broer van: Jan Louriss Jonghste
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14
 
Jonck, Crijn Cornss
Testament 12- 9-1676 3, no.174 comparant, won. Groeneweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Dorete Cornelis;
vader van: Leendert en Pr. Crijnen
 
(Jonck), Leendert Crijnen
Testament 12- 9-1676 3, no.174 z.v.: Crijn Cornss Jonck en
Dorete Cornelis
 
(Jonck), Pr. Crijnen
Testament 12- 9-1676 3, no.174 z.v.: Crijn Cornss Jonck en
Dorete Cornelis
 
Junius, wede. v. Jacob
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Juijst, Annitje Claes van der
Testament 12- 4-1712 9, no. 22 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Gerrit Willemss van Rijn
 
Juist, Claes van der
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Testament 14- 1-1720 9, no.111 voogd;
vader van: Raghel Claess van der
Juijst
 
Juist/Juijst, Claes Arienss van der
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Claes Berckel
Procuratie 24- 4-1713 9, no. 39 comparant
 
Juijst, Raghel Claess van der
Testament 14- 1-1720 9, no.111 comparante, won. Berkel;
geh.m. Dirck Leendertss Noorder-
meer;
dr.v.: Claes van der Juijst
 
Kaegh, Vechter Jacobsz van der
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 comparant, won. Overschie
 
Caan, IJman
A. v. auctor. 26- 1-1689 5, no.128 raad in het Hof van Holland;
arbiter
 
Calis, Arije Maertenss
Obligatie 21- 5-1702 7, no.129 comparant, won. Rotterdam


-115-
 
Campen, Joris Arentss van
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 comparant
 
Cannius, Geertrudis
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 tante van: Jacobus de Coningh
 
Cannius, Johannis
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 oom van: Jacobus de Coningh
 
Cannius, Petronella
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 tante van: Jacobus de Coningh
 
Cannius, Theodorus
Obligatie 26- 4-1672 3, no. 53 won. Bergschenhoek;
oom van: Jacobus de Coningh
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 oom van: Jacobus de Coningh
 
Capiteijn, Arent Dircksz
Testament 19-12-1695 6, no.127 getuige
 
Cappelle, Jacob Corneliss van
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 comparant, won. Capelle a/d
IJssel
 
Cappelle, Jan Cornelisz
Testament 17-11-1692 6, no. 62 voogd;
zwager van: Neeltje Joosten Ver-
meulen
 
Cappelle, Cornelis Janss van
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
Testament 2- 3-1675 3, no.125 voogd
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 comparant, voogd
 
Cappelle, wede. v. Corn. Janss van
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24
 
Cappelle, krn. v. Corn. Janss van
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24
 
za. Cappelle, Leentje Ariens van
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
 
Cappelle, Maerte(n) Janss van
A. v. voogdij 22- 2-1697 7, no. 5 voogd, won. Bergschenhoek
A. v. voogdij 4- 7-1702 7, no.131 voogd, won. Bergschenhoek
 
Cappelle, Machteltje Jansdr van
Attestatie 14- 7-1670 3, no. 2 comparante, won. Berkel
Attestatie 9- 9-1670 3, no. 6 comparante, won. Berkel
Testament 1-10-1680 4, no. 97 comparante, won. Berkel;
geh.m. Willem Jacobss Widt;
moeder van: Jan en Cornelis
Willemss Widt
Accoord 5- 5-1700 7, no. 76 moeder van: Cornelis Willemss
Widt
 
Cappelle, Machteltje Cornelis van
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 comparante, bejaarde dochter;
won. Noordeinde van Berkel;
tante van: Marritje en Crijntje
Jans Backer
 
Coppelenaer, Arije Arienss
Testament 30- 7-1678 3, no.248 comparant, woon. aan de Rotte
onder Hillegersberg


-116-
 
za. Coppellenaer, Arie Claess
Transportacte 5- 4-1705 8, no. 52 geh.m. za. Maertje Dircks
 
Coppellenaer, Jan Arienss
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 getuige
Testament 10- 4-1682 4, no.136 voogd, won. aan de Rotte;
oom van: Arij Janss van der Leeuw
 
Casteleijn, Frans
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 pachter van het gemaal
 
Casteleijn, Jacob(us)
Procuratie 29-11-1677 3, no.211 koopman te Rotterdam;
broer van: za. Cornelis Casteleijn
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 koopman te Rotterdam
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 koopman te Rotterdam
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 koopman te Rotterdam
 
Casteleijn, Cornelis
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 won. Rotterdam
 
Casteleijn, Cornelis
Testament 21- 1-1677 3, no.191 comparant, won. Berkel;
nicht: Marritje
 
za. Casteleijn, Cornelis
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 geh.m. Catarina van den Bergh
Procuratie 29-11-1677 3, no.211 broer van: Jacobus Casteleijn
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 45 gew. heb. te Berkel;
geh.m. Catarina van den Bergh
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 46 geh.m. Catarina van den Bergh
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 overl. te Berkel
 
Casteleijn, Christiaen
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
za. Casteleijn, Christiaen
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Casteleijn, Juffr.
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 won. Rotterdam;
wede. v. Christiaen Casteleijn
 
Kater, Jan Pieterss
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112
Transportacte 28- 9-1674 3, no.115
 
Kater, Cornelis Dirckss
A. v. voogdij 1- 9-1679 4, no. 37 voogd;
zwager van: Annitje Dircks
 
za. Kater, Cornelis Jacobss
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112 geh.m. za. Marritje Pieters
 
Kater, Cornelis Maertenss
Testament 26- 4-1681 4, no.119 won. aan de Rotte;
z.v.: za. Maerten Corneliss
Kater
 
za. Kater, Leendert Jacobsz
Accoord 20- 4-1676 3, no.157
 
Kater, Maerten Cornelisz
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 comparant, voogd
 
za. Kater, Maerten Corneliss
Testament 26- 4-1681 4, no.119 vader van: Cornelis Maertenss
Kater


                             -117-
 
Kater, wede. v. Pieter Corneliss
Transportacte 28- 9-1674 3, no.115
 
Catwijck, Adrianus van
Testament 21- 7-1723 9, no.159 getuige
 
Catwijck, Cornelis van
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 comparant;
heilige-geestarmmeester van Berkel
Testament 14- 6-1692 6, no. 50 getuige
Testament 18- 9-1693 6, no. 85 getuige
Testament 22- 9-1698 7, no. 29 getuige
Testament 1- 5-1699 7, no. 41 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
A. v. voogdij 1-10-1701 7, no.102 getuige
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Testament 9-12-1705 8, no. 63 getuige
Testament 20- 2-1707 8, no. 90 getuige
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant, voogd
A. v. voogdij 18- 3-1720 9, no.113 voogd
 
Catwijck, Cornelis Corneliss van
Testament 29- 7-1687 5, no.107 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Feijse de Co-
ninck
Testament 10- 9-1687 5, no.108 getuige
 
za. Kedichem, Dirck Centen van
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 schout te Zevenhuizen;
geh.m. Jannitje Jansdr. Vermeer
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 86 schout te Zevenhuizen;
geh.m. Jannitje Jansdr. Vermeer
 
Keet, Dirck Arienss
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 voogd, won. aan de Rotte;
broer van: Jan Arienss Keet
 
Keet, Jan Arienss
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Neeltje Ariens Overgaeuw;
broer van: Dirck Arienss Keet
 
Keedt, Jan Janss
Testament 18- 9-1678 3, no.252 voogd;
neef van: Cornelis Janss Keedt
 
Keet, Cornelis Dirckss
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 voogd;
oom van: Annitje Willems Kerckhoff
 
Kee(d)t, Cornelis Janss
Testament 13- 8-1677 3, no.219 voogd;
broer van: Leentje Jansdr.
Testament 18- 9-1678 3, no.252 comparant;
geh.m. Neeltje Hendricks;
zwager: Cornelis Arienss Dijckx-
man;
neef: Jan Janss Keedt
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 voogd;
oom van: Jan Corneliss Dijcxman
 
Keet, Pieter Jacobss
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 comparant, won. Bleiswijk
Transportacte 20- 6-1688 5, no.118 comparant, won. Hoefweg in
Bleiswijk


-118-
 
Keet, Pleuntje Pieters
Testament 17- 4-1716 9, no. 69 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Arij Corneliss Boer
 
Kelder, Gabriel
Testament 25- 7-1718 9, no. 86 getuige
 
za. Kemels, Bartholomeus
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Kerck, Arent Corneliss
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 won. Oudenhoorn;
erfgenaam van: za. Trijntje Thijss
 
za. Kerckenring(h), Barent
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 geh.m. Neeltje Eliasdr
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 geh.m. Neeltje Elias
Procuratie 31-12-1675 3, no.165 geh.m. Neeltje Eliasdr.
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200 geh.m. Neeltje Elias
Procuratie 5- 9-1677 3, no.218 geh.m. Neeltjen Elias
Procuratie 5-12-1677 4, no. 13 geh.m. Neeltje Elias
Procuratie 16-11-1679 4, no. 52 geh.m. Neeltje Elias
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72 geh.m. Neeltje Elias
 
za. Kerckenringh, Barent Gerritss
Procuratie 12- 6-1671 3, no. 18 geh.m. Neeltjen Eliasdr
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 geh.m. Neeltjen Eliasdr.
Procuratie 18-10-1671 3, no. 33 geh.m. Neeltje Eliasdr.
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 geh.m. Neeltgen Elias
Transportacte 3-10-1676 3, no.171 geh.m. Neeltje Eliasdr
Procuratie 1- 8-1676 3, no.178 geh.m. Neeltje Eliasdr
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179 geh.m. Neeltje Elias
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184 geh.m. Neeltjen Elias
 
Kerckenringh, wede. v. Barent Gerritss
Substitutie 26- 2-1679 4, no. 7 won. Berkel
 
Kerckenringh, David
Procuratie 21- 9-1670 3, no. 7 getuige
Accoord 1- 5-1673 3, no. 83 getuige
Huurconventie 15- 9-1674 3, no.111 getuige
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 getuige
 
Kerckenringh, David(t) Barentss
Obligatie 21- 5-1670 3, no. 1 getuige
Procuratie 12- 6-1671 3, no. 18 z.v.: Neeltjen Eliasdr
Procuratie 5- 9-1671 3, no. 27 getuige
Procuratie 18-10-1671 3, no. 33 z.v.: Neeltje Eliasdr.
Attestatie 29- 4-1672 3, no. 54
Procuratie 10- 5-1672 3, no. 57 getuige
Attestatie 29- 9-1677 3, no.215 jongeman, won. Berkel
Testament 21- 5-1680 4, no. 80 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Adriaens Coorn-
winder
 
za. Kerckenringh, David Barentss
Beraad 4- 7-1680 4, no. 83 geh.m. Maria Coornwinders;
z.v.: Neeltje Elias;
broer van: Johannes Kerckenringh


-119-
 
Kerckenringh, Johannis
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 won. Benthuizen
Beraad 4- 7-1680 4, no. 83 broer van: za. David Barentss
Kerckenringh
Procuratie 22- 3-1683 5, no. 9 z.v.: za. Neeltje Elias
 
Kerkringh, Johannes Barentss
Attestatie 6- 7-1671 3, no. 24
Procuratie 31-12-1675 3, no.165 z.v.: Neeltje Eliasdr.
 
Kerckhoff, Annitje Willems
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 comparante, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Jan Corneliss Dijcxman;
zuster van: Dirck Willemss Kerck-
hoff;
oom: Cornelis Dirckss Keer
 
Kerckhoff, Arij Jacobss
Attestatie 24-10-1673 3, no. 91 comparant, won. Bergschenhoek
Attestatie 11-12-1673 3, no. 94 won. Bergschenhoek
Testament 6-10-1674 3, no.115a getuige
 
Kerckhoff, Arij Janss
Testament 16- 8-1676 3, no.176 voogd, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg
Testament 13- 8-1677 3, no.219 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Leentje Jansdr.;
vader van: Frans Arienss Kerck-
hoff;
neef: Pieter Janss Baesje
 
Kerckhoff, Arije Corneliss
Testament 8- 1-1702 7, no.112 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtje Willems van Isel-
meer
A. v. voogdij 25- 8-1712 9, no. 26 voogd;
z.v.: Cornelis Arienss Kerckhoff
 
Kerckhoff, Arij Michielss
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 87 comparant, won. Hillegersberg
 
Kerckhoff, Dirck Corneliss
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16
 
Kerckhoff, Dirck Willemss
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 voogd;
broer van: Annitje Willems Kerck-
hoff
Testament 10- 9-1681 4, no.128 voogd;
broer van: Neeltje Willems Kerck-
hoff
 
Kerckhoff, Frans Arienss
Testament 13- 8-1677 3, no.219 z.v.: Arij Janss Kerckhoff en
Leentje Jansdr.
 
Kerckhoff, Huijbrechts Janss
Testament 9- 6-1687 5, no.103 voogd, won. Hillegersberg;
broer van: Willemtje Jans Kerck-
hoff
 
Kerckhoff, Jacob Gerritss
` Obligatie 17- 9-1702 7, no.135 comparant, won. Ommoord onder Hil-
legersberg


-120-
 
Kerckhoff, Jan Arienss
Testament 13- 5-1685 5, no. 62 comparant, won. aan de Rotte in
Hillegersberg;
geh.m. Marritje Jansdr.
 
Kerckhof, Jan Huijbreghtss
Testament 25- 7-1718 9, no. 86 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Willemijnte Ariens Clos;
broer van: Willem Huijbregtss
Kerckhof
 
Kerckhoff, Jan Ghielen
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Kerckhoff, Jan Reijerss
Staat en Inv. 28- 9-1674 3, no.112 getuige
Huurconventie 28- 9-1674 3, no.113 getuige
Obligatie 28- 9-1674 3, no.114 getuige
Transportacte 28- 9-1674 3, no.115 getuige
 
Kerckhoff, Cornelis
Procuratie 9- 6-1704 8, no. 33 getuige
 
Kerckhof, Cornelis Arienss
Testament 9- 8-1699 7, no. 49 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Betje Cornelis Buijtewegh
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant, voogd
Huw. voorw. 10- 2-1711 9, no. 3 comparant, won. Berkel;
wednr. v. Bethie Cornelis Buijte-
wegh;
bruidegom van: Neeltje Jacobs Ro-
denburgh
A. v. voogdij 25- 8-1712 9, no. 26 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Neeltje Jacobs Rodenburgh;
vader van: Arie en Cornelis Cor-
neliss Kerckhoff
 
Kerckhoff, Cornelis Corneliss
Testament 22- 3-1711 9, no. 6 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Ariaentje Sijmons Geneuge-
lijcke
A. v. voogdij 25- 8-1712 9, no. 26 voogd;
z.v.: Cornelis Arienss Kerckhoff
 
Kerckhof, Cornelis Michielss/Ghielen
Testament 26- 9-1699 7, no. 52 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Aeltje Jans Hack
Testament 22- 1-1708 8, no.102 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Marijtje Ariens Bruijn;
vader van: Mighiel Corneliss
Kerckhof
 
Kerckhoff, Cornelis Willemss
Testament 16- 8-1684 5, no. 54 getuige
 
Kerckhoff, Leendert
Testament 19- 4-1701 7, no. 96
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
 
Kerckhof(f), Leendert Ariensz
Testament 27- 5-1690 6, no. 9 getuige
Obligatie 9- 4-1713 9, no. 37 getuige


-121-
 
Kerckhof, Maertje Jacobs
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
wede. v. Sijmon Arienss Cleijn
 
Kerckhof(f), Michiel Corneliss
Testament 6-10-1674 3, no.115a getuige
Testament 22- 1-1708 8, no.102 z.v.: Cornelis Ghielen Kerckhof
 
Kerckhoff, Neeltje Willems
Testament 10- 9-1681 4, no.128 comparante, won. Bergweg in Hil-
legersberg;
geh.m. Vranck Arije Reijmen;
zuster van: Dirck Willemss Kerck-
hoff
 
Kerckhoff, Willem Gerritsz
Obligatie 11-12-1689 5, no.141 comparant, won. Ommoord
 
Kerckhof, Willem Huijbregtss
Testament 25- 7-1718 9, no. 86 voogd;
broer van: Jan Huijbreghtss Kerck-
hof
 
za. Kerckhoff, Willem Corneliss
A. v. voogdij 1- 9-1679 4, no. 37 geh.m. Annitje Dircks
 
Kerckhoff, Willemtje Jans
Testament 9- 6-1687 5, no.103 comparante, won. Bergweg in Hil-
legersberg;
geh.m. Dirck Dirckss van Veen;
zuster van: Huijbrechts Janss
Kerckhoff
 
Kerckhove, Claes Pietersen
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Kedt, Tryntje Claes
Testament 3-11-1684 5, no. 52 comparante, won. Laag-Rotte in
Hillegersberg;
geh.m. Willem Corneliss Coppert
 
Keten, Aeffje Roelandts van
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 geh.m. Leendert Arienss Konij-
nenburgh;
dr.v.: za. Roelandt van Keten
en za. Neeltje Leenderts
 
Keten, Claesje Roelants van
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 geh.m. Cors Jacobss Rodenrijs;
dr.v.: za. Roelandt van Keten
en za. Neeltje Leenderts
 
Keten, Cornelis Roelantss van
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 comparant;
z.v.: za. Roelandt van Keten en
za. Neeltje Leenderts
 
za. Keten, Roelandt van
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 geh.m. za. Neeltje Leenderts;
vader van: Cornelis, Aeffje en
Claesje Roelan(d)ts van Keten
 
Kettingh, ......
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 bode te Delft
 
Ceulen, Arij Pieterss van
Testament 27- 8-1691 6, no. 23 getuige


-122-
 
Ceulen, Pieter Arienss van
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 getuige
 
Keij(enburch), Cornelis Corneliss
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 comparant
Procuratie 10- 5-1678 3, no.239 comparant, won. buiten de stad
Delft
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69 comparant, tegenw. won. Nootdorp
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 comparant, tegenw. won. Nootdorp;
broer van: Trintgen Corns Keij
 
Ceij/Keij, Trintgen Cornelis
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 zuster van: Corn. Corneliss Keij-
enburgh
Transportacte 3- 6-1680 4, no. 82 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Wouter Claess Reeuwijck;
moeder van: Claes Wouterss Reeu-
wijck
Transportacte 26-11-1680 4, no.101 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Wouter Claess Reeuwijck;
moeder van: Trijntje Wouters
Reeuwijck
 
Keijser, Arie Leendertss
Testament 20- 2-1707 8, no. 90 comparant, won. Westweg in Hil-
legersberg;
geh.m. Lijsbet Arents jn 't Hout
 
Keijser, F.
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44
 
Keijser, Joris Galeijnse
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Keijser, Leendert Janss
Testament 20-12-1715 9, no. 61 getuige
 
Keijser, Neeltje Huijgen
Testament 27- 8-1720 9, no.124 comparante, won. in De Tempel;
geh.m. Leendert Arienss de Cneght;
moeder van: Jaepje en Aefje Leen-
derts de Kneght
 
Keijser, Willem Janss
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 getuige
 
Clapwijck, Abraham Pieterss
Procuratie 2- 1-1684 5, no. 37
Testament 31- 1-1693 6, no. 65 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Maertje Gerrits van der
Leeu;
vader van: Pleuntje Abrams
 
Clapwijck, Arie Gerritss
Testament 9-12-1703 8, no. 26 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Maertje Leenderts Robol
Testament 19- 6-1719 9, no. 93 getuige
 
Clapwijck, Gerridt Corneliss
Testament 21-11-1708 8, no.119 voogd;
z.v.: Cornelis Arienss Clapwijck
 
Clapwijck, Jacob Janss
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
comparant, borg;
broer van: Pieter Janss Clapwijck


-123-
 
za. Clapwijck, Jannitje Cornelis
Testament 21-11-1708 8, no.119 geh.m. Pieter Arienss Qualm;
dr.v.: Cornelis Arienss Clapwijck
 
Clapwijck, Cornelis Arienss
Huurconventie 10-10-1702 7, no.136 comparant
Testament 21-11-1708 8, no.119 comparant, won. Pijnacker;
vader van: Gerridt en za. Jannitje
Cornelis Clapwijck;
schoonvader van: Pieter Arienss
Qualm
 
Clapwijck, Pieter Janss
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
comparant, bouwman;
won. Abtsrecht;
broer van: Jacob Janss Clapwijck
 
(Clapwijck), Pleuntje Abrams
Testament 31- 1-1693 6, no. 65 dr.v.: Abraham Pietersz Clapwijck
en Maertje Gerrits van der Leeu
 
Claeu, Jacob Gerritss van der
Obligatie 3- 7-1676 3, no.166 comparant, borg;
won. Stompwijk
 
Claveren, Cornelis Arentss van
Testament 16- 4-1721 9, no.135 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Jannitje Pieters van der
Laen
 
Claveren, Michiel van
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 mr. metselaar
 
Claveren, Neeltje van
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Cleeff, ......... van
Testament 2- 3-1675 3, no.125 notaris te Rotterdam
 
Cleeff, Hendrick Hendrickss van
Testament 16- 9-1680 4, no. 95 getuige
 
Cleeff, Nicolaes van
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 notaris te Rotterdam
 
Kleij, Geertje Jans
Testament 30- 4-1706 8, no. 74 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Pieterss van den
Benth
 
Cleij, Jan
A. v. voogdij 26- 8-1721 9, no.139 voogd, won. Rotterdam


-124-
 
Cleyn, Arij/Adriaen Ar(ij)enss
Attestatie 29-11-1670 3, no. 12 won. Hillegersberg;
z.v.: za. Arent Corneliss
Cleijn
Obligatie 10- 5-1671 3, no. 19 comparant, borg;
won. Laag-Rotte
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 comparant;
geh.m. Pietertje Jacobsdr van
Alphen
Quitantie 28- 3-1677 3, no.186 voogd
Testament 3-11-1684 5, no. 52 getuige
 
za. Kleijn, Arije Arentss
Testament 26-10-1700 7, no. 89 geh.m. Pietertje Jacobs van Al-
phen
 
za. Cleijn, Arent Corneliss
Attestatie 29-11-1670 3, no. 12 vader van: Arij Arenss Cleyn
 
Cleijn, Dirck Arienss
A. v. voogdij 10- 7-1694 6, no.104 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
broer van: Sijmon Arienss Cleijn;
zwager: Jan Corss
 
za. Cleij(n), Dirck Arienss
A. v. voogdij 2- 4-1706 8, no. 71
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 voogd
A. v. voogdij 12- 5-1707 8, no. 95 broer van: za. Sijmon Arienss
Cleijn;
zwagers: za. Jan Cors en Gerrit
Block
 
Kleijn/Cleijn, Jacob Arienss
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 comparant, jongeman;
won. Laag-Rotte onder Hillegers-
berg
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 won. Laag-Rotte onder Hillegers-
berg
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 getuige
Testament 26-10-1700 7, no. 89 z.v.: Pietertje Jacobs van Al-
phen
Testament 4- 9-1703 8, no. 18 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Maghdaleentje Abrahams;
zwager van: Arie Dirckss Geneughe-
­lijck
 
Cleijn, Jacob Arentss
Testament 31- 8-1701 7, no.100 getuige
 
Cleijn, Marijtje Ariens
Testament 26-10-1700 7, no. 89 geh.m. Arie Dirckss Genuegelijcke;
dr.v.: Pietertje Jacobs van Al-
phen
Testament 10- 3-1707 8, no. 93 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Arie Dirckss Geneughelijck
 
Cleijn, Maertijntje Dircks
Testament 26-10-1700 7, no. 89 kleindr.v.: Pietertje Jacobs van
Alphen


-125-
 
Cleijn, Pieter Arienss
Testament 26-10-1700 7, no. 89 z.v.: Pietertje Jacobs van Al-
phen
Testament 16- 8-1708 8, no.110 comparant, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Aeltje Willems van der
Walle;
zwager van: Arie Dirckss Geneuge-
lijck
 
Kleijn/Cleijn, Sijmon Arienss
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 comparant, won. Laag-Rotte in
Hillegersberg
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 comparant, won. Laag-Rotte in
Hillegersberg
A. v. voogdij 10- 7-1694 6, no.104 voogd, won. Laag-Rotte;
broer van: Dirck Arienss Cleijn
Testament 10- 4-1698 7, no. 23 getuige
Testament 26-10-1700 7, no. 89 voogd;
z.v.: Pietertje Jacobs van Al-
phen
Testament 3- 5-1705 8, no. 53 getuige
 
za. Cleijn, Sijmon Arienss
A. v. voogdij 2- 4-1706 8, no. 71 voogd;
zwager van: Arije Dirckss Geneughe-
lijcke
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 geh.m. Maertje Jacobs Kerckhof
A. v. voogdij 12- 5-1707 8, no. 95 voogd;
broer van: za. Dirck Arienss Cleijn
 
Cleijwegh, Cornelis
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
Testament 10- 8-1720 9, no.122 getuige
 
Cleijwegh, Cornelis Leendertsz
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 comparant;
z.v.: za. Maghdaleentje Mi-
chielsdr
Procuratie 4-10-1697 7, no. 17 won. Berkel
 
za. Cleijwegh, Leendert Sieren
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 geh.m. za. Maghdaleentje Mi-
chielsdr
 
za. Cleijwegh, Marritje Leenderts
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 dr.v.: za. Maghdaleentje Mi-
chielsdr
 
Cleijwegh, Michiel Leendertsz
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 comparant;
z.v.: za. Maghdaleentje Mi-
chielsdr
 
za. Cloetinge, Jacob Philipss van
Huurconventie 2- 2-1675 3, no.129 geh.m. Neeltje Cornelisdr
 
Cloetinge, Maertje Pieters van
Testament 4-11-1715 9, no. 59 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Arij Dirckss Geneughe-
lijcke
 
Cloetingen/-tinghe/van Suijlen, Phillips Jacobss van
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 herbergier te Bergschenhoek;
getuige
Procuratie 29- 4-1678 3, no.237 getuige
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 22 getuige
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 23 getuige


-126-
 
Cloetingen, Pieter Jacobsz van
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 comparant
 
Clock, Arie Jacobss
A. v. voogdij 10- 4-1706 8, no. 72 voogd;
z.v.: Jacob Arienss Clock
 
Clock, Dirck Arienss
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Crijn Arienss Clock
 
Clock, Dirck Jacobss
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 comparant, voogd
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 voogd, won. Zegwaart;
z.v.: Jacob Arienss Clock
A. v. voogdij 10- 4-1706 8, no. 72 voogd;
z.v.: Jacob Arienss Clock
 
Clock, Jacob Arienss
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 comparant, voogd;
vader van: Dirck Jacobss Clock
A. v. voogdij 10- 4-1706 8, no. 72 comparant, won. Zegwaart;
vader van: Dirck en Arie Jacobss
Clock
 
Clock, Jan Arienss
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 comparant
Caveling 24- 2-1702 7, no.117 comparant
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
Clock/Clocq, Crijn Arienss
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112
Caveling 24- 2-1702 7, no.117 comparant
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Dirck Arienss Clock
 
za. Clock, Pieter Jacobss
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 overl. te Zegwaart;
geh.m. za. Claesje Cornelis Mo-
lewegh
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 voogd
 
Cloot, Jan van der
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 won. op de Singel buiten Rotter-
dam
 
Klos/Clos, Arij Arijenss (van der)
Testament 1- 1-1687 5, no. 91 geh.m. Annitje Frans van Hals-
bergen;
z.v.: Maertje Cornelis
Testament 25- 7-1718 9, no. 86 voogd;
broer van: Willemijnte Ariens
Clos
 
Clos, Arie Corneliss
Testament 21- 2-1707 8, no. 91 getuige
Testament 18- 1-1710 8, no.136 getuige
Testament 6-11-1715 9, no. 60 getuige
 
Clos, Willempje/Willemijnte Ariens
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Testament 25- 7-1718 9, no. 86 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Jan Huijbreghtss Kerckhof;
zuster van: Arij Arienss Clos


-127-
 
Kneght, Aefje Leenderts de
Testament 27- 8-1720 9, no.124 dr.v.: Leendert Arienss de Cneght
en Neeltje Huijgen Keijser
 
Knecht, Arije Janss de
Testament 12- 3-1700 7, no. 72 getuige
 
Knecht, Arij(e) Cornelisz de
Transportacte 4- 5-1692 6, no. 47 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 voogd;
vader van: Cornelis Arienss de
Kneght
 
Kneght, Bastiaen Janss de
Testament 1- 7-1709 8, no.128 comparant, won. Westweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Aeltje Arents Swartevelt
 
Knecht, Hendrick Louriss de
Huurconventie 2- 2-1675 3, no.129 getuige
 
Kneght, Ingetje Jans de
Testament 12-10-1714 9, no. 47 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Huijgh Maertenss van der
Kooij
 
Cneght, Jaepje Leenderts de
Testament 27- 8-1720 9, no.124 dr.v.: Leendert Arienss de Cneght
en Neeltje Huijgen Keijser
 
Kneght, Jan Janss de
Testament 13-12-1719 9, no.110 comparant;
geh.m. Heiltje Sanders Binnewegh;
broer van: Cornelis Janss de Kneght
 
Knecht, Jan Louriss de
Testament 21- 1-1675 3, no.120 voogd
 
Cneght, Jan Louwen de
Testament 12- 4-1720 9, no.116 getuige
 
Cnecht, Jannitje Ghielen de
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 dr.v.: Ghiel Louwerusz de Cnecht;
kleindochter van: Ariaentje Cor-
nelis
 
Kneght, Cornelis Arienss de
A. v. voogdij 17- 6-1710 8, no.141 getuige
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Neeltje Mesen Treurniet;
z.v.: Arij Corneliss de Kneght
 
Kneght/Cneght, Cornelis Janss de
Testament 13-12-1705 8, no. 64 voogd;
zwager van: Grietje Dircks van
Oosten
Testament 30- 3-1712 9, no. 20 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Barber Dircks van Oosten
Huw. voorw. 5- 1-1716 9, no. 62 comparant, won. Hillegersberg;
wednr. v. Barber Dircks van Oosten;
bruidegom van: Grietje Jacobs van
Oosten
Testament 21- 8-1718 9, no. 87 getuige
Testament 13-12-1719 9, no.110 voogd;
broer van: Jan Janss de Kneght


-128-
 
Knecht, Cornelis Lourisz de
Testament 20- 4-1693 6, no. 73 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Annitje Ariens Somerbuer
 
za. Kneght, Cornelis Louwen de
Testament 11- 6-1723 9, no.158 geh.m. Annitje Ariens
 
Cnecht/Kneght, Cornelis Ghielen/Mighielse de
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparant;
kleinzoon van Ariaentje Cornelis
Transportacte 29- 6-1719 9, no. 94 comparant
 
Cneght, Leendert Arienss de
Testament 27- 8-1720 9, no.124 comparant, won. in De Tempel;
geh.m. Neeltje Huijgen Keijser;
vader van: Jaepje en Aefje Leen-
derts de Kneght;
broer van: Pieter Arienss de
Kneght;
zwager: Leendert Pieterss Inthout
A. v. voogdij 11-11-1720 9, no.128 getuige
 
Knecht, Marijtje Cornelis de
Testament 10- 4-1698 7, no. 23 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Gerrit Janss Broeckhuij-
sen
 
Cnecht, Marritje Mighiele de
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 geh. m. Arije Willemsz Meulenaer;
kleindochter van: Ariaentje Cor-
nelis
 
Knecht/Cnecht, Michiel/Ghiel Louweriss de
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 getuige
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparant;
vader van: Jannitje Ghielen de
Cnecht
 
Kneght, Pieter Arienss de
Testament 27- 8-1720 9, no.124 voogd;
broer van: Leendert Arienss de
Cneght
 
Kneght, Sijmon Ghielen
Testament 11- 1-1711 9, no. 1 getuige
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 getuige
 
Cnollemans, Maertje
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Knoop, Maria
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119
 
Cnijn
zie: Conijn
 
Cnijnenburg
zie: Conijnenburg
 
Coeckebacker, Cornelis
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 notaris te Delft
 
za. Coel, Cornelis Cornelisz
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 geh.m. Pietertje Claesdr.


-129-
 
Coele, N.
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 procureur
 
Coelen, Pieter
Procuratie 15- 3-1711 9, no. 5 procureur voor de welgeboren
mannen van Delfland
 
Coert, Hendrick
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Koets, Hendrick
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Cocq, Aem
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Cock, Abram de
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 bleker, won. Molenweg in Zeg-
waart;
wednr. v. Grietje Vrancken;
vader van: Ariaentje Abramsdr.
 
Cocq, Abram Leendertss de
Codicil 6- 2-1675 3, no.127 comparant, won. Molenweg in
Zegwaart;
wednr. v. Grietje Vrancken;
vader van: Leentje Abramsdr.
de Cocq
 
Cocq, Arij Abrahamss de
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 getuige
 
Cocq, wede. v. Arij Jacobss de
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 moeder van: Dirck Arienss de Cocq
 
(Cock), Ariaentje Abramsdr (de)
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 comparante, bejaarde dochter;
bruid van: Govert Pietersz Gulden;
dr.v.: Abram de Cock en za.
Grietje Vrancken
 
Cocq/Cock, Arijaentje Jans
Testament 11- 2-1693 6, no. 66 moeder van: Arije Cornelisz Buij-
tewegh
Procuratie 3- 5-1693 6, no. 74 comparante;
laatst wede. v. Jan Leendertss
Rosendael;
moeder van: Dirck Cornelisz Buij-
tewegh
Testament 2- 3-1697 7, no. 6 laatst wede. v. Jan Leendertss
Rosendael;
moeder van: Dirck Corneliss Buij-
tewegh;
zuster van: Dirck Janss Cock
Testament 1-11-1703 8, no. 23 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
laatst wede. v. Jan Leendertss
Rosendael;
moeder van: Dirck Corneliss Buij-
tewegh;
dienstmaag: Neeltje Ariens Sebel
 
Cock, Bastiaen Michielss de
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 getuige


-130-
 
Cocq, Dirck de
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 apotheker te Delft
 
Cocq, Dirck Arienss de
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 comparant;
z.v.: de wede. v. Arij Jacobss de
Cocq
 
Cocq/Cock, Dirck Janss
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189 getuige
Procuratie 24-12-1695 6, no.129 comparant, meerderj. jongeman;
won. Berkel;
oom van: Dirck Corneliss Buijte-
wegh
Testament 2- 3-1697 7, no. 6 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Arijaentje Jansdr
Cock;
oom van: Dirck Corneliss Buijte-
wegh
 
Cocq/Cpcl, Jan Corneliss
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 voogd
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 comparant, voogd
 
za. Cocq, Cornelis
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
 
Cocq, Cornelis
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 bakker
 
Cocq, Cornelis Corneliss
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 voogd
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88
 
za. Cocq/Cock, Cornelis Corneliss
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 voogd;
schoonvader van: Jacob Thijssen
Groenewegen
 
Cocq, Leentje Abramsdr. de
Codicil 6- 2-1675 3, no.127 dr.v.: Abram Leendertss de Cocq
en za. Grietje Vrancken
 
za. Colesij, Huijbrecht Aelbrechtss
Testament 1- 1-1687 5, no. 91 geh.m. Maertje Cornelis
 
Colff, Marritje Jacobsdr.
Testament 27- 5-1690 6, no. 9 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
wede. v. Claes Jacobsz Widt;
moeder van: Adriaen en Jacob
Leendertsz Swemcoop;
neef: Jacob Claesz Hartighvelt
 
za. Colff, Marritje Jacobsdr.
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 laatst wede. v. Claes Jacobs
Widt;
erfgenamen: Aeriaen Leendertsz
Swemkoop en de krn. v. Jacob
Leendertsz Swemkoop
 
Colonia, Jacobus de
Procuratie 17- 7-1676 3, no.168 won. Rotterdam


-131-
 
Colster, Cornelis
Testament 23- 6-1715 9, no. 55 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Maria Pieters Rodenrijs
 
Colster, Cornelis Pieterss
Testament 6-10-1699 7, no. 53 getuige
Transportacte 29- 6-1719 9, no. 94 comparant
 
Compmoijer
zie: Copmoijer
 
Coningh, Alewijn
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 won. Schiedam
 
Coningh, Jacobus de
Obligatie 26- 4-1672 3, no. 53 comparant, tegenw. won. Berg-
schen­hoek;
oom: Theodorus Cannius
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 comparant, tegenw. won. Berg-
schenhoek;
ooms: Theodorus en Johannis Can-
nius;
tantes: Geertrudis en Petronella
Cannius
 
Coningh, Claes
Testament 12- 9-1719 9, no.100 voogd;
zwager van: Isbrandt Padenburgh
 
Koningh/Coningh, Pieter Hillebransz
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 12 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 getuige
Testament 2-11-1692 6, no. 60 getuige
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 getuige
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 getuige
Testament 11- 2-1693 6, no. 66 getuige
Procuratie 25- 5-1698 7, no. 26 getuige
Procuratie 7-12-1698 7, no. 32 getuige
Procuratie 16-12-1698 7, no. 33 getuige
 
za. Koninck, Feijs Hendrickss de
A. v. voogdij 4- 5-1677 3, no.229 geh.m. Annitje Arens van Dijck
 
Koninck, Neeltje Feijse
Testament 7- 3-1676 3, no.160 comparant, jongedochter;
won. Berkel;
dr.v.: Jannitje Ariensdr van Dijck;
tante: Machteltje Hendricxdr.;
oom: za. Abraham Adriaensz van
Dijck;
Testament 29- 7-1687 5, no.107 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Corneliss van
Catwijck
 
Cnijn, Dirck Pieterss
Testament 13-12-1723 9, no.162 getuige
 
Conijn/Cnijn, Jan Janss
Obligatie 16- 5-1677 3, no.180 comparant, won. Schiebroek
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant;
geh.m. Marritje Cornelis Ver-
sijde
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 getuige
 
Knijn, Jan Leendertss
Testament 19- 8-1679 4, no. 32 getuige


-132-
 
za. Cnijns, Jannitje
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Cnijn, Cornelis
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
Cnijn, Cornelis Jansz
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 won. aan de Rotte
 
Cnijn, Cornelis Corneliss
Testament 9-10-1719 9, no.107 getuige
 
Cnijn/Conijn, Leendert Janss
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 voogd
Testament 16- 9-1711 9, no. 13 voogd, won. Schiebroek
Testament 14- 8-1719 9, no. 95 voogd;
zwager van: Jan Claess Coot
Testament 26- 9-1719 9, no.104 voogd
 
Knijn/Cnijn, Pieter Leendertss
Testament 18- 9-1678 3, no.252 getuige
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 comparant, won. Hillegersberg
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 zwager van: Dirck Pieterss van
Rijn, Arije, Cornelis en Barbara
Dircks van Oosten
Testament 13-12-1705 8, no. 64 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Grietje Dircks van Oosten;
zwager van: Maerten Janss Hogen-
dam
 
Conijnenburgh, . . . . .
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Coninenburgh, Abram Janss
Procuratie 22- 9-1693 6, no. 86 getuige
 
Cnijnenburgh, Arije Gerritss
Testament 3-10-1688 5, no.124 broer van: Jannitje Gerritsdr.
Cnijnenburgh
 
Cnijnenburch, Arent Janss
Testament 21- 8-1675 3, no.147 comparant, won. Zegwaart;
vader van: Jan en Fredrick Arentss
Cnijnenburch
 
Cnijnenburgh, David
Procuratie 26-10-1699 7, no. 54
 
Cnijnenburgh, Dirck Gerritss
Procuratie 14- 8-1679 4, no. 31 comparant
 
Cnijnenburch, Fredrick Arentss
Testament 21- 8-1675 3, no.147 voogd;
z.v.: Arent Janss Cnijnenburch
 
Conynenburch, Gerrit Arentss
Attestatie 6- 7-1671 3, no. 24 getuige
Testament 19- 1-1672 3, no. 44 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Maertensdr.
A.v.competent. 25- 1-1672 3, no. 46 comparant, mr. metselaar;
won. Berkel;
gewezen zwager: Michiel Maer-
tens Sijdenbosch


-133-
 
Conijnenburch/borgh, Ge(r)rit Dirckss
Procuratie 22- 1-1673 3, no. 70 comparant;
geh.m. Neeltgen Cornelisdr. van
der Sijs
Procuratie 4- 3-1673 3, no. 74 comparant, voogd;
geh.m. Neeltje Cornelis van der
Sys
 
Conijnen-/Cnijnenburch, Jan Arentss
Testament 19- 1-1672 3, no. 44 voogd
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 getuige
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 comparant, kerkdienaar van de
Remonstrantse gemeente te Berkel
Testament 21- 8-1675 3, no.147 voogd;
z.v.: Arent Janss Cnijnenburch
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 kleermaker
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraads-
lid te Berkel
Testament 10-12-1684 5, no. 53 getuige
 
Cnijnenburgh, Jan Leendertss
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraads-
lid te Berkel
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 getuige
 
Cnijnenburgh, Jannitje Gerritsdr.
Testament 3-10-1688 5, no.124 comparant, won. Berkel;
stiefdochter van: Ghysbrecht Abra-
hamss van Veijeren;
zuster van: Arije Gerritss Cnijnen-
burgh
 
 
Cnijnenburgh, Claes Dirckss
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 getuige
 
Conijnenburch, Leendert Arentss
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31
 
Konijnenburgh, Leendert Arienss
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 comparant;
geh.m. Aeffje Roelandts van
Keten
 
Cnijnenburgh, Neeltje Davids
Testament 8- 4-1718 9, no. 83 comparante, won. Berkel;
geh.m. Gerrit Janss van Oosten
 
Cnijnenburgh, Sijmon
Testament 23- 7-1703 8, no. 15
 
Cnijnenburgh, Teunis Leendertss
Testament 30- 1-1697 7, no. 3
 
za. Cnijnenburgh, Teunis Leendertss van
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Cool, Arij Cornss
Testament 7- 3-1676 3, no.160 voogd, won. Zevenhuizen;
neef van: Jannitje Ariensdr van
Dijck
 
Cool, Pieter
Procuratie 23-10-1697 7, no. 19 procureur
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 notaris en procureur te Delft


                              -134-
 
Coolwijck, Dirck van
Procuratie 12- 6-1671 3, no. 18 baljuw van Delfland
 
Coopmans, Adriaen
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1
 
Coornwinder, ......
Attestatie 9- 9-1670 3, no. 6 secretaris
 
Coornwinder, .......
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 notaris
 
za. Coornwinder, Adriaen
Procuratie 10- 5-1672 3, no. 57 secretaris van Berkel;
geh.m. Neeltgen Jans
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 geh.m. Cornelia Jansdr
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 geh.m. Neeltgen Jans;
vader van: Pieter, za. Catharina,
Johanna en Adriana Coornwin­der(s)
Procuratie 5-12-1677 3, no.207 geh.m. Neeltje Jansdr
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64 geh.m. Neeltjen Jans
 
Coornwinder, wede. v. Adriaen
Huurconventie 27- 9-1672 3, no. 67
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179
 
Coornwinder, Adriaen
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 secretaris; getuige
Procuratie 6- 9-1682 4, no.146 comparant, schout van Ruiven
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 notaris te Berkel
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 notaris
Procuratie 19-10-1690 6, no. 12 comparant, secretaris van
Berkel
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 notaris
Procuratie 24-10-1695 6, no.124 secretaris van Berkel;
getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 secretaris te Berkel
Procuratie 2- 5-1702 7, no.128 comparant
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
za. Coornwinder, Adriaan
Procuratie 8-10-1708 8, no.115 secretaris van Berkel;
geh.m. Anna van Zijl
 
za. Coornwinder, Arij Davitss
Attestatie 12- 2-1677 3, no.190 geh.m. Neeltje Jans;
broer van: Weijntje Davidtsdr.
Coornwinder
 
Coornwinder, Adriaen Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 z.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
 
Coornwinder, Annitje Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 dr.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
 
Coornwinders, Adriana
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 dr.v.: za. Adriaen Coornwinder en
Neeltgen Jans


-135-
 
Coornwinder, David(t)/Davit
Attestatie 14- 7-1670 3, no. 2 secretaris van Berkel
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 secretaris te Berkel
Attestatie 31- 8-1670 3, no. 4 secretaris van Berkel
Procuratie 21- 9-1670 3, no. 7 secretaris en gaarder te Berkel
van de Verponding over 1669
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 secretaris te Berkel
Obligatie 10- 5-1671 3, no. 19 secretaris; getuige
Attestatie 6- 7-1671 3, no. 24 comparant, secretaris te Berkel
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41 comparant, voogd
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 secretaris te Berkel;
getuige
Procuratie 16- 5-1672 3, no. 56 comparant, secretaris van Berkel
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 voogd
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 secretaris van Berkel;
borg
Huurconventie 15- 9-1674 3, no.111 comparant, secretaris van Berkel;
schout, secretaris en bode van
Ruiven, baljuw en schout van De
Tempel
Testament 2- 3-1675 3, no.125 geh.m. Annitje Jacobs Boer;
vader van: Marritje, Adriaen,
Cornelia, Claes, Cornelis en An-
nitje Davids Coornwinder
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 getuige
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 getuige
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 secretaris van Berkel;
wednr. v. Annitje Jacobsdr;
schoonzoon van: za. Jacob Cor-
nelisz Boer
Transportacte 25-10-1676 3, no.170 getuige
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 borg
Procuratie 17- 5-1678 3, no.238 comparant, secretaris te Berkel
Obligatie 17- 6-1678 3, no.245 secretaris; getuige
Procuratie 25- 9-1678 3, no.253 secretaris; getuige
Procuratie 23- 1-1679 4, no. 3 comparant, secretaris van Berkel
A. v. cessie 12- 3-1679 4, no. 10 secretaris te Berkel;
getuige
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 secretaris; getuige
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 secretaris van Berkel;
geh.m. Arijaentje Schrevels Ver-
sijde
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107 baljuw van de Tempel;
getuige
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 secretaris van Berkel
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 secretaris; getuige
Procuratie 17- 3-1687 5, no. 95 getuige
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 collecteur van het monnikengeld
Obligatie 24- 9-1688 5, no.123 secretaris; getuige
Insinuatie 26- 1-1689 5, no.128 getuige
Coornwinder, David(t)
Procuratie 19-10-1690 6, no. 12 secretaris van Berkel;
getuige
Testament 27- 4-1691 6, no. 16 getuige
Procuratie 20- 6-1691 6, no. 19 secretaris te Berkel;
getuige
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 secretaris te Berkel;
geh.m. Arijaentje Schrevels Ver-
sijde
Procuratie 2-10-1691 6, no. 28 secretaris te Berkel;
getuige
 
Coornwinder, Gerarda Vedastus
Testament 2- 3-1675 3, no.125
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 nicht van: Weijntje Davidtsdr.
Coornwinder


                    -136-
 
Coornwinder(s), Johanna
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 geh.m. mr. Jacob Fiool;
dr.v.: za. Adriaen Coornwinder en
Neeltgen Jans
Testament 15- 4-1683 5, no. 14 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacob Fiool;
moeder van: Cornelia Jacobs Fiool
 
Coornwinder, Claes
Testament 27- 4-1691 6, no. 16 getuige
 
Coornwinder, Claes Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 z.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
 
Coornwinder, Cornelia Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 dr.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
 
Coornwinder, Cornelis Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 z.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 getuige
 
Coornwinders, Maria
Beraad 4- 7-1680 4, no. 83 comparante, won. Berkel;
wede. v. David Barentss Kercken-
­ringh
 
Coornwinder, Marritje Adriaens
Testament 21- 5-1680 4, no. 80 comparante, won. Berkel;
geh.m. Davidt Barents Kerckenringh
 
Coornwinder, Marritje Davids
Testament 2- 3-1675 3, no.125 dr.v.: David Coornwinder en Annitje
Jacobs Boer
 
Coornwinder, Pieter
Attestatie 26-10-1671 3, no. 35 getuige
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 comparant, baljuw en schout te
Hazerswoude;
z.v.: za. Adriaen Coornwinder en
Neeltgen Jans
 
Coornwinder, Catharina Adriaensdr.
Testament 21- 2-1677 3, no.187 comparante, won. Berkel;
geh.m. Evert van Elsenhoff
 
za. Coornwinder, Catharina
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 geh.m. Evert van Elsenhoff;
dr.v.: za. Adriaen Coornwinder en
Neeltgen Jans
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 geh.m. Evert van Elsenhoff;
moeder van: Catrina Everts van
Elsenhoff


-137-
 
Coornwinder, Vedastus
Attestatie 31- 8-1670 3, no. 4
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 procureur
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 procureur
 
za. Coornwinder, Vedas(tus)
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 notaris;
overl. te Berkel
Testament 14- 9-1674 3, no.109 notaris te Berkel
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 notaris te Berkel
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 notaris en procureur te Berkel
Codicil 23-12-1676 3, no.194 notaris te Berkel
Codicil 28-11-1676 3, no.198 notaris te Berkel
Testament 19- 7-1677 3, no.220 notaris te Berkel
Testament 30- 7-1678 3, no.248 notaris
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Codicil 8- 1-1683 5, no. 2 notaris te Berkel
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 notaris
 
Coornwinder, Weijntje Davidtsdr
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 comparante, won. Berkel
Testament 2- 3-1675 3, no.125 comparante, meerderj. dochter;
zuster van: za. Marritje Davids
Attestatie 12- 8-1677 3, no.126 comparante, won. Berkel;
meerderj. dochter
Attestatie 12- 2-1677 3, no.190 dr.v.: za. Hilletje Claesdr de
Haes;
zuster van: za. Arij Davitss Coorn-
winder
Procuratie 5-12-1677 3, no.207
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 comparante;
nicht: Gerarda Vedastj Coornwinder
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64
 
za. Coornwinder, Weijntje Davidts
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109
Procuratie 9- 3-1681 4, no.115
 
Coot, Arije Leendertss
A. v. voogdij 23-10-1691 6, no. 30 voogd
Testament 12- 6-1693 6, no. 78 getuige
A. v. voogdij 22- 2-1697 7, no. 5 voogd;
z.v.: Leendert Adriaenss Coot
A. v. voogdij 4- 7-1702 7, no.131 comparant, won. Schiebroek;
neef: Cornelis Corneliss Noorder-
meer
 
Coot, Jacob Eeuwoutss
A. v. voogdij 23- 7-1683 5, no. 27 voogd, won. Hillegersberg;
neef van: Neeltje Pieters
 
Coot, Jan Arienss
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 broer van: Cornelis Adriaenss
Coot
 
Coot, Jan Jacobss
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 getuige
 
Coot, Jan Claess
Testament 13- 4-1719 9, no. 91 voogd
Testament 14- 8-1719 9, no. 95 comparant, won. Berkel;
geh.m. Lena Melis Rodenrijs;
zwager van: Leendert Janss Cnijn


-138-
 
Coot, Cornelis
Testament 18-12-1697 7, no. 20
 
Coot, Cornelis Adriaenss/Arienss
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jannitje Pieters Bleijs-
­wijck;
broer van: Leendert en Jan Arienss
Coot
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 getuige
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 schoenlapper
Testament 3- 7-1693 6, no. 79 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jannitje Pieters Bleijs-
wijck
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24 getuige
 
Coot, Corn. Eeuwoutss
Testament 9- 6-1687 5, no.103 getuige
 
Coot, Leendert Arienss/Adriaenss
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 broer van: Cornelis Adriaenss
Coot
A. v. voogdij 22- 2-1697 7, no. 5 comparant, won. Schiebroek;
vader van: Arije Leendertss
Coot
 
Coot, Maerten
Obligatie 12- 5-1718 9, no. 85 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
Coot, Maerten Willemss
Obligatie 3-10-1712 9, no. 30 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
Coot, Neeltje Aelbreghts van der
Testament 16- 3-1724 9, no.164 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Huijgh Janss van den Ende;
moeder van: Cors Leendertss van der
Sman
 
Coot, Willem Maertenss
Procuratie 2- 1-1684 5, no. 37 getuige
 
Ko(o)ij, Gabriel van der
Accoord 11- 4-1696 6, no.133
Testament 17- 7-1722 9, no.148 getuige
 
Coij, Gabriel Jacobss van der
Testament 20- 9-1726 9, no.166 getuige
 
Ko(o)ij, Huijgh Maertenss (van der)
Testament 7-11-1708 8, no.118 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Marijtje Claes Duijst
Testament 15- 2-1710 8, no.138 getuige
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Neeltje Claes Spit
Testament 12-10-1714 9, no. 47 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Ingetje Jans de Kneght
A. v. voogdij 11-11-1720 9, no.128 getuige
 
Kooij, Jan
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126


-139-
 
Koij, Sijmon Pieterss van der
Compromis 27-12-1682 4, no.152 getuige
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5 getuige
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6 getuige
Testament 10- 2-1695 6, no.113 getuige
Testament 18- 7-1717 9, no. 81 comparant, won. Berkel;
neven: Willem Arienss Verburgh
en Steven Willeboortss Verburgh
 
za. Koij, Sijtie Jacobs van dr.
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47
 
Coijman, Jop de
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Koijman, Cornelis Leendertss
Testament 29-12-1673 3, no. 95 voogd;
broer van: Marritje Leendertsdr.
 
Cop-/Compmo(e)ijer, Adriaen
Obligatie 21- 5-1670 3, no. 1 procureur voor het Hof van Justi-
tie
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 procureur
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 procureur voor de vierschaar van
Hillegersberg
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 procureur
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 procureur
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 procureur
Obligatie 2- 5-1672 3, no. 55 procureur
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 procureur
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 procureur
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 procureur
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 procureur
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 procureur
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 procureur
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 procureur
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 procureur
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 procureur
Obligatie 25-10-1674 3, no.116 procureur
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 procureur
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 procureur
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 procureur
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 procureur
Obligatie 9- 8-1675 3, no.145 procureur
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 procureur
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 procureur
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 procureur
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 procureur
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 procureur
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 procureur voor het Hof van Holland
 
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 procureur
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur voor het Hof van Holland
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 procureur
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur voor het Hof van Holland
 
Coppe, Jan Jacobss van
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82
 
Coppe, Jannitje Maertens van
Testament 9-10-1719 9, no.107 wede. v. Leendert Corneliss van
Voort


   -140-
 
Coppe, Cornelis Barentss van
Testament 27- 8-1691 6, no. 23 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Willempje Willems van Schie
 
Coppelenaer
zie: Cappellenaer
 
Coppert, Arije Janss
Testament 19-12-1695 6, no.127 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Trijntje Pieters Roos
 
za. Coppert, Arije Janss
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 geh.m. Trijntje Pieters Roos
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 geh.m. Trijntje Pieters Roos;
erfgenamen: kind v. Jan Arijenss
Coppert en Jannitje Ariens Cop-
pert
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 geh.m. Trijntje Pieters Roos
 
Coppert, Jacobus Corneliss
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 voogd;
broer van: Willem Corneliss Cop-
pert
 
Coppert, kind v. Jan Arijenss
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 erfgenaam van: za. Arije Janss
Coppert
 
Coppert, Jannitje Ariens
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 geh.m. Pieter Willemss van
Dijck;
erfgename van: za. Arije Janss
Coppert
 
Coppert, Cornelis Willemss
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 getuige
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 z.v.: Willem Corneliss Coppert;
zwager van: Dirck Arienss Starre-
velt
 
Coppert, Willem Corneliss
Testament 3-11-1684 5, no. 52 comparant, won. Laag-Rotte in Hil-
legersberg;
geh.m. Tryntje Claes Kedt
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Marijtje Schrevelss van
Veen;
vader van: Cornelis Willemss
Coppert;
broer van: Jacobus Corneliss
Coppert
 
Corpershoeck, Dirck Corneliss
Testament 7- 7-1679 4, no. 26 comparant, jongeman;
won. Berkel;
z.v.: Cornelis Boudewijns Corpers-
hoeck
 
Corpershoeck, Jan
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 scheepstimmerman te Berkel
 
Corpershoeck, Cornelis Boudewijns/Bouwenss
Testament 7- 7-1679 4, no. 26 vader van: Dirck Corneliss Corpers-
hoeck
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55


-141-
 
Corte-/Kortehoeff, Claes
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 mr. scheepmaker te Bergschenhoek
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 scheepmaker
 
Kortehoeff, Claes Hendrickss
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 mr. scheepmaker
 
Cortendijck, Jacob Cornss
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 comparant;
geh.m. Neeltje Cornelis Sijdeman
 
za. Cos, Franck/Vranck Arijenss
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22 vader van: Jan Vranckenss Cos
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 vader van: Jan Vranckenss Cos
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13 vader van: Jan Vrancken Cos
 
Cos, Vranck/Franck Corneliss
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 comparant, voogd
 
Cos, Jan Vranckenss
Obligatie 17- 6-1683 5, no. 21
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22 z.v.: za. Franck Arijenss Cos
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 z.v.: za. Franck Arienss Cos
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13 comparant;
z.v.: za. Vranck Ariensz Cos
Testament 2-11-1692 6, no. 60 voogd
 
za. Cos, Jan Francken/Vrancken
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 wednr. v. za. Maertje Pieters
Reeuwijck
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 voogd
 
Cos, Cornelis Vranckenss/Francken
Obligatie 17- 6-1683 5, no. 21 comparant, won. Bergweg in Hille-
gersberg
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 comparant
 
za. Cos, Cornelis Vrancken
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13
 
Cos/Kos, Cornelis Philipss
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 23 getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Testament 25- 5-1682 4, no.144 getuige
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22
Testament 28- 4-1694 6, no. 98 voogd, won. Berkel;
neef van: Pieter Janss van Leeu-
wen
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Procuratie 8-10-1708 8, no.115 comparant, won. Berkel
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
Testament 4-11-1708 8, no.117 voogd;
zwager van: Arij Leendertss Boer
A. v. voogdij 9- 3-1712 9, no. 18 getuige
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57


-142-
 
Cost, N. van der
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 procureur
 
Kost/Cost, Wijbrant van der
Procuratie 22- 9-1693 6, no. 86 procureur voor de schepenen van
Delft
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 procureur voor de vierschaar van
Delfland
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 procureur
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 procureur
Obligatie 8- 9-1703 8, no. 19 procureur
Procuratie 13- 9-1703 8, no. 20 procureur
Obligatie 17- 9-1703 8, no. 21 procureur voor de welgeboren man-
nen van Delfland
Obligatie 12-10-1704 8, no. 40 procureur
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 procureur
 
za. Coster, Jan Claess
Procuratie 9- 6-1686 5, no. 83 geh.m. Arijaentie Salamons
 
Coster, Pieter Andriess
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 getuige
 
Coster, Willem Corneliss van Tol alias
zie: Tol, Willem Corneliss van (alias Coster)
 
Cosijn, Frans
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 hoedenkoper te Rotterdam
 
Coulon/Coulen, Jacob Anthoniss
Obligatie 3- 7-1676 3, no.166
Obligatie 17- 6-1678 3, no.245
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15
Procuratie 26- 8-1680 4, no. 90 comparant, won. Berkel
Compromis 27-12-1682 4, no.152 comparant
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78
Procuratie 17-11-1687 5, no.113 comparant, won. Berkel
Testament 17- 7-1692 6, no. 53 comparant, ongehuwd;
won. Berkel;
samenwonend met: Ghillis Pie-
tersz van den Bergh
 
Kout, Maria Ariens
Testament 20- 9-1726 9, no.166 comparante, won. Berkel;
geh.m. Gerrit Arienss Starrevelt
 
Couter, Johannis
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 rentmeester
 
Kouwenhoven, .......
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 notaris te Schiedam
 
Couwenhove, Maerten van
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 notaris te Schiedam
 
Kraeck, Maerte Jans
Attestatie 9-12-1680 4, no.105 geh.m. Aechje Jans Rijck


-143-
 
Craen, Cornelis
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
 
Kraen, Corns.
Procuratie 30-10-1702 7, no.138 comparant, won. Keulen onder
Pijnacker
 
Craen, Cornelis van der
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10
Procuratie 14- 9-1704 8, no. 38
Procuratie 13- 3-1705 8, no. 50
 
Craen, wede. v. Cornelis
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Craen, Cornelis Prss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 getuige
 
Craen, Cornelis Pieterss
A. v. voogdij 8- 6-1684 5, no. 55 comparant, won. Hazerswoude;
geh.m. Marritje Jans Bouman;
neef: Jan Dirckss
 
za. Craen, Cornelis Pieterss
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 geh.m. Maria
 
Craen, Leendert Corneliss
Testament 28- 8-1694 6, no.108 getuige
 
Craen, Pieter Claess van der
Testament 19- 4-1720 9, no.118 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Maertje Cornelis van der
Meer
 
Craeij, Pieter
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 pachter van de impost van zout en
zeep
 
Cranenburgh, Jan Floriss
Procuratie 6- 8-1702 7, no.132 zwager van: Annitje Cornelisdr.
van Wijck
 
Cranenburgh, Elisabeth Isbrants
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 comparante, won. Berkel;
geh.m. Zagharijas Paspoort;
dr.v.: Trijntje Pieters Witte;
voorm. schoonzuster van: Pieter
Dirckss Cruijck;
behuwd-oom: Jan Janss van
Vreeswijck
 
Cranendonck, Arij Janss (van)
Transportacte 8- 1-1679 4, no. 1 comparant;
stiefzoon van: Isbrant Jacobss
Leeffl.
 
Cranendonck, Arijaentje Willems van
Testament 16-11-1699 7, no. 59 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jeronimus Verboon
Testament 22-12-1705 8, no. 65 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pieter Corneliss van der
Meurs
 
Cranendonck, Maertje Jans
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 comparante, meerderj. dochter;
won. Berkel;
dr.v.: Maertje Ariens Verduijn;
zuster van: za. Jannitje Jans


-144-
 
Cranendonck, Willem Danielss
Transportacte 26-11-1680 4, no.101 getuige
Accoord 12- 2-1694 6, no. 90 comparant;
schoonvader van: Jaroen Nijsse
 
Crans, Abraham van der
Testament 5- 1-1723 9, no.150 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Maertje Ariens Starrevelt
 
Krimpe, Jan van
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Crimpen, Jan Corneliss van
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 comparant, voogd
 
Crimpen, Cornelis van
Testament 10- 5-1707 8, no. 94 getuige
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 bakker
 
Crimpen, Louweris Janss van
Testament 22- 6-1686 5, no. 84 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Lijsbet Jansdr Baesje
 
Croeser, Arijaentje Arents
Testament 18-12-1697 7, no. 20 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Schrevelss Versijde;
moeder van: Aechje Arijens Versijde
 
Croeser, Doe
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Croeser, Doe Arienss
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Croeser/Croser, Jacob Arentss
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41
Huurconventie 29- 1-1672 3, no. 47
A. v. auctor. 12- 2-1673 3, no. 75 ambachtsbewaarder
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184 comparant, won. Berkel
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236 comparant, won. Berkel
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 comparant;
geh.m. Maertje Janss
Approbatie 18- 1-1679 4, no. 2 comparant;
zwager van Steven Janss
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 comparant, won. op de Leede in
Berkel;
geh.m. Marritje Jans Palesteijn;
broer van: Mees Arentss Slobbe
 
za. Croeser, Jacob Arentss
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72


-145-
 
Croeser, Jan Jacobss
Obligatie 5- 5-1683 5, no. 18 comparant, borg;
won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentje Ariens van
Dorp;
broer van: Cornelis Jacobss
Croeser;
zwager van: Arij Vrancken van
Wijck
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 79 comparant
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141 comparant;
wednr. v. Ariaentje Ariens van
Dorp
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713  9, no. 35
 
Croeser, Cornelis Jacobss
A. v. repud. 21- 4-1682 4, no.137 getuige
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 won. Berkel;
broer van: Jan Jacobss Croeser
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Croeser, Marijtje Jans
Staat en Inv. 29-11-1702  7, no.141 dr.v.: za. Ariaentje Ariens van
Dorp
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 geh.m. Schrevel Sijmonss Versijde
 
Croeser, Mees Jacobss
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 getuige
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Crombagh, Engel
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 getuige
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 getuige;
w.g. Cromberch
 
Cromberch
zie: Crombagh
 
Croneveen, Adriaen Corneliss
Huurconventie 14- 6-1671 3, no. 23 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
 
Croneveen, Grietje Adriaens/Ariens
Testament 27- 6-1672 3, no. 60 comparante, won. Berkel;
geh.m. Adriaen Jacobss van Noort
Testament 16- 9-1680 4, no. 95 wede. v. Arij Jacobss van Noort
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 comparante;
wede. v. Arije Jacobsz van Noort
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 comparante;
wede. v. Adriaen Jacobss van
Noort;
moeder van: Arij, Cornelis, Ja-
cobus en Adriana Ariens van Noort
 
za. Croneveen, Grietje Ariens
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 wede. v. Arije Jacobss van Noort;
nicht van: Jacob Lievenss Croneveen


-146-
 
za. Croneveen, Jacob
Procuratie 28-12-1699 7, no. 62 erfgenaam: Melt Lenertse van der
Meer
 
Croneveen, Jacob Lievenss
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 voogd
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 voogd, won. Zoetermeer;
neef van: za. Grietje Ariens Cro-
neveen
Croneveen, Jacob Lievenss
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Croneveen, Cornelia
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 zuster van: Margarieta Croneveen
 
Croneveen, Cornelia Lievensdr.
Uiterste Wil 9-10-1671 3, no. 28 dr.v.: Lieven Corneliss Croneveen
 
Croneveen, Cornelis
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 winkelier
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114
Testament 17- 4-1716 9, no. 69 getuige
 
Croneveen, Cornelis Adriaenss/Arienss
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 comparant, borg
Testament 21- 1-1675 3, no.122 getuige
Procuratie 16- 3-1675 3, no.133 getuige
Testament 19- 8-1676 3, no.177 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marritje Ariens de Lede
Testament 2- 9-1679 4, no. 40 getuige
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 bakker en winkelier
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 bakker en winkelier
Procuratie 11- 5-1686 5, no. 82 comparant, bakker en winkelier;
won. Noordeinde van Berkel
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 bakker en winkelier
Obligatie 25- 9-1691 6, no. 27 getuige
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 bakker en winkelier, won. Noord-
ein­de van Berkel
Procuratie 17- 8-1693 6, no. 82 comparant, won. Berkel
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 comparant, voogd
 
za. Croneveen, Cornelis Arienss
Procuratie 4- 2-1711 9, no. 2 geh.m. Marijtje Ariens de Lede
 
Croneveen, wede. v. Corn Arienss
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125
 
Croneveen, Lieven Corneliss
Uiterste Wil 9-10-1671 3, no. 28 vader van: Cornelia Lievensdr.
Croneveen
 
Croneveen, krn. v. Lieve Corneliss
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
 
Croneveen, Margrita/Margareta
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 comparante, meerderj. dochter;
won. Pijnacker;
zuster van: Maria en Cornelia
Croneveen;
aanbehuwd neef: Cornelis van
Stolwijck


-147-
 
Croneveen, Maria
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 zuster van: Margarieta Croneveen
 
Croneveen, Neeltje Cornelis
Testament 25- 5-1699 7, no. 45 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Huijbrechtss
Boer
 
Croon, Andries Pieterss
A. v. voogdij 18- 3-1720 9, no.113 comparant;
geh.m. Lijsbet Dircks Lelivelt
 
Croon, Arij Pieterss
Testament 5- 1-1724 9, no.163 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Nellitje Arents Swartevelt
 
Croot, Arij
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Cruger, Sijmon Hendrick
Obligatie 12- 2-1716 9, no. 64 procureur
 
Cruijger/Cruger, Sijmon Jodocus
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 comparant, voogd;
predikant te Berkel;
won. Berkel;
geh.m. Anna de Necker
A. v. auctor. 26- 1-1689 5, no.128 heer van Berkel;
predikant van Berkel
Insinuatie 26- 1-1689 5, no.128
Procuratie 31-12-1696 6, no.142 ambachtsheer; getuige
Procuratie 30- 1-1700 7, no. 65 comparant, ambachtsheer van
Berkel & Rodenrijs
 
Crul, Johannis
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 lakenkoper te Delft
 
Crumel, Pieter
Procuratie 20- 6-1691 6, no. 19 brouwer te Delft
 
Kruning
zie: Kruijning
 
Cruijf, Jan
Obligatie 9- 4-1713 9, no. 37 comparant
 
Cruijger
zie: Cruger
 
Cruijck, Pieter Dirckss
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 voogd, won. Crooswijk;
voorm. zwager van: Elisabeth Is-
brants Cranenburgh
 
Cruijningh, Arij Maertenss
Testament 15- 4-1682 4, no.138 comparant, won. Bergweg;
geh.m. Grietje Dircx van Oosten
 
Cruningh, Jaepje Claes
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 comparante;
geh.m. Cornelis Arentss Boer;
zuster van: Jannitje Claes Cru-
ningh
 
Cruningh, Jannitje Claes
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 comparante;
zuster van: Jaepje Claes Cruningh


-148-
 
Cruijningh, Claes Leendertsz
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35
 
Cruningh, Neeltje Ariens
Testament 15- 9-1719 9, no.102 comparante, won. Berkel;
geh.m. Huijgh Grabelss van der
Scheer
 
Cruijswegh, Ariaentje Jans
Testament 23- 8-1719 9, no. 96 comparante, won. Rijnsaterwoude;
geh.m. Aernoldus Willemss van Heij-
ningen
 
Cruij(d)t, Jan
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 getuige
 
Cruijt, Jan Claess
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 getuige
Huurconventie 9- 9-1708 8, no.114 getuige
 
Cruij(d)t, Nic(o)laes
Procuratie 24- 9-1703 8, no. 22 procureur
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 68 procureur ten plattelande
Obligatie 12- 2-1716 9, no. 64 procureur
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 notaris
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 procureur ten plattelande
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 procureur ten plattelande
 
Custer, Herman/Hartman de
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 procureur voor de vierschaar van
Hillegersberg
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 procureur
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 procureur


                             -149-
 
Custer/Kuster, Philips/Phulis de
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 procureur
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 procureur van Schieland
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur van Schieland
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 procureur voor het Hof van Schie-
land
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 procureur
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 procureur
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 procureur
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 procureur
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 procureur
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 procureur
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 procureur
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 procureur
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 87 procureur te Rotterdam
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 procureur
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 procureur
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 procureur
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 procureur
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 procureur
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 procureur
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 procureur
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 procureur
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 procureur
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis procureur
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 procureur
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 procureur
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 procureur
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 procureur
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 procureur
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 procureur
Obligatie 20-10-1686 5, no. 89 procureur
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 procureur voor het Hof van Schie-
land
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 procureur
Obligatie 3- 8-1687 5, no.104 procureur
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 procureur
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 procureur
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 procureur
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 procureur
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 procureur
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 procureur
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 procureur
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 procureur
Obligatie 11-12-1689 5, no.141 procureur
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 procureur
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 procureur
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 procureur
Obligatie 7- 7-1692 6, no. 52 procureur
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 procureur
 
Cuijck, Arijaentje Maertens van
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Louweruss van
Suijlen
 
Cuijn, Cornelis Janss
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 99
Obligatie 1- 5-1675 3, no.137
 
Cuijper, Jacobus de
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79


                              -150-
 
Laen, Gerrit van der
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Laen, Gerrit Crijnen van der
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Laen, Grabel Claess van der
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 comparant;
geh.m. Ariaentje Jacobs
 
Laan, Jacob Bruijne van der
Testament 27-10-1691 6, no. 31 voogd, won. Pijnacker;
oom van: Aeltje Jacobs van Diest
 
Laen, Jannetje Crijnen van der
Testament 28- 1-1712 9, no. 17 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Hendrickss Grotius
 
Laen, Jannitje Pieters van der
Testament 16- 4-1721 9, no.135 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Cornelis Arentss van Cla-
veren
 
Laen, Joghem van der
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Laen, Claes Pieterss van der
Obligatie 25- 3-1703 8, no. 7 comparant
Testament 10- 8-1720 9, no.121 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Ariaentje Ariens Hogeveen
 
 
Laen, Crijn van der
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Laen, Neeltje Pieters van der
Testament 24- 2-1708 8, no.104 e, won. Berkel;
geh.m. Jan Teuniss Boer
 
Laen, Pieter van der
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109
 
Lamens/de Mens, Cornelis Pieterss
Testament 27- 8-1720 9, no.124 getuige
 
Lange, Leendert de
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 getuige
 
za. Lange, Willem de
Testament 1-10-1680 4, no. 97 notaris te Delft
 
Langelaen, Andries Dirckss
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 comparant;
geh.m. Fijtije Cornelis Sijdeman


-151-
 
Langelaen, Adrianus
Testament 25- 8-1703 8, no. 17 voogd, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b voogd
 
Langelaen, Arije
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
 
Langelaen, Arij Corneliss
Testament 20- 9-1679 4, no. 44 voogd, won. Abtswoude;
neef van: Cornelis Corneliss Groen
en Sijmontje Cornelisdr.
Codicil 7-12-1680 4, no.102 voogd, won. Abtswoude;
oom: Jan Corneliss Schouten
 
Langelaen, Hollandt Corneliss
Attestatie 26- 3-1675 3, no.134 getuige
Procuratie 15- 7-1683 5, no. 25 getuige
Procuratie 9- 6-1686 5, no. 83 comparant, voogd
 
Langelaen, Jan Adriaenss/Arentss
Procuratie 20- 6-1677 3, no.222 comparante, voogd;
won. Bleiswijk
Testament 1- 1-1687 5, no. 91 voogd
 
Langelaen, Jan Pieterss
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 geh.m. Annetje Jacobs
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Langelaen, krn. v. Jan Pieterss
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78
Langelaen, krn. v. Jan Pieterss
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45
 
Langelaen, Cornelis
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Langelaen, Pieter Arienss
Testament 16- 8-1676 3, no.176 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Trijntje Ariensdr
 
Langelaen, Pieter Corneliss
Procuratie 16- 2-1681 4, no.111 won. Ruiven
Koopacte 8- 8-1688 5, no.122 comparant, won. Ruiven
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 getuige
 
Langelaen, Sijmon Arienss
Testament 26- 4-1681 4, no.119 getuige
 
Langendam, Arije/Ary Janss
Huw. voorw. 25-11-1699 7, no. 60 comparant, meerderj. jongeman;
won. Hillegersberg;
bruidegom van: Meijnsje Cornelis
de Bruijn
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 comparant, won. Hillegersberg;
broer van: Marijtje Jans van den
Bergh
 
Lange(r)velt, Eeuwout Claess
Testament 24- 8-1719 9, no. 97 comparant, won. Berkel;
geh.m. Bastiaentje Claes Valck-
oogh
Testament 15- 9-1719 9, no.102 getuige


-152-
 
Langevelt, Hendrick Janss
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant;
geh.m. Aeltje Ariens Bovewater
 
Langevelt, Cornelis Claess
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 comparant, won. Pijnacker
 
Lansbergen, Abraham
Procuratie 3-12-1677 3, no.209 getuige
 
Lanslot, Jan Janss
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 voogd, won. Delft;
neef van: Catarina Jans Nieuwer-
veen
 
Laurier, Abraham Pieterss
Procuratie 30- 4-1679 4, no. 19 comparant, won. Zevenhuizen
 
za. Leblanck, Francois
Procuratie 3-12-1707 8, no.100 opperkoopman in dienst van de
V.O.C.;
oud-opperhoofd van de generale
soldij;
geh.m. Helena Maria van Polanen
 
Lee, Corn. Claess van der
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8 getuige
 
Lede, Arij de
Testament 27- 9-1720 9, no.125 getuige
 
za. Lede, Adriaen/Arij Janss de
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 geh.m. Arijaentje Huijbrechtsdr.
de Haes
 
Lede, wede. v. Adriaen Janss de
Huurconventie 29- 1-1672 3, no. 47
 
Lede, Adriaen Janss de
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 comparant, won. op de Leede in
Berkel
 
Lede, Arije Pieterss de
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 comparant;
z.v.: za. Pieter Arienss de Lede
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 comparant;
z.v.: za. Pieter Adriaenss de
Lede
 
Lede, Haesje Adriaens de
Testament 21- 2-1677 3, no.188 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Evert Willemss van Alphen
 
Lede, Hendrick de
Testament 14-12-1701 7, no.111
 
Le(e)de, Hendrick Pieterss de
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 comparant;
z.v.: za. Pieter Arienss de Lede
Procuratie 24-10-1695 6, no.124 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 comparant;
z.v.: za. Pieter Adriaenss de
Lede


-153-
 
Leede, Huijbert/Huijbrecht de
Attestatie 31- 8-1670 3, no. 4 getuige
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17 korenmolenaar te Berkel;
getuige
Obligatie 31- 5-1694 6, no.101 getuige
Testament 11-12-1701 7, no.110 getuige
Testament 24-11-1703 8, no. 25 getuige
 
Le(e)de, Huijbert Adriaenss/Arientsz de
Attestatie 9-11-1671 3, no. 37 getuige
Attestatie 3- 4-1673 3, no. 78 getuige
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 korenmolenaar te Berkel
Procuratie 21- 8-1686 5, no. 85 getuige
Testament 2- 2-1687 5, no. 92 comparant, korenmolenaar;
geh.m. Neeltje Aertss Wensveen
Procuratie 17- 8-1693 6, no. 82 getuige
Huw. voorw. 12- 3-1694 6, no. 93 getuige
 
Lede, Jan Adriaenss de
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 comparant, won. Leiderdorp
 
Lede, Jan Pieterss de
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 comparant;
z.v.: za. Pieter Arienss de Lede
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 comparant;
z.v.: za. Pieter Adriaenss de
Lede
 
Lede, Cornelis Pieterss de
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 z.v.: za. Pieter Adriaenss de
Lede
 
Lede, Marritje Ariens de
Testament 19- 8-1676 3, no.177 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Arienss Croneveen
Procuratie 4- 2-1711 9, no. 2 comparante;
wede. v. Cornelis Arienss Crone-
veen
 
Lede, Marijtje Ariensdr. de
Testament 28-12-1677 3, no.203 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Leendertss van der
Voort;
zuster van: Pieter Adriaenss de
Lede
Lede, Maria Ariens de
Procuratie 15- 3-1711 9, no. 5 comparante
 
Le(e)de, Pieter Adriaenss de
Procuratie 4- 3-1673 3, no. 74 getuige
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 comparant, borg
Testament 28-12-1677 3, no.203 voogd;
broer van: Marijtje Ariensdr. de
Lede
Transportacte 9- 4-1683 5, no. 13 getuige
 
za. Lede, Pieter Arienss/Adriaenss de
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 vader van: Hendrick, Jan en Arije
Pieterss de Lede
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 geh.m. Engeltje Cornelis Storm;
vader van: Hendrick, Jan, Arije,
Teuntje en Cornelis Pieters de
Lede
 
Lede, Teuntje Pieters de
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 dr.v.: za. Pieter Adriaenss de
Lede


-154-
 
Lee, Cornelis Claess van der
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
 
Leefflangh, Arije Gerrits
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 voogd, won. Ommoord;
neef van: Jannitje Peijen Hoger-
waert
 
Leef(f)langh, Arij(e)/Adriaen Maertenss
Transportacte 17- 5-1674 3, no.101 getuige
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 comparant, won. Berkel;
z.v.: Maerten Arienss Leeff-
langh
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 comparant
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 getuige
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 getuige
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 comparant, marktschipper;
won. Berkel
Procuratie 1-11-1683 5, no. 33 comparant, won. Berkel
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 getuige
Procuratie 10- 9-1685 5, no. 65 getuige
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 z.v.: Maerten Arienss Leeflangh
en Maertje Pouwels Buijtewegh
 
Leefflangh, Arijaentje Ariens
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Gerrit Arienss Starre-
velt
 
Leefflangh, Arijaentje Cornelis
Testament 2-10-1695 6, no.122 comparante, won. Bergweg in
Hillegersberg;
geh.m. Willem Arienss Broeck-
huijsen
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Teuniss van Al-
phen;
zuster van: Jacob Corneliss Leeff-
langh
 
za. Leeflangh, Betje Maertensdr.
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 dr.v.: Maerten Arienss Leeflangh
en Maertje Pouwels Buijtewegh
 
Leeflangh, David
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Leefflangh, David Abramss
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Leeflangh, Dirck Mighielsz
Testament 25- 1-1721 9, no.133 voogd;
broer van: Trijntje Mighielss
Leeflangh
 
Leeflangh, Jacob
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Leeflangh, Jacob Corneliss
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b broer van: Ariaentje Cornelis
Leeflangh
 
Leeflangh, krn. v. Jacob Corneliss
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b


-155-
 
Leeflangh, Jan Mighielss/Ghiele
Testament 9-12-1714 9, no. 48 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Annitje Ariens de Bruijn
Obligatie 12- 2-1716 9, no. 64
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 voogd;
broer van: za. Maertje Ghiele
Leeflangh
Testament 20- 1-1721 9, no.132 voogd;
broer van: Neeltje Mighielss
Leeflangh
 
Leeflangh, Jochum Michielss
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 comparant;
geh.m. Trijntje Pieters Stolck
 
Leeflangh, Claes Arienss
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 34 comparant
Transportacte 5- 4-1705 8, no. 52 comparant, meerderj. jongman;
won. Berkel;
kleinzoon van: za. Maertje
Claes
 
Leeflangh, Cornelis Adriaenss
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 comparant;
geh.m. Annittje Jacobsdr van
Alphen
 
Leeflangh, Cornelis Davidtss
Procuratie 20- 7-1715 9, no. 56 geh.m. Neeltje Leenderts Wensveen
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 gedetineerde in het rasphuis te
Rotterdam;
geh.m. Neeltje Leenderts Wensveen
 
Leef(f)langh, Maerten Arien(t)ss/Adriaenss
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 getuige
Accoord 1- 5-1673 3, no. 83 comparant
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 vader van: Arij Maertenss Leeff-
langh
Testament 10- 2-1699 7, no. 36 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Maertje Pouwels Buijte-
wegh;
vader van: Arije en za. Betje
Maertens Leeflangh
 
za. Leeflangh, Maertje Ghiele
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 geh.m. Cornelis Janss Tas;
moeder van: Catrijntje en Mighiel
Corneliss Tas;
zuster van: Jan Mighielss Leef-
langh
 
Leefflangh, Michiel Gerritss
Testament 16- 8-1684 5, no. 54 getuige
 
Leeflangh, Neeltje Mighielss
Testament 20- 1-1721 9, no.132 comparante, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Claes Abramss Noorlander;
zuster van: Jan Ghielen Leeflangh
 
Leeflangh, Trijntje Mighielss
Testament 25- 1-1721 9, no.133 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Pieter Jacobss van der
Lindt;
zuster van: Dirck Mighielsz Leef-
langh


-156-
 
Leefflangh, Willem
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 won. Zevenhuizen
 
Leefflang(h), Willem Gerritss
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 arbiter
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14 comparant, arbiter
 
Leefflang(h), Isbrant
Procuratie 31-12-1675 3, no.165 getuige
Procuratie 29-11-1683 5, no. 34 getuige
 
Leef(f)langh, Isbrant Jacobsz
Procuratie 5- 9-1671 3, no. 27 getuige
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 getuige
Procuratie 18-10-1671 3, no. 33 getuige
Testament 19- 1-1672 3, no. 44 getuige
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 getuige
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 getuige
Testament 2- 3-1675 3, no.125
Attestatie 12- 8-1677 3, no.126
Huurconventie 2- 2-1675 3, no.129 getuige
A.v. abdicatie 8- 1-1676 3, no.164 getuige
Transportacte 8- 1-1679 4, no. 1 comparant;
stiefvader van: Arij Janss (van)
Cranendonck
Obligatie 30- 8-1679 4, no. 35 getuige
Procuratie 20-10-1679 4, no. 49 getuige
Testament 21- 5-1680 4, no. 80 getuige
 
Leenden, Gerrit Hendrickss van
Testament 7- 5-1688 5, no.116 getuige
 
Leeuw, Arij Janss van der
Testament 10- 4-1682 4, no.136 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Lijsbet Hendricks Broeck-
hoven;
oom: Jan Arijenss Coppellenaer;
neven: Engel Corneliss van der
Leeuw en Pieter Dirckss Reeuwijck
 
Leeuw, Engel Corneliss van der
Testament 10- 4-1682 4, no.136 voogd, won. buiten Rotterdam;
neef van: Arij Janss van der Leeuw
 
Leeu(w), Jan Janss van der
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 mr. scheepmaker aan de Rotte
Obligatie 25-10-1674 3, no.116
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte onder Hillegersberg
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte onder Hillegersberg
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte onder Hillegersberg
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte
 
Leeuw, Jan Janss van der (de oude)
A. v. voogdij 1- 9-1679 4, no. 37 getuige
 
Leeuw, Jan Janss van der (de jonge)
A. v. voogdij 1- 9-1679 4, no. 37 getuige
 
Leeuw, Jan Pieterss van der
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 comparant


-157-
 
Leeu(w), Cornelis van der
Testament 2- 3-1697 7, no. 6 getuige
Testament 18-12-1697 7, no. 20 getuige
 
Leeu, Maertje Gerrits van der
Testament 31- 1-1693 6, no. 65 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Abraham Pietersz Clapwijck;
moeder van: Pleuntje Abrams
 
Leeuwen, Abraham van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Leeuwen, Andries Corneliss van
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 z.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 z.v.: za. Cornelis van Leeuwen
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 z.v.: za. Cornelis Corneliss
van Leeuwen
Testament 24- 3-1700 7, no. 73 comparant, won. Berkel;
broer van: Jan Cornss van Leeu-
wen
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 zwager van: Cornelis Dirckss
Bleijswijck
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 broer van: Jan Corneliss van
Leeuwen
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 broer van: Jan, Jacob en Rochus
Corneliss van Leeuwen;
zwager van: Cornelis Dirckss
Bleijswijck
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 broer van: Jan, Cornelis en Rocus
Corneliss van Leeuwen
 
Leeuwen, Anna van
A. v. consent 14-11-1707 8, no. 99 geh.m. Jan van Doorne;
moeder van: Cornelia Berghoven
 
Leeuwen, Arij Corneliss van
Obligatie 29- 8-1674 3, no.107
 
Leeuwen, Engel Corneliss van
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45
 
Leeuwen, Gerrit Corneliss van
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 getuige
 
Leeuwen, Ghijsbert van
Obligatie 22-11-1674 3, no.118 won. Den Haag
 
Leeuwen, Jacob van
Procuratie 24-11-1698 7, no. 30 comparant
Procuratie 7-12-1698 7, no. 32 comparant
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 getuige
 
Leeuwen, Jacob Janss van
Obligatie 15-11-1671 3, no. 40 getuige
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 getuige
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 getuige
Testament 30- 8-1680 4, no. 91 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Arijaentje Cornelis van
den Ende


-158-
 
Leeuwen, Jacob Cornelisz van
Transportacte 15- 7-1693 6, no. 80
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 z.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 comparant;
z.v.: za. Cornelis van Leeuwen
en za. Jannitje Rocusdr.
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 broer van: Jan en Rocus Corne-
liss van Leeuwen
Testament 7- 4-1699 7, no. 39 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Cornelis Corneliss
van Leeuwen
Obligatie 12-12-1700 7, no. 91 comparant, won. Berkel
Procuratie 28- 8-1702 7, no.134 z.v.: za. Corns Cornss van Leeu-
wen den ouden
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 comparant;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
 
Leeuwen, Jacobus Pieterss van
Testament 23- 7-1703 8, no. 15 z.v.: Maertje Ariens
 
Leeuwen, Jan van
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no.  7 z.v.: za. Cornelis van Leeuwen
 
Leeuwen, Jan Cornelisz van
Transportacte 4- 5-1692 6, no. 47 getuige
Transportacte 15- 7-1693 6, no. 80
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 voogd;
z.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 comparant, voogd;
z.v.: za. Cornelis Corneliss
van Leeuwen
broer van: Cornelis en Jacob
Corneliss van Leeuwen
Testament 3- 1-1698 7, no. 21 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Arents de Groot
Huurconventie 26- 4-1699 7, no. 40 getuige
Procuratie 28-12-1699 7, no. 63 getuige
Testament 24- 3-1700 7, no. 73 broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 comparant, voogd
Procuratie 30-10-1701 7, no.105 comparant, won. Berkel
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 comparant;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen;
erfgenaam van: za. Cornelis Cor-
neliss van Leeuwen
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 comparant, voogd;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
Procuratie 17-12-1703 8, no. 27 getuige
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant, voogd;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
Testament 26- 3-1713 9, no. 36 getuige
 
Leeuwen, Jan Corneliss van
Testament 21- 8-1721 9, no.137 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtje Ariens Starrevelt;
oom: Pieter Iselendoorn


-159-
 
za. Leeuwen, Jan Pieterss van
Obligatie 21- 5-1670 3, no. 1 geh.m. Leuntge Pietersdr. van
Groenevelt
Legaat 29-10-1673 3, no. 92 geh.m. Leuntje Pieters
Testament 17- 1-1678 3, no.199 geh.m. Leuntje Pietersdr
Testament 20- 9-1680 4, no. 96 getuige
 
Leeuwen, Jan Pieterse van
Testament 19- 4-1720 9, no.118 getuige
 
Leeuwen, Nicolaes van
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 notaris te Leiden
 
Leeuwen, Claes Gerritss van
Quitantie 4-11-1670 3, no. 11 comparant, voogd
 
Leeuwen, Cornelis van
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 comparant, schoolmeester te
Wassenaar;
geh.m. Marritje Dircks Suijt-
broeck
 
Leuwen, Cornelis van
Procuratie 24-11-1698 7, no. 30 comparant
Procuratie 25- 2-1699 7, no. 37 comparant. won. Berkel
Huw. voorw. 25-11-1699 7, no. 60 getuige
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 getuige
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 getuige
 
za. Leeuwen, Cornelis van
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 overl. te Berkel;
wednr. v. Jannitje Rocusdr.;
vader van: Jacob, Cornelis,
Andries, Rocus, Neeltje Corne-
lis van Leeuwen en Jan van
Leeuwen
 
Leeuwen, Cornelis Jansz van
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 getuige
Obligatie 20-10-1697 7, no. 18 comparant, won. Berkel


-160-
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Procuratie 17- 5-1678 3, no.238 getuige
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
vader van: Neeltje, Jan, Jacob,
Cornelis, Rochus en Andries Cor-
neliss van Leeuwen
 
za. Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 vader van: Jan, Andries, Rocus en
Neeltje Cornelis van Leeuwen
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 erfgenaam: Jan Corneliss van
Leeuwen
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van (de oude)
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
 
za. Leeuwen, Corns Cornss van
Procuratie 28- 8-1702 7, no.134 vader van: Cornelis en Jacob Cor-
neliss van Leeuwen
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 voogd;
z.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 comparant;
z.v.: za. Cornelis van Leeuwen
en za. Jannitje Rocusdr.
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 broer van: Jan en Rocus Corneliss
van Leeuwen
Testament 7- 4-1699 7, no. 39 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Jacob Corneliss van
Leeuwen
Procuratie 28- 8-1702 7, no.134 z.v.: za. Corns Cornss van Leeuwen
den ouden
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 comparant, voogd
 
Leeuwen, Cornelis Maertenss van
Testament 10- 8-1720 9, no.122 voogd;
broer van: Lena Maertens van Leeu-
wen
 
Leeuwen, Cornelis Pieterss van
Procuratie 12- 8-1671 3, no. 25 getuige
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 comparant, oud ca. 13 jr.;
won. Achterweg in Hillegersberg
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 getuige
 
Leeuwen, Cors Arentss van
Testament 19- 6-1719 9, no. 93 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Maertje Mighiels van der
Waddingh
 
Leeuwen, Cristiaen Pietersz van
Testament 31- 1-1693 6, no. 65 getuige


-161-
 
Leeuwen, Leendert van
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 pachter van het kluitgeld over
Nieuwerkerk a/d Ijssel
 
Leeuwe(n), Leendert van
Testament 23- 8-1720 9, no.123 voogd, won. Bleiswijk
 
Leeuwen, Leendert Arienss van
Testament 16- 9-1711 9, no. 13 voogd, won. Bleiswijk
 
Leeuwen, Lena Maertens van
Testament 10- 8-1720 9, no.122 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Harmen Grabelss Overgaegh;
zuster van: Cornelis Maertenss van
Leeuwen
 
Leeuwen, Neeltje Cornelis van
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Dirckss Bleijs-
wijck
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 dr.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 geh.m. Cornelis Dirckss Bleijs-
wijck;
dr.v.: za. Cornelis van Leeuwen
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 geh.m. Cornelis Dirckss Bleijs-
wijck;
dr.v.: za. Cornelis Corneliss
van Leeuwen
 
Leeuwen, Pieter Jacobss van
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
 
Leeuwen, Pieter Janss van
Huurconventie 14- 6-1671 3, no. 23 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Legaat 29-10-1673 3, no. 92 z.v.: Leuntje Pieters
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 comparant, won. Berkel
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109
Procuratie 9- 1-1690 6, no. 2
Testament 28- 4-1694 6, no. 98 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Claesje Jaspers;
neef: Cornelis Philipss Cos
 
Leeuwen, Pieter Pleunen van
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 getuige
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88
 
za. Leeuwen, Pieter Pleunen van
Testament 23- 7-1703 8, no. 15 geh.m. Maertje Ariens
 
Leeuwen, wede. v. Pieter Pleunen van
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
 
Leeuwen, Pleun Pieterss van
Testament 23- 7-1703 8, no. 15 z.v.: Maertje Ariens


-162-
 
Leeuwen, Rocus van
Procuratie 6- 5-1697 7, no. 12 comparant
Procuratie 23-10-1697 7, no. 19 geh.m. Maria Cornelisdr. van
Lingen
 
Leeuwen, Roc(h)us Cornelisz van
Testament 7- 4-1693 6, no. 70 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marritje Cornelis van
Inge
Testament 30- 1-1697 7, no. 3 z.v.: Cornelis Corneliss van
Leeuwen
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 z.v.: za. Cornelis van Leeuwen
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 comparant;
z.v.: za. Cornelis Corneliss
van Leeuwen;
broer van: Cornelis en Jacob
Corneliss van Leeuwen
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 comparant;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 comparant;
broer van: Andries Corneliss van
Leeuwen
 
Leeuwen, Sijmon van
Testament 16- 9-1711 9, no. 13 voogd, won. in de voorstad van
Rotterdam
 
Leeuwen, Sijmon Janss van
Testament 7- 9-1684 5, no. 51 getuige
 
Leeuwen, Sijmon Corneliss van
Testament 7-10-1719 9, no.106 voogd
 
Leeuwen, Teunis van
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41 voogd
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 voogd
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 comparant, curator
Procuratie 14- 5-1678 3, no.240 getuige
 
Leeuwen, Trijntje Huijbreghts van
Testament 9- 1-1707 8, no. 84 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Janss van Swieten
 
Leeuwen, Willem Arienss van
Transportacte 2-12-1691 6, no. 34 getuige
 
Leeuwenhoeck, Adriaen
A. v. voogdij 17- 3-1723 9, no.156 notaris
 
Leeuwerschilt, Dirck Mesen
Testament 1-12-1674 3, no.121 comparant, won. Zouteveen;
geh.m. Marritje Schrevels Ver-
sijde
 
za. Leeuwerschilt, Dirck Mesen
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 geh.m. Marritje Schrevels Ver-
sijde
 
Leeuwerschilt, Cornelis Dirckss
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82
 
Tleeutje, Arij Arienss
Procuratie 29-11-1683 5, no. 34 comparant, won. Den Hoorn onder
Zegwaart


-163-
 
’t Leeutje/Tleeutje, Cornelis Arienss
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 comparant, kerkdienaar van de
Remonstrantse gemeente te Berkel
Testament 2- 9-1679 4, no. 40 inwoning van: Jan Janss van den
Ende
Testament 14-12-1701 7, no.111
Huw. voorw. 3-11-1703 8, no. 24 getuige
 
Le Fout
zie: Mefout
 
Lelij, Arent van der
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
za. Lelij, Hendrick de
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
 
Lelij, Heijndrick Janss (de)
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 getuige
Obligatie 14- 6-1671 3, no. 22
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63
 
za. Lelij, Hendrick Jans
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
A. v. consent 7- 5-1706 8, no. 76
 
Lelij, Maghdaleentje Poulus (de)
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 geh.m. Sijbrant Ghijsen van der
Marck
Testament 2- 1-1690 6, no. 1 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Sijbrant Ghijsen van der
Marck;
moeder van: Trijntje Sijbrants
van der Marck
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 comparante, won. Berkel;
wede. v. Sijbrandt Ghijsen van
der Marck;
schoonmoeder van: Cornelis van
der Voort
 
Lelij, Poulus van der
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Lelijvelt, Aeltje Willems
Testament 3- 7-1711 9, no. 12
 
Lelijvelt, Arent Corneliss
Obligatie 1- 2-1702 7, no.115 comparant, won. Stompwijk
Testament 24- 2-1723 9, no.155 voogd;
broer van: Jorijntje Cornelis
Lelivelt
 
Lelivelt, Jorijntje Cornelis
Testament 24- 2-1723 9, no.155 comparante, won. Berkel;
geh.m. Govert Arienss van der
Meer;
zuster van: Arent Corneliss Le-
livelt
 
Lelivelt, Lijsbet Dircks
A. v. voogdij 18- 3-1720 9, no.113 comparante;
geh.m. Andries Pieterss Croon
 
Lelijvelt, Maertje Willems
Testament 3- 7-1711 9, no. 12


-164-
 
Lelivelt, Pietertje Reijnen
A. v. voogdij 11-11-1720 9, no.128 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Gerrit Dirckss Heijdra;
oom: Jan Janss Ham
 
Lenen, Gerrit Hendrickss van
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 geh.m. Crijntje Jans Backer
 
Lepla, Robbrecht
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107 comparant, heer van De Tempel
 
Leuijendijck
zie: Luijendijck
 
Leijden, Ghijsbertus van der
Procuratie 22- 1-1673 3, no. 70 procureur te Leerdam
Procuratie 4- 3-1673 3, no. 74 procureur te Leerdam
 
Leijerdorp, Cornelis Tymonss van
Accoord 1- 5-1673 3, no. 83
 
 
Leijerdorp, Tijmon Dirckss van
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 getuige
 
Liender, Paulus van
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 notaris te Utrecht
 
Lindt, Grietje Pieters van der
Testament 25- 5-1699 7, no. 46 comparante, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Lourus Dirckss Overgaeuw
 
Lint, Jacob Pieterss van der
Testament 13- 8-1677 3, no.219 getuige
 
Lindt, Cornelis Jacobss van der
Testament 25- 1-1721 9, no.133 voogd;
broer van: Pieter Jacobss van
der Lindt
 
Lindt, Pieter Jacobss van der
Testament 25- 1-1721 9, no.133 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Trijntje Mighielss Leef-
langh;
broer van: Cornelis Jacobss van
der Lindt
 
Linde, Teunis Prss. van der
Huw. voorw. 9-11-1699 7, no. 58 comparant, won. Lekkerland;
wednr. v. Annitje Claes van der
Windt;
bruidegom van: Neeltje Ariens de
Bruijn
 
Linde, Willem Willemss van der
Testament 29- 9-1719 9, no.105 voogd;
zwager van: Maertje Jans van der
Ende
 
Lingen, Maria Cornelisdr. van
Procuratie 23-10-1697 7, no. 19 comparante;
geh.m. Rocus van Leeuwen


-165-
 
Linschoten, Willem Arentss van
Attestatie 14- 7-1670 3, no. 2 getuige
 
Lint, van der
zie: Lind, van der
 
Listige, Pietertje Jans
Testament 8- 6-1709 8, no.126 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Dirck Davidtss Berckel;
moeder van: Willem en Cornelis
Dirckss Berckel
 
Lobbe, Ariaentje
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
za. Lodensteijn, ..........
Procuratie 17- 7-1676 3, no.168 burgemeester
 
Loghum, Jan Janss van
Testament 7- 9-1708 8, no.113 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Ariaentje Cornelis Noor-
dermeer;
zwager: Thijs Thomass van Hamont
 
Lochum, Maria Jans van
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 won. Poeldijk;
wede. v. Arije Corneliss van der
Meer
 
Lom, Johannis van
Procuratie 24-11-1698 7, no. 31 comparant
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 glazenmaker
 
Loquet, Willem Pietersz
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10
 
Lughtenburgh, Jannitje Bastiaens
Testament 20-12-1715 9, no. 61 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Vranck Corneliss Valck-
oogh
 
Leuijendijck, Jan Arienss
Procuratie 4-10-1697 7, no. 17 getuige
 
 
Maerlevelt, Bastiaen Corneliss
Procuratie 23-12-1676 3, no.195 comparant, won. Hoogeveen
 
Maerlevelt, Gerrit Sieren
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 voogd;
broer van: za. Pieter Sieren
Maerlevelt
 
za. Maerlevelt, Pieter Sieren
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 geh.m. Jannitje Pieters Roden-
rijs;
broer van: Gerrit Sieren Maer-
levelt
 
Maetje, Trijntje Pieters
Testament 17- 7-1722 9, no.148 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Crijnen Hogeveen;
schoonzuster van: Pieter Gerritss
de Jongh
 
Manne, Huijbert/Huijbrecht
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150


-166-
 
Manneke, Ghillis
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Mannicke, wede. v. Ghillis
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Marel, Reijer Pieterss van der
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 getuige
 
Marck, Ariaentje Sijbrants van der
Testament 6- 9-1709 8, no.132 zuster van: Jannitje Sijbrants
van der Marck
 
Marck, Ghijs Janss van der
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 comparant, borg
 
Marck, Jan Sijbrantss van der
Testament 6- 9-1709 8, no.132 voogd;
broer van: Jannitje Sijbrants
van der Marck
 
Marck, Jannitje Sijbrants van der
Testament 6- 9-1709 8, no.132 comparante, won. Berkel;
geh.m. Willem Arienss Ridder;
zuster van: Poulus, Jan, Trijn-
tje, Ariaentje en za. Marijtje
Sijbrants van der Marck
 
za. Marck, Marijtje Sijbrants van der
Testament 6- 9-1709 8, no.132 zuster van: Jannitje Sijbrants
van der Marck
 
za. Marck, krn. v. Marijtje Sijbrants van der
Testament 6- 9-1709 8, no.132
 
Marck, Neeltje Ghijsen van der
A. v. voogdij 10- 9-1704 8, no. 37 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Reijer Arienss van der
Touw
 
Marck, Poulus van der
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 voogd;
zwager van: Arije Janss Bon
 
Mark, Paulus/Poulus Zij-/Sijbrantss van der
Procuratie 6- 6-1683 5, no. 19 comparant
Testament 6- 9-1709 8, no.132 broer van: Jannitje Sijbrants
van der Marck
 
Marcq/Marck, Sijbrant Ghijsen van der
Obligatie 1- 5-1671 3, no. 16 won. Noordeinde van Berkel
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 comparant
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 comparant;
geh.m. Maghdeleentje Poulus Lelij
Testament 2- 1-1690 6, no. 1 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Maghdaleentje Pouwels de
Lelij;
vader van: Trijntje Sijbrants
van der Marck
 
za. Marck, Sijbrant Ghijsen van der
A. v. consent 7- 5-1706 8, no. 76 geh.m. Magdeleentje Pouwels
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 geh.m. Maghdaleentje Pouwels de
Lely


-167-
 
Marck, Trijntje Sijbrants van der
Testament 2- 1-1690 6, no. 1 dr.v.: Sijbrant Ghijsen van der
Marck en Maghdaleentje Pouwels
de Lelij
Testament 14- 9-1704 8, no. 39 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Janss Bon
Testament 6- 9-1709 8, no.132 zuster van: Jannitje Sijbrants
van der Marck
 
Martschipper, Gooltje Jansdr.
Testament 5- 5-1697 7, no. 11 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Leendert Arienss de
Bruijn
 
za. Maetroos, Annitje Ariens
Testament 23- 7-1703 8, no. 15 zuster van: Maertje Ariens
 
Maetroos, Arij Jacobsz
Codicil 13- 7-1675 3, no.144
 
Maetroos, Jaepje Ariens
Testament 14-12-1701 7, no.111 geh.m. Gerrit Janss van den Ende
 
Maetroos, wede. v. Jacob Teuniss
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Maetroos, Maertje Ariens
Testament 14-12-1701 7, no.111
 
Matse, Anna Leenderts
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 comparante, won. Laag-Rotte;
geh.m. Jan Corneliss Versijde;
zuster van: Cornelis Leendertss
Matse
 
Matse, Cornelis Leendertss
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 voogd;
broer van: Anna Leenderts Matse
 
Meel, Lambert van
Procuratie 7- 3-1696 6, no.131
 
Meer, Claes Claess bij de (zie ook: Oostermeer, Claes Claess)
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98 comparant, won. Berkel
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 comparant
Testament 12- 6-1710 8, no.140 voogd;
zwager van: Cornelis Janss Hogen-
boom
 
Meer, Adriaen van der
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 comparant;
notaris en procureur te Schiedam
 
za. Meer, Arije Corneliss van der
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 geh.m. Maria Jans van Lochum
 
Meer, Arije Mesen van der
Testament 6- 3-1685 5, no. 60 comparant, won. Berkel;
geh.m. Grietje Cornelis Boscoper
Testament 25- 6-1687 5, no.112 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annetje Wouters Pontanus
Testament 16-11-1699 7, no. 59
Testament 21-12-1702 7, no.143 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Annetje Wouters Verheul
Testament 19-12-1727 9, no.168 getuige


-168-
 
Meer, Beatris Burger van der
Testament 10- 4-1718 9, no. 84 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Claesz Vlas
 
Meer, Dirck Lourusse van der
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 comparant;
z.v.: za. Louris Willemsz van dr.
Meer en Tryntje Dircks
 
Meer, Gabriel Crijnen van der
A. v. voogdij 3-12-1702 7, no.142 voogd;
oom: Cornelis Arienss Roscam
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 getuige
Testament 16- 9-1712 9, no. 29 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Gangerts Vermeer
 
Meer, Gerrit Huijgen van der
Procuratie 22- 2-1673 3, no. 73 getuige
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 getuige
 
Meer, Govert Arienss van der
Testament 24- 2-1723 9, no.155 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jorijntje Cornelis Leli-
velt
 
Meer, Huijch Willemss van der
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 smid, won. Overschie
 
Meer, Jan Janss van der
zie: Vermeer, Jan Janss
 
Meer, Joost Ghilliss van der
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 getuige
 
Meer, Cornelis/Kornelis van der
Procuratie 6- 6-1683 5, no. 19 getuige
A. v. approb. 7- 6-1683 5, no. 20 getuige
Procuratie 12- 9-1683 5, no. 30 getuige
 
Meer, Cornelis Mesen van der
Obligatie 24- 1-1722 9, no.143 getuige
 
Meer, Cornelis Nanninghss van der
Testament 11-12-1720 9, no.130 getuige
 
Meer, Cornelis Pieterss van der
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3 comparant, toeziend voogd
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 comparant;
behuwdoom: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 comparant;
neef van: de krn. v. Arije Cor-
neliss Jongebroer
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 voogd
 
za. Meer, Louris Willemsz van dr.
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 geh.m. Tryntje Dircks;
vader van: Dirck, Maritjen, Lijs-
beth, Willem en Maritjen Louris
van der Meer
 
Meer, Lijsbeth Loures van der
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 comparante;
dr.v.: za. Louris Willemsz van dr.
Meer


-169-
 
Meer, Marijtje Jans van der
Testament 22- 9-1713 9, no. 40a comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Jan Janss Bien
 
Meer, Maertje Cornelis van der
Testament 19- 4-1720 9, no.118 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Pieter Claess van der
Craen
 
Meer, Maritjen Loures van der
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 comparante;
dr.v.: za. Louris Willemsz van dr.
Meer en Tryntje Dircks
 
Meer, Maritjen Louris van der
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 geh.m. Huijch Willemss Seeuw;
dr.v.: za. Louris Willemsz van dr.
Meer
 
Meer, Melt Lenertse van der
Procuratie 28-12-1699 7, no. 62 comparant, won. Stompwijk;
erfgenaam van: za. Jacob Cro-
neveen
Procuratie 28-12-1699 7, no. 63
 
Meer, Pieter Gilliss van der
Procuratie 8-11-1688 5, no.126 comparant, won. Schoonderloo
 
Meer, Willem Dingenaerss van der
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 comparant, won. Overschie
 
Meer, Willem Lourisse van dr.
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 comparant;
z.v.: za. Louris Willemsz van dr.
Meer
 
za. Meerman, Aelbrecht
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
 
Meester, Jan
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 procureur


-170-
 
Meesters, ........
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 notaris te Rotterdam
 
Meesters, Dirck
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 procureur
Obligatie 25-10-1674 3, no.116 procureur
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 procureur
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 procureur
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 procureur
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 procureur
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 procureur
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 procureur
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 procureur voor Schieland
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 procureur
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 procureur van Schieland
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur van Schieland
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 procureur
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 procureur
Obligatie 21- 3-1678 3, no.234 procureur
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 procureur
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 procureur
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 procureur
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 procureur
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 procureur
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 procureur
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 procureur
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 procureur
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 procureur
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 procureur
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 procureur
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 procureur
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 procureur
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 procureur
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 procureur
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 procureur
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis procureur
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 procureur
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 procureur
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 procureur
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 procureur
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 procureur
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 procureur
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 procureur
Obligatie 20-10-1686 5, no. 89 procureur
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 procureur
Obligatie 3- 8-1687 5, no.104 procureur
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 procureur
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 procureur
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 procureur
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 procureur
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 procureur
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 procureur
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 procureur
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 procureur
Obligatie 11-12-1689 5, no.141 procureur
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 procureur
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 procureur
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 procureur
Obligatie 7- 7-1692 6, no. 52 procureur
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 procureur


-171-
 
Mefout/Le Fout, Jan Claess
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57 getuige
 
Mens, de
zie: Lamens
 
Merwen, F. v.
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 impostmeester van de turf
 
za. Mesch, Elisabeth Franss
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 overl. te Delft;
wede. v. Cornelis van der Burch;
moeder van: Christiaen, Helena,
Cornelis, Elisabet, Marija en
Margareta van der Burch
 
Meulenaar
zie: Molenaar
 
Meurs, Arij Amen van
Testament 25-11-1718 9, no. 88 voogd;
zwager van: Pietertje Ariens van
Rijn
 
Meurs, Pieter Corneliss
Testament 16-11-1699 7, no. 59 getuige
Testament 22-12-1705 8, no. 65 comparant, won. Berkel;
geh.m. Ariaentje Willems Cranen-
donck
 
Meij, van der
zie: Mij, van der
 
Meijde, Arie Arentss van der
Testament 9-12-1705 8, no. 63 neef van: Maertje Cornelis van
den Bergh
 
Meijde, Arent Leendertsz van der
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 comparant
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 voogd
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 comparant, won. Berkel
Testament 9-12-1705 8, no. 63 neef van: Maertje Cornelis van
den Bergh
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Ariaantje Ariens van den
Bergh
 
Meijde, Arij Michielss van der
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 20
 
Meijde, Jan Leendertss van der
A. v. voogdij 19- 5-1678 3, no.241 comparant, voogd;
z.v.: Aechje Jans
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 comparant, voogd
Testament 13- 5-1696 6, no.135 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Fijtge Dircks van Oosten
 
Meijde, Cornelis Adriaenss/Arienss van der
Huurconventie 14- 6-1671 3, no. 23
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
 
Meijde, Cornelis Leendertss van der
Testament 28- 2-1672 3, no. 68 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Gerritsdr.
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 voogd


-172-
 
Meijde, Marritje Ariens van der
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 23 comparante;
wede. v. Cornelis Arienss van
Vliedt
 
Meijde, Michiel Leendertss van der
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 voogd
 
Meije, Leendert van der
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
 
Meijnevelt, Frans Janss
Obligatie 24- 9-1695 6, no.121 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
A. v. voogdij 4- 7-1702 7, no.131 getuige
 
Meister, Mees Pieterss
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtje Cornelis van der
Voort;
broer van: Sijmon Pieterss Meister
 
Meister, Sijmon Pieterss
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 voogd;
broer van: Mees Pieterss Meister
 
Mei(j)sterus, N.
Obligatie 1-11-1699 7, no. 56 procureur
Obligatie 19- 2-1700 7, no. 68 procureur
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 procureur voor het Hof van Schie-
land
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 procureur voor het Hof van Schie-
land
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 procureur voor het Hof van Schie-
land
 
Middelhuijse, Arije Schrevelsz
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71
Testament 19- 4-1693 6, no. 72 voogd, won. Schiedam;
zwager van: Marijtje Cornelis
van Rodenrijs
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 comparant, won. Schiedam;
erfgenaam van: za. Maria Cornelis
van Rodenrijs
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91
Huw. voorw. 3- 3-1696 6, no.130 voogd, won. Schiedam;
zwager van: Pieter Stevenss Wes-
termeer


-173-
 
Mierboom, Adriaen
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 procureur
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 procureur
 
Mierboom, N.
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 procureur
 
Mierboom, Jacob
Obligatie 21- 5-1670 3, no. 1 procureur voor het Hof van Justi-
­tie
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76 procureur
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 procureur
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 procureur
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 procureur
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 procureur
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 procureur
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 1- 8-1676 3, no.178 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 5- 9-1677 3, no.218 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 procureur
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 procureur
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 procureur
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 23- 1-1679 4, no. 3 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 procureur voor het Hof van Holland
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur voor het Hof van Holland
Compromis 27-12-1682 4, no.152 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis procureur voor het Hof van Hol-
land
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 procureur voor het Hof van Holland


-174-
 
Miledonck, Hanscracht
Huurconventie 15- 9-1674 3, no.111 baron de Milendonck, heer van De
Tempel
 
Millert, Willem Van
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 rentmeester
 
Mol, Huijch Janss
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 voogd
 
Molenaer, Arije
Testament 14-12-1701 7, no.111
 
Meulenaer, Arije Willemsz
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparant;
geh.m. Marritje Mighiele de Cnecht
 
Molenaer, Claes Arienss
Testament 7- 6-1705 8, no. 56 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtje Jacobs Swemkoop
 
za. Molenaer, Leendert Dirckss
Procuratie 21-11-1677 3, no.210 geh.m. Geertje Ariensdr
 
Molenaer, Maerte Pieterss
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 comparant;
geh.m. Geertje Cornelis Sijdeman
 
Molenaer, Pieter Jacobss
Testament 19-12-1695 6, no.127 getuige
 
za. Molewegh, Claesje Cornelis
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 overl. te Zegwaart;
geh.m. Pieter Jacobss Clock
 
za. Molewegh, Cornelis Crijnen
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 geh.m. za. Jannitje Pieters
Berckel
 
Moot, Ary Corneliss
Procuratie 3-12-1677 3, no.209 herbergier te Pijnacker
 
Morael, Pieter Corneliss
Procuratie 5- 5-1684 5, no. 47 geh.m. Maertje Arents Groenewegen
 
Most, Jan Corss van der
Testament 26-10-1700 7, no. 89 voogd, won. aan de Oudedijk onder
Kralingen
 
Mosterdijck, dhr.
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10


-175-
 
Mulder/Muller, Jan (de oude)
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 getuige
Testament 1- 9-1719 9, no. 99 getuige
Procuratie 19- 4-1720 9, no.117 getuige
Testament 23- 7-1720 9, no.120 getuige
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 getuige
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136 getuige
Obligatie 24- 1-1722 9, no.143 getuige
Testament 17- 7-1722 9, no.148 getuige
Testament 20-10-1722 9, no.149 getuige
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 getuige
Testament 11- 6-1723 9, no.158 getuige
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.160 getuige
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.161 getuige
Testament 16- 3-1724 9, no.164 getuige
 
Mulder/Muller, Jan Janss
Procuratie 28- 4-1704 8, no. 29 comparant
Obligatie 13- 2-1705 8, no. 46 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Ariaantje Jans Berckel
Testament 21- 3-1717 9, no. 78 getuige
Testament 1- 9-1719 9, no. 99 getuige
Testament 20-11-1720 9, no.129 getuige
A. v. voogdij 17- 3-1723 9, no.156 getuige
Testament 19- 3-1723 9, no.157 getuige
 
Muller/Mulder, Jan (de jonge)
Testament 11- 6-1723 9, no.158 getuige
 
Mull(d)er, Jan Janss (= de jonge)
A. v. voogdij 17- 3-1723 9, no.156 getuige
 
Muller, Jan
zie: Mulder, Jan
 
Munnick, Aeltje Ariens
Testament 2- 9-1701 7, no.101 zuster van: Maertje Ariens Mun-
nick
Testament 16-12-1704 8, no. 41 zuster van: Maertje Ariens Mun-
nick
 
Munnick, Johannis
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125
 
Munnick, Johannis Ariens
Testament 16-12-1704 8, no. 41 broer van: Maertje Ariens Munnick
Testament 12- 9-1706 8, no. 79 getuige
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 getuige
 

Munnick, Maertje Ariens
Testament 2- 9-1701 7, no.101 comparante, won. Berkel;
bejaarde dochter;
zuster van: Aeltje Ariens Mun-
nick;
tante van: Jannitje Everts
Testament 16-12-1704 8, no. 41 comparante, bejaarde dochter;
won. Berkel;
zuster van: Johannis en Aeltje
Ariens Munnick;
tante van: Jannitje Everdts en
Pietertje Pieters Munnick
 
Munnick, Pietertje Pieters (van der)
Testament 16-12-1704 8, no. 41 tante: Maertje Ariens Munnick
Testament 13- 3-1717 9, no. 77 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Willem Joriss Heijker;
eerder wede. v. Jan Pieterss van
der Arent


  -176-
 
Mij, Arije Alewijnss van der
Obligatie 28-11-1701 7, no.106 comparant, won. Ommoord onder
Hillegersberg
 
Meij, Hendr. van der
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Mij, Ingetje Cornelis van der
Testament 21- 6-1699 7, no. 48 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Corss Buijtewegh;
dr.v.: Maertje Ariens Evenblij
 
Mij, Cornelis van der
Testament 26- 9-1719 9, no.104 getuige
 
Mij, Cornelis Janss van der
Testament 8-10-1720 9, no.127 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Lijsbet Pieters Groenewegen;
broer van: Pieter Janss van der Mij
 
Mij, Pieter Janss van der
Testament 8-10-1720 9, no.127 voogd;
broer van: Cornelis Janss van der
Mij

Naerden, wede. v. Arent van
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Naghtegael, Cornelis Claess
Testament 25- 8-1703 8, no. 17 comparant, won. aan de Rotte on-
der Hillegersberg;
geh.m. Geertje Cornelis Vermeulen;
zwager: Willem Corneliss Bos
 
Nederhoff, J.
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Neeff, Reinier de
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 notaris te Den Briel
 
Necker, ...... de
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 secretaris
 
Necker, Anna de
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 comparante, won. Berkel;
voogdes;
geh.m. Sijmon Jodocus Cruijger;
eerder wede. v. Anthonij van der
Berck;
moeder van: Johannes van der Berck
 
Necker(e), Johan/Jan de
Procuratie 24- 1-1689 5, no.127
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Procuratie 31-12-1696 6, no.142 comparant, won. Berkel
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 comparant
Procuratie 30- 1-1700 7, no. 65 getuige
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 getuige
Procuratie 23- 8-1700 7, no. 83 comparant
Procuratie 2- 5-1702 7, no.128 secretaris van Berkel;
getuige
 
Necker, Cornelia de
Testament 10- 5-1707 8, no. 94 comparante, won. Berkel;
geh.m. Thomas van Polanen


-177-
 
Neranis, Theophelus
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70
 
Nes, Johan van
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
za. Nes, Jan van
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 11 vice-admiraal van Holland en
West-Friesland
 
Nes, Leendert Dirckss van
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 comparant, won. Bergschenhoek
Transportacte 21- 5-1684 5, no. 50 won. Bergschenhoek
 
Nierop, ....... van
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 procureur
 
za. Nierop, Dirck van
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117


-178-
Nierop, Jacob van
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200 getuige
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 getuige
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 22 getuige
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 getuige
Procuratie 14- 8-1679 4, no. 31 getuige
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 getuige
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69 getuige
Procuratie 15- 4-1680 4, no. 76 getuige
Procuratie 15- 4-1680 4, no. 77 getuige
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 getuige
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 getuige
Procuratie 9- 9-1680 4, no. 94 getuige
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 getuige
Procuratie 8- 3-1681 4, no.114 getuige
A. v. repud. 21- 4-1682 4, no.137 getuige
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 getuige
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 getuige
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 getuige
Procuratie 22- 3-1683 5, no. 9 getuige
Attestatie 19- 4-1683 5, no. 15 getuige
Transportacte 20- 4-1683 5, no. 16 getuige
Procuratie 20- 4-1683 5, no. 17 getuige
Procuratie 11- 7-1683 5, no. 24 getuige
Procuratie 17- 7-1683 5, no. 26 getuige
Testament 17-10-1683 5, no. 31 getuige
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 getuige
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 getuige
Procuratie 8- 2-1684 5, no. 40 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 getuige
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 getuige
Transportacte 21- 5-1684 5, no. 50 getuige
Testament 10-12-1684 5, no. 53 getuige
Procuratie 10- 9-1685 5, no. 65 getuige
Procuratie 23- 9-1685 5, no. 67 zwager van: Corns Janss Stompwijck
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 getuige
Testament 16- 9-1685 5, no. 72 getuige
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 procureur
A. v. voogdij 25- 2-1686 5, no. 80 getuige
Procuratie 9- 6-1686 5, no. 83 getuige
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 getuige
Obligatie 20-10-1686 5, no. 89 getuige
Testament 2- 2-1687 5, no. 92 getuige
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 getuige
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 procureur
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 getuige
Obligatie 3- 8-1687 5, no.104 getuige
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 getuige
Procuratie 17-11-1687 5, no.113 getuige
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 procureur
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 procureur
Procuratie 27- 3-1689 5, no.125 getuige
Procuratie 8-11-1688 5, no.126 getuige
Procuratie 24- 1-1689 5, no.127 getuige
Obligatie 21- 3-1689 5, no.130 procureur
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 getuige
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 getuige
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 getuige
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 getuige
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 procureur
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 getuige
Obligatie 1- 3-1690 6, no. 5 getuige
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 getuige
Obligatie 11- 4-1691 6, no. 15 procureur ten plattelande
Procuratie 21- 4-1692 6, no. 46 getuige
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 getuige
Procuratie 22- 9-1693 6, no. 86 comparant, won. Berkel
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 procureur ten plattelande


-179-
 
Nierop, Jacob Joosten van
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8 comparant, won. Berkel
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 getuige
Procuratie 6-11-1671 3, no. 36 won. Berkel
A. v. auctor. 9-11-1671 3, no. 38 comparant
Testament 7- 2-1672 3, no. 48 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Philipsdr. van
der Willick
Attestatie 29- 4-1672 3, no. 54 getuige
Huurconventie 27- 9-1672 3, no. 67 getuige
Transportacte 17- 5-1674 3, no.101 comparant, conducteur van de
legerwagens van het Gemene land
Attestatie 26-11-1674 3, no.119 comparant, won. Berkel
Attestatie 26- 3-1675 3, no.134 getuige
Testament 14-11-1676 3, no.169 getuige
Testament 21- 2-1677 3, no.187 getuige
Testament 21- 2-1677 3, no.188 getuige
Procuratie 5-12-1677 3, no.207 getuige
Procuratie 5-12-1677 3, no.208 getuige
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 getuige
Testament 30- 5-1677 3, no.230 getuige
Procuratie 21- 3-1678 3, no.232 getuige
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236 procureur ten plattelande
Procuratie 6- 6-1678  3, no.244 procureur ten plattelande
Obligatie 29- 6-1678 3, no.246 getuige
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 getuige
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257 comparant, won. Berkel
Transportacte 8- 1-1679 4, no. 1 getuige
Procuratie 5-12-1677 4, no. 13 getuige
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 getuige
Substitutie 27- 6-1679 4, no. 25 getuige
Procuratie 20-10-1679 4, no. 49 getuige
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53 getuige
Procuratie 4-12-1679 4, no. 57 procureur ten plattelande
Procuratie 17- 1-1680 4, no. 61 getuige
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 getuige
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 procureur ten plattelande;
getuige
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 getuige
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 71 procureur ten plattelande
Procuratie 26- 8-1680 4, no. 90 getuige
Testament 30- 8-1680 4, no. 91 getuige
Procuratie 16- 2-1681 4, no.111 getuige
Procuratie 8- 6-1681 4, no.124 getuige
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 getuige
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 comparant
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 getuige
Procuratie 5- 5-1684 5, no. 47 getuige
Testament 13- 5-1684 5, no. 48 getuige
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis getuige
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 getuige
 
Nierop, Jan van
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 pachter op de impost van wijn en
bier over Delfland
 
Nierop, Joost Jacobss van
Procuratie 12- 8-1671 3, no. 25
Staat en Inv. 30- 5-1674 3, no.103 comparant
Procuratie 3-12-1676 3, no.197
 
Nierop, Claes Joosten van
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 borg


-180-
 
Nierop, Maghteltje Jans van
Testament 19- 6-1707 8, no. 98 comparante, won. Berkel;
geh.m. Dirck Leendertss van der
Hoeven
 
Nierop, Philps/Philips van
Procuratie 9- 6-1686 5, no. 83 getuige
Procuratie 1- 6-1687 5, no. 99 getuige
Koopacte 8- 8-1688 5, no.122 getuige
Procuratie 8-11-1688 5, no.126 getuige
Procuratie 18-10-1690 6, no. 11 getuige
Procuratie 16-12-1691 6, no. 37 getuige
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 getuige
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 procureur
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 procureur ten plattelande
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 procureur
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 procureur ten plattelande
Procuratie 24-10-1695 6, no.124 procureur, won. Hillegersberg
Procuratie 6-11-1695 6, no.125 getuige
Obligatie 18- 6-1696 6, no.136 procureur
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 procureur ten plattelande
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 procureur ten plattelande
Procuratie 26-10-1699 7, no. 54 getuige
Procuratie 26-10-1699 7, no. 55 procureur
Procuratie 30- 1-1700 7, no. 65 procureur
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 procureur ten plattelande
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 procureur ten plattelande
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 procureur ten plattelande
Obligatie 12-12-1700 7, no. 91 procureur te Berkel
Obligatie 28-11-1701 7, no.106 procureur ten plattelande
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 procureur ten plattelande
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 procureur ten plattelande
 
za. Nierop, Philips van
Procuratie 24- 9-1703 8, no. 22 geh.m. Aeltje Claes van der
Willigh
 
Nierop, Philips Jacobss van
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis getuige
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 getuige
 
Nierop, Trijntje Joosten van
A. v. renunt. 1-12-1716 9, no. 74 comparante;
wede. v. Cornelis Janss Stompwijck
 
Nieuweveen, Claes Sijmonss
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
 
Nieuweveen, Maerten Pieterss
Procuratie 3- 5-1700 7, no. 75 comparant, won. Pijnacker
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 smid te Pijnacker
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 mr. smid
 
Nieuwe(r)veen, Catrina Jans
Testament 10- 9-1687 5, no.108 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Arienss Berckel
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 comparante;
wede. v. Cornelis Arienss Berckel;
moeder van: Jan en Arij Corneliss
Berckel;
neven: Jan Janss Lanslot en Gerrit
Corneliss van Oosten


-181-
 
Noort, Arije van
Procuratie 23-10-1697 7, no. 19 getuige
 
Noort, Arij Arienss van
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 oud 16 jr.;
z.v.: za. Adriaen Jacobss van
Noort en Grietje Ariens Croneveen
Testament 21- 8-1694 6, no.107 comparant, won. Berkel;
geh.m. Lijsbet Jansdr van Wijck
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 getuige
Testament 5- 5-1697 7, no. 11 getuige
 
Noort, Adriaen/Arij Jacobss van
Attestatie 9-11-1671 3, no. 37 getuige
Testament 27- 6-1672 3, no. 60 comparant, won. Berkel;
geh.m. Grietje Adriaens Crone-
veen
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 comparant
Testament 13-12-1676 3, no.196 getuige
Codicil 28-11-1676 3, no.198 getuige
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 getuige
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 voogd;
behuwdneef van: Grietje Huijgen
van der Scheer
 
za. Noort, Arij/Adriaen Jacobss van
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 timmerman
Testament 16- 9-1680 4, no. 95 geh.m. Grietje Ariens Croneveen
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 mr. timmerman te Berkel;
geh.m. Grietje Ariens Croneveen
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 mr. timmerman te Berkel;
geh.m. Grietje Ariens Croneveen;
moeder van: Arij, Cornelis, Ja-
cobus en Adriana Ariens van Noort
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 geh.m. za. Grietje Ariens Crone-
veen
 
Noort, wede. v. Arij Jacobss van
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
 
Noort, Adriana Arienss van
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 oud 4 jr.;
dr.v.: za. Adriaen Jacobss van
Noort en Grietje Ariens Crone-
veen
 
Noort, Franck Gerritss van
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 comparant;
geh.m. Marritje Stevens Westermeer;
schoonzoon van: za. Steven Jans
en za. Neeltje Jans Palesteijn
 
Noort, Hendrick Claesz van
Transportacte 20- 5-1690 6, no. 8 getuige


-182-
 
Noort, Jacob van
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 ontvanger van de gemeenlands mid-
delen over het kwartier Rotterdam
 
Noort, Jacob Arentss van
Attestatie 26-10-1671 3, no. 34 comparant, timmerman;
won. Berkel
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41
 
Noort, Jacob Adriaensz van
Testament 12- 2-1675 3, no.124 comparant;
geh.m. Trijntje Claesdr Romeijn;
vader van: Maritje de Oude en Ma-
ritje Jacobsdr de Jonge
 
Noort, Jacobus Arienss van
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 oud 7 jr.;
z.v.: za. Adriaen Jacobss van
Noort en Grietje Ariens Crone-
veen
 
Noort, Cornelis Arienss van
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 oud 12 jr.;
z.v.: za. Adriaen Jacobss van
Noort en Grietje Ariens Crone-
veen
 
(Noort), Maritje Jacobs (de Oude)
Testament 12- 2-1675 3, no.124 ongehuwd;
dr.v. Jacob Adriaensz van Noort en
Trijntje Claesdr Romeijn
 
(Noort), Maritje Jacobsdr (de Jonge)
Testament 12- 2-1675 3, no.124 ongehuwd;
dr.v. Jacob Adriaensz van Noort en
Trijntje Claesdr Romeijn
 
Noort, Pieter Arienss van
Testament 9- 2-1722 9, no.144 getuige
 
Noort, Pieter Jacobss van
Procuratie 28-12-1699 7, no. 63 comparant
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 comparant, won. Overschie;
geh.m. Ingetje Claes Seun
 
Noorden, Engel van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Noorden, Gerrit Louriss van
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 ex.-test.
 
Noorden, Cornelis Janss van
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
 
Noordermeer, Ariaentje Cornelis
Testament 7- 9-1708 8, no.113 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Jan Janss van Loghum;
zuster van: Cornelis Corneliss
Noordermeer
 
Noordermeer, Bastiaen
Obligatie 9- 4-1713 9, no. 37 getuige
 
Noordermeer, Bastiaen Cornelisse
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 getuige
Testament 12- 9-1706 8, no. 79 comparant, won. Berkel;
geh.m. Grietje Maertens van
Oosten


-183-
 
Noordermeer, Dirck Leendertss
A. v. voogdij 12- 5-1707 8, no. 95 getuige
Testament 14- 1-1720 9, no.111 comparant, won. Berkel;
geh.m. Raghel Claess van der
Juijst;
z.v.: Leendert Noordermeer
 
Noordermeer, Jacob
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
Procuratie 6- 9-1678 3, no.251 getuige
 
Noordermeer, Jacob Jacobss
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 20 comparant, oud ca. 34 jr.
Staat en Inv. 6- 6-1674 3, no.104 getuige
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 voogd;
broer van: Cornelis Jacobss Noor-
dermeer
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 comparant, won. Berkel
 
Noordermeer, Claes Claesz
Obligatie 28- 5-1692 6, no. 49 comparant, borg;
won. Maasland
 
Noordermeer, Cornelis
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106
 
Noordermeer, Cornelis Jacobss
Obligatie 2-10-1671 3, no. 29 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Liedewij Leenderts Outs-
hoorn;
broer van: Jacob Jacobss Noor-
dermeer
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 getuige
Procuratie 27- 3-1689 5, no.125 getuige
 
Noordermeer, Cornelis Corneliss
A. v. voogdij 4- 7-1702 7, no.131 voogd, won. Schiebroek;
neef van: Arij Leendertss Coot
Testament 7- 9-1708 8, no.113 voogd;
voogd van: Ariaentje Cornelis
Noordermeer
 
Noordermeer, Leendert
Testament 14- 1-1720 9, no.111 voogd;
vader van: Dirck Leendertss Noor-
dermeer
Testament 8- 3-1720 9, no.112 getuige
 
Noordermeer, Leendert Dirckss
Procuratie 30-12-1709 8, no.133 getuige
Testament 7- 8-1710 8, no.146 comparant, won. Berkel;
geh.m. Ariaentje Isbrants van der
Hoeve
Procuratie 27-10-1710 8, no.148 comparant
 
Noordermeer, Leendert Corneliss
Testament 17-10-1683 5, no. 31 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marritje Pieters Droge
Procuratie 13-10-1692 6, no. 59 getuige
Testament 16- 4-1700 7, no. 74 getuige
A. v. voogdij 3-12-1702 7, no.142 getuige
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 voogd


-184-
 
Noordermeer, Neeltje Cornelis
Testament 18-12-1691 6, no. 39 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Aelbrecht Pieterss Droge
 
Noordermeer, Pieter Claesz
Obligatie 6- 5-1691 6, no. 18 getuige
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 getuige
Transportacte 4- 5-1692 6, no. 47 getuige
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 getuige
Obligatie 7- 7-1692 6, no. 52 getuige
 
Noortduijn, Cornelis Pieterss
Procuratie 24-12-1679 4, no. 58 comparant, scheepmaker te Bleiswijk
 
Noorlander, Claes Abramss
Testament 20- 1-1721 9, no.132 comparant, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Neeltje Mighielss Leef-
langh;
broer van: Cornelis Abramss Noor-
lander
 
Noorlander, Cornelis Abramss
Testament 20- 1-1721 9, no.132 voogd;
broer van: Claes Abramss Noorlan-
der
 
Noort, van
zie: Noord, van
 
Noortduijn
zie: Noordduijn
 
Noortheij, Jacob
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13 ontvanger van de Gemenelands
Middelen over het kwartier Rot-
terdam
 
za. Noorthoeck, Engebrecht Arienss
A. v. voogdij 30- 8-1685 5, no. 66 geh.m. Arijaentje Jans
 
Noorthoeck, Pieter Engebrechtss
A. v. voogdij 30- 8-1685 5, no. 66 voogd;
z.v.: Arijaentje Jans
 
Noijen, Johan
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 voogd
 
Nuijens, Frans
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 mr. smid te Naaldwijk
 
Nijgh, Aernoldus Jans
Testament 26- 9-1719 9, no.104 comparant, won. Laag-Rotte;
geh.m. Grietje Gerrits van Geldre
 
Nijver, Willem de
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
za. Oldenbarnevelt, Hr. van
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109
 
Olij, Jan Arienss
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 comparant, won. Nieuwerkerk a/d
Ijssel


-185-
 
Oliman(s), Pieter
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 lakenkoper te Rotterdam
 
Oliman, Pieter Jansz
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 lakenkoper
 
Onderwijck, Harmanus
A. v. approb. 7- 6-1683 5, no. 20 comparant, won. Vlaardingen
 
Oortsen, Aernol(d)us
Acquit & Dech. 11- 5-1698 7, no. 25 getuige
 
Oosten, Arije Dirckss van
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 comparant;
z.v.: za. Ariaentje Leenderts
van Oosten;
zwager van: Pieter Leendertsz
Cnijn
 
(Oosten), Ariaentje Dircx (van)
Testament 29-12-1673 3, no. 95 dr.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
 
za. Oosten, Ariaentje Leenderts van
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 overl. in Laag-Rotte onder Hil-
legersberg;
moeder van: Ariaentje Dircks,
Arije, Cornelis en Barbara Dircks
van Oosten
 
Oosten, Barbara Dircks van
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 comparante;
dr.v.: za. Ariaentje Leenderts
van Oosten;
schoonzuster van: Pieter Leen-
dertsz Cnijn
Testament 30- 3-1712 9, no. 20 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Janss de Cneght
 
za. Oosten, Barber Dircks van
Huw. voorw. 5- 1-1716 9, no. 62 geh.m. Cornelis Janss de Cneght
 
Oosten, Dirck Leendertss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Marritje Leendertsdr.;
vader van: Jop, Marritje, Ariaen-
t­je, Grietje, Leentje, Leendert
en Willem Dirckss van Oosten;
broer van: Maerten en Jacob Leen-
dertss van Oosten
 
Oosten, Fijtge Dircks van
Testament 13- 5-1696 6, no.135 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jan Leendertss van der
Meijde


-186-
 
Oosten, Gerrit Janss van
Testament 9-10-1686 5, no. 90 comparant, won. Klapwijkseweg in
Pijnacker;
geh.m. Dievertje Maertensdr.;
broer van: Claes Janss Stienaert
 
Oosten, Gerrit Janss van
Testament 8- 4-1718 9, no. 83 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Davids Cnijnenburgh
 
Oosten, Gerrit Corneliss van
Testament 19- 2-1719 9, no. 90 voogd, won. Delft;
neef van: Catarina Jans Nieuwer-
veen
 
Oosten, Grietje Dircx van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 dr.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
Testament 15- 4-1682 4, no.138 comparante, won. Bergweg;
geh.m. Arij Maertenss Cruijningh
 
Oosten, Grietje Dircks van
Testament 13-12-1705 8, no. 64 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Pieter Leendertss Cnijn;
schoonzuster van: Cornelis Janss
de Kneght
 
Oosten, Grietje Jacobs van
Huw. voorw. 5- 1-1716 9, no. 62 comparante, won. Kleiweg in Over-
schie;
wede. v. Frans Senten van Dijck;
bruid van: Cornelis Janss de
Cneght
 
Oosten, Grietje Maertens van
Testament 12- 9-1706 8, no. 79 comparante, won. Berkel;
geh.m. Bastiaen Corneliss Noor-
dermeer
 
Oosten, Jacobus Janss van
Testament 20- 7-1710 8, no.145 getuige
 
Oosten, Jacob Leendertss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 voogd;
broer van: Dirck Leendertss van
Oosten
Testament 20- 9-1699 7, no. 51 getuige
Testament 7-10-1719 9, no.106 voogd
 
Oosten, Jacob Sierss van
Testament 30- 5-1700 7, no. 81 getuige
 
Oosten, Jan van
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Oosten, Johannis/Jan Hendrickss van
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 getuige
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 getuige
Accoord 12- 2-1694 6, no. 90 getuige
 
Oosten, Jop van
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227 won. Schiebroek
 
Oosten, Jop Dirckss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 z.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 comparant, won. Rotterdam


-187-
 
Oosten, Cornelis Dirckss van
A. v. voogdij 10- 7-1694 6, no.104 getuige
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 comparant;
z.v.: za. Ariaentje Leenderts
van Oosten;
zwager van: Pieter Leendertsz
Cnijn
 
Oosten, Cornelis Jacobss van
Testament 2- 5-1720 9, no.119 getuige
 
Oosten, Cornelis Corneliss van
Procuratie 30- 8-1683 5, no. 29 comparant, curator
 
Oosten, Cornelis Leendertss van
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
Oosten, Corn. Leendertsz van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 scheepmaker
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Oosten, Leendert van
Obligatie 9- 4-1713 9, no. 37
 
Oosten, Leendert Dirckss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 z.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 comparant, won. Schiebroek
 
Ooste(n), Leendert Jacobss van
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 comparant, scheepmaker te Berg-
schenhoek
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 mr. scheepmaker in Bergschenhoek
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 21- 3-1678 3, no.234 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
za. Oosten, Leendert Jacobss van
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 mr. scheepmaker te Bergschenhoek;
geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis mr. scheepmaker;
geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 mr. scheepmaker;
geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 mr. scheepmaker te Bergschenhoek;
geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 mr. scheepmaker te Bergschenhoek;
geh.m. Maertijntje Cornelis Tas
Obligatie 24- 9-1688 5, no.123 geh.m. Maertijntje Cornelisdr. Tas
Obligatie 6- 5-1691 6, no. 18 geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 mr. scheepmaker;
geh.m. Martijntje Cornelis Tas
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 mr. scheepmaker te Bergschenhoek;
geh.m. Maertijntje Cornelisdr. Tas
 
Oosten, Leendert Maertenss van
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 voogd, won. Bergschenhoek
Obligatie 1-11-1699 7, no. 56 getuige
Testament 1-11-1699 7, no. 57 getuige


-188-
 
Oosten, Leentje Dircx van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 dr.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
Testament 14-11-1676 3, no.169 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Claes Pieterss Berckhout
Testament 31- 8-1701 7, no.100 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Jacobus Willemss Widt;
eerder wede. v. Cornelis Janss
van Dijck;
moeder van: Maen Corneliss van
Dijck
 
Oosten, Maerte(n) Leendertss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 voogd;
broer van: Dirck Leendertss van
Oosten
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 comparant
Obligatie 28- 5-1692 6, no. 49 comparant, borg;
won. Schiebroek
 
Oosten, Maghteltje Joppen van
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparante;
kleindochter van: Ariaentje Cor-
nelis
 
Oosten, Marritje Dirckss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 dr.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
 
Oosten, Pieter Dirckss van
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 comparant, won. Westweg in Hille-
gersberg
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 comparant, won. Westweg in Hille-
gersberg
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57 won. Westweg in Hillegersberg
 
Oosten, Pieter Dirckss van
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 getuige
Testament 30- 3-1712 9, no. 20 getuige
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 getuige
 
Oosten, Severt Pieterss van
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52
Testament 21- 1-1675 3, no.120 getuige
 
Oosten, Trijntje Dircks van
Testament 8- 4-1693 6, no. 71 comparante, won. Berkel;
geh.m. Adriaen Leendertsz Bleijs-
wijck
 
Oosten, Willem Dirckss van
Testament 29-12-1673 3, no. 95 z.v.: Dirck Leendertss van Oosten
en Marritje Leendertsdr.
 
Oosterdam, Arije/Adriaan Pouwels
Testament 3- 1-1698 7, no. 21 getuige
Procuratie 30-10-1701 7, no.105 getuige
Procuratie 17-12-1703 8, no. 27 comparant, won. Zegwaart
 
Oosterlaen, krn. v. Jan Pieterss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141
 
Oostermeer, Arij Jacobss
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150


-189-
 
Oostermeer, Johannis Claess
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.161 voogd;
tante: Maria Jans Hogenboom
 
Oostermeer, Claes Claess (zie ook: Meer, Claes Claess bij de)
Testament 20- 7-1710 8, no.145 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Jans Hogenboom;
neef: Pieter Pieterss Bonefaes
Testament 28- 6-1726 9, no.165 getuige
 
Oosterwijck, Cornelis
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Oosterwijck, Cornelis Corneliss
Testament 14-12-1701 7, no.111 geh.m. Grietje Jans
 
Oostvries, Crijn
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 mr. glazenmaker
 
Opstal, Cornelis
A. v. voogdij 3- 4-1712 9, no. 21 getuige
 
Os, wede. v. Jan Prss
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106
 
Ossenbergh, Barent van
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 87 getuige
Procuratie 15- 7-1683 5, no. 25 getuige
 
Ouden, Cornelis Crijnen den
Testament 25- 8-1680 4, no. 89 getuige
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 comparant;
geh.m. Ingetje Pieters Stolck
Testament 26-10-1700 7, no. 89 getuige
 
Oude(n), Crijn Cornelisz den
Accoord 8- 3-1701 7, no. 94 comparant, won. Laag-Rotte on-
der Hillegersberg
Obligatie 11- 1-1706 8, no. 66 comparant, won. Hillegersberg
 
Outshoorn, Arij Janss
Huw. voorw. 14- 1-1683 5, no. 3 comparant, jongeman;
won. Zevenhuizen;
bruidegom van: Marritje Jacobs
van der Horst
 
Outshoorn, Arij Leendertss
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 voogd, won. Zevenhuizen;
broer van: Liedewij Leenderts
Outshoorn
 
Ousthoorn, Dirck Jorisz
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 comparant;
zwager van: Arij Cornelisz Abs-
woude
 
Outshoorn, Jan
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 voogd, won. Ruiven
 
Ousthoorn, Jan Janss
Koopacte 8- 8-1688 5, no.122
 
Outshoorn, Cornelis Joppen
Obligatie 24- 1-1722 9, no.143 mr. scheepmaker, won. aan het
Zootjesverlaat


-190-
 
za. Outshoorn, Leendert Arienss
Procuratie 5-12-1677 3, no.208 geh.m. Lijsbet Dircks
 
Outshoorn, Liedewij Leenderts
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Jacobss Noorder-
meer;
zuster van: Arij Leendertss Outs-
hoorn
Ouweneel, Cornelis Corneliss
Obligatie 30- 3-1671 3, no. 15 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
 
Ouweleen, Maerritje Leenderts
Testament 21- 3-1694 6, no. 95 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacobus Verboon
 
Ouweneel, Willem
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 getuige
Testament 27- 9-1720 9, no.125 voogd, won. Rodenrijs
 
Ouweneel, Willem Corneliss
Testament 26- 3-1713 9, no. 36 getuige
Testament 15-10-1719 9, no.108 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Jannitje Sijmons van der
Sijde;
zwager: Philips van Rijn
 
Ouwerkerck, Arije Janss
Obligatie 19- 2-1700 7, no. 68 comparant;
z.v.: Jan Janss Ouwerkerck
 
Ouwerkerck, Arij Leendertss
Testament 18- 3-1720 9, no.114 getuige
 
Ouwerkerck, Jan Janss
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 won. Laag-Rotte
Testament 24- 6-1674 3, no.105 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Marritje Jansdr.
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 comparant, won. Laag-Rotte in
Hillegersberg
Procuratie 25- 7-1683 5, no. 28 comparant, won. Laag-Rotte
 
Ouwerkerck, Jan Janss (de Oude)
Testament 16-12-1699 7, no. 61 comparant, won. Laag-Rotte;
vader van: Jan Janss Ouwerkerck
de Jonge
Obligatie 19- 2-1700 7, no. 68 vader van: Arije Janss Ouwer-
kerck
 
Ouwerkerck, Jan Janss (de Jonge)
Testament 16-12-1699 7, no. 61 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Annitje Ariens de Bruijn;
z.v.: Jan Janss Ouwerkerck den
Ouden
 
Ouwerkerck, Jan Janss
Obligatie 4-10-1706 8, no. 81 comparant, won. Bergschenhoek
 
 
Ouwerkerck, wede. v. Jan Leendertss
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119
 
Ouwerkerck, Lena Jans
Testament 11- 1-1711 9, no. 1 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Jan Sijmonss Broeckhuisen


-191-
 
Overgaegh, Harmen Grabelss
Testament 10- 8-1720 9, no.122 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Lena Maertens van Leeuwen;
oom: Willem Corneliss Slobbe
 
Overgaegh, Claes Harmenss
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 comparant, voogd
 
Overgaeuw, Dirck
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 voogd, won. Ruiven
 
Overgaeuw, Dirck Arienss
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 voogd, won. Delfgauw;
broer van: Neeltje Ariens Over-
gaeuw
 
Overgaeuw, Dirck Louriss
Attestatie 3- 4-1673 3, no. 78 getuige
 
Overgaeuw, Harmen Arijensz
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47
 
Overgaeuw, Cornelis Janss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 tante: Sijtje Jacobs Overgaeuw
 
Overgaeu, Corn. Corneliss (oude)
Testament 9-10-1686 5, no. 90 voogd;
z.v.: Dievertje Maertensdr
 
Overgaeu, Corn. Cornss (jonge)
Testament 9-10-1686 5, no. 90 voogd;
z.v.: Dievertje Maertensdr
 
Overgaeuw, Cornelis Leendertss
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Overgaeuw, Leendert Janss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 tante: Sijtje Jacobs Overgaeuw
 
Overgaeu, Leendert Corneliss
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 mr. timmerman
 
Overgaeuw, Lourus Dirckss
Testament 25- 5-1699 7, no. 46 comparant, won. Bergweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Grietje Pieters van der
Lindt
 
Overgaeuw, Neeltje Ariens
A. v. voogdij 29-10-1694 6, no.110 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Jan Arienss Keet;
zuster van: Dirck Arienss Over-
gaeuw
 
Overgaeuw, Sijtje Jacobs
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 comparante, won. Pijnacker;
wede. v. Maerten Arienss van
der Ende;
tante van: Cornelis en Leendert
Janss Overgaeuw
 
Overhandt, Claes Pieterss
A. v. voogdij 23- 7-1683 5, no. 27 voogd, won. Terbregge;
broer van: Neeltje Pieters


-192-
 
Overmeer, Hendrick Arende
Testament 17- 2-1722 9, no.145 voogd;
broer van: Louwerus Arenden Over-
meer
 
Overmeer, Leonard van
Procuratie 22- 2-1673 3, no. 73 notaris en procureur te Leiden
 
Overmeer, Louwerus Arenden
Testament 17- 2-1722 9, no.145 comparant, won. Oude Leede in
Pijnacker;
geh.m. Grietje Maertens Berckel;
broer van: Hendrick Arende Over-
meer
 
Overrijnder, Crijn Huijgen
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
Overrijnder, Maertje Leenderts
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 comparante;
wede. v. Teunis Louriss Jonghste;
bruid van: Leendert Arienss Boer
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14
Procuratie 12-11-1679 4, no. 50 geh.m. Leendert Aryenss Boer
Procuratie 12-11-1679 4, no. 51 geh.m. Leendert Aryenss Boer
 
Overschie, Juffr. d
Testament 30- 1-1709 8, no.120
 
Overschie, Adriaen d'
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Overschie, Nicolaes
Procuratie 21- 9-1670 3, no. 7 procureur voor de Gecommitteerde
Raden van Holland
 
Overvest, Arijen/Adriaen Hillebrantss
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 comparant;
z.v.: za. Aeffge Cornelis
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 comparant, borg;
broer van: Cornelis Hillebrantss
Overvest
Procuratie 17- 7-1676 3, no.168
Testament 1- 1-1686 5, no. 79 getuige
 
za. Overvest, Arije Hillebrantss
Testament 24-11-1703 8, no. 25 geh.m. Maertje Ariens van Rijdt
 
Overvest, wede. v. Arije/Arie Hillebrantss
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Overvest, Ariaentje Ariens
Testament 24-11-1703 8, no. 25 geh.m. Cornelis Corneliss Roden-
rijs
 
Overvest, Ariaentje Willems
Testament 24-11-1703 8, no. 25 kleindochter van: Maertje Ariens
van Rijdt
 
Overvest, Fijtje Claesdr.
Testament 31- 5-1695 6, no.116 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Corneliss Honscoop
 
za. Overvest, Hillebrant Jacobss
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 geh.m. za. Aeffge Cornelis


-193-
 
Overvest, Jacob Hillebrantss
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8 won. Berkel
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 won. Berkel
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 comparant;
z.v.: za. Aeffge Cornelis
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 comparant, borg;
broer van: Cornelis Hillebrantss
Overvest
Attestatie 24-10-1673 3, no. 91
Attestatie 11-12-1673 3, no. 94 won. Berkel
Procuratie 21- 3-1678 3, no.232 comparant;
van tafel en bed gescheiden van
Ariaentje Cornelis Groenewegen
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 comparant;
wednr. v. Neeltje Leendert Jonge-
nelen
 
Overvest, Claes Hillebrantss
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 comparant;
z.v.: za. Aeffge Cornelis
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 comparant, borg;
broer van: Cornelis Hillebrantss
Overvest
Obligatie 9- 8-1675 3, no.145
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 comparant
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 getuige
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 comparant, won. op de Leede
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64 comparant, curator
 
Overvest, Cornelis Hillebrantss
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 comparant, won. 't Woudt;
z.v.: Hillebrant Jacobss;
broer van: Jacob, Claes en Ary
Hillebrantss Overvest
Transportacte 3-10-1676 3, no.171 won. 't Woudt
 
Overvest, Sijtge Hillebrantss
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 geh.m. Jacob Claess van Vliet;
dr.v.: za. Aeffge Cornelis
Testament 23-12-1695 6, no.128 moeder van: Arije Jacobss van
Vliedt
Testament 28- 4-1696 6, no.134 comparante, won. Berkel;
wede. v. Jacob Claess van Vliet;
moeder van: Cornelis, Jan en
za. Hillebrant Jacobss van Vliedt
 
Overvest, Willem Arienss
Testament 21- 3-1694 6, no. 94 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Testament 24-11-1703 8, no. 25 voogd;
z.v.: Maertje Ariens van Rijdt
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Paets, Juffr.
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 borstelverkoopster te Rotterdam
 
Padenburg, Isbrandt
Testament 12- 9-1719 9, no.100 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Ariens Roggeveen;
zwager van: Geerlof van Vliedt en
Claes Coningh
 
Palesteijn, Abraham Adriaenss
Procuratie 18-10-1671 3, no. 33 won. Zegwaart


-194-
 
Palesteijn, Alewijn Louwen
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 voogd, won. Waddinxveen;
neef van: Marritje Jans Palesteijn
 
Palesteijn, Barbara Jans
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 geh.m. Jacob Gerritss;
dr.v.: za. Neeltje Claes;
zuster van: za. Huijgh Janss Pa-
lesteijn
 
za. Palesteijn, Huijgh Janss
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 ongehuwd;
broer van: Maertje Janss, Neeltje,
Claes en Barbara Jans Palesteijn
 
Palesteijn, Claes Janss
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 comparant;
z.v.: za. Neeltje Claes;
broer van: za. Huijgh Janss Pa-
lesteijn
Approbatie 18- 1-1679 4, no. 2 comparant
 
Palesteijn, Claes Pieterss
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 comparant
 
Palesteijn, Marritje Jans
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 comparante, won. op de Leede in
Berkel;
geh.m. Jacob Arentss Croeser;
neef: Alewijn Louwen Palesteijn
 
Palesteijn, Neeltje Jans
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 geh.m. Steven Janss;
dr.v.: za. Neeltje Claes;
moeder van: Pieter Stevenss;
zuster van: za. Huijgh Janss Pa-
lesteijn
 
za. Palesteijn, Neeltje Jans
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 geh.m. za. Steven Jans;
moeder van: Jan Stevenss Wester-
meer;
schoonmoeder van: Franck Gerritss
van Noort
 
Palm, W. v.
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Paspoort, Sacharias/Zagharias
Testament 4- 4-1678 3, no.233 getuige
Substitutie 27- 6-1679 4, no. 25 getuige
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 comparant, chirurgijn, won. Berkel;
geh.m. Elisabeth Isbrants Cranen-
burgh;
zwagers: Johannis Hooghvliet en Ja-
cobus van der Vaert
Obligatie 28- 5-1687 5, no. 98 procureur
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 kerkmeester van Berkel
Insinuatie 26- 1-1689 5, no.128 getuige
 
za. Paspoort, Sagharias
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118
 
Paspoort, krn. v. Zagharias
Testament 18-12-1697 7, no. 20
 
Paeuw, Lucresia de
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 zilververkoopster te Rotterdam


-195-
 
Pavort, N. van de
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 procureur
Obligatie 11-12-1689 5, no.141 procureur
 
Pavort, J. van de
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 procureur
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 31- 5-1694 6, no.101 procureur
Obligatie 6- 6-1694 6, no.102 procureur
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 24- 9-1695 6, no.121 procureur
Obligatie 1-11-1699 7, no. 56 procureur
Obligatie 19- 2-1700 7, no. 68 procureur
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 28-11-1701 7, no.106 procureur van Schieland
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 procureur voor het Hof van Schieland
Obligatie 21- 5-1702 7, no.129 procureur
Obligatie 17- 9-1702 7, no.135 procureur
Obligatie 24- 2-1703 8, no. 5 procureur
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 34 procureur, won. Rotterdam
 
Pavort, Jan van de
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 procureur
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 procureur
 
Peeckstock, Jacob Janss
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 voogd, won. Schiedam
 
Peeckstock, Corn. Janss
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 schoonzoon van: Herck Jacobss
van Warmont
 
Pel, Pieter Janss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
 
Pel, Witte Leendertsz
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10
 
Perveen, Aelbreght Arienss
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 getuige
 
Perveen, Arij Corneliss
Attestatie 11-12-1673 3, no. 94 getuige
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 geh.m. za. Jannitje Aelbrechts
Droge
 
Perveen, Cornelis
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 getuige
Testament 13- 1-1704 8, no. 28 getuige
Obligatie 27- 5-1708 8, no.108 getuige
 
Perveen, Cornelis Arienss
Obligatie 18- 5-1704 8, no. 30
Obligatie 16- 8-1705 8, no. 60 getuige
 
Perveen, Pieter
Testament 25- 6-1695 6, no.119 voogd;
zwager van: Huijgh Huijgenss van
der Scheer
 
Peij(e), Willem Pieterss
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52 comparant, voogd
Quitantie 28- 3-1677 3, no.186 voogd


-196-
 
Phenix
zie: Fenix
 
Pieck, Claes Jansz
Testament 18- 9-1678 3, no.252 voogd;
neef van: Neeltje Hendricks
 
Pla, le
zie: Lepla
 
Plaet, Jan Jonass van der
Testament 27- 6-1672 3, no. 60 getuige
 
Pol, hr. van der
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Polanen, Helena Maria van
Procuratie 3-12-1707 8, no.100 wede. v. Francois Leblanck
 
za. Polanen, Anthonij van
Procuratie 3-12-1707 8, no.100 halfbroer van: Thomas van Polanen
 
Polanen, Thomas van
Testament 10- 5-1707 8, no. 94 comparant, won. Berkel;
geh.m. Cornelia de Necker
Procuratie 3-12-1707 8, no.100 comparant, won. Berkel;
halfbroer van: za. Anthonij van
Polanen
 
Polder, Justus van der
Procuratie 10- 3-1715 9, no. 50 procureur
Procuratie 20- 7-1715 9, no. 56 procureur voor de welgeboren Mannen
van Delfland
 
Pols, Jan Joosten
Testament 23- 7-1703 8, no. 15 getuige
 
Pols, N.
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 chirurgijn te Schipluiden
 
za. Pols, Poulus Pouluss van der
Belofte 29-12-1681 4, no.130 geh.m. Marritje Tomas Touw
 
Pompe, wede. v. dhr.
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 vrouwe van Slingeland
 
Pompe, Mevrou
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 vrouwe van Slingeland
 
Pontanus, Annetje Wouters (zie ook: Verheul, Annetje Wouters)
Testament 25- 6-1687 5, no.112 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arije Mesen van der Meer
 
Pontanus, Arije Wouterss
A. v. voogdij 3-12-1702 7, no.142 voogd, won. Stompwijk;
neef van: Cornelis Arienss Roscam
 
Pontanus, Hillebrant Corneliss
Testament 12- 5-1677 3, no.181 getuige
Testament 26- 4-1681 4, no.119 getuige
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 comparant, won. Bergschenhoek;
Ongehuwd
 
Pontanus/Verheul, Wouter Corneliss
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 getuige
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 getuige
Huurconventie 26- 7-1681 4, no.127 comparant
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41


-197-
 
Poot, Jacob Corneliss
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Poot, Marcus Corneliss (van der)
Testament 1- 2-1673 3, no. 71 getuige
 
Poot, Willem Marcuss van der
Testament 19- 1-1710 8, no.137 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Annitje Schrevels van Veen
 
Post, Gerrit
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 timmerman
 
Post, He(ij)ndrick Pieterss
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52
Testament 21- 1-1675 3, no.120 comparant, won. Laag-Rotte;
vader van: Pleuntje Hendricxdr.
Post
 
Post, Huijbert Leendertss
Huurconventie 15- 9-1674 3, no.111 won. Schiebroek
 
Post, wede. v. Crijn Pieterss
Testament 10- 2-1695 6, no.113
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
Post, Leendert Janss
Transportacte 21- 5-1684 5, no. 50
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57
 
Post, Pieter Janss
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparant;
geh.m. Ariaentje Aelbrechts
Broeckhuijsen
 
Post, Pleuntje Hendricxdr.
Testament 21- 1-1675 3, no.120 dr.v.: Hendrick Pieterss Post
 
Pot, Ariaentje van der
Testament 31- 7-1680 4, no. 84
 
 
Pottiers, Jan
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Procureurs, Ariaentje
Codicil 13- 7-1675 3, no.144
 
Proot, Pieter
Huw. voorw. 3- 3-1696 6, no.130 getuige
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 getuige
Procuratie 13- 9-1703 8, no. 20 getuige
 
Proot, Pieter Corneliss
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 getuige
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10 comparant, voogd
Procuratie 6- 9-1691 6, no. 26 comparant, korenkoper;
won. Brielle
Procuratie 28- 5-1700 7, no. 80 comparant, korenkoper;
won. Brielle
 
za. Proper, Maritje Pieters
A. v. voogdij 7- 8-1703 8, no. 16 geh.m. za. Mighiel Sijmons van
de Wateringh


-198-
 
Puts, Arij
Attestatie 14- 7-1670  3, no. 2 ambachtsbewaarder;
stiefzoon van: Claes Jacobss Wit
 
za. Puts, Arent Cornss
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63 geh.m. za. Marijtge Jans
Rek, Bew. & R. 16- 8-1672 3, no. 64 geh.m. za. Marijtge Jans
 
Puts
zie: ook Swemcoop
 
Pijnaecker, Annitje Maertensdr
Obligatie 26- 4-1675 3, no.136 geh.m. Jan de Bruijn
 
za. Pijnaecker, Arent Corneliss
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 geh.m. Arijaentje Cornelis van
Alphen
 
Pijnaecker, Jacob Maertenss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Pijnaecker, Jop Teuniss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
geh.m. Claesje Dircks Bleijswijck
 
Pijnaecker, Maerten Arentss
Staat en Inv. 17-10-1671 3, no. 31 getuige
Vertichting 17-10-1671 3, no. 32 getuige
Insinuatie 9-11-1671 3, no. 38 getuige
Huurconventie 30-11-1671 3, no. 41 getuige
 
Pijnaecker, Pieter
A. v. consent 14-11-1707 8, no. 99 getuige
 
Quack, Joris Pieterss
Testament 21- 1-1675 3, no.122 getuige
Procuratie 16- 3-1675 3, no.133 getuige
Obligatie 25- 9-1691 6, no. 27 comparant
Testament 28- 8-1694 6, no.108 getuige
Testament 8- 5-1703 8, no. 12 getuige
 
Quack, Cornelia Huijbreghts
Testament 19- 3-1723 9, no.157
 
Quack, Neeltje Huijbreghts
Testament 19- 3-1723 9, no.157
 
Quackesteijn, Gerrit
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 metselaar
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 mr. metselaar
 
Qualm, Pieter Arienss
Testament 21-11-1708 8, no.119 voogd;
wednr. v. Jannitje Cornelis Clap-
wijck;
schoonzoon van: Cornelis Arienss
Clapwijck
 
Queborn, Ghillis
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Raedt, de Heer de
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
 
Rabelingh, Henderick Pieterss
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141


-199-
 
Raffe(n), Jan Pieterss van
Testament 20-12-1715 9, no. 61 getuige
Testament 8- 3-1720 9, no.112 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Maertje Pieters Buijs
 
Raffen, Marijtje Pieters van
Testament 4- 5-1716 9, no. 70 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Janss Seghwaert
 
Ranck, Johannes
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 comparant;
geh.m. Helena van der Burch
 
Ravesteijn, J.
Obligatie 17-10-1693 6, no. 88 procureur voor het Hof van Justitie
 
Ravesteijn, (mr.) Jacob (van)
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 procureur te Den Haag
Procuratie 23-12-1676 3, no.195 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 procureur voor het Hof van Justitie
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 procureur voor het Hof van Holland
 
Ravesteijn, Jan Pieterss
Procuratie 12-12-1677 3, no.205 getuige
 
Ravesteijn, Pieter
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 getuige
Transportacte 3-10-1676 3, no.171 getuige
 
Ravesteijn, Pr. Prss
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 getuige
 
Re(u)ewijck, Aldert
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 comparant, voogd
 
Reewijck, Arijaentje Jacobs van
A. v. voogdij 23- 2-1695 6, no.115 comparante, won. Hillegersberg;
laatst wede. v. Claes Andriess
Verdoes;
behuwdneef: Jan Leendertss de
Bruijn
 
Re(eu)wijck, Claes Wouterss
Transportacte 3- 6-1680 4, no. 82 comparant;
z.v.: Trijntje Cornelis Keij
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 voogd;
broer van: Trijntje Wouters Rewijck
 
Reeuwijck, Cornelis Pieterss
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Rewijck, Cornelis Wouterss
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 voogd;
broer van: Trijntje Wouters Rewijck
 
za. Reeuwijck, Maertje Pieters
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 geh.m. za. Jan Francken Cos
 
Rewijck, Pieter
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
 
Reeuwyck, Pieter Dirckxsz
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96
Testament 10- 4-1682 4, no.136 voogd, won. aan de Bergweg;
neef van: Arij Janss van der Leeuw


-200-
 
Re(eu)wijck, Trijntje Wouters
Transportacte 26-11-1680 4, no.101 comparante;
dr.v.: Trijntje Cornelis Keij
A. v. voogdij 9- 9-1719 9, no.101 comparante, won. Berkel;
geh.m. Sijmon Aelbreghtss Broeck-
huijsen;
zuster van: Claes en Cornelis Wou-
terss Rewijck
 
za. Reeuwijck, Wouter Claess
Obligatie 30- 8-1679 4, no. 35 geh.m. Trijntje Cornelis
Transportacte 3- 6-1680 4, no. 82 geh.m. Trijntje Cornelis Keij
Transportacte 26-11-1680 4, no.101 geh.m. Trijntje Cornelis Keij
 
Rues, Gerrebrant de
Procuratie 23- 2-1680 4, no. 69
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70
 
Reusenhuijs, W. v.
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Reineveen, Louwerus Corneliss
Testament 7- 8-1710 8, no.146 getuige
 
Ridder, Annitje Cornelis
Testament 26- 3-1713 9, no. 36
 
Ridder, Arij(e)/Adriaen Willemss
Quitantie 4-11-1670 3, no. 11
Huurconventie 14- 6-1671 3, no. 23
Procuratie 6-11-1671 3, no. 36 comparant
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236 comparant, won. Berkel
Obligatie 29- 6-1678 3, no.246 comparant, won. Berkel
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257
Compromis 27-12-1682 4, no.152 comparant
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Testament 16-12-1691 6, no. 38 getuige
 
za. Ridder, Arije Willems
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 geh.m. Annitje Cornelis van Wijck
Procuratie 6- 8-1702 7, no.132 geh.m. Annitje Cornelisdr. van
Wijck
 
Ridder, wede. v. Arije Willemsz
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
 
Ridder, Arijaentje Ariens
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 dr.v.: Annitje Cornelis van Wijck
 
Ridder, Joris Sijmonss
Testament 12- 5-1677 3, no.228 voogd
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant, ex.-test.
 
Ridder, Claesje Cornelis
Testament 25- 5-1701 7, no. 97
Testament 26- 3-1713 9, no. 36


-201-
 
Ridder, Cornelis
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
 
Ridder, Cornelis Arienss
Obligatie 29- 6-1678 3, no.246 comparant, borg
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 getuige
Testament 12- 8-1691 6, no. 22 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Grietje Leendert Hogenban
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 getuige
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 z.v.: Annitje Cornelis van Wijck
Testament 5- 6-1701 7, no. 98 voogd;
zwager van: Claes Leendert Willem
Arienss
Procuratie 6- 8-1702 7, no.132 z.v.: Annitje Cornelisdr. van
Wijck
Procuratie 20-11-1702 7, no.139 broer van: Marijtje Ariensdr.
Ridder
Obligatie 20-11-1702 7, no.140 broer van: Marijtje Ariensdr.
Ridder
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Testament 26- 3-1713 9, no. 36 broer van: Neeltje Ariens Ridder
 
Ridder, Maerten Sijmonss
Testament 12- 5-1677 3, no.228 comparant;
geh.m. Truijntje Jeroenss Versijde
 
za. Ridder, Maerten Sijmonss
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93
 
Ridder, Marijtje Ariens
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 dr.v.: Annitje Cornelis van Wijck
Procuratie 20-11-1702 7, no.139 comparante, won. Rotterdam;
dr.v.: za. Annitje Cornelis van
Wijck;
zuster van: Cornelis Arienss
Ridder
Obligatie 20-11-1702 7, no.140 comparante, won. Rotterdam;
zuster van: Cornelis Arienss
Ridder
 
Ridder, Marritje/Maertje Sijmons
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
wede. v. Frans Severtss Romeijn;
moeder van: Sijmon, Arije, Pieter
en za. Jaepje Frans Romeijn
 
Ridder, Neeltje Ariensdr.
Testament 3- 7-1696 6, no.138 nicht van: Jan Corneliss Berckel
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 dr.v.: Annitje Cornelis van Wijck
Testament 26- 3-1713 9, no. 36 comparant, won. Berkel;
zuster van: Cornelis Arienss
Ridder
 
Ridder, Trijntje Arienss
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 dr.v.: Annitje Cornelis van Wijck
 
Ridder, Willem Arienss
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 mr. timmerman
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 getuige
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 z.v.: Annitje Cornelis van Wijck
Procuratie 6- 8-1702 7, no.132 z.v.: Annitje Cornelisdr. van
Wijck
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 comparant
Testament 6- 9-1709 8, no.132 geh.m. Jannitje Sijbrants van der
Marck


                            -202-
 
Rietvelt, Pieter
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 getuige
 
Robol, Abraham Janss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Robol, Abraham Pieterss
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 comparant
A. v. voogdij 1-10-1701 7, no.102 voogd, won. Bleiswijk
 
Robol/Roodtbol, Arije Willemss
Testament 12- 8-1691 6, no. 22 getuige
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 comparant, won. Berkel
Testament 25- 5-1701 7, no. 97 getuige
Testament 24- 4-1702 7, no.127 voogd
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31 comparant
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 comparant, voogd
 
Robol, Jacob
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 won. Zoetermeer
 
za. Robol, Jan Janss
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38
 
Robol, Jan Maertenss
Procuratie 15- 3-1675 3, no.132 getuige
Procuratie 29- 9-1678 3, no.254 getuige
Belofte 29-12-1681 4, no.130 getuige
 
Robol, Jan Pieterss
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 comparant
 
Robol/Roodtbol, Jan Willemss
Procuratie 6-11-1695 6, no.125 comparant, won. Schiebroek
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 comparant, borg;
won. Schiebroek
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Testament 24- 4-1702 7, no.127 voogd
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31 comparant
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 comparant, voogd
 
Robol, Cornelis Pieterss
Testament 20-10-1702 7, no.137 voogd;
broer van: Wijve Pietersdr Robol
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 comparant, voogd
 
za. Robol, Maerten Janss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Robol, Maertje Leenderts
Testament 9-12-1703 8, no. 26 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Arie Gerritss Clapwijck
 
Robol, Willem Janss
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17 comparant, oud ca. 44 jr.;
won. Rodenrijs
Procuratie 5- 9-1671 3, no. 27 won. Berkel
Testament 5- 6-1675 3, no.142 voogd
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 comparant, voogd;
won. Berkel
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 getuige
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38 voogd
Testament 12- 8-1691 6, no. 22 getuige


-203-
 
Robol, Wijve Pietersdr
Testament 20-10-1702 7, no.137 comparante;
geh.m. Philips Corneliss van der
Willick;
zuster van: Cornelis Pieterss
Robol
 
za. Robol, Wijve Pieters
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144 geh.m. Philips Corneliss van der
Willick;
eerder wede. v. Jacob Claess Hos;
moeder van: Lijsbet Jacobs Hos
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 geh.m. Philips Corneliss van der
Willick;
eerder wede. v. Jacob Claess Hos;
moeder van: Lijsbeth Jacobs Hos en
Jannitje Philips van der Willick
 
Rodenburgh, Arie Hendrickss
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Annitje Joris Sonnevelt
 
Rodenburgh, Jacob Janss
Testament 23- 8-1721 9, no.138 voogd;
oom van: Leuntje Cornelis Roden-
burgh
 
Rodenburgh, Leuntje Cornelis
Testament 23- 8-1721 9, no.138 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pleun Corss Dijcxman;
oom: Jacob Janss Rodenburgh
 
Rodenburgh, Neeltje Jacobs
Huw. voorw. 10- 2-1711 9, no. 3 comparante, jongedochter;
won. Berkel;
bruid van: Cornelis Arienss Kerck-
hoff
A. v. voogdij 25- 8-1712 9, no. 26 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Arienss Kerckhoff
 
Rodenburgh, Pieter Janss
Testament 13- 5-1707 8, no. 96 voogd, won. aan de Beukelsdijk;
aanbehuwdneef van: Jaepje Cornelis
Stenevelt
 
Rorijs, Alewijn Abrahamss
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 getuige
 
Rorijs, Arent Pieterss
Obligatie 15-11-1671 3, no. 40 won. Rodenrijs
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
 
za. Rorijs, Arent Pieterss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Rorijs, Grietje Leendertsdr.
Testament 31- 3-1673 3, no. 77 comparante;
geh.m. Leendert Janss Stompwijck
 
Rorijs, Jacob Leendertss
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227
A. v. accept. 20-11-1678 3, no.260 comparant;
geh.m. Annitje Corss
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53 comparant


-204-
 
Rodenrijs, Jacob Meliss
Testament 14- 8-1719 9, no. 95 voogd;
broer van: Lena Melis Rodenrijs
 
Rorijs/Rodenrijs, Jan Arentss
Attestatie 12-12-1685 5, no. 76 won. Schiedam
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77 won. Schiedam
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
 
Rodenrijs, Jannitje Pieters
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 comparante;
wede. v. Pieter Sieren Maerle-
velt;
schoonzuster van: Hendrick Ba-
rentss Westerwout
 
Rodenrijs, Cornelis Corneliss
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
Testament 24-11-1703 8, no. 25 geh.m. Ariaentje Ariens Overvest
 
Ro(o)rys/van Rodenrijs, Cornelis Leendertss
Attestatie 26-10-1670 3, no. 10
Attestatie 4-12-1671 3, no. 26
Obligatie 8-11-1671 3, no. 39 comparant, borg;
won. Rodenrijs
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117
Procuratie 10- 5-1678 3, no.239 getuige
Testament 1-10-1680 4, no. 97
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109 getuige
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Procuratie 21- 8-1686 5, no. 85 getuige
Testament 9-10-1686 5, no. 90 getuige
Obligatie 28- 5-1692 6, no. 49 won. Noordeinde van Berkel
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 comparant, won. Berkel;
vader van: za. Maria Cornelis van
Rodenrijs
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91
 
Rodenrijs, Cors Jacobss
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 comparant;
geh.m. Claesje Roelants van Keten
 
Rodenrijs, Cors Pieterss
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118 getuige
 
Rorijs, Crijn Grabels (zie ook: Vermeer, Crijn Grabelss)
Testament 12- 5-1677 3, no.181 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Marijtgen Ariens Roscam
 
Roorijs, Leendert Sijmonss
Attestatie 26-10-1670 3, no. 10
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 20
Attestatie 4-12-1671 3, no. 26 won. aan een tochtsloot in Berkel
 
Rodenrijs, Lena Melis
Testament 14- 8-1719 9, no. 95 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Claess Coot;
zuster van: Jacob Meliss Rodenrijs


                    -205-
 
Rodenrijs, Maria/Marijtje Cornelis van
Huw. voorw. 2- 4-1693 6, no. 69 comparante, jongedochter;
won. Berkel;
bruid van: Pieter Stevensz Wes-
termeer
Testament 19- 4-1693 6, no. 72 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pieter Stevensz Westermeer;
schoonzuster van: Arije Schrevelsz
Middelhuijse
 
za. Rodenrijs, Maria/Maritje Cornelis van
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 geb. 1662;
dr.v.: Cornelis Leendertss van
Rodenrijs;
erfgenaam: Arije Schrevelss Mid-
delhuijse
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91
Huw. voorw. 3- 3-1696 6, no.130 geh.m. Pieter Stevenss Wester-
meer
 
Rorijs, Marritje Leenderts
Transportacte 24- 5-1680 4, no. 81 comparante;
wede. v. Jan Philipss Dijcxhoorn
 
Rodenrijs, Maria Pieters
Testament 23- 6-1715 9, no. 55 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Colster
 
Rodenrijs/Rorijs, Melis Arentss
Huw. voorw. 26- 5-1678 3, no.243 comparant, meerderj. jongeman;
won. Berkel;
bruidegom van: Trijntgen Corne-
lis de Hoogh
Huurconventie 22- 6-1681 4, no.125 comparant
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 comparant, won. Berkel
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
Testament 18-12-1697 7, no. 20
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
Caveling 13- 8-1712 9, no. 24
 
Rorijs, Pieter Meliss
Attestatie 12-12-1685 5, no. 76
 
Roeser, Dirck
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 won. Zwolle;
geh.m. Marija van der Burch
 
Roesse, Leendert Ewoutss van der
Testament 29- 8-1721 9, no.140 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Jans Hogerwerf
 
Roest, Andries Rocuss
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 comparant
 
Roets, Arije Janss
Testament 26- 2-1722 9, no.146 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Immetje Dircks van den
Bosch;
z.v.: Jan Arienss Roets
 
Roets, Hendrick Pieterss
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Roets, Jan Arienss
Testament 26- 2-1722 9, no.146 voogd;
vader van: Arije Janss Roets


                       -206-
 
Roetse, Jan Joppen
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Roetse, Jop Leendertss
A. v. voogdij 30- 8-1685 5, no. 66 getuige
 
za. Roest, Rocus Corneliss
Procuratie 19- 3-1702 7, no.122 geh.m. za. Neeltje Andries
 
Roggeveen, Andries Corneliss
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 getuige
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 comparant, won. Bergschenhoek
 
Roggeveen, Arie Andriess
Obligatie 7-12-1710 8, no.151 comparant, won. Bergschenhoek
 
Roggeveen, Dirck Adriaenss/Arienss
Testament 24- 1-1672 3, no. 45 voogd
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98
 
Roggeveen, Gerrit
Procuratie 3-12-1677 3, no.209 comparant, won. Den Hoorn onder
Zegwaart
 
Roggeveen, Ghijsbreght
Testament 12- 9-1719 9, no.100 voogd;
broer van: Maertje Ariens Rogge-
veen
 
Roggeveen, Heyndrick Corneliss
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96
 
Roggeveen, Cornelis Cornelisse
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 comparant, won. Zegwaart
 
Roggeveen, Leendert Adriaenss
Testament 24- 1-1672 3, no. 45 comparant, won. Bleiswijk;
geh.m. Truijntje Jansdr. Star-
renburch
 
Roggeveen, Maertje Ariens
Testament 12- 9-1719 9, no.100 comparante, won. Berkel;
geh.m. Isbrandt Padenburgh;
zuster van; Ghijsbreght Rogge-
veen;
schoonzuster van: Pieter Seven-
­huijsen
 
Roklavere, Michiel Dirckss
Testament 5- 5-1697 7, no. 11 voogd, won. Pijnacker;
neef van: Leendert Arienss de
Bruijn
 
za. Romen, Ariaentje Jans van
Testament 24- 4-1702 7, no.127 zuster van: Claes Janss van Romen
 
Romen, Claes Janss van
Testament 24- 4-1702 7, no.127 comparant, meerderj. jongeman;
won. Berkel;
broer van: za. Ariaentje en za.
Trijntje Jans van Romen
 
za. Romen, Claes Janss van
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 erfgenamen: Jan en Cornelis Cor-
neliss Doelman, en Johannis
Janss van Dijck


-207-
 
za. Romen, Trijntje Jans van
Testament 24- 4-1702 7, no.127 zuster van: Claes Janss van Romen
 
Romeijn, Arije Franss
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 z.v.: Maertje Sijmons Ridder
 
Romeijn, Adriaen/Arij Claess
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 getuige
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117
Testament 25-12-1676 3, no.193 getuige
 
Romeijn, Arij Claess (de Jonge)
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 won. Noordeinde van Berkel
 
Romeijn, Arije Claess
Transportacte 12-12-1691 6, no. 35 getuige
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Obligatie 20-10-1697 7, no. 18 getuige
Procuratie 15- 3-1711 9, no. 5
 
Romeijn, Vranck Claess
Testament 13-12-1678 3, no.262 getuige
 
Romeijn, Frans Severtsz
Testament 23- 7-1692 6, no. 55 getuige
 
za. Romeijn, Frans Severtss
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 geh.m. Maertje Sijmons Ridder
 
Romeijn, Jaepje Franss
Testament 16-12-1691 6, no. 38 comparante, won. Berkel;
geh.m. Philips Arienss Verburgh;
zuster van: Simon Franss Romeijn
 
za. Romeijn, Jaepje Frans
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 dr.v.: Maertje Sijmons Ridder
 
Romeijn, Leendert Francken
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 comparant;
geh.m. Reijseltje Claesdr.
 
Romeijn, Lijsbet Vrancken
Testament 7- 3-1709 8, no.125 comparante, won. Berkel;
wede. v. Arie Corneliss Wogelom;
moeder van: Vranck, Claes, en
Cornelis Arienss Wogelom
Testament 24- 6-1710 8, no.142 moeder van: Claes Arienss Wogelom
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 comparante, won. Berkel;
wede. v. Arie Corneliss Wogelom;
moeder van: Vranck Arienss Wogelom
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Romeijn, Pieter Fransz
Testament 17- 7-1692 6, no. 53 getuige
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 z.v.: Maertje Sijmons Ridder
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 won. Berkel
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 comparant, won. Berkel
Testament 14-12-1701 7, no.111
Caveling 13- 8-1712 9, no. 24 comparant, won. Berkel
Testament 24- 8-1719 9, no. 97 getuige


-208-
 
Romeijn, Simon Franss
Testament 16-12-1691 6, no. 38 voogd;
broer van: Jaepje Franss Romeijn
Testament 23- 7-1692 6, no. 55 getuige
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 voogd;
z.v.: Maertje Sijmons Ridder
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44
 
Romeijn, Trijntje Claesdr
Testament 12- 2-1675 3, no.124 comparante;
geh.m. Jacob Adriaensz van Noort;
moeder van: Maritje de Oude en Ma-
ritje Jacobsdr de Jonge
 
Roos, Trijntje Pieters
Testament 19-12-1695 6, no.127 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Arije Janss Coppert
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 comparante;
wede. v. Arije Janss Coppert
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 comparante;
wede. v. Arije Janss Coppert
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 comparante, won. Bergschenhoek;
Laatst wede. v. Arije Janss
Coppert;
schoonmoeder van: Claes Louwe-
riss van Suijlen
 
Roij, Fredrick Lucass van
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9 comparant, won. Zegwaart
 
Roij, Lucas Lambrechtss van
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 getuige
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 getuige
Testament 2- 3-1675 3, no.125
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 voogd
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 getuige
Attestatie 12- 2-1677 3, no.190 comparant, oud ca. 70 jr.;
won. Berkel
Testament 21- 1-1677 3, no.191 getuige
Codicil 23-12-1676 3, no.194 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Andriesdr
Testament 13-12-1676 3, no.196 getuige
Codicil 28-11-1676 3, no.198 getuige
Obligatie 13-10-1677 3, no.217 getuige
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 45 getuige
Attestatie 25- 9-1679 4, no. 46 comparant, oud ca. 70 jr.
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109 comparant, voogd
Procuratie 9- 3-1681 4, no.115 comparant, ex.-test.
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraads-
lid te Berkel
Belofte 29-12-1681 4, no.130 won. Berkel
Testament 10- 9-1687 5, no.108 getuige
 
Rorijs, van
zie: Rodenrijs, van
 
Roosenboom, George
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 procureur voor het Hof en de
Hoge Raad van Holland


-209-
 
Rosendael, Jan Leendertss
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 comparant, schepen te Berkel
Attestatie 12- 8-1677 3, no.126 gezworene van Berkel;
getuige
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 getuige
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189 won. Berkel
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
za. Ro(o)sendael, Jan Leendertse
Procuratie 4- 6-1687 5, no.100 geh.m. Ariaentje Jans
Procuratie 3- 5-1693 6, no. 74 geh.m. Arijaentje Jans Cocq
Testament 2- 3-1697 7, no. 6 geh.m. Arijaentje Jansdr Cock
Testament 1-11-1703 8, no. 23 geh.m. Ariaentje Jans Cock
 
Roscam, Arij Claess
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 comparant, won. aan de Rotte
 
Roscam, Jan Claess
Testament 30- 7-1678 3, no.248 voogd, won. Rotterdam
 
Roscam, Claes Arienss
Testament 16- 3-1686 5, no. 81 getuige
 
Roscam, Cornelis Arienss
Testament 8- 5-1675 3, no.139 getuige
Testament 12- 5-1677 3, no.228 getuige
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 getuige
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 voogd
Testament 13- 4-1694 6, no. 96 voogd
Testament 10- 6-1695 6, no.117 getuige
Testament 13- 5-1696 6, no.135 getuige
Testament 18- 6-1696 6, no.137 getuige
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 getuige
A. v. voogdij 3-12-1702 7, no.142 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
oom van: Gabriel Crijnen van der
Meer;
neef: Arije Wouterss Pontanus
 
Roscam, Marijtgen/Maertje Ariens
Testament 12- 5-1677 3, no.181 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Crijn Grabels Rorijs
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 wede. v. Crijn Grabelss Vermeer
 
Rossem, ...... van
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 notaris te Gouda
 
Rosse(n), Cornelis van
Testament 16- 8-1708 8, no.110 getuige
Testament 2- 9-1708 8, no.112 getuige
Testament 4-11-1708 8, no.117 getuige
 
Rossum, Cornelis van
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Rotte, Ariaentje Cornelis van de
Huurconventie 10-10-1702 7, no.136
 
Rotte, Hendrick van de
Verkoopacte 1- 2-1716 9, no. 63 comparant, voogd
 
za. Rotte, Hendrick Cornelisz van de
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 vader van: Jan Hendrickss van de
Rotte


-210-
 
Rotte, Jan Hendrickss van de
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 z.v.: za. Hendrick Cornelisz van
de Rotte
Procuratie 3-12-1679 4, no. 56 comparant, won. Rijnsaterwoude
Substitutie 2- 1-1680 4, no. 59
 
Rotte, Cornelis Corneliss van de
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 comparant, voogd
 
Rotte, Cornelis Corneliss van de
Testament 7- 9-1684 5, no. 51 voogd, Hof van Delft;
zwager van: Aeltje Jansdr. Hens-
broeck
 
Rotte, Leendert Cornss van de
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 voogd
 
Rotte, Maerten Bastiaenss van de
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 comparant;
geh.m. Maritje Dircxs Delfgaeuw
 
Rotte, Willem van de
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Procuratie 28-12-1699 7, no. 62 getuige
 
za. Rotte, Willem van de (de Jonge)
Verkoopacte 1- 2-1716 9, no. 63
 
Rotte, Willem Corneliss van de
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 comparant
 
Rotte, Willem Corneliss van de
Testament 6- 3-1702 7, no.120 getuige
Huurconventie 10-10-1702 7, no.136 comparant
 
Roijers, Jacob
Procuratie 25- 5-1698 7, no. 26 won. Lindt
 
Rues, de
zie: Reus, de
 
Ruijghrock, Dirck Claess
A. v. voogdij 10- 9-1704 8, no. 37 getuige
 
Ruijghrock, Jan Gerritss
Testament 14- 9-1721 9, no.141 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Cornelia Huijgen Hilleger-
son;
broer van: Lucas Gerritss Ruijgh-
rock
 
Ruijchrock, Cornelis Claess
Procuratie 5-12-1677 3, no.206 comparant, won. Hillegersberg
 
Ruijghrock, Leendert Corneliss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Ruijghrock, Lucas Gerritss
Testament 14- 9-1721 9, no.141 voogd;
broer van: Jan Gerritss Ruijgh-
rock


                               -211-
 
Ruijchrock, Sijmon Claesz
Huw. voorw. 12- 3-1694 6, no. 93 comparant, jongeman;
won. Hillegersberg;
bruidegom van: Maria Dircks
de Groot
Testament 16- 5-1694 6, no.100 comparant, won. Laag-Rotte in
Hillegersberg;
geh.m. Marritje Dircks de Groot
 
Ruijcht, Dirck Corneliss
Transportacte 27-11-1680 4, no. 99 getuige
 
Ruyter, Govert Joosten de
Testament 1- 2-1673 3, no. 72 getuige
 
Ruijter, Jacob de
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119
 
Ruijter, Bartholomees de
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42
 
Ruijter, Poulus de
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 houtkoper
 
Ruijven, Arij Maertenss van
Obligatie 1- 5-1671 3, no. 16 getuige
 
Ruijven, Cornelis van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 gaarder van de extra-ordinaire
verponding te Pijnacker
 
Ruijven, Cornelis Jacobss van
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 gaarder van de extra-ordinaire
verponding te Pijnacker
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 gaarder van de extra-ordinaire
verpondingen over Pijnacker
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Ruijven, Maerten Janss van
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36
 
Ruijven, Trijntje Maertensdr van
Testament 27- 1-1675 3, no.123 comparante;
geh.m. Jacob Herckulesz van War-
mont
 
Rijck, Aechje Jans
Attestatie 9-12-1680 4, no.105 comparante, won. Zevenhuizen;
geh.m. Maerte Janss Kraeck
 
Rijn, Dirck Aren(t)ss van
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114
Boedelsch. 15- 6-1695 6, no.118 comparant;
erfgenaam van: za. Cornelis Cor-
neliss Berckhout;
zwager van Pieter Leendertsz
Cnijn
Caveling 24- 2-1702 7, no.117


-212-
 
Rijn, Dirck Pieterss van
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103 won. Schinkelveen
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 comparant;
geh.m. Ariaentje Dircks
 
Rijn, Gerrit Willemss van
Testament 12- 4-1712 9, no. 22 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Annitje Claes van der
Juijst
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Rijn, Jan Arienss van
Testament 26- 2-1722 9, no.146 voogd;
behuwdneef van: Immetje Dircks
van den Bosch
 
Rijn, Cornelis Pieterss van
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis comparant, won. Bergschenhoek
Huurconventie 9- 9-1708 8, no.114 comparant, won. Bergschenhoek
 
Rijn, Philips van
Testament 15-10-1719 9, no.108 voogd;
zwager van: Willem Cornelisse
Ouweneel
 
Rijn, Pieter van
Testament 24- 8-1719 9, no. 97 voogd;
zwager van: Bastiaentje Claes
Valckoogh
 
Rijn, Pietertje Ariens van
Testament 25-11-1718 9, no. 88 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jan Sijmonss van Wijck;
schoonzuster van: Arij Amen van
Meurs
 
Rijt, Gerrit Arienss van
Testament 1-12-1674 3, no.121 getuige
 
Rijdt, Jan Arienss van
Testament 24-11-1703 8, no. 25 voogd;
broer van: Maertje Ariens van
Rijdt
 
Rij(d)t, Jan Claesz van
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 z.v.: za. Claes Cornelisz van
Rijdt;
erfgenaam van: za. Grietje A-
riensdr
Procuratie 21- 4-1692 6, no. 46 comparant
Procuratie 7- 5-1693 6, no. 76 won. Pijnacker;
neef van: Arijaentje Cornelisdr.
Boer
Testament 30- 1-1697 7, no. 3
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 comparant;
voogd, ex.-test.
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 comparant, administrateur
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14 comparant
 
Rijdt, Claes Corneliss van
Procuratie 14- 5-1678 3, no.240 geh.m. za. Marritje Cornelis
Boer
 
za. Rijdt, Claes Cornelisz van
Rek, Bew. & R. 15-12-1691 6, no. 36 vader van: Jan Claesz van Rijdt


-213-
 
Rijdt, Maertje Ariens van
Testament 24-11-1703 8, no. 25 comparante, won. Berkel;
wede. v. Arije Hillebrantss O-
vervest;
moeder van: Willem Arienss O-
vervest;
grootmoeder van: Ariaentje Wil-
lems Overvest;
zuster van: Jan Arienss van Rijdt
 
Rijdt, Pieter Janss van
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 67 getuige
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 68 comparant
 
Sael, Arije van der
Obligatie 17- 9-1702 7, no.135 getuige
 
Sael, Arije Cornelisse (van der)
Testament 2- 9-1701 7, no.101 getuige
Testament 17-10-1701 7, no.103 getuige
 
Sanderman, Johannus
Procuratie 6-11-1671 3, no. 36
 
Santen/Zanten, Johannis van
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 schoolmeester
Testament 31- 7-1680 4, no. 84 getuige
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 getuige
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Testament 18- 9-1693 6, no. 85 comparant, schoolmeester te Berkel;
geh.m. Neeltje Cornelis Backer
Testament 20- 1-1699 7, no. 35 getuige
A. v. voogdij 1-10-1701 7, no.102 getuige
Testament 1-11-1703 8, no. 23 getuige
Testament 9-12-1705 8, no. 63 getuige
Testament 11- 3-1708 8, no.105 getuige
 
Santen, mr. Pieter van
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Sarck, Arij van der
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Sarck, de huisvr. v. Arij van der
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Sarck, Arij Corneliss van der
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Schaep, Engel Arienss
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 comparant, kerkdienaar van de
Remonstrantse gemeente te Berkel
 
Schaep, Houbrecht
Procuratie 7- 6-1685 5, no. 64 won. Meendorp bij Koblenz in Duits-
land
 
Schaep, Cornelis Engelen
Testament 16- 9-1680 4, no. 95 getuige
Testament 12- 3-1694 6, no. 92 comparant, won. Berkel;
stiefzoon van: Machteltje Aerts
Verduijn;
broer van: Maertje Engelen Schaep
 
Schaep, Maertje Engelen
Testament 12- 3-1694 6, no. 92 zuster van: Cornelis Engelen
Schaep
Testament 1- 9-1719 9, no. 99 moeder van: Jacobus Arienss Sebel


-214-
 
 
Schagen, Joost van
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Schaeckenbosch, Arij
Procuratie 14- 8-1679 4, no. 31 getuige
 
Schaeckenbos, Arij Pieterss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 getuige
 
Schattert, Jan
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30
 
Schatter(t), Jan Leendertss
Testament 1- 2-1673 3, no. 72 geh.m. Maghdaleentje Pieters
Codicil 13- 7-1675 3, no.144 getuige
 
Scheer, Dirck Dircks
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 comparant, won. Bergschenhoek
 
za. Scheer, Dirck Dirckss
Transportacte 27-11-1680 4, no. 99 geh.m. Neeltje Claes
Attestatie 19- 4-1683 5, no. 15 geh.m. Neeltgen Claass Huijsman
 
Scheer, Ieffje Dircks
Transportacte 27-11-1680 4, no. 99 comparante;
dr.v.: Neeltje Claes
 
Scheer, Grietje Huijgen van der
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Gangert Janss Vermeer;
behuwdneef: Adriaen Jacobss van
Noort
 
za. Scheer, Grietje Huijgen van der
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 wede. v. Gangert Janss Vermeer;
moeder van: Jan en Maertje Gan-
gerts Vermeer
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703 8, no. 9 wede. v. Gangert Janss Vermeer;
moeder van: Jan Gangertss Ver-
meer
 
Scheer, Huijgh van der
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Scheer, Huijgh Gabrielss/Grabelss van der
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Testament 15- 9-1719 9, no.102 comparant, won. Berkel;
geh.m. Neeltje Ariens Cruningh
 
Scheer, Huijch Huijgenss van der
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224 getuige
Testament 25- 6-1695 6, no.119 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelia Willeboortss Ver-
burgh;
zwager van: Pieter Perveen;
neef: Cornelis van Stolwijck
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 voogd
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 won. Berkel
Testament 23- 8-1719 9, no. 96 getuige
Testament 15- 9-1719 9, no.102 getuige
 
Scheer, Jan Grabelss van der
Testament 15- 9-1719 9, no.102 voogd


-215-
 
Scheer, Cornelis van der
A. v. voogdij 26- 8-1721 9, no.139 geh.m. Claesje Vrancken van
Wijck
 
Scheer, Cornelis Gabrielss van der
Testament 22- 9-1713 9, no. 40a getuige
Testament 15- 9-1719 9, no.102 voogd
 
Scheer, Trijntgen Dirckx
Attestatie 19- 4-1683 5, no. 15 meerderj. dochter;
won. Bergschenhoek;
moeder van een zoon, geb.
4.4.1683, verwekt door Willem
Dirckss Doncker;
dr. v.: Neeltgen Claass Huijs-
man
 
Schenck, Gerrit Corneliss van der
Obligatie 18- 2-1705 8, no. 48 comparant, won. Overschie
 
Schenck, Jan Janss
Huw. voorw. 3-11-1703 8, no. 24 comparant, won. Stompwijk;
wednr. v. Roockje Crynen Brou-
wer;
bruidegom van: Sara Leenderts
Versijde
Testament 10- 1-1710 8, no.134 comparant, won. Berkel;
geh.m. Sara Leenderts Versijde;
vader van: Jan, Marijtje en Willem
Janss Schenck;
brouer van: Pouwels Janss Schenck
 
za. Schenck, Jan Janss
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 geh.m. Sara Leenderts Versijde
A. v. voogdij 12- 3-1714 9, no. 44 geh.m. Sara Leenderts Versijde
 
Schenck, Jan Janss
Testament 10- 1-1710 8, no.134 z.v.: Jan Janss Schenck
 
Schenck, Marijtje Jans
Testament 10- 1-1710 8, no.134 dr.v.: Jan Janss Schenck
 
Schenck, Pouwels Janss
Testament 10- 1-1710 8, no.134 voogd;
broer van: Jan Janss Schenck
 
Schenck, Trijntje Alderts Schenck
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Sijmon Arienss Schipper;
moeder van: Aldert en Lijsbet
Sijmons Schipper
 
Schenck, Willem Janss
Testament 10- 1-1710 8, no.134 z.v.: Jan Janss Schenck
 
Schie, Willempje Willems van
Testament 27- 8-1691 6, no. 23 comparante, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Barentss van
Coppe
 
Schiebroeck, Arij Abrahamss
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 won. Schiebroek
 
Schiebroeck, Jacob Abrahamss
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 won. Schiebroek


-216-
 
Schiebroeck, Claes Abrahamss
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 won. Schiebroek
 
Schieveen, Ingetje Pieters
Testament 26- 3-1703 8, no. 8 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Arien Pieterss Wttenbroek
 
za. Schilde, Adriaen van der
Huurconventie 27- 9-1672 3, no. 67 geh.m. Lijsbet Pietersdr
 
Schilde, Adriaen Adriaenss van der
Attestatie 26-10-1671 3, no. 35 comparant, oud ca. 70 jr.
 
Schilde, Johannis van der
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 notaris te Den Haag
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
 
Schilde, Leendert Pieterss van der
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189 won. Pijnacker
 
Schilde, mr. Pieter van der
Procuratie 22- 1-1673 3, no. 70 getuige
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 schoolmeester te Berkel;
getuige
 
Schilde, Pieter van der
Testament 17- 1-1678 3, no.199 getuige
 
Schilde, Pieter Adriaenss van der
Huurconventie 27- 9-1672 3, no. 67 comparant;
z.v.: Lijsbet Pietersdr
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 comparant
Procuratie 10- 9-1673 3, no. 89 won. Berkel
 
Schipper, Aldert Sijmons
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 z.v.: Sijmon Arienss Schipper en
Trijntje Alderts Schenck
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 getuige
Testament 29- 9-1719 9, no.105 voogd;
neef van: Maertje Jans van der
Ende
 
Schipper, Arij Corneliss
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 comparant, won. Zevenhuizerhoek
 
Schipper, Jasper Corneliss
Testament 22- 9-1698 7, no. 29 neef van: Trijsje Cornelis
Schipper
 
Schipper, Cornelis
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 mr. metselaar
 
Schipper, Cornelis Arienss
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 voogd
Testament 30- 8-1680 4, no. 91 getuige
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 comparant, won Noordeinde van
Berkel
Testament 27- 6-1681 4, no.126 getuige
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
 
Schipper, Cornelis Janss
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 11 getuige


 -217-
 
Schipper, Cornelis Willemss
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 getuige
Testament 31- 5-1695 6, no.116 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 getuige
Testament 11-12-1701 7, no.110 voogd
Testament 26- 2-1702 7, no.119 getuige
Testament 9-12-1705 8, no. 63 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Cornelis van
den Bergh
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 voogd
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 mr. metselaar
 
Schipper, wede. v. Leendert
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Schipper, Leendert Crijnen
Testament 19- 7-1677 3, no.220 geh.m. Maertje Jansdr. Swartevelt
 
Schipper, Lijsbet Sijmons
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 dr.v.: Sijmon Arienss Schipper
en Trijntje Alderts Schenck
 
Schipper, Sijmon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Schipper, Sijmon Arienss
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 comparant, won. Berkel;
geh.m. Lijsbet Claes (Tas)
Testament 18-12-1691 6, no. 39 getuige
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
Testament 22- 1-1713 9, no. 32 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Trijntje Alderts Schenck;
vader van: Aldert en Lijsbet Sij-
mons Schipper
 
Schipper, Trijsje Cornelis
Testament 22- 9-1698 7, no. 29 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pleun Pieterss Haerlemer-
hout;
neef: Jasper Cornelis Schipper
 
Schonebeeck, Evert Hendricksz
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
Testament 21- 1-1677 3, no.191
 
Schoonder, Arijen Huijgenss
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Schotsius, doctor
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Schout, Aeghje Claesdr.
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 comparante;
kleindochter van: za. Geertje
Cornelis;
tante: za. Maertje Cornelis Schout
 
Schout, Annitje Claes
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 comparante;
kleindochter van: za. Geertje
Cornelis;
tante: za. Maertje Cornelis Schout
 
Schout, Grietje Cornelis
Testament 21- 1-1675 3, no.122 dr.v.: Geertje Cornelisdr.


-218-
 
 
Schout, Jan Corneliss
Testament 18- 1-1710 8, no.136 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtje Cornelis de
Bruijn;
broer van: Claes Corneliss Schout
 
Schout, Claes Corneliss
Obligatie 29- 8-1674 3, no.107 comparant, bakker;
won. Kethel
 
za. Schout, Claes Cornelisz
Testament 21- 1-1675 3, no.122 z.v.: Geertje Cornelisdr.
 
Schout, Claes Corneliss
Testament 18- 1-1710 8, no.136 voogd;
broer van: Jan Corneliss Schout
Testament 8- 4-1716 9, no. 67 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Lijsbeth Arienss Boerman
 
za. Schout, Cornelis Claess
Testament 21- 1-1675 3, no.122 geh.m. Geertje Cornelisdr.
Procuratie 16- 3-1675 3, no.133 geh.m. Geertje Cornelisdr.
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 geh.m. za. Geertje Cornelis
 
Schout, Cornelis Claess
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49 voorzoon van: za. Neeltje Gan-
gerts
Boedelsch. 18- 2-1672 3, no. 50 comparant
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224
A. v. indemn. 19- 5-1681 4, no.122 getuige
Boedelsch. 27-10-1681 4, no.129 getuige
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Testament 7- 9-1684 5, no. 51 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Aeltje Jansdr. Hensbroeck;
halfbroer van: Arij Francken van
Wijck
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 comparant;
kleinzoon van: za. Geertje Cor-
nelis;
tante: za. Maertje Cornelis
Schout
 
Schout, Leendert Corneliss
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 getuige
Testament 21- 1-1675 3, no.122 z.v.: Geertje Cornelisdr.
Procuratie 16- 3-1675 3, no.133 z.v.: Geertje Cornelisdr.
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 comparant, borg;
won. Berkel
Obligatie 25- 9-1691 6, no. 27 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48
Transportacte 15- 7-1693 6, no. 80
 
Schout, Marritje Cornelis
Testament 21- 1-1675 3, no.122 dr.v.: Geertje Cornelisdr.
 
za. Schout, Maertje Cornelis
Quitantie 16- 5-1692 6, no. 48 tante van: Cornelis, Annitje en
Aeghje Claes Schout
 
za. Schouten, Gerrit
Huurconventie 29- 1-1672 3, no. 47


-219-
 
Schouten, Jan Cornelis
Testament 5- 6-1675 3, no.142 voogd
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 comparant, ambachtsbewaarder
van Berkel & Rodenrijs in 1678
Testament 20- 9-1679 4, no. 44 voogd;
broer van: Cornelis Corneliss
Groen en Sijmontje Cornelisdr.
Codicil 7-12-1680 4, no.102 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Arijaentje Pietersdr.;
oom van: Arij Corneliss Langelaen
 
za. Schouten, Jan Corneliss
Huurconventie 26- 7-1681 4, no.127 overl. te Rodenrijs;
geh.m. Arijaentje Pieters
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 voogd
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 geh.m. Arijaentje Pieters;
erfgenamen: Cornelis Corneliss
Groen, Cornelis Corneliss Boer,
Wouter Corneliss Verheul, Jacob
Leendertss van den Bergh en Symon-
tje Cornelisdr
 
Schouten, Leendert Engelen
Attestatie 11-12-1673 3, no. 94 getuige
 
Schouten, Pr. Corneliss
Transportacte 3-10-1676 3, no.171 voogd,;
won. Ommoord onder Hillegersberg
Verklaring 21- 9-1676 3, no.172 voogd
 
Schouwer, Andries Pietersz
Testament 12- 6-1693 6, no. 78 getuige
 
Sgraeffwegh, Aem
Testament 26- 3-1713 9, no. 36
 
Sgraefwegh, Willem Amen
Testament 26- 3-1713 9, no. 36
 
(Schuijrman), Andries
Testament 19-12-1727 9, no.168 z.v.: Dirk Schuijrman
 
Schuer-/Schuijrman, Dirck
A. v. voogdij 15-11-1713 9, no. 41a getuige
Testament 19-12-1727 9, no.168 vader van: Hendrik, Geertje en
Andries
 
Schuijrman, krn. v. Dirk
Testament 19-12-1727 9, no.168
 
Schuer-/Schuurman, Dirck Hendrickss
Huw. voorw. 10- 2-1711 9, no. 3 getuige
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 getuige
Procuratie 27- 5-1714 9, no. 45 getuige
Testament 24- 9-1714 9, no. 46 getuige
Testament 9-12-1714 9, no. 48 getuige
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51
 
Schuijrman, Fredrik
Testament 19-12-1727 9, no.168
 
Schuerman, Frederick Hendrickss
Testament 19- 1-1710 8, no.137 getuige
 
(Schuijrman), Geertje
Testament 19-12-1727 9, no.168 dr.v.: Dirk Schuijrman


-220-
 
Schuerman, Hendrick
Testament 9- 6-1709 8, no.127 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 glazenmaker
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b getuige
Testament 9-12-1714 9, no. 48 getuige
Testament 2- 1-1715 9, no. 49 getuige
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 glazenmaker
Attestatie 23- 1-1723 9, no.153 comparant, oud ruim 60 jr;
won. Berkel
 
(Schuijrman), Hendrik
Testament 19-12-1727 9, no.168 z.v.: Dirk Schuijrman
 
Schu(i)erman/Schuyerman, Hendrick Janss
Testament 7- 3-1680 4, no. 73 voogd;
zwager van: Cornelis Fredrickss
Dersgant
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 comparant;
geh.m. Pleuntje Fredricks Dersgant
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 getuige
Testament 1- 1-1687 5, no. 91 getuige
Testament 21-12-1702 7, no.143 comparant, won. Berkel;
geh.m. Pleuntje Fredricks Ders-
gant
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
Testament 19-12-1727 9, no.168 comparant;
geh.m. Pleuntje Fredrikz Dersjant;
vader van: Jan Hendrikz Schuijrman
 
Schuer-/Schuijrman, Jan Hendricks
Procuratie 11- 7-1709 8, no.129 getuige
Testament 19- 1-1710 8, no.137 getuige
Obligatie 8- 7-1710 8, no.143 getuige
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 getuige
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 getuige
Testament 22- 3-1711 9, no. 6 getuige
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 getuige
Procuratie 27- 5-1714 9, no. 45 getuige
Testament 19-12-1727 9, no.168 z.v.: Hendrik Janss Schuyerman
en Pleuntje Fredrikz Dersjant
 
Schuerman/Schuurmans, Maria Hendricks
Procuratie 10- 3-1715 9, no. 50 comparante
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 meerderj. dochter;
op 7 febr. 1715 bevallen van een
kind verwekt door Jacobus de Widt
Testament 19-12-1727 9, no.168
 
Schuijffil, N.
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur voor het Hof van Holland
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 procureur
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 procureur
 
Schuyffhil, Willem
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 procureur
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 procureur voor het Hof van Holland
 
Schuijt, Lourens Arentss van der
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 getuige


-221-
 
Sebel, Arij(e) Sijmonss
Testament 17- 9-1679 4, no. 43 comparant, jongeman;
won. Berkel;
z.v.: Sijmon Theuniss Sebel
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 getuige
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 10 comparant, won. Berkel
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 getuige
 
Sebel, Jacobus Arienss
Testament 1- 9-1719 9, no. 99 comparant, won. Berkel;
z.v.: Maertje Engelen van der
Schaep
Testament 6-11-1719 9, no.109 getuige
 
Sebel, Cornelis Arienss
Testament 1-11-1703 8, no. 23 voogd, won. Warmond
 
Sebel, Neeltje Ariens
Testament 1-11-1703 8, no. 23 dienstmaagd van: Ariaentje Jans
Cock
Testament 11- 3-1708 8, no.105 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Dirck Cornelisse Buijten-
wegh
 
Sebel, Sijmon Theuniss
Testament 17- 9-1679 4, no. 43 vader van: Arije Sijmonss Sebel
Huurconventie 26- 4-1682 4, no.142 comparant
 
Seeuw, Arije Pieterss
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 voogd;
neef van: Hendrick Corneliss
Wassenaer
 
Seeuw, Huijch Willemss
Procuratie 19- 3-1679 4, no. 16 comparant;
geh.m. Maritjen Louris van der
Meer
 
Seeuw, Jan
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Seeuw, Cornelis Willemss
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
za. Seeuw, Pieter Corneliss
A. v. voogdij 27- 4-1681 4, no.120 voogd
 
Seeuw, Pieter Willemss
A. v. voogdij 19- 5-1678 3, no.241 comparant, ex.-test.
 
Seeuw, wede. v. Pieter Willemss
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139


-222-
 
Seghwaert, Dirck Dircksz
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 comparant;
wednr. v. Arijaentje Cornelis
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 comparant;
zwager van: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 comparant;
zwager van: Commer Corneliss
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 comparant;
wednr. v. Arijaentje Cornelis
Jongebroer;
zwager van: Commer Corneliss
Jongebroer
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3 comparant, toeziend voogd
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 comparant
wednr. v. Arijaentje Cornelis
Jongebroer
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 comparant;
oom van de krn. v. za. Arije
Corneliss Jongebroer
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 voogd
 
Segwaert, Cornelis Jacobsz van
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 getuige
 
Seghwaert, Cornelis Janss
Testament 4- 5-1716 9, no. 70 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtje Pieters van Raffen
 
Seghwaert, Cornelis Reij(m)brantss van
Testament 16- 8-1676 3, no.176 getuige
Testament 30- 7-1678 3, no.248 getuige
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 getuige
 
za. Seldent'huijs, Leendert Leenderss
Testament 16- 4-1679 4, no. 18 vader van: Willem Leenderss;
broer van: Neeltgen Leenderss
Seldent'huijs
 
Seldent'huijs, Maertgen Leenders
Testament 16- 4-1679 4, no. 18 geh.m. Corns Janss;
zuster van: Neeltgen Leenderss
Seldent'huijs
 
Seldent'huijs, Neeltgen Leenderss
Testament 16- 4-1679 4, no. 18 comparante, bejaarde dochter;
won. Noordeinde van Berkel;
zuster van: Maertgen en za. Leen-
dert Leenders Sel­dent'huijs en
Leentgen Leenders;
schoonzuster van: Corns Janss;
tante van: Willem Leenderss
 
Selckert/-ckart van Wou(w), Abraham
Procuratie 17-11-1687 5, no.113 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 6-11-1695 6, no.125 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 procureur voor het Hof van Holland


-223-
 
Selckert van Wouw, Adriaen
Substitutie 2- 1-1680 4, no. 59 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 9- 3-1681 4, no.115 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 22- 3-1683 5, no. 9 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Sellen, Bastiaen van
Testament 29- 1-1706 8, no. 69 getuige
 
Sellen, Pieter van
Testament 29- 1-1706 8, no. 69 getuige
 
Sennewaert, mr.
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 breukmeester
 
Sepelle, de la
zie: Chappelle, de la
 
Seun, Ingetje Claes
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 comparante, won. Overschie;
geh.m. Pieter Jacobss van Noort
 
Sevenhuijsen, Pieter
Testament 12- 9-1719 9, no.100 voogd;
zwager van: Maertje Ariens Rogge-
veen
 
Siere, Aert Arienss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Siere, Gerrit Arienss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Siere, Cornelis Arienss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Silivius, mr. Daniel
Transportacte 23- 2-1680 4, no. 70 advocaat
 
Sitter, Mattheus Davits de
Procuratie 24-12-1679 4, no. 58
 
Slangh, Maria Jans van der
Testament 30- 1-1709 8, no.120 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Andries Leendertss Droogh
 
Sleuijer, Jacob
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Sligher, Dirck
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Slim, Dirck Pieterss van der
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Slinger, Claes Isbrantss
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 getuige
 
Slinger, wede. v. Pieter
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Slingerlant, N.N.
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 koopman te Rotterdam


-224-
 
za.Slobbe, Jacob Francken/Vrancken
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 geh.m. za. Aeltje Maertensdr.;
vader van: Neeltje Jacobsdr.
Slobbe
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44 geh.m. za. Aeltje Maertensdr.;
vader van: Neeltje Jacobs Slobbe
 
Slobbe, Jan Janss
Testament 25-10-1711 9, no. 16 voogd;
zwager van: Cornelis Janss Broer
 
Slobbe, Cornelis Vrancken/Franckenss
Testament 26- 4-1681 4, no.119 voogd;
oom van: Neeltje Jacobs Slobbe
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 comparant, toeziend voogd;
won. Zouteveen;
oom van: Neeltje Jacobsdr. Slobbe
 
Slobbe, Maerte(n) Jans
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 comparant, won. Kralingen
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 comparant, won. Rotterdam aan
de Oostpoort
 
Slobbe, Mees Arentss
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 voogd;
broer van: Jacob Arentss Croeser
 
Slobbe, Neeltje Jacobs
Testament 26- 4-1681 4, no.119 comparante, meerderj. dochter;
won. Bergschenhoek;
oom: Cornelis Vrancken Slobbe;
neef: Vranck Corneliss Uijten-
broeck
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 dr.v.: za. Jacob Francken Slobbe
en za. Aeltje Maertensdr.;
oom: Cornelis Franckenss Slobbe;
neef: Vranck Corneliss Wtten-
broeck
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44 comparante;
dr.v.: za. Jacob Vrancken Slobbe
en za. Aeltje Maertensdr.
 
Slobbe, Willem Corneliss
Testament 10- 8-1720 9, no.122 voogd;
oom van: Harmen Grabelss Over-
gaegh
 
Sloot, krn. v. Jacobus van der
Procuratie 31-12-1675 3, no.165
 
Slootwech, Pieter Willemss
Procuratie 20- 6-1677 3, no.222 z.v.: Willem Slootwech
 
Slootwech, Willem
Procuratie 20- 6-1677 3, no.222 vader van: Pieter Willemss Sloot-
wech
 
Slot, Dirck Janss van
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103 won. Achterbuurt te Nootdorp
 
Sloottingh, Maria
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44


-225-
 
Slootwegh, Cornelis Corneliss
Testament 27- 5-1716 9, no. 71
 
Slootwegh, Cornelis Corneliss (de Jonge)
Testament 8-10-1720 9, no.127 voogd
 
Sman, Cors Leendertss van der
Testament 17- 2-1722 9, no.145 getuige
Testament 16- 3-1724 9, no.164 voogd;
z.v.: Neeltje Aelbreghts van der
Coot
 
Sman, Maertje Cors van der
Testament 11-12-1720 9, no.130 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Jan Janss Ham;
moeder van: Ariaentje Elias den
Engel;
schoonzuster van: Joris Jacobss
den Elsen
 
Sman, Pieter van der
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 comparant, won. Zegwaart
 
Sman, Pleuntje Hillebrants van der
Testament 28- 6-1726 9, no.165 comparante, won. Berkel;
geh.m. Hendrick Janss Snoock
 
Smit, Frederick de
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
 
Smijt, Cornelis Claess van der
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 comparant, voogd;
won. Schipluiden
 
Smith, Leen
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Snelleman, Annitje Ariens
Testament 1- 1-1707 8, no. 85 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacobus van der Diest
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacobus van Diest
 
za. Snoeck, Hendrick Aertss
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 overl. te Heesch in de Meierij van
's-Hertogenbosch;
vader van: Wouter en Sijn Hen-
drickss Snoeck
 
Snoeck/Snoock, Hendrick Janss
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.160 getuige
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.161 getuige
Testament 28- 6-1726 9, no.165 comparant, won. Berkel;
geh.m. Pleuntje Hillebrants van der
Sman


-226-
 
Snoeck, Jan
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
 
Snoeck, Jan Hendrickss
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 won. Berkel;
broer van: Wouter en Sijn Hen-
drickss Snoeck
Procuratie 7- 3-1696 6, no.131 getuige
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 biersteker
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Snoeck, Sijn Hendrickss
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 comparant;
z.v.: za. Hendrick Aertss Snoeck;
broer van: Jan Hendrickss Snoeck
 
Snoeck, Wouter Hendrickss
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 comparant;
z.v.: za. Hendrick Aertss Snoeck;
broer van: Jan Hendrickss Snoeck
 
za. Snoeij, Corn. Corneliss
Testament 22- 6-1686 5, no. 84 geh.m. Pleuntje Abrahams
 
Snoock
zie: Snoeck
 
Soelen, Helena van
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4
 
za. Soet, Claes Corneliss
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 voogd
 
Soet, Cornelis Claess
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 voogd, won. Gouda
 
Soetermeer, Pieter Pieterss van
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 63 comparant, won. Hillegersberg
 
Soetert, Ds. Den
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8
Attestatie 15-10-1670 3, no. 9
 
Soetvis, Joost Lourisse
Procuratie 5- 9-1677 3, no.218 getuige
 
Sol, Jan Corneliss
Transportacte 25-10-1676 3, no.170 comparant, won. Moerkapelle
 
Sol, Jannitje Joghums
Testament 30- 4-1710 8, no.139 comparante, won. Berkel;
geh.m. Philips Corneliss van der
Willick;
zuster van: Cornelis Joghumss Sol
 
Sol, Cornelis Joghumss
Testament 30- 4-1710 8, no.139 voogd;
broer van: Jannitje Joghums Sol


-227-
 
Somerbuer, Annitje Ariens
Testament 20- 4-1693 6, no. 73 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Lourisz de
Knecht
 
Somerbier, Maertje Ariens
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 moeder van: Pietertje Cornelis
Versijde
 
Sondervan, Mees
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 pachter van de impost op turf
 
Son(ne), Dirck Dirckss
Transportacte 21- 9-1677 3, no.216 comparant, won. Bleiswijk;
zwager van: Willem Willemss
 
Sonnevelt, Annitje Joris
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Arie Hendrickss Roden-
burgh;
zuster van: Jan en Cornelia Jo-
ris Sonnevelt
 
Sonnevelt, Hugo van
Procuratie 28- 4-1704 8, no. 29 getuige
 
Sonnevelt, Jan Joriss
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 broer van: Annitje Joris Sonne-
velt
 
Sonnevelt, Cornelia Joris
Testament 4- 7-1705 8, no. 58 zuster van: Annitje Joris Sonne-
velt
 
Sonnevelt, Cornelis (van)
Procuratie 6- 5-1697 7, no. 12 procureur
Procuratie 24-11-1698 7, no. 30 procureur
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 procureur ten plattelande
Procuratie 26-10-1699 7, no. 54 getuige
Procuratie 26-10-1699 7, no. 55 getuige
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 78 getuige
Procuratie 24- 5-1700 7, no. 79 procureur
Procuratie 28- 5-1700 7, no. 80 procureur
Obligatie 12- 6-1700 7, no. 82 procureur
Procuratie 23- 8-1700 7, no. 83 procureur
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 notaris
Obligatie 1- 2-1702 7, no.115 procureur
Procuratie 2- 5-1702 7, no.128 procureur ten plattelande
Obligatie 17- 9-1703 8, no. 21 procureur te Berkel
Procuratie 28- 4-1704 8, no. 29 procureur ten plattelande
Procuratie 11- 1-1706 8, no. 67 procureur ten plattelande
Procuratie 27- 7-1708 8, no.109 procureur ten plattelande
Procuratie 27-10-1710 8, no.148 procureur ten plattelande
Procuratie 4- 2-1711 9, no. 2 procureur ten plattelande
Procuratie 27- 8-1711 9, no. 15 procureur ten plattelande
Procuratie 29- 8-1712 9, no. 27 procureur ten plattelande
Procuratie 3- 9-1712 9, no. 28 procureur ten plattelande
Procuratie 24- 4-1713 9, no. 39 procureur ten plattelande
 
Sonnevelt, Pieter van
Procuratie 27- 7-1708 8, no.109 getuige
Procuratie 24- 4-1713 9, no. 39 getuige
 
Soon
zie: Seun


-228-
 
Sorgen, mr. Adriaen van
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 advocaat voor het Hof van Holland;
getuige
 
Spaen, Gerrit
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Speelcoort, Marijtje Cornelis
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Aelbreght Janss Droogh
 
Speelman, Willem Dirckss
Huurconventie 22- 6-1681 4, no.125 getuige
Procuratie 6- 9-1682 4, no.146 getuige
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 getuige
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 getuige
Procuratie 25- 7-1683 5, no. 28 getuige
 
Speer, Dirck Janss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 geh.m. Jannitje Corns
 
Speck, Arij Claess van der
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Speck, Arij Pouwelss van der
Testament 13- 5-1707 8, no. 96 halfbroer van: Jaepje Cornelis
Stenevelt
Testament 18- 3-1720 9, no.114 comparant, meerderj. jongeman;
won. Pijnacker;
z.v.: Claesje Cornelis Huijsman;
halfbroer van: Leendert Corneliss
Stenevelt
 
Speck, Gerrit Gerritss van der
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 voogd
 
Speck, Jacob Pouwelse van der
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 comparant;
geh.m. Grietje Claes Berkel
 
Speck, Cornelis van der
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b voogd
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Speck, Cornelis Gerritss van der
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 voogd
 
Speck, Cornelis Hendrickss van der
Testament 22- 4-1702 7, no.126 getuige
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 comparant
A. v. voogdij 26- 8-1721 9, no.139 getuige
 
Speck, Cors Janss van der
Attestatie 4-12-1671 3, no. 26 comparant, oud ca. 70 jr.;
won. Wateringen
 
Speck, krn. v. Elisabeth Gerrits van der
Testament 15- 2-1705 8, no. 47


-229-
 
Spi(d)t, Cornelis Claess
Testament 21- 3-1712 9, no. 19 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Maria Claes Spidt
Testament 29- 9-1719 9, no.105 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Jans van der Ende;
zwager van: Willem Willemss van der
Linde
 
Spit, Leentje Ariens
Testament 9- 2-1722 9, no.144 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Pieter Dirckss van Diest
 
Spidt, Maria Claes
Testament 21- 3-1712 9, no. 19 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
zuster van: Cornelis Claess Spidt
 
Spit, Neeltje Claes
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Huijgh Maertenss van der
Koij
 
Spoors, .......
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 notaris
 
Spoors, Jacob(us)
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 procureur van Delfland
Procuratie 17- 5-1678 3, no.238 getuige
Substitutie 26- 2-1679 4, no. 7 getuige
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 getuige
Procuratie 24-12-1679 4, no. 58 getuige
Procuratie 24- 1-1689 5, no.127 notaris en procureur te Zegwaart
Obligatie 21- 3-1689 5, no.130 procureur
Procuratie 9- 1-1690 6, no. 2 procureur te Zegwaart
Procuratie 30- 3-1692 6, no. 68 notaris; getuige
Procuratie 17- 8-1693 6, no. 82 procureur, won. Zegwaart
Obligatie 4-10-1693 6, no. 87 procureur
Obligatie 18- 6-1696 6, no.136 procureur
Procuratie 31-12-1696 6, no.142 procureur ten plattelande
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Spoors, Johan/Jan
Codicil 6- 2-1675 3, no.127 notaris
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 notaris
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 procureur
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 procureur voor Hillegersberg
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 procureur van Berkel
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 procureur van Berkel
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 procureur
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 12 notaris en procureur;
won. Zegwaart
 
Spoors, N.
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 procureur
 
Spoors, Sijmon
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 12 getuige
 
Spruijt, Cornelis Teuniss van der
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 comparant, borg;
won. Zevenhuizen
 
Spruijt, Pr.
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93


                              -230-
 
za. Stap, Leendert van der
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 mr. timmerman
 
Stap, wede. v. Leendert van der
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Stap, Leendert T(h)omass van der
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 timmerman
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 mr. timmerman
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
 
Stap, Tomas van der
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Starre/Sterre, Dirck Wouterse van der
Testament 29-11-1671 3, no. 42 getuige
Testament 28- 2-1672 3, no. 68 getuige
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 getuige
Attestatie 24-10-1673 3, no. 91 getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 metselaar
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 winkelier
Testament 12- 6-1689 5, no.132 getuige
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 comparant, won. Berkel;
geh.m. Fijtje Fredericks Ders-
gant;
vader van: Hester, za. Ingetje
en Jannitje Dircks van der Starre
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 getuige
 
Starre, Hester van der
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
 
Starre, Hester Dircks van der
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 dr.v.: Dirck Wouterss van der
Starre
 
za. Starre, Ingetje Dircks van der
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 dr.v.: Dirck Wouterss van der
Starre
 
Starre, Jannitje Dircks van der
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 dr.v.: Dirck Wouterss van der
Starre
 
za. Starrenburch, Jan Arentsz
Obligatie 27- 5-1674 3, no.102 geh.m. Liedewij Cornelisdr.
 
Starrenburch, Claes Janss
Testament 24- 1-1672 3, no. 45 voogd
 
Starrenburgh, Teunis Arienss
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Starrenburch, Truijntje Jansdr.
Testament 24- 1-1672 3, no. 45 comparante, won. Bleiswijk;
geh.m. Leendert Adriaenss Rog-
geveen
 
Starrevelt, van
zie: Sterrevelt, van
 
Staverinus/Staveren, mr. Johannis
Testament 1- 2-1673 3, no. 71 getuige
Testament 9- 6-1687 5, no.103 getuige
 
Stenevelt, Abraham Corneliss
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107


-231-
 
Sterre, van der
zie: Starre, van der
 
Starrevelt, Aeltje Gerrits
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Starrevelt, Annitje Gerrits
A. v. voogdij 8- 4-1722 9, no.147 comparante, meerderj. dochter;
zuster van: Pieter en Cornelis
Gerritss Starrevelt
 
Sterre-/Starrevelt, Adriaen (van)
Obligatie 21- 5-1670 3, no. 1 procureur voor het Hof van Justi-
­tie
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 procureur
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 procureur voor het Hof van Holland
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 procureur
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 procureur
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76 procureur
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 procureur
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84 procureur
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 procureur
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 procureur
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 procureur
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 procureur
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 procureur
Obligatie 25-10-1674 3, no.116 procureur
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 procureur
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 procureur
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 procureur
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 procureur
Obligatie 9- 8-1675 3, no.145 procureur
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 procureur
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 procureur
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 procureur
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 procureur
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 procureur voor het Hof van Hollamd
Obligatie 23- 3-1676 3, no.159 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14- 2-1676 3, no.161 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 procureur
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur voor het Hof van Holland
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 procureur voor het Hof van Holland
Procuratie 20- 6-1677 3, no.222 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 procureur
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 procureur
Obligatie 21- 3-1678 3, no.234 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 procureur
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2-12-1679 4, no. 55 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 procureur voor het Hof van Holland
Huurconventie 15-12-1680 4, no.107 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 procureur voor het Hof van Holland


-232-
 
vervolg Sterre-/Starrevelt, Adriaen (van)
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 procureur voor het Hof van Holland
Compromis 27-12-1682 4, no.152 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 17-10-1693 6, no. 88 procureur voor het hof van Justitie
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 procureur voor het Hof van Justitie
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 procureur voor het Hof van Holland
 
Starrevelt, Arij
Testament 14- 1-1720 9, no.111 getuige
 
Starre-/Sterrevelt, Aert Aerijensse
Testament 21- 8-1721 9, no.137 getuige
Attestatie 23- 1-1723 9, no.153 getuige
Testament 19-12-1727 9, no.168 getuige
 
Starrevelt, Arij(e) Gerritsz
Testament 20- 7-1692 6, no. 54 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 geh.m. Annetje Cornelis Huijsman
Testament 6-11-1719 9, no.109 comparant, won. Berkel;
geh.m. Annitje Cornelis Huijsman;
broer van: Pieter en Cornelis
Gerritss Starrevelt
 
Starrevelt, Dirck Arienss
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 voogd;
zwager van: Cornelis Willemss Cop-
pert
Testament 21- 8-1721 9, no.137 voogd;
broer van: Marijtje Ariens Starre-
velt
 
Starrevelt, Geertje Gerrits
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
za. Starrevelt, Gerrit Arienss
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 geh.m. Arijaentje Ariens Leefflangh
 
Starrevelt, Gerrit Arienss
Testament 20- 9-1726 9, no.166 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maria Ariens Kout
 
Starrevelt, Cornelis Gerritss
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Testament 6-11-1719 9, no.109 voogd;
broer van: Arij Gerritss Starrevelt
A. v. voogdij 8- 4-1722 9, no.147 voogd;
broer van: Annitje Gerrits Starre-
velt
 
Starrevelt, Marijtje Ariens
Testament 21- 8-1721 9, no.137 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jan Corneliss van Leeuwen;
zuster van: Dirk Arienss Starrevelt
 
Starrevelt, Maertje Ariens
Testament 5- 1-1723 9, no.150 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Abraham van der Crans


-233-
 
Starrevelt, Maria/Marijtje Gerrits
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparante;
geh.m. Jan Aelbreghtss
 
Starrevelt, Pieter Gerritss
Testament 6-11-1719 9, no.109 voogd;
broer van: Arij Gerritss Starrevelt
A. v. voogdij 8- 4-1722 9, no.147 voogd;
broer van: Annitje Gerrits Starre-
velt
 
Staveren, Jan van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 chirurgijn
 
Staverinus, mr. Jan
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
 
Stenevelt, Jaepje Cornelis
Testament 13- 5-1707 8, no. 96 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Leendert Janss Verhoorn;
halfzuster van: Arij Pouwelss van
der Speck;
aanbehuwdneef: Pieter Janss Roden-
burgh
 
Stenevelt, Leendert Corneliss
Testament 13- 5-1707 8, no. 96
Testament 18- 3-1720 9, no.114 halfbroer van: Arij Pouwelss van
der Speck
 
Steur, Jacobus
Procuratie 21-11-1677 3, no.210 getuige
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Steur, Willem
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Steur, Willem Sijmonss
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 bakker
Testament 16-12-1699 7, no. 61 getuige
 
Steijer, Abraham
Staat en Inv. 15- 8-1690 6, no. 10
 
Stienaert, Claes Janss
Testament 9-10-1686 5, no. 90 voogd;
broer van: Gerrit Janss van Oosten
 
Stip(p)el, Matheus
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 procureur voor het Hof van Holland
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 procureur voor het Hof van Holland
 
Stolck, Beun Pieterss
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 comparant;
broer van: za. Maerten Pieterss
Stolck
 
Stolck, Dirck Janss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141
 
Stolck, Grietje Pieters
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 comparante, won. Bleiswijk;
wede. v. Jan Gerritss van den
Bergh;
moeder van: Annitje en Aeltje Jans
van den Bergh


                           -234-
 
Stolck, Ingetje Pieters
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Cornelis Crijnen den
Ouden;
zuster van: za. Maerten Pieterss
Stolck
 
Stolck, Jan Pieterss
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 comparant, voogd
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 comparant, won. Schiebroek
 
Stolck, Cornelis van
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Stolck, Cornelis Dirckss
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 comparant
 
za. Stolck, Cornelis Janss
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 geh.m. Leentje Cornelis
 
za. Stolck, Cornelis Maertenss
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 z.v.: za. Maerten Pieterss Stolck
en Cornelia Jans Westerwout
 
Stolck, Maerten Pieterss
Testament 25- 8-1680 4, no. 89 comparant, won. Laag-Rotte;
geh.m. Cornelia Jans Westerwout
 
za. Stolck, Maerten Pieterss
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Cornelia Jans Westerwout;
vader van: za, Cornelis Maertenss
Stolck;
broer van: Beun, Trijntje en
Ingetje Pieters Stolck;
oom van: Ariaentje en Annitje
Jacobs
Procuratie 11-10-1700 7, no. 87 geh.m. Cornelia Jans Westerwout
 
za. Stolck, Maertje Pieters Stolck
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Jacob Bastiaenss;
moeder van: Ariaentje en Annitje
Jacobs
 
Stolck, Neeltje Teunis
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57
 
Stolck, Sijmon Corneliss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136 comparant, voogd
 
Stolck, Trijntje Cornelis
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136 wede. v. Cornelis Arij Reijmenz
 
Stolck, Trijntje Pieters
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Jochum Michielss Leef-
langh;
zuster van: za. Maerten Pieterss
Stolck
 
Stolck, Willem Janss
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30
 
Stolcker, Arij Gerritss
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 won. Nieuwerkerk a/d Ijssel


-235-
 
Stolwijck, Cornelis van
Testament 25- 6-1695 6, no.119 voogd;
neef van: Huijgh Huijgenss van
der Scheer
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 mr. timmerman
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 gaarder
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 aanbehuwdneef van: Margarieta
Croneveen
Procuratie 30-12-1709 8, no.133 mr. timmerman, won. Berkel
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 gaarder van de extra-ordinaire
verponding over Berkel
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 gaarder van de extra-ordinaire
verponding
 
Stompwijck, Gerrit Corneliss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
geh.m. Grietje Dircks Bleijswijck
 
Stompwijck, Cornelis Janss
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106 comparant, won. Berkel
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 getuige
Obligatie 11- 5-1681 4, no.121 comparant, won. Berkel
Procuratie 23- 9-1685 5, no. 67 comparant, pachter van de impost
over het gemaal;
zwager: Jacob van Nierop
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 comparant;
tapper te Berkel
 
za. Stompwijck, Cornelis Janss
A. v. renunt. 1-12-1716 9, no. 74 gew. heb. te Berkel;
geh.m. Trijntje Joosten van Nierop
 
Stompwijck, Cornelis Corneliss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60 comparant;
geh.m. Jannitje Dircks Bleijswijck


-236-
 
Stompwijck, Leendert
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 bakker
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Stompwijck/Stomwyck, Leendert Janss (van)
Attestatie 26-10-1670 3, no. 10 won. Noordeinde van Berkel
Attestatie 29- 4-1672 3, no. 54 getuige
Insinuatie 13- 3-1673 3, no. 75 getuige
Testament 31- 3-1673 3, no. 77 comparant;
geh.m. Grietje Leendertsdr. Ro-
rijs
Legaat 29-10-1673 3, no. 92 getuige
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 getuige
Verklaring 21- 9-1676 3, no.172 getuige
Testament 28-12-1677 3, no.203 getuige
Obligatie 19-12-1677 3, no.204 comparant;
z.v.: Arijaentje Pietersdr
Attestatie 29- 9-1677 3, no.215 getuige
A. v. voogdij 4- 5-1677 3, no.229 getuige
Procuratie 6- 6-1678 3, no.244 comparant, won. Berkel;
bakker en winkelier
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257 winkelier te Berkel
Testament 4-12-1678 3, no.261 getuige
Procuratie 23- 1-1679 4, no. 3 getuige
Codicil 7- 6-1679 4, no. 21 getuige
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64 getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 getuige
Transportacte 24- 5-1680 4, no. 81 comparant, won. Berkel
Obligatie 2- 9-1680 4, no. 92 getuige
Procuratie 9- 9-1680 4, no. 94 getuige
Staat en Inv. 27- 1-1681 4, no.109 getuige
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 getuige
Procuratie 14- 4-1681 4, no.118 getuige
Huurconventie 22- 6-1681 4, no.125 getuige
Procuratie 5- 2-1682 4, no.134 getuige
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 getuige
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145 getuige
A. v. voogdij 20- 9-1682 4, no.148 getuige
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 getuige
Procuratie 23- 8-1683 5, no.28bis getuige
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 getuige
Procuratie 11- 5-1686 5, no. 82 getuige
Procuratie 21- 8-1686 5, no. 85 comparant, bakker;
won. Berkel
Testament 9-10-1686 5, no. 90 getuige
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 getuige
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137 getuige
Procuratie 13-10-1692 6, no. 59 comparant
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 getuige
Procuratie 22- 9-1693 6, no. 86 getuige
Testament 21- 3-1694  6, no. 95 getuige
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Cornelia Jans Westerwout
Procuratie 11-10-1700 7, no. 87 geh.m. Cornelia Jans Westerwout
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 voogd
 
Stompwijck, Mees Janss
Testament 17- 5-1703 8, no. 13 getuige
 
Stompwijck, Mees Leendertss
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 getuige
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 getuige
 
Stompwijck, Sijmon Leendertss
Testament 16- 9-1721 9, no.142


        -237-
 
Stoop, Cornelia Hendricks
Testament 26- 2-1702 7, no.119 comparante, won. Berkel;
geh.m. Pieter Pleunen Haerlemer-
hout
 
Storm, Engeltje Cornelis Storm
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 geh.m. za. Pieter Adriaenss de
Lede
 
Storm, Cornelis Jacobss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 comparant, voogd
 
Stout, Jan Janss
Testament 30- 1-1691 6, no. 17 getuige
 
za. Stralen, Bastiaen van
Staat en Inv. 30- 5-1674 3, no.103 geh.m. za. Marritje Claesdr
 
Stralen, He(ij)ndrick Bastiaenss van
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 getuige
Obligatie 15-11-1671 3, no. 40 comparant, ambachtsbewaarder
van Berkel
Staat en Inv. 30- 5-1674 3, no.103
 
za. Stralen, Hendrick Bastiaenss van
Obligatie 19-12-1677 3, no.204 geh.m. Arijaentje Pietersdr
 
Strale(n), Jan Janss van
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 comparant, voogd
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 voogd
 
Struijs, Dirck Corneliss van der
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30 comparant;
geh.m. Martijntje Willemss
 
Stryen, Antonis van
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 comparant, won. Moordrecht;
deurwaarder van de Gemene Mid-
delen
 
Suijtbroeck, Breghje Dircks
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 comparante;
dr.v.: za. Aeltje Harmens
 
za. Suijtbroeck, Dirck
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 chirurgijn;
geh.m. za. Aeltje Harmens
 
Suijtbroeck, Lijsbeth Dircks
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 comparante, won. Rotterdam;
wede. v. Claes Maertensz;
dr.v.: za. Aeltje Harmens
 
Suijtbroeck, Marritje Dircks
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 geh.m. Cornelis van Leeuwen;
dr.v.: za. Aeltje Harmens
 
Suijtbroeck, Sara Dircks
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 dr.v.: za. Aeltje Harmens
 
Suijtbroeck, Willemijntje Dircks
Procuratie 24- 2-1692 6, no. 43 geh.m. Sijmon Janss de Graeff;
dr.v.: za. Aeltje Harmens


      -238-
 
Suijderhoeck, Dirck Davitss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 getuige
Testament 24-11-1691 6, no. 33 getuige
 
Suijderhouck, Cornelis Arentsz
Testament 31-10-1691 6, no. 32 getuige
 
Suijdervelt, Willem Jasperss
Testament 24-11-1691 6, no. 33 getuige
 
Zuijderwijck, Abram Prss
Transportacte 20- 4-1683 5, no. 16 z.v.: Pieter Janss Zuijderwijck
Procuratie 20- 4-1683 5, no. 17 comparant, bakker te Bergschen-
hoek
 
Zuijderwijck, Pieter Janss
Transportacte 20- 4-1683 5, no. 16 comparant, won. aan de Schie bij
Delft;
geh.m. Jngetge Abramss;
vader van: Abram Prss Zuijderwijck
 
Suijdtlandt, Jan Aertss
Testament 1- 2-1685 5, no. 59 getuige
 
Suijdtmeer, Evert
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 voogd, won. Rotterdam
 
Suijcker, Arij Arienss
Belofte 29-12-1681 4, no.130 comparant;
geh.m. Annitje Tomas van der
Touw
 
Suijcker, Claes Dirckss
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 comparant;
oom van: Arij Cornelisz Abswoude
 
Suijlen, Jannitje Teunis van
Testament 13- 1-1704 8, no. 28 comparante, won. Delfgauw;
geh.m. Leendert Jacobss Swemkoop
 
Suijlen, Joost Louwerisz van
Testament 17-11-1692 6, no. 62 voogd;
broer van: Claes Louwerisz van
Suijlen
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 voogd;
broer van: Cornelis Louweruss
van Suijlen
Obligatie 28-11-1701 7, no.106 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 35 mr. scheepmaker, won. aan de
Rotte onder Hillegersberg
 
Suijlen, Claes van
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126


-239-
 
Suijlen/Zuijlen, Claes Louwen/Louweriss van
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 mr. scheepmaker in Schiebroek
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Transportacte 21- 5-1684 5, no. 50 comparant, mr. scheepmaker;
won. Bergschenhoek
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57 comparant, mr. scheepmaker;
won. Bergschenhoek
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 20-10-1686 5, no. 89 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 18- 5-1687 5, no. 96 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 9-11-1687 5, no.110 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 9-11-1687 5, no.111 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 25- 3-1689 5, no.129 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 11-12-1689 5, no.141 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Transportacte 2-12-1691 6, no. 34 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Procuratie 16-12-1691 6, no. 37 comparant, scheepmaker;
won. Bergschenhoek
Testament 17-11-1692 6, no. 62 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Neeltje Joosten Vermeulen;
broer van: Joost Louwerisz van
Suijlen
Testament 31- 1-1693 6, no. 65 getuige
Testament 6- 5-1693 6, no. 75 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Neeltje Joosten Vermeulen;
vader van: Louris Claess van Suij-
len
Obligatie 17-10-1693 6, no. 88 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 6- 6-1694 6, no.102 getuige
Testament 7- 1-1697 7, no. 2 voogd, mr. scheepmaker
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 voogd;
schoonzoon van: Trijntje Pieters
Roos
Huurconventie 26- 4-1699 7, no. 40 comparant, mr. scheepmaker;
won. Bergschenhoek
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Testament 6-10-1699 7, no. 53 getuige
Obligatie 1-11-1699 7, no. 56 mr. scheepmaker te Bergschenhoek
Testament 1-11-1699 7, no. 57 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Neeltje Leenderts Hartevelt;
broer van: Cornelis Louweruss van
Suijlen
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 71 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 mr. scheepmaker te Bergschen­hoek
Testament 23-11-1700 7, no. 90 getuige
Huurconventie 11- 6-1701 7, no. 99 comparant, mr. scheepmaker
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 mr. scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 21- 5-1702 7, no.129 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 24- 2-1703 8, no. 5 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 34 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 14- 6-1705 8, no. 57 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 11- 1-1706 8, no. 66 mr. scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 4-10-1706 8, no. 81 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 17- 1-1708 8, no.103 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 27- 5-1708 8, no.108 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 27- 1-1709 8, no.121 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 8- 7-1710 8, no.143 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 7-12-1710 8, no.151 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 11- 5-1711 9, no. 11 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Procuratie 13- 5-1712 9, no. 23 won. Bergschenhoek
A. v. voogdij 15-11-1713 9, no. 41a voogd, won. Bergschenhoek
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 voogd


-240-
 
Sulen, krn. v. Claes Louwen van
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Suijlen, Cornelis Louweriss van
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 3- 8-1687 5, no.104 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Procuratie 27- 3-1689 5, no.125 comparant, mr. scheepmaker;
won. Schiebroek;
zwager van: Cornelis Corneliss
Broer
Obligatie 16-10-1689 5, no.139 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
A. v. voogdij 23-10-1691 6, no. 30 getuige
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Procuratie 11- 3-1693 6, no. 67 comparant, mr. scheepmaker;
won. Schiebroek;
gaarder van de verponding van 1692
Testament 12- 6-1693 6, no. 78 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Aeltje Cornelis Broer
Obligatie 12- 8-1694 6, no.105 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132 getuige
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 getuige
Accoord 11- 4-1696 6, no.133 getuige
Testament 1-11-1699 7, no. 57 voogd;
broer van: Claes Louweruss van
Suijlen
Acquit & Dech. 8- 2-1700 7, no. 66 voogd;
zwager van: Cornelis Cornelisz
Broer
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 comparant;
wednr. v. Aeltje Cornelis Broer
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Arijaentje Maertens van
Cuijck;
vader van: Neeltje Cornelisdr.
van Suijlen;
broer van: Joost Louweruss van
Suijlen
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Testament 20- 1-1703 8, no. 2 getuige
Testament 10- 3-1707 8, no. 93 voogd
Huurconventie 9- 9-1708 8, no.114 comparant, won. Bergschenhoek
Testament 4-11-1715 9, no. 59 voogd
Testament 12- 4-1720 9, no.116 voogd
 
Suijlen, krn. v. Cornelis Louwen van
Testament 11- 6-1723 9, no.158


-241-
 
Suijlen/Zuijlen, Lou(we)ris Joosten van
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 scheepmaker
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Transportacte 14-12-1675 3, no.153
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Testament 12- 9-1676 3, no.174 scheepmaker te Bergschenhoek
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Procuratie 29- 4-1678 3, no.237 comparant, scheepmaker te Berg-
schenhoek
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 mr. scheepmaker, won. Bergschenhoek
 
za. Suijlen, Louris/Louwerus Joosten van
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 88 geh.m. Maertje Claes Huijsman
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 mr. scheepmaker;
geh.m. Maertje Claes
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 mr. scheepmaker te Bergschenhoek;
geh.m. Marritje Claes Huijsman
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 geh.m. Marritje Claes Huijsman
Transportacte 5- 4-1705 8, no. 52 mr. scheepmaker te Hillegersberg;
geh.m. Maertje Claes
 
Suijlen, Louris Claess van
Testament 6- 5-1693 6, no. 75 z.v.: Claes Louwerisz van Suijlen
en Neeltje Joosten Vermeulen
 
Suijlen, Neeltje Cornelisdr. van
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 dr.v.: Cornelis Louweruss van
Suijlen
 
Suijlen, Philips Jacobss van
zie: Cloetingen, Phillips Jacobss van
 
Suijlen, Reijsel Cornelis van
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Swager, Michiel Pieterss
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 comparant, won. Bergschenhoek
 
Swager, Reijmbrant Pieterss
A. v. subm. 1- 4-1674 3, no. 96 comparant
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 comparant, won. Bergschenhoek
 
Swalmius, Dr. Adriaen
Procuratie 3-12-1676 3, no.197 geh.m. Margareta van der Burch
 
Swanenburch, Dirck Corneliss
Attestatie 9-12-1680 4, no.104 comparant, oud 20 jr.;
won. Zevenhuizen
 
Swaarer, Reijmbrant Pieterss
Obligatie 12- 2-1716 9, no. 64 comparant
 
Swart, Cornelis Claesz
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Swartendijck, Nanningh
Testament 13-12-1720 9, no.131 getuige
 
Swartevelt, Aeltje Arents
Testament 1- 7-1709 8, no.128 comparante, won. Westweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Bastiaen Janss de Kneght


-242-
 
Swartevelt, Arent
Testament 8-10-1720 9, no.127 getuige
 
Swartevelt, Arent Claesz
Testament 20- 9-1699 7, no. 51 getuige
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 comparant, won. Laag-Rotte
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 getuige
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 vader van: Claes Arentss Geneuge-
lijcke
A. v. voogdij 17- 3-1723 9, no.156 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Maria Dircks Geneughelijcke
 
Swartevelt, Dirck Arentss
Testament 5- 1-1724 9, no.163 voogd;
broer van: Nellitje Arents Swarte-
velt
 
Swartevelt, Cornelis Arentss
Testament 11- 6-1723 9, no.158
 
Swartevelt, Maertje Jansdr.
Testament 19- 7-1677 3, no.220 geh.m. Leendert Crijnen Schipper;
kleindochter van: Hilletge Fre-
dricksdr
 
Swartevelt, Nellitje Arents
Testament 5- 1-1724 9, no.163 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Arij Pieterss Croon;
zuster van: Dirck Arentss Swarte-
velt en Claes Arentss Geneugelijcke
 
Swemcoop/Puts, Arij/Adriaen Leendertss
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 stiefzoon van: Claes Jacobss
Wit
Attestatie 9- 9-1670 3, no. 6
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63
Testament 4- 4-1678 3, no.233 z.v.: Marritje Jacobs
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Testament 27- 5-1690 6, no. 9 z.v.: Marritje Jacobsdr. Colff
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 comparant;
erfgenaam van: za. Marritje Ja-
cobsdr. Colff
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120
 
Swemcoop/Puts, Jacob(us) Leendertss
Attestatie 22- 7-1670 3, no. 3 stiefzoon van: Claes Jacobss
Wit
Attestatie 9- 9-1670 3, no. 6
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63
Procuratie 22- 1-1673 3, no. 70 getuige
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 comparant, borg
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106
Testament 4- 4-1678 3, no.233 z.v.: Marritje Jacobs
Testament 30- 8-1679 4, no. 39 getuige
Testament 27- 5-1690 6, no. 9 z.v.: Marritje Jacobsdr. Colff
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 vader van: Leendert Jacobsz
Swemkoop
Procuratie 12- 6-1698 7, no. 27 getuige
 
Swemkoop, krn. v. Jacob Leendertsz
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 krn. v.: Liedewije Ghijsbrechts;
erfgenamen van: za. Marritje Ja-
cobsdr. Colff


  -243-
 
Swemkoop, Jannitje Ariens
Testament 29- 8-1710 8, no.147 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
zuster van: Claes Arienss Swem-
koop
 
Swemkoop, Claes Arienss
Testament 8- 6-1709 8, no.126 getuige
Testament 29- 8-1710 8, no.147 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
broer van: Jannitje Ariens Swem-
koop
A. v. voogdij 5- 3-1727 9, no.167 voogd;
broer van: za. Leendert Arienss
Swemcoop
 
Swemkoop, Cornelia Jacobs
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 comparante
 
Swemkoop/-coop, Leendert Arienss
Huw. voorw. 28-10-1706 8, no. 82 comparant, jongeman;
won. Berkel;
bruidegom van: Trijntje Gerrits
van den Ende
Testament 6-11-1715 9, no. 60 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntje Gerrits van der
Ende
 
za. Swemcoop, Leendert Arienss
A. v. voogdij 5- 3-1727 9, no.167 geh.m. Trijntje Gerrits van der
Ende;
broer van: Claes Arienss Swemcoop
 
Swemkoop/-coop, Leendert Jacobsz
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 comparant;
z.v.: Jacob Leendertsz Swemkoop
en Liedewije Ghijsbrechts
Procuratie 12- 6-1698 7, no. 27 getuige
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 comparant
Testament 13- 1-1704 8, no. 28 comparant, won. Delfgauw;
geh.m. Jannitje Teunis van Suijlen
 
Swemcoop, Marritje Jacobs
Obligatie 19- 3-1702 7, no.121 comparante
Testament 7- 6-1705 8, no. 56 comparante, won. Berkel;
geh.m. Claes Arienss Molenaer
 
Swieten, Adriaen van
A. v. voogdij 8- 8-1678 3, no.249 notaris te Bleiswijk
 
Swieten, Claes Corneliss van
Testament 9- 1-1707 8, no. 84 voogd;
oom van: Cornelis Janss van Swieten


-244-
 
Swieten/Swieter, Cornelis van
Procuratie 7-12-1698 7, no. 32 procureur
Procuratie 25- 2-1699 7, no. 37 procureur
Procuratie 30-10-1701 7, no.105 procureur
Procuratie 14- 9-1704 8, no. 38 procureur
Procuratie 12- 1-1707 8, no. 86 procureur ten plattelande
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 procureur
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 procureur ten plattelande
Procuratie 19- 4-1720 9, no.117 procureur ten plattelande,
won. Schipluiden
 
Swieten, Cornelis Janss van
Testament 9- 1-1707 8, no. 84 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Trijntje Huijbreghts van
Leeuwen;
oom: Claes Corneliss van Swieten
 
Swieten, Pieter van
Procuratie 31-12-1675 3, no.165 secretaris van Zegwaart
A. v. voogdij 25- 2-1686 5, no. 80 notaris te Zegwaart
 
Swieten, Pr. Janss van
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 getuige
 
Sijde, van der
zie: Versijde
 
Sijdeman, Fijtije Cornelis
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 geh.m. Andries Dirckss Langelaen;
erfgename van: za. Cornelis A-
rienss Sijdeman
 
Sijdeman, Geertje Cornelis
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 geh.m. Maerte Pieterss Molenaer;
erfgename van: za. Cornelis A-
rienss Sijdeman
 
Sijdeman, Jan Corneliss
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 comparant;
erfgenaam van: za. Cornelis A-
rienss Sijdeman
 
za. Sydeman, Cornelis Aryenss
Procuratie 1- 6-1679 4, no. 20
Substitutie 27- 6-1679 4, no. 25
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 erfgenamen: Neeltje, Geertje,
Fijtije en Jan Corneliss Sijde-
man
 
Sijdeman, Neeltje Cornelis
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 geh.m. Jacob Cornss Cortendijck;
erfgename van: za. Cornelis A-
rienss Sijdeman
 
Sijdenbos, Arije
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 won. Pijnacker
 
Sijdenbos(ch), Arij Maertenss
Procuratie 2- 2-1681 4, no.110 comparant;
z.v.: za. Maerten Michielss Sij-
denbosch
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Sijdenbosch, Belijtje Mighielen
Testament 26- 3-1713 9, no. 36


-245-
 
Sijdenbosch, Maerten Michielss
Testament 19- 1-1672 3, no. 44 voogd
A.v.competent. 25- 1-1672 3, no. 46 gewezen mr. metselaar;
gewezen zwager van: Gerrit A-
rentss Conijnenburch
 
za. Sijdenbosch, Maerten Michielss
Procuratie 2- 2-1681 4, no.110 overl. te Pijnacker;
vader van: Arij Maertenss Sijden-
bosch
 
Sijdenbosch, Mighiel
Testament 26- 3-1713 9, no. 36
 
Sijdenbos, Willem Michielss
Testament 6-10-1699 7, no. 53 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Jannitje Ghijsbrechts van
Veijeren
Testament 26- 3-1713 9, no. 36
 
Zijl, Anna van
Procuratie 8-10-1708 8, no.115 geh.m. Pieter Stevenss Westermeer;
eerder wede. v. Adriaan Coornwinder
 
Sijl, Dirck Corneliss van
Testament 17- 2-1722 9, no.145 getuige
 
Sijl, wede. v. Cors Dirckss van
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
Zijl, Leendert van
Obligatie 28- 7-1675 3, no.143 procureur
 
Sijs, van der
zie: Chijs, van der
 
Tack, Hr.
Procuratie 2- 2-1681 4, no.110 makelaar te Rotterdam
 
Tack, Bastiaen Corneliss van der
Staat en Inv. 14- 6-1671 3, no. 21 getuige
Obligatie 14- 6-1671 3, no. 22 getuige
Transportacte 24- 2-1679 4, no. 6 comparant
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 voogd
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
A. v. voogdij 18- 2-1680 4, no. 67 voogd
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 comparant
 
Tack, Hendrick Corneliss van der
Testament 12- 5-1677 3, no.228 getuige
Testament 25- 8-1679 4, no. 34 getuige
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 getuige
Testament 18- 6-1696 6, no.137 getuige
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 getuige
A. v. voogdij 3-12-1702 7, no.142 getuige
 
Tack, Jan Pouwelss van der
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 comparant
 
Tack, wede. v. Cornelis van der
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
 
Tack, Cornelis Bastiaensz van der
Transportacte 14-12-1675 3, no.153 comparant, voogd
A.v. abdicatie 8- 1-1676 3, no.164 comparant, voogd


-246-
 
Tack, Poulus/Pouwels Corneliss van der
Obligatie 16- 5-1674 3, no.100 comparant
Testament 6- 8-1679 4, no. 36 geh.m. Trintgen Cornelis van den
Bergh
Procuratie 17- 1-1680 4, no. 61
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntge Cornelis van den
Berch
Transportacte 5- 2-1680 4, no. 66 comparant
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 comparant
 
Tas, Arent Joriss
Procuratie 3-12-1679 4, no. 56 getuige
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Accoord 5-12-1696 6, no.141 comparant, wednr.;
won. Noordeinde van Berkel;
vader van: Joris en Maertje
Arentss Tas
 
Tas, Arij(e) Corneliss
Procuratie 17- 7-1683 5, no. 26
Testament 27- 8-1691 6, no. 23 getuige
Testament 5-10-1692 6, no. 57 getuige
 
Tas, Arie Pieterss
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 comparant
 
Tas, Arij Pieterss
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 voogd, won. Hillegersberg
 
Tas, Arijaentje Pieters
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 comparante, won. Berkel;
geh.m. Schrevel Corneliss Versijde;
moeder van: Arijaentje Schrevels
Versijde
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 comparante, won. Berkel;
wede. v. Schrevel Cornelisz
Versijde;
moeder van: Marritje, Sijmon,
Cornelis, Arijaentje en Arije
Schrevels Versijde
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 wede. v. Schrevel Corneliss
Versijde;
moeder van: Cornelis Schrevelss
Versyde
 
za. Tas, Geertje Pieters
Testament 5- 3-1702 7, no.119
 
Tas, Gerrit Joriss
Testament 27- 1-1675 3, no.123 getuige
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 voogd
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184 comparant, won. Berkel
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200 comparant
 
za. Tas, Gerrit Joriss
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72
Compromis 27-12-1682 4, no.152 erfgenaam: za. Leendert Joriss
Tas
 
Tas, Jaepje Pieters
Testament 5- 3-1702 7, no.119 zuster van: Leentje Pieters Tas
 
Tas, Jan Leendertss
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14


-247-
 
Tas, Jan Teunisz
Testament 2-11-1692 6, no. 60
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 comparant, voogd;
vader van: Cornelis Janss Tas
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 voogd
 
Tas, Joris Arentss
Testament 13- 5-1696 6, no.135 getuige
Procuratie 14-10-1696 6, no.140 comparant, won. Berkel
Accoord 5-12-1696 6, no.141 comparant;
z.v.: Arent Joriss Tas;
broer van: Cornelis Arentss Tas
 
Tas, Joris Leendertss
Procuratie 16- 5-1694 6, no. 99 comparant
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14 getuige
 
Tas, Jorijntje Leendertss
Procuratie 16- 5-1694 6, no. 99 comparante
 
Tas, Claesje Pieters
Testament 28- 8-1694 6, no.108 comparante, won. Berkel;
geh.m. Claes Janss Droge
Testament 5- 3-1702 7, no.119 geh.m. Claes Janss Droogh;
zuster van: Leentje Pieters Tas
 
Tas, Cornelis Arentss
Accoord 5-12-1696 6, no.141 gehuwd;
broer van: Joris en Maertje A-
rents Tas
 
Tas, Cornelis Janss
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 comparant, bouwman;
won. aan de Rotte onder Hillegers-
­berg;
wednr. v. Maertje Ghiele Leeflangh;
z.v.: Jan Teuniss Tas;
vader van: Catrijntje en Mighiel
Corneliss Tas
 
Tas, Cornelis Joriss
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
za. Tas, Cornelis Pieterss
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145
Testament 5- 3-1702 7, no.119
 
Tas, Cornelis Teuniss
Testament 10- 9-1681 4, no.128 getuige
Testament 13- 5-1685 5, no. 62 getuige
Testament 22- 6-1686 5, no. 84 getuige
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 getuige
Testament 2-11-1692 6, no. 60 comparant, jongeman;
won. Hillegersberg;
broer van Lijsbet en Martijntje
Teunis Tas
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 comparant


-248-
 
Tas, Leendert Joriss
Huurconventie 29- 1-1672 3, no. 47
Codicil 6- 2-1675 3, no.127 getuige
A. v. voogdij 31- 8-1679 4, no. 38 getuige
Caveling 3- 1-1680 4, no. 60
 
za. Tas, Leendert Joriss
Compromis 27-12-1682 4, no.152 erfgenaam van: za. Gerrit Joriss
Tas
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14 geh.m. Annitje Maertensdr
 
Tas, wede. v. Leendert Joriss
Staat en Inv. 10- 2-1695 6, no.114
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15
 
Tas, krn. v. Leendert Joriss
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Tas, Leendert Claess
Testament 30- 8-1679 4, no. 39 voogd;
broer van: Marritje Claesdr. Tas
 
Tas, Leendert Pieterss
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
schoonvader van: Teunis Ael-
brechtss Boer
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Testament 5- 3-1702 7, no.119 broer van: Leentje Pieters Tas
 
Tas, Leentje Pieters
Testament 5- 3-1702 7, no.119 comparante, bejaarde dochter;
won. Berkel;
zuster van: Claesje, Leendert en
Jaepje Pieters Tas;
schoonzuster van: Claes Janss
Droogh
 
(Tas), Lijsbet Claes
Testament 18- 6-1673 3, no. 82 comparante, won. Berkel;
w.g. Lijbet Claes Tat
geh.m. Sijmon Arienss Schipper;
zuster van: Leendert en Teunis
Claess
 
Tas, Lijsbet Teuniss
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 comparante
Testament 2-11-1692 6, no. 60 zuster van: Cornelis Teunisz Tas
A. v. voogdij 17- 8-1693 6, no. 83 comparante, won. Bergweg;
laatst wede. v. Pieter Jansz
Baesje;
schoonzuster van: Leendert Corne-
lisz Hartevelt
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152
 
Tas, krn. v. Lijsbet Teunis
Testament 2-11-1692 6, no. 60
 
Tas, Maertje Arents
Accoord 5-12-1696 6, no.141 comparante;
dr.v.: Arent Joriss Tas;
zuster van: Cornelis Arentss Tas


-249-
 
Tas, Marritje Claesdr.
Testament 30- 8-1679 4, no. 39 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Dirck Corneliss van den
Ende;
zuster van: Leendert en Teunis
Claess Tas
 
Tas, Marritje Cornelis
Testament 12-12-1684 5, no. 58 comparante, won. Berkel;
geh.m. Adriaen Leendertss Bleijs-
wijck;
zwager: Abraham Teuniss Houtuijn
 
Tas, Ma(e)rtijntje Cornelis
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis won. Bergschenhoek;
wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 won. Bergschenhoek;
wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 24- 9-1688 5, no.123 wede. v. Leendert Jacobss van
Oosten
Obligatie 6- 5-1691 6, no. 18 won. Bergschenhoek;
wede. v. Leendert Jacobsz van
Oosten
Obligatie 14-10-1691 6, no. 29 won. Bergschenhoek;
wede. v. Leendert Jacobsz van
Oosten
Obligatie 13- 5-1693 6, no. 77 wede. v. Leendert Jacobsz van
Oosten
 
Tas, Martijntje Teunis
Testament 2-11-1692 6, no. 60 zuster van: Cornelis Teunisz Tas
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152
 
Tas, krn. v. Martijntje Teunis
Testament 2-11-1692 6, no. 60
 
Tas, Mighiel Corneliss
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 z.v.: Cornelis Janss Tas en za.
Maertje Ghiele Leeflangh
 
Tas, Neeltje Pieters
Testament 3- 3-1683 5, no. 7 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
wede. v. Aelbrecht Droge;
moeder van: Pieter, Neeltje, Ma-
ritje, Cornelis, za. Arent, za.
Jan, za. Marritje en za. Jannitje
Aelbrechts Droge
 
Tas, Pieter Jacobss
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 comparant, won. buiten Rotterdam;
broer van: Trijntje Jacobs Tas
A. v. indemn. 19- 5-1681 4, no.122 broer van: Trijntje Jacobs Tas
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Tas, Pieter Corneliss
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 comparant
Procuratie 17- 7-1683 5, no. 26 comparant


-250-
 
Tas, Pieter Leendertss
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 getuige
Procuratie 16- 5-1694 6, no. 99 comparant
 
Tas, Pieter Pieterss
Testament 21- 8-1718 9, no. 87 voogd;
broer van: Trijntje Pieters Tas
 
Tas, Teunis Claess
Testament 30- 8-1679 4, no. 39 voogd;
broer van: Marritje Claesdr. Tas
 
Tas, Teunis Corneliss
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 comparant
 
Tas, Trijntje Jacobs (zie ook: Exelent, Trijntje Jacobs)
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 zuster van: Pieter Jacobss Tas
A. v. indemn. 19- 5-1681 4, no.122 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jan Pieterss Breghman;
zuster van: Pieter Jacobss Tas
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Tas, Catrijntje Cornelis
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 dr.v.: Cornelis Janss Tas en za.
Maertje Ghiele Leeflangh
 
Tas, Trijntje Pieters
Testament 21- 8-1718 9, no. 87 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Pieter Franss jnt Hout;
zuster van: Pieter Pieterss Tas
 
Tertole, Jacob Corneliss van
Obligatie 25- 8-1686 5, no. 86 comparant, jongeman;
won. aan de Rotte onder Hillegers-
berg
 
Teijlingen, dhr. Van
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 ontvanger
Testament 11- 6-1723 9, no.158 burgemeester;
ontvanger over het kwartier Rot-
terdam
 
Teilingen, Huijgh van
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
 
Teijlingen, Huijgh Arienss van
A. v. voogdij 23- 2-1695 6, no.115 voogd, won. Hillegersberg
 
Teijlingen, Jacob Herculess van
Obligatie 8-11-1671 3, no. 39 getuige
 
Teijlingen, Joris van
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224 won. Rotterdam
 
Thierens, ......
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 ontvanger te Delft
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42 ontvanger te Delft
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78 ontvanger te Delft
 
Timmer, Jacob Corneliss
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 comparant, won. Delft
 
Timmerman, Ghijs Janss
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17 won. Berkel
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 20 won. Berkel


-251-
 
Timmerman, Ghijl Joosten
Huurconventie 2- 2-1675 3, no.129
 
za. Timmerman, Jan Jacobss
Procuratie 1- 6-1679 4, no. 20 geh.m. Aeltje Gerrits
Substitutie 27- 6-1679 4, no. 25 geh.m. Aeltgen Gerrits
 
Timmerman, Pieter Dirckss
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
 
Timmerman, Willem Pieterss
Testament 22- 8-1679 4, no. 33 voogd;
zwager van: Pieter Corneliss
Groen
 
Timmers, dhr.
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 won. Rotterdam
 
Tol, Abra(ha)m (van)
Testament 21- 8-1721 9, no.137 getuige
 
Tol, Abraham Teunisz
Transportacte 29- 7-1693 6, no. 81 comparant
 
Tol, Claes van
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
Tol, Claes Willemss van
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 won. Zoetermeer
 
Tol, Anthonij Abramss van
Testament 23- 7-1720 9, no.120 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Maria Jans Verdoes;
neef van: Cornelis Davidtss van
Vliedt
 
Tol, Teunis Pietersz
Transportacte 29- 7-1693 6, no. 81 comparant, won. Zegwaart
 
Tol, Willem Corneliss van (alias Coster)
Attestatie 27-12-1683 5, no. 35 gedetineerd in Leiden
 
Tole, van ter
zie: Tertole, van
 
Toorn, Jan Hendrickss van
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 comparant
 
Tormp, dhr.
Koopacte 8- 8-1688 5, no.122 oud-burgemeester van Delft
 
Touw, Annitje Tomas van der
Belofte 29-12-1681 4, no.130 geh.m. Arij Arienss Suijcker;
zuster van: Jan Tomass van der Touw
 
Touw, krn. v. Jan Teuniss
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
 
Touw, Jan Tomass van der
Belofte 29-12-1681 4, no.130 broer van: Marritje Tomas Touw en
Annitje Tomas van der Touw;
dienstmaagd: Jannitje Jans
 
Touw, Marritje Tomas
Belofte 29-12-1681 4, no.130 comparante;
wede. v. Poulus Pouluss van der
Pols;
zuster van: Jan Tomass van der Touw


-252-
 
Touw, Reijer
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
 
Tou(w), Reijer Arijenss (van der)
Testament 30- 1-1697 7, no. 3
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Procuratie 10- 3-1697 7, no. 8 getuige
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95
A. v. voogdij 10- 9-1704 8, no. 37 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Neeltje Ghijsen van der
Marck
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75
 
Treurniet, Aeghje Mesen
A. v. voogdij 17- 6-1710 8, no.141 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Pieterss van der
Hoeck;
zuster van: Huijgh Mesen Treurniet
Testament 13-12-1723 9, no.162 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Pieter Janss Vis
 
Treurniet, Floris Leendertss
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24
 
Treurniet, Huijgh Mesen
A. v. voogdij 17- 6-1710 8, no.141 voogd;
broer van: Aeghje Mesen Treurniet
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 voogd;
zwager van: Lijsbet Pieters Buij-
tewegh
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 voogd;
broer van: Neeltje Mesen Treurniet
Testament 13-12-1723 9, no.162 voogd
 
Treurniet, Cornelis Mesen
Testament 7-11-1708 8, no.118 getuige
Testament 15- 2-1710 8, no.138 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Lijsbet Pieters Buijtewegh
 
za. Treurniet, Cornelis Mesen
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 geh.m. Lijsbet Pieters Buijtewegh
 
Treurniet, Leendert Claess
Transportacte 20- 6-1688 5, no.118 comparant, winkelier;
won. Hoefweg in Bleiswijk
 
Treurniet, Neeltje Mesen
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Arienss de Kneght;
zuster van: Huijgh Mesen Treurniet
 
za. Troost, Isacq
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182
 
Tuijnebreijer, Abraham
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparant;
geh.m. Gooltje Aelbreghts
 
Tuinebreijer, Jacobus Corneliss
Obligatie 4- 7-1688 5, no.120 comparant, won. Hoekeinde onder
Hillegersberg


        -253-
 
Tuijnebreijer, Jan Corneliss
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
Obligatie 16- 2-1687 5, no.105 comparant, won. Bergschenhoek
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 comparant, won. Bergschenhoek
Obligatie 25- 7-1706 8, no. 77 comparant, won. Bergschenhoek
 
Tuijne(n)breijer, Cornelis Joppen
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 comparant, won. Achterweg in
Bergschenhoek
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Twent, Lambert
Quitantie 4- 9-1670 3, no. 5 getuige
 
Uerlingh, N.
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141 loodgieter te Rotterdam
 
uyt Beyerss, Dirck Willemss
Attestatie 13- 8-1673 3, no. 88 won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Wttenbroek, Arien Pieterss
Testament 26- 3-1703 8, no. 8 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Ingetje Pieters Schie-
veen
 
Wttenbroeck, Dirck Janss
Obligatie 25- 7-1706 8, no. 77 mr. scheepmaker, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg
 
Uijten-/Wttenbroeck, Vranck Corneliss
Testament 26- 4-1681 4, no.119 voogd;
neef van: Neeltje Jacobs Slobbe
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 comparant, voogd;
won. Butterdorp onder Hillegers-
berg;
neef van: Neeltje Jacobsdr.
Slobbe
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44 comparant, voogd
 
Wtenbroeck, Huijbrecht Jacobss
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 comparant, voogd
 
Uijtenbroeck, Jacob Abrahamss
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 getuige
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
 
Wttenbrouck/-broeck, Johannis/Jan
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 procureur
Obligatie 3- 9-1675 3, no.148 procureur
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 procureur
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 procureur voor Schieland
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 procureur
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 procureur
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 procureur te Hillegersberg
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 procureur
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 procureur
 
Uijtenbroeck/-broock, Jan Maertenss
Testament 16- 8-1676 3, no.176 getuige
Testament 30- 7-1678 3, no.248 getuige
Obligatie 30- 7-1678 3, no.250 mr. scheepmaker, won. aan de Rotte


-254-
 
Wtenbroeck, Cornelis Jacobss
Testament 14- 9-1674 3, no.109 getuige
Testament 8- 9-1674 3, no.110 getuige
Procuratie 12-12-1677  3, no.205 comparant;
erfgenaam van: za. Hubert Jacobss
Excelent
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42 comparant, administrateur;
broer van: Trijntje Jacobs Wtten-
broeck
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78 comparant;
broer van: Trijntje Jacobs Wtten-
broeck
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45 comparant, rendant;
broer van: Trijntje Jacobs Wtten-
broeck
 
Uijttenbroeck, Corn. Willeboortss
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117
 
Wttenbroeck, Lena Pieters
Testament 23- 4-1703 8, no. 11 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Mighiel Pieterss Goekoop
 
Wttenbroeck, Maerten Pieterss
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Uit ten Broeck, Marijtje Jacobs
Testament 29- 7-1705 8, no. 59 comparante, won. Berkel;
geh.m. David Corneliss van der
Willick
 
Wttenbroeck, Maertje Cornelis
Testament 23- 2-1703 8, no. 4 schoondochter van: Arie Corss
van Wijck
 
Uijtenbroeck, Neeltje Cornelis
Testament 26- 4-1681 4, no.119
 
Uijtenbroeck, Panck Corneliss
Procuratie 30- 3-1692 6, no. 68 comparant, won. Hillegersberg
 
Uijtenbroek, Phlips
Testament 27- 9-1720 9, no.125 getuige
 
Uitenbrock, Phijllipus Adriaensen
zie: Verburgh, Philips Arienss
 
Uijttenbroeck, Pieter Maertenss
Transportacte 13- 9-1676 3, no.173 comparant
 
Wttenbroeck, Trijntje Jacobs
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42 comparante;
zuster van: Cornelis Jacobss Wtten-
broeck
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78 comparante;
zuster van: Cornelis Jacobss Wtten-
broeck
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45 comparante;
zuster van: Cornelis Jacobss Wtten-
broeck
 
Wttenbroeck, Willem Arienss
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224 getuige


-255-
 
WtdeWaert, ......
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 notaris
 
WtdeWaert, Adriaen
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 schout te Berkel;
getuige
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 17 schout; getuige
Procuratie 12- 6-1671 3, no. 18 schout; getuige
Obligatie 10- 5-1671 3, no. 19 schout; getuige
Attestatie 3- 5-1671 3, no. 20 getuige
Attestatie 6- 7-1671 3, no. 24 comparant, schout te Berkel
Attestatie 4-12-1671 3, no. 26 schout van Berkel
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30 getuige
Obligatie 8-11-1671 3, no. 39 getuige
Testament 24- 1-1672 3, no. 45 getuige
Obligatie 20- 3-1672 3, no. 51 schout; getuige
Obligatie 8- 5-1672 3, no. 58 schout; getuige
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63 schout; getuige
Rek, Bew. & R. 16- 8-1672 3, no. 64 schout; getuige
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 schout; getuige
Obligatie 17- 3-1673 3, no. 76 schout; getuige
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 schout; getuige
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 schout; getuige
Obligatie 10- 8-1673 3, no. 87 getuige
Obligatie 10- 9-1673 3, no. 90 schout; getuige
Attestatie 24-10-1673 3, no. 91 getuige
Obligatie 3-12-1673 3, no. 93 getuige
Obligatie 7- 5-1674 3, no. 97 getuige
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98 schout; getuige
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 99 schout; getuige
Staat en Inv. 30- 5-1674 3, no.103 getuige
Testament 24- 6-1674 3, no.105 schout; getuige
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 comparant, won. Berkel;
schout van Berkel
Obligatie 25-10-1674 3, no.116 schout; getuige
Obligatie 22-11-1674 3, no.118 schout; getuige
Testament 12- 2-1675 3, no.124 schout; getuige
Testament 2- 3-1675 3, no.125 schout; getuige
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 schout; getuige
Attestatie 26- 3-1675 3, no.134 getuige
Obligatie 26- 4-1675 3, no.136 schout; getuige
Obligatie 1- 5-1675 3, no.137 schout; getuige
Obligatie 5- 5-1675 3, no.138 schout; getuige
Testament 21- 8-1675 3, no.147 getuige
Obligatie 8-10-1675 3, no.149 getuige
Obligatie 21- 8-1675 3, no.150 getuige
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 schout; getuige
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 getuige
Transportacte 14-12-1675 3, no.153 getuige
Procuratie 21- 6-1676 3, no.155 schout van Berkel; getuige
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 schout; getuige
Testament 7- 3-1676 3, no.160 getuige
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 getuige
A.v. abdicatie 8- 1-1676 3, no.164 schout; getuige
Testament 14-11-1676 3, no.169 getuige
Transportacte 25-10-1676 3, no.170 getuige
Transportacte 3-10-1676 3, no.171 getuige
Transportacte 13- 9-1676 3, no.173 getuige
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 getuige
Obligatie 16- 5-1677 3, no.180 getuige
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184 schout van Berkel; getuige
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 getuige
Quitantie 28- 3-1677 3, no.186 getuige
Testament 21- 2-1677 3, no.188 getuige
Attestatie 12- 2-1677 3, no.190 getuige
A. v. assign. 10- 1-1677 3, no.192 getuige
Procuratie 23-12-1676 3, no.195 getuige
Huw. voorw. 21- 1-1678 3, no.201 getuige


              -256-
 
vervolg WtdeWaert, Adriaen
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 schout; getuige
Procuratie 5-12-1677 3, no.206 getuige
Testament 19- 7-1677 3, no.220 schout; getuige
Testament 30- 6-1677 3, no.221 getuige
A. v. voogdij 27- 6-1677 3, no.223 getuige
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227 getuige
A. v. voogdij 4- 5-1677 3, no.229 getuige
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 getuige
Obligatie 21- 3-1678 3, no.234 schout; getuige
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 schout; getuige
Procuratie 10- 5-1678 3, no.239 schout; getuige
Testament 8- 5-1678 3, no.242 schout; getuige
Procuratie 6- 6-1678 3, no.244 getuige
Procuratie 6- 9-1678 3, no.251 getuige
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 getuige
Procuratie 2-10-1678 3, no.256 getuige
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 getuige
A. v. accept. 20-11-1678 3, no.260 schout; getuige
Procuratie 23- 1-1679 4, no. 3 getuige
Procuratie 19- 2-1679 4, no. 5 getuige
Substitutie 26- 2-1679 4, no. 7 schout; getuige
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 9 schout van Berkel;
getuige
A. v. cessie 12- 3-1679 4, no. 10 schout; getuige
Obligatie 18- 3-1679 4, no. 15 getuige
Procuratie 30- 4-1679 4, no. 19 schout; getuige
Testament 7- 7-1679 4, no. 26 schout te Berkel;
getuige
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 schout; getuige
Obligatie 30- 7-1679 4, no. 29 schout; getuige
Procuratie 12-11-1679 4, no. 50 schout; getuige
Procuratie 12-11-1679 4, no. 51 schout; getuige
Procuratie 16-11-1679 4, no. 52 getuige
Procuratie 17-11-1679 4, no. 53 getuige
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 getuige
Procuratie 4-12-1679 4, no. 57 getuige
Substitutie 2- 1-1680 4, no. 59 schout; getuige
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 63 getuige
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 64 schout; getuige
A. v. voogdij 18- 2-1680 4, no. 67 getuige
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 71 schout; getuige
Obligatie 24- 3-1680 4, no. 74 schout; getuige
Procuratie 15- 4-1680 4, no. 76 schout; getuige
Procuratie 15- 4-1680 4, no. 77 schout; getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 schout
Transportacte 3- 6-1680 4, no. 82 schout; getuige
Beraad 4- 7-1680 4, no. 83 schout; getuige
Procuratie 26- 8-1680 4, no. 90 schout; getuige
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 schout; getuige
Procuratie 2- 2-1681 4, no.110 schout; getuige
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 schout; getuige
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 schout; getuige
Procuratie 9- 3-1681 4, no.115 schout; getuige
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 getuige
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 schout; getuige
Huurconventie 26- 7-1681 4, no.127 schout; getuige
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 schout; getuige
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 schout; getuige
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 schout; getuige
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139 getuige
Huurconventie 26- 4-1682 4, no.142 schout; getuige
Obligatie 7- 6-1682 4, no.145 schout; getuige
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 schout; getuige
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 getuige
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 10 schout; getuige
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 11 getuige
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 schout; getuige


-257-
 
vervolg WtdeWaert, Adriaen
Procuratie 17- 7-1683 5, no. 26 schout te Berkel; getuige
Procuratie 23- 8-1683 5, no.28bis schout; getuige
Procuratie 30- 8-1683 5, no. 29 getuige
Procuratie 29-11-1683 5, no. 34 schout; getuige
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 schout; getuige
Procuratie 8- 2-1684 5, no. 40 schout; getuige
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 schout te Berkel
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 schout; getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44 getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 getuige
Obligatie 21- 5-1684 5, no. 49 schout; getuige
Transportacte 21- 5-1684 5, no. 50 schout; getuige
A. v. voogdij 8- 6-1684 5, no. 55 schout; getuige
Obligatie 30- 9-1684 5, no. 56 schout; getuige
Transportacte 14- 5-1685 5, no. 63 getuige
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 schout; getuige
Obligatie 9- 9-1685 5, no. 69 schout; getuige
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 getuige
Obligatie 5-12-1685 5, no. 73 schout; getuige
Obligatie 2-12-1685 5, no. 75 schout; getuige
Attestatie 12-12-1685 5, no. 76 schout; getuige
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77 schout; getuige
A. v. voogdij 25- 2-1686 5, no. 80 schout; getuige
 
za. uijt de Waert, Adriaen
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 schout te Berkel;
geh.m. Catarina Dubusson
 
WtdeWaert, wede. v. Adriaen
Staat en Inv. 28- 6-1692  6, no. 51
 
WtdeWaert, Adrianus
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 getuige
Procuratie 15- 1-1701 7, no. 92 getuige
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 getuige
Testament 26- 2-1702 7, no.119 getuige
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 getuige
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 getuige
Testament 17- 4-1716 9, no. 69 getuige
Testament 4- 5-1716 9, no. 70 getuige
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 getuige
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 getuige
Testament 23- 1-1717 9, no. 76 getuige
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 getuige
Testament 18- 7-1717 9, no. 81 getuige
Obligatie 12- 5-1718 9, no. 85 getuige
Obligatie 27- 1-1719 9, no. 89 getuige
Testament 13- 4-1719 9, no. 91 getuige
Procuratie 18- 6-1719 9, no. 92 getuige
Transportacte 29- 6-1719 9, no. 94 getuige
Testament 29- 9-1719 9, no.105 getuige
Testament 7-10-1719 9, no.106 getuige
Testament 15-10-1719 9, no.108 getuige
Testament 14- 1-1720 9, no.111 getuige
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 getuige
Procuratie 19- 4-1720 9, no.117 getuige
Testament 23- 7-1720 9, no.120 getuige
Testament 23- 8-1720 9, no.123 getuige
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 getuige
Testament 20-11-1720 9, no.129 getuige
Testament 20- 1-1721 9, no.132 getuige
Testament 25- 1-1721 9, no.133 getuige
Testament 16- 4-1721 9, no.135 getuige
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136 getuige
Testament 14- 9-1721 9, no.141 getuige
Testament 16- 9-1721 9, no.142 getuige


-258-
 
Wtde Waert, Anna Maria/Johanna Maria
Procuratie 13- 9-1703 8, no. 20 comparant, won. Berkel;
wede. v. Cornelis Hogendorp
Procuratie 22-10-1705 8, no. 62 comparante;
wede. v. Cornelis Hogendorp
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35
 
Uijtde-/Wtdewaert, Dirck
Insinuatie 9-11-1671 3, no. 38 notaris te Berkel
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49 notaris
Rek, Bew. & R. 16- 8-1672 3, no. 64 notaris
Attestatie 12- 8-1677 3, no.126 notaris te Berkel
A.v. abdicatie 8- 1-1676 3, no.164 notaris
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200
Testament 4-12-1678 3, no.261 notaris
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Transportacte 9- 4-1683 5, no. 13
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22 notaris
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 notaris
Rek, Bew. & R. 1- 5-1684 5, no. 42 notaris
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45 notaris
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 collecteur over de quotisatie van
zout en zeep
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 notaris
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 collecteur van zout en zeep
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119 notaris
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 notaris
Rek, Bew. & R. 21-10-1690 6, no. 13 notaris te Berkel
Rek, Bew. & R. 22- 2-1692 6, no. 42 notaris te Berkel
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44 notaris
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 45 notaris
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 notaris
Rek, Bew. & R. 26- 1-1695 6, no.112 notaris
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 notaris
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 notaris
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 schout en herbergier te Berkel
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 notaris
Rek, Bew. & R. 11- 1-1702 7, no.114 notaris
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 schout van Berkel
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 notaris
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 schout en notaris
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 notaris
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703 8, no. 9 notaris
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32 notaris
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 notaris
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 notaris
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 notaris
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 notaris
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126 notaris
Testament 19-12-1727 9, no.168 notaris


-259-
 
Uijt de Waert/WtdeWaert, Jeronimus/Jaronimus
Attestatie 26-10-1671 3, no. 34 getuige
Huurconventie 27- 9-1672 3, no. 67 getuige
Procuratie 4- 3-1673 3, no. 74 getuige
Testament 31- 3-1673 3, no. 77 getuige
Testament 24- 6-1674 3, no.105 getuige
Attestatie 31- 8-1674 3, no.106 getuige
Procuratie 3- 9-1674 3, no.108 getuige
Obligatie 25-10-1674 3, no.116 getuige
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117 getuige
Obligatie 22-11-1674 3, no.118 getuige
Attestatie 26-11-1674 3, no.119 getuige
Testament 27- 1-1675 3, no.123 getuige
Testament 12- 2-1675 3, no.124 getuige
Testament 2- 3-1675 3, no.125 getuige
Codicil 6- 2-1675 3, no.127 getuige
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 getuige
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 getuige
Obligatie 11- 3-1675 3, no.131 getuige
Attestatie 26- 3-1675 3, no.134 getuige
Obligatie 26- 4-1675 3, no.136 getuige
Obligatie 5- 5-1675 3, no.138 getuige
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 getuige
Obligatie 24-12-1675 3, no.151 getuige
Obligatie 19-12-1675 3, no.152 getuige
Transportacte 14-12-1675 3, no.153 getuige
Transportacte 30-10-1675 3, no.154 getuige
Accoord 20- 4-1676 3, no.157 getuige
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 getuige
Testament 7- 3-1676 3, no.160 getuige
Procuratie 23- 2-1676 3, no.160" getuige
Obligatie 31- 1-1676 3, no.163 getuige
Procuratie 31-12-1675 3, no.165 getuige
Transportacte 13- 9-1676 3, no.173 getuige
Obligatie 26- 8-1676 3, no.175 getuige
Testament 19- 8-1676 3, no.177 getuige
Procuratie 9- 4-1677 3, no.183 getuige
Obligatie 3- 4-1677 3, no.185 getuige
Quitantie 28- 3-1677 3, no.186 getuige
Procuratie 23-12-1676 3, no.195 getuige
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200
Huw. voorw. 21- 1-1678 3, no.201 getuige
Obligatie 15- 1-1678 3, no.202 getuige
Obligatie 19-12-1677 3, no.204 getuige
Obligatie 18-11-1677 3, no.214 getuige
Testament 19- 7-1677 3, no.220 getuige
A. v. voogdij 27- 6-1677 3, no.223 getuige
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 getuige
A. v. voogdij 3- 6-1677 3, no.226 getuige
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227 getuige
Testament 30- 5-1677 3, no.230 getuige
Procuratie 21- 3-1678 3, no.232
Obligatie 3- 4-1678 3, no.235 getuige
Procuratie 29- 9-1678 3, no.254
Obligatie 1-10-1678 3, no.255 getuige
Procuratie 2-10-1678 3, no.256 getuige
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 getuige
Obligatie 5-11-1678 3, no.259 getuige
Testament 4-12-1678 3, no.261 getuige
Substitutie 26- 2-1679 4, no. 7 comparant, won. Berkel
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 9 getuige
Procuratie 5-12-1677 4, no. 13 comparant, curator
Testament 15- 7-1679 4, no. 28 getuige
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 getuige
Testament 14- 9-1679 4, no. 42 getuige
Procuratie 16-11-1679 4, no. 52 comparant
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 getuige
Procuratie 4-12-1679 4, no. 57 getuige


-260-
 
vervolg Uijt de Waert/WtdeWaert, Jeronimus/Jaronimus
Procuratie 24-12-1679 4, no. 58 getuige
Substitutie 2- 1-1680 4, no. 59 getuige
Procuratie 28- 1-1680 4, no. 63 getuige
Uitkoop 4- 2-1680 4, no. 65 getuige
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72
Testament 7- 3-1680 4, no. 73 getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Transportacte 24- 5-1680 4, no. 81 getuige
Transportacte 3- 6-1680 4, no. 82 getuige
Testament 16- 8-1680 4, no. 86 getuige
Obligatie 22-11-1680 4, no.100 getuige
Transportacte 26-11-1680 4, no.101 getuige
Obligatie 27- 1-1681 4, no.108 getuige
Procuratie 2- 2-1681 4, no.110 getuige
Procuratie 16- 2-1681 4, no.111 getuige
Procuratie 9- 3-1681 4, no.115 getuige
Obligatie 15- 3-1681 4, no.116 getuige
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 getuige
A. v. voogdij 30- 1-1682 4, no.133 getuige
Testament 10- 4-1682 4, no.136 getuige
Obligatie 16- 5-1682 4, no.143 getuige
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 getuige
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 getuige
Codicil 8- 1-1683 5, no. 2 getuige
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 getuige
Procuratie 22- 3-1683 5, no. 9 comparant
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 11 getuige
Obligatie 5- 5-1683 5, no. 18 getuige
Procuratie 11- 7-1683 5, no. 24 getuige
Testament 17-10-1683 5, no. 31 getuige
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 getuige
Acquit & Dech. 17- 1-1684 5, no. 38 getuige
Procuratie 8- 2-1684 5, no. 40 comparant
A. v. voogdij 8- 6-1684 5, no. 55 getuige
Transportacte 14- 5-1685 5, no. 63 getuige
Obligatie 19- 4-1685 5, no. 68 getuige
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 gaarder van de verponding en
morgengeld
Testament 16- 9-1685 5, no. 72 getuige
Obligatie 24-11-1685 5, no. 74 getuige
Attestatie 12-12-1685 5, no. 76 getuige
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77 getuige
Testament 16- 3-1686 5, no. 81 getuige
Testament 25- 9-1686 5, no. 87 getuige
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 getuige
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94 getuige
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 getuige
Obligatie 28- 5-1687 5, no. 98 getuige
Obligatie 4- 6-1687 5, no.101 getuige
Procuratie 4- 6-1687 5, no.102 getuige
Obligatie 3- 8-1687 5, no.104 getuige
Testament 29- 7-1687 5, no.107 getuige
Testament 25- 6-1687 5, no.112 getuige
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 gaarder van de verponding en
morgengeld
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 getuige
Transportacte 6- 4-1688 5, no.115 getuige
Obligatie 21- 3-1689 5, no.130 getuige
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 getuige
Obligatie 2- 8-1689  5, no.136 getuige
Obligatie 29- 9-1689 5, no.138 getuige
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 getuige
Procuratie 9- 1-1690 6, no. 2 getuige
A. v. voogdij 1- 2-1690 6, no. 3 getuige
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 getuige
Procuratie 18-10-1690 6, no. 11 comparant
A. v. voogdij 5- 1-1691 6, no. 14 getuige


-261-
 
vervolg Uijt de Waert/WtdeWaert, Jeronimus/Jaronimus
Obligatie 11- 4-1691 6, no. 15 getuige
Obligatie 5- 8-1691 6, no. 21 getuige
Procuratie 6- 9-1691 6, no. 26 getuige
Obligatie 28- 5-1692 6, no. 49 getuige
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51 getuige
Obligatie 7-10-1692 6, no. 58 getuige
Testament 2-11-1692 6, no. 60 getuige
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 getuige
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 getuige
Procuratie 11- 3-1693 6, no. 67 getuige
Huw. voorw. 2- 4-1693 6, no. 69 getuige
Testament 7- 4-1693 6, no. 70 getuige
Testament 8- 4-1693 6, no. 71 getuige
Testament 19- 4-1693 6, no. 72 getuige
Testament 3- 7-1693 6, no. 79 getuige
Huw. voorw. 8- 9-1693 6, no. 84 getuige
Obligatie 17-10-1693 6, no. 88 getuige
Testament 12- 3-1694 6, no. 92 getuige
Procuratie 16- 5-1694 6, no. 99 getuige
Testament 16- 5-1694 6, no.100 getuige
Obligatie 6- 6-1694 6, no.102 getuige
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103 getuige
Huw. voorw. 3- 3-1696 6, no.130 getuige
Procuratie 31-12-1696 6, no.142 getuige
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 getuige
Testament 13- 8-1697 7, no. 16 getuige
Procuratie 4-10-1697 7, no. 17 getuige
Testament 3- 1-1698 7, no. 21 getuige
Procuratie 25- 5-1698 7, no. 26 getuige
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 getuige
Testament 22- 9-1698 7, no. 29 getuige
Procuratie 24-11-1698 7, no. 30 getuige
Procuratie 24-11-1698 7, no. 31 getuige
Procuratie 7-12-1698 7, no. 32 getuige
Procuratie 16-12-1698 7, no. 33 getuige
Procuratie 19- 1-1699 7, no. 34 getuige
Testament 1- 5-1699 7, no. 41 getuige
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42 getuige
Obligatie 17- 5-1699 7, no. 43 getuige
Testament 25- 5-1699 7, no. 46 getuige
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 getuige
Testament 21- 6-1699 7, no. 48 getuige
Testament 9- 8-1699 7, no. 49 getuige
Obligatie 16- 9-1699 7, no. 50 getuige
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 getuige
Acquit & Dech. 8- 2-1700 7, no. 66 getuige
Verkoopacte 8- 2-1700 7, no. 67 getuige
Obligatie 19- 2-1700 7, no. 68 getuige
Procuratie 28- 5-1700 7, no. 80 getuige
Testament 10- 9-1700 7, no. 84 getuige
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 gaarder van de extra-ordinaire
verpondingen
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 gaarder van de extra-ordinaire
verpondingen
Huurconventie 11- 6-1701 7, no. 99 getuige
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 getuige
Testament 8- 1-1702 7, no.112 getuige
Testament 24- 4-1702 7, no.127 getuige
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 gaarder van de extra-ordinaire
verponding
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141 getuige
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 getuige
Rek, Bew. & R. 2- 4-1703 8, no. 10 gaarder van de extra-ordinaire
verponding
Procuratie 9- 6-1704 8, no. 33 comparant, won. Berkel
Obligatie 12-10-1704 8, no. 40 getuige


                         -262-
 
vervolg Uijt de Waert/WtdeWaert, Jeronimus/Jaronimus
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 44 getuige
A. v. voogdij 10- 2-1705 8, no. 45 getuige
Testament 15- 2-1705 8, no. 47 getuige
Obligatie 18- 2-1705 8, no. 48 getuige
Testament 10- 5-1705 8, no. 54 getuige
Obligatie 7- 6-1705 8, no. 55 getuige
A. v. voogdij 10- 4-1706 8, no. 72 getuige
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 gaarder van de 400ste penning
Obligatie 4-10-1706 8, no. 81 getuige
Obligatie 19-12-1706 8, no. 83 getuige
Testament 1- 1-1707 8, no. 85 getuige
Testament 2- 9-1708 8, no.112 getuige
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116 getuige
Procuratie 11- 7-1709 8, no.129 comparant, won. Berkel
Testament 6- 9-1709 8, no.132 getuige
Procuratie 17- 1-1710 8, no.135
Testament 20- 7-1710 8, no.145 getuige
Procuratie 27-10-1710 8, no.148 getuige
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 gaarder van de ordinaire verponding
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 getuige
Testament 3- 7-1711 9, no. 12 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 gaarder van de extra-ordinaire
verponding
 
WtdeWaert, Johanna Maria
zie: WtdeWaert, Anna Maria
 
WtdeWaert, Elisabeth
Procuratie 11- 7-1709 8, no.129 wede. v. Leonardt Gordijn
 
Vairle
zie: Faerile
 
Vaert, Jacobus van der
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 voogd, won. Delft;
zwager van: Zagharijas Paspoort
 
Valckoogh, Aeghje Hendricks
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 geh.m. za. Jan Aelbrechtss
Droge;
moeder van: Aelbrecht, Claes en
Pieter Janss Droge
 
Valckoogh, Bastiaentje Claes
Testament 24- 8-1719 9, no. 97 comparante, won. Berkel;
geh.m. Eeuwout Claess Langervelt;
zuster van: Dirck Claess Valck-
oogh;
schoonzuster van: Pieter van Rijn
 
Valckoogh, Dirck Claess
Testament 24- 8-1719 9, no. 97 voogd;
broer van: Bastiaentje Claes Valck-
oogh
 
Valckoogh, Vranck Corneliss
Testament 20-12-1715 9, no. 61 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Jannitje Bastiaens Lugh-
tenburgh
 
Valckoogh, Ghijsbert Corneliss
Testament 8- 3-1714 9, no. 43 getuige
 
Valckooch, Jan Dirckss
Huw. voorw. 21- 1-1678 3, no.201 comparant;
vader van: Cornelis Janss Valckooch


-263-
 
Valckoogh, Claes Leendertss
Testament 22- 2-1707 8, no. 92 getuige
 
Valckooch/-oogh, Cornelis Janss
Huw. voorw. 21- 1-1678 3, no.201 comparant, won. Schiebroek;
bruidegom van: Claesje Vrancken
van Wijck;
z.v.: Jan Dirckss Valckooch
Testament 6- 3-1679 4, no. 8 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Claesje Vrancken van Wijck;
zwager: Ghijs Janss van der Wint
Testament 14- 9-1679 4, no. 42 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Claesje Vrancken van Wijck;
zwager: Ghijs Janss van der Wint
Testament 1- 1-1686 5, no. 79 getuige
 
Valckoogh, Leendert Heijndrickss
Testament 13-12-1678 3, no.262 getuige
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 voogd;
zwager van: Neeltje Cornelis
Braeck
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 comparant, voogd
 
Vasen, Herman
Quitantie 4-11-1670 3, no. 11 comparant, mr. schoenmaker;
geh.m. Claesien Arijens
 
Vastenou, Harme
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Veen, Annitje Schrevels van
Testament 19- 1-1710 8, no.137 comparante, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Willem Marcuss van der Poot
 
Veen, Arije Dirckss
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 z.v.: Jannithe Peijen Goger-
waert
 
Veen, Dirck Dirckss van
Testament 9- 6-1687 5, no.103 comparant, won. Bergweg in Hille-
gersberg;
geh.m. Willemtje Jans Kerckhoff;
zwager: Willem Aelbrechtss Broeck-
huijsen
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 comparant;
z.v.: Jannitje Peijen Hoger-
waert
 
za. Veen, Jacob van
Huurconventie 15- 9-1674 3, no.111
 
Veen, Marijtje Schrevelss van
Testament 26- 6-1717 9, no. 80 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Willem Corneliss Coppert
 
Veen, Neeltje Dirckss van
Testament 16- 4-1694 6, no. 97 dr.v.: Jannitje Peijen Hoger-
waert
 
Veen, Reijmbrant Schrevelss van
Testament 6- 3-1703 8, no. 6 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Ariaentje Pieters Groe-
newegen
Testament 4- 9-1703 8, no. 18 getuige


-264-
 
Veen, Willem Jaroenss van
Testament 4- 9-1703 8, no. 18 voogd;
z.v.: Maghdaleentje Abrahams
 
Veenhuijsen, Agata
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 comparante, won. Berkel;
dr.v.: Engelbert Veenhuijsen
 
Veenhuijsen, Engelbert
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 vader van: Catharina, Cornelia,
Agata en Hester Veenhuijsen
 
Veenhuijsen, Hester
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 comparante, won. Berkel;
dr.v.: Engelbert Veenhuijsen
 
Veenhuijsen, Catharina
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 comparante, won. Berkel;
dr.v.: Engelbert Veenhuijsen
 
Veenhuijsen, Cornelia
Procuratie 1-12-1701 7, no.107 comparante, won. Berkel;
dr.v. Engelbert Veenhuijsen
 
Veghter, Willem de
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 pachter van zout en zeep
 
Velden, Aeghje Jacobs van
Procuratie 16- 2-1681 4, no.111 comparante, meerderj. dochter;
won. Berkel;
kleindochter van: za. Leentje
Crijnen
 
Velde, Abraham van de
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
notaris te Delft
 
Velde, Jan Arienss van der
A. v. voogdij 7- 5-1700 7, no. 77 getuige
 
Velde, Claes Jacobss van der
Testament 1- 5-1699 7, no. 41 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje/Marritje Pieters;
neef: Ceun Pleun
Testament 8- 5-1703 8, no. 12 voogd
 
Velde, Anthonij Gerritss van der
Testament 2- 5-1720 9, no.119 getuige
 
Velsen, Eewout Pieterss van
Attestatie 9-12-1680 4, no.105 comparant, schoenmaker;
won. Zevenhuizen
 
Velsen, Jan Arienss van
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120 getuige
 
Velse, Jan Gerritss van
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 getuige
 
Velsen, Poulus Janss van
Rek, Bew. & R. 17- 4-1702 7, no.125 comparant;
geh.m. Annitje Arents Boer
 
Velsen, Sijmon Arienss van
Procuratie 12- 9-1695 6, no.120 getuige
 
Venetien, Cornelis Dirckss van
A. v. renunt. 1-12-1716 9, no. 74 getuige


-265-
 
Venhuijsen, Engelbert
Huw. voorw. 9-11-1699 7, no. 58 getuige
 
Verbeecq, Annicken Dircx
Procuratie 22- 1-1673 3, no. 70 wede. v. Jacob Corneliss van
der Sijs
 
Verbeeck/van der Beeck, Cornelis Fredrickss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 getuige
Testament 6- 3-1685 5, no. 60 getuige
Procuratie 23- 9-1685 5, no. 67 getuige
Testament 25- 6-1687 5, no.112 getuige
Testament 2- 1-1690 6, no. 1 getuige
Testament 17- 7-1692 6, no. 53 getuige
Testament 20- 5-1697 7, no. 14 getuige
 
Verbonc, Teunis Arijenss
Boedelsch. 10- 8-1672 3, no. 62
 
Verboom, Arije Janss
Testament 27-10-1691 6, no. 31 voogd, won. Berkel;
neef van: Ghijsbrecht Fredrickss
Dersgant
 
Verboom, Jacobus
zie: Verboon, Jacobus
 
Verboon, Arij Janss (van der)
Attestatie 24- 9-1670 3, no. 8 getuige
Testament 1- 1-1687 5, no. 91 getuige
Testament 30- 1-1691 6, no. 17 getuige
 
za. Verboon, Arije Janss
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 geh.m. Francijntje Franss;
eerder wednr. v. N.N.;
vader van: Jan en Arijaentje
Ariens Verboon
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 geh.m. Francijntje Frans Hals-
bergen;
vader van: Jan, Dirck en Arij-
aentje Ariens Verboon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 geh.m. Francijntje Franss Hals-
bergen
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Verboon/van der Boon, Arijaentje Ariens
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 geh.m. Abraham Bon;
dr.v.: za. Arije Janss Verboon
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 geh.m. Abraham Leendertss Bon;
dr.v.: za. Arije Janss Verboon
Testament 20- 3-1702 7, no.123 comparante;
geh.m. Abraham Leendertss Bon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 geh.m. Abraham Leendertss Bon
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, vroedvrouw;
won. Berkel;
geh.m. Abram Bon
 
Verboon, Dirck Arienss
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 kleinzoon van: za. Pietertje
Jacobs
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 comparant;
z.v.: za. Arije Janss Verboon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 comparant


-266-
 
Verboon/Verboom, Jacob(us)
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 bakker
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132
Testament 6- 3-1685 5, no. 60 getuige
Procuratie 23- 9-1685 5, no. 67 getuige
Testament 3-10-1692 6, no. 56 getuige
Testament 21- 3-1694 6, no. 95 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maerritje Leenderts Ou-
weleen
 
Verboon/Verboom, Jacobus
Obligatie 6- 3-1700 7, no. 70 getuige
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
Rek, Bew. & R. 14- 6-1704 8, no. 32
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 comparant;
geh.m. Grietje Aelbreghts
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 getuige
Attestatie 23- 1-1723 9, no.153 getuige
Testament 21- 7-1723 9, no.159 geh.m. Grietje Aelbreghts Broeck-
huijsen
 
Verboom/Verboon, Jan Adriaenss
Attestatie 18- 6-1672 3, no. 59 comparant, oud-Heilige-Geest-
armmeester van Berkel
Attestatie 12- 6-1673 3, no. 81 gezworene; getuige
Procuratie 23- 4-1678 3, no.236 comparant, won. Berkel
Procuratie 6- 9-1678 3, no.251 comparant
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257
 
za. Verboon, Jan Arienss
Procuratie 9- 9-1680 4, no. 94 geh.m. Arjaantge Jans
Obligatie 11- 5-1681 4, no.121 geh.m. Ariaentje Jans
A. v. revoc. 25-11-1693 6, no. 89 geh.m. Arijaentje Jans Groene-
wegen
 
Verboon, Jan Arienss
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 z.v.: za. Arije Janss Verboon
Transportacte 4- 2-1702 7, no.116 comparant;
z.v.: za. Arije Janss Verboon
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 comparant
 
Verboon, Jeronimus
Testament 16-11-1699 7, no. 59 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentje Willems van
Cranendonck
 
Verboon, Leonardt
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43 gaarder
 
Verboon, Maria Jacobus
Testament 9- 1-1723 9, no.151 comparante;
geh.m. Jan Corneliss Berckel
 
Verboon, Sijmon Joriss
Testament 21-11-1708 8, no.119 voogd
 
za. Verbrugge/van der Brugge, Dirck Hendrickss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 wednr. v. Jannitje Jansdr Hoogh-
stadt
 
Verburgh, Helena Hendricx
Transportacte 21- 7-1688 5, no.121
 
Verburgh, Hendrick Hendrickss
Transportacte 21- 7-1688 5, no.121 comparant, mr. smid;
won. Bergschenhoek


-267-
 
Verburgh, Jan Hendrickss
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 getuige
 
Verbrugge/Verbrugh/van der Brugge, Leendert Corneliss
Attestatie 3- 4-1673 3, no. 78 zwager van: Willemtge Jans
Transportacte 25-10-1676 3, no.170 comparant
 
Verburgh/van der Burgh, Frans
Testament 12- 9-1719 9, no.100 getuige
 
Verburgh, Cornelia Willeboortss
Testament 25- 6-1695 6, no.119 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Huijgh Huijgenss van der
Scheer;
dr.v.: Willeboort Arienss Ver-
burgh;
zuster van: Steven Willeboortss
van der Burgh
 
Verburgh, Cornelis
Testament 20-10-1722 9, no.149 getuige
 
Verburch, Cornelis Corneliss
A. v. approb. 27- 3-1679 4, no. 17 comparant, timmerman;
won. Den Haag op de Buitensingel
onder de Uilebomen
 
Verburgh, Cornelis Stevenss
Codicil 15- 4-1716 9, no. 68 getuige
 
Verburgh, Philips Arienss
Testament 16-12-1691 6, no. 38 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jaepje Franss Romeijn;
broer van: Willeboort Arienss
Verburgh
Testament 10- 2-1695 6, no.113 comparant, won. Berkel;
geh.m. Pleuntje Ariens Boerman
w.g. Phijllipus Adriaensen Ui-
tenbrock
 
Verburgh/van der Burgh, Steve(n)
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Rek, Bew. & R. 28- 3-1701 7, no. 95 getuige
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Testament 24-11-1703 8, no. 25 getuige
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 getuige
Testament 19- 6-1707 8, no. 98 getuige
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Verburgh/van der Burgh, Steve(n) Willeboortss
Testament 19-11-1694 6, no.111 getuige
Testament 25- 6-1695 6, no.119 voogd;
broer van: Cornelia Willeboortss
Verburgh
Testament 20- 5-1697 7, no. 14 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentje Cornelis Bleijs-
wijck
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 getuige
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 getuige
Testament 14- 8-1712 9, no. 25 getuige
Testament 16- 9-1712 9, no. 29 getuige
Codicil 15- 4-1716 9, no. 68 getuige
Testament 18- 7-1717 9, no. 81 neef van: Sijmon Pieterss van der
Koij
Testament 16- 9-1721 9, no.142 getuige


                  -268-
 
Verburgh, Willeboort
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
Testament 16- 4-1700 7, no. 74 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
Testament 6-11-1715 9, no. 60 getuige
 
Verburgh/burch, Wille-/Wijlleboort Arijenss/Adriaenss
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Compromis 27-12-1682 4, no.152 getuige
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5 getuige
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6 getuige
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41 getuige
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 getuige
Rek, Bew. & R. 13-10-1685 5, no. 78 getuige
Testament 16-12-1691 6, no. 38 voogd;
broer van: Philips Arienss Ver-
burgh
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 arbiter
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91 comparant, arbiter
Testament 19-11-1694 6, no.111 getuige
Testament 25- 6-1695 6, no.119 voogd;
vader van: Cornelia Willeboortss
Verburgh
Testament 22- 4-1702 7, no.126 getuige
 
Verburgh, Willem
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 getuige
Obligatie 16- 8-1705 8, no. 60 getuige
Obligatie 19-12-1706 8, no. 83 getuige
 
Verburgh, Willem Aerijense/Arienss
Testament 16- 3-1706 8, no. 70 getuige
Testament 20- 2-1709 8, no.123 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Pieters Witteman
Caveling 13- 8-1712 9, no. 24 getuige
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 voogd
Testament 18- 7-1717 9, no. 81 neef van: Sijmon Pieterss van der
Koij
 
Verdoes, Andries Joppen
Testament 1- 2-1673 3, no. 72 geh.m. Ariaentgen Taems
 
Verdoes, Dirck Teunisz
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 geh.m. Grietje Cornelis
 
Verdoes, Jan Arienss/Arentss
Caveling 24- 2-1702 7, no.117
Caveling 18- 2-1707 8, no. 89
 
za. Verdoes, Claes Andriess
A. v. voogdij 23- 2-1695 6, no.115 geh.m. Arijaentje Jacobs van
Reewijck
 
Verdoes, Maria Jans
Testament 23- 7-1720 9, no.120 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Anthonij Abramss van Tol
 
za. Verduijn, Arij Jacobss
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 geh.m. Maertje Ariens Vermeulen;
broer van: Evert Jacobss Verduij
 
Verduij, Evert Jacobss
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 voogd;
broer van: za. Arij Jacobss Ver-
duijn


-269-
 
Verduijn, Maertje Ariens
Testament 26- 1-1707 8, no. 87 moeder van: Maertje Jans Cranen-
donck
 
Verduijn, Machteltje Aerts
Testament 12- 3-1694 6, no. 92 stiefmoeder van: Cornelis Enge-
len Schaep
 
Verduijn, Pieter Adriaenss
Procuratie 20-10-1679 4, no. 49 comparant, won. Zevenhuizen
Procuratie 4-12-1679 4, no. 57
Testament 21- 3-1694 6, no. 94 geh.m. za. Lijsbet Leenderts
van Hoffwegen
 
Verrel, Abraham Israelss
Procuratie 2- 1-1684 5, no. 37 schoonzoon van: Jannitje Pieters
 
Vergilst, Adriaen
A. v. subm. 21-12-1678 3, no.263 getuige
Approbatie 18- 1-1679 4, no. 2
Approbatie 18- 1-1679 4, no. 2 getuige
A.v. submissie 14- 3-1679 4, no. 12 getuige
Uitspraak 13- 3-1679 4, no. 14 getuige
 
Vergilst, Annitje Cornelis
Testament 16- 9-1685 5, no. 72 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Maerten Reijmbrantss Ver-
meulen
Testament 7-10-1719 9, no.106 comparante, won. Hillegersberg;
wede. v. Maerten Reijmbrantss Ver-
molen;
moeder van: Anna, Maghdalene en
Reijmbrant Vermeulen;
grootmoeder van: Maerte Reijm-
brantss Vermeulen
 
Vergilst, mr. Cornelis
Rek, Bew. & R. 25-11-1671 3, no. 30
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Verhaef, Neeltje Louwen
Testament 30- 5-1700 7, no. 81 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Leendert Maertenss Ver-
sijde
 
Verheul, Annetje Wouters (zie ook: Pontanus, Annetje Wouters)
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arij Meese van der Meer
 
Verheul, Arij Arienss
A. v. voogdij 23- 7-1683 5, no. 27 getuige
 
Verheul, Hillebrant Corneliss
Obligatie 26- 4-1672 3, no. 53 getuige
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 getuige
 
Verheul, Jacobus
Obligatie 17-11-1670 3, no. 13 comparant, won. Hillegersberg
 
Verheul, Jacob Jacobss
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 comparant
 
Verheul, Johannis Arienss
A. v. voogdij 23- 7-1683 5, no. 27 getuige
A. v. voogdij 23-10-1691 6, no. 30 voogd
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 voogd


-270-
 
Verheul, Jan Hendrickss
Procuratie 5- 5-1684 5, no. 47 comparant;
geh.m. Willempje Joosten Groene-
wegen
 
Verheul, Jan Jacobss
A. v. auctor. 12- 2-1673 3, no. 75
 
Verheul, Claes
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 pachter van het hoorngeld
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 pachter van het winterhoorngeld
 
Verheul, Cornelis Janss
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Verheul, wede. v. Cornelis Jansz
Staat en Inv. 28- 6-1692 6, no. 51
 
Verheul/Pontanus, Wouter Corneliss
A. v. cessie 9- 2-1675 3, no.128 getuige
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 getuige
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 comparant;
erfgenaam van: za. Jan Corneliss
Schouten
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
 
Verhoorn, Frans Janss
Testament 13- 5-1707 8, no. 96 voogd;
broer van: Leendert Janss Verhoorn
 
Verhoorn, Jan Huijbrechtss
Codicil 18- 3-1682 4, no.141 getuige
 
Verhoorn/Verhoren, Leendert Janss
Testament 13- 5-1707 8, no. 96 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Jaepje Cornelis Stenevelt;
broer van: Frans Janss Verhoorn
Testament 26- 8-1711 9, no. 14 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Jaepje Dircks Haeuwert
 
Verhulst, Arij Joriss
Huw. voorw. 14- 1-1683 5, no. 3 getuige
 
Verkade, Marijtje Jacobs
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arij Cornelize Heinsbroek
 
Vercade, Mighiel Pieterss
Obligatie 1- 5-1671 3, no. 16 comparant, won. Katwijk onder
Pijnacker
 
Verkoelje, Juffr.
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 te Amsterdam
 
Verlaen, Jan Lambrechtss
Attestatie 9-12-1680 4, no.103 mr. scheepmaker te Zevenhuizen;
geh.m. Leuntje Joppen
Attestatie 9-12-1680 4, no.104 geh.m. Leuntje Joppen
Attestatie 9-12-1680 4, no.105 wednr. v. Annetje Gerrits
 
Vermeer, Aeltje Crijnen
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 oom: Jan Grabelss Vermeer


-271-
 
Vermeer, Annitje Ghielen
Testament 22- 8-1679 4, no. 33 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Pieter Corneliss Groen;
schoonzuster van: Jan Dirckss
Jselmeer en mr. Cornelis Harlinge
 
Vermeer, Arij Dirckss
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 comparant, borg;
won. Pijnacker
 
Vermeer, Arij Crijnen
Procuratie 15- 7-1683 5, no. 25 comparant, voogd
 
Vermeer, Arij(e) Mesen
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 kleermaker
Testament 21- 8-1694 6, no.107 getuige
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 kleermaker
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 kleermaker en winkelier
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 mr. kleermaker
 
za. Vermeer, Arijaentge Arijens
Transportacte 20- 4-1683 5, no. 16 erfgename: Jngetge Abramss
 
za. Vermeer, Ariaentje Dirckss
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42 geh.m. Hendrick Corneliss Was-
senaer
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 erfgenamen: de stiefkinderen van
Cornelis Corneliss van den Ende
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122
 
Vermeer, Dirck
Koopacte 2- 5-1680 4, no. 78 getuige
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91 comparant, arbiter
 
Vermeer, Dirck Adriaenss/Arijense
Staat en Inv. 16- 8-1672 3, no. 63 getuige
Rek, Bew. & R. 16- 8-1672 3, no. 64 getuige
Obligatie 5- 5-1675 3, no.138 comparant, ambachtsbewaarder van
Berkel
Attestatie 12- 2-1677 3, no.190 getuige
Procuratie 21- 3-1678 3, no.200
Transportacte 27-11-1682 4, no.150 getuige
Compromis 27-12-1682 4, no.152 arbiter
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5 comparant, arbiter
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6 comparant, arbiter
Obligatie 3- 5-1685 5, no. 61 comparant, borg;
won. Berkel
Testament 16- 3-1686 5, no. 81 voogd
Procuratie 1- 6-1687 5, no. 99 getuige
Koopacte 8- 8-1688 5, no.122
A. v. subm. 20- 2-1694 6, no. 91 arbiter
 
za. Vermeer, Dirck Arienss
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 geh.m. Neeltje Cornelis Braeck


-272-
 
Vermeer, Gangert Janss
Testament 8- 5-1675 3, no.139 voogd;
halfbroer van: Marritje en Annitje
Ariens van der Wijck
Procuratie 5-12-1677 3, no.207 comparant
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Grietje Huijgen van der
Scheer;
broer van: Jan Janss Vermeer
 
za. Vermeer, Gangert Janss
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 geh.m. za. Grietje Huijgen van
der Scheer;
vader van: Jan en Maertje Gan-
gerts Vermeer
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703 8, no. 9 geh.m. za. Grietje Huijgen van
der Scheer;
vader van: Jan Gangertss Vermeer
 
Vermeer, Geertje Jans
Testament 10-12-1684 5, no. 53 comparante, won. Bleiswijk;
wede. v. Arij Bastiaenss;
moeder van: Jan Arijenss;
zuster van: Meijndert en Maerten
Janss Vermeer
 
Vermeer, Gerrit Corneliss
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 glazenmaker
 
Vermeer, Grabel Crijnen
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 comparant;
wednr.;
vader van: Crijn, Jan en Maertie
Grabels Vermeer
 
Vermeer, Jacob Alewijnss
Rek, Bew. & R. 12- 6-1697 7, no. 15 getuige
 
Vermeer, Jacobus Corneliss
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 getuige
 
Vermeer, Jan
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Vermeer, Jan Arienss
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 voogd;
zwager van: Neeltje Cornelis
Braeck
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 comparant, voogd
 
Vermeer, Jan Gangertss
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 geb. 1676;
z.v.: za. Gangert Janss Vermeer
en za. Grietje Huijgen van der
Scheer
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703 8, no. 9 comparant;
z.v.: za. Gangert Janss Vermeer
en za. Grietje Huijgen van der
Scheer


-273-
 
Vermeer, Jan Grabelss
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 z.v.: Grabel Crijnen Vermeer
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 comparant, jongeman;
won. Noordeinde van Berkel;
broer van: za. Crijn Grabelss Ver-
meer
oom van: Aeltje Crijnen Vermeer
 
Vermeer/van der Meer, Jan Janss
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
Boedelsch. 18- 2-1672 3, no. 50 comparant, voogd
Testament 8- 5-1675 3, no.139 voogd;
halfbroer van: Marritje en Annitje
Ariens van der Wijck
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224 comparant, voogd
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 voogd;
broer van: Gangert Janss Vermeer
 
Vermeer, Jan Claess
Uitkoop 8- 4-1684 5, no. 46 comparant, voogd
 
za. Vermeer, Jan Claess
A. v. voogdij 4- 5-1689 5, no.131 voogd;
gew. heb. Zoeterwoude
 
Vermeer, Jan Corneliss
Obligatie 8-11-1671 3, no. 39 won. Bleiswijk
 
Vermeer, Jannitje Jansdr.
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 85 geh.m. Pieter van Duren, eerder
wede. v. Dirck Centen van Kedichem
Procuratie 12- 8-1673 3, no. 86 geh.m. Pieter van Duren, eerder
wede. v. Dirck Centen van Kedichem
 
Vermeer, Claes
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
 
Vermeer, Claes Willemsz
Testament 5-10-1692 6, no. 57 getuige
 
Vermeer, Cornelis Dirckss
A. v. voogdij 5-10-1694 6, no.109 voogd;
z.v.: Neeltje Cornelis Braeck
 
Vermeer, Cornelis Crijnen
Procuratie 15- 7-1683 5, no. 25 voogd
 
Vermeer, Cornelis Pouwelss
Huurconventie 28- 5-1703 8, no. 14 comparant, borg
Testament 25- 9-1715 9, no. 58 getuige
 
Vermeer, Crijn Grabelss (zie ook: Rorijs, Crijn Grabelss)
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 z.v.: Grabel Crijnen Vermeer
 
za. Vermeer, Crijn Grabelss
Testament 19- 8-1680 4, no. 85 geh.m. Maertje Ariens Roscam;
broer van: Jan Grabelss Vermeer
 
Vermeer, Crijn Cornss
A. v. consent 7- 2-1679 4, no. 4 comparant, voogd
 
Vermeer, Leentje Pieters
Testament 13-12-1676 3, no.196 comparante, won. Berkel;
geh.m. Dirck Aertss Wensveen
 
Vermeer, Maerten Janss
Testament 10-12-1684 5, no. 53 voogd, won. Bleiswijk;
broer van: Geertje Jans Vermeer


-274-
 
Vermeer, Maertje Gangerts
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 geb. 1678;
dr.v.: za. Gangert Janss Vermeer
en za. Grietje Huijgen van der
Scheer
Testament 16- 9-1712 9, no. 29 comparante, won. Berkel;
geh.m. Grabel Crijnen van der Meer
 
Vermeer, Maertie Grabels
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 geh.m. Joghem Joghemss de Vos;
dsr.v.: Grabel Crijnen Vermeer
 
Vermeer, Marijtje Claes
Testament 3- 9-1691 6, no. 25 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Jacobsz van Vliet
Testament 21- 2-1716 9, no. 65 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Cornelis Jacobss van Vliedt
 
Vermeer, Meijndert Janss
Testament 10-12-1684  5, no. 53 voogd, won. Hillegersberg;
broer van: Geertje Jans Vermeer
Testament 22- 6-1686 5, no. 84 getuige
 
Vermeer, Neeltje Jans
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Vermeer, wede. v. Pr. Arienss
Procuratie 13- 3-1679 4, no. 9
 
Vermeer, Stijntje Maertens
Testament 20-10-1722 9, no.149 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Bouwenss Berckel
 
Vermeule, Anna
Testament 7-10-1719 9, no.106 dr.v.: Annitje Cornelis Vergilst
 
Vermeulen, Arij Maertenss
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 comparant, won. Bergschenhoek
Transportacte 3-10-1684 5, no. 57 won. Bergschenhoek
 
Vermeulen, Dirck Leendertss
Testament 13- 8-1677 3, no.219 getuige
 
Vermeulen, Geertje Cornelis
Testament 25- 8-1703 8, no. 17 comparante, won. aan de Rotte on-
der Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Claess Naghtegael;
zwager: Willem Corneliss Bos
 
Vermeulen, Jan Janss
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 comparant;
z.v.: Jannitje Crijnen
 
Vermolen, wede. v. Jan Corneliss
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133
Rek, Bew. & R. 8- 3-1692 6, no. 44
 
Vermeulen, Jan Leendertss
Testament 29-12-1673 3, no. 95 getuige
A. v. voogdij 1- 9-1679 4, no. 37 voogd;
zwager van: Annitje Dircks


-275-
 
za. Vermeulen, Jan Willemss
Obligatie 3- 5-1676 3, no.156 geh.m. Jannitje Crijnen
 
Vermeulen/-molen, Jan Willemss
Procuratie 5- 5-1684 5, no. 47 comparant;
geh.m. Claesje Arents Groene-
wegen
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24 won. Hillegersberg;
z.v.: Leentje Mesen
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 comparant
 
Vermeulen, Joost Maertenss
Attestatie 3- 4-1673 3, no. 78
 
Vermeulen, Cornelis Arienss
Obligatie 13-10-1686 5, no. 88 comparant, jongeman;
won. Koestraat in Hillegersberg
Vermeulen, Leendert
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Vermeulen, Maerten Arienss
Obligatie 30-10-1678 3, no.258 comparant, won. Hillegersberg
 
Vermeulen, Maerten Arienss
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 voogd;
broer van: Maertje Ariens Ver-
meulen
 
Vermeulen, Maerte(n) Corneliss
Procuratie 14- 4-1697 7, no. 10 comparant;
geh.m. Grietje Ariens Jongebroer
Acquit & Dech. 2- 2-1698 7, no. 22 comparant;
geh.m. Grietje Ariens Jongebroer
 
Vermeulen, Maerten Reijmbrantss
Testament 16- 9-1685 5, no. 72 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Annitje Cornelis Vergilst
 
za. Vermeulen, Maerten Reijmbrantss
Testament 7-10-1719 9, no.106 geh.m. Annitje Cornelis Vergilst
 
Vermeule, Maerte Reijmbrantss
Testament 7-10-1719 9, no.106 kleinzoon van: Annitje Cornelis
Vergilst
 
Vermeulen, Maertje Ariens
A. v. voogdij 23- 1-1723 9, no.154 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Arij Jacobss Verduijn;
zuster van: Maerten Arienss Ver-
meulen
 
Vermeulen, Maghdalene
Testament 7-10-1719 9, no.106 dr.v.: Annitje Cornelis Vergilst
 
Vermeulen, Neeltje Joosten
Testament 17-11-1692 6, no. 62 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Claes Louwerisz van Suij-
len;
zwager: Jan Cornelisz van Cappelle
Testament 6- 5-1693 6, no. 75 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Claes Louwerisz van Suij-
len;
moeder van: Louris Claess van
Suijlen
 
Vermeulen, Pleun Leendertss
Testament 13- 5-1685 5, no. 62 getuige


-276-
 
Vermeulen, Reijmbrant
Testament 7-10-1719 9, no.106 z.v.: Annitje Cornelis Vergilst
 
Vermeulen, Sijtje Claes
Testament 25- 2-1711 9, no. 4 comparante, won. Bergschenhoek
 
Vermolen, Willem Janss
Procuratie 2- 5-1698 7, no. 24 geh.m. Leentje Mesen
 
Vermeulen, Willem Sijmonss
Testament 26- 9-1719 9, no.104 voogd
 
Vermeijde, Poulus
Procuratie 28-12-1699 7, no. 62 getuige
 
Vermolen
zie: Vermeulen
 
Verrel
zie: Verel
 
Verschuer, Jan Jacobss
Staat en Inv. 12- 4-1677 3, no.182 borg
 
Verschuer, Joost
Obligatie 31- 5-1681 4, no.123 procureur
 
Verschuer, Justus
Procuratie 22- 7-1678 3, no.247 procureur te Rotterdam
Obligatie 29-11-1679 4, no. 54 procureur
Obligatie 15- 3-1682 4, no.140 procureur
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 procureur
Obligatie 1-11-1682 4, no.149 procureur
Obligatie 18- 1-1683 5, no. 4 procureur
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 procureur
Obligatie 20- 6-1683 5, no. 23 procureur
Obligatie 23-10-1683 5, no. 32 procureur
Obligatie 4-12-1683 5, no. 36 procureur
Obligatie 27- 8-1684 5, no. 55bis procureur
 
Versluijs, Arij Sijmonss
Accoord 9- 8-1716 9, no. 72 getuige
A. v. renunt. 1-12-1716 9, no. 74 getuige
 
Verstolck, de Heer
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75
 
Verstraeten, Gillis
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 won. Maassluis
 
Versijde, Aechje Arijens
Testament 18-12-1697 7, no. 20 dr.v.: Arije Schrevelss Versijde
en Arijaentje Arents Croeser
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 comparante
 
Versijde, Arije
Testament 14-12-1701 7, no.111
 
Versijde, Arije/Arie Leendertsz
Procuratie 9- 1-1690 6, no. 2 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Testament 10- 1-1710 8, no.134 voogd;
broer van: Sara Leenderts Versijde


-277-
 
Versijde, Adriaen/Arij(e) Schrevelss
Huurconventie 29- 1-1672 3, no. 47 comparant
A. v. cautie 7- 6-1672 3, no. 61 getuige
Obligatie 10- 8-1673 3, no. 87 comparant, won. Berkel
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98 getuige
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 99 getuige
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117 comparant
A. v. cessie 28- 1-1680 4, no. 62 comparant
Huurconventie 26- 7-1681 4, no.127 getuige
Huurconventie 26- 4-1682 4, no.142
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 z.v.: Arijaentje Pietersdr. Tas
Testament 18-12-1697 7, no. 20 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentje Arents Croeser;
vader van: Aechje Arijens Versijde
 
Sijde, Arij(e) Sijmonss van der
Obligatie 17- 9-1703 8, no. 21 comparant, won. Berkel
A. v. voogdij 3- 4-1712 9, no. 21 getuige
Testament 15-10-1719 9, no.108 voogd;
broer van: Jannitje Sijmons van
der Sijde
 
Versijde, Adriaen Willemsz
Transportacte 20- 5-1690 6, no. 8
 
Versijde, Arijaentje Schrevels
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 geh.m. David Coornwinder;
dr.v.: Schrevel Corneliss Versijde
en Arijaentje Pieters Tas
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 dr.v.: Arijaentje Pietersdr. Tas;
geh.m. Davidt Coornwinder
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 comparante
 
Versyde, Arjaentge Willemss
Attestatie 23-11-1680 4, no. 98 geh.m. mr. Johanis de le Sepelle
 
Versijde, Boudewijn Sijmonss
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 oom van: Pietertje Cornelis Ver-
sijde
Testament 11- 6-1723 9, no.158 oom van: Pietertje Cornelis Ver-
sijde
 
Versijde, Dirck Gerritsz
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4 rietdekker
 
Versijde, Dirck Leendertss
Testament 30- 5-1700 7, no. 81 getuige
 
Versijde, Floris Leendertss
Obligatie 26- 4-1672 3, no. 53 getuige
Testament 26- 4-1672 3, no. 69 getuige
Obligatie 5- 3-1681 4, no.113 won. Hillegersberg
Testament 16- 9-1711 9, no. 13
 
Versijde/Verzijde, Gerrit
Rek, Bew. & R. 17- 6-1683 5, no. 22
Procuratie 12- 9-1683 5, no. 30 ambachtsbewaarder van Hillegers-
berg;
getuige
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 43
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 44
Rek, Bew. & R. 19- 1-1684 5, no. 45
Rek, Bew. & R. 14- 3-1687 5, no. 94
Rek, Bew. & R. 1- 2-1690 6, no. 4
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
za. Versijde, Gerrit Dircksz
Huw. voorw. 8- 9-1693 6, no. 84 geh.m. Pietertje Bastiaensdr


-278-
 
Versijde, Jacob Claesz
Testament 6- 5-1693 6, no. 75 getuige
 
Versijde, Jan Jaroenss
Obligatie 17-10-1693 6, no. 88 comparant, won. Den Haag
 
Versijde, Jan Corneliss
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 comparant, won. Laag-Rotte;
geh.m. Anna Leenderts Matse;
broer van: Pieter Corneliss Ver-
sijde
Testament 30- 3-1712 9, no. 20 getuige
Testament 13-12-1723 9, no.162 getuige
 
Versijde, Jan Pieterss
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 voogd;
broer van: Mighiel Pieterss Ver-
sijde
 
Sijde, Jannitje Sijmons van der
Testament 15-10-1719 9, no.108 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Willem Cornelisse Ouweneel;
zuster van: Arij Sijmonss van der
Sijde
 
 
Sijde, Jeroen Prss. van der
Testament 2- 1-1672 3, no. 43 getuige
 
Versijde, Commer Jacobss
Testament 22- 8-1679 4, no. 33 getuige
Testament 20- 4-1693 6, no. 73 getuige
 
Versijden, Cornelis
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 won. Bergschenhoek
 
Versyde, Cornelis Jaroenss
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 voogd, won. Bergschenhoek
 
Versyde, Cornelis Corneliss
Huurconventie 11- 6-1701 7, no. 99 comparant, won. Schiebroek
 
Versijde, Cornelis Leendertss
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
A. v. voogdij 12- 3-1714 9, no. 44 voogd;
broer van: Sara Leenderts Versijde
 
Versijde, Cornelis Maertenss
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 voogd;
zwager van: Mighiel Pieterss Ver-
sijde
 
Versijde, Corn. Pieterss (de Oude)
Obligatie 30- 1-1671 3, no. 14 won. Laag-Rotte onder Hille-
gersberg
 
Versijde, Cornelis Prss (de Jonge)
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 comparant, won. Laag-Rotte
 
Versijde, Cornelis Pieterss
Testament 7- 1-1697 7, no.  2 getuige
Testament 12- 4-1720 9, no.116 getuige
Testament 5- 1-1724 9, no.163 getuige


-279-
 
Versijde, Cornelis Schrevelss
Testament 2- 5-1690 6, no. 6 voogd;
neef van: Cornelis Aelbrechtsz
Droge
Procuratie 19-10-1690 6, no. 12 getuige
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 z.v.: Arijaentje Pietersdr. Tas
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 comparant;
z.v.: Arijaentje Pieters Tas
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 getuige
Testament 21- 2-1716 9, no. 65 getuige
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 comparant
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 getuige
 
Versijde, Cornelis Sijmonss
Testament 21- 1-1675 3, no.120 getuige
 
Sijde, Leendert Je-/Jaroenen van der
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 comparant, won. Noordeinde van
Berkel
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 geh.m. Neeltje Dircx
 
Versijde, Leendert Maertenss
Testament 30- 5-1700 7, no. 81 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Neeltje Louwen Verhaef
 
Versijde, Leendert Pieterss
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant
 
Sijde, Marijtje Jeroenen van der
Testament 9- 6-1709 8, no.127 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Arent Cornelisse Bruijnse
Staat en Inv. 22- 5-1721 9, no.136
 
Versijde, Marritje Cornelis
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 geh.m. Jan Janss Cnijn
 
Versijde, Marritje Schrevels
Testament 1-12-1674 3, no.121 comparante, won. Zouteveen;
geh.m. Dirck Mesen Leeuwerschilt
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 comparante;
bruid van: Arij Cornelisz Abs-
woude;
eerder wede. v. Dirck Mesen Leeu-
werschilt;
dr.v.: Schrevel Corneliss Ver-
sijde
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 dr.v.: Arijaentje Pietersdr. Tas
 
Sijde, Marijtje Sijmons van der
Testament 20- 1-1703 8, no. 2 comparante, won. Westweg onder
Hillegersberg;
geh.m. Dirck Jacobss Groenewegh
 
Versijde, Mighiel Pieterss
Testament 10- 5-1711 9, no. 10 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Maertje Ariens de Bruijn;
broer van: Jan Pieterss Versijde;
zwager van: Cornelis Maertenss
Versijde
 
Versijde, wede. v. Pr. Corneliss
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52
 
Versijde, Pieter Corneliss
Testament 6- 6-1707 8, no. 97 voogd;
broer van: Jan Corneliss Versijde
Testament 11- 6-1723 9, no.158


-280-
 
Versijde, Pieter Leenderss
A. v. voogdij 1-11-1723 9, no.160 voogd;
tante: Ariaentje Pieters Evenblij
 
Versijde, Pieter Sijmonss
Procuratie 2-10-1678 3, no.256 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Maertje Maertens
 
Versijde, Pietertje Cornelis
Testament 5- 3-1700 7, no. 69 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Dirck Dirckss Geneuchelyck
Testament 23-11-1700 7, no. 90 geh.m. Dirck Dirckss Geneuchelijck
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 comparante, won. Hillegersberg;
wede. v. Dirck Dirckss Geneughe-
lijcke;
dr.v.: Maertje Ariens Somerbier;
oom: Boudewijn Sijmonss Versijde;
inwoning van: Claes Arentss Geneu-
gelijcke
Testament 11- 6-1723 9, no.158 comparante, won. Hillegersberg;
wede. v. Dirck Dirckss Geneuge-
­lijck;
oom: Boudewijn Sijmonss Versijde;
tante: Annitje Ariens;
peet van: Claes Arentss Geneuge-
lijck
 
Versijde, Sara Leendertsdr.
Testament 29- 8-1691 6, no. 24 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jacob Hercken van Warmont;
dr.v.: Neeltje Dircks Bovewater
Testament 1-11-1703 8, no. 23
Huw. voorw. 3-11-1703 8, no. 24 comparante, won. Berkel;
wede. v. Jacob Herckuless van
Warmont;
bruid van: Jan Janss Schenck
Testament 10- 1-1710 8, no.134 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jan Janss Schenck;
zuster van: Arie Leendertss Ver-
sijde;
schoonzuster van: Gerrit Leendertss
Visser
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31 comparante;
wede. v. Jan Janss Schenck
A. v. voogdij 12- 3-1714 9, no. 44 comparante, won. Berkel;
laatst wede. v. Jan Janss Schenck;
zuster van: Cornelis Leendertss
Versijde


          -281-
 
Versijde, Schrevel
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Versijde, wede. v. Schrevel
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Versijde, Schrevel Corneliss
Huw. voorw. 23- 3-1676 3, no.158 vader van: Marritje Schrevels
Versijde
A. v. accept. 20-11-1678 3, no.260
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 comparant, won. Berkel;
geh.m. Arijaentje Pieters Tas;
vader van: Arijaentje Schrevels
Versijde
 
za. Versijde, Schrevel Cornelisz
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 geh.m. Arijaentje Pietersdr. Tas
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13 geh.m. Arijaentje Pieters Tas
 
Versijde, Schrevel Sijmonss
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 comparant;
geh.m. Marijtje Jans Croeser
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 comparant
 
Versijde, Sijmon
Obligatie 17- 6-1678 3, no.245 getuige
Testament 26- 4-1681 4, no.119
 
Versijde, Sijmon Corneliss
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant
 
Versijde, Sijmon Prss
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant
 
Versijde, Sijmon Schrevelss
Testament 12- 5-1677 3, no.228 voogd
A. v. approb. 27- 3-1679 4, no. 17 getuige
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparant, ex.-test.
Testament 11- 7-1691 6, no. 20 z.v.: Arijaentje Pietersdr. Tas
 
Versijde, Tonia Sijmons
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82
 
Versijde, Truijntje Jeroenss
Testament 12- 5-1677 3, no.228 comparante;
geh.m. Maerten Sijmonss Ridder
 
Versijde, Trijntje Jaroenen Versijde
Staat en Inv. 13- 3-1687 5, no. 93 comparante;
wede. v. Maerten Sijmonss Ridder
 
Versijde, Willem Leendertsz
Transportacte 20- 5-1690 6, no. 8 comparant, won. Hillegersberg
Transportacte 2-12-1691 6, no. 34 comparant, won. Hillegersberg
 
Vesanevelt, Johan van
Procuratie 22- 2-1673 3, no. 73
 
Veijeren, Abraham van
Procuratie 17- 3-1697 7, no. 9 getuige


-282-
 
Veijeren, Gijsbrecht van
Attestatie 19- 4-1683 5, no. 15 getuige
 
Veijere(n)/Feijere, Ghijsbert Abra(ha)mss van
Transportacte 17- 5-1674 3, no.101 getuige
Testament 21- 1-1677 3, no.191 getuige
A. v. cessie 7-10-1678 3, no.257 getuige
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 getuige
Testament 3-10-1688 5, no.124 stiefvader van: Jannitje Ger-
ritsdr. Cnijnenburgh
 
Veijeren, Jannitje Ghijsbrechts van
Testament 6-10-1699 7, no. 53 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Michielss Sijden-
bos
 
Veijeren, Corstiaen Ghijsbrechtss van
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 getuige
 
Vinck, ......
Procuratie 25- 9-1678 3, no.253 procureur voor het Hof en de
Hoge Raad van Holland
 
Vis, krn. v. Dirck Janss
Testament 13-12-1723 9, no.162
 
Vis, krn. v. Cornelis Janss
Testament 13-12-1723 9, no.162
 
Vis, Leentje Jans
Testament 13-12-1723 9, no.162
 
Vis, Maerte Janss
Testament 13-12-1723 9, no.162 broer van: Pieter Janss Vis
 
Vis, Pieter Jansz
Testament 6- 5-1693 6, no. 75 getuige
Huw. voorw. 8- 9-1693 6, no. 84 comparant, won. Bergschenhoek;
wednr. v. Barber Vrancken;
bruidegom van: Pietertje Basti-
aensdr
Testament 13-12-1723 9, no.162 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Aeghje Mesen Treurniet;
broer van: Maerte Janss Vis
 
Visser, Arij Gerritss
A. v. voogdij 17- 6-1710 8, no.141 getuige
 
Visser, Bastiaen Corneliss
Obligatie 30- 5-1677 3, no.231 comparant, won. Bleiswijk
 
Visser, Gerrit Leendertss
Testament 10- 1-1710 8, no.134 voogd;
zwager van: Sara Leenderts Ver-
sijde
 
Visser, Jacob Cornelisz
Obligatie 5- 5-1675 3, no.138 won. Zoetermeer


-283-
 
Vlas, Cornelis Claess
Testament 6- 3-1702 7, no.120 voogd;
broer van: Pieter Claess Vlas
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 getuige
Testament 16- 3-1706 8, no. 70 voogd
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
A. v. voogdij 12- 3-1714 9, no. 44 voogd
Testament 10- 4-1718 9, no. 84 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Beatris Burger van der
Meer
Testament 13- 4-1719 9, no. 91 voogd;
broer van: Pieter Claess Vlas
 
Vlas, Pieter
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Vlas, Pieter Claess
Accoord 29- 6-1698 7, no. 28 comparant
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 getuige
Testament 6- 3-1702 7, no.120 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jaepje Jans Berckel;
broer van: Cornelis Claess Vlas
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 getuige
Testament 13- 4-1719 9, no. 91 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jannitje Everdts Heijns-
berge;
broer van: Cornelis Claess Vlas
 
Vliech, Cornelis Antonisz de
Attestatie 9-12-1680 4, no.103 comparant, oud 25 jr.;
won. Zevenhuizen
 
Vlieger, Dirck Gerritss de
Testament 2- 3-1675 3, no.125 voogd
 
Vlieger, Claes Corneliss
Procuratie 14- 7-1679 4, no. 27 ex.-test.
 
Vlierden, Olyvier van (de oude)
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
Vliedt, Arije Jacobss van
Testament 23-12-1695 6, no.128 comparant, meerderj. jongeman;
won. Berkel;
z.v.: Sijtje Hillebrants Over-
vest
 
Vlieth, Arij Corneliss van
Rek, Bew. & R. 23- 6-1688 5, no.119
 
Vliedt, Dirck van
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 mr. smid
 
Vliedt, Dirck Leendertss van
Testament 20-10-1702 7, no.137 getuige
Testament 24- 3-1708 8, no.106 comparant, won. Berkel;
geh.m. Claesje Willems Huijsman;
eerder wednr. v. Fijtje Jans
Burger
 
Vliedt, Geerlof van
Testament 12- 9-1719 9, no.100 voogd;
zwager van: Isbrandt Padenburgh


-284-
 
za. Vliedt, Hillebrant Jacobss van
Testament 28- 4-1696 6, no.134 z.v.: Sijtje Hillebrants Overvest
Testament 21- 2-1716 9, no. 65 broer van: Cornelis Jacobss van
Vliedt
 
 
Vliedt, krn. v. Hillebrandt Jacobss van
Testament 21- 2-1716 9, no. 65
 
Vliet, Jacob Claess van
A. v. repud. 19- 8-1672 3, no. 65 comparant;
geh.m. Sijtge Hillebrants Over-
vest
 
za. Vliet, Jacob Claess van
Testament 28- 4-1696 6, no.134 geh.m. Sijtje Hillebrants Over-
vest
 
Vliedt, Jan Jacobss van
Testament 28- 4-1696 6, no.134 voogd;
z.v.: Sijtje Hillebrants Overvest
Testament 21- 2-1716 9, no. 65 broer van: Cornelis Jacobss van
Vliedt
 
Vliet, Joost Dirckse van
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 geh.m. Neeltge Jacobs van dr.
Walle
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
geh.m. Neeltje Jacobs
 
za. Vliedt, Cornelis Arienss van
Procuratie 17- 6-1679 4, no. 23 geh.m. Marritje Ariens van der
Meijde
 
Vliedt, Cornelis Arienss van
Obligatie 20- 3-1720 9, no.115 comparant, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg
 
Vliedt, Cornelis Davidtss van
Testament 23- 7-1720 9, no.120 voogd;
neef van: Anthonij Abramss van Tol
 
Vlie(d)t, Cornelis Jacobsz van
Testament 29- 8-1691 6, no. 24 getuige
Testament 3- 9-1691 6, no. 25 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtje Claes Vermeer
Testament 28- 4-1696 6, no.134 voogd;
z.v.: Sijtje Hillebrants Overvest
Testament 21- 2-1716 9, no. 65 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marijtje Claes Vermeer;
broer van: Jan en Hillebrandt Ja-
cobss van Vliedt
A. v. voogdij 7- 3-1721 9, no.134 getuige
 
Vliet, Christiaen van
Obligatie 29- 8-1674 3, no.107 procureur voor de vierschaar van
Delfland
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
procureur voor de welgeboren Mannen
van Delfland


-285-
 
Vliedt, Leendert van
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 mr. smid
 
Vlieten, Leendert Dirckss van
Testament 7- 3-1680 4, no. 73 getuige
Huurconventie 26- 4-1682 4, no.142 comparant
 
Vliedt, Leendert Dirckss van
Testament 30- 1-1691 6, no. 17 comparant, mr. smid;
won. Berkel;
geh.m. Marritje Bruijns de Bruijn
Testament 8- 4-1693 6, no. 71 getuige
A. v. revoc. 25-11-1693 6, no. 89 getuige
Staat en Inv. 23-10-1701 7, no.104 getuige
Testament 20- 3-1702 7, no.123 getuige
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130 getuige
Testament 20-10-1702 7, no.137 getuige
 
Vliedt, Marijtje Ariens van
Testament 24- 9-1714 9, no. 46 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Leendertss Harte-
velt
 
Vliet, Louw van
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150
 
Vliedt, Pleuntje Claes van (der)
Testament 23-11-1700 7, no. 90 comparante, won. Laag-Rotte;
neef: Dirck Dirckss Geneuchelijck
 
Vlissinge, Leendert Leendertss
Procuratie 11- 8-1675 3, no.146 won. Bleiswijk
 
Vlught, Leendert Louwen van der
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 getuige
 
Vlught, Louweris Leendertss van der
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Vogelaer, Leendert Louwen
Huurconventie 23- 5-1677 3, no.227 comparant, won. Schieveen
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Testament 25- 4-1706 8, no. 73 comparant, won. Berkel;
geh.m. Fijtje Franse Halsbergen
 
Vockestaert/Fockestaert, dhr.
Rek, Bew. & R. 20-10-1700 7, no. 88 secretaris van Delft
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93 won. Delft
 
Vollebrecht, Jacob Janss
Obligatie 21- 3-1683 5, no. 8 comparant, won. Bergweg
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 won. Hillegersberg
 
Vollebreght, Jan Jacobss
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 voogd
 
Vollebrecht, Cornelis Jansz
Obligatie 28- 5-1692 6, no. 49 comparant, won. Delft
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 comparant, won. Delft
 
Vollebreght, Pieter Dirckss
Testament 11- 1-1711 9, no. 1 getuige
Testament 21- 4-1713 9, no. 38 getuige


-286-
 
Voort, Arij van der
Rek, Bew. & R. 24- 3-1713 9, no. 35 getuige
 
Voort, Arij Corneliss van der
Testament 9- 1-1707 8, no. 84 getuige
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 getuige
Testament 10- 3-1707 8, no. 93 getuige
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 getuige
Testament 24- 6-1710 8, no.142 getuige
Testament 1- 5-1711 9, no. 9 getuige
Testament 16- 9-1711 9, no. 13 getuige
Procuratie 12- 2-1713 9, no. 34 getuige
Testament 12-10-1714 9, no. 47 getuige
Procuratie 10- 3-1715 9, no. 50 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 getuige
A. v. voogdij 4- 6-1715 9, no. 54 getuige
Testament 23- 6-1715 9, no. 55 getuige
Obligatie 12- 3-1716 9, no. 66 getuige
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 comparant, won. Berkel;
geh.m. Caetje van Dongen;
z.v.: Cornelis van der Voort;
broer van: Jan Corneliss van
der Voort
 
Voort, Hendrick van der
Procuratie 27- 8-1711 9, no. 15 getuige
 
Voort, Jacob Leendertss van der
Testament 28-12-1677 3, no.203 voogd;
broer van: Cornelis Leendertss van
der Voort
 
Voort, Jan Cornelisse van der
Testament 30- 1-1709 8, no.120 getuige
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 voogd;
broer van: Arij Corneliss van der
Voort
Testament 9-10-1719 9, no.107 voogd;
broer van: Neeltje Cornelis van
der Voort
 
Voort, Claes Maertenss van der
Verkoopacte 1- 2-1716 9, no. 63 comparant


-287-
 
Voort, Cornelis van der
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 mr. schoenmaker
Procuratie 20- 6-1691 6, no. 19 comparant, mr. schoenmaker te
Berkel
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 getuige
Testament 25- 8-1703 8, no. 17 getuige
Obligatie 20- 7-1704 8, no. 35 getuige
Rek, Bew. & R. 24- 1-1705 8, no. 42 getuige
Procuratie 11- 3-1705 8, no. 49 getuige
Procuratie 13- 3-1705 8, no. 50 getuige
Transportacte 5- 4-1705 8, no. 52 getuige
Obligatie 7- 6-1705 8, no. 55 getuige
Testament 7- 6-1705 8, no. 56 getuige
Obligatie 14- 6-1705 8, no. 57 getuige
Testament 12-10-1705 8, no. 61 getuige
Testament 13-12-1705 8, no. 64 getuige
Testament 22-12-1705 8, no. 65 getuige
Obligatie 11- 1-1706 8, no. 66 getuige
A. v. voogdij 2- 4-1706 8, no. 71 getuige
A. v. voogdij 10- 4-1706 8, no. 72 getuige
Rek, Bew. & R. ..-..-1706 8, no. 75 comparant
Procuratie 19- 9-1706 8, no. 80 getuige
Obligatie 4-10-1706 8, no. 81 getuige
Testament 9- 1-1707 8, no. 84 getuige
A. v. voogdij 28- 1-1707 8, no. 88 getuige
Testament 10- 3-1707 8, no. 93 getuige
Obligatie 4-12-1707 8, no.101 getuige
Obligatie 17- 1-1708 8, no.103 getuige
Testament 24- 2-1708 8, no.104 getuige
Obligatie 27- 5-1708 8, no.108 getuige
Procuratie 27- 7-1708 8, no.109 getuige
Testament 4-11-1708 8, no.117 getuige
Testament 30- 1-1709 8, no.120 getuige
Rek, Bew. & R. 1- 2-1709 8, no.122 getuige
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 getuige
A. v. voogdij 1- 9-1709 8, no.131 voogd, won. Berkel;
schoonzoon van: Maghdaleentje
Pouwels de Lely
Testament 6- 9-1709 8, no.132 voogd
Procuratie 17- 1-1710 8, no.135 getuige
Testament 30- 4-1710 8, no.139 getuige
Testament 24- 6-1710 8, no.142 getuige
Obligatie 8- 7-1710 8, no.143 getuige
A. v. voogdij 9- 7-1710 8, no.144 getuige
Testament 29- 8-1710 8, no.147 getuige
Rek, Bew. & R. 12-12-1710 8, no.150 getuige
Obligatie 7-12-1710 8, no.151 getuige
Huw. voorw. 10- 2-1711 9, no. 3 getuige
Testament 1- 5-1711 9, no. 9 getuige
Obligatie 11- 5-1711 9, no. 11 getuige
Procuratie 27- 8-1711 9, no. 15 getuige
Testament 25-10-1711 9, no. 16 getuige
A. v. voogdij 25- 8-1712 9, no. 26 getuige
Procuratie 3- 9-1712 9, no. 28 getuige
Obligatie 3-10-1712 9, no. 30 getuige
Attestatie 4- 2-1713 9, no. 33 getuige
Procuratie 9- 7-1713 9, no. 40 getuige
A. v. voogdij 15-11-1713 9, no. 41a getuige
Testament 2- 2-1714 9, no. 41b getuige
A. v. voogdij 14- 2-1714 9, no. 42 getuige
A. v. voogdij 12- 3-1714 9, no. 44 getuige
Testament 12-10-1714 9, no. 47 getuige
Procuratie 10- 3-1715 9, no. 50 getuige
Attestatie 8- 3-1715 9, no. 51 getuige
A. v. voogdij 4- 6-1715 9, no. 54 getuige
Testament 23- 6-1715 9, no. 55 getuige
Testament 21- 2-1716  9, no. 65 getuige
Obligatie 12- 3-1716 9, no. 66 getuige


-288-
 
vervolg Voort, Cornelis van der
Testament 18- 9-1716 9, no. 73 getuige
Staat en Inv. 20-12-1716 9, no. 75 getuige
Testament 14- 6-1717 9, no. 79 getuige
Testament 10- 4-1718 9, no. 84 getuige
Obligatie 12- 5-1718 9, no. 85 getuige
Testament 29- 8-1719 9, no. 98 voogd;
vader van: Arij Corneliss van der
Voort
Testament 29- 9-1719 9, no.105 getuige
Testament 9-10-1719 9, no.107 voogd;
vader van: Neeltje Cornelis van
der Voort
Testament 20- 1-1721 9, no.132 getuige
Testament 25- 1-1721 9, no.133 getuige
A. v. voogdij 16- 1-1723 9, no.152 getuige
Attestatie 23- 1-1723 9, no.153 comparant, oud ruim 70 jr.;
won. Berkel
 
Voort, krn. v. Cornelis van der
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Voort, Cornelis Leendertss van der
Testament 28-12-1677 3, no.203 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtje Ariensdr. de Lede;
broer van: Jacob Leendertss van der
Voort
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 schoenmaker
 
Voort, Leendert Corneliss van der
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 voogd;
broer van: Marijtje Cornelis van
der Voort
 
za. Voort, Leendert Corneliss van der
Testament 9-10-1719 9, no.107 geh.m. Jannitje Maertens van Coppe;
broer van: Neeltje Cornelis van der
Voort
 
Voort, Marijtje Cornelis van der
Testament 10- 5-1715 9, no. 53 comparante, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Mees Pieterss Meister;
zuster van: Leendert Corneliss
van der Voort
 
Voort, Neeltje Cornelis van der
Testament 9-10-1719 9, no.107 comparante, won. Berkel;
dr.v. Cornelis van der Voort;
zuster van: za. Leendert en Jan
Corneliss van der Voort
 
Voort, Pouwels Corneliss van der
Testament 25-10-1711 9, no. 16 getuige
 
Vormer, Arij Janss
Testament 16- 8-1676 3, no.176 voogd, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg
 
Vos, secretaris
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 boekhouder te Vlaardingen
 
Vos, Jan Corneliss
Testament 10- 8-1720 9, no.122 getuige
 
Vos, Joghem Joghemss de
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 geh.m. Maertie Grabels Vermeer


-289-
 
Vos, Claes Adriaenss
A. v. voogdij 19- 5-1678 3, no.241 getuige
 
Vos, Cornelis Claess
Accoord 24- 4-1672 3, no. 52
 
Vos, Poulus Arentss
Procuratie 17- 3-1687 5, no. 95
 
Vos, Trijntje Ariens
Testament 14- 6-1692 6, no. 50 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Hendricksz van
der Ende
 
Vosmaer, Adriaen
Procuratie 6-11-1671 3, no. 36 getuige
 
Vreburch, Henricus
Accoord 1- 5-1673 3, no. 83 remonstrants predikant te Hoorn
 
Vrede, Cornelis Danielss van
Testament 8- 3-1720 9, no.112 voogd;
zwager van: Maertje Pieters Buijs
 
Vredenburgh, Heer
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Vreeswijck, Jan Janss van
Testament 10- 9-1685 5, no. 70 voogd, won. Bleiswijk;
behuwd-oom van: Elisabeth Isbrants
Cranenburgh
 
Vroesen, Pr.
Testament 29-12-1673 3, no. 95 notaris te Rotterdam
 
Vrolijk, mr. Abram
Procuratie 8-10-1708 8, no.115 procureur voor het Hof van Jus-
titie in Holland
 
Vrolijck, J.
Obligatie 24- 1-1722 9, no.143 procureur voor het Hof van Holland
 
Vroman, Huijgh Willemss
A. v. voogdij 7- 8-1703 8, no. 16 voogd, won. Overschie
 
Vrijberge, Willem van
A.v.competent. 25- 1-1672 3, no. 46 won. Tholen in Zeeland
 
Vrijenbergh, Nicolaes
Codicil 7-12-1680 4, no.102 notaris te Delft
 
Vrijenhoeck, Cornelis
Testament 13-12-1720 9, no.131 voogd;
oom van: Cornelis Teunisse van der
Werf
 
Vrijenhoock, Sijmon Claess
Obligatie 7- 6-1705 8, no. 55 comparant
 
Vrijmoet, Hendrick Maertenss
Obligatie 17- 9-1702 7, no.135 mr. scheepmaker, won. Zevenhuizen
 
Vuijck, Arij Janss
Testament 19- 3-1723 9, no.157 voogd
 
Vuijck, Claes Leendertss
Transportacte 13- 9-1676 3, no.173 comparant, jongeman;
won. Hillegersberg


-290-
 
Vuijck, Cornelis Claess
Obligatie 2- 5-1674 3, no. 98 comparant, borg
Testament 8- 5-1675 3, no.139 getuige
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 getuige
Procuratie 3-12-1679 4, no. 56 getuige
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72 comparant
Compromis 27-12-1682 4, no.152 arbiter
A. v. assumtie 20- 1-1683 5, no. 5 comparant, arbiter
Uitspraak 20- 1-1683 5, no. 6 comparant, arbiter
Testament 7- 9-1684 5, no. 51 getuige
Staat en Inv. 16-11-1685 5, no. 71 voogd
Testament 16- 3-1686 5, no. 81 comparant, jongeman;
won. Noordeinde van Berkel
Rek, Bew. & R. 3- 1-1688 5, no.114 voogd
Accoord 5-12-1696 6, no.141 getuige
Testament 13- 8-1697 7, no. 16 getuige
Rek, Bew. & R. 21- 5-1700 7, no. 44 comparant, voogd
Testament 23- 2-1703 8, no. 4 getuige
Rek, Bew. & R. 30- 3-1703 8, no. 9 comparant, voogd
Testament 1-11-1703 8, no. 23 getuige
Testament 27- 7-1704 8, no. 36 getuige
Testament 11- 3-1708 8, no.105 getuige
Testament 7- 3-1709 8, no.125 getuige
Procuratie 30-12-1709 8, no.133 comparant, won. Berkel
Testament 10- 1-1710 8, no.134 getuige
Procuratie 7- 4-1711 9, no. 7 getuige
Procuratie 9- 7-1713 9, no. 40
 
Vuijck, Willem
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
 
Vuijstingh, Johannes
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 geh.m. Anna van Heumen;
vader van: Petronella en Johan
Vuijstingh
 
Vuijstingh, Johan
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 geh.m. Jannitje van Hees;
z.v.: Johannes Vuijstingh en
Anna van Heumen
 
Vuijstingh, Petronella
Procuratie 7- 1-1697 7, no. 1 geh.m. Harmanus van Hijsendoorn;
dr.v.: Johannes Vuijstingh en
Anna van Heumen
 
Vijverbergh, Jan Claess
Huurconventie 25-11-1717 9, no. 82 getuige
 
Vijverbergh, Claes Engelen
Staat en Inv. 29-11-1702 7, no.141
 
Wael, Gabriel van der
Obligatie 25- 2-1709 8, no.124 mr. scheepmaker, won. Schiebroek
 
Waddingh, Maertje Mighiels van der
Testament 19- 6-1719 9, no. 93 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Cors Arentss van Leeuwen
 
Waddinghsveen, van
zie: Wensveen, van
 
Wagemaker, (mr.) Johannis
Testament 26- 3-1703 8, no. 8 getuige
Procuratie 24- 9-1703 8, no. 22 getuige
 
Wal, van der
zie: Walle, van der


-291-
 
Walle, Aeltje Willems van der
Testament 16- 8-1708 8, no.110 comparante, won. aan de Rotte onder
Hillegersberg;
geh.m. Pieter Arienss Cleijn;
zuster van: Jan Willemss van der
Walle
 
Wall, Jan Leendertsz van der
Obligatie 1- 5-1675 3, no.137 comparant, won. Hillegersberg
aan de Rotte
Staat en Inv. 19- 1-1682 4, no.132 won. aan de Rotte in Hillegers-
berg
 
Walle, Jan Willemss van der
Testament 16- 8-1708 8, no.110 voogd;
broer van: Aeltje Willems van der
Walle
 
Walle, Jannetge Jacobsdr. van dr.
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 geh.m. Frederick Dirckse Walrot;
dr.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleindochter van: za. Mees Ja-
cobss van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 geh.m. Frederick Dircxss Walrot;
dr.v. za. Maertjen Meesen van
Alphen;
oom: Jacob Meesen van Alphen
 
Walle, Cornelis Jacobss van der
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 comparant;
z.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleinzoon van: za. Mees Jacobss
van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
z.v.: za. Maertjen Meesen van
Alphen;
oom: Jacob Meesen van Alphen
 
Walle(n), Leendert Jacobs van der
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 z.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleinzoon van: za. Mees Jacobss
van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 z.v.: za. Maertjen Meesen van
Alphen;
oom: Jacob Meesen van Alphen
 
Walle, Maerten Jacobss van der
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 z.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleinzoon van: za. Mees Jacobss
van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
z.v.: za. Maertjen Meesen van
Alphen;
oom: Jacob Meesen van Alphen


                     -292-
 
Walle, Maertje Jacobs van der
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 dr.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleindochter van: za. Mees Ja-
cobss van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
 
Walle, Mees Jacobss van der
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
z.v.: za. Maertjen Meesen van
Alphen;
oom: Jacob Meesen van Alphen
 
Walle, Neeltge Jacobs van dr.
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 geh.m. Joost Dirckse van Vliet;
dr.v.: za. Maertje Meesen van
Alphen;
kleindochter van: za. Mees Ja-
cobss van Alphen;
oom: za. Cornelis Meesen van
Alphen
 
Wal, Neeltje Willems van der
Testament 16- 4-1700 7, no. 74 comparante, won. Berkel;
geh.m. Cornelis Dirckss van der
Ende
 
Wal, Willem Corneliss van der
Testament 13-12-1719 9, no.110 voogd;
broer van: Heiltje Sanders Binne-
wegh
 
Walle, Willem Leendertss van der
Rek, Bew. & R. 8-10-1720 9, no.126
 
Walrot, Frederick Dirckse
Procuratie 13- 5-1673 3, no. 80 comparant;
geh.m. Jannetge Jacobsdr. van
dr. Walle
Obligatie 4- 6-1675 3, no.140 getuige
Accoord 4- 6-1675 3, no.141 comparant;
geh.m. Jannetge Jacobs van der
Walle
 
Warbout, Jan Sijmonss
A. v. voogdij 16- 2-1697 7, no. 4 getuige
 
Warmont, Herck(ules) Jacobss van
Obligatie 31- 5-1673 3, no. 79 schoonvader van: Corn. Janss
Peeckstock
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
wednr. v. Hilletge Jans;
vader van: Jacob Herckuless van
Warmont
 
za. Warmont, Harck Jacobss van
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189
 
Warmont/Warmen, Hercules Jacobss van
Testament 21- 3-1717 9, no. 78 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Annitje Corss Dijcxman
Testament 23- 8-1721 9, no.138 voogd;
zwager van: Pleun Corss Dijcxman


-293-
 
Warmont, Jacobus Herc(k)uless van
Obligatie 2- 5-1672 3, no. 55
Testament 27- 1-1675 3, no.123 comparant;
geh.m. Trijntje Maertensdr van
Ruijven
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 won. Noordeinde van Berkel;
mr. scheepmaker
Codicil 13- 7-1676 3, no.167 voogd;
z.v. Herckules Jacobss van War-
mont
Staat en Inv. 8- 2-1677 3, no.189
Testament 5- 9-1679 4, no. 41 getuige
Testament 29- 8-1691 6, no. 24 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Sara Leendertsdr. Ver-
sijde
Testament 3- 9-1691 6, no. 25 getuige
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
 
za. Warmont, Jacob Herckuless van
Huw. voorw. 3-11-1703 8, no. 24 geh.m. Sara Leenderts Versijde
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Wassenaer, Hendrick
Staat en Inv. 28- 6-1677 3, no.224
Rek, Bew. & R. 15- 1-1703 8, no. 1
 
Wassenaer, He(ij)ndrick Corneliss
Obligatie 15-11-1671 3, no. 40 comparant, ambachtsbewaarder
van Berkel
Testament 29-11-1671 3, no. 42 getuige
Staat en Inv. 18- 2-1672 3, no. 49
Boedelsch. 18- 2-1672 3, no. 50 getuige
Huurconventie 29-10-1674 3, no.117
Testament 6- 3-1679 4, no. 8 getuige
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 voogd;
neef van: Arijaentje Cornelis van
Alphen
Obligatie 18- 2-1680 4, no. 68 getuige
Attestatie 12-12-1685 5, no. 76
Attestatie 12-12-1685 5, no. 77
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42 comparant;
wednr. v. Ariaentje Dirckss
Vermeer
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 comparant, won. Berkel;
oom van: Leendert Pieterss Wasse-
naer;
neef: Arije Pieterss Seeuw;
behuwdneef: Jacobus Brants
 
Wassenaer, Leendert
Rek, Bew. & R. 4- 3-1701 7, no. 93
Testament 14-12-1701 7, no.111 getuige
Procuratie 9- 6-1704 8, no. 33 getuige
 
Wassenaer, Leendert Pieterss
Accoord 5-12-1696 6, no.141 getuige
A. v. voogdij 11- 8-1702 7, no.133 voogd;
oom: Hendrick Corneliss Was-
senaer


-294-
 
Wassenaer, Pieter Corneliss
Obligatie 25- 9-1672 3, no. 66 getuige
Transportacte 17- 5-1674 3, no.101
Staat en Inv. 30- 5-1674 3, no.103 getuige
Attestatie 26-11-1674 3, no.119 comparant, won. Berkel
Attestatie 12- 8-1677 3, no.126 gezworene van Berkel;
getuige
Obligatie 6- 3-1675 3, no.130 getuige
Obligatie 16- 5-1677 3, no.180 getuige
Procuratie 4- 4-1677 3, no.184 comparant, won. Berkel
A. v. voogdij 3- 6-1677 3, no.226 voogd, won. Berkel
Obligatie 17- 6-1678 3, no.245 comparant, borg
Testament 30- 8-1679 4, no. 39 voogd
Testament 2- 9-1679 4, no. 40 getuige
Testament 14- 9-1679 4, no. 42 getuige
Testament 6- 9-1679 4, no. 47 voogd;
neef van: Arijaentje Cornelis van
Alphen
Procuratie 25- 2-1680 4, no. 72 comparant
Staat en Inv. 10- 5-1680 4, no. 79 comparant, voogd
Procuratie 20- 8-1680 4, no. 88 getuige
 
Wassenaer, wede. v. Pieter Corneliss
Staat en Inv. 5- 2-1682 4, no.139
Staat en Inv. 2- 5-1699 7, no. 42
 
za. Wateringh, Mighiel Sijmonss van de
A. v. voogdij 7- 8-1703 8, no. 16 geh.m. za. Maritje Pieters
Proper
 
Wateringh, Pieter Dirckss van de
Procuratie 29- 8-1696 6, no.139 getuige
Staat en Inv. 16- 5-1704 8, no. 31
 
Wateringh, wede. v. Pieter Dirckss van de
Rek, Bew. & R. 27-10-1708 8, no.116
 
za. Wateringh, Sijmon Janss van de
A. v. voogdij 7- 8-1703 8, no. 16 voogd;
gew. heb. te Overschie
 
Waterloo, Augustinus
Testament 5- 5-1715 9, no. 52 voogd, won. Rotterdam
 
Wenck, Cornelis
A. v. approb. 27- 3-1679 4, no. 17 procureur voor het Hof van Justitie
 
Wensveen, Arij Corneliss
Obligatie 16- 1-1682 4, no.131 won. Hillegersberg
 
Wensveen, Diert Isbrantsz
Obligatie 6- 5-1691 6, no. 18 comparant, borg;
won. Oosteinde in Hillegersberg
Obligatie 2-10-1700 7, no. 86 comparant, won. Hillegersberg
 
Wensveen, Dirck Aertss
Testament 13-12-1676 3, no.196 comparant, won. Berkel;
geh.m. Leentje Pieters Vermeer
Staat en Inv. 8- 4-1684 5, no. 41
Testament 12- 6-1689 5, no.132 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jefje Jans
 
Wensveen, Jacob Janss van
Testament 20- 3-1699 7, no. 38 geh.m. Marritje Jans Backer
 
Wensveen, Jan Arijenss
Testament 1- 2-1685 5, no. 59 getuige
Obligatie 19- 5-1690 6, no. 7 comparant, won. Schiebroek


-295-
 
Wensveen, Cornelis Arienss
Obligatie 14- 6-1677 3, no.225 comparant, won. Oosteinde van
Hillegersberg
 
Wensveen, Cornelis Leendertss
Procuratie 22- 7-1689 5, no.134 getuige
 
Wensveen, Leendert Aertss van
Testament 28- 2-1672 3, no. 68 getuige
 
Waddinghsveen, Leendert Dircksz
Obligatie 2-11-1692 6, no. 61 comparant, won. Hillegersberg
 
Wensveen, Neeltje Aertss
Testament 2- 2-1687 5, no. 92 comparante;
geh.m. Huijbrecht Adriaenss de Lede
 
Wensveen, Neeltje Leenderts
Procuratie 20- 7-1715 9, no. 56 comparante;
geh.m. Cornelis Davidtss Leef-
langh
Staat en Inv. 23-10-1715 9, no. 57 comparante;
geh.m. Cornelis Davidtss Leef-
langh
 
Waddinghsveen/Wensveen, Pieter Dirckss
Obligatie 30- 9-1687 5, no.109 comparant, won. Laag-Rotte onder
Hillegersberg
Transportacte 4- 5-1692 6, no. 47 comparant, won. Laag-Rotte
Obligatie 24- 9-1695 6, no.121 comparant, won. Laag-Rotte
onder Hillegersberg
Testament 31- 8-1701 7, no.100 getuige
Obligatie 10-12-1701 7, no.108 getuige
Obligatie 10-12-1701 7, no.109 comparant, won. Laag-Rotte
 
Werff, Florus van der
Obliga­tie 2-12-1679 4, no. 55 procureur
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 procureur
Obligatie 2- 8-1689 5, no.136 procureur
Obligatie 11- 4-1691 6, no. 15 procureur
Obligatie 12- 1-1693 6, no. 63 procureur
Obligatie 30- 1-1693 6, no. 64 procureur
 
Werf, Frans van der
Obligatie 15- 9-1677 3, no.212/213
procureur voor de welgeboren Mannen
van Delfland
 
Werff, J. van der
Obligatie 24- 6-1679 4, no. 24 procureur
 
Werff, Cornelis Arienss van der
Testament 16-12-1699 7, no. 61 getuige
 
Werff, Cornelis Teunisse van der
Testament 13-12-1720 9, no.131 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Catarina Broeckhuijsen;
oom: Cornelis Vrijenhoeck
 
Werff, N. van der
Obligatie 27- 2-1681 4, no.112 procureur
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 procureur
Obligatie 19- 5-1687 5, no. 97 procureur
Obligatie 18-12-1686 5, no.106 procureur
 
Westen, Joris Gabrielss van
Obligatie 8-11-1671 3, no. 39 comparant, won. Pijnacker


 -296-
 
Westerheul, Aelbreght
Testament 13- 3-1717 9, no. 77 getuige
 
Westerheul, Jacobus
Testament 8- 5-1708 8, no.107 getuige
Testament 26- 9-1719 9, no.104 getuige
 
Westerheul, Jacobus Reijmbrantss
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 z.v.: Neeltje Ariens Broeckhuijsen
Testament 21- 8-1718 9, no. 87 getuige
 
za. Westerheul, Neeltje Reijmbrants
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 dr.v.: Neeltje Ariens Broeckhuijsen
 
za. Westerheul, Reijmbrant Arentss
A. v. voogdij 15-11-1713 9, no. 41a geh.m. Neeltje Ariens Broeckhuij-
sen
Testament 27- 5-1716 9, no. 71 geh.m. Neeltje Ariens Broeckhuij-
sen
 
Westermeer, Jan Stevenss
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 comparant;
z.v.: za. Steven Jans en za. Neel-
tje Jans Palesteijn
 
Westermeer, Claes Jansz
Procuratie 1- 6-1699 7, no. 47 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Belitge Arijens
 
Westermeer, Marritje Stevens
A. v. repud. 4- 2-1682 4, no.135 geh.m. Franck Gerritss van Noort
 
Westermeer, Neeltje Stevens
Procuratie 5- 2-1682 4, no.134 comparante;
dr.v.: za. Steven Janss;
zuster van: Pieter Stevenss Wes-
termeer
A. v. repud. 21- 4-1682 4, no.137 comparante, won. Berkel op de
Leede


-297-
 
Westermeer, Pieter Stevenss
Procuratie 5- 2-1682 4, no.134 z.v.: za. Steven Janss;
broer van: Neeltje Stevens Wes-
termeer
A. v. repud. 21- 4-1682 4, no.137 comparant, won. Berkel op de Leede
Obligatie 13- 9-1682 4, no.147 getuige
A. v. voogdij 20- 9-1682 4, no.148 getuige
Obligatie 21-12-1682 4, no.151 getuige
Obligatie 3- 1-1683 5, no. 1 getuige
Procuratie 22- 3-1683 5, no. 9 getuige
Obligatie 16- 5-1688 5, no.117 getuige
Transportacte 20- 6-1688 5, no.118 getuige
Rek, Bew. & R. 22- 6-1689 5, no.133 getuige
Obligatie 25- 7-1689 5, no.135 getuige
Procuratie 28-12-1691 6, no. 40 getuige
Procuratie 11- 3-1693 6, no. 67 getuige
Huw. voorw. 2- 4-1693 6, no. 69 comparant, jongeman;
won. Berkel;
bruidegom van: Maria Cornelis
van Rodenrijs
Testament 19- 4-1693 6, no. 72 voogd;
geh.m. Marijtje Cornelis van
Rodenrijs
Testament 3- 7-1693 6, no. 79 getuige
Uitspraak 3- 4-1694 6, no. 91
Testament 12- 3-1694 6, no. 92 getuige
Procuratie 16- 5-1694 6, no. 99 getuige
Testament 16- 5-1694 6, no.100 getuige
Transportacte 22- 6-1694 6, no.103 getuige
Huw. voorw. 3- 3-1696 6, no.130 comparant;
wednr. v. Maritje Cornelis van
Rodenrijs;
bruidegom van: Marritje Willems
Widt;
zwager van: Arije Schrevelss Mid-
delhuijsen
Procuratie 8-10-1708 8, no.115 geh.m. Anna van Zijl
 
Westerwout, Barent
Testament 9-12-1703 8, no. 26 getuige
 
Westerwout, Hendrick Barentss
Huurconventie 7- 5-1697 7, no. 13
A. v. voogdij 5- 1-1700 7, no. 64 voogd;
zwager van: Jannitje Pieters
Rodenrijs
Testament 5- 1-1723 9, no.150 getuige
 
Westerwout, Jacob Janss
Testament 20- 9-1680 4, no. 96 z.v.: Jan Jacobss Westerwoudt en
Marritje Cornelis
Uitkoop 20- 1-1684 5, no. 39 comparant;
geh.m. Jannitje Ariens Bovewater
Scheid. t+b. 6- 6-1689 5, no.137 comparant;
geh.m. Jannitje Ariens Bovewater
Obligatie 18- 6-1696 6, no.136 comparant, won. Schiebroek
 
Westerwoudt, Jan Jacobss
Testament 20- 9-1680 4, no. 96 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Marritje Cornelis;
eerder wednr. v. N.N.;
vader van: Claesje, Jacob en
Cornelia Jans Westerwout
 
Westerwout, Claesje Jans
Testament 20- 9-1680 4, no. 96 dr.v.: Jan Jacobss Westerwoudt


-298-
 
Westerwout, Cornelia Jans
Testament 25- 8-1680 4, no. 89 comparante, won. Laag-Rotte;
geh.m. Maerten Pieterss Stolck
Testament 20- 9-1680 4, no. 96 dr.v.: Jan Jacobss Westerwout en
Marritje Cornelis
Procuratie 2-10-1700 7, no. 85 geh.m. Leendert Janss Stompwijck;
eerder wede. v. Maerten Pieterss
Stolck
Procuratie 11-10-1700 7, no. 87 comparante, won. Berkel;
geh.m. Leendert Janss Stompwijck;
eerder wede. v. Maerten Pieterss
Stolck
Testament 16- 9-1721 9, no.142 comparante;
geh.m. Jacobus Fiool
 
Westerwout, Maerten Barentss
Huurconventie 2- 2-1675 3, no.129
Procuratie 8- 2-1676 3, no.162 getuige
 
Westerwout, Pieter Barentss
Procuratie 18-10-1671 3, no. 33 getuige
Testament 4- 4-1678 3, no.233 getuige
Testament 12- 9-1706 8, no. 79 getuige
 
Westhoeck, Willem
Procuratie 17- 1-1710 8, no.135 getuige
 
Westlander, Maertje Vrancken
Testament 31-10-1691 6, no. 32 comparante, won. Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Pietersz Berckel
 
Weijde, Arije Melisz van der
Obligatie 31-10-1689 5, no.140 comparant, won. Hillegersberg
 
Wiel, Adriaen van der
Codicil 5- 9-1680 4, no. 93 notaris te Delft
 
Wick, van
zie: Wijck, van
 
Wilde, Wouter Sijmonss de
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
 
Wille, Jerenias Jasperss
Obligatie 23- 7-1673 3, no. 84
 
Willigh, Aeltje Claes van der
Procuratie 24- 9-1703 8, no. 22 comparante;
wede. v. Philips van Nierop
 
Willick, Annitje Cornelis van der
Testament 31- 3-1705 8, no. 51 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacobus van der Diest
 
Willick, Annitje Philipsdr. van der
Testament 7- 2-1672 3, no. 48 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacob Joosten van Nierop


       -299-
 
Willick, David Corneliss van der
Rek, Bew. & R. 18- 6-1702 7, no.130
Testament 20-10-1702 7, no.137 voogd;
broer van: Philips Corneliss van
der Willick
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 comparant, voogd
Testament 29- 7-1705 8, no. 59 comparant, won. Berkel;
geh.m. Marijtje Jacobs Uijt ten
Broeck
Testament 30- 4-1710 8, no.139 voogd;
broer van: Philips Corneliss van
der Willick
 
Willick, Gerrit Dirckss van der
Testament 3- 5-1705 8, no. 53 comparant, won. Hillegersberg;
geh.m. Sara Ariens de Bruijn
 
Willick, Gerrit Willemss van der
Staat en Inv. 1- 1-1713 9, no. 31
 
Willick, Jan Philipss van der
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 voogd;
broer van: Cornelis Philipss van
der Willick
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 voogd;
broer van: Cornelis Philipss van
der Willick
 
Willick, Jannitje Philips van der
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 oud ca. 1 1/4 jr.;
dr.v.: Philips Corneliss van der
Willick en za. Wijve Pieters Ro-
bol
 
Willich, Corn. Claesz van der
A. v. voogdij 17- 8-1693 6, no. 83 getuige
 
Willick, Cornelis Philipss van der
A. v. voogdij 30- 9-1679 4, no. 48 comparant, won. Noordeinde van
Berkel;
geh.m. Jannitje Davidts Berckel;
broer van: Jan Philipss van der
Willick
Procuratie 16- 3-1681 4, no.117 comparant, remonstrants kerkeraads-
lid te Berkel
Testament 19- 4-1701 7, no. 96 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jannitje Davidts Berckel;
broer van: Jan Philipss van der
Willick
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144
 
Willick, Maerte(n) Willemss van der
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7
Staat en Inv. 5- 3-1697 7, no. 7 getuige
Procuratie 16-12-1698 7, no. 33 comparant
Testament 7- 4-1699 7, no. 39 getuige
 
Willick, Neeltje Cornelis van der
Testament 23- 7-1692 6, no. 55 comparante, won. Berkel;
geh.m. Louweris Cornelisz Buij-
tewegh


-300-
 
Willick, Philips van der
Transportacte 1- 8-1676 3, no.179
 
Willick, Philips Corneliss van der
Testament 20-10-1702 7, no.137 comparant;
geh.m. Wijve Pietersdr Robol;
broer van: Davidt Corneliss van
der Willick
Staat en Inv. 28-12-1702 7, no.144 comparant;
wednr. v. Wijve Pieters Robol
Accoord 16- 2-1703 8, no. 3 comparant;
wednr. v. Wijve Pieters Robol;
vader van: Jannitje Philips van
der Willick
Testament 30- 4-1710 8, no.139 geh.m. Jannitje Joghums Sol;
broer van: David Corneliss van
der Willick
 
Wilt, Jacob Harmenss van der
Testament 8- 5-1703 8, no. 12 voogd;
broer van: Pouwels Harmenss van
der Wilt
 
Wilt, Pouwels Harmenss van der
Testament 8- 5-1703 8, no. 12 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertje Jansdr.;
broer van: Jacob Harmenss van
der Wilt
 
Wint, Annitje Claes van der
Staat en Inv. 1- 4-1696 6, no.132
 
za. Windt, Annitje Claes van der
Huw. voorw. 9-11-1699 7, no. 58 geh.m. Teunis Prss. van der
Linde
 
Wint, Ghijs Janss van der
Testament 6- 3-1679 4, no. 8 voogd;
zwager van: Cornelis Janss
Valckoogh
Testament 14- 9-1679 4, no. 42 voogd, won. Bergweg;
zwager van: Cornelis Janss
Valckoogh
 
Winter, Pieter de
Substitutie 13- 8-1679 4, no. 30 comparant, secretaris van Nieuwer-
kerk a/d IJssel
 
Widt, Aelbrecht de
Procuratie 5- 4-1683 5, no. 10 getuige
 
Widt, Aelbrecht Arienss
Procuratie 6- 6-1683 5, no. 19 getuige
 
Widt, Aeltje Willems
Testament 25- 9-1686 5, no. 87 comparante, won. Berkel;
geh.m. Jacob Fiool

Widt, Arije

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51

 

Wi(d)t/With, Arij(e)/Adriaen Jacobss (de)

   Attestatie     31- 8-1670    3, no.  4  comparant, bode van Berkel

   Procuratie     12- 6-1671    3, no. 18  bode van Berkel; getuige

   Attestatie     3- 5-1671    3, no. 20  getuige

   Huurconventie  14- 6-1671    3, no. 23  bode te Berkel; getuige

   Attestatie     4-12-1671    3, no. 26  getuige

   Obligatie      2-10-1671    3, no. 29  getuige

   A. v. auctor.  9-11-1671    3, no. 38  bode van Berkel

   Insinuatie     9-11-1671    3, no. 38  bode van Berkel

   Testament      24- 1-1672    3, no. 45  getuige

   Huurconventie  29- 1-1672    3, no. 47  getuige

   Attestatie     29- 4-1672    3, no. 54  comparant, bode van Berkel en

                                           Rodenrijs

   Obligatie      2- 5-1672    3, no. 55  getuige

   Procuratie     16- 5-1672    3, no. 56  bode van Berkel

                                           getuige

   A. v. cautie   7- 6-1672    3, no. 61  getuige

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62  bode; getuige

   Insinuatie     13- 3-1673    3, no. 75  getuige

   Testament      31- 3-1673    3, no. 77  getuige

   Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  getuige

   Obligatie      10- 8-1673    3, no. 87  getuige

   Legaat         29-10-1673    3, no. 92  getuige

   Attestatie     11-12-1673    3, no. 94  comparant, bode van Berkel

   Obligatie      7- 5-1674    3, no. 97  getuige

   Attestatie     31- 8-1674    3, no.106  comparant, won. Berkel

   Huurconventie  15- 9-1674    3, no.111  getuige

   Obligatie      1- 5-1675    3, no.137  getuige

   Procuratie     1- 8-1676    3, no.178  getuige

   Transportacte  1- 8-1676    3, no.179  getuige

   Testament      21- 2-1677    3, no.187  getuige

   Procuratie     3-12-1676    3, no.197  bode te Berkel

   Procuratie     21- 3-1678    3, no.200  getuige

   Testament      28-12-1677    3, no.203  getuige

   Procuratie     5-12-1677    3, no.208  getuige

   Procuratie     29-11-1677    3, no.211  comparant, bode en herbergier te

                                           Berkel

   Obligatie      15- 9-1677    3, no.212/213

                                           bode; getuige

   Attestatie     29- 9-1677    3, no.215  comparant, bode van Berkel

   Procuratie     5- 9-1677    3, no.218  comparant, bode van Berkel

   Procuratie     21- 3-1678    3, no.232  getuige

   Obligatie      21- 3-1678    3, no.234  bode van Berkel; getuige

   Procuratie     6- 6-1678    3, no.244  getuige

   A. v. cessie   7-10-1678    3, no.257  bode en herbergier te Berkel

   A. v. accept.  20-11-1678    3, no.260  bode van Berkel; getuige

   A. v. approb.  27- 3-1679    4, no. 17  bode van Berkel; getuige

   Procuratie     30- 4-1679    4, no. 19  bode van Berkel; getuige

   Obligatie      30- 7-1679    4, no. 29  bode van Berkel; getuige

   Testament      17- 9-1679    4, no. 43  bode te Berkel; getuige

   Procuratie     17- 1-1680    4, no. 61  getuige

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79

   Transportacte  24- 5-1680    4, no. 81  getuige

   Beraad         4- 7-1680    4, no. 83  bode van Berkel; getuige

   Procuratie     14- 4-1681    4, no.118  getuige

   Procuratie     8- 6-1681    4, no.124  getuige

   Procuratie     5- 2-1682    4, no.134  getuige

   Obligatie      15- 3-1682    4, no.140  getuige

   Procuratie     5- 4-1683    5, no. 12  getuige

   Transportacte  20- 4-1683    5, no. 16  getuige

   Procuratie     20- 4-1683    5, no. 17  getuige

   Procuratie     25- 7-1683    5, no. 28  getuige

   Procuratie     1-11-1683    5, no. 33  getuige

   Transportacte  21- 7-1688    5, no.121  getuige

   Obligatie      25- 3-1689    5, no.129  getuige


 

                                  -302-

 

vervolg Wi(d)t/With, Arij(e)/Adriaen Jacobss (de)

   Procuratie     22- 7-1689    5, no.134  comparant;

                                           tapper te Berkel

   Testament      2- 5-1690    6, no.  6  geh.m. Marritje Aelbrechts Droge

   A. v. voogdij  5- 1-1691    6, no. 14  getuige

   Procuratie     17- 8-1693    6, no. 82  bode van Berkel; getuige

   A. v. subm.    20- 2-1694    6, no. 91  getuige

   Uitspraak      3- 4-1694    6, no. 91  getuige

   Accoord        5- 5-1700    7, no. 76

 

Widt, Arije Willemss de

   Obligatie      31- 5-1694    6, no.101  comparant, jongeman;

                                           won. Rotterdam

 

Widt, Vranck Arienss

   Procuratie     12- 9-1695    6, no.120  neef van: Arent Jacobss de Haes


 

                                  -303-

 

Widt, Jacobus (de)

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7

   Testament      25- 5-1699    7, no. 45  getuige

   Testament      21- 6-1699    7, no. 48  getuige

   Obligatie      16- 9-1699    7, no. 50  getuige

   Huw. voorw.    25-11-1699    7, no. 60  getuige

   Acquit & Dech. 8- 2-1700    7, no. 66  getuige

   Verkoopacte    8- 2-1700    7, no. 67  getuige

   Obligatie      19- 2-1700    7, no. 68  getuige

   Testament      5- 3-1700    7, no. 69  getuige

   Obligatie      6- 3-1700    7, no. 70  getuige

   Obligatie      6- 3-1700    7, no. 71  getuige

   Testament      24- 3-1700    7, no. 73  getuige

   Procuratie     3- 5-1700    7, no. 75  getuige

   Accoord        5- 5-1700    7, no. 76  getuige

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  getuige

   Obligatie      2-10-1700    7, no. 86  getuige

   Procuratie     11-10-1700    7, no. 87  getuige

   Rek, Bew. & R. 20-10-1700    7, no. 88  getuige

   Obligatie      12-12-1700    7, no. 91  getuige

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  getuige

   Accoord        8- 3-1701    7, no. 94  getuige

   Rek, Bew. & R. 28- 3-1701    7, no. 95  getuige

   Huurconventie  11- 6-1701    7, no. 99  getuige

   Procuratie     30-10-1701    7, no.105  getuige

   Obligatie      28-11-1701    7, no.106  getuige

   Procuratie     1-12-1701    7, no.107  getuige

   Testament      11-12-1701    7, no.110  getuige

   Procuratie     9- 1-1702    7, no.113  getuige

   Rek, Bew. & R. 11- 1-1702    7, no.114  getuige

   Obligatie      1- 2-1702    7, no.115  getuige

   Transportacte  4- 2-1702    7, no.116  getuige

   Caveling       24- 2-1702    7, no.117  getuige

   Obligatie      21- 5-1702    7, no.129  getuige

   Huurconventie  10-10-1702    7, no.136  getuige

   Procuratie     30-10-1702    7, no.138  bode; getuige

   Procuratie     20-11-1702    7, no.139  getuige

   Obligatie      20-11-1702    7, no.140  getuige

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  getuige

   Obligatie      24- 2-1703    8, no.  5  getuige

   Obligatie      25- 3-1703    8, no.  7  getuige

   Rek, Bew. & R. 30- 3-1703    8, no.  9  getuige

   Testament      23- 4-1703    8, no. 11  getuige

   A. v. voogdij  7- 8-1703    8, no. 16  getuige

   Testament      25- 8-1703    8, no. 17  getuige

   Testament      4- 9-1703    8, no. 18  getuige

   Obligatie      8- 9-1703    8, no. 19  getuige

   Procuratie     24- 9-1703    8, no. 22  getuige

   Testament      9-12-1703    8, no. 26  getuige

   Procuratie     17-12-1703    8, no. 27  gerechtsbode van Berkel;

                                           getuige

   Testament      13- 1-1704    8, no. 28  getuige

   Procuratie     28- 4-1704    8, no. 29  getuige

   Staat en Inv.  16- 5-1704    8, no. 31  getuige

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32  getuige

   Procuratie     14- 9-1704    8, no. 38  getuige

   Testament      16-12-1704    8, no. 41  getuige

   Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42  getuige

   Procuratie     11- 3-1705    8, no. 49  getuige

   Procuratie     13- 3-1705    8, no. 50  getuige

   Transportacte  5- 4-1705    8, no. 52  getuige

   Testament      10- 5-1705    8, no. 54  getuige

   Procuratie     11- 1-1706    8, no. 67  getuige

   Procuratie     11- 1-1706    8, no. 68  getuige

   Testament      25- 4-1706    8, no. 73  getuige

   Testament      30- 4-1706    8, no. 74  getuige

   Rek, Bew. & R. ..-..-1706    8, no. 75  getuige

   A. v. consent  7- 5-1706    8, no. 76  getuige


 

                                  -304-

 

vervolg Widt, Jacobus (de)

   Obligatie      25- 7-1706    8, no. 77  getuige

   Procuratie     2- 8-1706    8, no. 78  getuige

   Caveling       18- 2-1707    8, no. 89  getuige

   Testament      10- 5-1707    8, no. 94  getuige

   Procuratie     3-12-1707    8, no.100  getuige

   Procuratie     8-10-1708    8, no.115  getuige

   Rek, Bew. & R. 27-10-1708    8, no.116  getuige

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122  getuige

   Testament      8- 6-1709    8, no.126  getuige

   Procuratie     11- 7-1709    8, no.129  getuige

   Testament      6- 9-1709    8, no.132  getuige

   Procuratie     30-12-1709    8, no.133  getuige

   Testament      29- 8-1710    8, no.147  getuige

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150  getuige

   Obligatie      7-12-1710    8, no.151  getuige

   Procuratie     4- 2-1711    9, no.  2  getuige

   Testament      22- 3-1711    9, no.  6  getuige

   Obligatie      11- 5-1711    9, no. 11  getuige

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13  getuige

   Testament      28- 1-1712    9, no. 17  getuige

   Procuratie     13- 5-1712    9, no. 23  getuige

   Caveling       13- 8-1712    9, no. 24  getuige

   A. v. voogdij  25- 8-1712    9, no. 26  getuige

   Procuratie     29- 8-1712    9, no. 27  getuige

   Obligatie      3-10-1712    9, no. 30  getuige

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  getuige

   Attestatie     4- 2-1713    9, no. 33  getuige

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  getuige

   Procuratie     24- 4-1713    9, no. 39  getuige

   Procuratie     10- 3-1715    9, no. 50

   Attestatie     8- 3-1715    9, no. 51  gerechtsbode;

                                           vader van een kind verwekt bij

                                           Maria Hendrickx Schuurmans

   Transportacte  29- 6-1719    9, no. 94  getuige

   Obligatie      20- 3-1720    9, no.115  getuige

   Testament      23- 8-1720    9, no.123  getuige

   Testament      16- 4-1721    9, no.135  getuige

   Testament      9- 1-1723    9, no.151  getuige

   A. v. voogdij  16- 1-1723    9, no.152  getuige

   A. v. voogdij  5- 3-1727    9, no.167  getuige

 

Widt/Wit(h), Jaco(bu)s Arienss/Aerjense (de)

   Testament      25- 6-1695    6, no.119  getuige

   Procuratie     24-10-1695    6, no.124  getuige

   Testament      30- 1-1697    7, no.  3  getuige

   Procuratie     6- 5-1697    7, no. 12  getuige

   Huurconventie  7- 5-1697    7, no. 13  getuige

   Procuratie     4-10-1697    7, no. 17  getuige

   Acquit & Dech. 11- 5-1698    7, no. 25  getuige

   Procuratie     24-11-1698    7, no. 30  getuige

   Procuratie     24-11-1698    7, no. 31  getuige

   Procuratie     19- 1-1699    7, no. 34  getuige

   Procuratie     25- 2-1699    7, no. 37  getuige

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42  getuige

   Testament      25- 5-1699    7, no. 46  getuige

   Procuratie     28- 8-1702    7, no.134  bode te Berkel; getuige

 

Widt, Jacobus Willemss

   Testament      31- 8-1701    7, no.100  comparant, voogd;

                                           won. Schiebroek;

                                           geh.m. Leentje Dircks van Oosten

   Testament      6- 3-1703    8, no.  6  getuige


 

                                  -305-

 

Widt, Jan de

   Transportacte  3-10-1684    5, no. 57  getuige

 

Widt, Jan Willemss

   Testament      1-10-1680    4, no. 97  voogd;

                                           z.v.: Willem Jacobss Widt en

                                           Maghteltje Jans van Cappelle

 

Wi(d)t, Claes Jacobss

   Obligatie      7- 5-1674    3, no. 97d

   Attestatie     14- 7-1670    3, no.  2  stiefvader van: Arij Puts

   Attestatie     22- 7-1670    3, no.  3  stiefvader van: Arij en Jacob

                                           Leendertss Swemcoop

   Attestatie     31- 8-1670    3, no.  4

   Attestatie     9- 9-1670    3, no.  6

   Procuratie     21- 9-1670    3, no.  7  comparant, won. Berkel

   Testament      4- 4-1678    3, no.233  geh.m. Marritje Jacobs

   Testament      20- 9-1679    4, no. 44  getuige

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

za. Widt, Claes Jacobsz

   Testament      27- 5-1690    6, no.  9  geh.m. Marritje Jacobsdr. Colff

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51  geh.m. za. Marritje Jacobsdr. Colff

 

Wit, Cornelis Jacobss

   Attestatie     26-10-1670    3, no. 10  getuige

 

Widt, Cornelis Willemsz

   Procuratie     29-11-1677    3, no.211  getuige

   Testament      16- 4-1679    4, no. 18  getuige

   Testament      1-10-1680    4, no. 97  voogd;

                                           z.v.: Willem Jacobss Widt en

                                           Maghteltje Jans van Cappelle

   Accoord        5- 5-1700    7, no. 76  comparant;

                                           z.v.: Willem Jacobss Widt en

                                           Maghteltje Jans van Cappelle

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  bakker en winkelier

   Obligatie      21- 5-1702    7, no.129  getuige

   Staat en Inv.  16- 5-1704    8, no. 31

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32

   Testament      27- 7-1704    8, no. 36  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Marijtje Cornelis Bon

   Rek, Bew. & R. 27-10-1708    8, no.116

   Testament      30- 4-1710    8, no.139  getuige

   Testament      10- 5-1711    9, no. 10  getuige

   Testament      14- 8-1712    9, no. 25  geh.m. Marijtje Cornelis Bon

   Procuratie     29- 8-1712    9, no. 27  comparant

   Staat en Inv.  23-10-1715    9, no. 57  bakker en winkelier

 

Widt, Marritje Willems

   Huw. voorw.    3- 3-1696    6, no.130  comparante, meerderj. dochter;

                                           bruid van: Pieter Stevenss Wes-

                                           termeer

 

Widt, Willem Arienss

   A. v. voogdij  7- 5-1700    7, no. 77  voogd

 

Wi(d)t, Willem Jacobss

   Attestatie     9- 9-1670    3, no.  6  comparant

   Procuratie     29-11-1677    3, no.211  getuige

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79  bakker

   Testament      1-10-1680    4, no. 97  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Maghteltje Jans van

                                           Capelle;

                                           vader van: Jan en Cornelis Wil-

                                           lemss Widt

   Accoord        5- 5-1700    7, no. 76  comparant, won. Bleiswijk;

                                           vader van: Cornelis Willemss Widt


 

                                  -306-

 

Witsenburgh, David Willemss

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31

 

Witte, Trijntje Pieters

   Testament      10- 9-1685    5, no. 70  moeder van: Elisabeth Isbrants

                                           Cranenburgh

 

Witteman, Maertje Pieters

   Testament      20- 2-1709    8, no.123  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Willem Arienss Verburgh

 

za. Wogelom, Arie Corneliss

   Testament      7- 3-1709    8, no.125  geh.m. Lijsbet Vrancken Romeijn

   Procuratie     7- 4-1711    9, no.  7  geh.m. Lijsbet Vrancken Romeijn

 

Woggelom, Everdt

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

Wogel(o)om/Wog(e)lom, Ever(d)t Corneliss

   Staat en Inv.  6- 6-1674    3, no.104  comparant;

                                           z.v.: za. Cornelis Evertss Wogelom

   A. v. voogdij  18- 2-1680    4, no. 67  voogd

   Attestatie     12-12-1685    5, no. 76  comparant, oud 55 jr.;

                                           won. Rodenrijs

   Testament      16- 3-1686    5, no. 81  voogd

   A. v. voogdij  5- 1-1691    6, no. 14  comparant, won. Rodenrijs;

                                           zwager van: Jan Corss van Wijck

   A. v. subm.    20- 2-1694    6, no. 91  arbiter

   Uitspraak      3- 4-1694    6, no. 91  comparant, arbiter

   Testament      10- 2-1695    6, no.113  getuige

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

   Procuratie     26-10-1699    7, no. 55  comparant

   Rek, Bew. & R. 30- 3-1703    8, no.  9

   Procuratie     17- 1-1710    8, no.135  comparant

   Procuratie     9- 7-1713    9, no. 40

 

Wogge-/Wogelom, Franck/Vranck Arienss

   Testament      13- 8-1697    7, no. 16  comparant, won. Kralingen;

                                           geh.m. Marritje Leendertss van

                                           Dijck

   Testament      7- 3-1709    8, no.125  voogd;

                                           z.v.: Lijsbet Vrancken Romeijn

   Procuratie     7- 4-1711    9, no.  7  z.v.: Lijsbet Vrancken Romeijn

 

Wogelom, Claes Arienss

   Testament      7- 3-1709    8, no.125  voogd;

                                           z.v.: Lijsbet Vrancken Romeijn

   Testament      24- 6-1710    8, no.142  comparant, meerderj. jongeman;

                                           won. Berkel;

                                           z.v.: Lijsbeth Vrancken Romeijn

 

Wogge-/Wogelom, Cornelis Arienss

   A. v. voogdij  22- 2-1697    7, no.  5  getuige

   Testament      7- 3-1709    8, no.125  z.v.: Lijsbet Vrancken Romeijn

 

za. Wogelom, Cornelis Evertss

   Staat en Inv.  6- 6-1674    3, no.104  vader van: Evert Cornss Wogeloom

 

Wolff, mr. Adriaen van der

   Rek, Bew. & R. 23- 6-1688    5, no.119  secretaris van Hillegersberg

 

Wouw, N. van

   Procuratie     16-11-1679    4, no. 52  procureur voor het Hof van Holland

 

Wouw, ....... Selckert van

   zie: Selckert van Wouw


 

                                  -307-

 

Wijck, Annitje Ariens van der

   Testament      8- 5-1675    3, no.139  comparante, jongedochter;

                                           won. Berkel;

                                           zuster van Marritje Ariensz van

                                           der Wijck;

                                           halfzuster van: Jan en Gangert

                                           Janss Vermeer

 

Wijck, Annitje Cornelis van

   Testament      25- 5-1701    7, no. 97  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Arije Willemss Ridder;

                                           moeder van: Trijntje, Arijaentje,

                                           Marijtje, Neeltje, Willem en Cor-

                                           nelis Arienss Ridder

   Procuratie     6- 8-1702    7, no.132  comparante;

                                           wede. v. Arije Willemss Ridder;

                                           moeder van: Willem en Cornelis

                                           Arienss Ridder;

                                           zwager: Jan Floriss Cranenburgh

 

za. Wijck, Annitje Cornelis van

   Procuratie     20-11-1702    7, no.139  moeder van: Marijtje Ariensdr.

                                           Ridder

 

Wijck, Arij/Adriaen Francken/Vrancken van (der)

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  z.v.: za. Neeltje Gangerts

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  z.v.: za. Neeltje Gangertsdr.

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224  comparant;

                                           z.v.: za. Vranck Corss van Wijck

   Testament      6- 3-1679    4, no.  8  voogd;

                                           broer van: Claesje Vrancken van

                                           Wijck

   Testament      14- 9-1679    4, no. 42  voogd;

                                           broer van: Claesje Vrancken van

                                           Wijck

   Huurconventie  22- 6-1681    4, no.125

   Obligatie      5- 5-1683    5, no. 18  comparant, won. Rodenrijs

   Testament      7- 9-1684    5, no. 51  voogd;

                                           halfbroer van: Cornelis Claess

                                           Schout

   Testament      16- 3-1686    5, no. 81  voogd

   Procuratie     4- 6-1687    5, no.102  won. Berkel;

                                           zwager van: Jan Jacobss Croeser

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

   Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141

   Rek, Bew. & R. 24- 3-1713    9, no. 35  comparant, voogd;

                                           w.g. Van Wick

 

Wijck, Adriaen/Arij Corss van (der)

   Staat en Inv.  17-10-1671    3, no. 31  voogd

   Vertichting    17-10-1671    3, no. 32  comparant, voogd

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  voogd

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  comparant, voogd

   Huw. voorw.    21- 1-1678    3, no.201  comparant;

                                           oom van: Claesje Vrancken van Wijck

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224  comparant, voogd

   Procuratie     5- 4-1683    5, no. 11  won. Noordeinde van Berkel

   Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118

   Rek, Bew. & R. 17- 4-1702    7, no.125

   Testament      23- 2-1703    8, no.  4  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           vader van: Sijmon en Maertje

                                           Arienss van Wijck;

                                           schoonvader van: Maertje Corne-

                                           lis Wttenbroeck


 

                                  -308-

 

Wijck, Franck/Vranck Corss van der

   Testament      29-11-1671    3, no. 42  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Neeltje Gangertsdr

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  wednr. v. Neeltje Gangerts

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  comparant

 

za. Wijck, Vranck Corss van

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224  vader van: Adriaen en Claesje

                                           Vrancken

 

Wijck, Jan Corss van

   Staat en Inv.  19- 1-1682    4, no.132  getuige

   Codicil        8- 1-1683    5, no.  2  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Aeghje Joppe

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114

   A. v. voogdij  5- 1-1691    6, no. 14  voogd;

                                           zwager van: Everdt Cornelisz Woge-

                                           lom

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36

   Testament      21- 8-1694    6, no.107  comparant

 

Wijck, Jan Sijmonss van

   Testament      25-11-1718    9, no. 88  comparant, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Pietertje Ariens van Rijn;

                                           broer van: Cornelis Sijmonss van

                                           Wijck

 

Wijck, Claesje Francken/Vrancken van (der)

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  dr.v.: za. Neeltje Gangerts

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  dr. v.: za. Neeltje Gangertsdr

   Huw. voorw.    21- 1-1678    3, no.201  comparante, won. Berkel;

                                           bruid van: Cornelis Janss Valck-

                                           ooch;

                                           oom: Arij Corss van Wijck

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224  comparante;

                                           dr.v.: za. Vranck Corss van Wijck

   Testament      6- 3-1679    4, no.  8  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Cornelis Janss Valckoogh;

                                           zuster van: Arij Vrancken van Wijck

   Testament      14- 9-1679    4, no. 42  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Cornelis Janss Valckoogh;

                                           zuster van: Adriaen Vrancken van

                                           Wijck

   A. v. voogdij  26- 8-1721    9, no.139  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Cornelis van der Scheer;

                                           schoonzuster van: Joris Breghman

 

Wijck, Cornelis Janss van

   Procuratie     4-10-1697    7, no. 17  comparant, won. Berkel

   Testament      21- 2-1707    8, no. 91  getuige

   Testament      21- 3-1712    9, no. 19  getuige

   Testament      24- 2-1723    9, no.155  getuige

 

Wijck, Cornelis Sijmonss van

   Testament      16- 3-1686    5, no. 81  z.v.: Sijmon Arienss van Wijck

   Procuratie     15- 3-1711    9, no.  5  getuige

   Testament      25-11-1718    9, no. 88  voogd;

                                           broer van: Jan Sijmonss van Wijck

   A. v. voogdij  7- 3-1721    9, no.134  voogd

 

Wijck, Lijsbet Jansdr van

   Testament      21- 8-1694    6, no.107  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arije Arienss van Noort


 

                                  -309-

 

Wijck, Marritje/Maertje Ariensz van der

   Testament      8- 5-1675    3, no.139  comparante, jongedochter;

                                           won. Berkel;

                                           zuster van: Annitje Ariens van

                                           der Wijck;

                                           halfzuster van: Jan en Gangert

                                           Janss Vermeer

   Testament      10- 6-1695    6, no.117  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           zuster van: Sijmon Arienss van

                                           Wijck

   Testament      23- 2-1703    8, no.  4  dr.v.: Arie Corss van Wijck

 

Wijck, Sijmon Arienss van

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71  comparant, voogd

   Testament      16- 3-1686    5, no. 81  won. Noordeinde van Berkel;

                                           vader van: Cornelis Sijmonss van

                                           Wijck

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114  comparant, voogd

   A. v. voogdij  5- 1-1691    6, no. 14  voogd;

                                           neef van: Everdt Cornelisz Wogelom

   Rek, Bew. & R. 26- 1-1695    6, no.112  comparant, voogd

   Testament      10- 6-1695    6, no.117  broer van: Maertje Ariens van

                                           Wijck

   Boedelsch.     15- 6-1695    6, no.118

   Acquit & Dech. 11- 5-1698    7, no. 25  voogd

   Rek, Bew. & R. 21- 5-1700    7, no. 44  comparant, voogd

   Testament      23- 2-1703    8, no.  4  z.v.: Arie Corss van Wijck

   Rek, Bew. & R. 30- 3-1703    8, no.  9  comparant, voogd

   Testament      27- 7-1704    8, no. 36  getuige

   Testament      12- 6-1710    8, no.140  getuige

 

Wijnranck, Steven Hendricksz

   Obligatie      11- 4-1691    6, no. 15  comparant, won. Pijnacker

 

Wijten, Gerridt

   Transportacte  30-10-1675    3, no.154  notaris

 

Jselmeer, Jan Dirckss (van)

   Testament      22- 8-1679    4, no. 33  voogd, won. Zevenhuizen;

                                           zwager van: Annitje Ghielen Vermeer

   Obligatie      2- 9-1680    4, no. 92  comparant, won. Zevenhuizerhoek

                                           onder Zevenhuizen

 

Iselmeer, Mighiel Janss

   Obligatie      3-10-1712    9, no. 30  comparant, won. Bergschenhoek

 

Iselmeer, Marijtje Willems van

   Testament      8- 1-1702    7, no.112  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arije Corneliss Kerckhoff


 

                                  -310-

 

                               PATRONYMICA

 

 

za. Aeffge Cornelis

   A. v. repud.   19- 8-1672    3, no. 65  overl. 3.4.1672 te Berkel;

                                           wede. v. Hillebrant Jacobss O-

                                           vervest;

                                           moeder van: Jacob, Claes, Arijen

                                           en Sijtge Hillebrants Overvest

 

Aechje Jans

   A. v. voogdij  19- 5-1678    3, no.241  dr.v.: za. Trijntje Cornelisdr.;

                                           moeder van: Jan Leendertss van

                                           der Meijde

 

Aeghje Joppe

   Codicil        8- 1-1683    5, no.  2  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Jan Corss van Wijck

 

Aechje Claesdr

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  geh.m. Sijmon Arienss

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  geh.m. Sijmon Arijenss Hoergnen

 

Aeghje Cornelis

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36  weduwe

 

Aelbrecht Willemss

   A. v. subm.    1- 4-1674    3, no. 96

 

Aeltje Gerrits

   Procuratie     1- 6-1679    4, no. 20  comparante, won. Pijnacker aan

                                           de Laan;

                                           wede. v. Jan Jacobss Timmerman

   Substitutie    27- 6-1679    4, no. 25  won. Pijnacker;

                                           wede. v. Jan Jacobss Timmerman

 

Aeltje Gerrits

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

za. Aeltje Harmens

   Procuratie     24- 2-1692    6, no. 43  gew. heb. en overl. te Berkel;

                                           wede. v. Dirck Suijtbroeck;

                                           moeder van: Marritje, Lijsbeth,

                                           Willemijntje, Breghje en Sara

                                           Dircks Suijtbroeck

 

Aeltje Jacobs

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Aeltgen Jansdr

   Testament      1- 2-1673    3, no. 71  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Pieter Abrahamss de Heij

 

Aeltje Claes

   Rek, Bew. & R. 17- 6-1683    5, no. 22

 

za. Aeltje Maertensdr.

   Rek, Bew. & R. 22- 6-1689    5, no.133  geh.m. za. Jacob Francken Slobbe;

                                           moeder van: Neeltje Jacobsdr.

                                           Slobbe

   Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 44  geh.m. za. Jacob Vrancken Slobbe;

                                           moeder van: Neeltje Jacobs Slobbe

 

Abraham Vranckenss

   Procuratie     17-11-1679    4, no. 53


 

                                  -311-

 

Abraham Jansz

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1690    6, no.  4  smid

 

Abraham Pouwelss

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112

 

Adriaen

   zie: Arij

 

Alewijn Abrahamss

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  getuige

   Attestatie     26- 3-1675    3, no.134  z.v.: Trijntje Pietersdr

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  getuige

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224

   Testament      6- 3-1679    4, no.  8  getuige

 

za. Alewijn Abrahamss

   Procuratie     14-12-1680    4, no.106  geh.m. Claesje Leenderts

 

Allert Sijmonss

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

Annitje Andriesdr

   Codicil        23-12-1676    3, no.194  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Lucas Lambrechtss van Roij;

                                           zuster van: Claes Andriesz

 

Annitje Ariens

   Testament      11- 6-1723    9, no.158  wede. v. Cornelis Louwen de

                                           Kneght;

                                           tante van: Pietertje Cornelis

                                           Versijde

 

Annitje Dircks

   A. v. voogdij  1- 9-1679    4, no. 37  comparante, won. aan de Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           wede. v. Willem Corneliss Kerck-

                                           h­off;

                                           zwagers: Cornelis Dirckss Kater en

                                           Jan Leendertss Vermeulen

 

za. Annetje Gerrits

   Attestatie     9-12-1680    4, no.105  geh.m. Jan Lambrechtss Verlaen

 

Annetgie Gysen

   Procuratie     30- 3-1692    6, no. 68

 

za. Annitje Jacobsdr

   Accoord        20- 4-1676    3, no.157  geh.m. David Coornwinder

 

Annetje Jacobs

   Procuratie     12-12-1677    3, no.205  geh.m. Jan Pieterss Langelaen

 

Annetje Jacobs, krn. v.

   Procuratie     12-12-1677    3, no.205  krn. v.: Jan Pieterss Langelaen;

                                           erfgenamen van: za. Hubert Jacobss

                                           Excelent

 

Annitje Jacobs

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  geh.m. Cornelis Andriess Groen;

                                           dr.v.: Jacob Bastiaenss en

                                           za. Maertje Pieters Stolck;

                                           oom: za. Maerten Pieterss Stolck


 

                                  -312-

 

Annitgen Jansdr.

   Testament      1- 2-1673    3, no. 72  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           moeder van: Hendrick, Selitgen,

                                           Ariaentgen en Pleuntgen Taemss;

                                           grootmoeder van: Maghdaleentje en

                                           Pietertje Pieters

   Procuratie     8- 2-1676    3, no.162  comparante;

                                           wede. v. Taem Claesz Backer;

                                           schoonmoeder van Pleun Dammisz

 

Annitje Joppen

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94

 

Annitje Claes

   Staat en Inv.  14- 6-1671    3, no. 21  erfgename van: za. Arijaentje

                                           Claesdr.

 

Annitje Claesdr.

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  geh.m. Arent Aelbrechtss Droge

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  geh.m. Arent Aelbrechtss Droge

   Transportacte  9- 4-1683    5, no. 13  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Arent Aelbrechtss Droge

 

Annitje Cornelisdr.

   Uiterste Wil   9-10-1671    3, no. 28  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Claes Janss Berckel;

                                           stiefmoeder van: Jan Claess

                                           Berckel

 

Annitje Corss

   A. v. accept.  20-11-1678    3, no.260  geh.m. Jacob Leendertss Rorijs;

                                           erfgename van: za, Willemtje Wil-

                                           lemsdr.

 

Annetje Leenderts

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Annitje Maertensdr

   Huurconventie  28- 5-1703    8, no. 14  comparante, borg;

                                           wede. v. Leendert Joriss Tas

 

Annitje Pieters

   Testament      4-11-1708    8, no.117  comparante, won. Hillegersberg;

                                           geh.m. Arij Leendertss Boer;

                                           zuster van: Sent Pieterss

 

Annitje Thijss

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  geh.m. Bartel Barentss Bruijs;

                                           erfgename van: za. Trijntje Thijss

 

Annitje Willems

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

mr. Arie

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32  won. Zegwaart

 

Arij Andriess

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182  hoefsmid

 

za. Arij Bastiaenss

   Testament      10-12-1684    5, no. 53  geh.m. Geertje Jans Vermeer

 

Arij Danielss

   Testament      1- 2-1685    5, no. 59  voogd;

                                           broer van: Claes Danielss


 

                                  -313-

 

Adriaen Engelen

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

 

Arij Engelen

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  comparant;

                                           geh.m. Neeltje Cornelis

 

Arije Gerritss

   Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 44  rietdekker

 

Arie Huijgen

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32

   Rek, Bew. & R. 27-10-1708    8, no.116

 

Adriaen Huijgen

   Codicil        15- 4-1716    9, no. 68  z.v.: Huijgh Arienss en Barber

                                           Cornelis Broer

 

Arent Jaspersz

   Staat en Inv.  15- 8-1690    6, no. 10

 

Arij Cornelis

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182  kleermaker; getuige

 

Arij Corneliss

   Attestatie     12- 2-1677    3, no.190  comparant, oud ca. 62 jr.;

                                           won. Berkel

 

Adriaen Cornelis

   Codicil        28-11-1676    3, no.198  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Pietertgen Pietersdr.;

                                           vader van: Maertje Ariens

 

Arij Corneliss Reijmen

   Testament      15- 4-1682    4, no.138  getuige

   Obligatie      17- 6-1683    5, no. 21  voogd

   Rek, Bew. & R. 17- 6-1683    5, no. 22  comparant, voogd

 

Adriaen Crijnen

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

 

Arien Crijnen

   Transportacte  14-12-1675    3, no.153

 

Arije Crijnen

   Rek, Bew. & R. 22- 2-1692    6, no. 42

 

Arij Crijnen, krn. v.

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13

 

Arent Louriss

   Obligatie      8- 5-1672    3, no. 58  comparant, schoenmaker

 

Arije Mesen

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130  kleermaker

 

Arent Pieterss

   A. v. auctor.  12- 2-1673    3, no. 75  ambachtsbewaarder

 

Arent Pieterss

   Obligatie      15- 9-1677    3, no.212/213

                                           won. Rodenrijs

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224

 

Arij Pleunen

   Procuratie     14- 4-1681    4, no.118  comparant, won. Bleiswijk


 

                                  -314-

 

Arije Tobiass

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  won. Maassluis

 

Arij Willemss

   A. v. cessie   7-10-1678    3, no.257

 

Arent Willemss

   Transportacte  21- 9-1677    3, no.216  comparant, won. Bleiswijk;

                                           broer van: Willem Willemss

 

Adriaen Willem Aelbrechtss

   A. v. consent  7- 2-1679    4, no.  4  won. Bergschenhoek

 

za. Adriaen Willem Arentss

   Obligatie      10- 8-1673    3, no. 87  broer van: Leendert Willem

                                           Arentss

 

za. Arijaentje Andries

   A. v. approb.  7- 6-1683    5, no. 20

 

Arijaentie Arijens

   Procuratie     1- 6-1699    7, no. 47

 

Ariaentje Dircks

   Procuratie     15- 1-1701    7, no. 92  geh.m. Dirck Pieterss van Rijn;

                                           dr.v.: za. Ariaentje Leenderts

                                           van Oosten

 

Arijaentje Huijbrechts

   Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114

 

za. Arijaentje Jacobsdr

   Quitantie      28- 3-1677    3, no.186  tante van: Teunis Teuniss van

                                           Alphen

 

Ariaentje Jacobs

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  geh.m. Grabel Claess van der

                                           Laen;

                                           dr.v.: Jacob Bastiaenss en

                                           za. Maertje Pieters Stolck;

                                           oom: za. Maerten Pieterss Stolck

 

Arijaentje Jans

   A. v. voogdij  30- 8-1685    5, no. 66  comparante, won. Koestraat in

                                           Bergschenhoek;

                                           wede. v. Engebrecht Arienss Noort-

                                           hoeck;

                                           moeder van: Pieter Engebrechtss

                                           Noorthoeck;

                                           zuster van: Wouter Janss

 

Arjaantge Jans

   Procuratie     9- 9-1680    4, no. 94  comparante;

                                           wede. v. Jan Arienss Verboon

   Obligatie      11- 5-1681    4, no.121  wede. v. Jan Arienss Verboon

 

Ariaentje Jans

   Procuratie     4- 6-1687    5, no.100  comparante, won. Berkel;

                                           laatst wede. v. Jan Leendertse

                                           Roosendael;

                                           moeder van: Arijen Cornelise

                                           Buytewech

 

Ariaentje Jans

   Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141  dr.v.: za. Ariaentje Ariens van

                                           Dorp


 

                                  -315-

 

za. Arijaentje Claesdr.

   Staat en Inv.  14- 6-1671    3, no. 21  kleindochter van: za. Marritje

                                           Leenderts Drooch;

                                           erfgenamen: Marritje, Maertje,

                                           Reijseltje en Annitje Claesdr. en

                                           Jan Claess

                                           Berckel

 

Ariaentje Claesdr

   Obligatie      16- 5-1677    3, no.180

 

Ariaentje Cornelisdr.

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112

 

Ariaentje Cornelis

   Accoord        8- 3-1701    7, no. 94  comparante, won. Laag-Rotte

                                           onder Hillegersberg;

                                           wede. v. Pieter Claesz Berckhout;

                                           grootmoeder van: Maritje en Griet-

                                           je Claes Berckhout, Marritje, Cor-

                                           nelis en Jannitje Ghielen de

                                           Cnecht, en Maghteltje Joppen van

                                           Oosten

 

Arijaentje Corss

   Obligatie      13-10-1677    3, no.217  won. Berkel;

                                           wede. v. Cornelis Adriaenss

 

Ariaentje Crijnen, krn. v.

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13

 

Arijaentje Maertens

   Caveling       3- 1-1680    4, no. 60

 

Ariaentje Ghielen

   Testament      30- 5-1677    3, no.230  comparante, won. Bergweg onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Ocker Arienss Jongeneel;

                                           moeder van: Ghiel Ockerss Jonge-

                                           neel;

                                           aanbehuwd neef: Jan Sijmonss

 

za. Arijaentje Ghielen

   A. v. voogdij  20- 9-1682    4, no.148  geh.m. za. Ocker Arienss;

                                           tante van: Joghum Janss

 

 

Arijaentje Pietersdr

   Obligatie      19-12-1677    3, no.204  comparante;

                                           laatst wede. v. Hendrick Bastiaenss

                                           van Stralen;

                                           moeder van: Leendert Janss Stomp-

                                           wijck

 

Arijaentje Pietersdr.

   Codicil        7-12-1680    4, no.102  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Jan Corneliss Schouten;

                                           tante van: Jan Pieterss Hens-

                                           broeck

   Huurconventie  26- 7-1681    4, no.127  comparante;

                                           wede. v. Jan Corneliss Schouten

   Transportacte  27-11-1682    4, no.150  comparante;

                                           wede. v. Jan Corneliss Schouten

 

Ariaentje Pieters

   Testament      22- 4-1702    7, no.126  comparante, meerderj. dochter;

                                           won. Noordeinde van Berkel


 

                                  -316-

 

Arijaentie Salamons

   Procuratie     9- 6-1686    5, no. 83  wede. v. Jan Claess Coster

 

Ariaentgen Taems

   Testament      1- 2-1673    3, no. 72  geh.m. Andries Joppen Verdoes;

                                           dr.v.: Annitgen Jansdr.

 

za. Barber Vrancken

   Huw. voorw.    8- 9-1693    6, no. 84  geh.m. Pieter Jansz Vis

 

Barbara Claes

   Testament      6- 8-1679    4, no. 36  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Cornelis Janss van den

                                           Bergh;

                                           moeder van: za. Jan en Trintgen

                                           Cornelis van den Bergh

 

za. Barbera Claes

   A. v. cessie   28- 1-1680    4, no. 62  moeder van: Trijntge Cornelis van

                                           van den Berch

   A. v. voogdij  18- 2-1680    4, no. 67  wede. v. Cornelis Janss van den

                                           Berch

 

Barent

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  de kleermaker

 

Bastiaentje Roelen

   A. v. voogdij  27- 6-1677    3, no.223  comparante, won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Arent Janss Duijvesteijn

   Testament      19-11-1694    6, no.111  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Arent Janss Duijvesteijn

   Obligatie      18- 5-1704    8, no. 30  comparante

   Procuratie     14- 9-1704    8, no. 38  comparante

   Testament      28-11-1710    8, no.149  comparante;

                                           laatst wede. v. Jan Arienss de

                                           Jongh;

                                           moeder van: Pieter en Jan A-

                                           rentss Duijvesteijn

   Testament      8- 3-1714    9, no. 43  moeder van: Jan Arentss Duijve-

                                           steijn

 

Belitge Arijens

   Procuratie     1- 6-1699    7, no. 47  geh.m. Claes Jansz Westermeer

 

Betje Jans

   Testament      1- 2-1685    5, no. 59  comparante, won. Schiebroek;

                                           geh.m. Claes Danielss;

                                           zuster van: Sijmon Janss

 

Dammis Pleunen

   Procuratie     8- 2-1676    3, no.162

 

Daniel

   Rek, Bew. & R. 28- 3-1701    7, no. 95  scheepmaker

 

Daniel Arienss

   Staat en Inv.  28- 6-1677    3, no.224

 

Daniel Dirckss

   Rek, Bew. & R. 11- 1-1702    7, no.114

 

Dievertje Bastiaens

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79

 

Dievertje Claes

   Procuratie     29- 9-1678    3, no.254  comparante;

                                           wede. v. Louris Pieterss van Hoorn

   Substitutie    26- 2-1679    4, no.  7  wede. v. Louwris Pieterss van Hoorn


 

                                  -317-

 

Dievertje Maertensdr

   Testament      9-10-1686    5, no. 90  comparante, won. Klapwijkseweg in

                                           Pijnacker;

                                           geh.m. Gerrit Janss van Oosten;

                                           moeder van: oude Corn. en jonge

                                           Corn. Corneliss Overgaeu

 

Dirck Gerritss

   Staat en Inv.  17-10-1671    3, no. 31  won. Zouteveen

 

Dirck Gerritss

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44  rietdekker

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94  rietdekker

 

Dirck Hendrickss

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112  getuige

   Obligatie      28- 9-1674    3, no.114  getuige

   Transportacte  28- 9-1674    3, no.115  getuige

 

Dirck Willemss

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Dirck Wouterse

   Staat en Inv.  23-10-1715    9, no. 57  mr. metselaar te Berkel

 

Doom Janss

   Obligatie      28- 5-1687    5, no. 98  comparant, won. Rodenrijs

 

Dorete Cornelis

   Testament      12- 9-1676    3, no.174  comparante, won. Groeneweg onder

                                           Hillegersberg;

                                           moeder van: Leendert en Pr. Crijnen

 

Eeuwout Mathijss

   Procuratie     11- 7-1683    5, no. 24  comparant

 

Eghbert Corneliss

   Procuratie     16-11-1695    6, no.126  marktschipper van Rotterdam op

                                           Middelburg

 

za. Elsjen

   Procuratie     22- 1-1673    3, no. 70

 

Engebrecht

   Rek, Bew. & R. 14- 3-1687    5, no. 94  kleermaker

 

Engel

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Engel Corneliss

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 44

 

Jeffje Jans

   Quitantie      4- 9-1670    3, no.  5  wede. v. Jan Prss van Bergen

 

Jefje Jans

   Testament      12- 6-1689    5, no.132  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Dirck Aertss Wensveen

 

Evert Willemss

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71  mr. timmerman

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114  timmerman

 

Florus

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15  smid


 

                                  -318-

 

Franck Arij

   Rek, Bew. & R. 8-10-1720    9, no.126

 

Vranck Arienss Cors

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  voogd

 

Vranck Arije Reijmen

   Testament      10- 9-1681    4, no.128  comparant, won. Bergweg in Hil-

                                           legersberg;

                                           geh.m. Neeltje Willems Kerckhoff;

                                           broer van: Cornelis Arij Reijmen

   Rek, Bew. & R. 1- 5-1684    5, no. 42

   Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 45

   Staat en Inv.  22- 5-1721    9, no.136  comparant, voogd

 

Francijntje Franss

   Staat en Inv.  23-10-1701    7, no.104  wede. v. Arije Janss Verboon

 

Geertje Ariensdr

   Procuratie     21-11-1677    3, no.210  comparante;

                                           wede. v. Leendert Dirckss Molenaer

 

Geertje Jacobs

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31

 

za. Geertje Cornelis

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62  moeder van: Hendrick en Corne-

                                           lis Janss Broeckhoven

 

Geertje Cornelisdr.

   Testament      21- 1-1675    3, no.122  comparante;

                                           wede. v. Cornelis Claess Schout;

                                           moeder van: Marritje, Grietje,

                                           Leendert en za. Claes Cornelisz

                                           Schout

   Procuratie     16- 3-1675    3, no.133  comparante;

                                           wede. v. Cornelis Claesz Schout;

                                           moeder van: Leendert Cornelisz

                                           Schout

 

za. Geertje Cornelis

   Quitantie      16- 5-1692    6, no. 48  wede. v. Cornelis Claesz Schout;

                                           grootmoeder van: Cornelis, Anni-

                                           tje en Aeghje Claes Schout

 

Geertje Willems

   A. v. voogdij  3- 6-1677    3, no.226  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Fredrijck Cornss Dersiant

   Testament      4-12-1678    3, no.261  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Fredrick Corneliss Ders-

                                           gan(d)t;

                                           moeder van: Pleuntje, Ghijsbert en

                                           Fijtje Fredricks Dersgan(d)t

 

za. Geertje Willems

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79  wede. v. Fredrick Corneliss Ders-

                                           gant;

                                           moeder van: Pleuntje, Cornelis,

                                           Fijtje en Ghijsbert Fredrickss

                                           Dersgant

 

Truijtje Cornelisdr.

   Attestatie     12-12-1685    5, no. 77  comparante, oud 71 jr.;

                                           won. Rodenrijs;

                                           geh.m. Nanningh Sijmonss van

                                           Berckel


 

                                  -319-

 

Gerrit Ghijsen

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79

 

Gerrit Joosten

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13

 

Gerrit Corss

   Procuratie     8- 2-1684    5, no. 40

 

Gerrit Crijnen

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Gerrit Pieterss

   Rek, Bew. & R. 8-10-1720    9, no.126

 

Gillis Pieterss

   Attestatie     26-10-1670    3, no. 10  comparant

 

Gooltje Aelbreghts

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  geh.m. Abraham Tuijnebreijer;

                                           zuster van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

Grabel

   Staat en Inv.  1- 4-1696    6, no.132

 

Grietje Aelbreghts

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  geh.m. Jacobus Verboom;

                                           zuster van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

za. Grietje Ariensdr

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36  overl. te Delft;

                                           erfgenaam: Jan Claesz van Rijdt

 

za. Grietje Vrancken

   Codicil        6- 2-1675    3, no.127  geh.m. Abram Leendertss de Cocq;

                                           moeder van: Leentje Abramsdr. de

                                           Cocq

   A. v. cessie   9- 2-1675    3, no.128  geh.m. Abram de Cock;

                                           moeder van: Ariaentje Abramsdr

 

Grietje Ghijsen

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130

 

Grietje Jacobsdr

   Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141

 

Grietje Jans

   A. v. voogdij  23-10-1691    6, no. 30  comparante, won. Schiebroek;

                                           wede. v. Sijmon Dirckss Bieman

 

Grietje Jans

   Testament      14-12-1701    7, no.111  geh.m. Cornelis Corneliss Ooster-

                                           ­wijck;

                                           zuster van: Jan Janss van den Ende

 

Grietje Cornelis

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  geh.m. Dirck Teunisz Verdoes

 

Grietje Cornelisdr.

   Testament      6-10-1674    3, no.115a geh.m. Cornelis Cornss Huijsman;

                                           stiefmoeder van: Martijntje Cor-

                                           nelis

 

Grietje Cornelis

   Staat en Inv.  10- 2-1695    6, no.114  won. Poeldijk


 

                                  -320-

 

Grietje Michiels

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30

 

Grietje Pieters

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  geh.m. Thijs Arienss;

                                           dr.v.: za. Neeltje Jans

 

Ghijsbrecht Abrahamss

   Attestatie     25- 9-1679    4, no. 45  comparant, marktschipper van Berkel

                                           op Delft

 

Haesje Cornelis

   Staat en Inv.  28-12-1702    7, no.144

 

Heijndrick Arijenss

   Procuratie     5- 9-1671    3, no. 27  comparant, korenkoper;

                                           won. Bleiswijk

 

Heijndrick Barentsz

   Procuratie     5- 4-1683    5, no. 12

 

Hendrick Rocuss

   Procuratie     19- 3-1702    7, no.122

 

Hendrick Taemss

   Testament      1- 2-1673    3, no. 72  comparant, voogd;

                                           z.v.: Annitgen Jansdr.

 

Hercules Jacobss

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31  te Berkel

 

Hermanus Coenraedt

   Testament      12- 9-1719    9, no.100  getuige

 

Heijltje Willemsdr.

   Procuratie     25- 5-1698    7, no. 26  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Dirck Leendertss van

                                           Hees;

                                           dr. v.: za. Willem Jacobss

   Testament      12-10-1705    8, no. 61  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Dirck Leendertss van

                                           Hees

 

Heijltje Willems

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130

 

Hillebrant Jacobss

   Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  vader van: Cornelis Hillebrantss

                                           Overvest

 

Hilletje Fredricxdr

   Codicil        13- 7-1675    3, no.144  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Claes Dirckss Jas

   Testament      19- 7-1677    3, no.220  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Claes Dirckss Jas;

                                           grootmoeder van: Maertje Jansdr.

                                           Swartevelt

 

za. Hilletge Jans

   Codicil        13- 7-1676    3, no.167  geh.m. Herckules Jacobss van

                                           Warmont

 

Hilletge Claesdr.

   Procuratie     10- 9-1673    3, no. 89

 

Hollandt Hollandtss

   Obligatie      2- 5-1674    3, no. 99  comparant, won. Schiebroek

   Obligatie      27- 1-1681    4, no.108  voogd


 

                                  -321-

 

Huijbrecht Abrahamss

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36

 

Huijch Janss, krn. v.

   Accoord        24- 4-1672    3, no. 52

 

Huijch Pouwelss

   Testament      1- 5-1699    7, no. 41  voogd, won. Lekkerkerk

 

Jngetge Abramss

   Transportacte  20- 4-1683    5, no. 16  geh.m. Pieter Janss Zuijderwijck;

                                           erfgename van: za. Arijaentge A-

                                           rijenss Vermeer

 

Cobus

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  de Haagse schipper op Maassluis

 

Cobus, de meid van

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7

 

Jacob Arienss

   Procuratie     11- 7-1683    5, no. 24  comparant

 

Jacob Bastiaenss

   Procuratie     2-10-1700    7, no. 85  geh.m. za. Maertje Pieters

                                           Stolck;

                                           vader van: Ariaentje en Annitje

                                           Jacobs

 

Jacob Gerritss

   A. v. subm.    21-12-1678    3, no.263  comparant;

                                           geh.m. Barbara Jans Palesteijn

   Approbatie     18- 1-1679    4, no.  2  comparant

 

Jacob Commerss

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  comparant

 

Jacob Mesen

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  comparant;

                                           wednr. v. Marritje Cornelis

 

za. Jacob Phillipss

   Attestatie     3- 4-1673    3, no. 78  geh.m. Neeltge Cornelis

 

Jacob Thamass

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182  smid te Zevenhuizen

 

Jacob Thijss

   Rek, Bew. & R. 14- 6-1704    8, no. 32

 

mr. Jan

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30

 

Jan

   Staat en Inv.  17-10-1671    3, no. 31  won. Bleiswijk

 

za. Jan

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139  oom van: Marritje Jans Breghman

 

Jan, de ketelboeter

   Rek, Bew. & R. 24- 3-1713    9, no. 35


 

                                  -322-

 

Jan Aelbreghtss

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  comparant;

                                           broer van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

Jan Aelbreghtss

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  geh.m. Marijtje Gerrits Starre-

                                           velt;

                                           halfbroer van: za. Dirck Ael-

                                           breghtss Broeckhuijsen

 

Jan Arentss

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30  won. Berkel

 

Jan Arentss

   Obligatie      30- 8-1679    4, no. 35  getuige

 

Jan Arijenss

   Testament      10-12-1684    5, no. 53  z.v.: Geertje Jans Vermeer

 

Jan Dirckss

   A. v. voogdij  8- 6-1684    5, no. 55  voogd, won. Langeraar;

                                           neef van: Cornelis Pieterss Craen

 

Johan Fransois

   Procuratie     13- 5-1712    9, no. 23  de kaarssteker;

                                           getuige

 

Jan Gabrielss

   Obligatie      15-11-1671    3, no. 40  getuige

 

Jan Ghilliss

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

   Testament      21- 1-1677    3, no.191

 

Jan Huijbrechtss

   Codicil        18- 3-1682    4, no.141

 

Jan Janss

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  voogd

 

Jan Cornelisz

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1690    6, no.  4  kleermaker

 

Jan Cornelis Corss

   Testament      1-10-1680    4, no. 97

 

Jan Corss

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

 

Jan Corss

   A. v. voogdij  10- 7-1694    6, no.104  watermolenaar, won. op de

                                           watermolen van de Landen van

                                           Cool;

                                           voogd;

                                           zwager van: Dirck Ariense Cleijn

 

za. Jan Corss

   A. v. voogdij  12- 5-1707    8, no. 95  watermolenaar;

                                           voogd;

                                           zwager van: za. Dirck Arienss

                                           Cleijn

 

Jan Otten, wede. v.

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182


 

                                  -323-

 

Jan Sijmonss

   Testament      30- 5-1677    3, no.230  voogd, won. Zevenhuizen;

                                           aanbehuwd neef van: Ariaentje

                                           Ghielen

 

za. Jan Sijmonss

   A. v. voogdij  20- 9-1682    4, no.148  voogd;

                                           gew. heb. te Zevenhuizen

 

Jan Vollebrechtss

   Testament      2- 1-1672    3, no. 43  voogd

 

Jan Willemss

   Procuratie     25- 5-1698    7, no. 26  won. Lindt;

                                           zwager van: Dirck Leendertss

                                           van Hees

 

Jannitje

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Jannitje Ariens

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112  dienstmaagd

 

Jannitje Ariens

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1

 

Jannitje Everts

   Testament      2- 9-1701    7, no.101  tante: Maertje Ariens Munnick

   Testament      16-12-1704    8, no. 41  tante: Maertje Ariens Munnick

 

Jannitje Jacobsdr.

   Attestatie     26-10-1670    3, no. 10  comparante

 

Jannitje Jans

   Belofte        29-12-1681    4, no.130  comparante;

                                           dienstmaagd van: Jan Tomass van

                                           der Touw

 

Jannitje Jansdr.

   Testament      22- 9-1698    7, no. 29

 

za. Jannitje Jans

   Testament      26- 1-1707    8, no. 87  zuster van: Maertje Jans Cranen-

                                           donck

 

Jannitje Claes

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7

 

Jannitje Comijnsdr.

   Staat en Inv.  17-10-1671    3, no. 31

 

Jannitje Cornelis

   Transportacte  21- 9-1677    3, no.216  won. Bleiswijk

 

Jannitje Corns

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  geh.m. Dirck Janss Speer;

                                           dr.v.: Cornelis Corss

 

za. Jannitje Cornelisdr.

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112  geh.m. Jan Dirckss Bleijswijck;

                                           dr.v.: Trijntje Pietersdr.

   Obligatie      28- 9-1674    3, no.114  geh.m. Jan Dirckss Bleijswijck;

                                           dr.v.: Trijntje Prsdr

   Transportacte  28- 9-1674    3, no.115  geh.m. Jan Dirckss Bleijswijck;

                                           dr.v.: Trijntje Prsdr.


 

                                  -324-

 

Jannitje Crijnen

   Obligatie      3- 5-1676    3, no.156  comparante, won. aan de Rotte

                                           onder Hillegersberg;

                                           wede. v. Jan Willemss Vermeulen;

                                           moeder van Jan Janss Vermeulen

 

za. Jannitje Leenderts

   Procuratie     14-10-1696    6, no.140  geh.m. za. Pieter Francken van

                                           der Burgh

 

Jannitje Pietersdr

   Testament      30- 6-1677    3, no.221  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           geh.m. Hendrick Taemss Berckhout;

                                           moeder van: Trijntje, Marritje en

                                           Meijsje Hendricks;

                                           schoonmoeder van: Willem Willemss

   Procuratie     2- 1-1684    5, no. 37  comparant, won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Hendrick Taemss Berckhout;

                                           schoonmoeder van: Willem Willemss

                                           en Abraham Israelss Verrel

   Testament      13- 5-1684    5, no. 48  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Hendrick Taemss Berckhout;

                                           moeder van: Trijntje, Meijsje en

                                           Marritje Hendricks Berckhout;

                                           grootmoeder van: Hendrick Leen-

                                           dertss Geneuchelijcke

 

Jannitge Prss

   Attestatie     19- 4-1683    5, no. 15  comparante, won. Bergschenhoek

 

za. Jannitje Rocusdr.

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  overl. te Berkel;

                                           geh.m. za. Cornelis van Leeuwen;

                                           moeder van: Jacob en Cornelis

                                           Corneliss van Leeuwen

 

Jannitje Willems

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  won. Maassluis

 

Jaroen Nijsse

   Accoord        12- 2-1694    6, no. 90  comparant;

                                           schoonzoon van: Willem Danielss

                                           Cranendonck

 

Jop Arentss

   Huurconventie  28- 9-1674    3, no.113  getuige

 

Jop Corneliss

   Testament      12- 9-1676    3, no.174  getuige

 

Joghum Janss

   A. v. voogdij  20- 9-1682    4, no.148  voogd, won. Zevenhuizen;

                                           tante: za. Arijaentje Ghielen

 

Joris

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  lakenkoper in "De Winthont" te

                                           Rotterdam

 

Ceun Pleun

   Testament      1- 5-1699    7, no. 41  voogd, won. Lekkerkerk;

                                           neef van: Claes Jacobss van der

                                           Velde

 

Claertje Thijss

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  geh.m. Theus Jacobss;

                                           erfgename van: za. Trijntje Thijss


 

                                  -325-

 

Claes Andriesz

   Codicil        23-12-1676    3, no.194  broer van: Annitje Andriesdr

 

Claes Danielss

   Testament      1- 2-1685    5, no. 59  comparant, won. Schiebroek;

                                           geh.m. Betje Jans;

                                           broer van: Arij Danielss

 

Claes Davidtss

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Claes Hillebrantss

   Staat en Inv.  10- 5-1680    4, no. 79

 

Claes Crijnen

   Codicil        13- 7-1675    3, no.144  voogd, won. Bergschenhoek

 

Claes Crijnen, krn. v.

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13

 

Claes Leendertss

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Claes Leendert Willem Ariensz

   Obligatie      11-12-1689    5, no.141  getuige

   Testament      5- 6-1701    7, no. 98  comparant, won. Berkel;

                                           geh.m. Arijaentje Wouters van

                                           der Ende;

                                           broer van: Thijs Leendertss Ho-

                                           gerbael;

                                           zwager van: Cornelis Arienss

                                           Ridder

 

za. Claes Maertensz

   Procuratie     24- 2-1692    6, no. 43

 

Claes Mesen

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

za. Claes Pouwelss

   Attestatie     13- 8-1673    3, no. 88  geh.m. Maertjen Engebrechts

 

Claesje Arijens

   Quitantie      4-11-1670    3, no. 11  geh.m. Herman Vasen

 

Claesje Jaspers

   Testament      28- 4-1694    6, no. 98  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Pieter Janss van Leeuwen;

                                           zuster van: Leendert Jasperss

 

Claesje Leenderts

   Procuratie     14-12-1680    4, no.106  comparante, won. Rodenrijs;

                                           wede. v. Alewijn Abrahamss

 

Cornelia Jansdr

   zie: Neeltje Jansdr

 

Cornelis

   Staat en Inv.  23-10-1701    7, no.104  vleeshouwer

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130  vleeshouwer

 

Cornelis

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  metselaar

 

za. Cornelis Adriaenss

   Obligatie      13-10-1677    3, no.217  schoenmaker;

                                           geh.m. Arijaentje Corss


 

                                  -326-

 

Cornelis Arij(en) Reijmen

   Testament      10- 9-1681    4, no.128  voogd;

                                           broer van: Vranck Arije Reijmen

   Obligatie      17- 6-1683    5, no. 21  voogd

   Rek, Bew. & R. 17- 6-1683    5, no. 22  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 23- 6-1688    5, no.119  comparant, voogd

   Rek, Bew. & R. 21-10-1690    6, no. 13  comparant, voogd

   A. v. voogdij  17- 8-1693    6, no. 83  voogd

 

za. Cornelis Arij Reijmenz

   Staat en Inv.  22- 5-1721    9, no.136  geh.m. Trijntje Cornelis Stolck

 

Cornelis Bouwenss

   Obligatie      9- 8-1675    3, no.145  comparant, won. Berkel

 

Cornelis Dirckss Frederick

   Obligatie      29- 6-1678    3, no.246  getuige

 

Corns Janss

   Testament      16- 4-1679    4, no. 18  voogd;

                                           geh.m. Maertgen Leenderss Sel-

                                           dent'huijs;

                                           zwager van: Neeltgen Leenderss

                                           Seldent'huijs

 

Cornelis Janss Volbrecht

   Attestatie     3- 4-1673    3, no. 78  comparant, oud 40 jr.;

                                           won. Bergschenhoek

 

Cornelis Joppen

   Testament      12- 9-1676    3, no.174  getuige

 

Cornelis Cornelis Diertse

   Testament      14- 9-1674    3, no.109  comparant, won. Bergweg in Hille-

                                           gersberg;

                                           vader van: Cornelis Corneliss

                                           Dierthout;

                                           zwagers: Jan Arienss de Jongh en

                                           Pieter Leendertss Jnt Hout

   Testament      8- 9-1674    3, no.110  comparant, won. Bergweg in Hille-

                                           gersberg;

                                           vader van: Cornelis Corneliss

                                           Dierthout;

                                           zwagers: Jan Arienss de Jongh en

                                           Pieter Leendertss jnt Hout

 

Cornelis Corss

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  vader van: Vranck, Claes, Jan en

                                           Arij Cornss Berckel en Jannitje,

                                           Neeltje en za. Marritje Cornelis

 

Cornelis Corss

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

 

Cornelis Crijnen

   Testament      29- 8-1721    9, no.140  voogd;

                                           oom van: Neeltje Jans Hogerwerf

 

Cornelis Leendertss

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

 

Cornelis Leendert Huijbrechtss, wede. v.

   Procuratie     2-10-1678    3, no.256

 

Cornelis Louriss

   Procuratie     5-12-1677    3, no.208  comparant, won. aan de Rotte

                                           onder Hillegersberg


 

                                  -327-

 

Cornelis Maertenss

   Rek, Bew. & R. 23- 6-1688    5, no.119

 

Cornelis Ghielen

   Testament      3-11-1684    5, no. 52  getuige

 

Cornelis Phillipss

   Procuratie     14-12-1680    4, no.106  getuige

 

Cornelis Philipss Cors

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146

 

Cornelis Pouwelss

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36

 

za. Cornelis Sijmonss

   Staat en Inv.  16- 8-1672    3, no. 63

 

Cornelis Tyss

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

 

za. Cornelis Mathijss

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  geh.m. za. Trijntje Thijss;

                                           eerder wednr. v. Leentje Cor-

                                           nelis

 

Cornelis Vechterss, krn. v.

   Testament      1-10-1680    4, no. 97

 

Cornelis Willemss

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  won. Heenvliet;

                                           erfgenaam van: za. Trijntje Thijss

 

Cors Janss

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49

 

Crijn

   Staat en Inv.  29-11-1702    7, no.141  smid te Pijnacker

 

Crijn Aelbreghtss

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  comparant;

                                           broer van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

Crijn Pleunen

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Crijntje Gerrits

   Staat en Inv.  16- 8-1672    3, no. 63

   Rek, Bew. & R. 16- 8-1672    3, no. 64

 

Leendert Aelbreghtss

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  comparant;

                                           broer van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

za. Leendert Bastiaenss

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Leendert Engelen

   Testament      2- 5-1690    6, no.  6  geh.m. za. Maertje Aelbrechtsz

                                           Droge

 

Leendert Gerritss

   Rek, Bew. & R. 22- 6-1689    5, no.133

   Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 44


 

                                  -328-

 

Leendert Jacobss

   Accoord        24- 4-1672    3, no. 52  comparant, won. Kralingen;

                                           geh.m. Maertijntje Jacobsdr van

                                           Alphen

 

Leendert Jacobss

   Obligatie      4- 6-1675    3, no.140  won. Zegwaart aan de Leidsewallen

 

Leendert Janss

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

 

Leendert Janss, krn. v.

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139

 

Leendert Jasperss

   Testament      28- 4-1694    6, no. 98  voogd, won. Gelderswoude;

                                           broer van: Claesje Jaspers

 

Leendert Claess

   Testament      18- 6-1673    3, no. 82  voogd;

                                           broer van: Lijsbet Claes (Tas)

 

Leendt. Leffen

   Procuratie     22- 2-1673    3, no. 73  getuige

 

Leendert Louwen

   Staat en Inv.  23-10-1701    7, no.104

 

Leendert Pleunen

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

 

Leendert Anthoniss, wede. v.

   Procuratie     21-11-1677    3, no.210  won. Bleiswijk

   Testament      18-12-1697    7, no. 20

 

Leendert Tomaz

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122  mr. timmerman

 

Leendert Senten

   Transportacte  21- 9-1677    3, no.216  won. Sluis

 

Leendert Willemss

   Attestatie     31- 8-1674    3, no.106  won. op de woning van Willem

                                           Pouwelss

   Procuratie     3- 9-1674    3, no.108  comparant, won. Berkel

 

Leendert Willem Arentss/Arienss

   Obligatie      10- 8-1673    3, no. 87  voogd;

                                           broer van: za. Adriaen Willem

                                           Arentss

   Obligatie      29- 6-1678    3, no.246  comparant, borg

   Obligatie      24- 3-1680    4, no. 74  voogd

   Procuratie     5- 5-1684    5, no. 47  comparant;

                                           erfgenaam van: za. Crijntje Wil-

                                           lems Groenewegen

 

Leentje Arijensdr

   Attestatie     29-11-1670    3, no. 12  comparante, won. Berkel

 

Leentje Jansdr.

   Testament      13- 8-1677    3, no.219  comparante, won. aan de Rotte

                                           onder Hillegersberg;

                                           geh.m. Arij Janss Kerckhoff;

                                           moeder van: Frans Arienss Kerck-

                                           hoff;

                                           zuster van: Cornelis Janss Keet;

                                           zwager: Cornelis Arienss Dijcxman


 

                                  -329-

 

Leentje Cornelis

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  geh.m. Cornelis Mathijss;

                                           eerder wede. v. Cornelis Janss

                                           Stolck

 

za. Leentje Crijnen

   Procuratie     16- 2-1681    4, no.111  overl te Zouteveen;

                                           geh.m. Pouwels Pieterss van der

                                           Arent;

                                           grootmoeder van: Aeghje Jacobs van

                                           Velden

 

Leentgen Leenders

   Testament      16- 4-1679    4, no. 18  zuster van: Neeltgen Leenderss

                                           Seldent'huijs

 

Leentje Mesen

   Procuratie     2- 5-1698    7, no. 24  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Willem Janss Vermolen;

                                           moeder van: Jan Willemss Ver-

                                           molen

 

Leuntje Joppen

   Attestatie     9-12-1680    4, no.103  geh.m. Jan Lambrechtss Verlaen

   Attestatie     9-12-1680    4, no.104  geh.m. Jan Lambrechtss Verlaen

 

Leuntje Pieters

   Legaat         29-10-1673    3, no. 92  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Jan Prss van Leeuwen;

                                           moeder van: Pieter Janss van

                                           Leeuwen

   Testament      17- 1-1678    3, no.199  comparante;

                                           wede. v. Jan Pieterss van Leeuwen

 

Liedewije Ghijsbrechts

   Staat en Inv.  28- 6-1692    6, no. 51  moeder van: Leendert Jacobsz

                                           Swemkoop en de andere krn. v.

                                           Jacob Leendertsz Swemkoop

 

Liedewij Cornelisdr.

   Obligatie      27- 5-1674    3, no.102  won. Zoetermeer;

                                           wede. v. Jan Arentsz Starrenburch

 

Lodewijck Janss

   A. v. voogdij  4- 5-1677    3, no.229  voogd, won. Bleiswijk;

                                           neef van: Anntije Arens van Dijck

 

Lucas

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  te Pijnacker

 

Lyntje Lodewijcxs

   A. v. consent  7- 2-1679    4, no.  4  wede. v. Claes Dirckxs Delfgaeuw

 

Lijsbet Dircks

   Procuratie     5-12-1677    3, no.208  won. Zevenhuizen;

                                           wede. v. Leendert Arienss Outs-

                                           hoorn

 

Lijsbet Hendricks

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150


 

                                  -330-

 

Elisabet Jans

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Lijsbet Jans

   Procuratie     14- 4-1697    7, no. 10  geh.m. Jan Claess Goekoop

 

Elijsabet Jansdr

   Procuratie     7- 3-1696    6, no.131  comparante;

                                           wede. v. Nijes Maertensz;

                                           neef: Pieter Stoffelss

 

Lijsbet Cornelisdr.

   Testament      20- 9-1699    7, no. 51  comparante, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Johannis Gerritss den

                                           Haen

 

Lijsbet Crijnen

   Staat en Inv.  16-11-1685    5, no. 71

   Rek, Bew. & R. 3- 1-1688    5, no.114

 

za. Lijsbet Leenderts

   Procuratie     2- 5-1698    7, no. 24  wede. v. Meus Matteeus

 

Lijsbeth Pietersdr

   Huurconventie  27- 9-1672    3, no. 67  comparante;

                                           wede. v. Adriaen van der Schilde;

                                           moeder van: Pr. Adriaenss van der

                                           Schilde

 

Lijsbet Pieters

   Substitutie    13- 8-1679    4, no. 30  geh.m. Jacob Jopss Eleman;

                                           erfgename van: za. Trijntje Thijss

 

Maerten

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30  lakenkoper

 

Maerten Dirckse

   Procuratie     10- 5-1672    3, no. 57  won. Achterweg in Hillegersberg

 

Martijn Dirckss

   Staat en Inv.  12- 4-1677    3, no.182

 

Maerten Janss

   Rek, Bew. & R. 22- 6-1689    5, no.133

 

Maerten Corneliss

   Rek, Bew. & R. 23- 6-1688    5, no.119  rietdekker

 

Maerten Teuniss

   Attestatie     9- 9-1670    3, no.  6  getuige

 

Maghdaleentje Abrahams

   Testament      4- 9-1703    8, no. 18  comparante, won. Laag-Rotte onder

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Jacob Arienss Cleyn;

                                           moeder van: Willem Jaroenss van

                                           Veen

 

Machteltje Hendricxdr.

   Testament      7- 3-1676    3, no.160  tante van: Neeltje Feijse Ko-

                                           ninck

 

za. Maghdaleentje Michielsdr

   Staat en Inv.  15- 8-1690    6, no. 10  wede. v. Leendert Sieren Cleijwegh;

                                           moeder van: Michiel, Cornelis en

                                           za. Marritje Leenderts Cleijwegh


 

                                  -331-

 

Maghdaleentje Pieters

   Testament      1- 2-1673    3, no. 72  geh.m. Jan Leendertss Schattert;

                                           kleindochter van: Annitgen Jansdr.

 

Maghdaleentje Pouwels

   Rek, Bew. & R. ..-..-1706    8, no. 75

   A. v. consent  7- 5-1706    8, no. 76  comparante;

                                           wede. v. Sijbrant Ghijsen van der

                                           Marck

 

Marritje

   Testament      21- 1-1677    3, no.191  won. Schiedam;

                                           dr.v.: Cornelia Bommers;

                                           nicht van: Cornelis Casteleijn

 

Maria

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150  wede. v. Cornelis Pieterss Craen

 

Marijtje Aelbrechts

   Procuratie     12- 2-1713    9, no. 34  comparante;

                                           zuster van: za. Dirck Aelbreghtss

                                           Broeckhuijsen

 

Maertje Abrams

   Rek, Bew. & R. 27-10-1708    8, no.116  comparante;

                                           geh.m. Jan Corneliss Doelman

 

Marritje Adams

   Testament      7- 3-1680    4, no. 73  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Cornelis Fredrickss Ders-

                                           gant;

                                           zuster van: Hendrick Adamss van Dam

 

Marritje Amen

   Huurconventie  26- 4-1682    4, no.142

 

Marritgen Adriaens

   Huurconventie  27- 9-1672    3, no. 67

 

Maertje Ariens

   Codicil        28-11-1676   3, no.198  dr.v.: Adriaen Corneliss en

                                           Pietertgen Pietersdr.

 

za. Maritje Arentsdr.

   Rek, Bew. & R. 16- 8-1672    3, no. 64  geh.m. Pieter Aelbrechtss Droge

 

za. Maertgen Adriaens

   A. v. voogdij  25- 2-1686    5, no. 80  gew. heb. Voorweg in Zoetereer;

                                           geh.m. za. Pieter Jan Thijmonss

 

Marijtje Ariens

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  dienstmaagd

 

Maertje Ariens

   Testament      23- 7-1703    8, no. 15  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Pieter Pleunen van

                                           Leeuwen;

                                           moeder van: Jacobus en Pleun Pie-

                                           terss van Leeuwen;

                                           zuster van: za. Annitje Ariens

                                           Maetroos

 

za. Maertje Arents

   Rek, Bew. & R. 17- 4-1702    7, no.125  geh.m. Pouwels Engelss de Bruijn

 

Maria Ariens

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1


 

                                  -332-

 

Maertje Davidts

   Obligatie      21- 5-1670    3, no.  1  meerderj. dochter

 

za. Marritje Davids

   Testament      2- 3-1675    3, no.125  zuster van: Weijntje Davidsdr.

                                           Coornwinder

 

Martgen Dirckx

   Attestatie     19- 4-1683    5, no. 15  comparante, won. Bergschenhoek

 

za. Maertje Dircks

   Transportacte  5- 4-1705    8, no. 52  wede. v. Arie Claess Coppellenaer;

                                           grootmoeder van: Claes Arienss

                                           Leeflangh

 

Maertje Elders

   Testament      8- 5-1678    3, no.242  comparante, won. Oosteinde in

                                           Hillegersberg;

                                           geh.m. Steve Jan Andriess

 

Maertjen Engebrechts

   Attestatie     13- 8-1673    3, no. 88  won. Nieuwerkerk a/d IJssel;

                                           wede. v. Claes Pouwelss

 

Maertje Gerrits

   A. v. cessie   12- 3-1679    4, no. 10  comparante;

                                           wede. v. Jan Corneliss Bromer

 

Marritje Hendricks

   Testament      30- 6-1677    3, no.221  geh.m. Leendert Sijmonss Geneuch-

                                           gelijcke;

                                           dr.v.: Hendrick Taemss Berckhout

                                           en Jannitje Pietersdr

 

za. Maertje Huijbrechts

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36  overl. 1676

 

Maertje Jacobs

   Testament      27- 6-1681    4, no.126

 

Marritje Jacobs

   Testament      4- 4-1678    3, no.233  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Claes Jacobss Widt;

                                           moeder van: Arij en Jacob Leen-

                                           dertss Swemcoop

 

Maritje Jacobs

   Accoord        4- 6-1675    3, no.141  geh.m. Louris Janss van Greu-

                                           ningen;

                                           dr.v.: za. Maertjen Meesen van

                                           Alphen;

                                           oom: Jacob Meesen van Alphen


 

                                  -333-

 

za. Marijtge Jans

   Staat en Inv.  16- 8-1672    3, no. 63  wede. v. Arent Cornss Puts

   Rek, Bew. & R. 16- 8-1672    3, no. 64  wede. v. Arent Corneliss Puts

 

Maertje Janss

   A. v. subm.    21-12-1678    3, no.263  geh.m. Jacob Arentss Croeser;

                                           dr.v.: za. Neeltje Claes;

                                           zuster van: za. Huijgh Janss Pa-

                                           lesteijn

 

Marritje Jansdr.

   Transportacte  14- 5-1685    5, no. 63  comparante, won. Bleiswijk;

                                           laatst wede. v. Jan Ariensz

                                           Berckel

 

Marritje Jansdr.

   Testament      13- 5-1685    5, no. 62  comparante, won. aan de Rotte

                                           in Hillegersberg;

                                           geh.m. Jan Arienss Kerckhoff

 

Marritje Jansdr.

   Testament      24- 6-1674    3, no.105  comparante, won. Laag-Rotte

                                           onder Hillegersberg;

                                           geh.m. Jan Janss Ouwerkerck

 

Maertje Jansdr.

   Testament      8- 5-1703    8, no. 12  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Pouwels Harmenss van der

                                           Wilt

 

Maria Claes, oude

   Obligatie      16- 5-1677    3, no.180

 

Maertje Claesdr.

   Staat en Inv.  14- 6-1671    3, no. 21  geh.m. Jan Pieterss van der

                                           Arent;

                                           erfgename van: za. Arijaentje

                                           Claesdr.

 

Marritje Claesdr

   Staat en Inv.  14- 6-1671    3, no. 21  comparante;

                                           erfgename van: za. Arijaentje

                                           Claesdr.

 

za. Marritje Claesdr

   Staat en Inv.  30- 5-1674    3, no.103  geh.m. za. Bastiaen van Stralen

 

Maertje Claes

   Obligatie      15- 3-1681    4, no.116  wede. v. Louris Joosten van

                                           Suijlen

   Transportacte  5- 4-1705    8, no. 52  wede. v. Louwerus Joosten van

                                           Suijlen

 

Maertje Claes

   Testament      7- 1-1697    7, no.  2  comparante;

                                           wede. v. Dirck Corneliss Ge-

                                           neuchelijck;

                                           moeder van: Dirck, Sijmon, Maer-

                                           tje en Arije Dirckss Geneuchde-

                                           lijck


 

                                  -334-

 

Marritje Cornelisdr.

   Staat en Inv.  13- 3-1687    5, no. 93

 

Maertje Cornelis

   Testament      1- 1-1687    5, no. 91  comparante, won. Hoefweg in Bleis-

                                           wijk;

                                           laatst wede. v. Huijbrecht Ael-

                                           brechtss Colesij;

                                           moeder van: Arij Arijenss van der

                                           Klos

 

za. Marritje Cornelis

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  geh.m. Jacob Mesen;

                                           dr.v.: Cornelis Corss

 

Marritje Cornelis

   Testament      20- 9-1680    4, no. 96  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           geh.m. Jan Jacobss Westerwoudt;

                                           moeder van: Jacob en Cornelia

                                           Jans Westerwout

 

Marritje Cornelisdr.

   Procuratie     17- 7-1676    3, no.168  geh.m. Leendert Anthoniss van

                                           Hoffwegen

   Testament      1- 1-1686    5, no. 79  wede. v. Leendert Anthoniss van

                                           Hoffwegen;

                                           moeder van: Teunis Leendertss

                                           van Hoffwegen

   Testament      21- 3-1694    6, no. 94  comparante, won. Rodenrijs;

                                           wede. v. Leendert Anthoniss van

                                           Hoffwegen;

                                           moeder van: Cornelis, Jan, Neel-

                                           tje en Aeghje Leenderts van

                                           Hoffwegen;

                                           neven: Jan Arienss de Jongh en

                                           Leendert Davidtss Geerloff

 

Marritje Cornelisdr

   Testament      5- 6-1675    3, no.142  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Willem Prss van Bergen;

                                           moeder van: Vranck Willemss van

                                           Bergen

 

za. Maertje Cornelisdr.

   A. v. voogdij  30- 1-1682    4, no.133  geh.m. za. Willem Pieterss van

                                           Bergen

 

Maertje Cornelis

   Testament      22- 4-1702    7, no.126  comparante, meerderj. dochter;

                                           won. Noordeinde van Berkel

 

Maertje Corn., krn. v.

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122

 

Marijtje Lambregts

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13


 

                                  -335-

 

Marritje Leendertsdr.

   Testament      29-12-1673    3, no. 95  comparante, won. Schiebroek;

                                           geh.m. Dirck Leendertss van Oosten;

                                           moeder van: Jop, Marritje, Ariaen-

                                           t­je, Grietje, Leentje, Leendert

                                           en Willem Dirckss van Oosten;

                                           zuster van: Cornelis Leendertss

                                           Koijman

 

za. Marritje Leenderts

   Accoord        20- 4-1676    3, no.157  wede. v. Jacob Cornelisz Boer

 

Marritje Maertensdr.

   Testament      19- 1-1672    3, no. 44  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Gerrit Arentss Conijnen-

                                           burch

 

Maertje Maertens

   Procuratie     2-10-1678    3, no.256  geh.m. Pieter Sijmonss Versijde

 

Maria Marcus

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  won. Maassluis

 

za. Maertje Pieters

   Koopacte       2- 5-1680    4, no. 78

 

za. Maritje Pieters

   A. v. consent  7- 2-1679    4, no.  4  wede. v. Claes Jasperss

 

za. Maertje Pieters

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  geh.m. Cornelis Theuniss Dirckswa-

                                           ­ger;

                                           dr.v.: za. Neeltje Jans

 

za. Marritje Pieters

   Staat en Inv.  28- 9-1674    3, no.112  wede. v. Cornelis Jacobss Kater

 

Marritje Pietersdr.

   Procuratie     12- 9-1695    6, no.120

 

Maertje/Marritje Pieters

   Testament      1- 5-1699    7, no. 41  geh.m. Claes Jacobss van der

                                           Velde

 

Maertje Pieters

   Staat en Inv.  2- 5-1699    7, no. 42

 

Maertje Pieters

   Rek, Bew. & R. 24- 1-1705    8, no. 42

 

Marritje Rochusdr./Rokusdr.

   Transportacte  12-12-1691    6, no. 35  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Huijbrecht Corneliss

                                           Boer

   Rek, Bew. & R. 15-12-1691    6, no. 36  comparante;

                                           wede. v. Huijbrecht Cornelisz

                                           Boer;

                                           moeder van: Cornelis Huijbrechtss

                                           Boer

   A.v.abandon.   30-12-1691    6, no. 41  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Huijbrecht Corneliss Boer

 

Maertje Symons

   Attestatie     9-12-1680    4, no.105  comparante, won. Zevenhuizen;

                                           geh.m. Arij Willem Bruynse


 

                                  -336-

 

Martgen Willems

   Attestatie     19- 4-1683    5, no. 15  comparante, won. Bergschenhoek

 

Maertje Willems

   Staat en Inv.  1- 1-1713    9, no. 31

 

Martijntje Dircksdr

   Accoord        24- 4-1672    3, no. 52  comparante;

                                           wede. v. Jacob Teuniss van Al-

                                           phen;

                                           moeder van: Dirck, Pietertje,

                                           za. Teunis, Annittje en Maer-

                                           tijntje Jacobs van Alphen

 

Martijntje Cornelis

   Testament      6-10-1674    3, no.115a comparante, jongedochter;

                                           dr.v.: Cornelis Cornss Huijsman;

                                           stiefdochter van: Grietje Corne-

                                           lisdr.

 

za. Martijntje Philipsdr.

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30  grootmoeder van: Marijntje Wil-

                                           lemss

 

za. Martijntje Pieters

   Procuratie     20- 8-1680    4, no. 87  wede. v. Cornelis Corneliss Jonge-

                                           broer

 

Martijntje Willemss

   Rek, Bew. & R. 25-11-1671    3, no. 30  comparante;

                                           geh.m. Dirck Corneliss van der

                                           Struijs;

                                           kleindochter van: za. Martijntje

                                           Philipsdr.

 

Mattheus Arijenss

   Boedelsch.     10- 8-1672    3, no. 62

 

za. Meus Matteeus

   Procuratie     2- 5-1698    7, no. 24  geh.m. za. Lijsbet Leenderts

 

za. Mees Pieterss

   Procuratie     13- 3-1679    4, no.  9

   Staat en Inv.  5- 2-1682    4, no.139  oom van: Joris en za. Maertje

                                           Jans Breghman

 

Meijsje Hendricks

   Testament      30- 6-1677    3, no.221  ongehuwde dochter;

                                           dr.v.: Hendrick Taemss Berckhout

                                           en Jannitje Pietersdr

 

Michiel

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93  metselaar te Overschie

   Rek, Bew. & R. 15- 1-1703    8, no.  1  metselaar te Overschie

 

Chiel Joosten

   Testament      1- 2-1673    3, no. 72  geh.m. Pleuntgen Taems

 

Nanning Sijmonss

   Staat en Inv.  6- 6-1674    3, no.104  getuige

 

za. Neeltje Andries

   Procuratie     19- 3-1702    7, no.122  geh.m. za. Rocus Corneliss Roest


 

                                  -337-

 

za. Neeltje Ariens

   A. v. cessie   12- 3-1679    4, no. 10  moeder van: za. Jan Corneliss

                                           Bromer

 

Neeltje Ariens

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1690    6, no.  4

 

Neeltje Dircx

   Staat en Inv.  13- 3-1687    5, no. 93  geh.m. Leendert Jaroenen Ver-

                                           sijde

 

Neeltje(n) Eliasdr

   Procuratie     12- 6-1671    3, no. 18  comparante, voogdes;

                                           wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh;

                                           moeder van: David Barentss

                                           Kerckenringh

   Obligatie      2-10-1671    3, no. 29  won. Berkel;

                                           wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh

   Procuratie     18-10-1671    3, no. 33  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh;

                                           moeder van: David Barentss

                                           Kerckenringh

   Obligatie      23- 7-1673    3, no. 84  wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh

   Obligatie      7- 5-1674    3, no. 97  wede. v. Barent Kerckenring

   Obligatie      16- 5-1674    3, no.100  wede. v. Barent Kerckenringh

   Procuratie     31-12-1675    3, no.165  comparante;

                                           wede. v. Barent Kerckenringh;

                                           moeder van: Johannis Barentss

                                           Kerckenringh

   Transportacte  3-10-1676    3, no.171  comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh

   Verklaring     21- 9-1676    3, no.172 

   Procuratie     1- 8-1676    3, no.178  wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh

   Transportacte  1- 8-1676    3, no.179  wede. v. Barent Gerritss

                                           Kerckenringh

   Procuratie     4- 4-1677    3, no.184  won. Berkel;

                                           wede. v. Barent Kerckenringh

   Procuratie     21- 3-1678    3, no.200  wede. v. Barent Kerckenringh

   Procuratie     5- 9-1677    3, no.218  wede. v. Barent Kerckenringh

   Procuratie     5-12-1677    4, no. 13  wede. v. Barent Kerckenringh

   Procuratie     16-11-1679    4, no. 52  wede. v. Barent Kerckering

   Procuratie     25- 2-1680    4, no. 72  wede. v. Barent Kerckenringh

   Beraad         4- 7-1680    4, no. 83  moeder van: za. David Barentss

                                           Kerckenringh

 

za. Neeltje Elias

   Procuratie     22- 3-1683    5, no.  9  moeder van: Johannis Kerckenringh

 

Neeltje Gangertsdr

   Testament      29-11-1671    3, no. 42  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Franck Corss van der

                                           Wijck

 

za. Neeltje Gangerts

   Staat en Inv.  18- 2-1672    3, no. 49  geh.m. Franck Corss van der

                                           Wijck;

                                           moeder van: Cornelis Claess

                                           Schout, Claesje en Arij Francken

                                           van der Wijck

   Boedelsch.     18- 2-1672    3, no. 50  moeder van: Claesje en Arij

                                           Francken van der Wijck


 

                                  -338-

 

Neeltje Gerritsdr.

   Testament      28- 2-1672    3, no. 68  comparante, won. Berkel;

                                           geh.m. Cornelis Leendertss van

                                           der Meijde

 

Neeltje Hendricks

   Testament      18- 9-1678    3, no.252  comparante;

                                           geh.m. Cornelis Janss Keedt;

                                           neven: Claes Jansz Pieck en Jan

                                           Corneliss van Alphen

 

Neeltje Jacobsdr.

   Rek, Bew. & R. 1- 5-1684    5, no. 42

   Rek, Bew. & R. 13-10-1685    5, no. 78

 

Neeltje Jacobs

   Accoord        4- 6-1675    3, no.141  geh.m. Joost Dircxss van Vliet;

                                           dr.v.: za. Maertjen Meesen van

                                           Alphen;

                                           oom: Jacob Meesen van Alphen

 

Neeltjen Jacobs

   Procuratie     12-12-1677    3, no.205  geh.m. Cornelis Coenraetss Bijs-

                                           tervelt;

                                           erfgename van: za. Hubert Jacobss

                                           Excelent

 

Neeltje Jacobsdr.

   Rek, Bew. & R. 8- 3-1692    6, no. 45

 

Neeltge Jans

   Procuratie     4- 4-1677    3, no.184  comparante, won. Berkel

 

Neeltje Jans

   Staat en Inv.  27- 1-1681    4, no.109

 

Neeltge/Cornelia Jans

   Procuratie     10- 5-1672    3, no. 57  comparante;

                                           wede. v. Adriaen Coornwinder

   Procuratie     10- 9-1673    3, no. 89  wede. v. Adriaen Coornwinder

   Procuratie     9- 4-1677    3, no.183  wede. v. Adriaen Coornwinder;

                                           moeder van: Pieter, za. Catharina,

                                           Johanna en Adriana Coornwinder(s)

   Attestatie     12- 2-1677    3, no.190  wede. v. Arij Davitss Coornwinder

   Procuratie     5-12-1677    3, no.207  wede. v. Adriaen Coornwinder

   Procuratie     28- 1-1680    4, no. 64  comparante;

                                           wede. v. Adriaen Coornwinder

 

za. Neeltje Jans

   Procuratie     14- 7-1679    4, no. 27  moeder van: Trijntje, Grietje en

                                           za. Maertje Pieters

 

Neeltje Jans

   Staat en Inv.  5- 3-1697    7, no.  7  won. Maassluis

 

Neeltje Claes

   Transportacte  27-11-1680    4, no. 99  comparante, won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Dirck Dirckss Scheer;

                                           moeder van: Ieffje Dircks Scheer

 

za. Neeltje Claes

   A. v. subm.    21-12-1678    3, no.263  moeder van: Maertje Janss, Neeltje,

                                           Claes en Barbara Jans Palesteijn


 

                                  -339-

 

Neeltje Cornelis

   Procuratie     11- 8-1675    3, no.146  geh.m. Arij Engelen;

                                           dr.v.: Cornelis Corss

 

Neeltge Cornelis

   Attestatie     3- 4-1673    3, no. 78  won. Bergschenhoek;

                                           wede. v. Jacob Phillipss

   Huurconventie  2- 2-1675    3, no.129  comparante;

                                           wede. v. Jacob Philipss van

                                           Cloetinge

 

Neeltje Leenderts

   Testament      30- 5-1677    3, no.230  geh.m. Ghiel Ockerss Jongeneel

 

za. Neeltje Leenderts

   Procuratie     11- 3-1705    8, no. 49  geh.m. za. Roelandt van Keten;

                                           moeder van: Cornelis, Aeffje en

                                           Claesje Roelan(d)ts van Keten

 

Neeltje Pietersdr.

   Staat en Inv.  8- 4-1684    5, no. 41  won. Stompwijk

 

Neeltje Pietersdr.

   Testament      25-12-1676    3, no.193  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Aelbrecht Arentss Droge;

                                           moeder van: Jan, Arent, Pieter,

                                           Cornelis, Maertje, Neeltje, Maer-

                                           tje en Jannittje Aelbrechts Droge

   Codicil        27- 3-1680    4, no. 75  comparante, won. Noordeinde van

                                           Berkel;

                                           wede. v. Aelbrecht Droge;

                                           moeder van: Jannitje Aelbrechts

                                           Droge

 

Neeltje Pieters

   Obligatie      5- 5-1683    5, no. 18  won. Schiebroek;

                                           wede. v. Allert Lambrechtss Bos

   A. v. voogdij  23- 7-1683    5, no. 27  comparante;

                                           wede. v. Aldert Lambrechtss Bosch;

                                           zuster van: Claes Pieterss Over-

                                           handt;

                                           neef: Jacob Eeuwoutss Coot

 

Neltgen Prs

   Testament      6- 8-1679    4, no. 36  geh.m. za. Jan Corneliss van den

                                           Bergh

 

Neeltje Anthonisdr

   Procuratie     23- 2-1676    3, no.160" comparante, won. Berkel;

                                           wede. v. Adriaen Jansz de

                                           Jongh;

                                           moeder van: Jan Adriaenss de

                                           Jongh

 

Neeltje Willems

   Rek, Bew. & R. 12-12-1710    8, no.150

 

za. Nijes Maertensz

   Procuratie     7- 3-1696    6, no.131  geh.m. Elijsabet Jansdr

 

za. Ocker Arienss

   A. v. voogdij  20- 9-1682    4, no.148  geh.m. za. Arijaentje Ghielen

 

Pr. Dircxss

   Procuratie     10- 5-1672    3, no. 57


 

                                  -340-

 

Pieter Hillebrantss

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122

 

Pieter Huijgen

   Testament      15- 4-1682    4, no.138  getuige

 

Pieter Jacobss

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

 

za. Pieter Jan Thijmonss

   A. v. voogdij  25- 2-1686    5, no. 80  gew. heb. Voorweg in Zoetermeer;

                                           geh.m. za. Maertgen Adriaens

 

Pieter Jorisz

   Rek, Bew. & R. 4- 3-1701    7, no. 93

 

Pieter Cornelis Huijgen

   Rek, Bew. & R. 19- 1-1684    5, no. 43

 

Pieter Crijnen, krn. v.

   Testament      16- 9-1711    9, no. 13

 

Pieter Maertss

   Testament      24- 2-1723    9, no.155  voogd

 

Pieter Mighielss

   Rek, Bew. & R. 1- 2-1709    8, no.122

 

Pieter Pleunen

   Rek, Bew. & R. 12- 6-1697    7, no. 15

   Rek, Bew. & R. 18- 6-1702    7, no.130

   Testament      21- 7-172