Index op het archief van notaris Adriaen Coornwinder

residerende te Berkel

 
(1681-1703)
 
 
Inv.nrs. 10 (1681-1689)
11 (1690-1703)
 
Van 1700 en 1701 geen acten
Van 1702 slechts één acte
Van 1703 slechts twee acten

 
In deel 10 zijn de jaren 1688 en 1689 chronologisch als één jaar op datum genummerd en ingebonden.
In deel 11 bevindt zich van een aantal minuutacten ook een grosse. Het betreft de nrs. 16, 17, 35, 41, 42, 44, 48, 53, 55, 59, 60, 70, en 86. Deze zijn niet verwerkt in de index.
   
J. Heemskerk
's-Gravenhage, 15 september 2000

Adrichem, Jacob Meijnen van
Testament 3- 8-1698 11, no.106 voogd, won. Berkel
 
Adrichem, Jan Meijnen van
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 getuige
 
Adrichem, Corns Meijnen van
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 voogd, won. Hillegersberg;
vader van: Mensje Corns. van Adrichem
 
Adrichem/-ghem, Me(ij)nsje Cornelis van
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 comparante, won. Westweg in Hil­legersberg;
geh.m. Reijer Janss Wttenbroeck;
dr.v.: Corns Meijnen van Adrichem
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Reijer Jansz Wtenbroeck;
bruid van: Claes Jeroenss van dr. Zijden;
moeder van: Reijer Reijerss
 
za. Alenburch, Jan van
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 geh.m. Maria van Dunevelt
 
Alphen, Evert Willemss van
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
za. Alphen, Jannettie Jans van
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 gew. heb. te Bleiswijk; geh.m. za. Dirck van der Snel
 
Alphen, Joris Meesen van
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 comparant, won. Berkel
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
 
Alphen, Cornelis Claess van
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 won. Zevenhuizen; neef van: Cornelis Janss Conijn
 
za. Alphen, Sara Cornelis van
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 geh.m. Arien Hendrickss Bovewae-
­ter
 
Alshoorn, Jaeptie Jans
Testament 28- 2-1688 10, no.143 comparante, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Arent Claess Swartevelt
 
Arent, Rochus Pieterss van der
Testament 2-11-1691 11, no. 27
 
Assendelft, Willem van
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 notaris te Delft
 
Baersenburgh, Dirck
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 secretaris van Nootdorp
 
Backer, Arij Janss
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 won. Bleiswijk;
neef van: Maghteltie Cornelis van Capelle
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 erfgen. v.: za. Cornelia Jans Backer
 
Backer, Cornelia Jans
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 nicht van: Maghteltie Cornelis van Capelle
 
za. Backer, Cornelia Jans
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 erfgenamen: Cryntie en Arij Janse Backer
en de krn. v. Marija Jans Backer

Backer, Crijntie Jans
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 nicht van: Maghteltie Cornelis van Capelle
Testament 30-11-1685 10, no.111 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Gerrit Hendrickss van Leenten;
erfgen. v.: za. Cornelia Jans Backer
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 geh.m. Gerrit Hendrixe van Leende
 
Backer, Maria Jans
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 geh.m. Jacob Janss Wensveen;
nicht van: Maghteltie Cornelis van Capelle
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 geh.m. Jacob Janse Wensveen
 
Backer, krn. v. Marija Jans
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 erfgen. v.: za. Cornelia Jans Backer
 
Barmen, Wm. van
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59 bode te Zegwaart; getuige
 
Bendt, Cornelis van den
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107 getuige
 
Benthoorn, Maritge Willems van
Testament 17- 4-1686 10, no.114 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Huijbert Dirckss van der Bij
 
Bentil, Jacobus van
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3 bode van Zevenhuizen; getuige
 
Bentil, Judith van
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3 comparante, won. Bleiswijk;
wede. v. Doe Pieterss Verhoeck
 
Beresteijn, de heer
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 won. Delft
 
Bergh, Annettie Jans van den
Testament 26-10-1681 10, no. 17 dr.v.: Jan Claess van den Bergh;
tante: Ariaentie Claes
 
Bergh, Daniel Jacobss van den
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 comparant, won. Oosteinde van Hillegersberg
 
Bergh, Heyndrick van den
Procuratie 27- 5-1688 10, no.149 getuige
 
Bergh, Jacob Leendertss van den
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Bergh, Jan Claess van den
Testament 26-10-1681 10, no. 17 voogd; geh.m. Aeltie Claes;
vader van: Annettie Jans van den Bergh
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Bergh, Jan Corneliss van den
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54
 
Bergh, Jillis Pieterss van den
Testament 30- 3-1687 10, no.125 getuige
 
Bergh, Corns. van den
Obligatie 12-12-1682 10, no. 44 getuige
 
za. Bergh, Cornelis Janss van den
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 geh.m. za. Barbara Claes
 
Bergh, Cornelis Janss van den
Testament 21- 9-1703 11, no.108 comparant, won. Rodenrijs; geh.m. Leentge Jans Vuijck 

Bergh, Cornelis Willemss van den
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 getuige
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 getuige
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 getuige
Obligatie 1-11-1682 10, no. 41 getuige
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 getuige
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 getuige
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54 getuige
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 getuige
 
Bergh, Leendert Corneliss van den
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 voogd, won. Moerkapelle
 
Bergh, Pieter Adriaense van den
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Alfertien Jans van der Meer
 
za. Bergh, Trijntge Cornelis van den
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 geh.m. Pouwels Corneliss van der Tack
 
za. Bergen, Vranck Willemse van
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 erfgename: Maertie Willems van Bergen
 
Bergen, Maertie Willems van
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 geh.m. Cornelis Claess van der Smijt;
dr.v.: Willem Pieterss van Bergen
en Marijtie Cornelis; erfgen. v.: za. Vranck Willemse
van Bergen
 
Bergen, Willem Pieterss van
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 geh.m. Marijtie Cornelis;
vader van: Maertie Willems van Bergen
 
Berckell, Arij Arentss
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45 getuige
 
Berckel, Arij Joriss
Testament 15- 4-1686 10, no.116 comparant, won. op de nieuwe But-
terdorpse Molen aan de Rotte on-
der Hillegersberg;
geh.m. Arijaentie Maertens;
broer van: Claes Joriss Molenaer
 
Berckel, Ariaentie Maertens
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 comparante;
geh.m. Jacob Arienss Bovewater;
zuster van: Jan Maertenss Berc­kel;
zwager: Pieter Hendrickss van den Ende
 
Berckell, Boudewijn Arentss
Procuratie 30- 1-1683 10, no. 46 getuige
 
Berckel, Dirck Davidtss
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 voogd; broer van: Leendert Davidtss Berckell
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 getuige
 
Berckel, Johannis Arienss
Procuratie 21- 1-1697 11, no.100 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Berckel, Jan Maertenss
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 voogd; broer van: Ariaentie Maertens Berckel
 
Berckel, Job Corss
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a Heilige-Geestarmmeester van Ber­kel
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23 Heilige-Geestarmmeester van Berkel
 
Berckel, Cornelis Pouwelss
Compromis 9-12-1687 10, no.136 getuige
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159 getuige
 
Berckel, Leendert Davidts
Specificatie 18- 1-1682 10, no. 25 comparant
 
Berckell, Leendert Davidtss
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maertie Cornelis Bon;
broer van: Dirck Davidtss Berckel
 
Berckel, Nanningh Simonss van
Insinuatie 9-12-1691 11, no. 30 getuige
 
Berckel, mr. Pieter
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30 schepen van Rotterdam
 
Berckel, Sijmon
Procuratie 19- 1-1693 11, no. 64 won. Zoetermeer, procureur ten platten lande
Procuratie 23- 6-1698 11, no.104b procureur
 
Berckhout, Arent Heijndrickss
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35 comparant, won. Berkel
 
Berchout, wede. v. Hendrick Taemss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Berckhout, Cornelis
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 won. Pijnacker; geh.m. Deuwertgen Jans
 
Berckhout, Cornelis Claess
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 comparant, won. Noordeinde van Pijnacker;
geh.m. Dieuwertgen Jans
 
Berc(k)hout, Cornelis Corneliss
Testament 31- 3-1685 10, no.100 voogd, won. Noordeinde van Berkel
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 getuige
Testament 23-10-1688 10, no.161 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maritge Arentse Boer;
ooms: Leendert en Willem Corne­liss van de Rotte
 
Berckhout, Cornelis Vechterss
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Maritie Arents Boer
 
Berckhout, Pouwelus Franss
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Berkel
 
Berkhout, Catharijna Heindrix
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38 comparante, bejaarde dochter; won. Hillegersberg
 
Beijman
zie: Bijman
 
Bleijswijck, Arij Leendertss
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Bleis­wijk
 
Bleijswijck, Gerrit Michielss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. schoenmaker te Berg­schenhoek
 
Bleijswijck, Margareta van
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 wede. v. mr. Simon van Groenewegen
 
za. Boer, Annettie Jacobs
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 geh.m. David Coornwinder;
dr.v.: za. Jacob Corneliss Boer
 
Boer(tie)/Boertge, Arent Corneliss
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Pleuntie Cors van Wijck
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 wednr. v. Pleuntie Corss van Wijck;
vader van: Cornelis, Jan en A rijaentie Arents Boer
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 geh.m. Pleuntge Cors;
vader van: Cornelis, Jan en Maritge Arents Boer
 
Boer, Ariaentge Arentss
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 comparante;
dr.v.: za. Pleuntge Kors van Wijck;
kleindochter van: za. Cors Janss van Wijck
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 comparante; dr.v.: za. Pleuntie Cors van Wijck
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparante; dr.v.: Arent Corneliss Boer(tie)
en za. Pleuntie Corss van Wijck
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 zuster van: Cornelis en Jan A rentss Boer
 
Boer, Dirck Prss den
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40 comparant, houtkoper;
won. Hillegersberg
 
Boer, Huijbert/-breght Corneliss
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 comparant, ambachtsbewaarder van B & R
Procuratie 2- 9-1684 10, no. 84 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86 ambachtsbewaarder
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 won. Berkel
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 comparant, won. Berkel
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 getuige
Testament 23-10-1688 10, no.161 voogd; oom van: Maritge Arents Boer
Testament 27-12-1689 10, no.166 getuige
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 z.v.: Maertge Huijbreghts
 
za. Boer, Huijbert Corneliss
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 geh.m. Maertie Rochus
 
Boer, wede. v. Huijbert Corneliss
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20
 
za. Boer, Jacob Corneliss
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 gew. heb. Terbregge;
vader van: za. Annettie Jacobs Boer
 
Boer, Jan Arentss
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 comparant;
z.v.: za. Pleuntge Kors van Wijck;
kleinzoon van: za. Cors Janss van Wijck
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 comparant; z.v.: za. Pleuntie Cors van Wijck
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparant; z.v.: Arent Corneliss Boer(tie)
en za. Pleuntie Corss van Wijck
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 comparant; z.v.: Arent Corneliss Boertge en
Pleuntge Cors; broer van: Ariaentge Arents Boer
 
Boer, Jan Arij den
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Boer, Jan Corn.
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 geh.m. Leentie Jans Breghman
 
Boer, Cornelis Arentss
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 comparant; z.v.: za. Pleuntge Kors van Wijck;
kleinzoon van: za. Cors Janss van Wijck
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 comparant; z.v.: za. Pleuntie Cors van Wijck
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparant; z.v.: Arent Corneliss Boer(tie)
en za. Pleuntie Corss van Wijck
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 comparant; z.v.: Arent Corneliss Boertge en
Pleuntge Cors; broer van: Ariaentge Arents Boer
 
Boer, Cornelis Huijbertse
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparant; z.v.: Maertie Rochus
 
Boer, wede. v. Corns Cornss
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
 
Boer/Boerman, Leendert Claess
Testament 31- 3-1685 10, no.100 comparant, jongeman; won. Noordeinde van Be­r­k­el;
broer van: Maria Claes Boer;
oom van: Maria Joris van Dijck
 
Boer, Maritie Arents
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Cornelis Vechterss Berckhout
 
Boer, Maritge Arents
Testament 23-10-1688 10, no.161 geh.m. Cornelis Corneliss Berckhout;
oom: Huijbreght Corneliss Boer;
neef: Simon Arienss van Wijck
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 geh.m. Pouwels Engelse de Bruijn;
dr.v.: za. Pleuntge Kors van Wijck;
kleindochter van: za. Cors Janss van Wijck
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 geh.m. Pouwels Engelen de Bruijn;
dr.v.: Arent Corneliss Boertge en Pleuntge Cors
 
Boer, Maria Claes
Testament 31- 3-1685 10, no.100 won. Vlaardingen; wede. v. Joris Arienss van Dijck;
moeder van: Maria Joris van Dijck;
zuster van: Leendert Claess Boerman
 
Boerman, Arij Aelbreghtss
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jannetie Jans van der Wilt
 
Boerman, Leendert Claess
zie: Boer, Leendert Claess
 
Bogaert, Johan
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 notaris te Delft
 
Bon, Maertie Cornelis
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Leendert Davidtss Berckell;
zuster van: Philips Corneliss Bon
 
Bon, Philips Corneliss
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 voogd, won. Zuideinde van Delf­gauw;
broer van: Maertie Cornelis Bon
 
za. Boreel, Johan
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20
 
Borls, Johannis
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 notaris te Rotterdam
 
Bosch, Arent Pieterse van den
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
 
Bos, Cornelia Cornelis van den
Procuratie 23- 6-1698 11, no.104b comparante, ongehuwde dochter; won. Berkel
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 jongedochter, turfmaakster; won. Berkel
 
Bosch, Cornelis van den
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 comparant, rentmeester
 
Boschhuijsen, Arent
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 getuige
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 getuige
 


Boschwegh, Heijman Janss
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1 comparant, won. Kralingen
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102 comparant, won. Kralingen
 
za. Boswegh, Jan Heijmense
Procuratie 30-10-1685 10, no.109
 
za. (Bovewaeter), Aeltie Ariens
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 geh.m. Hendrick Janss Langevelt;
dr.v.: Arien Hendrickss Bovewaeter;
moeder van: Pieter Hendrickss Langevelt
 
Bovewaeter, Arij Dirckss
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 comparant, borg; won. Capelle a/d IJssel;
vader van: Dirck Arienss Bovewaeter
 
Bovewa(e)ter, Arij Hendrickss
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 voogd;
vader van: Jacob Arienss Bovewater
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 kerkmeester
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
wednr. v. Sara Cornelis van Alphen;
vader van: Jacob, Jannettie, Ma­ria, Neeltie, Ariaentie,
 Hen­drick, za. Aeltie Arienss Bovewa ­ter;
zwager: Leendert Cornelis Bremer
 
za. Bovewater, Arij Hendrickss
Procuratie 2-10-1688 10, no.158
 
Bovewaeter, Ariaentie Arienss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 dr.v.: Arien Hendrickss Bovewae­ter
 
Bovewaeter, Dirck Arienss
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 comparant, won. Capelle a/d IJs­sel;
z.v.: Arij Dirckss Bovewaeter
 
Bovewaeter, Hendrick Arienss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 z.v.: Arien Hendrickss Bovewaeter
 
Bovewaeter, Jacob
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant
 
Bovewa(e)ter, Jacob Arienss
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 comparant;
geh.m. Ariaentie Maertens Berckel;
z.v.: Arij Hendrickss Bovewater;
zwager: Hendrick Janss Langervelt
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 z.v.: Arien Hendrickss Bovewaeter
Procuratie 2- 8-1688 10, no.156 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Bovewaeter, Jannettie Arienss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 dr.v.: Arien Hendrickss Bovewae­ter
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 11 comparante
 
Bovewaeter, Maria Arienss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 dr.v.: Arien Hendrickss Bovewae­ter
 
Bovewaeter, Neeltie Arienss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 dr.v.: Arien Hendrickss Bovewae­ter
 
Braat, Pieter Meesen
Procuratie 29- 5-1688 10, no.150 getuige
 
Braber, Cornelis
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 getuige
 
Braeckel, N.
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur
 
za.Brammer, Pieter Janss
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 erfgenamen: Jan, Pleuntie, Ari­aentie en krn. v.
Maria Pieterss van Tol en Francijntie Claes van Toll
 
Braverswijck, Jan Tomass
Testament 7-11-1684 10, no. 90 getuige
 
Breetvelt, Maerten Pleunen
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101
 
Breghman, Joris Janss
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53
 
Breghman, Leentie Jans
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 geh.m. Jan Corn. Boer
 
Breghman, Maritge Jans
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53
 
Bremer, Leendert Cornelis
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 voogd, won. Delfshaven;
zwager van: Arien Hendrickss Bo­vewaeter
 
Breur, Willem/Wilhem
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94 procureur voor de Hoven van Justitie
 
Breijer, Cornelis Maertenss
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 getuige
 
Bries, mr. Philips de
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Broeckhoven, Arij/Adriaen Hendrixe
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 getuige
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 getuige
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 voogd, won. Bleiswijk
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Maritie Corns van Cappelle
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 comparant, voogd
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104 comparant, won. Bleiswijk
 
Broeckhoven, Hendrick Janss
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36 comparant, won. Bleiswijk;
broer van: Cornelis Janss Broeck­hoven;
zwager: Arien Janss van der Leeuw
 
Broeckhoven, Cornelis Janss
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36 voogd, won. Bergschenhoek;
broer van: Hendrick Janss Broeckhoven
 
Broeckhuijsen, Cornelis Arienss
Testament 10-10-1684 10, no. 88 voogd, won. Bergschenhoek;
broer van: Maertgen Ariens Broechuijsen
 
Broechuijsen, Maertgen Ariens
Testament 10-10-1684 10, no. 88 comparante, won. Achterweg bij Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Leendertss Hoffland;
zuster van: Cornelis Arienss Broeckhuijsen
 
Brouster, Maghdelena
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40
 
Bruijn, Arij Arienss de
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
 
Bruijn, Huijgh Corneliss de
Testament 2-11-1691 11, no. 27 voogd, won. Nootdorp
 
Bruijn, Jan Arienss
Testament 5-12-1688 10, no.165 getuige
 
Bruijn, Jan Corneliss de
Testament 2-11-1691 11, no. 27 vader van: Trijntie Jans de Bruijn
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Bruijn, Cornelis Janss de
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 geh.m. Maertie Cornelis
 
Bruijn, Pouwels Engelse de
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 comparant; geh.m. Maritge Arents Boer
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 comparant; geh.m. Maritge Arents Boer
 
Bruijn, Trijntie Jans de
Testament 2-11-1691 11, no. 27 comparante, jongedochter; won. Schiebroek;
bruid van: Jan Janse Konijn de Jonge;
dr.v.: Jan Corneliss de Bruijn
 
Bubbeson, Pieter
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a getuige
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 getuige
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81 getuige
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 getuige
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84 getuige
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 getuige
Accoord 23- 5-1694 11, no. 86 getuige
Procuratie 14- 6-1694 11, no. 88 getuige
Testament 16- 1-1695 11, no. 90 getuige
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91 getuige
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92 getuige
Procuratie 28-11-1695 11, no. 95 getuige
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 getuige
Testament 11- 4-1696 11, no. 99 getuige
Procuratie 21- 1-1697 11, no.100 getuige
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102 getuige
 
Bubbeson, Pieter Abramse
Testament 30-12-1693 11, no. 77 getuige
 
Burgh, Arij Jacobss van der
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 getuige
 
Burgh, Dingenom Arents van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Bastiaen Jansz Swaenevelt
 
Burgh, Engeltie Arients van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Burgh, Vranck Arentsz van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant, won. Noord-Kethel
 
za. Burgh, Cornelis Arentss van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Jaepje Arijens Slobbe
 
Burgh, Leendert Arentss van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 won. Hof van Delft
 
Burgh, Pieter Arentss van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 won. Wateringen
 
za. Burgh, Pieter Vrancken van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Burgh, Trijntie Cornelis van der
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Cornelis Willemss Opstal
 
Burgh, Willeboort Arienss van der
zie: Verburgh, Willeboort Arienss van der

Buijck, Leendert Abramss
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Apolonia Bonifaes van Scheijt
 
Buijs, Arij Claess
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82
 
Buijtewegh, Betgen Cornelis
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 geh.m. Cornelis Arienss Kerchoff;
dr.v.: za. Cornelis Pouwelss
Buijtewegh en Ariaentie Jans
 
Buij(t)tewegh, Dirck Corneliss
Procuratie 6- 1-1686 10, no.112 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 4- 8-1687 10, no.130 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Buijteweg, Joost Cornsz.
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Buijttewegh, Cornelis Corss
Procuratie 27- 5-1688 10, no.149 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
za. Buijtewegh, Cornelis Pouwelss
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22 geh.m. Ariaentie Jans
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 geh.m. Ariaentie Jans; vader van: Louris, Leendert
en Betgen Cornelis Buijtewegh
 
Buijtewegh, wede. of krn. v. Cornelis Pouwelss
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
 
Buijtewegh, Leendert Corneliss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
z.v.: za. Cornelis Pouwelss Buij­tewegh en
Ariaentie Jans
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 getuige
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 voogd;
zwager van: Arij Leendertss Swemkoop
 
Buijtewegh, Louris Corneliss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
z.v.: za. Cornelis Pouwelss Buij­tewegh en Ariaentie Jans
 
Buijtewegh, Pieter Corss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Bij, Huijbert Dirckss de/van der
Testament 17- 4-1686 10, no.114 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maritge Willems van Benthoorn
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 getuige
Transportacte 23- 4-1690 11, no. 6 getuige
 
Byl, Jan Corneliss van der
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 getuige
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 voogd, won. Berkel
 
Bij(e)man, Maritje Sijmons
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 bruid van: Engel Corneliss van der Leeuw
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 comparante, jongedochter;
bruid van: Engel van der Leeuw
 
za. Beijman, Sijmon Dirckse den
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 geh.m. za. Grietie Jans
 
Chapelle, mr. Jan de la
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Dalsem, Dirck van
Procuratie 19-11-1687 10, no.135 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 24- 4-1689 10, no.145 procureur voor het Hof en de Hoge R van H.
 
Dalsem, Gerardt/Gerrit van
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 procureur voor de Hoven van Justitie
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 procureur voor het Hof van Hol­land
Procuratie 24- 4-1684 10, no. 79 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 procureur voor de Hoven van Justitie
 
Dam, Adriaen van
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 heer van Moeriaensart
 
Dam, Juffr. van
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 wede. v. ...... van Passenrode
 
Decker, Cornelis Janss
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36 getuige
 
Delffgaeuw, Arij Harmenss
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 won. Schipluiden
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 comparant, won. Schipluiden
 
Dersg(i)ant, Gijsbregt Fredrixe/Vrederickss
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69 getuige
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 comparant, won. Berkel;
geh.m. Jannittie Dircks van der Starre
 
Dersgant/Dersjant/Dersqiant, Cor-/Kornelis Frederyckse
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 getuige
Procuratie 28- 9-1687 10, no.133 getuige
Procuratie 7- 5-1688 10, no.148 getuige
Procuratie 14- 6-1688 10, no.151 comparant, mr. smid te Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Deventer, Arij Willemss
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
Procuratie 8-12-1692 11, no. 61 comparant, won. Berkel
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 voogd, won. Berkel; mr. scheepmaker
 
Dielof, Aeltien Cornelis
Testament 12- 7-1688 10, no.154 won. Leiden; moeder van: Cornelis van der Meer
 
Diest, Pieter Janss van der
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 getuige
 
Dirck Swaeger, Huijgh Corneliss
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107 comparant, won. Hoefweg in Bleiswijk
 
Doelman, Do. Cornelis
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a getuige
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23 getuige
Testament 28- 9-1686 10, no.117 getuige
 
Does, Trijntgen Ariens van der
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 comparante, won. Rokkeveen onder Zegwaart;
geh.m. Claes Leendertss de Groot
 
Donck, wede. v. Gerrit Pieterss van
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Doncker, Dirck
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40
 
Doncker, Willem Dirckss
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40

Doorn, Jan van
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 knecht van: Arij Corneliss van Noort
 
Dorp, dhr.
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 raadsheer van het Hof van Holland
 
Dorreman, Hendrick Willemss
Testament 10- 6-1698 11, no.104a comparant, mr. linnenwever;
won. Achterweg onder Hillegers­berg;
geh.m. Trijntge Cornelis Jonck
 
Dortwegh, Arij Corneliss
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 getuige
 
Doverschie
zie: Overschie, d'
 
Drooge, Aelbregt Janss
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69 comparant, won. Berkel
 
Dro(o)ge, Hendrick Janss
Testament 31- 3-1685 10, no.100 getuige
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69 comparant, won. Berkel
 
za. Drooge/Drooch, Jan Aelbreghts
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 geh.m. Aeghtien Hendricks Valckoogh
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 geh.m. Aechien Hendrix
 
Drooge, Claes Janss
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 z.v.: Aeghtien Hendricks Valck­oogh;
peetoom: Jacob Leendertss
 
Drooge, Claes Pouwelss
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98
 
Drooge, Pieter Aelbreghtss
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22 getuige
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 comparant, borg
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 comparant, voogd
 
Drost, Maerten Andriess
Procuratie 7-12-1692 11, no. 58 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Dul, Arij Cornelis
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 getuige
 
Dunevelt, Maria van
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 laatst wede. v. Jan van Alenburch
 
 
Dunevelt, Nicolaes van
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 won. Den Haag
 
Duijren, Adriaen van
Testament 7- 4-1693 11, no. 67 comparant, mr. bakker; won. Zevenhuizen;
geh.m. Sara Vermeij
 
Duren, Arij Pieterss van
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 comparant, voogd
 
Duren, Gerrit Pieterss van
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 comparant, voogd
 
za. Du(ij)ren, Pieter van
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 schout van Zevenhuizen;
geh.m. Jannettie Jans Vermeer
 
Durwen, Paulus
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31
 
Duijnevelt, Maria van
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69
 
Duijveland, Andries van
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Rotterdam
 
Duijvesteijn, Arent Janss
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 comparant, ambachtsbewaarder van B & R
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 won. Rodenrijs
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 comparant, won. Rodenrijs
 
za. Duijvesteijn, Arent Jansz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Bastiaentie Roelen
 
Duijvesteijn, Engeltie Leenderts
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Arij Pieterss Valck
 
za. Duijvesteijn, Vranck Arentss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Duijvesteijn, Gerrit Janss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 won. Maasland
 
Duijvesteijn, Heijndrick Leendertss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Duijvesteijn, Joost Leendertss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Duijvesteijn, Pieter Janss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 won. Naaldwijk
 
Dijck, Dirck Cornelisz van
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh. gew. m. Engeltie Jacobs Hoffsteede
 
za. Dijck, Joris Arienss van
Testament 31- 3-1685 10, no.100 geh.m. Maria Claes Boer;
vader van: Maria Joris van Dijck
 
Dijck, Leendert Corneliss van
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a comparant, won. Zuidzijde van Berkel;
broer van: Pieter en Michiel Corneliss­ van Dijck
 
Dijck, Maria Joris van
Testament 31- 3-1685 10, no.100 dr.v.: za. Joris Arienss van Dijck en Maria Claes Boer;
oom: Leendert Claess Boerman
 
 
Dijck, Michiel Corneliss van
Testament 2- 5-1688 10, no.147 getuige
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a comparant, won. Zuidzijde van Berkel;
broer van: Pieter en Leendert
Corneliss­ van Dijck
 
Dijck, Pieter Corneliss van
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a comparant, won. Zuidzijde van Berkel;
broer van: Leendert en Michiel Corneliss van Dijck

Elsenhoff, Evert/Everardt van
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2 procureur te Berkel; getuige
Testament 13- 7-1681 10, no. 4 procureur ten platte lande; getuige
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5 comparant, procureur te Berkel
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 comparant;
geh.m. Claesge Leenderts Vermeu­len
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 procureur te Berkel; getuige
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 comparant, procureur; won. Berkel
Procuratie 29-10-1681 10, no. 18 procureur ten platte lande
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27 procureur ten platte lande; won. Berkel
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 comparant, won. Berkel
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31 getuige
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40 procureur ten platte lande
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Procuratie 15-11-1682 10, no. 43 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 30- 1-1683 10, no. 46 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 7- 3-1683 10, no. 48 procureur ten platte lande; won. Berkel
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur
Testament 17- 7-1683 10, no. 57 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 60 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 61 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 64 procureur ten platte lande
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 1-10-1683 10, no. 68 procureur ten platte lande
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 secretaris van Schiebroek; getuige
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 2- 9-1684 10, no. 84 procureur ten platte lande
Procuratie 30- 9-1684 10, no. 87 procureur ten platte lande; won. Berkel
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 comparant, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Testament 17- 2-1685 10, no. 96
Verklaring 27-10-1685 10, no.108 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platte lande
Procuratie 30-10-1685 10, no.110 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 6- 1-1686 10, no.112 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platte lande
Procuratie 27-10-1686 10, no.118 won. Berkel, procureur ten platte land e
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120 won. Berkel, procureur ten platte lande
Procuratie 15- 3-1687 10, no.123 won. Berkel, procureur ten platte lande
Procuratie 4- 4-1687 10, no.126 won. Berkel, procureur ten platte lande
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 secretaris van Schiebroek, procureur ten platten lande
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129 secretaris van Schiebroek, procureur ten platten lande
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131 secretaris van Schiebroek, procureur ten platten lande
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 secretaris van Schiebroek, procureur ten platten lande
Procuratie 28- 9-1687 10, no.133 secretaris van Schiebroek, procureur ten platten lande
Compromis 9-12-1687 10, no.136 secretaris van Schiebroek
Uitspraak 15-12-1687 10, no.136 comparant, secretaris van Schiebroek
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 5- 2-1688 10, no.141 procureur ten platten lande
Procuratie 28- 2-1689 10, no.142 won. Berkel, procureur;secretaris van Schiebroek
Procuratie 4- 4-1688 10, no.144 won. Berkel, se­cr­e­ta­ris van Sc­hi­e­b­r­oek;
procureur ten platten lande
Procuratie 27- 5-1688 10, no.149 procureur, won. Berkel
Procuratie 29- 5-1688 10, no.150 won. Berkel, procureur ten plat­ten lande
Procuratie 14- 6-1688 10, no.151 won. Berkel, se­cr­e­ta­ris van Sc­hi­e­b­r­oek;
procureur ten platten lande
Testament 12- 7-1688 10, no.154 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 2- 8-1688 10, no.156 won. Berkel, se­cr­e­ta­ris van Sc­hi­e­b­r­oek;
procureur ten platten lande
Procuratie 14-11-1689 10, no.162 won. Berkel, procureur; secretaris van Schiebroek
Procuratie 22-11-1688 10, no.163 won. Berkel, procureur; secretaris van Schiebroek
Procuratie 27-11-1689 10, no.164 won. Berkel, procureur; secretaris van Schiebroek
Procuratie 19- 2-1690 11, no. 1 won. Berkel, procureur; secretaris van Schiebroek

Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 10 procureur ten platten lande; won. Berkel
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 11 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 secretaris van Schiebroek;
zwager van: Pieter Coornwinder
Procuratie 10- 9-1690 11, no. 13 secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 2- 5-1691 11, no. 23 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 secretaris van Schiebroek; getuige
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 getuige
Procuratie 21- 4-1692 11, no. 36 procureur ten platten lande; won. Berkel
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 secretaris van Schiebroek
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38 procureur, won. Berkel; secretaris van Schiebroek
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 15- 8-1692 11, no. 43 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 14- 9-1692 11, no. 49 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 7-12-1692 11, no. 58 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 8-12-1692 11, no. 61 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Testament 22-12-1692 11, no. 62 secretaris van Schiebroek; getuige
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 secretaris van Schiebroek
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 schepen van Schieland; getuige
Testament 7- 4-1693 11, no. 67 secretaris van Schiebroek; getuige
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 procureur ten platten lande; won. Berkel
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72 secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 4- 1-1694 11, no. 78 procureur te Berkel
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81 won. Berkel, secretaris van Schiebroek;
procureur ten platten lande
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84 procureur ten platten lande; won. Berkel
 
Ende, Dirck Corneliss van den
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22 won. Berkel
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 getuige
Procuratie 4- 4-1688 10, no.144 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 2- 8-1688 10, no.156 getuige
Procuratie 28-11-1695 11, no. 95 comparant
 
Ende, Gerrit Jansz van den
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 60 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 61 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Ende, Jan Janss van den
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
 
Ende, Jan Pieterss van den
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 getuige
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 getuige
 
za. Ende, Cornelis Hendrickss van den
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 kerkmeester

Ende, Cornelis Corneliss van den
Procuratie 1-10-1687 10, no.134 getuige
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Ende, Pieter Hendrickss van den
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 voogd;
zwager van: Ariaentie Maertens Berckel
 
Es, Johan van
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26
 
Esch, Nellittge Jacobs van
Testament 28- 9-1686 10, no.117 comparante, won. Kerkstraat van Berkel;
geh.m. Lucas Lambrechtss van Roij
 
Evenblij, Annittie Cornelis
Testament 30-12-1693 11, no. 77 zuster van: Cornelis Cornelisz Evenblij
 
Evenblij, Cornelis Corneliss
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107 won. Hoefweg in Bleiswijk
Testament 30-12-1693 11, no. 77 comparant, won. Westweg bij Berg­schenhoek;
broer van: Maertie en Annittie Cornelis Evenblij
 
Evenblij, Maertie Cornelis
Testament 30-12-1693 11, no. 77 zuster van: Cornelis Cornelisz Evenbij
 
Exelent, Vranck Reijerss
Testament 17- 7-1683 10, no. 57 comparant, bejaard jongeman;
won. Bergweg onder Hillegersberg;
neven: Gijsbreght en Reijer Ja­cobse Verheull
 
Eijck, Abram Pieterss van
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 getuige
 
Febeeck, Hendrick
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 getuige
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 getuige
 
Fenix, Andries Andriess
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 voogd, won. Rotterdam
 
Fenicxs, Dirck
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72 getuige
 
Phenix, Willem
Procuratie 15- 8-1692 11, no. 43 getuige
Procuratie 18- 8-1692 11, no. 45 getuige
 
Fiool/Fijool, mr. Jacob
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 getuige
Procuratie 29-10-1681 10, no. 18 getuige
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27 getuige
Procuratie 15-11-1682 10, no. 43 getuige
Testament 20- 8-1683 10, no. 58 getuige
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 60 getuige
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 61 getuige
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 64 getuige
Testament 19-12-1683 10, no. 70 getuige
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 getuige
Procuratie 2- 9-1684 10, no. 84 getuige
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 getuige
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 getuige
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107 getuige
Procuratie 27-10-1686 10, no.118 getuige
Testament 5- 1-1687 10, no.119 getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136 chirurgijn te Berkel
Uitspraak 15-12-1687 10, no­.­136 comparant, chirurgijn te Berkel
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.140 getuige
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146 getuige
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91 getuige
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 getuige
Testament 11- 4-1696 11, no. 99 getuige
 
Freron, Maritgen de
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 lakenkoopster te Delft
 
Geerloff, Arij Corneliss
Procuratie 15- 3-1687 10, no.123 comparant, won. Berkel in de Kerkstraat
 
Geneughelijcke, Annettie Cornelis
Testament 5-12-1688 10, no.165 comparante, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Jan Leenderss van der Wal
 
Geneughelijcke, Pieter Simonss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. scheepmaker te Hoogeveen bij de Olifant
 
Geneughelijcke, wede. v. Simon
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Geneughelijcke, Simon Corneliss
Testament 5-12-1688 10, no.165 voogd, won. Hillegersberg
 
Gesel, N. van
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur
 
Gesel, Govert van
Procuratie 30-10-1685 10, no.110 procureur voor het gerecht van Rotterdam
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 notaris te Rotterdam
 
Goekoop, Jan Claess
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Goetraet, Pieter Leendertss
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
 
Gouweleeuw, Cornelis Arienss
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 getuige
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. scheepmaker te Berkel
 
Graeff, Jan Vredrixe van der
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 comparant, voogd; won. Schiebroek
 
Groen, Cornelis Corneliss
Procuratie 31- 5-1690 11, no. 9 getuige
 
Groen, Leendert Dircxe
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 comparant, voogd
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 comparant, voogd; won. Schiebroek
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 voogd
 
Groen, Pieter Corneliss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. schoenmaker te Berg­schenhoek
 
Groenewegh, Dammis Arienss
Testament 5-12-1688 10, no.165 voogd, won. Hillegersberg
 
Groenewegh, Jan Corneliss
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 comparant, borg; won. Hillegersberg
 
Groenewegh, Thijs Dammiss
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 comparant, won. Oosteinde van Hillegersberg
bij Bergschen­hoek
 
Groenewegen, wede. v. secretaris
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 won. Delft
 
za. Groenewegen, mr. Simon van
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 geh.m. Margareta van Bleijswijck
 
Grooth, Hendrick de
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Groot, Hendrick Corneliss de
Testament 10-10-1684 10, no. 88 getuige
 
za. Groot, Jan Prss de
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 gew. heb. te Zevenhuizen;
geh.m. Sijtie Prss; z.v.: Trintie Janss Conijn
 
Groot, Claes Leendertss de
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 geh.m. Trijntgen Ariens van der Does
 
Groot(e), Kniertgen Feijssen de
Testament 17-12-1681 10, no. 21 comparante, won. aan de Rotte
onder Zevenhuizen;
geh.m. Leendert Arienss Noorthoeck;
zuster van: Cornelis Feijssen de Groot
 
Groot, Cornelis Feijssen de
Testament 17-12-1681 10, no. 21 voogd;
broer van: Kniertgie Feijssen de Groot(e)
 
Groot, Pleuntge Leenderts van der
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65 comparante, jongedochter;
won. Rokkeveen onder Zegwaart
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66 comparante, jongedochter;
won. Rokkeveen onder Zegwaart
 
Chijs, Joost Michielss van der
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 scheepstimmerman; geb. te Bergschenhoek;
won. Hoogeveen bij "Den Olij phant" t.h.v. een weduwe;
vader van een kind, geb. op 5 febr. 1691,
verwekt bij Pleuntge Hendricks Verburgh
 
Haen, Arijaentie Jans de
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84 comparante, bejaarde dochter;
won. Westweg in Hil­le­ge­rs­b­erg
Testament 11- 4-1696 11, no. 99 comparante, jongedochter;
won. Westweg in Hillegersberg
 
Haen, Bastiaen Gerritss den
Testament 7-11-1684 10, no. 90 voogd;
z.v.: Gerrit Arienss den Haan en Neeltie Bastiaens
 
Haen, Dirck Arienss den
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 comparant, won. Laag Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Ariaentie Leenderts van Oosten;
zwager van: Pieter Leendertss Conijn en
Arent Hendrickss Koijman
 
Haan, Gerrit Arienss den
Testament 7-11-1684 10, no. 90 comparant, won. Schiebroek;
geh.m. Neeltie Bastiaens;
vader van: Bastiaen Gerritss den Haen;
broer van: Jan Arienss den Haan
 
Haen/Haan, Jan Arienss den
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Pietertie Claesdr
Testament 7-11-1684 10, no. 90 voogd;
broer van: Gerrit Arienss den Haan
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 getuige
 
Haerlemmerhout, Jacob Pietersz
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35 getuige
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89 comparant, won. Berkel
 
Haes, wede. v. Melsart de
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 won. Rotterdam
 
Hart, Pieter
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 getuige
 
Hartoghsvelt, Maertie Jacobs
Procuratie 31- 5-1690 11, no. 9 comparante; wede. v. Claes Jacobss With
 
za. Hartogvelt, Maertje Jacobss
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 geh.m. za. Claes Jacobss With;
moeder van: Adriaen Leendertss Swemkoop
 
Helt, Arij Claess den
Procuratie 14- 6-1688 10, no.151 getuige
 
Heij, Pieter de
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. kleermaker te Bergschen­hoek
 
Heij, Pieter Abramss de
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 kleermaker te Bergschenhoek;
geh.m. Aeltie Jans Wtenbroeck
 
Heijdra, Aris Dircxe van
Testament 27-12-1689 10, no.166 voogd, won. Hazerswoude aan de Rijn;
broer van: Neeltie Dircks (van) Heijdra
 
Heijdra, Neeltie Dircks (van)
Testament 27-12-1689 10, no.166 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Jan Sijbrantss van der Marck;
zuster van: Aris Dircxe van Heijdra
 
Heijningen, Dirck van
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 knecht van Simon Jodocus Kruger; getuige
 
Heijnsius, Ds. Josias
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 getuige
 
za. Ho(o)denpijl(l), Pieter Wiggertss
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31
Procuratie 19-11-1687 10, no.135 geh.m. Lijsbeth Dircks Romeijn
 
Hooff, Aeltie Cornelis van der
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 comparante; wede. v. Floris Leendertss Versijden
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 comparante, won. Bergschenhoek;
laatst wede. v. Floris Leenderts Versijden
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 comparante; wede. v. Floris Leendertss Versijden
 
Thoen, Jan Gangertss
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 getuige
 
Houve, Aert Jacobss van der
Testament 3- 8-1698 11, no.106 getuige
 
Houve, Dirck Dirckss van der
Transportacte 23- 4-1690 11, no. 6 comparant, timmerman; won. Berkel
 
Hoeve, Dirck Leendertss van der
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86 comparant, watermolenaar
 
Hoeve, Jan van der
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 getuige
 
Houve, Maerten van der
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 lakenkoper te Rotterdam
 
Houve, de huisvrouw van Maerten van der
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Rotterdam
 
Hofflandt, Arij Cornelis
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 halfbroer van: Leendert Corneliss Hofflandt
Testament 28- 2-1688 10, no.143 getuige
 
Hofflandt, Ariaentie Cornelis
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 halfzuster van: Leendert Corne­liss Ho­f­fl­a­ndt
 
za. Hofflandt, Gerrit Janss
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 geh.m. Maertien Ariens
 
Hoffland, wede. v. Gerrit Janss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Hofflant, Chieltie Gerrits
Testament 6- 7-1681 10, no. 6 comparante, won. Bergschenhoek;
zuster van: Crijntie Gerrits Hofflant
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 won. Bergschenhoek; dr.v.: Maertien Ariens
 
Hofflandt, Jan Claess
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33 comparant, won. Blommersdijk bij Rotterdam
 
Hofflandt, Claes Cornelis
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 halfbroer van: Leendert Corneliss Hofflandt
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 comparant, won. Bergschenhoek
 
Hoffland(t), Cornelis Leendertss
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 vader van: Leendert Corneliss Hofflandt
Testament 10-10-1684 10, no. 88 comparant, won. Achterweg bij Bergschenhoek;
geh.m. Maertgen Ariens Broechuijsen;
zwager: Arijen Ockerss
 
Hofflant, Crijntie Gerrits
Testament 6- 7-1681 10, no. 6 comparante, won. Bergschenhoek;
zuster van: Chieltie Gerrits Hofflant
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 won. Bergschenhoek; dr.v.: Maertien Ariens
 
Hofflandt, Leendert Corneliss
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 comparant, jongeman;
won. Achterweg bij Bergschenhoek;
z.v.: Cornelis Leendertss Hoff landt;
halfbroer van: Claes, Willem,
Arij en Ariaentie Cornelis Hoff landt;
oom: Arien Ockerse
 
Hofflandt, Pieter Claess
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33 comparant, won. Blommersdijk bij Rotterdam
 
Hofflandt, Willem Cornelis
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 halfbroer van: Leendert Corneliss Hofflandt
 
Hoffman, Gerrit Janss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 winkelier te Rotterdam
 
Hoffsteede, Engeltie Jacobs
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh. gew. m. Dirck Cornelisz van Dijck
 
Hoffsteede, Nicolaes van
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant, schout van Waarder
 
Hoffsteede, Leendert Jacobsz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant, won. Monster
 
Hoffsteede, Trintie Jacobs
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparante, won. Monster;
wede. v. Gijs Claess van dr. Voort
 
za. Hoffwegen, Leendert Toniss van
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 geh.m. Maertje Cornelis
 
Hoogenbael, Willem Leendertss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 getuige
 
 
Hoogendorp, Cornelis
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73 getuige
Testament 2- 5-1688 10, no.147 comparant, mr. timmerman te Berkel;
geh.m. Anna Maria Wtdwaert;
zwager van Dirck Wtdwaert
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 getuige
 
Hoogenhoeck, mr. Abram
Procuratie 1-10-1683 10, no. 68 compa­­­rant, oud-brou­wer; won. Delft
 
Hoogeveen, Arijaentie Arijens
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparante
 
Hoogeveen, Leentie Arijens
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Hoogeveen, Neeltie Arijens
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Corn. Wijndert
 
Hoogeveen, Pieter Janss
Testament 10- 3-1687 10, no.122 voogd, won. Bleiswijk
 
za. Hoogeveen, Simon Arienss
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 voogd
 
Hoogeveen, Teunis Arijenss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
za. Holl, Jan Toniss
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 won. Tappersheul buiten Oudewater
 
Holl, Marightie Jans
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 comparante, won. Tappersheul buiten Oudewater
 
Hollaert, Pieter
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 chirurgijn te Pijnacker
 
Hoogh, Arij Jacobss de
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 comparant, won. Pijnacker;
geh.m. Annettie Pieters Neus
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 won. Pijnacker; schoonzoon van: Jngettie Pieters
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 voogd, won. Pijnacker;
schoonzoon van: Jngetie Pieters Tas
 
Hoogh, Arij Willemsz de
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59
 
Hoogh, Jan Huijbreghtss de
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 comparant, voogd; mr. wielmaker te Delft
 
Hoogh, Hannis Corneliss de
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 voogd, won. Delft; mr. timmerman
 
Ho(o)rewegh, Arij Chielen
Testament 10-10-1684 10, no. 88 getuige
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 


Hos, Aeltge Jacobs
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 comparante;
geh.m. Maerten Willemss van der Willigh
 
Hout, Dirck Pieterss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 voogd; won. Zevenhuizen
 
Hout, Frans Louwen int
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50 comparant, borg;
won. Laag-Rotte onder Hille­gers­berg;
vader van: Pieter Franss int Hout
Testament 7-11-1684 10, no. 90 getuige
 
Hout, Pieter Franss int
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50 comparant; z.v.: Frans Louwen int Hout
 
Houtten, Leendert Jansen van
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107 getuige
Codicil 21-10-1703 11, no.109 getuige
 
Houttuijn, Job/Hiob
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 procureur voor de Hoven van Justitie
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 procureur
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Hulst, Gillis Janss van
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146 comparant, mr. linnenwever; won. Bergschenhoek
Huijsman, Arij Dircxe
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 comparant, won. Berkel;
z.v.: Geertie Maertens Cocq
 
Huijsman, Arent Dircxe
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45 comparant, tegenw. won. Hille­gersberg
 
Huijsman, Arij Corneliss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 geh.m. Grietie Jans Conijn
 
Huijsman, Bonifaes Pieterss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Huijsman, Davit Rochussoon
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102 won. Bleiswijk, procureur ten platten lande
 
za. Huijsman, Dirck Corn.
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 geh.m. Geertie Maertens Cocq
 
Huijsman, Jacob Dircxe
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 comparant, won. Berkel;
z.v.: Geertie Maertens Cocq
 
Huijsman, Jacob Pieterss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Huijsman, Cornelia Cornelis
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 comparante, bejaarde dochter; won. Hillegersberg;
zuster van: za. Jan Joosten den Ouden
Procuratie 15- 1-1696 11, no. 96 comparante, bejaarde dochter; won. Hillegersberg
 
Huijsman, Cornelis Arijenss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 voogd; won. Nootdorp
 


Huijsman, Neeltie Claes
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40 comparante; moeder van Trijntie Dircks Scheer
 
Huijsman, Pieter Crijnen
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54 won. Oosteinde van Bergschenhoek
 
Huijsman, Rochus
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5 notaris te Bleiswijk
 
Huijsman, IJsbrant
Procuratie 27-11-1689 10, no.164 comparant, won. Nootdorp
 
Jongh, Arij de
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49
 
Jongh, Arij Arienss de
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 comparant;
geh.m. Griettgen Huijgen van der Scheer
Testament 8- 6-1686 10, no.115 getuige
 
za. Jongh, Arij Arienss de
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31 geh.m. za. Grietge Huijge van der Meer
 
za. Jongh, Arij Janse de
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12
 
Jongh, Jan Adriaenss/Arienss de
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 voogd, won. Berkel
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31 comparant, voogd
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 voogd
 
Jongh, Claes Joppen de
Codicil 21-10-1703 11, no.109 voogd, won. Schiedam
 
Jongh, Claes Corneliss
Testament 30- 7-1693 11, no. 73 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Lijsbeth Jans den Ouden
 
Jongh, Pieter Janss de
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120 won. Rotterdam; getuige
 
Jongh, Antonij de
Procuratie 6- 5-1697 11, no.101 getuige
 
Jongh, Teunis Ariens de
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 getuige
 
Jongebreur, Arij Leendertss
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 comparant, jongeman;
voogd, won. aan de Rotte onder Hillegersberg
 
Jongebreur, Huijgh Arienss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 schepen van Schieland; getuige
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 comparant, voogd;  won. Moordrecht
 
Jongebreur, Cornelis Pieterss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 comparant, won. Nieuwerkerk a/d IJssel;
z.v.: za. Pieter Adriaenss Jongebruer en
za. Stijntge Willems
 
Jongebreur, Leendert Arienss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 getuige
 
Jongebreur, Liedewij Pieters
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 geh.m. Pieter Pieterss Coninck;
eerder wede. v. Cent Hendrickss Steenbacker;
dr.v.: za. Pieter Adriaenss Jongebreur en
za. Stijntge Willems
 
za. Jongebreur, Pieter Adriaenss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 gew. heb. Capelle a/d IJssel aan
de 's-Gravenweg;
geh.m. za. Stijntge Willems;
vader van: Cornelis en Liedewij
Pieters Jongebreur
 
za. Jongeneel, Arij Prs.
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 geh.m. Marijtje Gerrits. Stolck
 
Jongeneel/-ne(e)len, Johannes/Johannis
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32 getuige
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 getuige
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40 getuige
Procuratie 15- 8-1692 11, no. 43 getuige
Procuratie 18- 8-1692 11, no. 45 getuige
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 getuige
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47 getuige
Procuratie 14- 9-1692 11, no. 49 getuige
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 getuige
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56 getuige
Procuratie 7-12-1692 11, no. 58 getuige
Procuratie 8-12-1692 11, no. 61 getuige
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 getuige
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 getuige
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72 getuige
Procuratie 4- 1-1694 11, no. 78 getuige
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81 getuige
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84 getuige
Accoord 23- 5-1694 11, no. 86 getuige
Procuratie 14- 6-1694 11, no. 88 getuige
 
Jonghsten, Arij (de Jonge)
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45 won. aan de Oudedijk onder Kethel
 
Jonghste, Jan Louriss
Testament 13- 7-1681 10, no. 4 getuige
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30 getuige
 
Jonck, Cornelis Huijbreghtss
Testament 10- 6-1698 11, no.104a voogd;
vader van: Trijntge Cornelis Jonck
 
Jonck, Trijntge Cornelis
Testament 10- 6-1698 11, no.104a comparante, won. Achterweg onder Hillegersberg;
geh.m. Hendrick Willemss Dorre­man;
dr.v.: Cornelis Huijbreghtss Jonck
 
Joncker, Leentie Reijmen
Testament 3-10-1693 11, no. 76 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Heijndrick Barentsz Westerwout;
zuster van: Pr. Reijmenss Joncker
Joncker, Pr. Reijmenss
Testament 3-10-1693 11, no. 76 voogd;
broer van: Leentie Reijmen Jonc­ker
 
Juijst, Claes Arienss van der
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 getuige
 
za. Ca(p)pelle, Aeltie Cornelis van
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 geh.m. Engel Corneliss van der Leeuw
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 geh.m. Engel van der Leeuw
 
Cappelle, Annitie Jans van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
 
Capelle, Annettie Cornelis van
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Jeroenss van der Zijde;
zuster van: Jan Corneliss van Capelle
 
Ca(p)pelle, Jan Corneliss van
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36 getuige
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 voogd;
broer van: Annettie Cornelis van Capelle
 
za. Ca(p)pelle, Cornelis Janss van
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 voogd
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56 geh.m. Jannettie Gerrits
 
Cappelle, Leendert Janse van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
 
Capelle, Maerten Janss van
Testament 6- 7-1681 10, no. 6 getuige
 
Capelle, Maghteltie Cornelis van
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
nichten: Maria, Crijntie en Cor­ne­lia Jans Backer;
neef: Arij Janss Backer
 
Cappelle, Maritie Corns van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Adriaen Heindricx Brouckhooven
 
Capelle, Pieter Janss van
Testament 26-10-1681 10, no. 17 getuige
 
Cappellenaer, Jan Arijense
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 comparant, voogd
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Kater, Jan Pieterss
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28
 
za. Caeter, Leendert Corneliss
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 voogd
 
Catwijck, Cornelis van
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 getuige
 
Keet, Dirck Arienss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
za. Keet, Jan Arienss
Testament 3-10-1683 10, no. 69 geh.m. Aeftie Jans Konijn
 
Keet, Jan Arienss
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127
 
Keetten, Jannettie Jans
Testament 3-10-1683 10, no. 69 comparante, jongedochter;
won. Westweg in Bergschen­hoek;
dr.v.: Aeftie Jans Konijn; halfzuster van: Maria,
Kornelia, Jan, Cornelis, Nicolaes en
Pleuntge Jeroenen Versijden; oom: Jan Janss Knijn
 
Keet, Cornelis
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Keet, Maerten Pieterss
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
z.v.: Pieter Corneliss Keet
 
Keet, Pieter Corneliss
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 comparant, borg;
won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
vader van: Maerten Pieterss Keet
 
Kerckenringh, Johannis
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69
 
Kerckhoff, Arij Chielen
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Kerckhoff, Dirck Willemss
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 voogd; broer van: Lena Willems Kerckhoff
 
Kerckhoff, Jan Corneliss
Procuratie 30-10-1685 10, no.110 comparant, won. Hillegersberg
 
Kerc(k)hoff, Cornelis Arienss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Betgen Cornelis Buijtewegh
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 getuige
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 getuige
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 getuige
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Berkel
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
 
Kerckhoff, Cornelis Chielen
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 geh.m. Aeltie Jans
 
Kerckhoff, Cornelis Willemss
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 voogd; broer van: Lena Willems Kerckhoff
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Kerckhoff, Lena Willems
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 comparante, won. Bergweg onder Hillegersberg;
geh.m. Cornelis Vrancken Cos;
zuster van: Dirck en Cornelis Willemss Kerckhoff
 
Keulen, Arij Pieterss van
Testament 15- 4-1686 10, no.116 getuige
 
Keijser, Dirck Leendertss
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 comparant, mr. schoenmaker; won. Hillegersberg;
geh.m. Jannettie Geerlof(f)s;
vader van: Lena Dircx Keijser
 
Keijser, Lena Dircx
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 dr.v.: Dirck Leendertss Keijser en Jannettie Geerlof(f)s
 
Clapw., Willem Leendertss
Testament 30- 3-1687 10, no.125 comparant, won. noordzijde van het dorp Berkel;
geh.m. Maritge Leenderts Vermeulen
 
Cleeff, . . . . van
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 notaris
 
za. Kleijn, Arien Arienss
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 geh.m. Pietertie Jacobs
 
Kloe-/Cloetingen, Jan Jacobss van
Testament 13- 7-1681 10, no. 4 vader van: Pleuntge Jans van Cloetingen
Codicil 27- 7-1681 10, no. 8 vader van: Pleuntie Jans van Cloetingen
 
Cloetingen, Pleuntge Jans van
Testament 13- 7-1681 10, no. 4 comparante, oud ca. 13 jr.;
jongedochter, won. Zevenhuizen;
dr.v.: Jan Jacobss van Kloetin­gen;
stiefdochter van: Catharina van Leeuwen
Codicil 27- 7-1681 10, no. 8 comparante, oud ca. 13 jr.;
dr.v.: Jan Jacobss van Cloetingen;
stiefdochter van: Catharina van Leeuwen
 
Knecht, Jan Louwers de
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 getuige
 
Knoop, Jan
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94 getuige
 
Koets, Hendrick Pieterss van der
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54 comparant, won. Oosteinde van Bergschenhoek;
z.v.: Pieter Arienss van der Koets
 
Koets, Pieter Arienss/Arentss van der
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54 comparant, borg;
vader van: Hendrick Pieterss van der Koets
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Kocq, Dirck Janss
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31
 
Cocq, Geertie Maertens
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 comparante, won. Berkel;
wede. v. Dirck Corn. Huijsman;
moeder van: Arij en Jacob Dircxe Huijsman
 
za. Cock, Cornelis Dirckss
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Coninck, Pieter de
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49
 
Koningh/-ninck, Pieter Hillebrantss (de)
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 64
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83 getuige
 


Coninck, Pieter Pieterss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 comparant, won. Ouderkerk a/d IJssel;
geh.m. Liedewij Pieters Jongebreur
 
Konijn, Aeftie Jans
Testament 3-10-1683 10, no. 69 won. Bergschenhoek;
geh.m. Jeroen Corneliss Versij­den;
eerder wede. v. Jan Arienss Keet;
moeder van: Jannettie Jans Keet­ten
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 won. Hillegersberg;
geh.m. Jeroen Corneliss Versijde
 
Conijn, Grietie Janss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 geh.m. Arij Corneliss Huijsman
 
K(o)nijn/Conijn, Jan Janss
Testament 3-10-1683 10, no. 69 voogd, won. Schiebroek;
oom van: Jannettie Jans Keetten
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 voogd, won. Schiebroek
Testament 2-11-1691 11, no. 27 comparant;
geh.m. Maertie Cornelis van der Zijden;
vader van: Jan Janse Konijn de Jonge
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 won. Schiebroek; broer van: Cornelis Janss Conijn
 
Konijn, Jan Janse (de Jonge)
Testament 2-11-1691 11, no. 27 comparant, jongeman; won. Schiebroek;
bruidegom van: Trijntie Jans de Bruijn;
z.v.: Jan Janss Conijn den ouden
en Maertie Cornelis van der Zij­den
 
Konijn, Cornelis Janss
Testament 5-12-1688 10, no.165 getuige
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 comparant, won. aan de Rotte on­der Hille­gersberg;
broer van: Jan Janss Conijn;
neef: Cornelis Claess van Alphen;
dienstmaagd: Trijntie Vrancken Vermeer
 
Conijn, Pieter Leendertss
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 voogd, won. aan de Zijde onder Hillegersberg;
zwager van: Dirck Arienss den
Haen en Ariaentie Leenderts van Oosten
 
Conijn, Trintie Janss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 mo­e­der van: za. Jan Prss de Groot
 
Conijnenburgh, Dirck Pieterss
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138 comparant, won. Benthuizen
 
Conijnenb., Dominicus van
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Nootdorp;
oud-collecteur van het zout-, zeep-, heer-
en redemptiegeld over Nootdorp
 
Conijnenburgh, Jan van
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75 getuige
 
Conijnenb., Jan Arentss
Testament 28- 9-1686 10, no.117 getuige
 
Conijnenburgh, Jan Leendertss van
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138 getuige
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Berkel
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 voogd; zwager van: Arij Leendertss Swemkoop
 
Conijnenburgh, Maghteltie Leenderts van
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 voogdes; geh.m. Arij Leendertss Swemkoop
 


Conijnenburgh, Simon Leendertss (van)
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 comparant
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20
 
Coornwinder, Adriaen
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 comparant
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 notaris te Berkel
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 notaris
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.140 secretaris
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 notaris te Berkel
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 notaris te Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant, secretaris van Berkel
 
Coorn-/Koornwinder, David
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 secretaris te Berkel; getuige
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 secretaris te Berkel; wednr. v. Annettie Jacobs Boer
Testament 17-12-1681 10, no. 21 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 1-11-1682 10, no. 41 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 30- 1-1683 10, no. 46 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 getuige
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 secretaris; getuige
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52 secretaris van Berkel & Roden­rijs; getuige
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 53 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 secretaris van Berkel; getuige
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 secretaris; getuige
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59 getuige
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 secretaris; getuige
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 secretaris van Berkel getuige
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 secretaris van Berkel; getuige
Testament 19-12-1683 10, no. 70 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 24- 4-1684 10, no. 79 secretaris van Berkel; getuige
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82 secretaris; getuige
Procuratie 2- 9-1684 10, no. 84 secretaris van Berkel; getuige
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 secretaris van Berkel; getuige
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 30- 9-1684 10, no. 87 getuige
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89 getuige
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93 getuige
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102 getuige
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 getuige
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 6- 1-1686 10, no.112 getuige
Testament 5- 1-1687 10, no.119 getuige
Obligatie 24- 2-1687 10, no.121 secretaris van Berkel; getuige
Testament 10- 3-1687 10, no.122 getuige
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 getuige
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138 secretaris van Berkel; getuige
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.140 getuige
Procuratie 28- 2-1689 10, no.142 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 24- 4-1689 10, no.145 secretaris; getuige
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 2-10-1688 10, no.158 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 14-11-1689 10, no.162 getuige
Procuratie 27-11-1689 10, no.164 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 19- 2-1690 11, no. 1 getuige
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 secretaris; getuige
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 getuige
Transportacte 23- 4-1690 11, no. 6 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 11 secretaris; getuige
Procuratie 10- 9-1690 11, no. 13 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14 secretaris van Berkel; getuige
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15 secretaris van Berkel; getuige
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 getuige
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 getuige
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40 getuige
 
Coorn-/Koornwinder, Nicolaes
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 getuige
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 getuige
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86 getuige
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 getuige
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 getuige
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129 getuige
Procuratie 4- 8-1687 10, no.130 getuige
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 getuige
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 luitenant ter zee; getuige
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 getuige
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34 getuige
Procuratie 21- 4-1692 11, no. 36 getuige
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 luitenant; getuige
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38 getuige
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 getuige
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 luitenant ter zee; getuige
Procuratie 19- 1-1693 11, no. 64 luitenant ter zee; getuige
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 luitenant ter zee; getuige
Attestatie 1- 2-1698 11, no.103 getuige
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104 getuige
Procuratie 23- 6-1698 11, no.104b kapitein ter zee; getuige
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 kapitein ter zee; getuige
Testament 3- 8-1698 11, no.106 kapitein ter zee; getuige
 
Coornwinder, Cornelis
Procuratie 30- 9-1684 10, no. 87 getuige
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89 getuige
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93 getuige
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102 getuige
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 getuige
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 getuige
Testament 30-11-1685 10, no.111 getuige
Procuratie 6- 1-1686 10, no.112 getuige
Procuratie 19-11-1687 10, no.135 getuige
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34 getuige
Testament 30- 7-1693 11, no. 73 getuige
Procuratie 4- 1-1694 11, no. 78 getuige
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a getuige
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 getuige
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 getuige
 
Coornwinder, Pieter
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 comparant, won. Hazerswoude;
geh.m. Barbera Hendricx Veenber­gen;
zwager: Everard van Elsenhoff
 
Koot(h), Arij Leendertss
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 comparant, voogd
 
Koot, wede. v. Claas Leendertss
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Koot, Leendert Arienss
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 won. Schiebroek
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 won. Schiebroek
 
Kooijman, Arent Hendrickss
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 voogd, won. Pijnacker;
zwager van: Dirck Arienss den
Haen en Ariaentie Leenderts van Oosten
 
Coppellenaer
zie: Capellenaer
 
 
Cortehoeff, Claes Heijndrickss
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1 mr. scheepmaker, won. Bergschen­hoek
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 mr. scheepmaker, won. Bergschen­hoek
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102 getuige
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 comparant, voogd;
geh.m. Maertie Maertens Wten­broeck
 
Cos, Jan Vrancken
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 voogd; broer van: Cornelis Vrancken Cos
 
Cos, Cornelis Vrancken
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 comparant, won. Bergweg onder Hillegersberg;
geh.m. Lena Willems Kerckhoff;
broer van: Jan Vrancken Cos; oom: Jan Teuniss Tas
 
Cos, Cornelis Phillipss
Codicil 27- 7-1681 10, no. 8 getuige
Procuratie 4- 4-1687 10, no.126 getuige
Transportacte 23- 4-1690 11, no. 6 comparant
Insinuatie 9-12-1691 11, no. 30 getuige
 
Kost, mr. Wijbrand van der
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75 procureur
 
Coulon/Koulon, Jacob Antoniss
Testament 30- 3-1687 10, no.125 getuige
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 getuige
 
Couwenhoven, Matthijs
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 curator
 
Kraen, Leendert Corneliss van der
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
 
Cralingen, Pr. Bouwenss van
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 getuige
 
Cranenburgh, Jan Floriss
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 getuige
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 getuige
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 comparant
 
Crimpen, Willem Huijgen van
Procuratie 29- 5-1688 10, no.150 comparant, won. Krimpen
 
Kroeser, Jan Jacobss
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 comparant, won. Berkel
 
Croneveen, Cornelia
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Crooneveen, Cornelis Arienss
Procuratie 30- 9-1684 10, no. 87 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129 zwager van: Cornelis Dircxe St­olck
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 bakker, won. Noordeinde van Ber­kel;
knecht: Pouwels Engelss
 
Croneveen, Margareta
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Croneveen, Maria
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Kruger, Simon Hendrick
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 oudste z.v.: Simon Jodocus Kruger en Anna de Necker
 


Kru(ij)ger/Crugerus, Simon Jodocus
Verklaring 27-10-1685 10, no.108 predikant te Berkel
Procuratie 1-10-1687 10, no.134 comparant, ambachtsheer van Berkel & Rodenrijs
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.139
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 10 comparant, ambachtsheer van Berkel & Rodenrijs
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 comparant, ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs;
predikant van Berkel; geh.m. Anna de Necker;
vader van: Simon Hendrick Kruger;
knecht: Dirck van Heijningen
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 ambachtsheer van Berkel & Roden­rijs
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 ambachtsheer van Berkel & Roden­rijs
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102 comparant, ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs;
predikant van Berkel
 
Kruijsweght, Jan Corneliss van de
Testament 10- 3-1687 10, no.122 broer van: Maritgen Cornelis van de Kruijswegh
 
Kruijswegh, Maritgen Cornelis van de
Testament 10- 3-1687 10, no.122 comparant, jongedochter;
won. Noordeinde van Berkel;
zuster van: Jan Corneliss van de Kruijsweght
 
Laan, Gerard van der
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 comparant, chirurgijn; won. Pijnacker
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. chirurgijn te Pijnacker
 
Laen, Jacobus Bruijnen van dr.
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 voogd
 
Langelaen, Maertie Ariens
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 comparante, won. Westweg bij Berg­sc­he­n­h­o­ek;
zuster van: Simon Ariens Langelaen;
ooms: Wouter en Hillebrant Corne­lis Pontanus;
tante: Jannettie Cornelis Ponta­nus
 
Langelaen, Sijmon Arienss/Arentss
Testament 26-10-1681 10, no. 17 getuige
Testament 3-10-1683 10, no. 69 getuige
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 comparant, won. Westweg bij Berg­schenhoek;
broer van: Maertie Ariens Langelaen;
ooms: Wouter en Hillebrant Corne­lis Pontanus;
tante: Jannettie Cornelis Ponta­nus
 
Langeracq, Aert Bastiaenss
Procuratie 10- 9-1690 11, no. 13 comparant, won. Schiebroek
 
Lange(r)velt, Hendrick Janss
Testament 14- 9-1682 10, no. 38 voogd;
zwager van: Jacob Arienss Bovewa­ter
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 won. Nootdorp;
wednr. v. Aeltie Ariens (Bovewaeter);
vader van: Pieter Hendrickss Langevelt
 


Langevelt, Pieter Hendrickss
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 z.v.: Hendrick Janss Langevelt en
za. Aeltie Ariens (Bovewaeter)
 
Lapper, Cornelis Teunisse
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 getuige
 
Laurentius, Wijbrand
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 getuige
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 getuige
Procuratie 7-12-1692 11, no. 58 getuige
Procuratie 8-12-1692 11, no. 61 getuige
Testament 22-12-1692 11, no. 62 getuige
Procuratie 19- 1-1693 11, no. 64 getuige
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 getuige
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69 getuige
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 getuige
Testament 3-10-1693 11, no. 76 getuige
 
Lede, Huijbert Arienss
Transportacte 23- 4-1690 11, no. 6
 
Leede, Cornelis Crijnen de
Accoord 23- 5-1694 11, no. 87 comparant, jongeman; won. Ackersdijk;
z.v.: Crijn Janss de Leede
 
Leede, Crijn Janss de
Accoord 23- 5-1694 11, no. 87 comparant;
vader van: Cornelis Crijnen de Leede
 
Lee, Abram Leendertss van der
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 getuige
 
Leef(f)langh, Arij Maertenss
Procuratie 7- 3-1683 10, no. 48 getuige
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 getuige
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 getuige
Testament 5- 5-1683 10, no. 51 getuige
Testament 20- 8-1683 10, no. 58 getuige
Testament 24-12-1690 11, no. 18 mr. biersteker te Bergschen­hoek; getuige
 
Leefflang, Joachim Chielen
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, borg; won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Leefflangh, Maerten
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Leeflangh, Michiel Gerritss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Leefflangh/Levelangh, Willem
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30 getuige
 
Leen(t)en/Leende, Gerrit Hendrickss van
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 voogd, won. Bergschenhoek
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 getuige
Testament 30-11-1685 10, no.111 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Crijntge Jans Backer
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 comparant, voogd; geh.m. Cryntie Jans Backer
 
Tleeuw, Mees Hendrickss
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
 
Leeuw, Arien Janss van der
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36 voogd, won. Bergschenhoek;
zwager van: Hendrick Janss Bro­eckhoven
 
za. Leeuw, Arij Janse van der
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 vader van: Leendert Aryenss van der Leeuw
 
Leeuw, Engel van der
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 comparant, op de Rotte in de
Voorstad buiten Rotterdam;
wednr. v. Aeltie Cornelis van Capelle;
bruidegom van: Maritge Simons Bijeman
 
Leeuw, Engel Cornse van der
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 comparant;
wednr. v. Aeltie Corneliss van Cappelle;
bruidegom van: Maritje Sijmons Bijman
 
Leeuw, Leendert Aryenss van der
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 z.v.: za. Arij Janse van der Leeuw
 
Leeuwen, Jacob van
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Leeuwen, Jacob Cornelisz van
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 getuige
 
Leeuwen, Jan van
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Leeuwen, Cornelis van
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Leeuwen, Cornelis Corneliss van
Specificatie 18- 1-1682 10, no. 25 comparant
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Leeuwen, Cornelis Pieterss van
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 getuige
 
Leeuwen, Lijsbeth Dirckxs van
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Leeuwen, Pieter Janse van
Testament 23-10-1688 10, no.161 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Leeuwen, Pieter Pleunen van
Procuratie 14-11-1689 10, no.162 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75 getuige
 
Leeuwen, Thomas van
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 secretaris te Voorburg
 
Leeuwen, Catharina van
Testament 13- 7-1681 10, no. 4 stiefmoeder van: Pleuntge Jans van Cloetingen
Codicil 27- 7-1681 10, no. 8 stiefmoeder van: Pleuntie Jans van Cloetingen
 
Leeuwen, Willem Arienss van
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 comparant, voogd
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 voogd
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 comparant, won. Bergschenhoek
Testament 19-12-1683 10, no. 70 comparant, won. Westweg bij Bergschenhoek;
geh.m. Maertie Leenderts Versij­den
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 voogd
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 geh.m. Maertie Leenderts
 
Lelij, Pieter van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
Leenen, Gerrit Hendrickss van
zie: Leenten, Gerrit Hendrickss van
 
Lind, Jacob Pieterss van der
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146 mr. linnenwever, won. aan de Rot­te
onder Hillegers­berg
 
Lindt, Johan van
Insinuatie 7-12-1691 11, no. 29 comparant
 
Loenen, Eldert Claess van
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 voogd
 
Loo, Nicolaes Guilliame van
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107 vleeshouwer te Gent
 
Loon, mr. Anthonij van
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81 comparant;
brouwer in "De Verkeerde Werelt" te Delft
 
Luijck, Maertien Cornelis van
Testament 8- 6-1686 10, no.115 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Pieter Franss Romeijn
 
Maris, Govert Janss
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 comparant, voogd; geh.m. Pleuntie Pieters van Toll
 
Marck, Jan Ghijse van der
Testament 27-12-1689 10, no.166 voogd; oom van: Jan Sijbrantss van der Marck
 
Marck, Jan Sijbrantss van der
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 tegenw. won. Berkel
Testament 27-12-1689 10, no.166 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Neeltie Dircks (van) Heijdra;
oom: Jan Ghijse van der Marck
 
Matse, Leendert Corneliss
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 getuige
 
Meer, Alfertien Jans van der
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Pieter Adriaense van den Bergh
 
Meer, Dirck Simonss van der
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
za. Meer, Vranck Arijenss van der
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 overl. te Bleiswijk; geh.m. za. Leentie Arijens
 
Meer, Grietge Huijge van der
zie ook: Scheer, Griettgen Huijgen van der
 
za. Meer, Grietge Huijge van der
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31 geh.m. za. Arij Arienss de Jongh
 
Meer, krn. v. Herman van der
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Meer, Huijbert van der
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Meer, Cornelis van der
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33 getuige
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 getuige
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40 getuige
Testament 17- 7-1683 10, no. 57 getuige
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 notaris
Testament 12- 7-1688 10, no.154 comparant, substituut-secretaris van Zevenhuizen
 
Meer, Maria van der
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Meerman, wede. v. N.
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 won. Leiden
 
 
Meulen, van der
zie: Vermeulen
 
Meijde, Arent Leendertss van der
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 getuige
 
Mierboom, Jacob
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 procureur voor de Hoven van Jus­titie
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 procureur voor de Hoven van Jus­titie
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 procureur
 
Molenaer, Claes Joriss
Testament 15- 4-1686 10, no.116 voogd, won. Berkel;
broer van: Arij Joriss Berckel
 
Molenaer, Wouter Janss
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 comparant, borg; won. Berkel
 
Molineus, Johannis
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 predikant; geh.m. Agatha Paets
 
Munnick, Johannis Arienss
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35 comparant, won. Berkel
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 getuige
 
Munter, dhr.
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 raadsheer van het Hof van Holland
 
za. Naeltwijck, Anna Maria van
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 vrouwe van Berkel
 
Necker, Anna de
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 comparante;
geh.m. Simon Jodocus Kruger;
moeder van: Simon Hendrick Kruger
 
Necker, Johan de
Procuratie 28- 2-1689 10, no.142 comparant
Procuratie 19- 1-1693 11, no. 64 comparant, won. Berkel
 
Neus, Annettie Pieters
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 comparante, won. Pijnacker;
geh.m. Arij Jacobss de Hoogh;
zuster van: Arij Pieterss Neus
 
Neus, Arij Pieterss
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 voogd; broer van: Annettie Pieters Neus
 
za. Neus, Pieter Arienss
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 geh.m. Jngettie Pieters
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 geh.m. Jngetie Pieters Tas
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 geh.m. Jngettie Pieters
 
Nierop, Jacob van
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 getuige
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73 getuige
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 getuige
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 getuige
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 getuige
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 getuige
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136
Procuratie 5- 2-1688 10, no.141 getuige
Procuratie 4- 4-1688 10, no.144 getuige
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19 getuige
 
Nierop, Jacob Jacobse van
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 getuige
 


Nierop, Jacob Joosten van
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 getuige
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65 getuige
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66 getuige
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 getuige
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82 comparant
 
Nierop, Philip(p)us/Philps van
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 getuige
Insinuatie ..- 1-1685 10, no. 92 getuige
Verklaring 27-10-1685 10, no.108 getuige
Procuratie 27-10-1686 10, no.118 getuige
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120 getuige
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 getuige
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129 getuige
Procuratie 4- 8-1687 10, no.130 getuige
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131 getuige
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 getuige
Procuratie 28- 9-1687 10, no.133 getuige
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 getuige
Procuratie 5- 2-1688 10, no.141 getuige
Procuratie 28- 2-1689 10, no.142 getuige
Procuratie 4- 4-1688 10, no.144 getuige
Procuratie 7- 5-1688 10, no.148 getuige
Procuratie 27- 5-1688 10, no.149 getuige
Procuratie 29- 5-1688 10, no.150 getuige
Procuratie 14- 6-1688 10, no.151 getuige
Testament 12- 7-1688 10, no.154 getuige
Procuratie 2- 8-1688 10, no.156 getuige
Procuratie 14-11-1689 10, no.162 getuige
Procuratie 22-11-1688 10, no.163 getuige
Procuratie 27-11-1689 10, no.164 getuige
Procuratie 19- 2-1690 11, no. 1 getuige
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 getuige
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 10 getuige
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 11 getuige
Procuratie 10- 9-1690 11, no. 13 getuige
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14 getuige
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15 getuige
Testament 24-12-1690 11, no. 18 getuige
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19 getuige
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 getuige
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21 getuige
Procuratie 2- 5-1691 11, no. 23 getuige
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 getuige
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 getuige
Testament 2-11-1691 11, no. 27 getuige
Procuratie 21- 4-1692 11, no. 36 getuige
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38 getuige
Procuratie 18- 8-1692 11, no. 45 procureur
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56 getuige
Testament 22-12-1692 11, no. 62 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Aeltje Claes van der Willigh
Procuratie 28-11-1695 11, no. 95 getuige
 
Nierop, Philps Jacobse van
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 getuige
 
Nieuwerkerck, Arij Dirckss van
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Nieuweveen, Claes Simonss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49
 
Noorden, Cornelis Janss van
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Noordermeer, Ariaentie Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 dr.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noordermeer, Bastiaen Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 voogd;
z.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noordermeer, Jacob Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 z.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noordermeer, Jan Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 minderjarig; z.v.: Cornelis Jacobss Noorder­meer
 
Noordermeer, Cornelis Jacobss
Testament 1-10-1689 10, no.157 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
wednr.; vader van: Jan, Leentie, Jacob,
Le­en­de­rt, Ba­s­ti­a­en, Corne­lis, Neeltie en
Ari­aentie Cor­nelis Noorder­meer
 
Noordermeer, Cornelis Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 z.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noordermeer, Leendert Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 voogd;
z.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noordermeer, Leentie Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 minderjarig; dr.v.: Cornelis Jacobss Noorder­meer
 
Noordermeer, Neeltie Corneliss
Testament 1-10-1689 10, no.157 dr.v.: Co­r­ne­lis Ja­co­bss No­or­der­m­eer
 
Noort, Arij Corneliss van
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 herbergier; knecht: Jan van Doorn
 
Noorthoeck, Arij Leendertss
Testament 5- 1-1687 10, no.119 voogd, won. Zevenhuizen;
broer van: Jannettie Leenderts Noorthoeck
 
Noorthoeck, Jannettie Leenderts
Testament 5- 1-1687 10, no.119 comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;
geh.m. Gerrit Jacobss Rijck;
zuster van: Arij Leendertss Noorthoeck
 
Noorthoeck, Cornelis Arienss
Testament 17-12-1681 10, no. 21 voogd;
broer van: Leendert Arienss Noorthoeck
 
Noorthoeck, Leendert Arienss
Testament 17-12-1681 10, no. 21 comparant, won. aan de Rotte onder Zevenhuizen;
geh.m. Kniertgen Feijssen de Groot(e);
broer van: Cornelis Arienss Noor­thoeck
 
Olijman, Pieter
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 lakenkoper te Rotterdam
 
Ooms, Pieter Pieterss
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94 getuige
 
Oortsen, Aernoldus
Attestatie 1- 2-1698 11, no.103 klerk; getuige
Procuratie 23- 6-1698 11, no.104b getuige
 
Oosten, Arij Dirckss van
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 getuige
 
Oosten, Ariaentie Leenderts van
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 comparante, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Dirck Arienss den Haen;
schoonzuster van: Pieter Leendertss Conijn en
Arent Hendrickss Koijman
 


Oosten, Jacob Leendertss van
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 comparant, won. Westweg in Hille­gersberg
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 comparant, won. Westweg in Hille­gersberg;
geh.m. Ariaentge Cornelis Versijden;
neef: Leendert Maertenss van Oos­ten
 
Oosten, Hannis Hendrickss van
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 getuige
 
Oosten, Jop Dircxe van
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32 getuige
 
Oosten, Leendert Maertenss van
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 voogd;
neef van: Jacob Leendertss van Oosten
Testament 3- 8-1698 11, no.106 comparant, won. Westweg onder Hillegersberg;
geh.m. Geertge Cornelis van der Tack
 
Oosten, Maerten Leendertss van
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 voogd, won. Schiebroek
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 voogd, won. Schiebroek
Testament 3- 8-1698 11, no.106 voogd, won. Schiebroek
 
Oosten, Pieter Dircxe van
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93 comparant, won. Westweg bij Berg­schenhoek
 
Opstal, Cornelis Willemss
A. v. voogdij 12- 6-1695 11, no. 93 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Trijntie Cornelis van der Burgh
 
za. Ouden, Jan Joosten den
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 geh.m. Inggettie Jans Vos;
broer van: Cornelia Cornelis Huijsman
 
Ouden, Cornelis Crijnen den
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 getuige
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg
 
Ouden, Lijsbeth Jans den
Testament 30- 7-1693 11, no. 73 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Claes Corneliss Jongh
 
Ouden, Pieter Crijnen den
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Outshoorn, Jan Janss
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 getuige
 
Ouwendijck, Cornelis
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83 notaris te Den Haag
 
Ouweneel, Cornelis Corneliss
Testament 3-10-1693 11, no. 76 getuige
Testament 16- 1-1695 11, no. 90 getuige
 
Overe, Maertge Jans van
Attestatie 1- 2-1698 11, no.103 comparante, jongedochter;
won. Kerkstraat in Berkel
 
Overrijnder, Arij Janss
Procuratie 30- 1-1683 10, no. 46 comparant, won. Zevenhuizen
 
Overrijnder, Cornelis Louwen
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138 comparant, won. Zegwaart
 
za. Doverschie, Lambreght
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37
 
Overvest, Arij Hillebrants
Procuratie 15- 8-1692 11, no. 43 comparant, won. Rodenrijs
 
Pael, mr. Johannis
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5 getuige
 
Pael, Jan Pieterss
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 getuige
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22 getuige
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27 getuige
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33 getuige
 
Paets, Agatha
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 oud-brouwster in "De Twee Klimmende Leeuwen"
te Rotterdam; geh.m. Johannis Molineus
 
Palesteijn, Leendert Huijgen
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Pas, Arent Pieterss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
Pas, Leendert Pieterss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
Pas, Leentie Prs
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Arij Claesz Vermeer
 
za. Pas, Pieter Pietersz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Paspoort, mr. Zacharias
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 getuige
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a getuige
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23 getuige
Procuratie 15-11-1682 10, no. 43 comparant, chirurgijn te Berkel
Procuratie 7- 3-1683 10, no. 48 getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136 chirurgijn te Berkel
Uitspraak 15-12-1687 10, no­.­136 comparant, chirurgijn te Berkel
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 chirurgijn te Berkel; getuige
 
za. Passenrode, ........
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 geh.m. Juffr. van Dam
 
Phenix
zie: Fenix
 
Plas, krn. v. Claes Huijgenss van der
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
 
Plaspan, Eeuwout
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 schoolmeester en koster te Pijnacker
 
Polder, Cornelis Pouwelss van der
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 comparant, voogd;
tuinier, won. aan de Rotterdamse Rijweg
 
Pols, Annettie Pouwels van der
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2 comparante, won. Antwerpen;
oude meerderj. dochter;
stiefdochter van: Maertie Tonis Touw;
schoonzuster van: Jacob Corneliss Utenbroeck
 
Pontanis/-nus, Hillebrant Corneliss
Testament 26-10-1681 10, no. 17 voogd
Testament 3-10-1683 10, no. 69 getuige
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 oom van: Simon en Maertie Ariens
Langelaen
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 comparant, voogd
Procuratie 15- 1-1696 11, no. 96
 
 
Pontanus, Jannettie Cornelis
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 tante van: Simon en Maertie Ariens La­n­ge­l­aen
 
Pontanus, Wouter Cornelis
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 oom van: Simon en Maertie Ariens Langelaen
 
Post, Arent van der
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 pachter
 
Post, wede. v. Dirck
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Post, Pieter Vrancken
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Dircktien Claes
 
Poth, Ariaentge van der
Codicil 26-11-1691 11, no. 28
 
Proot, Pieter Corneliss
Testament 20- 8-1683 10, no. 58 comparant, won. Brielle;
geh.m. Fransje Adriaens Wtdewaert
 
Pijnaecker, Arij Aelbreghtss
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14 comparant, won. Bleiswijk
 
Quacq, Joris Pieterse
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 comparant, oud ca. 41 jr.;
won. Noordeinde van Berkel t.h.v. Leen Scouten Heij
 
Ravesteyn, mr. Jacob van
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Ravesteijn, Pieter Pieterss
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a comparant, binnenvader in het
Weeshuis te Schiedam;
z.v.: Pieter Willemss Ravesteijn
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23 comparant, binnenvader in het
Weeshuis te Schiedam
 
Ravesteijn, Pieter Willemss
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a comparant, borg; won. Kethel;
vader van: Pieter Pieterss Ravesteijn
 
za. Reeuwick(s), Jaaptie Jacobs
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 gew. heb. te Nootdorp;
geh.m. za. Claes Leendertse Versijden
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 geh.m. za. Claes Leendertss Versijden
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 overl. te Nootdorp;
geh.m. za. Claes Leendertss Versijden
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 gew. heb. te Nootdorp;
geh. m. za. Claes Leendertss Versijden;
moeder van: Bae­rtie, Marit­ge, Wij­ve, Ja­co­b­us,
 Lee­ndert, Arij en Dirck Cl­a­ess Ver­sijden
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 overl. te Nootdorp;
geh.m. za. Claes Leendertss Versijden;
moeder van: Wijve, za. Arij,
Dirck, Leendert en Jacob Claess Versijden
 
Reewijck, Pieter Dircxe
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132 comparant, voogd
 
Reijnen, Juffr. van
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 Rotterdam
 
Ridder, Arij Willemss
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 won. Berkel;
geh.m. Annettie Cornelis
 
Ridder, Cornelis Arienss
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 comparant, borg
 
Ridder, Simon Pieterss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
za. Rinsel, Anthoni
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72 geh.m. Catharia van der Straete
 
Roobol, Arij Willemsz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Robol, Jacob Claess
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Zoetermeer
 
za. Robol, Jan Janss
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27
 
Robol, Jan Willemss
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27 comparant
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94
 
za. Roodbol, Claes Corneliss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Zoetermeer
 
Roodbol, wede. v. Claes Cornelis
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 te Zegwaart
 
Roobol, Willem Janse
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 voogd
 
Roodenrijs, Jacob Leendertss
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101
 
Roodenrijs, Jan Arentss
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Roodenrijs, Cornelis Corneliss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
Roodenrijs, Cornelis Leendertss
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 comparant, borg; won. Berkel
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 comparant, borg; won. Berkel
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83 getuige
 
Roorijs, Melis
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Ro(o)denrijs, Melis Arentss
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 comparant, won. Berkel
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Rodenrijs, Trijntge Pieters
Testament 16- 1-1695 11, no. 90 comparante, won. Berkel;
geh.m. Hendrick Barentss Westerwout
 
Roervast, Jan Arienss
Testament 10- 6-1698 11, no.104a getuige
 
Roggeveen, Dirck Arienss
Testament 23-10-1688 10, no.161 getuige
 
Roggeveen, Jan Arienss
Testament 23-10-1688 10, no.161 getuige
 
Roomen, Claes Janss van
Procuratie 4- 4-1687 10, no.126 comparant, jongeman; won. Rodenrijs
 
Romeijn, Arij Claess
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 erfgen. v.: za. Jannettie Ariens Verheul
 
Romeijn, Frans Severtss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49
 
za. Romeijn, Claes Claess
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 geh.m. za. Jannettie Ariens Verheul
 
Romeijn, Lijsbet Dircx
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31 comparante, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
wede. v. Pieter Wiggertss Hoodenpijll
Procuratie 19-11-1687 10, no.135 comparante, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
wede. v. Pieter Wiggertss Hodenpijl
 
Romeijn, Pieter Franss
Testament 8- 6-1686 10, no.115 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maertien Cornelis van Luijck
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Roos, Claes Pieterss
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
za. Roij, Fredrick Lucass van
Testament 28- 9-1686 10, no.117 z.v.: Lucas Lambrechtss van Roij
 
za. Roij, Jan Lucass van
Testament 28- 9-1686 10, no.117 z.v.: Lucas Lambrechtss van Roij
 
Roij, Lucas Lambrechtss van
Testament 28- 9-1686 10, no.117 comparant, won. Kerkstraat van Berkel;
geh.m. Nellittge Jacobs van Esch;
vader van: za. Jan en za. Fre drick Lucass van Roij
 
Rosa, Louis
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 getuige
 
Roosenboom, George
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Roosendael, wede. v. Jan
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31
 
Roskam, Arij Claess
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Roskam, Cornelis Arienss
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 getuige
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 comparant, borg; won. Berkel
Testament 10- 3-1687 10, no.122 voogd, won. Berkel
 
Roskam, Maertie Ariens
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Crijn Grabels Vermeer
 
Rotte, Leendert Corneliss van de
Testament 23-10-1688 10, no.161 voogd; oom van: Cornelis Corneliss Berckhout
 
Rotte, Willem Corneliss van de
Procuratie 5- 2-1688 10, no.141 comparant, won. Zegwaart
Testament 23-10-1688 10, no.161 voogd; oom van: Cornelis Corneliss Berckhout
 
Rouck, Adriaan de
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107 procureur te Gent
 
Ruygrock, Claes Cornss
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32 comparant, won. Westweg onder Hillegersberg;
vader van: Simon en Maritje Claes Ruijgrock
 
Ruijgrock, Maritje Claes
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32 comparante; dr.v.: Claes Cornss Ruygrock
 
Ruijgrock, Simon Claes
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32 comparant; z.v.: Claes Cornss Ruygrock
 
Ruijtter, Jacobus de
Procuratie 30-10-1685 10, no.110 man van Schieland; getuige
 
Rijck, Gerrit Jacobss
Testament 5- 1-1687 10, no.119 comparant, won. Noordeinde van Zevenhuizen;
geh.m. Jannettie Leenderts Noorthoeck;
broer van: Jan Jacobss Rijck
 
Rijck, Jacob Janss
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46
 
Rijck, Jan Jacobss
Testament 5- 1-1687 10, no.119 voogd, won. Bommel; broer van: Gerrit Jacobss Rijck
 
Rijn, Dirck Arenden van
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69
 
Rijn, Claes Pieterss van
Procuratie 27-10-1686 10, no.118 comparant
 
Rijn, Cornelis Pieterss van
Testament 10- 6-1698 11, no.104a getuige
 
Rijt(h), Jan Claess van
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 erfgen. v.: za. Jannettie Ariens Verheul
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparant; neef van: Maertie Rochus
 
Santen, mr. Johannes van
Procuratie 1-10-1687 10, no.134 getuige
 
Schagen, Joost van
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Schans, Michiel Michielse van der
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15 comparant, won. Hillegersberg
 
Scheer, Grietge Huijge van der
zie ook: Meer, Griettgen Huijgen van der
 
Scheer, Griettgen Huijgen van der
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 geh.m. Arij Arienss de Jongh;
eerder wede. v. Gangert Janss Vermeer
 
Scheer, Huyh Huijgen van der
Testament 8- 6-1686 10, no.115 getuige
Procuratie 4- 1-1694 11, no. 78 comparant
 
Scheer, Trijntie Dircks
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40 comparante, won. Bergschenhoek;
dr. v.: Neeltie Claes Huijsman
 
za. Scheijt, Bonefaes Janse van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
 
Scheijt, Apolonia Bonifaes van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Leendert Abramss Buijck
 
Schie, Arent Gerritss van
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 voogd, won. Vlaardingen
 
Schiebroeck, Arij Danielss
Testament 24-12-1690 11, no. 18 voogd won. Zoetermeerse Meer
 
Schipper, Jan
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Schipper, Corn. Willemss
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23
 
Schipper, Simon Arienss
Obligatie 1-11-1682 10, no. 41 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Berkel
 
Schoonenbeeck, Engel
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 getuige
 
Schoonder, Arij Huijgen
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
za. Schouten, Jan Kornelis
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 voogd
 
Scouten Heij, Leen
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 inwoning van: Joris Pieterse Quacq
 
Zebel, Roocktge Maertens
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 comparante, jongedochter
 
Seeuw, Arien Arienss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Seeuw, krn. v. Arien Arienss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Zeeuw, Jan Hendrickss de
A. v. voogdij 27- 5-1691 11, no. 24 won. 's-Gravenweg
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 voogd;
zwager van: Maertge Joosten
 
Seghwaert, Dirck Dirckss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Selcka(a)rt/Selkaert van Wouw, Abra(ha)m
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 procureur voor de Hoven van Justitie
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 procureur
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Selckert van Wouw, Adriaen
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 procureur voor de Hoven van Justitie
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Sevenhuijsen, Maertge Flooren van
Codicil 21-10-1703 11, no.109 comparante; geh.m. Jan Arentss Wtenbroeck
 
Slobbe, Jaepje Arijens
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparante;
wede. v. Cornelis Arentss van dr. Burgh
 
za. Sman, Jan Dirckss van der
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120 geh.m. Appolonia Alphers
 
Smits, Hendrick Pouwelss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Smijt, Cornelis van der
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
 
Smijt(h), Cornelis Claess (van der)
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertie Willems van Bergen
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138
 
za. Snel, Dirck van der
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 wednr. v. Jannettie Jans van Alphen
 
Snoeck, Dirck
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25 comparant, won. Amsterdam
 
Snoeck, Hendrick
Testament 7- 4-1693 11, no. 67 schout van Hillegersberg; getuige
 
Snouchart, Jacob
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 heer van de Binkhorst, ambachtsheer van B & R
 
Sonnevelt, Cornelis
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104 won. Zegwaart, procureur ten platten lande
 
za. Spith, Arij Ariense
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27
 
Spoors, Jacob(us)
Procuratie 4- 8-1687 10, no.130 won. Zegwaart, procureur ten platte lande
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131 notaris en procureur te Zegwaart; getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138 won. Zegwaart, procureur ten platten lande
Procuratie 14- 6-1694 11, no. 88 procureur, won. Zegwaart
Procuratie 28-11-1695 11, no. 95 notaris en procureur, won. Zegwaart
Procuratie 21- 1-1697 11, no.100 won. Zegwaart, procureur ten platten lande
Procuratie 6- 5-1697 11, no.101 procureur ten platten lande
 
Spoor(t)s, Johan
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 procureur voor de vierschaar van Hillegersberg
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59 notaris te Zegwaart
 
Staffintvelt, Nicolaes
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 notaris te Gouda
 
 
Starre, Dirck Wouterss van der
Insinuatie ..- 1-1685 10, no. 92
Verklaring 27-10-1685 10, no.108 comparant, mr. Metselaar won. Berkel
Procuratie 21- 4-1692 11, no. 36 comparant, won. Berkel
 
Starre, Jannittie Dircks van der
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 comparante, won. Berkel;
geh.m. Gijsbregt Vrederickss Dersgiant
 
Sterrenburgh, Arien Janss
Testament 12- 7-1688 10, no.154 voogd, won. Zegwaart
 
Sterrenburgh, Claes Janse
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47
 
Starrenb., Mees Cornelis
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. scheepmaker te Benthuizen
 
Staveren/Staverinus, mr. Jan/Johan van
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 getuige
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 chirurgijn te Bergschenhoek
 
Stegeman, Daniel Dirckss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 scheepmaker in Keulen
 
Stenevelt, Cornelis Abra(ha)mss
Insinuatie 7-12-1691 11, no. 29 won. op de Tempel onder Berkel
Insinuatie 9-12-1691 11, no. 30
 
Stenevelt, moeder van Cornelis Abramss
Insinuatie 9-12-1691 11, no. 30
 
Stie-/Stenevelt, Cornelis Jacobss
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 getuige
 
Sterrenburg
zie: Starrenburg
 
Sterrevelt, Adriaen (van)
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 procureur voor den Hoven van Justitie
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 procureur voor den Hoven van Justitie
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Procuratie 1-10-1687 10, no.134 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 procureur
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37 procureur voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland
 
Steur, Jacobus
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3 bode te Bleiswijk; getuige
Codicil 27- 7-1681 10, no. 8 getuige
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 bode van Bleiswijk; won. Bleiswijk
Procuratie 15-11-1682 10, no. 43 bode van Bleiswijk; getuige
 
Steur, Willem Simonss
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92 won. Bergschenhoek
 
Stolck, Boon Pieterss
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, borg;
won. Schiebroek
 
za. Stolck, Jan Pieterss
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 geh.m. Jannittie Abrams;
z.v.: za. Pieter Simonss Stolck
en za. Maertje Bonefaes
 
Stolck, Cornelis Dircxe
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129 comparant;
zwager: Cornelis Arijense Crooneveen
 
Stolck, Cornelis Janss
Procuratie 19-11-1687 10, no.135 getuige
 
Stolck, Maerten Pieterss
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, borg; won. Berkel
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 voogd;
zwager van: Jacob Bastiaenss van Vliet en
Jannittie Abrams
 
Stolck, Marijtje Gerrits.
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68 laatst wede. v. Arij Prs. Jonge neel
 
za. Stolck, Maertge Pieters
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 geh.m. Jacob Bastiaenss van Vliet;
dr.v.: za. Pieter Simonss Stolck
en za. Maertje Bonefaes
 
za. Stolck, Pieter Simonss
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 geh.m. za. Maertje Bonefaes;
vader van: za. Maertge en za. Jan Pieterss Stolck
 
Stolck, Pieter Simonss
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, borg; won. Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Stompwijck, Arij Meesen
Testament 12- 7-1688 10, no.154 voogd, won. Zegwaart
 
Stompwyck, Cornelis Janse
Procuratie 7- 5-1688 10, no.148 comparant, won. Berkel
 
Stompwijck, Leendert Janss
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 getuige
Testament 17-12-1681 10, no. 21 getuige
Procuratie 1-10-1683 10, no. 68 getuige
Procuratie 24- 4-1684 10, no. 79 getuige
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136 getuige
 
Storm, Dirck Jacobss
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 voogd, won. Maassluis; z.v.: Annettie Dircks
 
za. Storm, Jacob Corneliss
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 geh.m. Annettie Dircks
 
Storm, Cornelis Jacobss
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 voogd, won. Maassluis; z.v.: Annettie Dircks
 
Storm, Leendert Arentss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant
 
Storm, Willem Jacobss
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 voogd, won. Maassluis; z.v.: Annettie Dircks
 
 
Straete, Catharia van der
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72 comparante, won. Leiden; wede. v. Anthoni Rinsel
 
Zuijderlaan, Dirck Pieterss
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31 won. aan de Rotte
 
Zuijderlaan, Maerten Pieterss
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31 getuige
 
Zuijlen, Joost Louriss van
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42 mr. scheepmaker, won. Terbregge
Obligatie 12-12-1682 10, no. 44 comparant, won. Terbregge
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52 comparant, won. Terbregge
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56 mr. scheepmaker, won. Terbregge
 
za. Zuijlen, Louris Joosten van
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93 geh.m. Maertie Claes
 
Swan, Cornelis van der
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 comparant, voogd; geh.m. Maria Pieterss van Tol
 
Swaenevelt, Bastiaen Jansz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Dingenom Arents van dr. Burgh
 
Swartevelt, Arent Claess
Testament 28- 2-1688 10, no.143 comparant, won. Laag-Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Jaeptie Jans Alshoorn
 
Swemkoop, Adriaen/Arij Leendertss
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 z.v.: za. Maertje Jacobs Hartogvelt
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 getuige
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 comparant, won. Noordeinde van Berkel;
geh.m. Maghteltie Leenderts van Conijnenburgh;
broer van: Jacob Leendertss Swemkoop;
zwager van: Jan Leendertss van
Conijnenburgh en Leendert Corneliss Buijtewegh
 
Swemkoop, Jacob Leendertss
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98 voogd;
broer van Arij Leendertss Swem­koop
 
za. Swieten, Helena van
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5
 
Swieten, Pieter van
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 notaris te Zegwaart
 
Zijden, van der zie: Versijden
 
Sijdenbosch, Arij Maertenss
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Tack, Bastiaen Corneliss van der
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 voogd
 
Tack, Geertge Cornelis van der
Testament 3- 8-1698 11, no.106 comparante, won. Westweg onder Hillegersberg;
geh.m. Leendert Cornelis van der Tack
 
Tack, Pouwels Corneliss van der
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 geh.m. za. Trijntge Cornelis van den Bergh
 
Tas, Arent Joriss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 won. Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Tas, Jngetie Pieters
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 comparante;
wede. v. Pieter Arienss Neus;
schoonmoeder van: Arien Jacobss de Hoogh
Tas, Jan Teuniss
Testament 8- 4-1690 11, no. 2 voogd; oom van: Cornelis Vrancken Cos
 
Tas, Leendert Pieterss
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 getuige
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 getuige
 
Tas, Leentje Pieters
Procuratie 14- 9-1692 11, no. 49 comparante, jongedochter;
won. Noordeinde van Berkel
 
Tempel, Arent Janse
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Teijlinghen, Huijgh van
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Teijling(h)e(n), Huijgh Arijense van
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19 comparant, won. Hillegersberg
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Toll, Ariaentie Pieters van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 erfgen. v.: za. Pieter Janss Brammer
 
Toll, Francijntie Claes van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 erfgen. v.: za. Pieter Janss Brammer
 
Tol(l), Jan Pieterss van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 comparant, voogd;
erfgen. v.: za. Pieter Janss Brammer
 
Tol, Maria Pieterss van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 geh.m. Cornelis van der Swan
 
Tol, krn. v. Maria Pieters van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 erfgen. v.: za. Pieter Janss Brammer
 
Toll, Pleuntie Pieters van
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 geh.m. Govert Janss Maris;
erfgen. v.: za. Pieter Janss Brammer
 
Touw, krn. v. Jan Teuniss
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Treurtniet, Leendert Leendertss
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 getuige
 
Touw, Maertie Tonis
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2 stiefmoeder van: Annettie Pouwels van der Pols
 
Uijtdewaart, Adrijaen
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 comparant, schout van Berkel
 
Wtdwaert, Anna Maria
Testament 2- 5-1688 10, no.147 comparante; geh.m. Cornelis Hoogendorp;
zuster van: Dirck Wtdwaert
 
Uijt(d)waert/Wt Waert, Dirck
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 notaris te Berkel
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 schout van Berkel
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73 schout van Berkel
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74 schout van Berkel
Procuratie 24- 4-1684 10, no. 79 comparant, schout van Berkel
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 arbiter, schout van Berkel
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82 comparant, schout van Berkel
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, schout
Compromis 9-12-1687 10, no.136 comparant, schout van Berkel & Rodenrijs;
van 1682-84 collecteur van het zout-, zeep-, heer-
en re­de­mp­ti­e­g­eld over Berkel & Ro­de­n­r­ijs
Ui­t­sp­r­aak 15-12-1687 10, no­.­136
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 notaris
Procuratie 24- 4-1689 10, no.145 comparant, schout van Berkel
Testament 2- 5-1688 10, no.147 voogd, schout van Berkel;
broer van: Anna Maria Wtdwaert;
zwager van: Cornelis Hoogendorp
Testament 1-10-1689 10, no.157 voogd, schout van Berkel
Procuratie 2-10-1688 10, no.158 schout van Berkel
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159 voogd; broer van: Lijsbet Adriaens Wtdewaert
Procuratie 31- 5-1690 11, no. 9 schout van Berkel
Codicil 26-11-1691 11, no. 28 notaris te Berkel
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, schout
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 notaris te Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant, schout van Berkel
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102 schout van Berkel
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 schout van Berkel; getuige
 
Wtdewaert, Fransje Adriaens
Testament 20- 8-1683 10, no. 58 comparante, won. Brielle;
geh.m. Pieter Corneliss Proot
 
Wtd(e)waert/Wt Waert, Jeronimus
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82 getuige
Procuratie 24- 4-1689 10, no.145 getuige
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159 voogd;
broer van: Lijsbet Adriaens Wtdewaert
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Wtdewaert, Lijsbet Adriaens
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159 comparante, won. Rotterdam;
wede. v. Claes van Hoven;
zuster van: Dirck en Jeronimus Wt Waert
 
Wtenbroeck, Aeltie Jans
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 zuster van: Grietge Jans Wtenbroeck;
geh.m. Pieter Abramss de Heij
 
za. Wtenbroeck, Dirck Maertenss
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 z.v.: za. Maerten Dir­ckss Wtenbroeck
 
Wtenbroeck, Vranck Corneliss
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 voogd;
broer van: Maertie Cornelis Uijtenbroeck
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91 jongeman, won. Hillegersberg
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94 comparant, won. Hillegersberg
 
Wtenbroeck, Grietge Jans
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 comparante, jongedochter; won. Bergschenhoek;
zuster van: Aeltie Jans Wten broeck;
halfzuster van: Claesie Jans Wtenbroeck
 
Uten-/Wtenbroeck, Jacob Corneliss
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2 won. aan de Schie buiten Rotter­dam;
zwager van: Annettie Pouwels van der Pols
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 voogd; broer van: Maertie Cornelis Uij tenbroeck
 
Wtenbroeck, Jan Arentss
Testament 21- 9-1703 11, no.108 voogd, won. Overschie
Codicil 21-10-1703 11, no.109 comparant;
geh.m. Maertge Flooren van Sevenhuijsen
 
Wtenbroeck, Jan Maertenss
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 z.v.: za. Maerten Dirckss Wtenbroeck
 
Wtenbroeck, Claesie Jans
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 jognedochter, won. Bergschenhoek;
halfzuster van: Grietge Jans Wtenbroeck
 
 
za. Wtenbroeck, Maerten Dirckss
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 vader van: Maertie, za. Dirck,
Pieter, Maerten en Jan Maertenss Wtenbroeck
 
Wtenbroeck, Maerten Maertenss
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 z.v.: za. Maerten Dir­ckss Wtenbroeck
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Uijtenbroeck, Maertie Cornelis
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 comparante, won. Berkel;
geh.m. Simon Arienss van Wijck;
zuster van: Jacob en Vranck Corneliss Wtenbroeck
 
Wtenbroeck, Maertie Maertens
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 geh.m. Claes Hendrickss Cortehoeff;
dr.v.: za. Maerten Dir­ckss Wtenbroeck
 
Wtenbroeck, Pieter Maertenss
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 z.v.: za. Maerten Dir­ckss Wtenbroeck
 
Wttenbroeck, Reijer Janss
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 comparant, won. Westweg in Hille­gersberg;
geh.m. Mensje Corns. van Adrichem
 
za. Wtenbroeck, Reijer Jansz
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 geh.m. Meijnsje Cornelis van Adrighem;
vader van: Reijer Reijerss
 
(Wtenbroeck), Reijer Reijerss
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 z.v.: za. Reijer Jansz Wtenbroeck
en Meijnsje Cornelis van Adrighem
 
Valck, Arij Pieterss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Engeltie Leenderts Duijvesteijn
 
Valckenburch, Jacob Mesen
Procuratie 6- 5-1697 11, no.101 getuige
 
Valckoogh, Aeghtien Hendricks
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
wede. v. Jan Aelbreghts Drooge;
moeder van: Claes Janss Drooge;
 
Valckoogh, Claes Leendertss
Testament 27-12-1689 10, no.166 getuige
 
Valckoogh, Cornelis Janse
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Claesie Vrancken van Wijck
 
Valckoogh, Leendert Hendrickss
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 comparant, voogd
 
Veen, Lucas Lucass van
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 mr. kleermaker te Pijnacker
 
Veenbergen, Barbera Hendricx
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12 comparante, borg; geh.m. Pieter Coornwinder
 
Verboon, Arij
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 geh.m. Francijntge Frans
 
Verboon, Arij Janss
Testament 17- 4-1686 10, no.114 getuige
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
Testament 28- 2-1696 11, no. 97 voogd
Attestatie 1- 2-1698 11, no.103 won. Berkel
 
Verboon, Jacobus
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 10 getuige
 
za. Verboon, Jan Arienss
Obligatie 1-11-1682 10, no. 41 geh.m. Ariaentie Jans
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 geh.m. Ariaentie Jans
 
Verburgh, Philips Ariens
Testament 1-10-1689 10, no.157 getuige
 
Verburgh, Pleuntge Hendricks
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 jongedochter, won. Bergschenhoek;
moeder van een kind, geb. op 5 febr. 1691,
verwekt door Joost Michielss van der Chijs
 
Verburgh, Steven Willeboorts
Obligatie 24- 2-1687 10, no.121 getuige
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 getuige
 
Verburgh/van der Burgh, Willeboort Arienss
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77 comparant,­ won. Berkel
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78 comparant, borg; won. Berkel
Testament 1-10-1689 10, no.157 getuige
 
Verburgh, Willem
Procuratie 14- 9-1692 11, no. 49 getuige
Procuratie 21- 1-1697 11, no.100 getuige
 
Verdoes, Doe Boudewijnse
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47 comparant, won. Bleiswijk
 
Vergilst, mr. Cornelis
Testament 17- 2-1685 10, no. 96 voogd, won. Bergschenhoek
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. schoolmeester van Berg­schen­hoek
Procuratie 22-11-1688 10, no.163 comparant, schoolmeester te Bergschenhoek
 
Verheul, wede. v. Arijen Arijenss
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Verheul, Arij Wouterss
Testament 31- 3-1685 10, no.100 getuige
 
Verheul, Dirck Jacobss
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91 comparant, won. Pijnacker
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94 won. Pijnacker
 
Verheull, Gijsbreght Jacobse
Testament 17- 7-1683 10, no. 57 neef van: Vranck Reijerss Exce­lent
 
Verheul, Hillebrant Cornelisz
Testament 30-12-1693 11, no. 77 getuige
 
za. Verheul, Jacob Dirckse
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Verheul, Johannes
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Verheul, Johannis Arienss
Testament 24-12-1690 11, no. 18 broer van: Pancras Arienss Ver­heul
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65 comparant, voogd
 
za. Verheul, Jannettie Ariens
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 wede. v. Claes Claess Romeijn;
erfgenamen: Arij Claess Romeijn
en Jan Claess van Rijth
 
Verheul, Pancras Arienss
Testament 24-12-1690 11, no. 18 comparant, won. Schiebroek;
reisvaardig om als matroos naar Indië (kamer Rotterdam)
te varen op het schip "De Sche­lt";
broer van: Johannis Arienss Verheul
 
Verheul, Pieter Jacobss
Testament 13- 8-1681 10, no. 10 getuige
 
Verheull, Reijer Jacobse
Testament 17- 7-1683 10, no. 57 neef van: Vranck Reijerss Excelent
 
Verheul, Wouter Corneliss
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 comparant, borg; won. Berkel
 
za. Verhoeck, Doe Pieterss
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3 geh.m. Judith van Bentil
 
Verkaede, Jan Arienss
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 voogd
 
za. Vermeer, Arij Dirxe
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Vermeer, Arij Claesz
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant; geh.m. Leentie Prs Pas
 
Vermeer, Arij Crijnen
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 comparant, voogd
 
za. Vermeer, Ariaentge Dircks
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 geh.m. Hendrick Corneliss Wassenaer
 
Vermeer, Dirck Adriaenss
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 getuige
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73 comparant, won. Berkel
 
za. Vermeer, Gangert Janss
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 geh.m. Griettgen Huijgen van der Scheer
 
Vermeer, Jan Arienss
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 comparant, voogd; won. Pijnacker
 
za. Vermeer, Jan Janss
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 geh.m. Maritge Jans Vuijck
 
Vermeer, Jannettie Jans
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 laatst wede. v. Pieter van Du(ij­)ren
 
Vermeer, Cornelis Crijnen
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19 voogd
 
za. Vermeer, Crijn Grabels
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 geh.m. Maertie Ariens Roskam
 
Vermeer, Maerten Adriaenss
Procuratie 14- 6-1694 11, no. 88 comparant
 
Vermeer, Meijndert Janss
Testament 15- 4-1686 10, no.116 getuige
 
Vermeer, Trijntie Vrancken
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 dienstmaagd van: Cornelis Janss Conijn
 
Vermeij
zie: Vermij

Vermeulen, Jan Janss
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28 comparant, won. aan de Rotte
onder Hillegersberg
 
Vermeulen, Jan Corneliss
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52 won. aan de Rotte onder Hille­gersberg
 
 
Vermeulen, wede. v. Joost Maertenss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Vermeulen, Claesge Leenderts
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11 geh.m. Evert van Elsenhoff
 
Meulen, Cornelis Willemss van der
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 comparant, won. Bleiswijk;
z.v.: za. Neeltie Jacobs
 
Vermeulen, Leendert Willemss
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 won. Bleiswijk; z.v.: za. Neeltie Jacobs
 
Vermeulen, Maritge Leenderts
Testament 30- 3-1687 10, no.125 comparante, won. noordzijde van het dorp Berkel;
geh.m. Willem Leendertss Clapw.
 
Meulen, Maertie Willems van der
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 comparante, won. Bleiswijk;
dr.v.: za. Neeltie Jacobs
 
Vermeulen, Pleuntie Willems
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 won. Zevenhuizen; dr.v.: za. Neeltie Jacobs
 
Meulen, Sijmon Willemss van der
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 comparant, won. Zevenhuizen;
z.v.: za. Neeltie Jacobs
 
za. Meulen, Willem Cornelis van der
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 geh.m. za. Neeltie Jacobs
 
Vermij, Gerrit
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5 getuige
 
Vermeij, Sara
Testament 7- 4-1693 11, no. 67 comparante, won. Zevenhuizen;
geh.m. Adriaen van Duijren
 
Vermeijde, Arij Corneliss
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 getuige
 
Versluijs, Willem
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 notaris te Oudewater
 
Versijden, Arij Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
 
za. Versijden, Arij Claess
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaeptie Jacobs Reeuwick
 
Versijden, Arij Leendertss
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Versijden, Ariaentge Cornelis
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 comparante, won. Westweg in Hil­legersberg;
geh.m. Jacob Leendertss van Oosten;
neef: Jan Jeroenss van der Zijde
 
Versijden, Baertie Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 dr.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
 
Versijden, Dirck Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaeptie Jacobs Reeuwick
 
Versijden, Floris Leendertss
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 voogd; broer van: Willem Leendertss Versijden
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 comparant, voogd
 
za. Versijden, Floris Leendertss
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 voogd
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 voogd;
geh.m. Aeltie Corn. van der Hooff
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 geh.m. Aeltie Cornelis van der Hooff
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 voogd; geh.m. Aeltie Cornelis van der Hoeff
 
Versijden, Gerrit
Procuratie 30-10-1685 10, no.109 schepen van Hillegersberg; getuige
 
Versijden, Griettie Willems
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 meerderjarig;
dr.v.: Willem Leendertss Ver sijden en Maertie Meesen
 
Versijden, Jacobus Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaeptie Jacobs Reeuwick
 
Versijden/van der Zijden, Jan Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfbroer van: Jannettie Jans Keetten
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 getuige
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 voogd; broer van: Cornelis Jeroenss van der Zijde
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 voogd; neef van: Ariaentge Cornelis Versijden

Versijden, Jeroen Corneliss
Testament 3-10-1683 10, no. 69 geh.m. Aeftie Jans Konijn
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 geh.m. Aeffie Jans Conijn
 
Versijden, Nicolaes/Claes Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfbroer van: Jannettie Jans Keetten
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82 comparant;
bruidegom van Meijnsje Cornelis van Adrighem
 
za. Versijden, Claes Leendertss
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 gew. heb. te Nootdorp;
geh.m. za. Jaaptie Jacobs Reeu­wick
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24 gew. heb. te Nootdorp;
geh.m. za. Jaeptie Jacobs Reeu­wicks
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26 gew. heb. te Hoogeveen;
overl. te Nootdorp;
geh.m. za. Jaeptie Jacobss Reeuwick
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 gew. heb. te Nootdorp
geh.m. za. Jaaptie Jacobs Reeu­wick;
vader van: Baertie, Maritge, Wij­ve, Jacobus, Leendert,
Arij en Dirck Claess Versijden
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 overl. te Nootdorp;
geh.m. za. Jaeptie Jacobs Reeuwick;
vader van: Wijve, za. Arij,
Dirck, Leendert en Jacob Claess Versijden
 
Versijden, Commer Jacobss
Testament 22- 9-1691 11, no. 52 getuige
 
Versijden, Kornelia/Cornelia Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfzuster van: Jannettie Jans Keetten
 
Versijden, Cornelis
Quitantie 14- 4-1689 10, no.121 z.v.: Ariaentie Pieters
 
Versijden/van der Zijde, Cornelis Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfbroer van: Jannettie Jans Keetten
Testament 11- 4-1690 11, no. 3 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Annettie Cornelis van Capelle;
broer van: Jan Jeroenss van der Sijde
Testament 2-11-1691 11, no. 27 voogd, won. Bergschenhoek
 
Versijde, Cornelis Pieterss (de Jonge)
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103 getuige
 
Versijden, Cornelis Schrevelse
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92 getuige
Testament 21- 9-1703 11, no.108 getuige
 
za. Versijden, Leendert Floriss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 grootvader van: za. Arij, Dirck,
Leendert en Jacob Claess Versijden
 
Versijden, Leendert Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 z.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaeptie Jacobs Reeuwick
 
Versijden, Maria Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfzuster van: Jannettie Jans Keetten
 
Versijden, Maritge Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 dr.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
 
Zijden, Maertie Cornelis van der
Testament 2-11-1691 11, no. 27 comparante; geh.m. Jan Janss Conijn den ou­den;
moeder van: Jan Janse Konijn de jonge
 
Versijden, Maertie Leenderts
Testament 19-12-1683 10, no. 70 comparante, won. Westweg bij Bergschenhoek;
geh.m. Willem Arienss van Leeuwen
 
Versijden, Pleuntge Jeroenen
Testament 3-10-1683 10, no. 69 halfzuster van: Jannettie Jans Keetten
 
za. Versijden, Schrevel
Obligatie 24- 2-1687 10, no.121 geh.m. Ariaentie Pieters
 
Zijde, Sijmon Corneliss van dr.
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91 won. Schiebroek
 
Versijden, Willem Leendertss
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 comparant, won. Bergschenhoek;
geh.m. Maertie Meesen;
vader van: Griettie Willems Versijden;
broer van: Floris Leendertss Versijden
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
 
Versijden, Wijve Claes
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29 dr.v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaaptie Jacobs Reeuwick
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 dr. v.: za. Claes Leendertss Versijden en
za. Jaeptie Jacobs Reeuwick
 
Veijeren, Gijs(breght) Abramss van
Procuratie 29-10-1681 10, no. 18 comparant, won. Berkel
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50 getuige
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89 comparant, won. Berkel
Insinuatie ..- 1-1685 10, no. 92 getuige
Procuratie 15- 3-1687 10, no.123 getuige
 
Vinck, Cornelis
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
 
Vlieger, Dirck Gerritss de
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16 comparant, voogd; won. Vlaardingen
 
Vliet, Eeuwout van
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 mr. timmerman in Keulen
 
Vliet, Jacob Bastiaenss van
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 comparant, borg;
won. aan de Vlaardingse Vaart van Maasland
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 comparant, won. Maasland;
wednr. v. Maertge Pieters Stolck;
zwager van: Maerten Pieterss Stolck
 
Vlieth, Cornelis Jacobss van
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 getuige
 
Vliet, Leendert Dirckss van
Testament 17- 4-1686 10, no.114 getuige
 
Vogelaer, Leendert Louwen
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152 comparant, gezworene van Berkel
 
za. Voorburgh, Jacob
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 geh.m. Maria van Vredenburgh
 
za. Voort, Gijs Claess van dr.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Trintie Jacobs Hoffsteede
 
Voort, Cornelis Leendertss van der
Testament 10- 3-1687 10, no.122 getuige
 
Vormer, Arij Janss
Obligatie 12-12-1682 10, no. 44 won. Zevenhuizen
 
Vos, Inggettie Jans
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74 comparante; wede. v. Jan Joosten den Ouden
 
Vredenburgh, Maria van
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25 vrouwe van Den Bosch
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 voogdes; geh.m. Sjean Sjacob van Wasse­naer;
eerder wede. v. Jacob Voorburgh
 
Vrijenbergh, Johannis
Obligatie 12-12-1682 10, no. 44 getuige
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52 getuige
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 getuige
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95 getuige
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75 comparant, won. Maassluis; koopman en vleeshouwer
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107 comparant, koopman; won. Maassluis
 
Vuijck, Cornelis Claess
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 getuige
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Testament 31- 3-1685 10, no.100 voogd, won. Noordeinde van Berkel
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31 jongeman, won. Noordeinde van Berkel
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 getuige
 
Vuijck, Leentge Jans
Testament 21- 9-1703 11, no.108 comparante, won. Rodenrijs;
geh.m. Cornelis Janss van den Bergh
 
Vuijck, Maritge Jans
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 comparante; wede. v. Jan Janss Vermeer
 
Wal, Arij Arienss van der
Testament 5-12-1688 10, no.165 z.v.: Arij Leendertss van der Wal
 
Wal, Arij Leenderts van der
Testament 5-12-1688 10, no.165 vader van: Arij Arienss van der Wal
 
Wal, Jan Leenderss van der
Testament 5-12-1688 10, no.165 comparant, won. aan de Rotte onder Hillegersberg;
geh.m. Annettie Cornelis Ge neughelijcke
 
Walle, Jan Leendertss van dr.
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 getuige
 
Warmond, Jacob Harcken van
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
 
Warmond, Claes Corneliss van
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 getuige
 
Wassenaer, Hendrick Cor-/Korneliss
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 comparant, won. Berkel
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131 comparant
A. v. voogdij 27- 5-1691 11, no. 24 comparant, bouwman; won. Rodenrijs
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 comparant, won. Berkel;
wednr. v. Ariaentge Dircks Vermeer
 
Wassenaer, Leendert Pieterss
A. v. voogdij 27- 5-1691 11, no. 24 voogd, won. Noordeinde van Berkel
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 voogd; z.v.: Maertge Joosten
 
Wassenaer, Maria Jacoba van
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 dr.v.: Sjean Sjacob van Wassenaer
 
za. Wassenaer, Pieter Corneliss
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 geh.m. Maertge Joosten
 
Wassenaer, krn. v. Pieter Corneliss
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Wassenaer, Sjean Sjacob
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 comparant, heer van Den Bosch, Zanen etc.;
geh.m. Maria van Vredenburgh;
z.v.: za. de Heer van den Bosch;
vader van: Maria Jacoba van Wassenaer
 
Wegh, Claes Danielse van de
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Wel, Gerard van der
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 notaris te Delft
 
Wensveen, Arij Corneliss
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 voogd
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34 comparant, won. Hillegersberg
Testament 30- 7-1693 11, no. 73 getuige
Testament 10- 6-1698 11, no.104a voogd
 
Wensveen, Aert Leendertss
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89 turftonder over Berkel & Roden­rijs
 
Wensveen, Fijtge Cornelis
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34 comparante, won. Hillegersberg
 
Wensveen, Jacob Janss
Testament 3- 9-1684 10, no. 85 won. Bleiswijk; geh.m. Maria Jans Backer
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 geh.m. Marija Jans Backer
 
Werff, Floris van der
Procuratie 7- 5-1688 10, no.148 procureur te Delft
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Werff, Willem Janss van der
Testament 21- 9-1703 11, no.108 getuige
Codicil 21-10-1703 11, no.109 getuige
 
Westerheul, Reijmen/Reijnbrant Aelbertss
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 voogd
Testament 28- 2-1688 10, no.143 getuige
 
Westermeer, Pieter Stevense
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 60 getuige
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 61 getuige
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 getuige
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75 getuige
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81 getuige
Testament 30-11-1685 10, no.111 getuige
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 getuige
Testament 2- 5-1688 10, no.147 getuige
Procuratie 2-10-1688 10, no.158 getuige
 
Westerwout, Hendrick Barentss
Procuratie 7- 3-1683 10, no. 48 comparant, won. Noordeinde van Berkel
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 comparant
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
Testament 3-10-1693 11, no. 76 comparant, won. Rodenrijs;
geh.m. Leentie Reijmen Joncker;
broer van: Pr. Barentss Wester­wout
Testament 16- 1-1695 11, no. 90 comparant, won. Berkel;
geh.m. Trijntge Pieters Rodenrijs
 
Westerwout, Jacob Janse
Procuratie 28- 9-1687 10, no.133 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Procuratie 2-10-1688 10, no.158 comparant, won. Noordeinde van Berkel
 
Westerwout, Pieter Barentss
Procuratie 19- 2-1690 11, no. 1 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Testament 3-10-1693 11, no. 76 voogd; broer van: Heijndrick Barentsz Westerwout
 
Wierts, Gerrit
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 getuige
 
Wilde, Jan van der
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 getuige
 
Willigh, Aeltje Claes van der
Testament 22-12-1692 11, no. 62 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Philps van Nierop
 
Willigh, Jacob van
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47 won. Leiden
 
Willigh, Maerten Willemss van der
Attestatie 9-11-1698 11, no.105 comparant; geh.m. Aeltge Jacobs Hos
 
Wilt, Jannetie Jans van der
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83 comparante, won. Berkel;
geh.m. Arij Aelbreghtss Boerman
 
Wilt, Pouwels Harmenss van der
Procuratie 20- 9-1692 11, no. 50 comparant, gezworene van Berkel
 
With, Aelbreght/Aelbert de
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40 getuige
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91 getuige
 
Wit(h), Adriaen/Arij Jacobss
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1 getuige
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2 bode van Berkel; getuige
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15 bode van Berkel; getuige
Procuratie 29-10-1681 10, no. 18 bode van Berkel; getuige
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20 bode van Berkel; getuige
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 comparant; broer van: za. Claes Jacobss With
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35 bode van Berkel; getuige
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45 getuige
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 64 getuige
Procuratie 1-10-1683 10, no. 68 bode van Berkel; getuige
Procuratie 15- 3-1687 10, no.123 bode van Berkel; getuige
Procuratie 4- 4-1687 10, no.126 bode van Berkel; getuige
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 bode van Berkel; getuige
Compromis 9-12-1687 10, no.136 comparant
Uitspraak 15-12-1687 10, no­.­136
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.139
Insinuatie 1- 2-1689 10, no.140 bode van Berkel
Procuratie 22-11-1688 10, no.163 bode van Berkel; getuige
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4 bode van Berkel & Rodenrijs; getuige
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7 bode te Berkel; getuige
Procuratie 2- 5-1691 11, no. 23 bode van Berkel; getuige
Testament 2-11-1691 11, no. 27 bode van Berkel; getuige
Procuratie 18- 8-1692 11, no. 45 comparant, bode van Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
Procuratie 6- 5-1697 11, no.101 comparant, bode van Berkel
 
With, Arij Jacobss (de Jonge)
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 halfbroer van: za. Claes Jacobss With
 
Wit(h), Jacobus Aerijense (de)
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102 getuige
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104
 
With, Claes Jacobss
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35 won. Berkel
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 64 comparant
A. v. subm. 9/10-7-1684 10, no. 80 comparant, won. Noordeinde van Berkel
Uitspraak 19- 8-1684 10, no. 82
Obligatie 24- 2-1687 10, no.121 comparant, won. Noordeinde van Berkel

za. With, Claes Jacobss
Procuratie 31- 5-1690 11, no. 9 geh.m. Maertie Jacobs Hartoghsvelt
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 geh.m. za. Maertje Jacobss Hartogvelt;
broer van: Willem en Adriaen Ja­cobss With;
halfbroer van: Cornelis en jonge Arij Jacobss With
 
With, Cornelis Jacobss
Procuratie 31- 5-1690 11, no. 9 getuige
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 halfbroer van: za. Claes Jacobss With
 
With, Cornelis Willemss
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 comparant; z.v.: Willem Jacobss With
 
With, Willem Jacobss
Boedelsch. 27- 6-1692 10, no. 32 comparant;
vader van: Cornelis Willemss With;
broer van: za. Claes Jacobss With
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 comparant
 
Woggelum, Evert
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Woghlom/Woggelum, Evert Cornelisse
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Maertie Cors van Wijck
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 comparant, voogd; won. Rodenrijs
 
Woggelum, Cornelis Arijense
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 geh.m. Annetje Sijmons
 
Wijck, Arij/Adriaen Vrancken van
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 voogd, won. Berkel
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 comparant
 
Wijck, Arij Corss van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 comparant, voogd
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 voogd
 
Wijck, Jan Corss van
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 voogd, won. Berkel
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 comparant, voogd
 
Wijck, Claesie Vrancken van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Cornelis Janse Valckoogh
 
za. Wijck, Cors Janss van
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 grootvader van: Maritge, Cornelis, Jan en
Ariaentge Arents Boer
 
Wijck, Maertie Cors van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Evert Cornelisse Woghlom
 
Wijck, Pleuntie Cors van
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 geh.m. Arent Cornss Boer
 


za. Wijck, Pleuntge Kors van
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20 moeder van: Maritge, Cornelis,
Jan en Ariaentge Arents Boer
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 geh.m. Arent Corneliss Boer(tie);
moeder van: Cornelis, Jan en Arijaentie Arents Boer
 
Wijck, Simon Arienss van
Testament 28- 8-1682 10, no. 34 comparant, won. Berkel;
geh.m. Maertie Cornelis Uijtenbroeck
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94 comparant, gezworene van Berkel
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99 voogd, won. Noordeinde van Berkel
Testament 10- 3-1687 10, no.122 voogd
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 comparant, oud ca. 34 jr.;
bouwman, won. Noordeinde van Berkel
Testament 23-10-1688 10, no.161 voogd; neef van: Maritge Arents Boer
 
Wijndert, Corn.
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparant; geh.m. Neeltie Arijens Hoogeveen
 
Aechien Hendrix
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155 comparante, won. Berkel;
wede. v. Jan Aelbrechtss Drooch
 
Aeltie Jans
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Chielen Kerckhoff
 
Aeltien Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Jan Claess van den Bergh;
zuster van: Ariaentie Claes
 
za. Allert Dirck Barentss
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 erfgenaam: Cornelis Dirck Ba rentss
 
Annettie Dircks
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106 comparante, won. Alamanswoning onder Maassluis;
wede. v. Jacob Corneliss Storm;
moeder van: Willem, Cornelis en Dirck Jacobss Storm
 
Annettie Cornelis
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5 geh.m. Arij Willemss Ridder
 
Annettie Louwen
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30 comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;
wede. v. Corn. Corn. Vrancken
 
Annetje Sijmons
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 geh.m. Cornelis Arijense Wogge­lum;
dr.v.: za. Grietie Jans
 
Arij Louwen
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
 
Arij Meesen
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 voogd;
broer van: Maertie Meesen
 
Arien Ockerse
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 voogd, won. Rotterdam;
oom van: Leendert Corneliss Hofflandt
Testament 10-10-1684 10, no. 88 voogd, won. Rotterdam;
zwager van: Cornelis Leendertss Hoffland
 
Ariaentie Jans
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
 
Ariaentie Jans
Obligatie 1-11-1682 10, no. 41 wede. v. Jan Arienss Verboon
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105 wede. v. Jan Arienss Verboon
 
Ariaentie Jans
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22 comparante, won. Berkel;
wede. v. Cornelis Pouwelss Buijtewegh
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49 wede. v. Cornelis Pouwelss Buijtewegh;
moeder van: Louris, Leendert en
Betgen Cornelis Buijtewegh
 
Ariaentie Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 comparante, ongehuwd;
bejaarde dochter, won. Bergschenhoek;
zuster van: Griettien, Maria, Dircktien, Aeltien,
Maritie, Pie­tertie en za. Martijntie Cla­esdr;
tante van: Annettie Jans van den Bergh
 
Arijaentie Claesdr.
Testament 11- 4-1696 11, no. 99 comparante, jongedochter;
won. Westweg onder Hillegersberg
 
Arijaentie Maertens
Testament 15- 4-1686 10, no.116 comparante, won. op de nieuwe
Butte­r­do­rp­se Mo­len aan de Rotte
onder Hi­l­le­ge­rs­b­e­rg;
geh.m. Arij Joriss Berckel;
zuster van: Cornelis Maertens
 
Ariaentie Pieters
Obligatie 24- 2-1687 10, no.121 wede. v. Schrevel Versijden;
moeder van: Cornelis Versijden
 
za. Barbara Claes
A. v. voogdij 19-11-1692 11, no. 54 wede. v. Cornelis Janss van den Bergh
 
Bastiaentie Roelen
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 comparante; wede. v. Arent Jansz Duijvesteijn
 
D(i)euwertgen Jans
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39 comparante, won. Noordeinde van Pijnacker;
geh.m. Cornelis Claess Berckhout
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63 won. Pijnacker; geh.m. Cornelis Berckhout
 
Dirck Pouwelss, wede. v.
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98
 
Dircktien Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Pieter Vrancken Post;
zuster van: Ariaentie Claes
 
Francijntge Frans
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 comparante, vroedvrouw; won. Berkel;
geh.m. Arij Verboon
 
za. Grietie Jans
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63 overl. 12.10.1692 te Schiebroek;
wede. v. Sijmon Dirckse den Beijman;
moeder van: Annetje Sijmons
 
Griettien Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 zuster van: Ariaentie Claes
 
mr. Hendrick
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 chirurgijn te Nootdorp
 
za. Huijbreght Janss
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 z.v.: Jan Huijbreghtss 

za. Huijbreght Janss, krn. v.
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101
 
Jngettie Pieters
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
wede. v. Pieter Arienss Neus;
schoonmoeder van: Arij Ja­cobss de Hoogh
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 comparante, won. Noordeinde van Berkel;
wede. v. Pieter Arienss Neus
 
Jacob Leendertss
Transportacte 10- 7-1688 10, no.153 peetoom van: Claes Janss Drooge
 
Jan Huijbreghtss
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101 vader van: za. Huijbreght Janss
 
Jan Cornelis Janss
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65 getuige
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66 getuige
 
Jan Willemss
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101
 
Janittie Abrams
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 comparante, won. Schiebroek;
wede. v. Jan Pieterss Stolck;
schoonzuster van: Maerte Pieterss Stolck
 
Jannettie Geerlof(f)s
Testament 2- 8-1681 10, no. 9 geh.m. Dirck Leendertss Keijser;
moeder van: Lena Dircx Keijser
 
Jannettie Gerrits
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Cornelis Janss van Ca­pelle
 
Jannettie Jans
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
 
Jannettie Jans
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
 
za. Jannittie Leendertss
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Jannittie Meess
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 geh.m. Willem
 
Job Arij Crijnen
Testament 21- 1-1684 10, no. 71 getuige
 
Claes Joppen
Testament 21- 9-1703 11, no.108 voogd, won. Schiedam
 
za. Cornelia Jans
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 geh.m. N.N.
 
Cornelis Abrahamss
Insinuatie 7-12-1691 11, no. 29 won. op de Tempel onder Berkel
 
Cornelis Dirck Barentss
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 erfgen. v.: za. Allert Dirck Ba rentss
 
Cornelis Janss Vol(le)breght
Testament 6- 7-1681 10, no. 6 getuige
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50 won. Westweg onder Hille­gersberg
Testament 30- 8-1683 10, no. 62 voogd, won. Bergschenhoek
Testament 3-10-1683 10, no. 69 voogd, won. Westweg in Bergschen­hoek
Testament 9- 2-1685 10, no. 97 voogd, won. Westweg in Hillegers­berg
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104 comparant, won. Westweg bij Berg­schenhoek
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113 comparant, borg; won. Westweg in Hillegersberg
Procuratie 2- 5-1691 11, no. 23 comparant
 
Cornelis Joppen
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
za. Corn. Corn. Vrancken
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30 geh.m. Annettie Louwen
 
Corn. Cornss Vollebregt
Testament 17- 6-1693 11, no. 71 getuige
 
Cornelis Leendertss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Cornelis Louwen
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Cornelis Maertens
Testament 15- 4-1686 10, no.116 voogd, won. Bergweg in Hillegers­berg;
broer van: Arijaentie Maertens
 
Cornelis Simonss Bonefaes
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92 comparant, mr. schoenmaker;
won. Euvelbuurt onder Bleiswijk
 
Leendert Davidz
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
 
za. Leentie Arijens
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128 overl. te Bleiswijk;
wede. v. Vranck Arijenss van der Meer
 
Maerten Maertenss
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 schoenmaker te Bergschenhoek
 
za. Martijntie Claesdr
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Cent Franss; zuster van: Ariaentie Claes
 
Maertien Ariens
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Gerrit Janss Hofflandt;
moeder van: Crijntie en Chieltie Gerrits Hofflandt
 
za. Maertje Bonefaes
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39 geh.m. za. Pieter Simonss Stolck;
moeder van: za. Maertge en za.
Jan Pieterss Stolck
 
Maertge Huijbreghts
Attestatie 24-11-1692 11, no. 57 moeder van: Huijbreght Corneliss Boer
 
Maertge Joosten
A. v. voogdij 30- 1-1699 11, no. 79 comparante;
wede. v. Pieter Corneliss Wassenaer;
moeder van: Leendert Pieterss Wassenaer;
zwager: Jan Hendrixe Zeeuw
 
Maria Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 zuster van: Ariaentie Claes
 
Maritie Claes
Testament 26-10-1681 10, no. 17 zuster van: Ariaentie Claes
 
Maertie Claes
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93 comparante, won. Bergschenhoek;
wede. v. Louris Joosten van Zuijlen
 


Maertie Cornelis
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Cornelis Janss de Bruijn
 
Maertje Cornelis
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12 comparante;
wede. v. Leendert Toniss van Hoffwegen
 
Marijtie Cornelis
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137 geh.m. Willem Pieterss van Bergen;
moeder van: Maertie Willems van Bergen
 
Maertie Leenderts
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Arienss van Leeuwen
 
Maertie Meesen
Testament 26- 8-1681 10, no. 13 comparante, won. Bergschenhoek;
geh.m. Willem Leendertss Versijden;
moeder van: Griettie Willems Versijden;
zuster van: Arij Meesen
 
Maertge Pieters
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85 weduwe
 
Maertie Rochus
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26 comparante, voogd;
wede. v. Huijbert Corneliss Boer;
moeder van: Cornelis Huijbertse Boer;
neef van: Jan Claess van Rijt
 
Neeltie Bastiaens
Testament 7-11-1684 10, no. 90 comparante, won. Schiebroek;
geh.m. Gerrit Arienss den Haan;
moeder van: Bastiaen Gerritss den Haen
 
Neeltie Bastiaense
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
za. Neeltie Jacobs
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14 overl. te Bleiswijk;
wede. v. Willem Cornelis van der Meulen;
moeder van: Sijmon, Maertie en Cornelis Willemss
van der Meulen, en van Leendert en
Pleuntie Willems Vermeulen
 
Neeltie Sijmons
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Pieter Domenss
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Pieter Cornelis Huijgen
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Pieter Crijnen
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Pieter Stevenss
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 76 getuige
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159 getuige
 
Pietertie Jacobs
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8 wede. v. Arien Arienss Kleijn
 
Pietertie Claesdr
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. Jan Arienss den Haen;
zuster van: Ariaentie Claes
 
 
Pleun Dammenss, wede. v.
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Appolonia Alphers
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120 comparante, won. Amsterdam in de Hartenstraat;
wede. v. Jan Dirckss van der Sman
 
Pleuntge Cors
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 46 geh.m. Arent Corneliss Boertge;
moeder van: Cornelis, Jan en Maritge Arents Boer
 
Pouwels Engelss
Attestatie 15-10-1688 10, no.160 knecht van: Cornelis Ariense Crooneveen
 
Pouwels IJsbrantss
Codicil 21-10-1703 11, no.109 voogd, won. Kethel
 
za. Stijntge Willems
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 gew. heb. Capelle a/d IJssel aan
de 's-Gravenweg;
wede. v. Pieter Adriaenss Jongebreur;
moeder van: Cornelis en Liedewij Pieters Jongebreur
 
Sijtie Prss
Testament 25- 2-1694 11, no. 80 geh.m. za. Jan Prss de Groot;
 
Catrina
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124 "Abinster meesterse" van de dia­co­nie te Ro­t­te­r­dam
 
Cent Franss
Testament 26-10-1681 10, no. 17 geh.m. za. Martijntie Claesdr
 
za. Cent Hendrickss
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66 steenbakker;
geh.m. Liedewij Pieterss Jongebreur
 
Willem
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89 won. Brielle; geh.m. Jannittie Meess
 
Wouter Simonss
Caveling 7- 3-1683 10, no. 49
 
Wijve Jacobs
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124

ZAAKNAMEN
 
Achtmannen van Berkel & Rodenrijs
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
 
Ambachtsbewaarders van Berkel & Rodenrijs
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
 
Ambachtsheer van Berkel
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Ambachtsheerlijkheid Berkel
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152
 
De Armen van Pijnacker
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Baljuw van Delfland
Attestatie 15-10-1688 10, no.160
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Bode van Benthuizen
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
 
Bode van Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Diaconie te Rotterdam
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
 
Diaconiearmen van Berkel
Codicil 26-11-1691 11, no. 28
 
Diaconie-armmeesters van Bleiswijk
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5
 
Gaarder van Over de Lede
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
 
de Gereformeerde Kerk van Berkel
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78
 
Gezworenen van Berkel
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
de Heer van Berkel
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73
 
za. Heer van Den Bosch
Testament 13- 9-1682 10, no. 37 vader van: Sjean Sjacob van Wassenaer
 
de Heer Fiscaas van Hollt.
Procuratie 24- 4-1684 10, no. 79
 
Heilige-Geestarmmeesters van Berkel
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37
 
Heilie-Geestarmen van Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Heilige-Geestarmen van Hillegersberg en Rotterban
Testament 5-12-1688 10, no.165
 
Heilige-Geestarmen van Zevenhuizen
Testament 12- 7-1688 10, no.154
 
Heilige-Geestarmen van Zoetermeer en Zegwaart
Testament 12- 7-1688 10, no.154
 
Ingelanden van Berkel & Rodenrijs
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75
 
Kanunniken van Egmond
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
 
Kerkeraad van Bleiswijk
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5
 
Predikant van Bleiswijk
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5
 
Procureur voor de vierschaar van Delfland
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12
 
Remonstrantse kerk te Zoetermeer en Zegwaart
Testament 12- 7-1688 10, no.154
 
Schepenen van Delft
Procuratie 7- 5-1688 10, no.148
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75
 
Schoolmeester van Hillegersberg
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Schout van Berkel & Rodenrijs
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Secretaris van Berkel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Secretaris van Overschie
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98
 
Vierschaar van Kralingen
Procuratie 30-10-1685 10, no.109
 
Vierschaar van Pijnacker
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27
 
Weeshuis te Schiedam
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23
 
Welgeboren Mannen van Delfland
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5


PLAATSNAMEN
 
Ackersdijk
Accoord 23- 5-1694 11, no. 87
 
Amsterdam
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25
 
Antwerpen (B.)
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2
 
Benthuizen
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138
 
Bergschenhoek
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1
Testament 6- 7-1681 10, no. 6
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7
Testament 26- 8-1681 10, no. 13
Testament 26-10-1681 10, no. 17
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36
Procuratie 30-10-1682 10, no. 40
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54
Testament 30- 8-1683 10, no. 62
Obligatie 29- 9-1683 10, no. 67
Testament 3-10-1683 10, no. 69
Testament 19-12-1683 10, no. 70
Testament 21- 1-1684 10, no. 71
Testament 3- 9-1684 10, no. 85
Testament 10-10-1684 10, no. 88
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93
Testament 17- 2-1685 10, no. 96
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105
Testament 30-11-1685 10, no.111
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146
Procuratie 22-11-1688 10, no­.163
Testament 11- 4-1690 11, no. 3
Testament 24-12-1690 11, no. 18
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22
Testament 2-11-1691 11, no. 27
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56
Testament 30- 7-1693 11, no. 73
Testament 30-12-1693 11, no. 77
A. v. augment. 4- 4-1694 11, no. 82
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92
 
Bleiswijk
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3
Substitutie 14- 7-1681 10, no. 5
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22
A. v. voogdij 9- 9-1682 10, no. 36
Procuratie 15-11-1682 10, no. 43
Obligatie 5- 6-1683 10, no. 55
Testament 3- 9-1684 10, no. 85
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
Testament 10- 3-1687 10, no.122
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92
Procuratie 4- 6-1697 11, no.102
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104
 
Bommel
Testament 5- 1-1687 10, no.119
 
Den Bosch
Transportacte 14- 1-1682 10, no. 25
Testament 13- 9-1682 10, no. 37
 
Brielle
Testament 20- 8-1683 10, no. 58
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Capelle a/d IJssel
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Delfgauw
Testament 5- 5-1683 10, no. 51
 
Delfland
Procuratie 17- 8-1681 10, no. 12
Attestatie 15-10-1688 10, no.160
 
Delft
Testament 13- 8-1681 10, no. 10
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24
Procuratie 1-10-1683 10, no. 68
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Procuratie 7- 5-1688 10, no­.148
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
A. v. voogdij 11- 3-1696 11, no. 98
Codicil 21-10-1703 11, no.109
 
Egmond
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
 
Gent
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107
 
Gouda
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
's-Gravenhage
Codicil 20- 8-1684 10, no. 83
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68
 
Hazerswoude
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12
 
Hillegersberg
Obligatie 20- 7-1681 10, no. 7
Testament 2- 8-1681 10, no. 9
Procuratie 28-12-1681 10, no. 22
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52
Testament 17- 7-1683 10, no. 57
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103
Obligatie 10- 5-1685 10, no.105
Procuratie 30-10-1685 10, no.109
Procuratie 30-10-1685 10, no.110
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113
Testament 15- 4-1686 10, no.116
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127
Procuratie 19-11-1687 10, no.135
Testament 28- 2-1688 10, no.143
Obligatie 27- 4-1689 10, no­.146
Testament 5-12-1688 10, no.165
Testament 8- 4-1690 11, no. 2
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40
Testament 22- 9-1691 11, no. 52
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Testament 7- 4-1693 11, no. 67
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68
Testament 17- 6-1693 11, no. 71
Accoord 1- 8-1693 11, no. 74
Testament 25- 2-1694 11, no. 80
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94
Procuratie 15- 1-1696 11, no. 96
Testament 11- 4-1696 11, no. 99
Testament 10- 6-1698 11, no.104a
Testament 3- 8-1698 11, no.106
 
Hof van Delft
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Hoogeveen (bij Nootdorp)
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22
 
Indië
Testament 24-12-1690 11, no. 18
 
Kethel
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45
Codicil 21-10-1703 11, no.109
 
Keulen (bij Pijnacker)
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
 
Kralingen
Obligatie 11- 5-1681 10, no. 1
Transportacte 9- 4-1685 10, no.102
Procuratie 30-10-1685 10, no.109
 
Krimpen
Procuratie 29- 5-1688 10, no.150
 
Leiden
Obligatie 8- 2-1683 10, no. 47
Testament 12- 7-1688 10, no.154
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Maasland
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Maassluis
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106
Procuratie 1-10-1693 11, no. 75
Procuratie 17- 2-1702 11, no.107
 
Moeriaensart
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152
 
Moerkapelle
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15
 
Monster
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Moordrecht
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68
 
Naaldwijk
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Nieuwerkerk a/d IJssel
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Noord-Kethel
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Nootdorp
A. v. repud. 4-12-1681 10, no. 20
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26
Conventie 5- 4-1682 10, no. 29
Testament 17- 2-1685 10, no. 96
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Procuratie 27-11-1689 10, no.164
Testament 2-11-1691 11, no. 27
Testament 25- 2-1694 11, no. 80
 
Ouderkerk a/d IJssel
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Oudewater
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63
 
Overschie
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98
Testament 21- 9-1703 11, no.108
 
Pijnacker
Testament 13- 8-1681 10, no. 10
Procuratie 8- 2-1682 10, no. 27
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74
Procuratie 7- 4-1685 10, no. 98
A. v. voogdij 31- 3-1685 10, no. 99
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91
Substitutie 1-11-1695 11, no. 94

Rotte
Testament 17-12-1681 10, no. 21
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28
Procuratie 31- 5-1682 10, no. 31
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52
Testament 15- 4-1686 10, no.116
Procuratie 19-11-1687 10, no.135
Obligatie 27- 4-1689 10, no.146
Testament 5-12-1688 10, no.165
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68
Testament 25- 2-1694 11, no. 80
 
Rotterban
Testament 5-12-1688 10, no.165
 
Rotterdam
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2
A. v. voogdij 10-10-1681 10, no. 15
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33
Testament 21- 1-1684 10, no. 71
Caveling 15- 8-1684 10, no. 81
Testament 10-10-1684 10, no. 88
Procuratie 30-10-1685 10, no.110
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
A. v. voogdij 9-10-1689 10, no.159
Testament 24-12-1690 11, no. 18
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65
Procuratie 14- 6-1693 11, no. 68
 
Schie, de
Procuratie 23- 5-1681 10, no. 2
 
Schiebroek
Obligatie 15- 8-1681 10, no. 11
A. v. voogdij ..- 1-1682 10, no. 24
Huurconventie 1- 3-1682 10, no. 28
Testament 17- 7-1683 10, no. 57
Testament 30- 8-1683 10, no. 62
Testament 3-10-1683 10, no. 69
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 77
Obligatie 4- 4-1684 10, no. 78
Testament 7-11-1684 10, no. 90
Procuratie 19-11-1684 10, no. 91
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104
Verklaring 27-10-1685 10, no.108
Procuratie 30-10-1685 10, no.109
Procuratie 30-10-1685 10, no.110
Procuratie 6- 1-1686 10, no­.112
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113
Procuratie 21- 6-1687 10, no.128
Procuratie 3- 8-1687 10, no.129
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131
Procuratie 11- 8-1687 10, no.132
Procuratie 28- 9-1687 10, no.133
Compromis 9-12-1687 10, no.136
Uitspraak 15-12-1687 10, no­.­136
Acquit & Dech. 28-12-1687 10, no.137
Procuratie 28- 2-1689 10, no.142
Procuratie 4- 4-1688 10, no.144
Procuratie 14- 6-1688 10, no­.151
Testament 12- 7-1688 10, no.154
Procuratie 2- 8-1688 10, no.156
Procuratie 14-11-1689 10, no.162
Procuratie 22-11-1688 10, no.163
Procuratie 27-11-1689 10, no.164
Procuratie 19- 2-1690 11, no. 1
Procuratie 18- 4-1690 11, no. 4
Procuratie 16- 5-1690 11, no. 7
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
Procuratie 21- 8-1690 11, no. 11
A. v. cautie 10- 9-1690 11, no. 12
Procuratie 10- 9-1690 11, no. 13
Procuratie 17- 9-1690 11, no. 14
Procuratie 28- 9-1690 11, no. 15
Testament 24-12-1690 11, no. 18
Procuratie 16- 3-1691 11, no. 19
Procuratie 7- 4-1691 11, no. 21
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25
Testament 2-11-1691 11, no. 27
Huurconventie 9- 5-1692 11, no. 37
Procuratie 12- 5-1692 11, no. 38
A. v. cautie 18- 5-1692 11, no. 39
Procuratie 20- 7-1692 11, no. 40
Procuratie 15- 8-1692 11, no. 43
Procuratie 7- 9-1692 11, no. 47
Procuratie 14- 9-1692 11, no. 49
Procuratie 11-11-1692 11, no. 56
Procuratie 7-12-1692 11, no. 58
Procuratie 8-12-1692 11, no. 61
Testament 22-12-1692 11, no. 62
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Testament 7- 4-1693 11, no. 67
Testament 17- 6-1693 11, no. 71
Procuratie 11- 7-1693 11, no. 72
Testament 25- 2-1694 11, no. 80
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
Procuratie 24- 4-1695 11, no. 91
Testament 3- 8-1698 11, no.106
 
Schiedam
Obligatie 30-12-1681 10, no. 22a
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23
Testament 21- 9-1703 11, no.108
Codicil 21-10-1703 11, no.109
 
Schieland
Procuratie 30-10-1685 10, no.110
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Schieveen
A. v. cessie 7- 4-1685 10, no.101
 
Schipluiden
Uitspraak 15- 1-1685 10, no. 94
A. v. subm. 15- 1-1685 10, no. 95
 
Tempel (onder Berkel)
Insinuatie 7-12-1691 11, no. 29
 
Terbregge
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16
Obligatie 11-11-1682 10, no. 42
Obligatie 4- 4-1683 10, no. 52
Obligatie 6- 6-1683 10, no. 56
 
Vlaardingen
A. v. voogdij 16-10-1681 10, no. 16
Testament 31- 3-1685 10, no.100
 
Voorburg
Koopacte 15- 7-1688 10, no.155
 
Waarder
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
Wateringen
Boedelsch. 16- 5-1696 11, no. 89
 
IJssel, de (rivier)
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Zanen
Testament 13- 9-1682 10, no. 37
 
Zegwaart
Inventaris 19- 1-1682 10, no. 26
Procuratie 23- 8-1683 10, no. 59
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66
Procuratie 4- 8-1687 10, no.130
Procuratie 4- 8-1687 10, no.131
Procuratie 12- 1-1688 10, no.138
Procuratie 5- 2-1688 10, no.141
Testament 12- 7-1688 10, no.154
Rek, Bew. & R. 15- 8-1691 11, no. 26
Procuratie 14- 6-1694 11, no. 88
Procuratie 28-11-1695 11, no. 95
Procuratie 21- 1-1697 11, no.100
Procuratie 28- 4-1698 11, no.104
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Zevenhuizen
Procuratie 6- 6-1681 10, no. 3
Testament 13- 7-1681 10, no. 4
A. v. repud. 23- 9-1681 10, no. 14
Procuratie 30-11-1681 10, no. 19
Testament 17-12-1681 10, no. 21
Procuratie 21- 5-1682 10, no. 30
Obligatie 12-12-1682 10, no. 44
Procuratie 30- 1-1683 10, no. 46
Testament 5- 1-1687 10, no.119
Testament 12- 7-1688 10, no.154
Testament 7- 4-1693 11, no. 67
Testament 25- 2-1694 11, no. 80
 
Zoetermeer
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Testament 12- 7-1688 10, no.154
Procuratie 19- 1-1693 11, no. 64

TOPONYMEN
 
Achterweg (bij Bergschenhoek)
Testament 21- 1-1684 10, no. 71
Testament 10-10-1684 10, no. 88
 
Achterweg (bij Hillegersberg)
Testament 10- 6-1698 11, no.104a
 
Bergweg (Hillegersberg)
Testament 17- 7-1683 10, no. 57
Testament 15- 4-1686 10, no.116
Testament 8- 4-1690 11, no. 2
 
Berkelse landscheiding
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Binkhorst
Procuratie 12- 3-1684 10, no. 75
 
Blommersdijk (bij Rotterdam)
Procuratie 9- 8-1682 10, no. 33
 
Buitenwatering (Schiebroek)
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Euvelbuurt (Bleiswijk)
Obligatie 15- 5-1695 11, no. 92
 
Franse Veld (aan de Rotte, buiten Rotterdam)
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
's-Gravenweg
A. v. voogdij 27- 5-1691 11, no. 24
 
's-Gravenweg (in Capelle a/d IJssel)
Boedelsch. 3- 3-1693 11, no. 66
 
Hartenstraat (Amsterdam)
Procuratie 14- 2-1687 10, no.120
 
Hoefweg (Bleiswijk)
Transportacte 1- 7-1685 10, no.107
 
Kerkstraat te Berkel
A. v. cessie 30-12-1681 10, no. 23
Testament 28- 9-1686 10, no.117
Procuratie 15- 3-1687 10, no.123
Attestatie 1- 2-1698 11, no.103
 
Laag-Rotte (Hillegersberg)
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
Procuratie 15- 1-1696 11, no. 96
 
Laag-Rotseweg
Procuratie 15- 1-1696 11, no. 96
 
Laan, de (Pijnacker)
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Leede, de
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
 
Masloot (in de Oosteindsepolder in Hillegersberg)
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Meerhek
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73
 
Nieuwkoopseweg
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Noordeindseweg (Berkel)
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31
Caveling 14- 6-1693 11, no. 69
 
Noordeindseweg (Pijnacker)
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Oosteinde (Bergschenhoek)
Obligatie 9- 5-1683 10, no. 54
 
Oosteinde (Hillegersberg)
Obligatie 19- 5-1687 10, no.127
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Oosteindsepolder (Hillegersberg)
Caveling 30- 3-1692 11, no. 34
 
Oudedijk (in Kethel)
Procuratie 10- 1-1683 10, no. 45
 
Oudeweg (Berkel)
Koopacte 19-12-1691 11, no. 31
 
Polder van Berkel
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
 
Rodenrijseweg
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Rokkeveen (onder Zegwaart)
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 65
Procuratie 27- 9-1683 10, no. 66
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Rotterdamse Rijweg
Huurconventie 23- 4-1690 11, no. 5
 
Schiebroekse Venen
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Schiebroekseweg
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
 
Tappersheul (bij Oudewater)
Obligatie 28-10-1682 10, no. 39
Procuratie 14- 9-1683 10, no. 63
 
Tempelweg
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Vlaardingse Vaart (Maasland)
Obligatie 26- 5-1690 11, no. 8
 
Vlielandseweg
Caveling 20- 5-1699 11, no. 85
 
Voorstad (buiten Rotterdam)
Staat in Inv. 16- 1-1693 11, no. 63
Huw. voorw. 16- 1-1693 11, no. 65
 
Watering in het Noordeinde van Berkel
Caveling 7- 4-1691 11, no. 20

Westweg (Bergschenhoek)
Testament 3-10-1683 10, no. 69
Testament 19-12-1683 10, no. 70
Transportacte 7- 1-1685 10, no. 93
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
Obligatie 6- 5-1685 10, no.104
Testament 30-12-1693 11, no. 77
 
Westweg (Hillegersberg)
Obligatie 3- 5-1683 10, no. 50
Testament 9- 2-1685 10, no. 97
Obligatie 21- 4-1686 10, no.113
Obligatie 3- 2-1692 11, no. 32
Testament 22- 9-1691 11, no. 52
Testament 17- 6-1693 11, no. 71
Procuratie 18- 5-1694 11, no. 84
Testament 11- 4-1696 11, no. 99
Testament 3- 8-1698 11, no.106
 
Zoetermeerse Meer
Testament 24-12-1690 11, no. 18
 
Zuidzijde van Berkel
Testament 11- 2-1694 11, no. 79a
 
Zijde, de (Hillegersberg)
A. v. voogdij 5- 5-1685 10, no.103

HUIZEN, HERBERGEN enz.
 
Alamanswoning (Maassluis)
A. v. voogdij 15- 5-1685 10, no.106
 
Brouwerij "De Twee Klimmende Leeuwen" (Rotterdam)
Procuratie 23- 6-1691 11, no. 25
 
Brouwerij "De Verkeerde Werelt" (Delft)
Procuratie 7- 3-1694 11, no. 81
 
Butterdorpse Molen, nieuwe (Hillegersberg)
Testament 15- 4-1686 10, no.116
 
de herberg aan het Meerhek
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73
 
"Den Olifant/Olijphant" (onder Hoogeveen bij Nootdorp)
Rek, Bew. & R. 6- 3-1687 10, no.124
Attestatie 10- 4-1691 11, no. 22
 
Verlaat in de polder van Berkel
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86

ONDERWERPEN
 
Aantreffen van iemand die met een mes in de borst was gestoken
Attestatie 23- 2-1684 10, no. 74
 
Controle op de onkosten van het kopen van land
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 72
 
's Nachts iemand van zijn bed lichten en in arrest nemen door de baljuw van Delfland
Attestatie 15-10-1688 10, no.160
 
Onenigheid tussen de heer van Berkel en de schout van Berkel
Attestatie 27- 2-1684 10, no. 73
 
Schielijk inlaten van water in de polder van Berkel door de ambachtsbewaarder van Berkel
Attestatie 24- 9-1684 10, no. 86
 
Uitbaggeren van turf
Attestatie 8- 9-1682 10, no. 35
 
Verhandelen van onvolwaardige turf
Attestatie 9-11-1698 11, no.105
 
Verkoop van de ambachtsheerlijkheid Berkel
Procuratie 26- 6-1688 10, no.152
 
IJken van turftonnen
Attestatie 27-10-1684 10, no. 89