Index op het archief van notaris Johan van Velsen

 residerend te  BERKEL en RODENRIJS

(1703-1707)

ARA, Not. Arch. Berkel 15 (1703-1705) 

16 (1706-1707)

Samengesteld door: J. Heemskerk
Zoetermeer, 18 november 1998

L|st van afkortingen: 

A. v. cautie     = acte van cautie

A. v. consent    =   "   "  consent

A. v. indemn.    =   "   "  indemniteit

A. v. overgifte  =   "   "  overgifte

A. v. protest    =   "   "  protest

A. v. voogd|     =   "   "  voogd|

Boedelsch.       = boedelscheiding

Rek, Bew. & R.   = rekening, bew|s en reliqua

Staat en Inv.    = staat en inventaris

Aelst, Thomas Willemss van der

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  getuige 

Alphen, Abraham Corss van

   Transportacte  23- 4-1707  16, no.62  comparant, ambachtsbe waarder van Moerkapelle 

Alphen, Abraham Crynen van

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  voogd, won. Zevenhuizen

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  voogd, won. Zevenhuizen

 

Alfen, Anna Claess van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  dr.v.: za. Claes Janss  van Alfen

 

Alfen, Ary Janss van

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  getuige

   Testament      30- 7-1705  15, no.57  getuige

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparant, voogd

 

Alfen, Jan van

   Procuratie     22-11-1705  15, no.67  getuige

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Alfen/Alphen, Jan Arienss van

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46  getuige

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4  won. Bleikersdam

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  comparant, won. Zevenhuizen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Alfen, Jan Claess van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  z.v.: za. Claes Janss  van Alphen

 

Alphen, mr. Claes van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  chirurg|n te Zevenhuizen

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  getuige

 

za. Alphen, Claes Janss van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  overl. 10 okt. 1700;

                                            geh.m. Annetie Claes  Cappellenaer

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  overl. 10 okt. 1700;

                                            geh.m. Annetie Claes Cappellenaer;

                                            vader van: Pleuntie,  Maria, Cytie, Jan, Anna en Claes Claess van Alfen

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  geh.m. Annetie Claes  Cappellenaer

 

Alfen, Claes Claess van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  z.v.: za. Claes Janss   van Alfen

 

Alphen, Claes Corneliss van

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Alphen, Claesje Crynen van

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Roeloff Janss  van der Meer

 

Alfen, Cornelis Claese van

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Alphen, Maertie Abrams van

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

 

Alphen, Maria Claes van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparante, meerderj.  dochter;

                                            dr.v.: za. Claes Janss  van Alphen

 

Alfen, Pleuntie Claes van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  geh.m. Gerrit Leendertss Roggeveen;

                                            dr.v.: za. Claes Janss  van Alphen

 

Alfen, Cytie Claes van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  geh.m. Dirk Claese Du|nendam;

                                            dr.v.: za. Claes Janss  van Alphen

 

Alphen, Willem Arienss van

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

 

Alfenaer, Evert

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  geh.m. Haesje de Leede

 

Arkenbout, Nicolaes

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Baes, Jan den

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  comparant, won. Rotterdam

 

Backer, Ar| Andriess

   Attestatie     16- 7-1707  16, no.74  comparant, won. Zevenhuizen

 

Backer, Gangert Janss

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6  won. Zevenhuizen

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  won. Zevenhuizen

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparant, voogd

 

Backer, Claes Janss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  voogd, won. Zevenhuizen;

                                            zwager van: Claes van der Hoek

 

Backer, Cornelis den

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  te Nieuwerkerk a/d IJssel

 

Backer, Tr|ntie Jans

   Procuratie     16-12-1706  16, no.43  comparante;

                                            wede. v. G. Levelang

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  won. Zevenhuizen;

                                            wede. v. Willem Leefflang

 

Barchem, Bartholomeus van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Bargman, Cornelis Horis

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  voogd

 

Basel, Gabriel van

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  getuige

   Procuratie      9- 8-1705  15, no.58  getuige

 

Beecq, Casper

   Procuratie      5-11-1703  15, no.12  comparant, koopman;

                                            won. Rotterdam;

                                            geh.m. Maria van Hoeke

 

Bentil, Huybert van

   Insinuatie     12- 8-1706  16, no.33  won. Zevenhuizen

 

Bentil, Pieter van

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  bode; getuige

   Insinu‑a‑tie     14- 7-1705  15, no.55  bode van Zevenhuizen;  getuige

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  gerechtsbode; getuige

 

Bergh, Adriaen van den

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  pondgaarder van Rotterdam

 

Berg, Hendrik van den

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  getuige

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  getuige

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Cornelis van den Berg;

                                            zwager: Andries Corstiaens Geen

 

Berg, Johan ten

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  notaris te Rotterdam

 

Berg, Cornelis van den

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  toeziend voogd;

                                            broer van: Hendrik van  den Berg

 

Berg, Cornelis Corneliss van den

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  getuige

 

Bergh, Cors van den

   Procuratie     29- 4-1707  16, no.64  comparant, mr. bakker;

                                            won. omtrent de Swallase Brug onder Zevenhuizen

 

Berkel, Ar|

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Berkel, Ary Corneliss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Berkel, Johan van

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  comparant, secretaris  van de weeskamer te  Rotterdam

 

Bercouwer, Barent Janss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Besemer, Dirk

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  voogd;

                                            broer van: Eva Cornelis  Besemer

 

Besemer, Eva Cornelis

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Ary Pieterse Jnthout;

                                            zuster van: Cornelis en Dirk Besemer

 

Besemer, Cornelis

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  voogd;

                                            broer van: Eva Cornelis  Besemer

 

Beuns, Maria

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  comparante;

                                            wede. v. Hu|bertus  Gladbeek

 

Blesgraeff, Jan Alderts

   Testament       7- 4-1706  16, no.15  getuige

 

Blesgraef, Lena Claes

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  comparante;

                                            wede. v. Jan Arienss  Hu|sman

 

Bleyswyk, Cornelis

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

Bleyswyk, Cornelis Arienss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Ble|sw|k, Pieter Willemss van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Bloet, Claes

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  mr. scheepmaker aan de  Coenekoop

 

za. Bloet, Klaes Teunisz

   Procuratie     16-12-1706  16, no.43  mr. scheepmaker te Waddinxveen aan de Coenekoop

 

Bloet, Cornelis Janse

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  getuige

 

Bloemeste|n, Matth|s

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  voogd, won. Moordrecht

 

Block, Dirk

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58  notaris te Amsterdam

 

Block, Dirk van der

   Procuratie     13- 5-1704  15, no.28  comparant, vleeshouwer;

                                            won. Rotterdam

 

Blockerus, Elisabeth

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            meerderj. ongehuwde  dochter v.: Maria van Brakel;

                                            zuster van: Gerard  Blockerus


 

 

 

Blockerus, Gerard

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  comparant, notaris;

                                            won. Rotterdam

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  procureur voor het Hof   en de Hoge Vierschaar van Schieland

   Procu‑ratie     24-10-1703  15, no.10  procureur ten platte lande

   Procuratie      1-11-1703  15, no.11  procureur ten platte lande

   Procu‑ratie     14-11-1703  15, no.13  procureur ten platte lande

   Procuratie      5- 5-1704  15, no.26  procureur ten platte lande

   Procuratie     13- 5-1704  15, no.28  notaris te Rotterdam

   Procuratie     17- 4-1704  15, no.29  notaris te Rotterdam en  procureur ten plattelande

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  notaris te Rotterdam;  voogd;

                                            broer van: Elisabeth Blockerus

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  procureur ten platte lande

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  notaris te Rotterdam

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  notaris te Rotterdam;

                                            voornemens te gaan trouwen met: Anna  Brand;  z.v.: Maria van Brakel

   Procuratie     15- 2-1705  15, no.47  notaris te Rotterdam

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  comparant, notaris te  Rotterdam

   Procuratie      9- 8-1705  15, no.58  procureur

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  notaris te Rotterdam

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  notaris te Rotterdam   voogd

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  notaris

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  comparant, notaris te Rotterdam

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  notaris te Rotterdam

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  notaris te Rotterdam;

                                            procureur voor de vierschaar van Schieland

 

za. Blockerus, Hugo

   Testament      25- 5-1704  15, no.31

 

za. Blockerus, Johannes

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  geh.m. Maria van Brakel

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  predikant te Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria van Brakel

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  predikant onder de Remonstranten te Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria van Brakel

 

Blom, Vincent van der

   Testament      15- 4-1706  16, no.17  mr. chirurg|n; getuige

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  comparant, mr. chirurg|n;

                                            won. Zevenhuizen


 

 

Blyenburg, Alida van

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  comparante;

                                            geh.m. Pr. van der  Schaer;

                                            dr.v.: za. Catharina  van der P|l;

                                            tante: Applonia van der  P|l

   Testament      31-12-1706  16, no.44  geh.m. Pieter van der  Schaer

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  geh.m. Pieter van der  Schaer

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Blyenburg, Jan

   Testament      31-12-1706  16, no.44  voogd, won. Rotterdam

 

Ble|enburg, Elisabet van

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Boer, Ary Leendertss

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52

   Procuratie      1- 5-1707  16, no.65  won. in het Maatveld

 

Boer, Cornelis Arienss

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  getuige

 

za. Boer, Leendert Arienss

   Procuratie      8- 3-1705  15, no.49  geh.m. Maertie Leendts. Overr|nder

   Insinua‑tie     14- 7-1705  15, no.55  geh.m. Maertie Leenderts Overr|nder

 

Boer, Pieter Corneliss

   Testament      18- 9-1705  15, no.63  oud-schepen van Zevenhuizen;   getuige

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   A. v. voogd|   31- 5-1706  16, no.21  oud-schepen; getuige

   Testament       2- 6-1706  16, no.22  oud-schepen; getuige

 

Boer, Willem Pieterss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Bon, Jan

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

za. Bont, Jan Janss de

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  geh.m. Geertie Hendriks Wiltsteyn

 

Bontenbal, Jan Claesse

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  comparant, won. Zevenhuizen

 

Bontenbal, Michiel

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  notaris te Zevenhuizen

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  schout

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  schout, voogd;

                                            geh.m. Catharina Thoen

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Boom, Jan van der

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  getuige


 

 

Boon, Claesje Jans

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  geh.m. Maerten Aertss;

                                            eerder wede. v. Dirk  Janss Does

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  comparante, won. Schinkelveen;

                                            wede. v. Maerten Arienss Ouweleen;

                                            eerder wede. v. Dirk Jans Does en Willem  Dirksse Speelman;

                                            moeder van: Neeltie en  Aeltie Willems Speelman

 

Borgman, Cornelis Jorisse

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  comparant, voogd

 

Bornat, Christoffel

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  comparant, mr. chirurg|n;

                                            won. Nieuwerkerk a/d  IJssel

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  getuige

 

Bos, Cornelis

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  getuige

 

Boscooper, Pieter Claese

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  comparant, won. Waddinxveen

 

za. Bovenwater, Pleuntie Jacobs

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  geh.m. za. Jan Arienss  Hu|sman

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  geh.m. za. Jan Ariens Hu|sman;

                                            moeder van: Ar|, Jacob,  Ariaentie en Abraham Janse Hu|sman

 

za. Bra, Jacob(us) de

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  geh.m. Anna van Gladbeek

   Testament      31-12-1706  16, no.44  geh.m. Anna van Gladbeeq

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  geh.m. Anna van Gladbeeq

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  geh.m. Anna van Gladbeek

 

Braek, Ary van der

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

   Procuratie     29- 4-1707  16, no.64  won. Zevenhuizen

 

Braek, Jacob Pieterss van der

   Procuratie     15- 8-1706  16, no.34  comparant, won. Zevenhuizerhoek onder Zevenhuizen

 

Braek, Pieter van der

   Testament      14- 3-1707  16, no.59  getuige

 

Brakel, Abraham van

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, ouderling  van de Remonstrantse  Gemeente

   Testament      28- 9-1707  16, no.85  getuige

 

Brakel, Albertus van

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22  notaris te Zevenhuizen

   Procuratie     23- 7-1706  16, no.32  comparant;

                                            notaris en procureur te  Waddinxveen

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  notaris te Zevenhuizen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  notaris te Waddinxveen

 

Brakel, Claes Dirkse van

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria Arents  Kru|ning;

                                            neef: Michiel Dirxe  Leefflang

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  getuige

 

Brakel, Maria van

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  wede. v. Johannes  Blockerus

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  wede. v. Johannes  Blockerus;

                                            moeder van: Elisabeth   Blockerus

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  comparante;

                                            wede. v. Johannes  Blockerus;

                                            moeder van: Gerard   Blockerus

 

Brakel, Pieter Dirkse van

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56  comparant, won. Delfshaven;

                                            broer van: Isbrant  Dirkse van Brakel

 

Brakel, Paulus van

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  procureur voor het Hof  van Holland

 

Brakel, Isbrant Dirkse van

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56  broer van: Pieter Dirkse van Brakel

 

Brand, Anna

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  won. Rotterdam;

                                            van plan te gaan  trouwen met: Gerard   Blockerus

 

Breetvelt, Abram

   Testament       7- 4-1706  16, no.15  getuige

 

Breetvelt, Jan Pieterse

   Testament       5- 5-1706  16, no.19  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maartie Jans Tas

 

Breetvelt, Maerten Pieterss

   Testament       7- 7-1706  16, no.28  getuige

 

Breugel, Pieter

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  schipper ter zee;

                                            geh.m. Neeltie Jans de

                                            Groot

 

Breur, Willem

   Procuratie      5-11-1703  15, no.12  procureur voor het Hof   en de Hoge Raad in Holland

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van Holland

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.34  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  procureur voor het Hof  van Holland

   Procura‑tie     30- 5-1704  15, no.36  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van  Holland

   Procuratie     13-12-1705  15, no.69  procureur voor het Hof  van Justitie in Hol‑land

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  procureur voor het Hof   en de Hoge Raad van Holland

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  procureur voor het Hof   van Holland

 

Briel, Jan Dirxe

   Testament       3- 5-1705  15, no.52  getuige

 

Broek, Helena Jans van den

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  geh.m. Jan Corneliss

                                            Keyser

   Procuratie     22-11-1705  15, no.67  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Corneliss   Ke|ser

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  geh.m. Jan Corneliss   Keyser

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Corneliss   Keyser

 

Broekhu|sen, de Heer van

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5

 

Brouwer, Jan

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  kleermaker

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Bru|n, de wede. v. Bru|n Hendrikse de

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Bru|n, Hendrik Bruynen de

   Codicil         7- 4-1706  16, no.16  getuige

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, diaken van  de Remonstrantse Gemeente

 

Bruynswyk, Frans Willemss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  getuige

 

Bruynswyk, Cornelis

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  getuige

   Procuratie      1- 5-1707  16, no.65  getuige

 

Bru|nsw|k, Cornelis Willemss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  getuige

   Testament      14- 2-1707  16, no.57  getuige

 

Bu|k, Maerten Andriese

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  getuige

   Procuratie      8- 3-1705  15, no.49  getuige

 

Buyk, Maertie

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Bu|s, Pieter Janss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Buyten, Claes van

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  voogd

 

Bu|ten, Neeltie Jans van

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56

 

B|l, Jan Corneliss van der

   Transportacte  26- 4-1707  16, no.63  comparant;

                                            schoonvader van: Gerrit   Dirkse Conynenburg

 

Dam, Adriaen van der

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  getuige

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  getuige

   Procu‑ratie     24-10-1703  15, no.10  getuige

   Procuratie      1-11-1703  15, no.11  getuige

   Procuratie      5-11-1703  15, no.12  getuige

   Procu‑ratie     14-11-1703  15, no.13  getuige

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  getuige

   Procuratie     13- 5-1704  15, no.28  getuige

   Procuratie     17- 4-1704  15, no.29  getuige

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  getuige

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  getuige

 

Dam, Jan Franss van

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  getuige

 

Dankers, A.

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  koffie-verkoper op het  Buitenhof te Den Haag;

                                            vader van: Andries Dankers

 

Dankers, Andries

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  z.v.: A. Dankers

 

Danser, Egidius den

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  broer van: Francois den  Danser

 

Danser, Francois den

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  comparant, won. Rotterdam;

                                            broer van: Egidius en Symon den Danser

 

Danser, Symon den

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  broer van: Francois den  Danser

 

Decker, Leen den

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Delffgaeuw, Leendert

   Testament      18- 9-1705  15, no.63  getuige

 

Delfft, wede. v. Ary Jochemss van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Delfft, Pieter Janss van

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Deurniet, Cornelis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  mr. schoenmaker

 

Diepenhorst, Jan Willemss

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  won. Ameide;

                                            z.v.: za. Willem Janss   Engelsman

 

Dille, Pietronella van

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Dirkenburg, Jan

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  w|nkoper

 

za. Dobbe, Hendrik

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  geh.m. Anna Slegt

 

Doelman, Cornelis

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  comparant, ex.-test.;

                                            won. aan de Rotte b|  het Zootjesverlaat

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant, voogd

 

Does, Ariaentie

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  geh.m. Cornelis Houwniet

 

Does, Ariaentie Dirks

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  geh.m. Cornelis Houwniet

 

za. Does, Dirk Janss

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  geh.m. Claesje Jans  Boon

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  geh.m. Claesje Jans  Boon

 

Doorne, Jan van

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  geh.m. Anna van Leeuwen

 

Dorsten, Teunis van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  vleeshouwer

 

Droog, Emmetie Jacobs

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  comparante, won. Gouda;

                                            wede. v. Cornelis Mauringss Keyser;

                                            moeder van: Jan en za.

                                            Leendert Corneliss Keyser

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  won. Waddinxveen;

                                            wede. v. Cornelis Mouringse Ke|ser;

                                            moeder van za. Leendert  Corneliss Keyser

 

Dul, Claes Corneliss

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  getuige

 

Du|ren, Adriaen van

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  getuige

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  getuige

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  getuige

 

Du(y)ren, Dirk van

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  getuige

   Attestatie     16- 7-1707  16, no.74  getuige

 

Du|ren, Dirk Crynen van

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  getuige

 

Du|nendam, Dirk Claese

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparant;

                                            geh.m. Cytie Claes van  Alfen

 

D|ck, Jan Jochemss van

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  won. Kralingen;

                                            bode van Kralingen;

                                            geh.m. Haesje Leenderts   de Lange;

                                            vader van: Leendert  Janss van Dyk

 

za. Dyk, Jannetie Pieters van

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  wede. v. Cornelis Dirkse de Hoog

 

Dyk, Leendert Janss van

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  comparant, won. 's-Gravenweg onder Kralingen;

                                            geh.m. Neeltie Teunis  van der Slu|s;

                                            z.v.: Jan Jochemss van  D|ck en Haesje Leenderts de Lange

 

D|k, Wouter van

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  won. Nieuwerkerk a/d  IJssel

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  comparant

 

Dykgraeff, Teunis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Edelman, Jacob den

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Emmering, Dirk

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54

 

Ende, Claes van der

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  comparant, won. Moerkapelle

 

za. Engelsman, Willem Janss

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  vader van: Jan Willemss   Diepenhorst

 

Es, Jacobus van

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.26  getuige

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27  getuige

 

Evenbl|, Elisabeth Dirx

   Testament      26-12-1703  15, no.15  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Nicolaas Janss  Geerloff

 

Evenbl|, Johannes

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  won. Nieuwerkerk a/d

                                            IJssel;

                                            halfbroer van: Dirk en  Jan Hu|bertss van Kooten

 

Evenbl|, Maria Ariens

   Testament       3-10-1706  16, no.37  wede. v. Cornelis Jans   van der M|;

                                            moeder van: Mar|a Cornelis van der M|

 

Exel, Pieter Pieterss van

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52  getuige

 

E|k, Abraham van

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  voogd, won. Bleisw|k

 

Fabria, Jan Arienss

   Testament      19- 7-1706  16, no.30  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Nelletie Goosens   van der Haeven

 

Franken, Gerrit Jacob

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  comparant, won. Zevenhuizen

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  getuige

 

Vranken, Huyg Jacob

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  getuige

 

Vrancken, Jan Gerard

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  getuige

 

Franken, Neeltie Cornelis

   Testament      21- 8-1707  16, no.80  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cr|n Gerritss Overr|nder

 

Frissel, Jacobus

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  getuige

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  getuige

   Testament      28- 9-1707  16, no.85  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maritie Palesteyn

 

Ph|thuis, Adriaan

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  notaris te Rotterdam

 

Gaels, Nicolaes

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  notaris te Leiden

 

Gaenders, Jan

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  getuige

   Procuratie      1-11-1703  15, no.11  getuige

   Procuratie      5-11-1703  15, no.12  getuige

   Procu‑ratie     14-11-1703  15, no.13  getuige

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  getuige

   Procuratie      5- 5-1704  15, no.26  getuige

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  getuige

 

Geelkerke, Hermanus

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  getuige

 

Geen, Andries Corstiaens

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  toeziend voogd;

                                            zwager van: Hendrik van  den Berg

   

Geer, Claes van der

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Geerloffs, Ary

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  broer van: Jan Geerloffs

 

Geerloffs, Jan

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  comparant, won. Moordrecht;

                                            broer van: za. Cornelis, Ary en Claes Geerloffs

 

Geerloffs, Claes

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  broer van: Jan Geerloffs

 

Geerloff, Nicolaas/Claes Janss

   Testament      26-12-1703  15, no.15  comparant, biersteker;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Elisabeth Dirx   Evenbl|

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

za. Geerloffse, Cornelis

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  overl. op de thuisreis van Oost-Indie naar het  vaderland;

                                            broer van: Jan Geerloffs

 

 

Geneugelyke, Zymon Arienss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  comparant, won. Kralingen;

                                            geh.m. Ariaentie Cornelis Stolxman

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant;

                                            geh.m. Ariaentie Cornelis Stolxman

 

Gerwen, Pieter van

   Procuratie     30-10-1704  15, no.44  getuige

 

Geur, Jan Teuniss

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  comparant, won. Waddinxveen

 

Gladbeek/-beeq, Anna van

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  comparante, won. Amsterdam;

                                            wede. v. Jacob de Bra;

                                            dr.v.: za. Catharina  van der P|l;

                                            tante: Applonia van der  P|l

   Testament      31-12-1706  16, no.44  won. Amsterdam;

                                            wede. v. Jacobus de Bra

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  wede. v. Jacobus de Bra

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  comparante, won. Amsterdam;

                                            wede. v. Jacobus de Bra

 

za. Gladbeek, Hu|bertus

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  secretaris van Hillegersberg;

                                            geh.m. Maria Beuns;

                                            z.v.: za. Catharina van der P|l;

                                            tante: Applonia van der P|l

 

za. Glabeek, Pr.

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  geh.m. za. Catharina   van der P|l

 

Goethart, Pieter Hendricxe

   A. v. voogd|   31- 5-1706  16, no.21  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Geertie Willems  Goor

   Testament       2- 6-1706  16, no.22  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Geertie Willems   Goor

 

za. Goor, Ariaentie Janse

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  geh.m. Leendert Corneliss Kooning;

                                            moeder van: Cornelis   Leendts Kooning;

                                            zuster van: Geerloff  Janss Goor

 

Goor, Geerloff Janss

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  comparant, won. Nieu-

                                            werkerk a/d IJssel;

                                            broer van: za. Ariaentie Janse Goor


 

 

Goor, Geertie Willems

   A. v. voogd|   31- 5-1706  16, no.21  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Pieter Hendricxe   Goethart

   Testament       2- 6-1706  16, no.22  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Pieter Hendrikse   Goethart

 

Goor, Martyntie Cornelis

   Testament      21- 6-1706  16, no.23  comparante, won. Korte  Z|de te Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Leendertss   van Leeuwen

 

za. Gouw, Willem Pieterss Ridder alias van der

   zie: Ridder alias van der Gouw, Willem Pieterss

 

Graeff, Teunis Willemss de

   Transportacte  23- 4-1707  16, no.62  getuige

 

Graeff, Willem Teuniss de

   Transportacte  23- 4-1707  16, no.62  getuige

 

Gras Walrave(n), Henry

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  geh.m. Anna van Schellebeecq

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  geh.m. Anna van Schellebeeq

 

Grip, Maarten van der

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  getuige

 

za. Groen, Ar| Janss

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  grootvader van: za. Adriaen Janss Groen;

                                            broer van: za. Cornelis  Janss Groen

 

za. Groen, Adriaen Janss

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27  won. Dordrecht;

                                            achterneef: Cornelis  Janss Groen

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  overl. 1705 te Dordrecht;

                                            kleinzoon van: za. Ar|   Janss Groen

 

Groen, Gerrit Janss

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  getuige

 

za. Groen, Cornelis Janss

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  grootvader van: Cornelis Janss Groen;

                                            broer van: za. Ar|  Janss Groen

 

Groen, Cornelis Janss

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.26  comparant, won. Waddinxveen

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27  comparant, won. Noordeinde van Waddinxveen;

                                            achterneef van: za. Adriaen Janss Groen

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  won. Noordeinde van   Waddinxveen;

                                            kleinzoon van: za. Cornelis Janss Groen

 

Groendyk, Olivier

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  getuige

 

Groenevelt, Pieter Claese

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  comparant, won. Oudshoorn

 

Jongegroot, Aelbert Pleunen

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Groot, Ar| Janss de

   Testament      10-10-1706  16, no.38  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            broer van: C|tie en Catharina Jans de Groot

 

Groot, Fe|s Maertenss de

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  getuige

 

Groot, Hendrik Willemss de

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45

 

za. Groot, Jan de

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  geh.m. Z|tie Pieters  Jnthout


 

 

Groot, Cornelis Willemss de

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, ouderling  van de Remonstrantse  Gemeente van Zevenhuizen

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45

 

Groot, Leentie Jans de

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  geh.m. Jan Janss t'  Hoofft;

                                            dr.v.: Z|tie Pieters Jnthout

 

Groot, Neeltie Jans de

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  comparante;

                                            geh.m. Pieter Breugel;

                                            dr.v.: Z|tie Pieters  Jnthout

 

Groot, Pieter Pieterss de

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Groot, C|tie Jans de

   Testament      10-10-1706  16, no.38  comparante, won. Zuid  einde van Zevenhuizen;

                                            zuster van: Ar| en Catharina Jans de Groot

 

Groot, Teuntie Dirks de

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

Groot, Catharina Jans de

   Testament      10-10-1706  16, no.38  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            zuster van: Ar| en C|tie Jans de Groot

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  geh.m. Cornelis Versluys;

                                            dr.v.: Z|tie Pieters  Jnthout

 

za. Groot, Willem Hendrikse de

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  geh.m. za. Ariaentie Cornelis Olshoorn

 

Guer, Teunis

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Chys, Abraham van der

   Testament      21- 8-1707  16, no.80  getuige

 

Ch|s, Ary Arienss van der

   Testament       3- 5-1705  15, no.52  getuige

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  getuige

                               -24-

 

Chys, Ary Dirkse (van der)

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Chys, Jan Dirkse

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Ch|s, Cornelis Arienss van der

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  getuige

 

Ch|s, Cornelis Dirkse

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Chys, Maerten Dirkse van der

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Haek, Pieter Janss

   Testament      10-10-1706  16, no.38  getuige

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  getuige

 

Haerlemmerhout, Pieter Pleunen

   Attestatie     30- 9-1703  15, no. 7  comparant, won. Berkel

 

Haes, Maria Tyse van der

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  comparante, jongedochter;

                                            won. aan de Goudkade

 

za. Haes, Tys Pieterss van der

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  geh.m. Neeltie Gerrits  Kol

 

Hardewil, wede. v. Abraham

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Hardy, Jacobus

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.26  getuige

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27  getuige

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  getuige

 

Hartevelt, Ary Le|nen

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Hartigsvelt, Martyntie Leenderts

   A. v. voogd|    8- 1-1704  15, no.16  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Leendert Janss  Korssen

 

Hartigsvelt, Giel Arienss

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  getuige

 

Hartyser, Cornelis Janse

   Testament      14- 1-1704  15, no.17  comparant, meerderj.  jongeman;

                                            won. Noordeinde van Zevenhuizen

   Quitantie      14- 1-1704  15, no.18  comparant, meerderj. jongeman;

                                            won. Noordeinde van Zevenhuizen, t.h.v. Alewyn en Geertie Ariens

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  comparant, jongeman;

                                            won. Noordeinde van Zevenhuizen

 

He|, Dirk van der

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  koopman, won. Rotterdam;

                                            voogd

 

Hoeff/Verhoof, Leendert van der

   Testament       5- 5-1706  16, no.19  getuige

   Testament      19- 7-1706  16, no.30  getuige

   Insinuatie     12- 8-1706  16, no.33  getuige

 

Hoek, Adriaen van der

   Procuratie     10- 5-1704  15, no.27  comparant;

                                            schout, secretaris en  notaris te Krimpen a/d  Lek

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  notaris te Krimpen a/d  Lek

 

Hoek, Claes van der

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria Pieters  Schaep;

                                            zwager van: Claes Janss Backer

 

Hoek, Cornelis van der

   Attestatie     16- 7-1707  16, no.74  mr. scheeptimmerman te Zevenhuizen

 

Hoeke, Maria van

   Procuratie      5-11-1703  15, no.12  geh.m. Casper Beecq

 

Thoen, Abraham

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  medicine doctor te Rotterdam;

                                            getuige

 

 

Thoen, Arent

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Neeltie Willems  Leefflang;

                                            broer van: Leendert  Corneliss Thoen en Maria Thoen

 

Thoen, Leendert Corneliss

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  broer van: Arent Thoen

 

Thoen, Maria

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  geh.m. Gerrit Wms   Leefflang;

                                            zuster van: Arent Thoen

 

Thoen, Catharina

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  geh.m. Michiel Bontenbal

 

Hoeven, Diert Andriess van der

   Obligatie      30- 3-1704  15, no.24  won. Zevenhuizen

 

Hoeven, Nelletie Goosens van der

   Testament      19- 7-1706  16, no.30  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Arienss Fabria

 

Hoffl., Tr|ntie Cornelis

   Testament      14- 2-1707  16, no.57  geh.m. Ar| Pleunen  Leefflang;

                                            moeder van: Cornelis  Claese Schipper

 

Hoogemost, Jan Korssen

   Procu‑ratie     24-10-1703  15, no.10

 

Hoogeveen, Aegje Cornelis

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  geh.m. Pieter Pieterss   Keyser;

                                            erfgen. v.: za. Rookje  Cornelis

 

Hoogeveen, Ar| Arienss

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  comparant, meerderj.  jongeman;

                                            erfgen. v.: za. Jan Arienss Hoogeveen

 

 

za. Hoogeveen, Jan Arienss

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 6  overl. te Zevenhuizen;

                                            erfgenamen: oa. Cornelis en Jan Arienss  Hoogeveen

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  overl. te Zevenhuizen;

                                            erfgenaam: oa. Ar| Arienss Hoogeveen

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  geh.m. za. Rookje Cornelis

 

Hoogeveen, Jan Arienss

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 6  comparant;

                                            erfgen. v. za. Jan Arienss Hoogeveen

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  comparant

 

Hoogeveen, Jan Corneliss

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 6  won. Zevenhuizen

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  won. Zevenhuizen

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  comparant;

                                            erfgen. v.: za. Rookje  Cornelis

 

Hoogeveen, Cornelis Arienss

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 6  comparant;

                                            erfgen. v. za. Jan Arienss Hoogeveen

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  comparant

 

Hoogeveen, Maertie Cornelis

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  geh.m. Willem Corneliss  Leefflang;

                                            erfgen. v.: za. Rookje Cornelis

 

Hoogeveen, Pieter Janss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Hoogeveen, Tryntie Cornelis

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  geh.m. Jan Corneliss   Tol;

                                            erfgen. v.: za. Rookje  Cornelis

 

t' Hoofft, Jan Janss

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  comparant;

                                            geh.m. Leentie Jans de  Groot

 

Hoog, Anna Dirx de

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  geh.m. Jan Corneliss   Sagt;

                                            dr.v.: za. Dirk Corsse

   Testament       5- 9-1707  16, no.83  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Cornelis  Zagt

 

Hoog, Ar| de

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  comparant, won. op de  watermolen onder Kralingen;

                                            z.v.: za. Jannetie Pieters van Dyk

 

za. Hoog, Cornelis Dirkse de

   Procuratie     10-10-1704  15, no.43  geh.m. za. Jannetie  Pieters van Dyk

 

Hoog, Cors Dirkse de

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            z.v.: za. Dirk Corsse

 

Hoog, Leendert Dirkse de

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            z.v.: za. Dirk Corsse

 

Hoog, Pieter Gerritss de

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  getuige

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  won. Bleisw|k

 

Hoog, Cent Cornelisse van der

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  getuige

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.34  getuige

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  getuige

   Procura‑tie     30- 5-1704  15, no.36  getuige

   Testament       8- 3-1705  15, no.50  getuige

 

Hoog, Willem Janss de

   Testament      13-10-1705  15, no.64  getuige

 

Hord|ck, Ary

   Attestatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Maria Hendriks  de Vos

 

Houwniet, Ary Floren

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46  comparant, won. Zevenhuizen

 

Hou(w)niet, Cornelis

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Ariaentie Dirks  Does

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46  comparant, won. Zevenhuizen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  geh.m. Ariaentie Does

 

Houniet, Cornelis Arienss

   Testament      25- 4-1706  16, no.18  getuige

 

Jnthout, Ary Pieterse

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Eva Cornelis Besemer;

                                            vader van: Pr. en Dirk  Jnthout

 

Jnthout, Dirk

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  getuige

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  voogd;

                                            z.v.: Ary Pieterse Jnthout

 

Jnthout, Dirk Arienss

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  getuige

   Testament      10-10-1706  16, no.38  voogd;

                                            broer van: Pieter Arienss Inthout

 

Jnthout, Dirk Pieterse

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  getuige

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  getuige

 

Jnthout, Cornelis

   Codicil         7- 4-1706  16, no.16  getuige

   Testament      15- 4-1706  16, no.17  getuige

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  comparant, won. Zevenhuizen

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

 

Jnthout, Cornelis Arienss

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  voogd, won. Zevenhuizen

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  comparant, voogd;

                                            won. Zevenhuizen

 

Inthout, Cornelis Dirkse

   Testament      30- 7-1705  15, no.57  comparant, turfschipper;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Magteltie Jans  Overrynder

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58  turfschipper; getuige

 

Jnthout, Leendert Dirksz

   Testament      25- 1-1706  16, no. 3  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. C|tie G|sberts   van Leeuwen

 


 

 

Jnthout, Pieter

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  comparant, voogd;

                                            schepen van Zevenhuizen

   Insinu‑a‑tie     14- 7-1705  15, no.55  schepen van Zevenhuizen;

                                            getuige

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  voogd, schepen van Zevenhuizen

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  schepen van Zevenhuizen

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4  getuige

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 6  schepen van Zevenhuizen

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  schepen van Zevenhuizen

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  schepen van Zevenhuizen

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  voogd

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  oud-schepen; getuige

   Procuratie     16-12-1706  16, no.43  oud-schepen; getuige

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  comparant, voogd

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58  oud-schepen, herbergier;   getuige

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  oud-schepen; getuige

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  oud-schepen; getuige

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  oud-schepen; getuige

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  voogd;

                                            z.v.: Ary Pieterse Jnthout

 

Inthout, Pieter Arienss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, oud-diaken

                                            van de Remonstrantse  Gemeente van Zevenhuizen

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13  comparant, won. aan de  Wetering onder Zevenhuizen

   Testament      10-10-1706  16, no.38  voogd;

                                            broer van: Dirk Arienss  Jnthout

 

Jnthout, Pieter Cryne

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13  comparant, won. aan de  Wetering onder Zevenhuizen

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

 

Jnthout, Z|tie Pieters

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  wede. v. Jan de Groot;

                                            moeder van: Catharina, Neeltie en Leentie Jans de Groot

 

Jnthout, Willem Arienss

   Testament       3- 5-1705  15, no.52  comparant, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Willem|ntie Jacobs R|k

 

za. Jnthout, Willem Arienss

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  geh.m. Willem|ntie Jacobss R|k

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  geh.m. za. Willem|ntie Jacobs R|ck

 

Houter, Jan Maertenss den

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  getuige

 

za. Houttuyn, Johannes

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  schout van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Applonia van Kedichem

 

Huyrman, Aert Hendrikss

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  getuige

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  comparant

 

za. d' Hu|bert, Anthony

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  Heer van Kruiningen;

                                            geh.m. Helena Velters

 

Hu|sman, Abraham Janse

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  z.v.: za. Jan Ariens  Hu|sman en za. Pleuntie  Jacobs Bovenwater

 

Hu|sman, Ar| Janse

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  z.v.: za. Jan Ariens  Hu|sman en za. Pleuntie  Jacobs Bovenwater

 

Hu|sman, Ariaentie Jansz

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  dr.v.: za. Jan Ariens  Hu|sman en za. Pleuntie Jacobs Bovenwater


 

 

Hu|sman, Jacob Janse

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  z.v.: za. Jan Ariens  Hu|sman en za. Pleuntie  Jacobs Bovenwater

 

 

za. Hu|sman, Jan Arienss

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  geh.m. Lena Claes Blesgraef;

                                            eerder wednr. v. Pleuntie Jacobs Bovenwater

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  geh.m. Lena Claes;

                                            eerder wednr. v. Pleuntie Jacobs Bovenwater;

                                            vader van: Ar|, Jacob,  Ariaentie en Abraham  Janse Hu|sman

 

Hu|sman, Cornelis

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  getuige

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  getuige

 

Hu|sman, Cornelis Arienss

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  comparant, voogd;

                                            won. aan de Slag omtrent Delft

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  voogd

 

Hu|sman, Cornelis Janse

   Testament      25- 4-1706  16, no.18  getuige

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  getuige

   Procuratie     29- 4-1707  16, no.64  getuige

 

Hu|sman, Rochus

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  notaris te Bleisw|k

 

Hu|ssen, Joachum

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van Holland

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

 

Jong, Adriaen/Ary de

   Inventaris     12- 9-1705  15, no.62  schepen van Nieuwerkerk  a/d IJssel;

                                            getuige

   Codicil        19- 9-1706  16, no.35  getuige

 

Jong, Ar| Wouterse de

   Obligatie      30- 3-1704  15, no.24  comparant, won. Zevenhuizen

   Testament      17-12-1705  15, no.70  voogd;

                                            z.v.: Wouter de Jongh  en Teuntie Hu|berts van  Stael

 

Jong(h), Wouter de

   Obligatie      30- 3-1704  15, no.24  comparant, won. Zevenhuizen

   Testament      17-12-1705  15, no.70  comparant, marktschipper;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Teuntie Hu|berts  van Stael;

                                            vader van: Ary Wouterss  de Jong

 

 

Jongebreur, Ar| Corneliss

   Procuratie      9- 8-1705  15, no.58  comparant, won. 's-Gravenweg in Nieuwerkerk   a/d IJssel

 

Jongebreur, krn. v. Cornelis Pieterss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Jongebreur, wede. v. Pieter Arienss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Jongegroot

   zie: Groot, de

 

Jongejan, Cornelis Gerritss

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  comparant

   Procuratie     23- 7-1706  16, no.32  getuige

 

Jongeligt, Claes Mattheus

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  voorzoon van: Mattheus   Jongeligt

 

Jongeligt, Cornelis

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  voogd, won. Bleisw|k


 

 

Jongeligt, Mattheus

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  comparant, scheoenmaker;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maertie Jans van  Leeuwen;

                                            vader van: Claes Mattheus Jongeligt

 

Jonker, Klaes Willemss

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  voogd

 

Jonkhart, Jan Leendertss

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6  won. Zevenhuizen

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  won. Zevenhuizen

 

Jonkhart, Giel Leendertss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Kae, Ar| van de

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Kaen, monsieur .........

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  korenkoper te Rotterdam

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  korenkoper te Rotterdam

 

Caeskooper, Cornelis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  te Waddinxveen

 

Camerick, Albertus

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  getuige

 

Camerick, Arnoldus

   Testament       7- 4-1706  16, no.15  voogd;

                                            vader van: G|sbertus  Camerick

   Testament      15- 4-1706  16, no.17  vader van: G|sbertus  Camerick

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  getuige

 

Camerick, Gysbertus

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, predikant  onder de Remonstrantse  Gemeente van Zevenhuizen

   Testament       7- 4-1706  16, no.15  comparant, predikant onder de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen;

                                            z.v.: Arnoldus Camerick;

                                            dienstmaagd: Mae|ke Alberts

   Codicil         7- 4-1706  16, no.16  comparant, predikant onder de Remonstrantse  Gemeente te Zevenhuizen

   Testament      15- 4-1706  16, no.17  comparant, predikant  onder de Remonstrantse  Gemeente te Zevenhuizen;

                                            z.v.: Arnoldus Camerick;

                                            dienstmaagd: Mae|ke Alberts

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, predikant  der de Remonstranten

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            predikant onder de Remonstranten

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  predikant onder de Remonstranten;

                                            getuige

 

Camerlingh, Johannes

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  comparant, won. op de  Singel tussen de Goudse  en het Hofpoortje van Rotterdam

 

Camphu|ssen, Zussanna van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Camphuysen, erfgen. v. Zussanna van

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Cappellenaer, weeskrn. v.

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cappellenaer, Annetie Claes

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  comparante;

                                            wede. v. Claes Janss  van Alphen

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparante;

                                            wede. v. Claes Janss van Alphen

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            wede. v. Claes Jans van  Alphen

 

Cappellenaer, de wede. v. Claes

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Casteele, Evert van de

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  getuige

 

Kedichem, Applonia van

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  comparante;

                                            wede. v. Johannes Houttuyn

 

 

Keet, Jan Dirkse

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  won. aan de Rotte

 

Keet, Maerten Pieterss

   Procuratie     15- 2-1705  15, no.47  getuige

 

Keet, Pietertje Dircks

   Testament       7- 7-1706  16, no.28  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Aert Klinckert

 

Ketels, Nicolaes

   Procuratie      2- 9-1705  15, no.60  comparant, apotheker;

                                            won. Rotterdam

 

Keyser, Hu|g

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Keyser, Jan Corneliss

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Helena Jans van den Broek;

                                            broer van: Leendert  Corneliss Keyser

   Procuratie     22-11-1705  15, no.67  geh.m. Helena Jans van  den Broek

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Helena Jans van   den Broek;

                                            broer van: za. Leendert Corneliss Ke|ser

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  won. Zevenhuizen;

                                            z.v.: Emmetie Jacobs  Droog

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  broer van: za. Leendert  Cornelis Keyser

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  geh.m. Helena Jans van  den Broek

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Leendt. Corneliss Keyser

 

Keyser, Claes Pieterss

   Testament       5- 9-1707  16, no.83  getuige

 

Keyser, Cornelis

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  getuige

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  getuige

 

za. Keyser, Cornelis Mauringss

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  geh.m. Emmetie Jacobs  Droog

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  gew. heb. te Waddinxveen;

                                            overl. ca. 1695;

                                            geh.m. Emmetie Jacobs  Droog;

                                            vader van: za. Leendert  Cornelis Keyser

 

Keyser, Leendert Corneliss

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  broer van: Jan Corneliss Keyser

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  broer van: Jan Corneliss Keyser

 

za. Ke|ser, Leendert Corneliss

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  in dienst van de V.O.C.   kamer Amsterdam naar Oost-Indie gevaren en

                                            aldaar overleden

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  overl. te Batavia;

                                            z.v.: Emmetie Jacobs  Droog

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  in 1703 met het schip  "De Prins Egenius" voor   de kamer Amsterdam naar

                                            Oost-Indie gevaren;

                                            ongehuwd overl.;

                                            z.v.: za. Cornelis Mouringse Ke|ser en Emmetie Jacobs Droog;

                                            broer van: Jan Corneliss Keyser

 

Keyser, Pr.

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9


 

 

Keyser, Pieter Arienss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, ouderling  van de Remonstrantse  Gemeente van Zevenhuizen

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  won. Zevenhuizen

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparant, voogd

 

Ke|ser, Pieter Mauritss/Mauringse

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Testament      28- 9-1707  16, no.85  getuige

 

Keyser, Pieter Pieterss

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  comparant;

                                            geh.m. Aegje Cornelis  Hoogeveen

 

Klapw|k, Leendert Corneliss

   Procuratie     13-12-1705  15, no.69  comparant, won. Hillegersberg;

                                            geh.m. Tr|ntie Ariens Leefflangh

 

Clapwyk, Paulus

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  getuige

 

Klaeuw, Lysbeth Jans van der

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  wede. v. Willem Aelberts Molenaer

 

Kle|, wede. v. Claes Pieterse

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

Kle|, Corstiaen Arienss

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  won. buiten Rotterdam

 

Kley, Pieter

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  getuige

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  schepen van Nieuwerkerk  a/d IJssel;

                                            getuige

 

Kle|, Pieter Arienss

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  won. buiten Rotterdam

 

Kle|, Pieter Dirxe

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  comparant, won. Nieuwerkerk a/d IJssel

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant

 

Kleyn, Neeltie Teuniss

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  geh.m. Teunis Engelss   van der Sluys;

                                            moeder van: Neeltie  Teunis van der Slu|s

 

Kleyn, Willem Pieterss

   Testament      25- 1-1706  16, no. 3  getuige

 

Klink, Pieter van der

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Clinkenberg, Cornelis (van)

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  pachter van het zout-,  zeep, heer- en redemptiegeld

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Klin(c)kert, Aert

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.36  comparant, won. Zevenhuizen

   Testament       7- 7-1706  16, no.28  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Pietertje Dircks Keet

 

Knegt, Klaes Leendertss

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  getuige

   Testament       8- 1-1707  16, no.47  getuige


 

 

Knegt, Lourens Michielss de

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  getuige

 

Knegt, Maritie Gielen de

   Testament      13-10-1705  15, no.64  comparante, won. aan de   Rotte onder Bleisw|k;

                                            geh.m. Ary Willemss Molenaer

 

Koelem|, Jan

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cocq, David

   Procuratie      2- 9-1705  15, no.60  getuige

 

Cock, Geertie Hu|gen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cock, Gysbert Janss

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  getuige

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  getuige

 

Kol, Neeltie Gerrits

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  comparante, won. Gouda;

                                            wede. v. Tys Pieterss  van der Haes

 

Kooning, Cornelis Leendts

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  z.v.: Leendert Corneliss Kooning en za. Ariaentie Janse Goor

 

Kooning, Leendert Corneliss

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  geh.m. za. Ariaentie  Janse Goor;

                                            vader van: Cornelis  Leendts Kooning

 

Con|n, Aeltie Dirks

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  geh.m. Joris Corneliss Stolk;

                                            moeder van: Cornelis    Jorisz Stolk

 

Con|n, Ar| Corneliss

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  won. aan de Rotte

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, diaken van  de Remonstrantse Gemeente

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

za. Con|n, Cornelis Janss

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  geh.m. za. Annetje Ariens

 

Con|n, Cornelis Janss

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  minderj. jongeman;

                                            won. Zevenhuizen

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52

 

Kon|n, Teunis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Konyn, Teunis Maertenss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Conynenburg, Gerrit Dirkse

   Transportacte  26- 4-1707  16, no.63  comparant, bouwman;

                                            won. aan de Lee onder  P|nacker;

                                            schoonzoon van: Jan Corneliss van der

 

Konynenburg, Jan

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  geh.m. Neeltie Jans  Olshoorn

 

Conynenburg, Leendert

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

za. Koot, Dirk Jans

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  in 1702 gevaren in  dienst van de W.I.C.  naar Guinea;

                                            overl. 9 mrt. 1703 te  Guinea;

                                            z.v.: za. Jan Koot en  za. Ariaentie;

                                            vader van: Cytie en  Magteltie Jans Koot

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  in 1702 gevaren naar Guinea;

                                            overl. 9 mrt. 1703 te  Guinea;

                                            broer van: C|tie en Magteltie Jans Koot


 

 

za. Koot, Jan

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  gew. heb. op de Rotte  even buiten Rotterdam;

                                            geh.m. za. Ariaentie;

                                            vader van: Cytie, Magteltie en za. Dirk Jans  Koot

 

Koot, Cornelis

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  schepen; getuige

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  viskoper

 

Koot, Cornelis Aelberts

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4  getuige

 

Koot, Magteltie Jans

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  won. op de Rotte;

                                            dr.v.: za. Jan Koot en  za. Ariaentie;

                                            zuster van: za. Dirk  Jans Koot

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  zuster van: za. Dirk Janss Koot

 

Koot, Cytie Jans

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  won. op de Rotte;

                                            dr.v.: za. Jan Koot en   za. Ariaentie;

                                            zuster van: za. Dirk  Jans Koot

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  zuster van: za. Dirk  Janss Koot

 

Kooy, Barbara Gielen

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  comparante, won. Noordeinde van Waddinxveen;

                                            geh.m. Jan Arienss van  der M|;

                                            zuster van: Tr|ntie en  za. Klaes Gielen Kooy

 

Kooy, Jacobus van der

   Procuratie     10- 5-1704  15, no.27  getuige

 

Kooy, Claes Klaese

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  z.v.: za. Klaes Gielen  Kooy

 

za. Kooy, Klaes Gielen

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  vader van: Claes Klaese  en Maritie Kooy;

                                            broer van: Barbara Gielen Kooy

 

Kooy, Maritie

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  dr.v.: za. Klaes Gielen   Kooy

 

Koo|, Tr|ntie Gielen

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  zuster van: Barbara  Gielen Kooy

 

Copier, Jacobus

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  getuige

 

Koppier, Jacob Arienss

   Procuratie     15- 2-1705  15, no.47  getuige

 

Korssen, Leendert Janss

   A. v. voogd|    8- 1-1704  15, no.16  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Martyntie Leenderts Hartigsvelt

 

Coster, Nicolaes

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  notaris te Bleisw|k

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  notaris te Bleisw|k

 

Kosterman, Gerard

   Procuratie      5- 5-1704  15, no.26  getuige

 

 

Kooten, Dirk Hu|bertss van

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Jan Hujbertss van Kooten;

                                            halfbroer van: Johannes  Evenbl|

 

Kooten, Jan Hu|bertss van

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Dirk Hubertss van Kooten;

                                            halfbroer van: Johannes  Evenbl|

 

Couwenhoven, Johan van

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  comparant, advocaat;   won. Rotterdam

 

Couwenhoven, Maerten

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  comparant, raad in de  vroedschap, oud-baljuw  van Schiedam

 

Couwenhove, Pieter

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Koyer, Hu|g

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Ko|er, Huig Joriss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  comparant, ex.-test.;

                                            won. aan de Rotte b|  het Zootjesverlaat

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant, voogd

 

Ko|er, Claes Joriss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Craen, Pieter Corneliss

   Testament      14- 3-1707  16, no.59  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. L|sbeth Willems  Moes

 

Kraey, Ar| Arienss de

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Crafft, wede. v.

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  won. Buitenhof te Den  Haag

 

Cranenburg, Maertie Abrams

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55  comparante, won. Nieuwerkerk a/d IJssel;

                                            wede. v. Jan Dirkse Stolk;

                                            moeder van: Joris Janss  Stolk

 

Kroon, Ary Pieterss

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparant;

                                            geh.m. Nelletie Arents

 

Kroon, Dirk Prs

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cruger, S|mon Jodocus

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  comparant, Heer van  Berkel en Rodenr|s;

                                            geh.m. Anna de Necker

 

Kru|ff/Cruyff, Ar| Janss

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  voogd;

                                            broer van: Cornelis Janss Cru|ff

 

Kru|ff, krn. v. Ar| Janss

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

Kru|ff, Jan Pieterss

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  voogd;

                                            neef van: Cornelis  Janss Cru|ff

 

Kru|f(f), Cornelis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  ambachtsbewaarder van  Nieuwerkerk a/d IJssel

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant

 

Kru|ff, Cornelis Janss

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.26

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27  ambachtsbewaarder van  Nieuwerkerk a/d IJssel

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  comparant, won. Nieuwerkerk a/d IJssel

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  comparant, ambachtsbewaarder van Nieuwerkerk  a/d IJssel;

                                            broer van: za. Pieter  en Ar| Janss Cru|ff;

                                            neef: Jan Pieterss Kru|ff

 

za. Cru|ff, Pieter Janss

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  broer van: Cornelis  Janss Cru|ff

 

Cru|ff, krn. v. za. Pieter Janss

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

 

Cru|ning, Arent

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, oud-ouderling van de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen

 

Kruyningh, Cornelis Arentss

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  voogd;

                                            broer van: Maria Arents  Kru|ning

 

Kruiningen, Cornelis Aeriaensen van

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  getuige

 

Kru|ning, Maria Arents

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Claes Dirkse van  Brakel;

                                            zuster van: Cornelis Arentss Kruyningh

 

Kru|t, Jan

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Maria Margrieta  van der Vlies;

                                            won. te Rhoon op het  Huis te Pendrecht;

                                            eerder gew. heb. in de R|stuin in Rotterdam

 

Kru|t, Jan Claese

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Kruyt, Nicolaes

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56  secretaris van Berkel;

                                            getuige

   Procuratie      2- 9-1705  15, no.60  procureur ten platte lande

   Testament       3-10-1706  16, no.37  secretaris van Schiebroek;

                                            getuige

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  procureur ten platte lande

   Transportacte  26- 4-1707  16, no.63  secretaris van Schiebroek;

                                            getuige

 

Kru|t, Cors Corneliss

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  getuige

 

Kru|t, Pieter

   A.v. overgifte 19- 6-1705  15, no.53  comparant, won. Rotterdam

 

Chr|ghman, wede. v. Pr.

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

 

Kuilhoven, Catharina

   Testament      25- 5-1704  15, no.30  comparante, oud boven  de 14 jr.;

                                            minderj. dochter, won.  op de Schiekade buiten  Rotterdam;

                                            dr.v.: Ariaantje Marcr|

 

za. Kuilhoven, Willem van

   Testament      25- 5-1704  15, no.30  geh.m. Ariaantje Marcr|

 

Ku|s, Agnieta

   Procuratie     30-10-1704  15, no.44  comparante, won. Rotterdam op de Spaanse  Kade;

                                            wede. v. Joost Schalke;

                                            moeder van: Johannes Ku|s

 

Ku|s, Johannes

   Procuratie     30-10-1704  15, no.44  z.v.: Agnieta Ku|s

 

Laer, Cr|n Janss van

   Testament      31-12-1706  16, no.44  voogd, won. Rotterdam;

                                            neef van: Aplonia van  der P|l

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  comparant, ex.-test.;

                                            won. Rotterdam

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  comparant, ex.-test.;

                                            won. Rotterdam

 

Laet, Jan Boudew|nss van der

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  voogd, won. Broek en

                                            Tuil

 

Lange, Haesje Leenderts de

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  won. Kralingen;

                                            geh.m. Jan Jochemss van D|ck;

                                            moeder van: Leendert Janss van Dyk


 

 

Lange, Pieter de

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56  notaris te Nieuwerkerk  a/d IJssel

   Procuratie     22-11-1705  15, no.67  procureur ten platten  lande

   Procuratie     15- 8-1706  16, no.34  procureur ten platten  lande

 

Langenberg, Gosewynius

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Laurier, Abraham

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Laurier, Ary Pieterss

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cornelia van der  P|l

 

Laurier, Jan Pieterss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Leede, Haesje de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  geh.m. Evert Alfenaer

 

Leede, Hendrik de

   Testament       8- 1-1707  16, no.47  comparant, won. aan de  Rotte op de korenmolen onder Zevenhuizen;

                                            geh.m. Ariaentie Harmans Wassenburg

 

Leede, Hendrik Hu|berts de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  z.v.: Hu|bert de Leede

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Leede, Hu|bert de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  vader van: Hendrik Hu|berts de Leede;

                                            broer van: Ar| van Oosten

 

Leede, Hu|bert Arienss de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  won. Berkel

 

Leede, Jan Arienss de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61

 

Leede, Maria Ariens de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  wede. v. Cornelis Crooneveen

 

Leede, Maria Ariens de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  geh.m. Cornelis van der  Voort

 

Leede, Pieter Arienss de

   Testament       4- 9-1705  15, no.61

 

Leefflangh, Ar| Dirkse

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Leefflang, Ar| Pleunen

   Testament      14- 2-1707  16, no.57  geh.m. Tr|ntie Corneliss Hoffl.;

                                            stiefvader van Cornelis  Claese Schipper

 

Leefflangh, Ary Teuniss

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  ouderling van de Remonstrantse Gemeente

 

za. Levelang, G.

   Procuratie     16-12-1706  16, no.43  geh.m. Tr|ntie Jans  Backer

 

Leefflangh, Gerrit

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  voogd, schepen van Zevenhuizen


 

 

Leefflang(h), Gerrit Willemss

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  schepen; getuige

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  getuige

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  voogd, biersteker te  Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria Thoen

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  biersteker

   Attestatie     16- 7-1707  16, no.74  getuige

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  biersteker

 

Leefflang, Jacob Jochemss

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

 

Leefflang, Jan Arienss

   Testament      25- 1-1706  16, no. 3  getuige

 

Leefflangh, Cornelis Arienss

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  comparant, won. Zevenhuizen

 

Leefflang, Cornelis Pleunen

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, oud-ouderling van de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

 

Leefflang(h), Michiel/Giel

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.34

   Procura‑tie     30- 5-1704  15, no.36

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  won. op de Watermolen

 

Leefflang, Michiel Dirkse

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  won. Zevenhuizen

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  won. Zevenhuizen

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  won. Zevenhuizen

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11  won. Zuideinde van Ze venhuizen

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  voogd;

                                            neef van: Claes Dirkse  van Brakel

   Accoord        21- 3-1707  16, no.60  comparant, won. Zevenhuizen

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68

 

Leefflang, Neeltie Willems

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Arent Thoen

 

Leefflangh, Teunis Dirkse

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparant, voogd

 

Leefflangh, Tr|ntie Ariens

   Procuratie     13-12-1705  15, no.69  comparante, won. Hillegersberg;

                                            geh.m. Leendert Corneliss Klapw|k

 

Leefflang, Tr|ntie Corns.

   Testament       8- 3-1705  15, no.50  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cornelis Tu|nebere|der

 

za. Leefflang, Willem

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  geh.m. Tr|ntie Jans  Backer

 

Leefflang, Willem Arienss

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13

 

Leefflang, Willem Corneliss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  comparant;

                                              geh.m. Maertie Cornelis  Hoogeveen

 

Leeuw, Ar| Jansz van der

   A. v. protest  28-11 &

                   2-12-1706  16, no.40  mr. scheepmaker aan de  Rotte,

                                            won. Hillegersberg

 

za. Leeuw, Gerrit Meesse de

   Insinuatie     14- 7-1705  15, no.55  geh.m. Pietertie Jans

                                            Verwoest

 

Leeuw, Mees Hendrikse de

   Insinuatie     14- 7-1705  15, no.55

 

Leeuwen, Anna van

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  won. Moerkapelle;

                                            geh.m. Jan van Doorne

 

Leeuwen, Egbert van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Leeuwen, Jacob Pieterse van

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  getuige

 

Leeuwen, Jan Leendertss van

   Testament      21- 6-1706  16, no.23  comparant, won. Korte  Z|de te Zevenhuizen;

                                                geh.m. Martyntie Cornelis Goor

 

Leeuwen, Cornelis van

   Procuratie     13- 5-1704  15, no.28  getuige

 

Leeuwen, Maertie Jans van

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Mattheus Jongeligt

 

Leeuwen, Michiel Janss van

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  getuige

 

Leeuwen, Pieter van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  te Waddinxveen

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  getuige

 

Leeuwen, C|tie G|sberts van

   Testament      25- 1-1706  16, no. 3  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Leendert Dirksz Jnthout

 

Le|erdorp, Maertje Dirks

   A. v. protest  28-11 &

                   2-12-1706  16, no.40

 

Ligt, Neeltie Roelen

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            wede. v. Jan Dirksen van der Meer

 

Linde(n), Rochus van der

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6  won. aan de Rotte

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13

 

 

Lis, Leendert van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Loon, Jacob van

   Procuratie     24-10-1703  15, no.10  comparant, won. aan de Ouded|k onder Kralingen

 

Marcr|, Ariaantje

   Testament      25- 5-1704  15, no.30  wede. v. Willem van  Kuilhoven;

                                            moeder van: Catharina  Kuilhoven

 

Matse, Ary Dirk

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  voogd, won. Zevenhuizen

 

Mats, Dirk Corneliss

   Testament      13- 2-1707  16, no.56  getuige

 

Matse, Jan Ary

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Matse, Cornelis Dirk

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Ingetie Willems  Sol

 

Matse, Leendert

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, ouderling  van de Remonstrantse  Gemeente

 

Matse, Leendert Corneliss

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  comparant, won. aan de  Rotte onder Zevenhuizen

   Testament      10-10-1706  16, no.38  getuige

 

Matse, Maritie Dirks

   Testament      14-10-1703  15, no. 8  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Dirk Willemss  Solbol

 

Matse, Reymbrand Janss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Meer, Annetie Jans van der

   Testament      29- 8-1707  16, no.82

 

Meer, Daam Aertss van der

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  getuige

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  voogd, won. Zevenhuizen

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  voogd

 

Meer, Dirk van der

   Testament      29- 8-1707  16, no.82

 

Meer, Dirk Janss van der

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  voogd, won. Zevenhuizen

 

za. Meer, Jan Dirksen van der

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  geh.m. Neeltie Roelen Ligt

 

Meer, Elisabeth Jans van der

   Testament      29- 8-1707  16, no.82

 

Meer, Roeloff Janss van der

   Testament      10- 6-1707  16, no.69  comparant, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Claesje Crynen   van der Meer

 

Meer, krn. v. Roeloff Janss van der

   Testament      29- 8-1707  16, no.82

 

Meesters, Dirk

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  notaris te Rotterdam

 

Meesters, Johan

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  notaris te Rotterdam

 

Messchert, Dirk Janss

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22

 

Meuwels, Hendrik

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6  w|nkoper, won. Rotterdam;

                                            getuige; w.g. Meewels

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  w|nkoper, won. Rotterdam;

                                            getuige; w.g. Meewels

 

Meuwels, Johannes

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6  notaris, won. Rotterdam;

                                            getuige; w.g. Meewels

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7  notaris, won. Rotterdam;

                                            getuige; w.g. Meewels

 

Mey, van der

   zie: My, van der

 

Moes, L|sbeth Willems

   Testament      14- 3-1707  16, no.59  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Pieter Corneliss  Craen

 

Molenaer, Ary Willemss

   Testament      13-10-1705  15, no.64  comparant, won. aan de  Rotte onder Bleisw|k;

                                            geh.m. Maritie Gielen  de Knegt

 

Molenaer, Willem Aelberts

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  geh.m. Lysbeth Jans van  der Klaeuw

 

Moort, Jan Corneliss van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

za. Moo|, Ary

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

M|, Ingetie Jans van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  dr.v.: Jan Arienss van  der M|

   Testament      25- 4-1706  16, no.18  comparante, won. Berkel;

                                            geh.m. Pieter Claese Vlas

 

M|, Jan Arienss van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  comparant, won. Noordeinde van Waddinxveen;

                                            geh.m. Barbara Gielen  Kooy;

                                            vader van: We|ntie en  Ingetje Jans van der My

   Testament       3-10-1706  16, no.37  broer van: Mar|a Cornelis van der M|

 

za. M|, Cornelis Jans van der

   Testament       3-10-1706  16, no.37  geh.m. Maria Ariens Evenbl|

 

M|, Mar|a Cornelis van der

   Testament       3-10-1706  16, no.37  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jacob Maertss  Zootjevis;

                                            dr.v.: Maria Ariens Evenbl|;

                                            zuster van: Jan Corneliss van der M|

 

Mey, Roeloff Janss van der

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

My, We|ntie Jans van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  geh.m. Pieter Noorthoek;

                                            dr.v.: Jan Arienss van  der M|

 

Naerssen van Hoogerheyde, de Hr. van

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29

 

Nederhoff, Gerard/Gerrit

   Inventaris     12- 9-1705  15, no.62  getuige

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.26

   Procuratie     30- 6-1706  16, no.27

   Procuratie     23- 7-1706  16, no.32  won. Nieuwerkerk a/d   IJssel

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55  won. Nieuwerkerk a/d  IJssel;

                                            getuige

 

Nederhoff, Cornelis

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55  schout van Nieuwerkerk  a/d IJssel;

                                            getuige

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  schout van Nieuwerkerk  a/d IJssel;

                                            getuige

 

Necker, Anna de

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  comparante;

                                            geh.m. S|mon Jodocus  Cruger

 

Necker, Jacob de

   Attestatie     30- 9-1703  15, no. 7  getuige

 

Necker, Jan de

   Attestatie     30- 9-1703  15, no. 7  secretaris van Berkel &  Rodenr|s

 

Necker, Jan de (de Jonge)

   Attestatie     30- 9-1703  15, no. 7  getuige

 

Neranus, Joannes

   Testament      25- 5-1704  15, no.30  getuige

 

Neranus, Johannes Samuels

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  getuige

 

Neerings, Geertruyd

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  comparante, won. Sp|kenisse

 

za. Nes, Aert van

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  luitenant-admiraal van  Holland en West-Friesland onder het ressort  van het College en                                                                                            ter  Admiraliteit op de Maas  te Rotterdam;           vader van: Willem van  Nes

 

Nes, mr. Willem van

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  z.v.: za. Aert van Nes

 

Nieuwaert, Adolff

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

za. Nieuwerkerk, Ar| Dirkse van

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  geh.m. Annetie Goverts

 

Nimwegen, Willem van

   A.v. overgifte 19- 6-1705  15, no.53  comparant, makelaar;

                                            won. Rotterdam

 

Noessen, de Heer van

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

Nogteren, Anthony Arienss

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  getuige

 

Noort, Neeltie Cornelis van

   Testament      13- 2-1707  16, no.56  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Willemss  Versnel

 

Noortdu|n, Pieter Corneliss

   Testament      13-10-1705  15, no.64  getuige

 

Noorthoek, Pieter

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  geh.m. We|ntie Jans van  der My

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

 

za. Noppert, Jan Claese

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  z.v.: za. Claes Janss   Noppert en Ingetie S|mons van Zomeren

 

za. Noppert, Claes Janss

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  geh.m. Ingetie S|mons van Zomeren;

                                            vader van: za. Jan  Claese Noppert;

                                            broer van: Cornelis Janss Noppert

 

Noppert, Cornelis Janss

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  comparant;

                                            broer van: za. Claes  Janss Noppert

 

za. Nooteboom, Jan

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Nooteboom, Jan Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Nooteboom, Cornelis Janss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

N|ver, Willem de

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56  getuige

 

Olshoorn, Ar| Janss

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

za. Olshoorn, Ariaentie Cornelis

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  won. aan de Rotte te  Zevenhuizen;

                                            wede. v. Willem Hendrikse de Groot

 

za. Olshoorn, Jaepje Jans

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

za. Olshoorn, Jan Arienss

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  geh.m. za. Aeltie Prs

 

Olshoorn, Cornelis

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52

 

Olshoorn, Leendt

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48


 

 

Olshoorn, Maertie Jans

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparante;

                                            geh.m. Johannes Timmer

 

Olshoorn, Neeltie Jans

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparante;

                                            geh.m. Jan Konynenburg

 

Ol|, Ar| Gerritss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Ongebleykt, Ariaentie Claes

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  zuster van: Joost

                                            Claess Ongebleykt

 

Ongeble|kt, Joost Claese

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  comparant, won. Zierikzee;

                                            bruidegom van: Ariaen tie Cornelis Tuynebre|er;

                                            broer van: Ariaentie Claes Ongebleykt

 

Oosten, Ar| van

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  comparant, korenmolenaar;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Hu|bert de Leede

 

Oringen, Jan Jacobss van

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  getuige

 

Ouseel, Johanna

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  comparante;

                                            wede. v. Gerbrand de Reus

 

Ouwekaes, Gerrit Willemss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Ouweclaes, Jngetie Leenderts

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

za. Ouweleen, Maerten Arienss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  overl. 20 sept. 1706;

                                            gew. heb. Schinkelveen;

                                            geh.m. Claesje Jans  Boon

 

Ouweleen, Pieter Aertss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Ouwerkerk, Teunis Pieterss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Overr|nder, Ar| Teuniss

   Attestatie      6- 7-1703  15, no. 1  comparant, won. op de Singel tussen de Goudse

                                            Poort en de Hofpoort  van Rotterdam

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  comparant, won. op de Singel tussen de Goudse

                                            en het Hofpoortje van  Rotterdam

 

Overr|nder, Cornelis Janss

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4

 

Overr|nder, Cr|n Gerritss

   Testament      21- 8-1707  16, no.80  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Neeltie Cornelis  Franken


 

 

Overr|nder, Maertie Leendts.

   Procuratie      8- 3-1705  15, no.49  won. Maatveld onder Zevenhuizen;

                                            wede. v. Leendert Arienss Boer

   Insinua‑tie     14- 7-1705  15, no.55  won. Maatveld onder Zevenhuizen;

                                            wede. v. Leendert Arienss Boer

 

Overrynder, Magteltie Jans

   Testament      30- 7-1705  15, no.57  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cornelis Dirkse  Inthout

                              

 

Palesteyn, Maritie

   Testament      28- 9-1707  16, no.85  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jacobus Frissel

 

Paeuw, Hu|bert

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  getuige

 

Pavord, Jan/Johan van de

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  notaris en procureur;

                                            voogd, won. Rotterdam

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  notaris te Rotterdam

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  notaris te Rotterdam

 

Pe|, Leendert Janss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Plantius, Laurens

   Procuratie      5- 5-1704  15, no.26  comparant, koopman;

                                            won. Rotterdam

 

Poelgeest, Jacob Gerritss

   Testament       7- 9-1707  16, no.84  comparant, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maritie Dirx  Schipper

 

Pols, Jacob Claese

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  getuige

 

Poot, Claes

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Pouwer van Weenen, mr. Jan

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  mr. chirurg|n;

                                            getuige

   Testament      30- 7-1705  15, no.57  mr. chirurg|n; getuige

   Testament      31-12-1706  16, no.44  getuige

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  getuige

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  getuige

 

Proniet, Gillis Raese

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46

 

za. Proniet, Raes

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46

 

Proo|en, Cornelis Claess

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  comparant, bouwman;

                                            won. Sp|kenisse

 

Putten, Jan van

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  getuige

                               -58-

 

za. P|l, Catharina van der

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  overl. te Zevenhuizen;

                                            wede. v. Pr. Glabeek;

                                            moeder van: Alida van Blyenburg, Anna en za. Hu|bertus Gladbeek

 

P|l, Cornelia van der

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Ary Pieterss   Laurier


 

 

P|l, Applonia van der

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  tante van: Alida van Blyenburg, Anna en za. Hu|bertus Gladbeek

   Testament      31-12-1706  16, no.44  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            neef: Cr|n Janss van Laer

 

za. P|l, Aplonia van der

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  meerderj. dochter;

                                            overl. 4-6-1707;

                                            gew. heb. te Zevenhuizen

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  gew. heb. te Zevenhuizen

 

Pynaker, Dirk

   Testament      21- 6-1706  16, no.23  getuige

 

P|naker, Pieter

   Testament      16- 8-1703  15, no. 3  getuige

   Attestatie     24- 6-1707  16, no.72  comparant, won. Moerkapelle

 

P|ns, Maritie

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Raet, Adriaen de

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  mr. chirurg|n

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Radder, Pieter

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Raffen, Jan Pieterss van

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

Ravensburg, Allard van

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  juwelier, won. Rotterdam;

                                            voogd

                              

Ravesteyn, mr. Jacob van

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland

 

za. Reus, Gerbrand de

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  secretaris van de weeskamer van Rotterdam;

                                            geh.m. Johanna Ouseel

 

Reus, Jacobus de

   A.v. overgifte 19- 6-1705  15, no.53

 

Reverhorst, Harmanus van

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  notaris te Den Haag

 

za. Ridder alias van der Gouw, Willem Pieterss

   Inventaris     12- 9-1705  15, no.62  overl. t|dens de reis  van Oost-Indie naar het  vaderland

 

Ritsert, Jan

   Attestatie     21- 9-1703  15, no. 5  comparant, won. Rotterdam;

                                            brouwer in de brouwer|   van "De Haes"

 

Robbe, Jan Corneliss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Robbe, Claes Corneliss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Robbe, Cornelis Dingenaerse

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46


 

 

Robol, Vrank Leenderts

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Robol, Frans Pietersz

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Roodenacker, Jan van

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  getuige

 

Roggeveen, Gerrit Leendertss

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9  comparant, won. Bleisw|k;

                                            geh.m. Pleuntie Claes

                                            van Alfen

 

Ronten, Jan van

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Roo, Jan de

   Procuratie     10- 5-1704  15, no.27  getuige

                               -60-

 

Rhoon, Willem van

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  comparant, voogd

 

Rooster, wede. v. Pieter den

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Rotte, Pieter de

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  getuige

 

Roy, Aert de

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  getuige

 

Ru|t, Jacob (van) de

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  getuige

   Testament      31-12-1706  16, no.44  getuige

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  mr. timmerman; getuige

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  getuige

 

Ru|ter, Ar| Claese

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

R|k, Gerrit Jacobss

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  voogd, won. Zevenhuizen

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  comparant, voogd;

                                            won. Zevenhuizen

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  getuige


 

 

R|k, Willem|ntie Jacobs

   Testament       3- 5-1705  15, no.52  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Willem Arienss Jnthout

   A. v. voogd|   23- 1-1707  16, no.51  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            wede. v. Willem Arienss  Jnthout

 

za. R|ck, Willem|ntie Jacobs

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  overl. 10-4-1707;

                                            wede. v. Willem Arienss  Inthout

 

R|n, Dirk Pieterss van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

R|n, Jan van

   Attestatie     31- 1-1707  16, no.54  getuige

 

R|p, Johan van

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  procureur voor Rotterdam

 

Rysdam, Cornelis (de Jonge)

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

                              

Zae, Gerrit van der

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  getuige

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  getuige

   Procuratie     16-12-1706  16, no.43  getuige

 

Saen, Ar| Teuniss van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  voogd

 

Saen, Jan Teuniss van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  voogd

 

Zaeymans, Anna

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Adriaen Waeldyk;

                                            dr.v.: za. Johannes

                                            Zaeymans en Maria Margrieta van der Vlies

 

za. Zaeymans, Johannes

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Maria Margrieta  van der Vlies;

                                            vader van: Elisabeth en  Anna Zaeymans

 

Zaeymans, Elisabeth

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Willem Visser;

                                            dr.v.: za. Johannes  Zaeymans en Maria Margrieta van der Vlies

 

Zagt, Gerrit Claese

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  comparant, ouderling

                                            van de Remonstrantse  Gemeente

   Testament      14- 3-1707  16, no.59  getuige

 

Sagt, Jan Corneliss

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  comparant. won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Anna Dirx de  Hoog

   Testament       5- 9-1707  16, no.83  comparant, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Annetie Dirkse  de Hoogh

 

Sagt, Cornelis Claess

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  comparant, won. Zevenhuizen

 

Zanger, Samuel de

   Testament      16- 8-1703  15, no. 3  getuige

 

Schaep, Maria Pieters

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Claes van der  Hoek;

                                            dr.v.: Pieter Janss   Schaep

 

Schaep, Pieter Janss

   A. v. voogd|   11- 8-1705  15, no.59  voogd, won. Nieuwerkerk    a/d IJssel;

                                            vader van: Maria Pieters Schaep

 

Schaep, Teunis Arienss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Schaer, Pieter van der

   Quitantie       8-12-1706  16, no.41  comparant, mr. chirurg|n te Noordw|kerhout;

                                            geh.m. Alida van Blyenburg

   Testament      31-12-1706  16, no.44  mr. chirurg|n te Noordw|kerhout;

                                            geh.m. Alida van Bl|enburgh

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  mr. chirurg|n te Noordw|kerhout;

                                            geh.m. Alida van Blyenburg

 

za. Schalke, Joost

   Procuratie     30-10-1704  15, no.44  geh.m. Agnieta Ku|s

 

Schellebee(c)q, Anna van

   Procuratie     23- 6-1706  16, no.24  geh.m. Henry Gras Walrave

   Attestatie     16- 7-1706  16, no.29  geh.m. Henry Gras Walraven

 

Schermen, Cornelis Centen van

   Inventaris     12- 9-1705  15, no.62  comparant, won. Moordrecht

 

Schipper, Dirk Janss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Schipper, Cornelis Claese

   Testament      14- 2-1707  16, no.57  comparant, jongeman;

                                            won. Zevenhuizen;

                                            z.v.: Tr|ntie Cornelis   Hoffl.;

                                            stiefzoon van: Ar|   Pleunen Leefflang

 

Schipper, Maritie Dirx

   Testament       7- 9-1707  16, no.84  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jacob Gerritss  Poelgeest

 

Schippers, Geertie

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Schooneman, Jan Gerard

   Procuratie      2- 9-1705  15, no.60  koopman; getuige

 

Schoterbos, Willem Pauluss van

   Procuratie     15- 2-1705  15, no.47  comparant, won. Croosw|k;

                                            advocaat voor het Hof van Holland

 

Schu|rman, Hendrik

   Attestatie     30- 9-1703  15, no. 7  comparant, glazenmaker;

                                            won. Berkel

 

Zeeuw, Maria Willems

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  comparante, won. Maatveld onder Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cornelis Jorisz  Stolk

 

Selkart, wede. v. de Heer

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  brouwster in de brouwer| van "De Leeuw met de Staff"

 

Selkart van Wouw, Abraham

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van  Holland

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van  Holland

   Accoord        28- 6-1706  16, no.25  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland

 

Ciere, Dionis Aelbertse

   A. v. cautie    8- 7-1703  15, no. 2  getuige

 

Slagmeer, Willem

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Slatius, ..........

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  Dr.

 

Slegt, Anna

   Procuratie      5- 3-1704  15, no.20  won. Rotterdam;

                                            wede. v. Hendrik van

                                            Dobbe

 

Slick, Jan

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Sloot, Gerrit Arienss

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  voogd

 

Sloot, Willem Gerritss

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58

 

Slu|s, Neeltie Teunis van der

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  comparante, won.

                                            's-Gravenweg onder Kralingen;

                                            geh.m. Leendert Janss  van Dyk;

                                            dr.v.: Teunis Engelss   van der Sluys en Neeltie Teuniss Kleyn

 

Sluys, Teunis Engelss van der

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  geh.m. Neeltie Teunis  Kleyn;

                                            vader van: Neeltie Teunis van der Slu|s

 

Zoet, Dirk

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Zoetermeer, Ary

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Solbol, Dirk Willemss

   Testament      14-10-1703  15, no. 8  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maritie Dirks  Matse

 

Zol/Sol, Jman

   Procuratie     14- 2-1706  16, no. 7

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68

 

Sol, Ingetie Willems

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Cornelis Dirk  Matse

 

Sol, Cornelis Willemss

   Testament       4- 3-1705  15, no.48  voogd, won. Zevenhuizen

 

Zol, Pieter Willemss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, ouderling  van de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen

 

Zomeren, Ingetie S|mons van

   Transportacte  27-10-1705  15, no.65  wede. v. Claes Janss

                                            Noppert;

                                            moeder van: za. Jan

                                            Claese Noppert

 

Sonnevelt, Cornelis (van)

   Procuratie     23- 9-1703  15, no. 6  procureur ten platte  lande

   Testament       8- 8-1707  16, no.79  notaris te Zegwaart

 

Zorge, wede. v.

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  koopvrouw te Rotterdam

 

Sootievis, Ary Janss

   Indemnatie      8- 2-1706  16, no. 4  comparant, won. in Swalla

 

Sootievis, Jacob Maertenss

   Testament      16- 8-1703  15, no. 3  comparant, won. Moerkapelle;

                                            broer van: Mart|ntie  Maertens Sootjevis

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

   Testament       3-10-1706  16, no.37  comparant, won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Mar|a Cornelis van der M|

 

Sootjevis, Mart|ntie Maertens

   Testament      16- 8-1703  15, no. 3  comparante, won. Moerkapelle;

                                            zuster van: Jacob Maertenss Sootievis

 

Speelman, Aeltie Willems

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  dr.v.: za. Willem Dirkse Speelman en Claesje  Jans Boon

 

Speelman, Neeltie Willems

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  dr.v.: za. Willem Dirkse Speelman en Claesje  Jans Boon


 

 

za. Speelman, Willem Dirkse

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  geh.m. Claesje Jans  Boon;

                                            vader van: Neeltie en  Aeltie Willems Speelman

 

Spru|t, Ary Janse van der

   Testament       5- 9-1707  16, no.83  getuige

 

Stael, Teuntie Hu|berts van

   Testament      17-12-1705  15, no.70  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Wouter de Jongh;

                                            moeder van: Ary Wouterss de Jongh

 

Stallenburg, Christiaen van

   Procuratie     29-12-1705  15, no.71  getuige

 

Stam, Ar| Franss van dr.

   Procuratie     23- 9-1703  15, no. 6  comparant, won. Rotterdam;

                                            geh.m. Magteltie Jans

 

Stam, Zymon Arienss van der

   Attestatie     27- 1-1707  16, no.52  getuige

 

Starre, Jan Aertss/Arentss van der

   Attestatie     23- 7-1706  16, no.31  comparant, bode van

                                            Waddinxveen

   Procuratie     23- 7-1706  16, no.32  bode van Noord-Waddinxveen;

                                            getuige

 

Starrenburgh, Cornelis Jacobss

   Transportacte  23- 4-1707  16, no.62  comparant, won. in de Honderd Morgen

 

Steend|k, Cornelis

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  koopman te Rotterdam

 

Sterrevelt, Adriaen van

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van Holland

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van  Holland

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland

 

Stipel, Matheus

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van Holland

   Accoord        27- 4-1704  15, no.25  procureur voor het Hof  en de Hoge Raad van Holland

 

Stoffberg, Jacob Pieterss

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  z.v.: Pieter Pieterss  Stoffbergh en Maertie  Ariens

                              

Stoffbergh, Pieter Pieterss

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  comparant, won. Nieuwerkerk a/d IJssel;

                                            geh.m. Maertie Ariens;

                                            vader van: Jacob Pieterss Stoffberg

 

za. Stolk, Jan Dirkse

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55  geh.m. Maertie Abrams  Cranenburg

 

Stolk, Joris

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Testament       8- 8-1707  16, no.79

 

Stolk, Joris Janss

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55  comparant;

                                            z.v.: Maertie Abrams Cranenburg

 

Stolk, Joris Corneliss

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  geh.m. Aeltie Dirks Con|n;

                                            vader van: Cornelis Jorisz Stolk

 

Stolk, Cornelis Dirkse

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Stolk, Cornelis Jorisz

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  comparant, won. Maatveld onder Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maria Willemss Zeeuw;

                                            z.v.: Joris Corneliss  Stolk en Aeltie Dirks Con|n

 

Stolxman, Ar|

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Stol(c)xman, Ar| Corneliss

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  comparant, won. aan de  Rotte onder Zevenhuizen

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  comparant, won. Zevenhuizen

 

za. Stolxman, Ary Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  won. Zootjesverlaat onder Zevenhuizen;

                                            overl. dec. 1706;

                                            dienstmaagd: Jannetie

                                            Pieters

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  overl. aan het Zootjes  verlaat;

                                            erfgenamen: Jan, Ariaentie en Zier Corneliss Stolxman

 

Stolxman, Ariaentie Cornelis

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  geh.m. Zymon Arienss  Geneugelyke

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  geh.m. Zymon Arienss Geneugel|ke;

                                            erfgen. v.: za. Ary  Corneliss Stolxman

 

Stolxman, Jan

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Stolxman, Jan Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  comparant, won. Kralingen

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  comparant;

                                            erfgen. v.: za. Ary Corneliss Stolxman

 

Stolxman, Cornelis Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71

 

Stolxman, Sier Corneliss

   Accoord        22- 9-1706  16, no.36  comparant, won. Kralingen

   Boedelsch.     18- 6-1707  16, no.71  erfgen. v.: za. Ary Corneliss Stolxman

 

Stolxman, Zier Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  comparant, won. Kralingen

 

Stompw|k, Maria Meesen

   Testament      18- 9-1705  15, no.63  comparante, won. aan de  Waddingsveense Brug;

                                            geh.m. David Corneliss

                                            van Willigen

 

Stragier, Adriaen

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  won. Gouda

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Straten, Hendrick van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Stuart, Leendert

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  getuige

 

Swan, Jasper

   Procuratie      1-11-1703  15, no.11  comparant, koopman;

                                            won. Rotterdam

 

Swatervelt, Claese

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

Swemmer, Jacobus Coenraets

   Procuratie     17- 4-1704  15, no.29  comparant, won. Rotterdam

 

Taey/Taa|, Jan

   Substitutie    16-11-1706  16, no.39  getuige

 

Tack, erfgen. v. d' Heer

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Tas, Ary Teunen

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Tas, Jan Leendertss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Tas, Maartie Jans

   Testament       5- 5-1706  16, no.19  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jan Pieterse  Breetvelt

 

Tas, Pieter

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  comparant, won. Zevenhuizen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  won. Zevenhuizen

 

Tas, Pieter Leendertss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, ouderling van de Remonstrantse  Gemeente van Zevenhuizen

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  getuige

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  comparant, won. Zevenhuizen

 

Tas, krn. v. Tonis Cornss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Tilburg, Barent Janss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Timmer, Johannes

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  geh.m. Maertie Jans  Olshoorn

 

Tol, wede. v. Jan (van)

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Tol, Jan Arienss

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  getuige

   Procuratie      1- 5-1707  16, no.65  getuige

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66  getuige

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  getuige

 

Tol, Jan Corneliss

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  comparant;

                                            geh.m. Tryntie Cornelis

                                            Hoogeveen

 

Tol, Nicolaes van

   Testament       3-10-1706  16, no.37  getuige

   A. v. protest  28-11 &

                   2-12-1706  16, no.40  getuige

   Transportacte  26- 4-1707  16, no.63  getuige

 

Treurniet, Leendert Flooren

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Tuynebre|er, Ariaentie Cornelis

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  bruid van: Joost Claess  Ongebleykt

 

Tu|nebere|der, Cornelis

   Testament       8- 3-1705  15, no.50  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Tr|ntie Corns.   Leefflang

 

Tuynebreyer, Leendert

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  getuige

 

Tuynebre|er, Leendert Corneliss

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, diaken van de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen


 

 

Valck, mr. Abraham

   Insinuatie     12- 8-1706  16, no.33  koster van de kerk van  Zevenhuizen

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  koster van de kerk te Zevenhuizen

 

Valck, Jan Barentss van der

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  getuige

 

Vasteno, Joris Harmanss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Veen, Pieter van

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

za. Velsen, Dirk Janss van

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  geh.m. Neeltie Jans

 

Velsen, Ewout van

   Procu‑ratie     23- 9-1703  15, no. 6  getuige

   A. v. voogd|    8- 1-1704  15, no.16  getuige

   Testament      14- 1-1704  15, no.17  getuige

   Quitantie      14- 1-1704  15, no.18  getuige

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  getuige

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22  getuige

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  getuige

   Obligatie      30- 3-1704  15, no.24  getuige

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  getuige

 

Velsen, Ewout Pieterse van

   Testament      14-10-1703  15, no. 8  getuige

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  getuige

   Testament      26-12-1703  15, no.15  getuige

 

Velsen, Jan van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  koopman te Rotterdam

 

Velsen, Johan van

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  notaris te Berkel & Rodenr|s

   Insinuatie     14- 7-1705  15, no.55  comparant, notaris te  Berkel & Rodenr|s

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  notaris te Berkel

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  notaris te Berkel

 

Velsen, Leendert van

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Velsen, Maria van

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  dr.v.: Neeltie Jans

 

Velsen, Pieter Pieterse van

   Procuratie      8- 3-1705  15, no.49  comparant, won. Moordrechtse Veen onder Moordrecht

   Procuratie      1- 5-1707  16, no.65  comparant, won. Moordrechtse Veen

 

Velters, Helena

   Transportacte  24- 3-1706  16, no.12  wede. v. Anthony d'  Hu|bert

 

Verbrugge, Pieter

   Procuratie      7-12-1705  15, no.68  getuige

 

Verburg, Dirk

   Procuratie     17- 4-1704  15, no.29  getuige

 

Verb|, Dirk

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  te Waddinxveen

 

Verdu|n, Jochem Corneliss

   Testament       5- 4-1706  16, no.14  getuige

 

Verduyn, Cornelis

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

Verel, Cornelis

   Attestatie     29- 7-1705  15, no.56

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70

   Attestatie     16- 7-1707  16, no.74  mr. bakker, won. Zevenhuizen

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76  mr. bakker

 

Vergilst, wede. v. Ar|

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Vergilst, Leendert

   Testament      26- 6-1707  16, no.73  getuige

 

Verheul, Dirk Jacobss

   Transportacte  26- 4-1707  16, no.63  borg

 

Verhoeven, Cornelis

   Testament      25- 5-1704  15, no.31  voogd; brander en distillateur  te Rotterdam

 

Verhoof, van der

   zie: Hoeff, Leendert van der

 

Vermeer, de erfgen. v. Johanna

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Vermeer, Philips Vranken

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Vermeulen, Gerrit Janss

   Insinuatie     12- 8-1706  16, no.33  getuige

 

Vermolen, Cornelis Teuniss

   Testament       7- 7-1706  16, no.28  getuige

 

Vermeul, Leendert

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8  gaarder van de verponding

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

Vermeulen, Maerten Arienss

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  geh.m. Tryntie Jans

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  geh.m. Tryntie Jans

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.34  comparant, won. Zevenhuizen

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  geh.m. Tr|ntie Jans;

                                            vader van: Pleuntie Maertens Vermeulen

 

Vermeulen, Pleuntie Maertens

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  dr.v.: Maerten Arienss  Vermeulen

 

 

Verschuyr, Diewertie Jacobs

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22  comparante;

                                            wede. v. Pieter Janss Vormer

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            wede. v. Pieter Janse  Vormer;

                                            zuster van: Cornelis en Pieter Jacobss Verschu|r

 

Verschu|r, Cornelis Jacobss

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  voogd, won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Diewertie Jacobs Verschu|r

 

Verschu|r, Pieter Jacobss

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  voogd, won. Zevenhuizen;

                                            broer van: Diewertie  Jacobs Verschu|r

 

Verslu|s, Ary Willemss

   Attestatie     31- 8-1704  15, no.39  getuige

 

Verslu|s, Hendrik

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70

 

Verslu|s, Cornelis

   Boedelsch.     15- 1-1707  16, no.49  comparant, won. Bleisw|k;

                                            geh.m. Catharina Jans  de Groot

 

Versnel, Jan Willemss

   Testament      13- 2-1707  16, no.56  comparant, won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Neeltie Cornelis  van Noort


 

 

Versyden, Cornelis

   Testament      21- 6-1706  16, no.23  getuige

 

Verwoest, Pietertie Jans

   Insinu‑a‑tie     14- 7-1705  15, no.55  won. Bleisw|k;

                                            wede. v. Gerrit Meesse

                                            de Leeuw

 

Vink, Jannetie Symonss

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  won. Zevenhuizen;

                                            wede. v. Lambert van  W|en

 

Vink, Magtelt Jacobs

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54

 

za. Vis, Corns. Michielss

   Procuratie     14-11-1703  15, no.13  erfgenamen: Pieter en  Corstiaen Arienss

 

Visser, Willem

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  penningmeester van Oud Be|erland;

                                            geh.m. Elisabeth Zaeyman

 

Vlaerdingen, Hendrik van

   Procuratie     27- 1-1707  16, no.53  getuige

 

Vlas, Pieter Claese

   Testament      25- 4-1706  16, no.18  comparant, won. Berkel;

                                            geh.m. Ingetie Jans van der M|;

                                            vader van: Tr|ntie Pieters Vlas

 

Vlas, Tr|ntie Pieters

   Testament      25- 4-1706  16, no.18  voordochter van: Pieter Claese Vlas

 

Vleuten, Gerrit van

   Testament      29- 8-1707  16, no.82  getuige

 

Vlieg, Ary Teuniss de

   Testament      17-12-1705  15, no.70  voogd, scheepmaker;

                                            won. Bleisw|k

 

Vlies, Maria Margrieta van der

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  won. te Rhoon op het  Huis te Pendrecht;

                                            eerder gew. heb. in de R|stuin in Rotterdam;

                                            geh.m. Jan Kru|t;

                                            eerder wede. v. Johannes Zaeymans;

                                            vader van: Elisabeth en  Anna Zaeymans

 

Vliet, Maarten Corns van der

   Procu‑ratie     14-11-1703  15, no.13  won. Hillegersberg

 

Vogel, Aperus de

   A.v. overgifte 19- 6-1705  15, no.53  koopman te Rotterdam;

                                            getuige

 

Vonk, Dirk

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Voort, Cornelis van der

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  geh.m. Maria Ariens de  Leede

 

za. Vormer, Pieter Janss

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22  geh.m. Diewertie Jacobs Verschuyr

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  geh.m. Diewertie Jacobs  Verschu|r

 

Vos, Maria Hendriks de

   Attestatie     17- 8-1703  15, no. 4  comparante;

                                            geh.m. Ary Hord|ck

 

Vree, Bastiaentie Jans van der

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  won. Zevenhuizen

 

Vree, Hu|bert van der

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  geh.m. Maria Gerrits


 

 

Vree, Hu|bert Willemss van der

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  geh.m. Maria Gerrits;

                                            z.v.: Willem Jacobss  van der Vree en Ida Pieters

 

Vree, Isacq van der

   Testament      22- 1-1707  16, no.50  getuige

 

Vree, Jacob Willemss van der

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Vree, Pieter van der

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

 

Vree, Teunis Willemss van der

   Testament       7- 9-1707  16, no.84  getuige

 

Vree, Willem van der

   Testament      23- 8-1707  16, no.81  getuige

 

Vree, Willem Jacobss van der

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  geh.m. Ida Pieters;

                                            vader van: Hu|bert Willemss van der Vree

   Inventaris      1- 5-1707  16, no.66

   Testament       7- 9-1707  16, no.84  getuige

 

Vreeswy(c)k, Jan (van)

   Procu‑ratie     23- 9-1703  15, no. 6  getuige

   Testament      14-10-1703  15, no. 8  getuige

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  getuige

   Testament      26-12-1703  15, no.15  getuige

   A. v. voogd|    8- 1-1704  15, no.16  getuige

   Testament      14- 1-1704  15, no.17  getuige

   Quitantie      14- 1-1704  15, no.18  getuige

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  getuige

   Transportacte   7- 3-1704  15, no.22  getuige

   Obligatie      30- 3-1704  15, no.24  getuige

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  getuige

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.34  getuige

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  getuige

   Procura‑tie     30- 5-1704  15, no.36  getuige

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  getuige

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  getuige

   Huurconventie  23- 1-1705  15, no.46  getuige

   Procuratie      8- 3-1705  15, no.49  getuige

   Testament       8- 3-1705  15, no.50  getuige

   Procuratie     22-11-1705  15, no.67  getuige

   Procuratie     13-12-1705  15, no.69  getuige

   Testament      17-12-1705  15, no.70  getuige

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  getuige

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13  getuige

   Testament       5- 5-1706  16, no.19  getuige

   Testament      31- 5-1706  16, no.20  getuige

   Testament      19- 7-1706  16, no.30  getuige

   Procuratie     15- 8-1706  16, no.34  getuige

   Substitutie    11- 4-1707  16, no.61  getuige

   Procuratie     29- 4-1707  16, no.64  getuige

   Testament      21- 8-1707  16, no.80  getuige

   Inventaris     23-11-1707  16, no.87  getuige

 

Vreesw|ck, Jan Janse van

   A. v. voogd|   30- 3-1704  15, no.23  getuige

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  getuige

   Procuratie      4-11-1705  15, no.66  getuige

   Testament       2- 3-1706  16, no.10  getuige

   Attestatie     12-12-1706  16, no.42  comparant, won. Zevenhuizen

   A. v. cautie   31-12-1706  16, no.45  getuige

   Testament      14- 2-1707  16, no.57  getuige

 

Vreeswyk, Wm Janss van

   A. v. consent   3-12-1704  15, no.45  getuige

 

Vu|k, erfgen. v. Cornelis

   Donatie         5- 2-1707  16, no.55

 

Vu|k, Cornelis Claese

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Vyffjaer, Aert Gysen

   Procuratie     13-12-1705  15, no.69  getuige

   Testament      17-12-1705  15, no.70  getuige

   Huurconventie   4- 4-1706  16, no.13  getuige

   Procuratie     15- 8-1706  16, no.34  getuige

 

Waeldyk, Adriaen

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  geh.m. Anna Zaeymans

 

Wadding, Claes Janss van der

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  comparant, diaken van de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen

 

Wadding, Cornelis Cornss. van der

   A. v. voogd|   31- 5-1706  16, no.21  getuige

   Testament       2- 6-1706  16, no.22  getuige

 

Wagemaker, Johannes (Junior)

   A. v. protest  28-11 &

                   2-12-1706  16, no.40  getuige

 

Warrebout, Pieter

   Testament      13- 2-1707  16, no.56  getuige

 

Warrebout, Willem Arienss

   Testament       4- 9-1705  15, no.61  getuige

 

Wassenburg, Ariaentie Harmans

   Testament       8- 1-1707  16, no.47  comparante, won. aan de Rotte op de korenmolen  onder Zevenhuizen;

                                            geh.m. Hendrik de Leede

 

Wensveen, Michiel Willemss van

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Werff, Jacobus van der

   Procuratie      9- 8-1705  15, no.58  getuige

 

Westerhoven, Willem

   Verkoopacte    21-12-1703  15, no.14  notaris te Delft

 

Westerwout, Barent

   A.v. overgifte 19- 6-1705  15, no.53  getuige

 

Willigen, David Corneliss van

   Testament      18- 9-1705  15, no.63  comparant, won. aan de  Waddingsveense Brug;

                                            geh.m. Maria Meesen  Stompw|k

 

Wiltsteyn, Geertie Hendriks

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21  wede. v. Jan Janss de Bont

 

Winden, Jasper van der

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58  comparant, won. aan de  Waddinxveense Brug;

                                            vader van: Cornelis  Jasperse van der Winden

 

Winden, Cornelis Jasperse van der

   Quitantie      24- 2-1707  16, no.58  z.v.: Jasper van der  Winden

 

With, Dirk de

   Procu‑ratie     24-10-1703  15, no.10  getuige

 

With, Jan de

   Testament       9- 6-1704  15, no.38  getuige

 

Wolff, Willem Hu|bertss van der

   Testament       9- 9-1704  15, no.41  getuige

 

za. W|en, Lambert van

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  chirurg|n te Zevenhuizen;

                                            geh.m. Jannetie Symons  Vink

 

Aegje Leenderts

   Staat en Inv.  15- 6-1707  16, no.70  collectrice van de impost op bieren

   Rek, Bew. & R.  4- 8-1707  16, no.76

 

Aelbert Pleunen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Aeltie Frans

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  comparante, won. Rhoon

 

za. Aeltie Prs

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  overl. 28-10-1707;

                                            gew. heb. Leiden;

                                            wede. v. Jan Arienss Olshoorn

 

Aldert

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  won. Sardam (=Zaandam)

 

Alewyn Ariens

   Quitantie      14- 1-1704  15, no.18  won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            broer van: Geertie Ariens;

                                            inwoning van: Cornelis Jans Hartjser

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            broer van: Geertie Ariens

 

za. Annetje Ariens

   Attestatie     10- 1-1706  16, no. 1  wede. v. Cornelis Janss   Con|n

 

Annetie Goverts

   Accoord        31- 8-1704  15, no.40  comparante;

                                            wede. v. Ar| Dirkse van  Nieuwerkerk

 

Annetie Harmans

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Ary Flooren

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

za. Ar| Leendertss

   Procuratie     14-11-1703  15, no.13  geh.m. Maartje Gerrits;

                                            vader van: Pieter en  Corstiaen Arienss

 

Ary Pr. Corss

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  voogd, won. Bleisw|k

 

Ary Teunen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Ar| Waereboutss

   Testament       8- 1-1707  16, no.47  getuige

 

za. Ariaentie

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  gew. heb. op de Rotte  even buiten Rotterdam;

                                            geh.m. za. Jan Koot;

                                            moeder van: Cytie, Magteltie en za. Dirk Jans Koot

 

Bastiaentie Jans

   Attestatie      8- 5-1707  16, no.67  won. Zevenhuizen

 

Belitie Cornelis

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  wede. v. Jan Nooteboom

 

Dingenaer Joosten

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

za. Dirk Corsse

   Approbatie     13- 1-1706  16, no. 2  vader van: Cors, Leendert en Anna Dirx de  Hoog

 

Eeuwout Arienss, dr. v.

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Geertje Ariens

   Testament      14- 1-1704  15, no.17  comparante, won. Noordeinde van Zevenhuizen

   Quitantie      14- 1-1704  15, no.18  won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            zuster van: Alewyn Ariens;

                                            inwoning van: Cornelis Jans Hartjser

   Obligatie      15- 1-1704  15, no.19  won. Noordeinde van Zevenhuizen;

                                            zuster van: Alewyn Ariens


 

 

Geertie Hendriks

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Geertie Hu|gen

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Harmen

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  won. op de Oudemarkt  buiten Blokz|l;

                                            geh.m. Sipken

 

Hester Joosten

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Huybert Janss

   Attestatie      3- 8-1707  16, no.75  getuige

 

Ida Pieters

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  geh.m. Willem Jacobss  van der Vree;

                                            moeder van: Hu|bert   Willemss van der Vree

 

Ingetie Jans

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Jacob Gerritss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Jan Barentss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Jan Dirkse

   Procura‑tie     14- 2-1706  16, no. 6

   Procuratie     12- 3-1706  16, no.11

 

Jan Pieterse

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  getuige

 

Jan Stoffelss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Jan Willemss

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

                               -81-

 

Jannetie Pieters

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  dienstmaagd van: za. Ary Corneliss Stolxman

 

Claes Alewynss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Cornelis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cornelis

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  aan de Waddinxveense  Brug

 

Cornelis Alewyns

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cornelis Bouwens

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cornelis Dingenaer

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cornelis Elderse

   Attes‑tatie      6- 7-1703  15, no. 1  comparant, won. op de Singel tussen de Goudse

                                            Poort en de Hofpoort   van Rotterdam

 

Cornelis Joppen

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

Cornelis Klaese

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  comparant, won. Zevenhuizen


 

 

Cornelis Pleunen

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Cornelis Schrevel

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

   Boedelsch.     21- 2-1706  16, no. 9

 

Corstiaen/Chr|st|aen Arienss

   Procuratie     14-11-1703  15, no.13  comparant, won. Rotterdam;

                                            z.v.: za. Ar| Leendertss en Maartje Gerrits;

                                            kleinzoon van: Magteltje Pauwels;

                                            erfgen. v.: za. Corns.   Michielss Vis

 

Christiaen Balten

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  mr. smid

                               -82-

 

Leendert Joosten

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Lena Claes

   Accoord        13- 4-1705  15, no.51  laatst wede. v. Jan Ariens Hu|sman

 

Maerten

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  aan 's-Gravenweg

 

Maerten Aertss

   Procuratie      8- 6-1704  15, no.37  geh.m. Claesje Jans  Boon

 

Mae|ke Alberts

   Testament       7- 4-1706  16, no.15  dienstmaagd van: G|sbertus Camerick

   Testament      15- 4-1706  16, no.17  dienstmaagd van: G|sbertus Camerick

 

Maertie Ariens

   Testament       7- 8-1707  16, no.78  comparante, won. Nieuwerkerk a/d IJssel;

                                            geh.m. Pieter Pieterss Stoffbergh;

                                            moeder van: Jacob Pieterss Stoffberg

 

Maritie Dirks

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Maartje Gerrits

   Procu‑ratie     14-11-1703  15, no.13  geh.m. za. Ar| Leendertss;

                                            moeder van: Pieter en Corstiaen Arienss

 

Maria Gerrits

   Attestatie     26- 5-1704  15, no.32  won. Zevenhuizen;

                                            geh.m. Hu|bert Willemss  van der Vree

   Attestatie      5-10-1704  15, no.42  geh.m. Hu|bert van der  Vree

 

Maritie Jans

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86

 

Maertie Claes

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Magteltie Harmans

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Magteltie Jans

   Procu‑ratie     23- 9-1703  15, no. 6  geh.m. Ar| Franss van  dr. Stam

 

Magteltje Pauwels

   Procuratie     14-11-1703  15, no.13  grootmoeder van: Pieter  en Corstiaen Arienss

 

Mathias Hu|gens

   Procuratie     30-10-1704  15, no.44  getuige

 

N.N.

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  mandenmaker te Waddinxveen

 

N.N.

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  te Gouda


 

 

N.N.

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  koopman in tabak te

                                            Rotterdam

 

Neeltie Jans

   Huurconventie  11- 2-1706  16, no. 5  comparante, won. Zevenhuizen;

                                            wede. v. Dirk Janss van  Velsen;

                                            moeder van: Maria van Velsen

 

Nelletie Arents

   Inventaris      8-11-1707  16, no.86  comparante;

                                            geh.m. Ary Pieterss  Kroon

 

Niesje Pieters

   Approbatie      6- 3-1704  15, no.21

 

Pieter Ariens

   Procuratie     14-11-1703  15, no.13  comparant, won. Rotterdam;

                                            z.v.: za. Ar| Leendertss en Maartje Gerrits;

                                            kleinzoon van: Magteltje Pauwels;

                                            erfgen. v.: za. Corns.  Michielss Vis

 

Pieter Harmanss

   Attes‑tatie     17- 8-1703  15, no. 4  comparant

 

Pieter Joriss

   Inventaris     19- 2-1706  16, no. 8

 

Pieter Coenraetss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48  won. Kralingen

 

Pieter Corneliss

   Inventaris     12- 1-1707  16, no.48

 

za. Rookje Cornelis

   Boedelsch.     22- 5-1707  16, no.68  huisvr. v. Jan Arienss  Hoogeveen;

                                            erfgenamen: Maertie, Tryntie, Aegje en Jan Corneliss Hoogeveen

 

Sipken

   Procuratie     14- 7-1705  15, no.54  won. op de Oudemarkt  buiten Blokz|l;

                                            geh.m. Harmen

 

Tryntie Jans

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Tryntie Jans

   Procuratie     22-10-1703  15, no. 9  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maerten Arienss Vermeulen

   Procuratie     30- 5-1704  15, no.33  comparante, won. Zuideinde van Zevenhuizen;

                                            geh.m. Maerten Arienss  Vermeulen

   A. v. indemn.  30- 5-1704  15, no.35  geh.m. Maerten Arienss  Vermeulen

 

Tryntie Symons

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46  won. Loosdrecht

 

Willem de Snyer

   Inventaris      5- 1-1707  16, no.46

 

Willem Ariensz

   Testament      25- 5-1704  15, no.30  getuige

 

Terug naar boven