Lijst van de landen van de heiligegeest van Berkel d.d. 9-8-1583

Bron:               GA Rotterdam, Ambacht Berkel inv. 487

Bewerking:      Teun van der Vorm, Zoetermeer
Datum:            5-9-2006
Opm. De lijst is vrijwel identiek aan de lijst van verhuurder landen opgenomen in Ambacht Berkel inv. 488. 

f. 1 

Verklaring van landen toekomende het arme godshuis of de heilige geest van Berkel, gehad voor de troublen en alsnog hebbende. Deze zijn verhuurd en worden gebruikt door de nabeschreven personen voor de tijd van 7 jaar, waarvan het eerste bruikjaar was 1578.
[ introductie verwijst verder nog naar het betimmeren van de nieuwe molen en ’t repareren van de oude molens etc. ] 

f. 1v

Adam Dircxsz., schout van Pijnacker 10,5 hont lants siaers voer 2 gld. 12,5 st. 

Jan Adriaen Claesz. 10 hont lants siaers voer 3 gld. 15 st. 

Item de selfde noch 10 hont lants siaers voir 30 st. 

Volbrecht Lenaertsz. 17 hont lants siaers voir 3 gld. 13,5 st. 

Noch 11 hont lants die gebruyct werdt bij Cornelis Pietersz. Buijtewech siaers voir 5 gld. 10 st 

Vranck Lenaertsz. 5 hont lants siaers voer 21 st. 

Maritgen Joest Cornelisz. weede. 16,5 hont lants siaers voir 3 gld. 6 st. 

Adriaen Jansz. Langelaen 2 h. lants siaers voer 8 st. 

Neeltgen Aelbrecht Aertsz. weede 8 h. lants siaers voer 32 st. 

Pieter Meijnesz. ende IJsbrant Huijgsz. tsaemen 5,5 margen lants siaers voer 7 gld. 3 st. 

f. 2 

Sijmon Fransz. 3 margen lants siaers voer 3 gld. 18 st. 

Pieter Aertsz. inde Crom 15 hont ende 10 gaerden lants siaers voir 3 gld. 5 st. 

Pieter Meijnesz. voernt. bruijct een hont lants siaers voir 4 st. 

Pieter Sijbrantsz. 4 hont lants siaers voir 17,5 st 

Aechte Dirck Danielsz. weede bruijct 2 margen lants siaers voir 2 gld. 8 st.

Adriaen Pietersz. op die Lee 10 hont lants siaers voir 2 gld. 

Jan Lenaertsz. 3,5 hont lants siaers voir 14 st. 

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck 2 hont lants siaers voir 8,5 st. 

Pieter Harmansz. een hont lants siaers voir 9 groet.

Gangert Cornelisz. tot Clappijck een derden deel van 8 hont lants siaers voir 11 st. 

Somma 32 margen 26 roe 8 vuet lants. 

f. 2v 

Door IJsbrant Huijgsz. en Pieter Sijbrantsz. nu tegenwoordig heiligegeestmeesters van Berkel, In presentie van Pouwels Arentsz. schout en Job Jacobsz. secretaris van Berkel, op 9-8-1583.