Weerbare mannen van Berkel en Rodenrijs 1672

(Ambacht Berkel inv. 1 fol. 163 t/m 170)

Deze bron geeft een overzicht van de weerbare mannen (tussen 18 en 60 jaar oud) in Berkel en Rodenrijs in 1672. Een aantal personen is als officier (sergenant, luitenant) vermeld. Dit is om wille van de leesbaarheid van de lijst steeds achter de persoonsnaam vermeld in plaats van ervoor. De functie van de nummers die voor sommige personen staan ontgaat me. Deze nummers zijn hier tussen haakjes achter de namen gezet.

Door: Teun van der Vorm, oktober 2006
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewerking

(f. 163) 

Op den 12e maert 1672 hebben den schout ende geswoorens van Berckel ende Roodenrijs collegialiter vergadert zijnde op het aenschrijven vande Ed. Heeren gecommitteerde raden in date den 16e feb. 1672 de naervolgende persoonen die binnen Berckel ende Roodenrijs als weerbaere mannen boven de achtien jaeren tot tsestich jaeren out zijn bevonden ende ijder vandien op het geweer gestelt als hier naer volcht. 

[in de marge: op den 8e meij 1672 hebben den schout ende geswoorens volgende de aenschrijvens vande gecommitteerde van de Ed. grootmo. heeren Staten van Hollant ende West Vrieslant tot de wapeningeden ingesetenen tot officiers gestelt als voor der naem geteckent staet musquetten ofte roers. ] 

Musquetten ofte roers

Jan Pietersz. van der Arent

Jan Dircxsz. Bleijswijck

Cornelis Dircxsz. Bleijswijck

Huijbert Leendertsz. Conijnenburch

Teunis Leendertsz. Conijnenburch

Pieter Arijensz. de Leede

Jan Arijensz. de Leede

Inge Claesz. van der Meer

Huijbert Cornelisz. Boer 

f. 163v 

Leendert Cornelisz. van Dijck

Jan Leendertsz. Drooch

Bastiaen Cornelisz. Tack

Gillis de Kuijper

Sijbrant Gijsen van der Marck

Adriaen Dircksz. van der Hove ‘staet op een pieck’

Dirck Dircxsz. van der Hove

Jacob Leendertsz. Drooch

Adriaen Claesz. Romeijn de Jonge

Claes Jacobsz. van Vliet

Jan Aelbrechtsz. Boer

Jan Aelbrechtsz. Drooch

Cornelis Jansz. Stompwijck

Teunis Aelbrechtsz. Boer

(f. 164) 

Arent Pieter Fransz.

Jan Jansz. van der Ende

Gerrit Jansz. van der Ende

Gangert Jansz. Oostermeer

Sijmon Arijensz. van der Wijck

Cornelis Arijensz. Crooneveen ‘Corporael’

Cornelis Claesz. Boer

Leendert Cornelisz. Schout ‘Chergant’

Cornelis Arijensz. Roscam

Joris Arentsz. Tas

Pieter Cornelisz. Wassenaer ‘Luijtenant’

Arent Vrancken

Cornelis Claesz. Suijck

Derck Jacobsz. Romeijn 

(f. 164v) 

Joris Sijmonsz. Ridder

Arijen Aelbrechtsz. Boer

Cornelis Leendertsz. Roorijs

Jan Arijensz. Munnick

Cornelis Corsz. Buijttewech

Joris Jansz. Brechman

Cornelis Claesz. Schout

Louris Cornelisz. Buijttewech

Derck Davidtsz. Berckel

Cornelis Jacobsz. Noordermeer

Arij Sijmonsz.

Claes Jacobsz. With (1)

Jacob Leendertsz. Swemcoop ‘Luijtenant’

Dirck Cornelisz. de Knecht (6) 

(f. 165) 

Jacob Leendertsz. van den Berch

Pieter Jansz. van Leeuwen

Cornelis Willemsz. van den Berch

Arij Schrevelsz. Versijde

Maerten Arijensz. Leeflangh

Sijmon Arijensz. Schipper

Jan Woutersz. van der Velde ‘Tamboer’

Jan Adriaensz. Verboon

Adriaen Jansz. Verboon

Willem Arijensz. Ridder

Jacob Joosten van Nierop (0)

Cornelis Willeboortsz. Uijttenbroeck

Huijbert Dircxsz.

Willeboort Arijensz. Uijttenbroeck

Leendert Jansz. Stompwijck

David Coornwinder 

(f. 165v)

Willem Danielsz. Cranendonck

Jan Arijensz. Conijnenburch

David Barentsz. Kerckenringh ‘Vaendrager’

‘sal het vaendel tot zijnen costen coopen mits weder naer hem sal mogen nemen’

Arijen Arentsz.

Evert Cornelisz. Woglom

Micchiel Cornelisz. van Dijck

Arent Henderickse Berckhout

Sijmon Arijensz.

Jan Abrahamsz.

Cornelis Abrahamsz.

Crijn Grabelsz.

Arent Pietersz. ‘is op een pieck gestelt’ (4)

Melis Arentsz. ‘Corporael’

Jan Arentsz.

(f. 166) 

Hendrick Wassenaer (2)

Jacob Barentsz.

Jan Grabelsz.

Arij Hillebrantsz. (5)

Teunis Leendertsz.

Cornelis Leendertsz.

Jan Arijensz. de Jongh ‘Corporael’

Willem Arijensz. (13)

Teunis Arijensz. (3)

Jan Willemsz. (15)

Jan Jendrickse van den Ende (16)

Joris Pietersz. Lapper 

(f. 166v) 

Cornelis Leendertsz. Roodenrijs

Claes Jansz.

Cornelis Schrevelsz. Versijde

Leendert Jorisz. Tas

Arij Chielen van der Meijde

Arijen Arijensz. de Leede

Huijbert de Leede ‘Corporael’

Hendrick Cornelisz. van der Slack

Cornelis Jacobsz. Croeser

Pieter Stevensz.

Claes Claesz.

Dirck Arijensz. Vermeer (4)

Arent Arijensz. de Jongh (4) 

(f. 167)

Pouwels Cornelisz. Berckel

Claes Hillebrantsz. Overvest

Frederick Cornelisz. Dersgant (7)

Maerten Arijensz. Pijnaecker (8)

Willem Jacobsz. With (12)

Adriaen Jacobsz. With ‘Chergeant’

Mr. Jacob Fiool ‘Chergeant’

Cornelis Willeboortsz. Uijttenbroeck

Dirck Adriaensz. Uijttewaert ‘Capiteijn’

Jacob Hillebrantsz.

Jan Cornelisz. Schoemaecker (11)

Mr. Maerten van Kuijck

Arij Jacobsz. van Noort

Dirck Aertsz. Wensveen 

(f. 167v) 

Jacob Meesen van Alphen ‘staet op een pieck’

Isbrant Jacobsz. Leeflangh (9)

Pieter Pietersz. Ravesteijn (10)

S[omm]a 123 persoonen 

Halve spiessen of verrejagers 

Pieter Hendrickse van den Ende

Arent Jacobsz. de Haes

Jan Claesz. Berckel

Jan Corsz. van der Wijck

Leendert Hendrickse Valckooch

Adriaen Dircxsz van der Hove 

(f. 168) 

Leendert Cornelisz. Drooch

Arent Aelbrechtsz. Drooch

Arij Maertensz. van Ruijven

Claes Aelbrechtsz. Boer

Cornelis Arijensz. ’t Leeutje

Rochus Rochusz. van den Berg

Cornelis Aelbrechtsz. Drooch

Leendert Jeroenen

Jacob Meijnen van Adrichem

Jacob Pleunen

Dirck Cornelisz. Pontanus

Jan Leendertsz. Roosendael 

(f. 168v) 

Claes Sijmonsz. Nieuveen

Jacob Herckse van Warmont

Arent Cornelisz. Boer

Cornelis Arijensz. Schipper

Jan Cornelisz. Hoogenboom

Jan Cornelisz. Corssen

Pieter Corsz. Buijttewech

Jan Pietersz. Brechman

Adriaen Leendertsz. Swemcoop

Jacob Jansz. van Leeuwen

[ doorgehaald: Pieter Jansz. van Leeuwen ]

Cornelis Cornelisz. Ouwenele

Cornelis Leendertsz. van der Meijde

(f. 169) 

Dirck Woutersz. van der Starre

Frans Severtsz. Romeijn

Jacob de Kuijper

Sijmon Pietersz. van der Koij

Adriaen Leendertsz. Bleijswijck

Cornelis Arijensz. van Geervliet

Cornelis Willeboortsz. Uijttenbroeck, ‘is op een roer gestelt’

Engel Arijensz. Schaep

Cornelis Engelsz. Schaep

Hendrick Jansz. van der Baers

Mouringh Claesz. Langevelt

Nanningh Sijmonsz.

Arij Leendertsz. Dorp

Joris Meese van Alphen (2) 

(f. 169v) 

Abraham Cornelisz.

Pieter Woutersz. van de Velde

Vranck Corssen

Alewijn Abrahamsz. (3)

Arent Duijvesteijn

Jan Cornelisz. Schouten

Willem Jansz. Roobol

Arij Joosten van Nierop

Hendrick Taemsz. Berckhout

Cornelisz. Phillipsz.

Cornelis Jansz. Scheepmr.

Jacob Arentsz. Croeser

Wouter Cornelisz.

Leendert Micchielsz. van der Meijde

Gijsbert Jansz. Timmerman 

(f. 170) 

Jacob Jacobsz. Noordermeer

Pieter van Dijck

Cornelis Volckertsz.

Pleun Pietersz. Linnewever, ‘staet op een roer’

Jan Cornelisz. Berckel

N[ot]a. Leendert Aertsz. Wensveen desen is op geen geweer geseth vermits den selven seijt mennonist te zijn, ende wert van de Ed. Groot Mo. Heeren Staten haer advijs verwacht waer op den selven sal werden gestelt. 

S[omm]a 62 persoonen 

Bedraecht int geheel 185 persoonen. 

Aldus gedaen ten dage en jaere alsvooren bij de schout ende alle de geswoorens.

Ter ordonantie van de selve geteijck[en]t als s[ubstituu]t secr[e]t[ari]s

[ handtekening: E. Elsenhoff ]