1651 - 1700 begraven Berkel en Rodenrijs

Index Begraven BERKEL

1651-1700

Ambacht Berkel en Rodenrijs
425 (1651-1668)
(Archiefcode 1306)

Hervormde Gem. Berkel en Rodenrijs
753 (1651-1661, 1688-89)
754 (1669-1684)
755 (1685-1700)
(Archiefcode 1414)

concordans inv. nrs. Arch. Herv. Gem. Berkel
753 = 176 (oud)
754 = 146 (oud)
755 = 147 (oud)

Aanwezig op GA Rotterdam

Samengesteld door: J. Heemskerk

Zoetermeer, 24 april 2013

Digitale fotografie: T. van der Vorm

AB 425 ..-..-1657   Ackersdijck, z. v. Jan Gerritsz
AB 425 ..-..-1667   Alphen, Andries Jansz van
HG 754 ..-..-1669   Alphen, kind van Joris Meesen van
AB 425 ..-..-1668 , huisvr. v. Leendert Jansz van
HG 754 ..-..-1677 , Leendert Jansz van
HG 755 ..-..-1695   Alphenaer, kind van Evert
HG 754 ..- 4-1672  Arent, kind van Jan Pietersz van der
AB 425 ..-..-1656 , kind van Pieter Pietersz van der
AB 425/HG 753
..-..-1661 , kind van Pieter Pietersz van der
HG 755 ..-..-1700   Baers, Arij Simonse van der
HG 755 ..-..-1687 , Ghijs Jansz van der
HG 754 ..-..-1676 , kind van Hendrick van der
HG 755 ..-..-1699 , Henrick van der
HG 755 ..-..-1700 , zoontje van Simon van der
HG 755 ..-..-1695 , Susanna van der
HG 754 ..-..-1673   Baes, huisvr. v. Heijnderick Jansz van der
HG 754 30- 4-1672 Backer, Adriaen Adriaensz
AB 425 eind 1657
        of jan. 1658 , Arent Pieters
HG 754 eind 1672
of jan. 1673 , kind van Cornelis Ariensz
HG 754 ..-..-1675 , kind van Matheus den
AB 425 29- 6-1663 , kind van Pieter
AB 425 ..-..-1668   Bancken, kind van Cornelis
HG 754 ..-..-1681   Beeck, kind van Cornelis van der
HG 755 eind 1700
      of jan. 1701     Beentie, Jan Ariense (alhier gestorven; begr. te Zoetermeer)
HG 755 ..-..-1692   Bentschop, Cornelis
HG 755 14- 5-1689 Benschop, Maria
HG 754 ..-..-1670   Beresteijn, dochter van Grietgen
HG 755 ..-..-1699   Bergh, kind van Jan Ariens van den
HG 754 ..-..-1683 , Cornelis Willemsz van den
HG 754 ..-..-1677   Berch, Willem Pouwelsz van der
HG 754 ..-..-1675   Berghen, huisvr. v. Willem Pietersz van
HG 754 ..-..-1676   Bergen, ...... van
HG 755 ..-..-1700   Berck, Johan van der
HG 755 eind 1693
         of jan. 1694  Berckel, vrouw van Arij Cornelisz
HG 755 24- 8-1689 , kind van Boudewijn
HG 755 ..-..-1690 , kind van Boudewijn
HG 755 ..-..-1693 , kind van Boudewijn
HG 754 ..-..-1684 , kind van Boudewijn Arentsz
HG 755 ..-..-1694 , kind van Johan
HG 755 ..-..-1697 , kind van Johannis
HG 755 ..-..-1698 , kind van Johannes
HG 754 ..-..-1675 , kind van Jan Claesse
HG 754 ..-..-1676 , kind van Jan Claasz
HG 754 ..-..-1679 , Jan Claesz
HG 754 ..-..-1679 , Jan Claesz
HG 754 ..-..-1684 , dochter van Jan Cornelisz
HG 755 ..-..-1696 , Jan Corn.
HG 754 ..-..-1675 , huisvr. v. Claes Jansz
HG 755 ..-..-1686 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 ..-..-1688 , kind van Cornelis Ariensz Ariensz
Volgens HG 753: 13-3-1688
HG 755 16- 3-1689 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 eind 1692
        of jan. 1693 , kind van Cornelis Arijensz
HG 755 eind 1698
        of jan. 1699 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 eind 1690
         of jan. 1691 , kind van Cornelis Pouwels
HG 755 ..-..-1698 , Leendert Davitsz
HG 755 ..-..-1696 , Maertje Claas
HG 755 eind 1695
        of jan. 1696 , Pouwels
HG 754 ..-..-1681 , vrouw van Pouwels Cornelesz
HG 755 ..-..-1700 , kind van Willem Dirckse
HG 754 eind 1675
         of jan. 1676  Berckhout, zoontje van Heijnderick Taemsz
HG 754 ..-..-1677 , Heijnderick Taemsz
HG 755 ..-..-1688 , Cornelis Cornelisz
Volgens HG 753: 2-11-1688 Berchout, Cornelis
HG 755 ..-..-1688 , kind van Pouwels
Volgens HG 753:    Berchout, kind van Pouuels Vranse
HG 754 ..-..-1673 , vrouw van Taems Gerritsz
AB 425 ..-..-1668   Berchout, Vechter Cornelisz
HG 755 ..-..-1690   Bij, Dirck Barentsz de
HG 755 8-11-1689 , Grietge Dircks van der
HG 755 ..-..-1686   Bije, kind van Huijbreght de
HG 755 30- 1-1690 Bij, kind van Huijbreght de
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Huijbert Dircksz van der
HG 755 ..-..-1688 , kind van Huijbert Dircksz van der
Volgens HG 753:    Beij, 2 krn. v. Huibert Diercse de
HG 754 ..-..-1675   Bies, vrouw van Cornelis Willemsz van der
(stoelenmatter)
HG 755 ..-..-1697   Bleijcker, kind van Dirck den
HG 755 ..-..-1691   Bleijcker, Corn.
HG 755 21- 1-1690 Bleijswijck, kind van
AB 425 ..-..-1655    Bleijswijck, kind van Adriaen Leendertsz
HG 754 ..-..-1678 , dochter van Arij Leendersz
HG 755 ..-..-1690 , vrouw van Arij Leendertsz
AB 425 eind 1664
      of begin 1665   Bleijswijc, schoonmoeder van Dirck Cornelisz
HB 754 ..-..-1677    Bleijswijck, huisvr. v. Dirck Corn.
HG 754 ..-..-1678 ,  Dirck Cornelisz
AB 425 ..-..-1657 , Hilletgen Maertens
HG 754 ..-..-1684 , IJmand van
AB 425 28-12-1663 , kind van Claes Leendertsz
AB 425 ..-..-1668 , kind van Claes Leendertsz
HG 754 ..- 4-1672 , kind van Claes Leen.
HG 754 3- 7-1672 , kind van Claes Leendertsz
HG 754 ..-..-1674    Bleyswyc, Claes Leendertsz
HG 754 ..-..-1683    Bleijswijck, Leendert Adriaensz
HG 754 ..-..-1682 , kind van Pieter Pietersz
AB 425 ..-..-1652 , Trijntgen Adriaens van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Boer, kind van Arent
AB 425 ..-..-1668 , kind van Arent
HG 754 ..-..-1679 , vrouw van Arent
HG 755 ..-..-1685 , Arij
HG 755 ..-..-1690 , dochter van Arent
AB 425 ..-..-1668 , huisvr. v. Arent Cornelis
HG 755 ..-..-1700 , kind van Ary Cor.
HG 755 ..-..-1696 , kind van Arij Teunisse
HG 755 ..-..-1699 , kind van Arie Tunisse
HG 755 ..-..-1699 , kind van Arij Teunisse
HG 755 ..-..-1691 , Huijbert
HG 754 ..-..-1670   Boeren, kind van Jan
HG 754 ..-..-1679   Boer, kind van Jan
HG 754 ..-..-1680 , vrouw van Jan
HG 754 ..-..-1680 , Jan
AB 425 ..-..-1667 , kind van Jan Aelbrechtsz
HG 754 10- 5-1672 , huisvr. v. Jan Aelbrechtsz
AB 425 ..-..-1658 , kind van Jan Corn.
AB 425 ..-..-1659 , kind van Jan Corn.
AB 425/HG 753
..-..-1661 , Jan Cornelise
AB 425 ..-..-1662 , kind van Jan Cornelisz
HG 754 ..-..-1669 , jonge Claes Aelbrechtsz
AB 425 ..-..-1652 , Cornelis
HG 755 ..-..-1695 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1698 , kind van Cornelis
AB 425 ..-..-1666 , zuster van Cornelis Arentsz
HG 754 ..-..-1677 , wede. v. Corn. Arentsz (Maritgen Huijberts)
AB 425 ..-..-1652 , kind van Cornelis Cornelisz
AB 425 ..-..-1653 , kind van Cornelis Cornelisz
AB 425 eind 1666
        of jan. 1667 , huisvr. Leendert den
AB 425 ..-..-1667 , Leendert Adriaensz
HG 755 ..-..-1685 , Leendert Claesz
HG 754 ..-..-1671 , kind van Pieter
HG 754 ..-..-1671 , kind van Teunis
AB 425 19- 9-1663 , kind van Teunis Aelbrechtsz den
AB 425 ..-..-1653   Boerman, Aelbrecht Arentsz
HG 754 ..-..-1670 , wede. v. Aelbrecht Arentsz
HG 754 eind 1670
        of jan. 1671 , Aelbrecht de
HG 754 ..-..-1677 , kind van Jan Aelbertsz
AB 425 ..-..-1653 , vrouw van Claes Aelbrechtsz
HG 754 ..-..-1684 , Teunis Aelbertsz
HG 755 ..-..-1690   Boermans, Claestie Jans
HG 754 ..-..-1680   Boers, Griette
AB 425 22- 3-1665 , kind van Maria
AB 425 ..-..-1666 , kind van Pleun
HG 754 ..-..-1678 , kind van Pluen Tonisz.
AB 425 ..-..-1659   Boertge, kind van Arent Aelbrechtsz
AB 425 ..-..-1656   Boertgen, kind van Arent Corn.
HG 755 eind 1698
        of jan. 1699   Bon, kind van Abraham
HG 755 ..-..-1696 , kind van Arij Jansz
HG 755 ..-..-1695   Booth, kind van Mees
AB 425 eind 1653
of jan. 1654 Bos, kind van Jan
AB 425 ..-..-1658   Bosch, kind van Jan Corn.
AB 425/HG 753
..-..-1661              Bosien/Bossen, kind van Claes
AB 425 eind 1664
        of jan. 1665  Bossen, kind van Claesjen
HG 754 ..-..-1669 , kind van Claesjen
HG 754 eind 1670
        of jan. 1671  Bosse, kind van Claesjen
AB 425/HG 753
..-..-1661 , Pleuntgen Corn.
HG 754 ..-..-1669   Bousch, Annetgen Pieters van de
AB 425 ..-..-1653 , kind van Jan
AB 425 ..-..-1656 , dochter van Corn.
                           Bouwer zie: Brouwer
HG 754 ..-..-1679   Bovewaeter, vrouw van Arij
HG 755 ..-..-1687 , Arij
HG 754 ..-..-1679 , kind van Jacob
HG 754 ..-..-1682 , vrouw van Jacob
HG 754 eind 1683
        of jan. 1684 , kind van Jacob
AB 425 ..-..-1659   Brackman, Ds.
AB 425 ..-..-1654   Bregman, kind van Jan Pieterss
AB 425 ..-..-1658 , kind van Jan Pieterse
AB 425/HG 753
..-..-1660 , huisvr. v. Jan Pietersz
HG 754 ..-..-1681   Breghman, Jan Pietersz
HG 755 ..-..-1698   Broeckhuysen, kind van Kryn
HG 755 ..-..-1697   Broeckhuijsen, kind van Sijmon
HG 755 ..-..-1698   Brockhuijsen, zoon van Symon
HG 755 ..-..-1686   Broeckhuijsen, kind van Simon Aelbertsz
AB 425 eind 1668
        of jan. 1669   Bouwer, kind van Cornelis
AB 425 ..-..-1663    Brouwer, kind van Cornelis Taemsz
AB 425 ..-..-1664 , kind van Cornelis Taemsz
AB 425 ..-..-1667 , kind van Corn. Taemsz
HG 754 ..-..-1669 , kind van Cornelis Taemsz
AB 425 ..-..-1666 , Taems Cornelisz
HG 755 ..-..-1692   Bruijn, een dochter wonende tot Arij de
HG 755 ..-..-1697 , Roockije Maertens de
HG 755 ..-..-1699   Bubbeson, kind van Pieter
HG 754 ..-..-1669   Buijs, huisvr. v. Cornelis
HG 755 ..-..-1693   Buijtewegh, Arijen
HG 755 ..-..-1693 , kind van Joost
HG 755 eind 1695
        of jan. 1696 , kind van Joost
HG 755 ..-..-1697 , kind van Joost
HG 755 ..-..-1685 , kind van Joost Cornelisz
HG 755 3- 6-1688 , kind van Joost Cornelisz
Volgens HG 753:    Buitewegh, kind van Joest Cornelisse
HG 755 ..-..-1690   Buijtewegh, kind van Joost Cornelisz
AB 425 ..-..-1657   Buijtewech, kind van Corn. Dirckx
AB 425 17- 8-1663 , Cornelis Dircksz
HG 755 ..-..-1685   Buijtewegh, kind van Cornelis Corsz
HG 755 ..-..-1686 , kind van Cornelis Corsen
HG 754 ..-..-1681 , Corn. Pouwelsz
HG 755 eind 1686
        of jan. 1687  Buijtewech, wede. v. Cornelis Pouwelsz
HG 754 ..-..-1679   Buijtewegh, Cors
HG 754 ..-..-1673   Buijtewech, huisvr. v. Cors Pietersz
HG 755 ..-..-1692   Buijtewegh, vrouw van Leendert
HG 755 ..-..-1699   Buytewegh, Leendert
HG 755 ..-..-1690   Buijtewegh, kind van Louwris
HG 754 ..-..-1669   Buijtewech, kind van Pieter Corsz
HG 755 ..-..-1700   Buytewech, Pieter Corsz
AB 425 ..-..-1651   Buijtewech, z. v. de wede. v. Pouwels
AB 425 eind 1651
        of jan. 1652 , z. v. de wede. v. Pouwels
HG 754 ..-..-1672   Bijl, kint van Jan Corn. van der
AB 425/HG 753
..-..-1660              Decker, Adriaen Corneliss
HG 754 ..-..-1670 , wede. v. Adriaen Cornelisz
HG 755 ..-..-1693 , Frans den
HG 754 ..-..-1681 , vrouw van Pieter Pietersz
HG 755 ..-..-1687 , Pieter Pietersz
HG 754 ..-..-1677   Dersgant, Frederick
HG 754 ..-..-1679 , wede. v. Fredrick
HG 755 ..-..-1690 , kind van Ghijs
HG 755 ..-..-1691 , vrouw van Gijs
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1691   Darsgant, kind van Corn.
HG 755 ..-..-1692   Dergiant, kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1694   Dersgiant, kind van Cornelis
HG 754 ..-..-1682   Deventer, kind van Arij Willemsz van
HG 754 ..-..-1682 , kind van Arij Willemsz van
HG 755 ..-..-1686 , kind van Arij Willemsz
HG 755 ..-..-1697 , kind van Arij Willemsz
HG 755 12-11-1689 Does, kind van Cornelis Ariensz van der
AB 425 eind 1652
       of jan. 1653   Dorp, vrouw van Arij Claesz
AB 425 ..-..-1657   Dorp, Arij Claese
AB 425 ..-..-1652 , kind van Arij Leendertsz
AB 425 ..-..-1656 , kind van Arij Leendertsz
AB 425 ..-..-1657 , kind van Arij Leendts.
AB 425/HG 753
..-..-1661 , kind van Arij Leendertsz
HG 754 ..-..-1679 , vrouw van Arij Leendertsz van
HG 754 ..-..-1679 , Arij Leendertsz van
HG 755 6- 2-1688 , Maritgen Ariens van
HG 755 ..-..-1691   Drooge, kind van Aelbreght
HG 755 ..-..-1696   Droogh, kind van Aelbregt
HG 755 ..-..-1696 , kind van Aelbregt
HG 755 ..-..-1697 , kind van Aelbregt
HG 755 ..-..-1699 , kind van Aelbrecht
AB 425 ..-..-1655   Droge, Aelbrecht Arentsz
HG 755 23- 6-1689 Droogh, kind van Aelbreght Jansz
AB 425 ..-..-1654   Droge, Arij (de oude)
HG 754 ..-..-1679   Drooge, Arent
HG 754 ..-..-1673   Droge, kind van Arent Aelbertsz
HG 754 ..-..-1675 , kind van Arent Aelbrechtsz
AB 425 ..-..-1655 , vrouw van Adriaen Adriaensz
AB 425 ..-..-1656 , Arij Arijensz (de jonge)
HG 755 ..-..-1685   Droogh, Arent Cornelisz
AB 425 ..-..-1665   Droge, kind van Dirck Leendertsz
AB 425 ..-..-1664   Drooge, kind van Vranck
AB 425 eind 1668
        of jan. 1669   Droge, kind van Vranck Leendertsz
HG 754 ..-..-1674 , kind van Jan
HG 754 ..-..-1678   Droghen, kind van Jan
HG 754 ..-..-1675   Droge, kind van Jan Aelbertsz
HG 754 ..-..-1681   Drooge, Jan Aelbreghtsz
HG 755 ..-..-1693   Droogh, Claes Ariensz
AB 425 ..-..-1652   Drogen, Corn.
AB 425 eind 1667
        of jan. 1668  Droge, wede. v. Cornelis (Maritgen Leendert)
HG 755 ..-..-1690   Drooge, Cornelis Aelbertsz
AB 425 ..-..-1661   Droge, Leendert Adriaensz
AB 425/HG 753
..-..-1661 , huisvr. v. Leendert Adriaensz
AB 425 ..-..-1653 , kind van Leendert Cornelis
HG 755 ..-..-1689   Droogh, Leendert Cornelisz
Volgens HG 753: 5-1-1689  Droeg, Leenert Cornelisse
HG 755 ..-..-1698 , Maria Aelbreg
AB 425/HG 753
..-..-1661              Droge, kind van Pieter Aelbrechtsz
AB 425 ..-..-1668 , kind van Pieter Aelbrechtsz
HG 754 ..-..-1678   Droghen, vrouw van Pr. Aelbrechtsz
HG 754 ..-..-1673   Duijvesteijn, kind van Arent
HG 754 ..-..-1674 , kind van Arent
HG 755 eind 1694
        of jan. 1695 , Arent
AB 425 ..-..-1662    Dijck, kind van Abram Ariensz van
AB 425 eind 1668
        of jan. 1669   Dijck, huisvr. v. Adriaen Abramsz van (Neeltgen Sijmons)
HG 754 ..-..-1683   Dijck, Arij Abramsz van
HG 755 ..-..-1690 , Barbara van
HG 755 ..-..-1695 , Jannittie van
HG 755 eind 1696
        of jan. 1697 , kind van Job van
HG 755 ..-..-1699 , kind van Job van
HG 755 ..-..-1700 , kind van Job van
AB 425 eind 1656
        of jan. 1657 , Cornelis Michielsz van
HG 755 ..-..-1685 , Maerten Michielen van
AB 425 ..-..-1655 , wede. v. Michiel van
HG 755 ..-..-1698 , Peter Corn. van
HG 754 ..-..-1677   Elsenhof, kind van Evert (moeder: Chatharina Coornwinders)
HG 755 ..-..-1694   Elsenhoff, Evert van
HG 755 ..-..-1690   Ende, Dirck Cornelisz van der
HG 755 ..-..-1690 , kind van Gerrit van den
HG 755 ..-..-1685 , kind van Gerrit Jansz van der
HG 754 ..-..-1675 , Jan Heijndericxe van den
HG 754 ..-..-1680 , kind van Jan Pietersz van den
HG 754 ..-..-1682 , kind van Jan Pietersz van den
HG 755 eind 1690
        of jan. 1691 , kind van Jan Pietersz van den
HG 755 eind 1693
        of jan. 1694 , dochter van Jan Pietersz van den
HG 755 ..-..-1694 , kind van Jan Pietersz van den
HG 755 ..-..-1698 , dochter van Jan Pietersz van den
HG 755 ..-..-1695 , kind van Corn. van dr.
HG 755 ..-..-1699 , kind van Cornelis van de
HG 755 ..-..-1700 , 2 krn. v. Cornelis van den
AB 425 ..-..-1662 , kind van Cornelis Heijnderickxe van der
HG 754 eind 1671
        of jan. 1672 , kind van Corn. Heijndricksz van der
HG 755 ..-..-1692 , Cornelis Heijndericksz van den
HG 754 ..-..-1673 , Maeritgen Heijndericx van den
HG 755 ..-..-1696   Evenblij, Annittje Cornelis
HG 755 eind 1688
        of jan. 1689   Evenblij, huisvr. v. Cornelis Cornelisz
HG 754 eind 1684
        of jan. 1685   Fine, Cornelis de
HG 755 ..-..-1687   Fijne, kind van Cornelis de
HG 754 ..-..-1681   Fiool, moeder van mr. Jacob
HG 754 ..-..-1682 , kind van mr. Jacob
HG 754 ..-..-1683 , huisvr. v. mr. Jacob (Johanna Coornwinder)
HG 754 ..-..-1683 , kind van mr. Jacob
HG 754 ..-..-1683 , kind van mr. Jacob
HG 755 ..-..-1685 , kind van mr. Jacob
                           Fijne zie: Fine
AB 425 ..-..-1656   Geelkercke, kind van Ds. Philpus
HG 755 ..-..-1687   Geerloff, kind van Arij
HG 755 ..-..-1693 , kind van Arij
HG 755 ..-..-1697 , kind van Arij
HG 755 ..-..-1699   Geerlof, kind van Arij
HG 755 ..-..-1699   Geervliet, Arie Jansz
HG 755 ..-..-1697   Gelderen, kind van Hendrick
HG 755 ..-..-1698   Gelder, kind van mr. Henrick van
HG 754 ..-..-1678   Glaesmr., kind van Hendrick
HG 754 ..-..-1679   Glaesemr., kind van Hendrick de
AB 425 31-10-1663 Goutappel, kind van Pieter Dircksz
HG 755 ..-..-1690   Gouweleeuw, kind van Cornelis
AB 425 ..-..-1662   Gouwen, kind van Maritge Jan
HG 755 eind 1697
        of jan. 1698   Groen, Sijmentje Cornelis
HG 755 ..-..-1694 , Trintie Corn.
HG 755 ..-..-1698   Groenwegen, Ariaentie Jans
HG 754 eind 1678
        of jan. 1679   Groenewegen, vrouw van Leendert Willemsz
HG 754 ..-..-1681 , Leendert Willemsz (vervoerd naar Zoetermeer)
AB 425 ..-..-1664   Groot, dochters kind van Michiel de
HG 754 ..-..-1674 , wede. v. Michiel de
AB 425/HG 753
eind 1661
        of jan. 1662 , Michiel Corn. de
AB 425 eind 1653
        of jan. 1654   Groote, Pouwels Cornelisz d'
HG 755 ..-..-1697   Chijs, kind van Pr. van dr.
HG 754 ..-..-1677   Haerlemmerhout, kind van Jacob Pietersz
HG 754 ..-..-1679 , kind van Jacob Pietersz
HG 755 ..-..-1700   Herlemerhout, Pieter Jacobse
AB 425 ..-..-1667   Haerlemerhout, kind van Pleun Pietersz
HG 754 ..-..-1677   Haerlemmerhout, huisvr. en kind van Pleun Pietersz
HG 755 ..-..-1699   Haes, Ariaentie Huijbrechts de
HG 754 22- 2-1672 , wede. v. Jacob de (Leentgen Willems Wit)
AB 425 ..-..-1658 ,  Jacob Arentsz de
AB 425 ..-..-1652 , Jan de
AB 425/HG 753
..-..-1660 , huisvr. v. Leendt. Sijmonsz de
AB 425/HG 753
..-..-1660 , kind van Leendt. Sijmonsz de
AB 425 ..-..-1662 , Maerten Arenten de
AB 425 eind 1667
        of jan. 1668 , Maritgen Claes de
HG 754 ..-..-1669 , Sijmon Arentsz de
HG 754 ..-..-1684   Hartevelt, kind van Pieter Meesen
HG 755 ..-..-1699   Hees, kind van Dirck van
HG 755 ..-..-1699   Helm, kind van Simon
AB 425 ..-..-1656   Heuls, Grietge
HG 754 ..-..-1677   Heijnsbroeck, Ds.
AB 425 ..-..-1655   Hove, Dirck van der
AB 425 ..-..-1664   Hoven, kind van Dirck van der
HG 754 ..- 5-1672  Hove, kind van Dirck van der
HG 754 ..-..-1673 , huisvr. v. Dirck Dircxe van der
HG 754 eind 1673
        of jan. 1674 , Dirck Dircxe van der
HG 753 16- 3-1688 Hoeve, kind van Dierck Diercse van der
HG 755 ..-..-1692 , Dirck Dircksz van der
HG 755 ..-..-1692 , kind van Dirck Dircksz van der
HG 755 ..-..-1692 , kind van Dirck Dircksz van dr.
HG 755 ..-..-1686   Hove, huisvr. v. Dirck Leendertsz van der
HG 755 ..-..-1694   Hoeve, Maria van dr.
HG 755 eind 1685
        of jan. 1686   Hoffwegen, Teunis Leendertsz
HG 755 eind 1692
        of jan. 1693   Hoogerbael, kind van Claes Leendertsz
HG 755 ..-..-1693 , Leendert Willemsz
HG 754 ..-..-1684   Hoogenbaal, kind van Willem
HG 755 ..-..-1687   Hoogenbael, kind van Willem
HG 754 ..-..-1683   Hoogerbael, kind van Willem Leendertsz
HG 755 ..-..-1687   Hoogenbael, Willem Leendertsz
HG 754 ..-..-1676   Hoogenboom, kind van Jan
HG 754 ..-..-1679 , Jan
HG 755 ..-..-1691   Hogenboom, Jan
HG 755 ..-..-1698   Hoogenburgh, Annitie Mertens
HG 755 ..-..-1698   Hogendorp, Cornelis
HG 754 eind 1680
        of jan. 1681   Hoogendorp, Pieter Gerritsz (begr. te Voorschoten)
AB 425 ..-..-1657   Hoogeveen, kind van Arij Leendertsz
AB 425 ..-..-1666 , kind van Arij Leendertsz
HG 754 eind 1673
        of jan. 1674 , dochter van Arij Leendertsz
HG 754 ..-..-1678   Hoogeveenen, kind van Simon
HG 754 ..-..-1675   Hoogeveen, kind van Sijmon Ariensz
HG 754 ..-..-1680   Hogeveen, kind van Sijmon Ariensz
HG 754 ..-..-1681   Hoogeveen, kind van Simon Ariensz
HG 754 ..-..-1682 , kind van Simon Arentsz
HG 754 ..-..-1682   Hogeveen, kind van Simon Ariensz
HG 755 ..-..-1691   Hoogeveen, Sijmon Arij
HG 755 ..-..-1694 , Teunis
HG 755 ..-..-1696 , kind van Teunis
HG 755 ..-..-1697 , kind van Teunis
HG 755 ..-..-1698   Hoogeven, kind van Tunis
AB 425/HG 753
..-..-1660              Hoos, Gerrid Arijensz
HG 754 ..-..-1669   Houten, mr. Dirck van
                           Hove, van der zie: Hoeve, van der
HG 755 ..-..-1694   Huijsman, Arij Dircksz
HG 754 ..-..-1680   IJperen, wede. v. Willem Sijmonsz van
HG 754 ..-..-1684   Jongh, kind van Arij de
HG 755 ..-..-1686 , kind van Arij de
HG 755 eind 1686
        of jan. 1687 , Arij de
HG 755 ..-..-1687 , kind van Arij de
AB 425 ..-..-1658 , Adriaen Jans d
HG 755 ..-..-1685 , wede. v. Arij Jansz de (Neeltie Tonis)
HG 754 ..-..-1680 , Willem Ariensz de
HG 754 ..-..-1669   Jongepier, Jan Adriaensz
HG 754 ..-..-1673   Jonghman, Arij Leendertsz
AB 425 ..-..-1656 , Corn. Pietersz
HG 753 5-12-1688  Jonck, vrouw van Cornelis Cornelisse
HG 755 26-11-1689 Juijst, kind van Claes Arij van der
HG 755 ..-..-1691 , kind van Claes Arij van der
HG 754 ..- 1-1677  Casteleijn, de Heer (begr. te Rotterdam)
HG 755 ..-..-1686   Katwijck, kind van de rendant = Cornelis van
HG 755 ..-..-1687 , kind van Cornelis van
HG 755 5- 3-1689 , kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis van
HG 755 eind 1690
        of jan. 1691 , kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1691   Catwijck, kind van Corn.
HG 755 ..-..-1696 , kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1698 , kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1699 , kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1700   Catwyck, kind van Cornelis van
HG 755 ..-..-1699   Keet, Jan
AB 425 ..-..-1658   Kerckeringh, zoon van Barent
HG 754 ..-..-1680   Kerckenringh, David
HG 755 ..-..-1697   Kerckhoff, Arijaentie Leenderts
HG 755 ..-..-1691 , kind van Corn.
HG 755 ..-..-1692 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1695 , zoon van Cornelis
HG 755 ..-..-1696 , kind van Corn.
HG 755 ..-..-1698 , kind van Cornelis
HG 754 ..-..-1684 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis Ariensz
HG 755 ..-..-1693 , kind van Cornelis Arijensz
HG 754 ..-..-1680   Ketelaer, kind van Gijs
AB 425 ..-..-1651   Killemij, z. v. de wede. v. Arij
HG 754 eind 1672
        of jan. 1673  Killemij, Grietgen Jans
AB 425 ..-..-1662 , Maerte Jansz
HG 755 ..-..-1691   Klock, Jacob Arijensz
HG 755 ..-..-1699 , kind van Jan Ariensz
HG 755 ..-..-1700 , Cornelis
HG 755 ..-..-1690   Cocq, Dirck Ariensz (begr. te Zoetermeer)
HG 755 ..-..-1699   Kock, Dirck Jansz
AB 425 ..-..-1652   Kocq, huisvr. v. Jan Adriaensz
AB 425 ..-..-1665   Cocq, Jan Adriaensz
AB 425 ..-..-1653 , vrouw van Leendert Adriaensz
AB 425 ..-..-1653   Kocq, Leendert Adrijaensz
HG 755 ..-..-1686   Kocx, Geertgen
HG 755 eind 1692
        of jan. 1693   Colen, Jacob (mr. kuiper)
HG 754 ..-..-1678   Coninck, kind van Pr. (begr. te Zoetermeer)
HG 755 ..-..-1685   Koningh, kind van Pieter
HG 755 ..-..-1691   Kooninck, kind van Pieter
HG 754 ..-..-1684   Koninck, kind van Pieter Hillebrantsz
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Pieter Hillebrantsz
HG 755 eind 1699
        of jan. 1700   Conijnenb., Arent Jansz
HG 755 ..-..-1699   Coninenb., kind van Davit
AB 425 ..-..-1668   Conijnenburch, kind van Gerrit Arentss
HG 754 4- 2-1672 , Gerrit Adriaenz
HG 754 ..-..-1678   Koninenburgh, Huijbrecht Lendersz
HG 755 ..-..-1687   Conijnenburgh, Jan Arentsz
HG 754 ..-..-1677   Conijnenb., wede. v. Leendert
HG 754 ..-..-1675   Conijnenburch, Leendert Adriaensz
HG 755 eind 1696
        of jan. 1697   Coninenburgh, Maghteltje
HG 754 ..-..-1678    Koninenburgh, Maria
AB 425 ..-..-1666    Conijnenb., Meijnsgen Arents
HG 754 ..-..-1680    Conijnenburgh, kind van Teunis
HG 754 ..-..-1681 , Willem
AB 425 ..-..-1659    Cool, vrouw van Arij Corn.
HG 754 eind 1669
         of jan. 1670 , wede. v. Cornelis

AB 425 ..-..-1662 , Cornelis Sijmonsz
AB 425 ..-..-1652   Coornwinder, kind van Secretaris
AB 425 25- 8-1663 Coorenwinder, kind van secretaris
AB 425 ..-..-1666   Coornwinder, kind van secretaris
HG 754 ..-..-1684   Coornwinder, kind van Adriaan (secretaris)
HG 755 ..-..-1685 , kind van Adriaen (secretaris)
HG 755 ..-..-1686 , kind van Adriaan (secretaris)
HG 755 ..-..-1687 , kind van Adriaen (secretaris)
HG 755 ..-..-1689 , kind van Adriaen (secretaris)
Volgens HG 753: 19-1-1689 kind van de secretaris
HG 755 eind 1690
        of jan. 1691 , kind van de secretaris [= Adriaen]
HG 755 ..-..-1692   Koornwinder, kind van Adriaen (secretaris)
HG 755 ..-..-1695 , kind van de secretaris [= Adriaen]
HG 755 ..-..-1696   Coornwinder, Adriaen
HG 755 ..-..-1697   Coornwinders, kind van de secretaris [= Adriaen]
HG 755 ..-..-1698   Coorenwinder, kind van de seretaris [= Adriaen]
HG 755 eind 1699
        of jan. 1700 , Adriaen
AB 425 ..-..-1657   Korewinder, Adriaen Davitsz (secretaris)
AB 425 ..-..-1657   Coornwindr., kind van David
AB 425/HG 753
..-..-1661              Coornwinder, wede. v. David (Hillegont Claes)
HG 754 ..-..-1671   Coorw., vrouw van David (Annettie Jacobsdr.)
HG 755 ..-..-1692   Coornwinder, Davit (secretaris)
HG 754 ..-..-1683   Coornwinder, Johanna (huisvr. v. mr. Jacob Fiool)
HG 754 ..-..-1677   Coornwinders, Chatharina (huisvr. v. Evert Elsenhof)
AB 425 ..-..-1659   Coornwinder, Claes
HG 754 ..-..-1673 , Maritgen Davits
AB 425/HG 753
..-..-1660 , zoon van Fedastus
HG 754 ..-..-1670 , twee kinderen van Vedastus
HG 754 ..-..-1671   Koren., Vedastus
HG 754 eind 1680
        of jan. 1681   Coornwinders, Weijntie
AB 425 ..-..-1653    Coot, vrouw van Ewout
AB 425 ..-..-1662    Koot, kind van Ewout Jacobsz
AB 425 ..-..-1664    Coot, kind van Ewout Jacobsz
AB 425 ..-..-1664 , vrouw van Ewout Jacobsz
AB 425 ..-..-1664 , Ewout Jacobsz
AB 425 ..-..-1664 , kind van Ewout Jacobsz
HG 754 ..-..-1677   Coot, vrouw van Corn.
HG 755 ..-..-1700   Koot, Corn.
HG 755 ..-..-1698   Kooij, kind van Huijch
HG 755 ..-..-1699 , kind van Huygh Mertensz
HG 755 ..-..-1691   Koij, kind van Jop uijt de
HG 755 ..-..-1692   Kooij, kind van de vrouw van Claes
HG 755 ..-..-1697 , zoontje van Leendert Maertensz
HG 754 ..-..-1681   Koij, Trijntie Pieters van der
HG 755 ..-..-1688   Koijman, kind van Job Pietersz
Volgens HG 753:    Koij, kind van Jop Pieterse in de
Volgens HG 753 (klad aantekening): 6-10-1688
HG 754 ..-..-1674   Koeijman, kind van Claes
AB 425 ..-..-1655   Coppellenaer, Jacob
AB 425 ..-..-1655 , zuster van Jacop
HG 754 ..-..-1681   Coppellenaers, Neeltie
HG 754 ..-..-1679   Corpershoeck, Dirck
HG 755 ..-..-1691   Kraen, kind van Leendert
HG 755 ..-..-1696 , kind van Leendert
HG 755 eind 1699
        of jan. 1700   Craenenburgh, kind van Jan Floore
HG 755 ..-..-1694   Cranendonck, Willem
HG 755 ..-..-1691   Kranedonck, vrouw van Willem Danielsz
HG 755 ..-..-1686   Kroeser, Arend
HG 755 ..-..-1700   Croeser, Ariaentie
HG 754 ..-..-1681   Kroeser, wede. v. Jacob
HG 754 ..-..-1679 , Jacob Arentsz
HG 755 ..-..-1691   Croeser, kind van Jan
HG 754 ..-..-1683   Kroeser, kind van Jan Jacobsz
HG 754 ..-..-1684 , kind van Jan Jacobsz
HG 755 ..-..-1699   Crooneveen, Arij
HG 754 eind 1681
        of jan. 1682   Croneveen, Arij Cornelisz
HG 755 ..-..-1699   Crooneveen, Cornelis
AB 425 ..-..-1666   Crooneveen, kind van Cornelis Adriaensz
HG 754 ..-..-1675 , kind van Cornelis Ariensz
HG 754 ..-..-1682   Cruijger, kind van Ds.
HG 755 ..-..-1687   Kruger, kind van ambachtsheer
HG 755 ..-..-1696 , Anna Elisabeth (dr. v. Simon Jodocus
Kruger)
HG 754 ..-..-1684   Kruijger, kind van Ds. Simon Jodocus
HG 754 ..-..-1676   Kuijck, mr. Maarte van
HG 755 ..-..-1695   Kruijt, kind van Jan
HG 755 ..-..-1695   Laen, Abram Prsz van dr.
AB 425/HG 753
..-..-1660              Langelaen, Vranck Pietersz
AB 425 ..-..-1654 , Jan Sijmonsz
AB 425 ..-..-1653 , wede. v. Sijmon
HG 755 ..-..-1694 , Trintie
HG 754 ..-..-1677   Langevelt, kind van Jan Pietersz
HG 754 ..-..-1672 , kind van Mouweringh Claesz
HG 754 ..-..-1673 , Mouweringh Claesz
AB 425 eind 1668
        of jan. 1669   Leede, Adriaen Jansz de
HG 754 ..-..-1677   Leede, Haesjen Ariens de
HG 755 ..-..-1698 , kind van Henrick de
HG 754 eind 1679
         of jan 1680 , Huijbert de
HG 754 ..-..-1684   Lede, kind van Huijbert de
HG 755 ..-..-1685 , kind van Huijbreght de
HG 755 ..-..-1687 , kind van Huijbreght de
HG 755 10-10-1689 , huisvr. v. Huijbert de
AB 425 ..-..-1668   Leede, kind van Jan Adriaenss de
HG 754 ..-..-1669 , kind van Jan Adriaensz de
HG 754 ..-..-1671 , kind van Jan Ariens de
HG 755 ..-..-1695 , Maria Huijbregts de
HG 755 ..-..-1690   Lede, Pieter de
HG 755 eind 1694
        of jan. 1695   Leede, Pieter de
AB 425 eind 1658
        of jan. 1659   Leede, kind van Pr. Ariensz de
AB 425 ..-..-1665    Leede, huisvr. v. Pieter Adriaensz de
HG 755 ..-..-1699    Lee, Maartie Claes van de
HG 754 ..-..-1682    Leeflangh, kind van Arij
HG 755 ..-..-1685 , huisvr. v. Arij
HG 754 ..-..-1677   Levelangh, kind van Arij Maertensz
HG 754 ..-..-1680   Leefflangh, kind van Arij Maertensz
HG 755 ..-..-1698   Leeflangh, Betie Mertens
AB 425 ..-..-1662   Levelangh, kind van Maerten
HG 754 ..-..-1679   Leeuwen, Hester Jans van
HG 754 ..-..-1680 , Jacob Jansz van
HG 755 eind 1697
        of jan. 1698 , kind van Jan van
HG 755 ..-..-1700 , kind van Jan van
HG 755 ..-..-1697 , Corn. van
HG 754 ..-..-1678 , moeder van Pr. Jansz van
HG 754 ..-..-1678 , kind van Pr. Jansz van
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Pieter Jansz van
HG 755 ..-..-1692   Leuwen, kind van Pieter Jansz van
HG 754 ..-..-1677   Leeuwen, kind van Pieter Pleunen van
HG 755 ..-..-1698 , Pieter Pluene van
HG 755 ..-..-1693 , kind van Rochus van
HG 755 ..-..-1697 , kind van Rochus van
HG 755 ..-..-1687 , kind van Simon van
AB 425 ..-..-1664   Lelij, zuster van Heijnderick de
HG 754 eind 1681
        of jan. 1682 , Hendrick de
AB 425 ..-..-1652 , vrouw van Jan Heijnderijcxe de
AB 425 ..-..-1657 , Jan Heijnderickxz
AB 425 ..-..-1651 , vrouw van Pieter d'
AB 425 ..-..-1652 , Pr. de
AB 425 ..-..-1664   Lijsgen, wede. v. Jacob
HG 754 eind 1679
        of jan. 1680   Mannucken, Zanne
HG 755 7- 1-1690   Marck, huisvr. v. Jan Sijbrantsz van der
HG 755 ..-..-1690 , Zijbrand Ghijsen van der
HG 754 ..-..-1679   Maatroos, Arij Jacob
HG 755 ..-..-1685   Meer, kind van Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1685 , huisvr. v. Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1686 , kind van Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1686 , huisvr. v. Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1687 , kind van Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1690 , kind van Arij Meesen van der
HG 755 ..-..-1697 , kind van Arij Meesz van dr.
HG 755 ..-..-1699 , kind van Arye Meese van der
HG 755 ..-..-1700 , kind van Ary Messe van der
HG 754 ..-..-1683 , Jan Stevensz van der
HG 755 ..-..-1692   Meesters, Aeltie
HG 755 ..-..-1686   Meijde, kind van Arent van der
HG 754 ..-..-1671 , huisvr. v. Arij Michielsz van der
AB 425 ..-..-1654 , kind van Lenert van der
HG 754 ..-..-1684 , Leendert van der
AB 425 ..-..-1667   Meijde, wede. v. Michiel Volckersz van der (Grietgen Corn)
AB 425 ..-..-1667   Molenaers, Aeltge
HG 755 ..-..-1692   Moolenaer, kind van Arij
HG 755 4-11-1689  Molenaer, kind van Dirck Leendertsz
HG 754 ..-..-1679 , Hendrick Leendertsz
AB 425 ..-..-1663 , de zuster van Joost Jacobsz
HG 754 ..-..-1673 , Joris de
HG 754 ..-..-1679 , wede. v. Joris
HG 754 eind 1675
        of jan. 1676 , dochter van Joris
HG 755 ..-..-1687 , kind van Klaes Joris
AB 425 ..-..-1653 , vrouw van Leendert Dirckxe
HG 754 ..-..-1669 , Leendert Dircxe
AB 425 ..-..-1667 , Maerte Cornelisz
HG 754 ..-..-1670 , wede. v. Maerten Cornelisz
AB 425 ..-..-1652 , Pr.
HG 754 ..-..-1680 , kind van Pieter
HG 754 eind 1680
        of jan. 1681 , Pieter
AB 425 ..-..-1653   Monninck, zoon van Arij
HG 754 ..-..-1679   Munnick, vrouw van Arij
HG 754 ..-..-1680 , kind van Johannis
AB 425 ..-..-1667   Moninck, Pieter Adriaensz
HG 755 ..-..-1699   Mij, Ingetie Cor. van der
AB 425 6- 5-1665   Naeldwijck, Anna Maria van (vrouwe van Berkel)
AB 425 eind 1659
        of jan. 1660   Naeldwijck, Johan van (heer van Berkel)
AB 425 eind 1662
        of jan. 1663   Naeldwijck, Reijer van (heer van De Tempel)
AB 425 eind 1665
        of jan. 1666   Naeldwijck, Rennier van (heer van De Tempel, erfmaarschalk van Holland)
AB 425 eind 1666
        of jan. 1667   Naeldwijck, Jcr. (zoon van de Heer van De Tempel)
HG 755 ..-..-1691   Neeker, kind van Johan de
HG 755 eind 1691
        of jan. 1692   Necker, kind van Johan de
HG 755 ..-..-1697 , kind van Johan de
HG 755 ..-..-1698 , kind van Johan de
HG 755 ..-..-1688   Neus, wede. v. Pieter Ariensz
HG 754 ..-..-1672   Nierop, Adriaen Joosten van
HG 754 13- 3-1672 , huisvr. v. Jacob van (Annetgen Philps)
HG 755 eind 1694
        of jan. 1695 , Jacob van
HG 754 ..-..-1679 , Joost van
HG 754 ..-..-1681 , kind van Claes van
HG 754 ..-..-1682 , Claes Joosten van
HG 754 ..-..-1672   Nieuweveen, kind van de vrouw van Claes Sijmonsz
HG 754 ..-..-1673 , kind van Claes Sijmonsz
HG 754 ..-..-1680 , kind van Claes Sijmonsz
HG 755 ..-..-1685 , kind van Claes Simonsz
HG 755 eind 1687
        of jan. 1688 , kind van Claes Simonsz
HG 755 10- 8-1689 , Claes Simonsz
HG 754 ..-..-1676   Noon, Corn. Hendrickx
HG 755 eind 1695
        of jan. 1696   Noordermeer, kind van Bastiaen
HG 755 ..-..-1697 , kind van Bastiaen
HG 755 ..-..-1697 , kind van Bastiaen
HG 755 ..-..-1698 , kind van Bastiaen
HG 755 ..-..-1685 , kind van Dirck
HG 755 eind 1686
        of jan. 1687 , kind van Dirck
HG 755 14- 5-1689 , kind van Dirck
HG 755 ..-..-1693 , kind van Dirck
HG 754 3- 2-1672 , kind van Dirck Jacobsz
HG 754 ..-..-1673 , kind van Dirck Jacobsz
HG 754 ..-..-1676 , kind van Dirck Jacobsz
HG 754 ..-..-1679 , kind van Dirck Jacobsz
HG 754 ..-..-1680 , kind van Dirck Jacobsz
HG 754 ..-..-1684 , kind van Dirck Cornelisz
HG 754 ..-..-1679 , de vrouw van Jacob
HG 754 eind 1679
        of jan. 1680 , kind van Jacob
HG 754 ..-..-1680 , vrouw van Cornelis
HG 754 ..-..-1681 , kind van Corn.
HG 755 5-10-1689 , Cornelis
HG 755 ..-..-1698 , kind van de wede. v. Cornelis
HG 755 ..-..-1698 , Cor. Dircksz
HG 754 ..-..-1674 , kind van Cornelis Jacobsz
HG 754 ..-..-1683 , kind van Leendert
HG 755 18-10-1689 , kind van Leendert
HG 755 8-12-1689 , kind van Leendert
HG 755 eind 1696
        of jan. 1697 , kind van Leendert
HG 755 ..-..-1699 , kind van Leendert
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Leendert Cornelisz
HG 755 ..-..-1695 , kind van Leendert Cornelisz
AB 425 ..-..-1655   Noorlander, kind van Jan Corn.
AB 425 eind 1659
of jan. 1660 , vrouw van Jan Corn.
HG 754 ..-..-1679   Noort, Arij van
HG 755 ..-..-1695 , kind van Arij van
HG 754 ..-..-1675 , kind van Adriaen Jacobsz van
HG 755 ..-..-1700 , Jacob Pieterse van
AB 425 25- 7-1663 Oellicken, kind van Jan
AB 425/HG 753
..-..-1660 Eusten, Maritge, huisvr. v. Arij Cornz.
HG 754 ..-..-1676   Ouweneel, kind van Corn. Cornsz
HG 755 ..-..-1693   Overvest, Arij Hillebrantsz
HG 754 ..-..-1670 , huisvr. v. Jacob Hillebrantsz
HG 755 ..-..-1700 , kind van Willem
AB 425 ..-..-1657   Palesteijn, vrouw v. Aelwijn
AB 425 ..-..-1657 , Aelwijn Jansz
HG 754 ..-..-1680   Paspoort, vrouw van mr. Zacharias
HG 755 ..-..-1685   [Paspoort], huisvr. v. de rendant [= Zacharias]
HG 755 ..-..-1692   Paspoort, mr. Zacharis
HG 754 eind 1682
        of jan. 1683   Polstie, kind van Joost Jansz (begr. in Zoetermeer)
HG 754 ..-..-1679   Pontanis, Dirck Cornelisz
HG 754 ..-..-1680   Pontanus, Griettie Cornelis
HG 755 24- 8-1689 , Wouter Cornelisz
HG 754 ..-..-1671   Puts, huisvr. v. Arent (Maertien Jans)
AB 425 ..-..-1652 , vrouw v. Jan
AB 425 ..-..-1652 , Jan Cornelisz
AB 425 ..-..-1653 , Leendertss Pietersz
AB 425 ..-..-1653 , Pieter Corn.
HG 754 ..-..-1671   Pijnaecker, kind van Joris Grabelsz van
AB 425 ..-..-1653   Raes, vrouw van Maerte
HG 754 ..-..-1669   Ravesteijn, kind van Pieter
HG 754 ..-..-1674 , kind van Pieter
AB 425 ..-..-1662   Renoij, Bouwdewijn van (heer van Berkel & Rodenrijs)
AB 425/HG 753
eind 1661
       of jan. 1662   Ridder, kind van Arij Willemsz
HG 755 ..-..-1700 , Arie Willemse
HG 754 ..-..-1681 , Jan Ariensz
HG 754 ..-..-1682 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1691 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1699 , Mertie Simons
HG 755 ..-..-1693   Roobol, kind van Arij
HG 755 ..-..-1694   Robol, kind van Arij
HG 755 ..-..-1699   Roobol, kind van Arije
AB 425 22- 7-1663 Robollen, kind van Willem
AB 425 ..-..-1662   Robol, kind van Willem Jansz
HG 755 ..-..-1693   Roobol, Willem Jansz
AB 425 ..-..-1665   Roodenrijs, kind van Arij Leendertsz
AB 425 eind 1665
        of jan. 1666 , kind van Adriaen Leendertsz
HG 755 ..-..-1695 , Jannittie Leenderts
HG 755 eind 1699
        of jan. 1700 , Jannetie Pieters
HG 755 ..-..-1696 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1700 , kind van Corn.
AB 425 ..-..-1667 , huisvr. v. Cornelis Leendertsz
AB 425 ..-..-1668 , kind van Cornelis Leendertsz
HG 755 ..-..-1690 , Cornelis Leendertsz
HG 755 ..-..-1695   Roorijs, Corn. Leendertsz
HG 754 ..-..-1674   Roodenrijs, Leendert Sijmonsz
HG 753/HG 755
..-..-1688               Roodenrijs/Rorijs, kind van Melis Arentsz
HG 755 eind 1691
of jan. 1692 Roodenrijs, kind van Teunis Arijensz
HG 755 ..-..-1690   Roggeveen, wede. v. Arij Jansz
HG 755 ..-..-1693 , kind van Jan Arijensz
HG 755 ..-..-1695 , kind van Jan Arijensz
HG 755 ..-..-1700 , kind van Jan Ariensz
HG 754 ..-..-1674   Romeijn, Arij Claesz
HG 754 ..-..-1680 , Vranck Claesz
HG 754 ..-..-1679 , vrouws zuster van Frans
HG 755 eind 1691
        of jan. 1692 , Jannetje Arijens
AB 425 ..-..-1666 , Claes Claesz
HG 755 ..-..-1685 , kind van Pieter Fransz
HG 755 ..-..-1686 , kind van Pieter Fransz
HG 755 ..-..-1687 , kind van Pieter Fransz
HG 755 ..-..-1690 , kind van Pieter Fransz
HG 755 ..-..-1696 , kind van Pieter France
HG 755 ..-..-1698 , kind van Pieter Fransz
HG 754 ..-..-1679   Roij, knecht van Lucas van
HG 755 ..-..-1690 , Lucas Lambrechtsz van
HG 754 ..-..-1682   Roosendael, Jan Leendertsz
AB 425 ..-..-1657   Rotte, Abram Ariensz van de
HG 754 ..-..-1671   Ruijven, Maerten Jansz van
AB 425 ..-..-1663   Rijt, huisvr. v. Claes van
HG 754 eind 1679
        of jan. 1680   Zanten, kind van Johannis van
HG 754 ..-..-1673   Schaep, dochter van Engel
HG 754 ..-..-1678 , Engel Ariensz
HG 755 ..-..-1697   Scheer, kind van Huijgh van dr.
HG 755 ..-..-1698 , kind van Cornelis
HG 753 ..-..-1688   Schiemen, Iengetie Mese
HG 754 ..-..-1669   Schilde, Adriaen Adriaensz van der (de Jonge)
HG 754 ..-..-1672 , kind van Pieter van der
AB 425 ..-..-1658 , kind van Pr. Arijens van
HG 754 ..-..-1678 , moeder van Pr. Ariensz van der
AB 425/HG 753
..-..-1661              Schipper, Arij Sijmonsz
HG 754 ..-..-1671 , kind van Jacob Jacobsz
AB 425 ..-..-1653 , kind van Job de
AB 425 ..-..-1653 , kind van Job de
AB 425/HG 753
..-..-1661 , zwager van Job (Huijbert Pietersz van der Valck)
AB 425 ..-..-1653 , zuster van Job Adriaensz
AB 425 eind 1657
        of jan. 1658 , kind van Job Ariense
HG 754 ..-..-1674 , Job Ariensz
HG 754 ..-..-1671   Schippersse, kind van Corn.
HG 754 eind 1677
        of jan. 1678   Schipper, kind van Corn. Ariensz
AB 425 ..-..-1651 , zoon van Cornelis Sijmonsz
HG 755 ..-..-1691 , kind van Sijmon
HG 755 ..-..-1695 , dochter van Sijmon
HG 754 ..-..-1673 , vrouw van Sijmon Arijensz
HG 754 ..-..-1674 , kind van Symon Ariensz
HG 754 ..-..-1682 , kind van Simon Ariensz
HG 754 eind 1683
        of jan. 1684 , kind van Simon Ariensz
HG 755 2-11-1689 , Willem Cornelisz
AB 425 ..-..-1651   Schout, kind van de wede. v. Claes
AB 425 ..-..-1652 , Corn.
HG 754 ..-..-1679 , kind van Corn.
HG 754 ..-..-1670 , kind van Cornelis Claesz
HG 754 ..-..-1675 , wede. v. Cornelis Claesz
HG 755 ..-..-1685 , kind van Cornelis Claesz
HG 755 ..-..-1687 , vrouw van Corn. Claese
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis Claesz
HG 755 eind 1696
        of jan. 1697 , Corn. Claesse
HG 755 ..-..-1693 , Leendert Cornelis
HG 754 eind 1674
        of jan. 1675   Schouten, huisvr. v. Gerrit Dirck
HG 754 ..-..-1675 , Gerrit Dirck
AB 425/HG 753
..-..-1661 , Jan Engelen
HG 754 ..-..-1680 , Jan Cornelisz
HG 755 ..-..-1691   Schoute, Maertje Corn.
HG 755 ..-..-1698   Schut, kind van Aelbrecht
HG 755 eind 1699
        of jan. 1700   Schuermans, Geertie
HG 755 19- 3-1689 Schuijrman, kind van Hendrick
HG 754 ..-..-1679   Seldenthuijs, vrouw van Job Adriaensz
HG 754 ..-..-1669   Slobbe, wede. v. Arent
AB 425 2- 8-1663   Slobben, 2 krn. v. Jaep
AB 425 ..-..-1656   Slobbe, kind van Jacob Arentss
AB 425 ..-..-1654   Smits?, een kind van Arent?
HG 754 ..-..-1669   Smit, Feijs Heijndericxe
AB 425 ..-..-1659 , kind van Frederick
AB 425 ..-..-1659 , tante van Frederick
HG 754 ..-..-1680   Smits, Geertie (betaling over haar graf)
AB 425 ..-..-1660   Smit, vrouw van Willem Corns
HG 754 ..-..-1670   Snel, kind van Willem
HG 755 ..-..-1700   Snock, dochter van Jan
HG 755 ..-..-1696   Snoeck, kind van Jan Heindricksz
HG 755 eind 1697
        of jan. 1698 , kind van Jan Hendricksz
HG 755 ..-..-1696   Speck, kind van Cornelis van der
HG 755 ..-..-1696 , kind van Cornelis van der
HG 755 ..-..-1695 , Cornelis Claasz van dr.
HG 754 ..-..-1677   Spit, kind van Arij
AB 425 ..-..-1668   Spruijtwaters, Geertruijt (huisvr. v. Vedas Coornwinder)
HG 755 ..-..-1687   Starrevelts, Neeltie
HG 754 eind 1681
       of. jan. 1682  Stenevelt, Abram
BH 754 ..-..-1672   Sterre, kind van Dirck Woutersz van der
HG 755 ..-..-1692   Starre, vrouw van Dirck Woutersz van dr.
HG 755 ..-..-1696   Sterrenburgh, Sara Ariens
HG 755 13- 8-1689 Sterrevelt, kind van Arij
HG 755 ..-..-1691 , kind van jonge Arij
HG 755 ..-..-1696   Sterreveldt, kind van Arij
HG 755 ..-..-1697   Sterrevelt, kind van Arij
HG 755 ..-..-1698 , kind van Arie
HG 755 eind 1698
        of jan. 1699   Serrevelt, kind van Arie
HG 754 ..-..-1674   Sterrevelt, Gerrit Ariensz
HG 755 ..-..-1685   Stolck, kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1700 , Corn.
HG 755 ..-..-1694 , Jan Maertensz
HG 755 ..-..-1699 , Maarten
HG 755 eind 1694
        of jan. 1695   Stompwijk, Jan Leendertsz
HG 754 ..-..-1677   Stompwijck, kind van Cornelis
HG 754 ..-..-1678 , kind van Corns.
HG 755 ..-..-1686 , kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1692 , kind van Cornelis
HG 754 ..-..-1680 , kind van Cornelis Jansz
HG 755 ..-..-1688 , kind van Cornelis Jansz
Volgens HG 753: 5-7-1688
HG 755 ..-..-1690 , kind van Cornelis Jansz
HG 754 eind 1677
        of jan. 1678 , kind van Leendert Jansz
HG 754 ..-..-1680 , kind van Leendert Jansz
HG 754 ..-..-1681 , kind van Leendert Jansz
HG 754 ..-..-1684 , kind van Leendert Jansz
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Leendert Jansz
HG 754 ..-..-1670 , Mees Jansz
AB 425/HG 753
..-..-1661               Straelen, huisvr.v. Bastiaen van (Maritgen Claes)
AB 425 6- 6-1663 , Bastiaen Heijndericxe van
AB 425 ..-..-1655   Strale, kind van Heijnderick van
AB 425 ..-..-1656   Straelen, voordochter van Heijnderick van (begr. te Zoetermeer)
HG 754 13- 4-1672 , Heijnderick van
AB 425 ..-..-1657   Swemcoop, kind van Arij Leendertsz
HG 755 ..-..-1696   Swemkoop, Arij Leendertsz
HG 754 eind 1669
        of jan. 1670   Swemcoop, kind van Jacob Leendertsz
AB 425 eind 1664
      of begin 1665  Tack, kind van Van der
HG 754 ..-..-1679 , zoon van Van der
HG 754 eind 1670
        of jan. 1671 , zoon van Cornelis
HG 754 ..-..-1673 , kind van Cornelis van der
HG 754 ..-..-1682 , Cornelis van der
HG 754 ..-..-1679 , moeder van de vrouw van Pouwels
HG 754 ..-..-1680 , kind van Pouwels
HG 754 ..-..-1676   Tas, vrouw van Arij Joris
HG 755 eind 1700
        of jan. 1701 , Arent Jorisz
HG 754 ..-..-1683   Tassen, Ariaantge
AB 425 ..-..-1657 , Geertgen
HG 754 ..-..-1679   Tas, Gerrit Jorisz
AB 425 ..-..-1655 , moeder van de krn. v. Joris
HG 754 ..-..-1673 , kind van Corn. Arentsz (op Ruijven)
HG 754 ..-..-1682 , Leendert Jorisz
HG 755 ..-..-1693 , wede. v. Leendert Jorisz
HG 754 ..-..-1677 , huisvr. v. Leendert Pietersz
HG 754 ..-..-1681 , kleinkind van Leendert Pietersz
HG 755 ..-..-1697 , Leendt Prs
HG 755 ..-..-1687 , Neeltie Pieters
HG 754 eind 1674
        of jan. 1675   Timmerman, kind van Arij
HG 754 ..-..-1673 , kind van Adriaen Jacobsz
HG 754 ..-..-1680 , kind van Evert
HG 754 ..-..-1683 , kind van Evert
AB 425 ..- 6-1663 , kind van Gijs
AB 425 26-12-1663 , kind van Gijs
AB 425 eind 1664
     of begin 1665 , vrouw van Gijs
AB 425 eind 1664
     of begin 1665   Tranten, kind van Jannetgen van
HG 754 ..-..-1677   Utenbroeck, Corn. Willeboortsz
HG 754 ..-..-1677   Utenbroeck, huisvr. v. Corn. Willeboortsz
HG 755 ..-..-1699   Wttenbroeck, kind van Phillips
HG 754 ..-..-1669   Uijtenbroeck, Willeboort
HG 754 eind 1681
        of jan. 1682   Uijttenb., kind van Willeboort
HG 755 ..-..-1686   Wtdwaert, Adriaen (schout van Berkel)
HG 754 ..-..-1678   Uyttewaert, kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1685   Wtdwaert, kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1687   Wtewaert, kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1690   Wtdwaert, kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1692 , kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1694 , kind van Jeronimus
HG 755 ..-..-1697 , kind van Jeronimus
AB 425/HG 753
..-..-1661               Valck, Huijbert Pietersz van der (zwager van Job Schipper)
HG 755 ..-..-1691   Valckoogh, kind van Corn.
HG 755 ..-..-1694 , Cornelis
HG 755 ..-..-1694 , zoon van Cornelis
HG 755 ..-..-1692 , kind van Cornelis Jans
HG 754 ..-..-1677   Vas, Arent Jansz
AB 425 eind 1667
        of jan. 1668   Veen, Jacob Cornelisz van (baljuw van de Tempel)
HG 754 ..-..-1673   Velde, huisvr. v. Wouter Jansz van den
HG 755 ..-..-1685 , Wouter Jansz van den
HG 754 ..-..-1683   Verboom, kind van Jacobus
HG 755 ..-..-1699 , Jeronimus
HG 754 ..-..-1677   Verboon, huisvr. v. Arij
HG 754 ..-..-1677 , kind van Arij
HG 754 ..-..-1669 , Arij Maertensz
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Jacobus
HG 755 ..-..-1694 , Jacobus
HG 754 ..-..-1679 , Jan
AB 425 ..-..-1666 , zoon van Jan Adriaensz
HG 754 ..-..-1675 , Maerten Jansz
HG 755 ..-..-1696   Verburgh, kind van Arij
HG 755 ..-..-1700 , Maartie Ariens
HG 755 ..-..-1692 , kind van Phillips
HG 755 ..-..-1693 , kind van Phillips
HG 755 ..-..-1694 , kind van Phillips
HG 755 eind 1698
        of jan. 1699 , kind van Phillips
AB 425 eind 1662
        of jan. 1663   Verdoes, kind van Dirck Anthonisz
HG 754 ..-..-1673   Verduijn, kind van Pieter Ariensz
HG 754 ..-..-1681   Verheul, vrouw van Wouter Cornelisz
HG 754 ..-..-1684   Verkade, kind van Jan Michielsz*foto199
HG 755 ..-..-1695   Vermeer, kind van Arij Meesz
HG 755 ..-..-1698 , Ariaentie Dircks
HG 755 ..-..-1694 , Dirck (te Pijnacker)
HG 754 ..-..-1683 , dochter van Dirck Arij
HG 754 ..-..-1679 , Gangert Jansz
HG 754 ..-..-1673 , Jan Claesz
HG 755 ..-..-1695   Versijden, zoontje van Arij
HG 755 ..-..-1697 , kind van Arij
HG 755 ..-..-1699   Versijde, Arij
HG 754 ..-..-1684 , kind van Arij Leendertsz
HG 755 15- 2-1689 Versijden, kind van Arij Leendertsz
HG 754 eind 1674
        of jan. 1675 , kind van Arij Schrevelsz
HG 755 ..-..-1698   Versijde, kind van Cornelis
HG 755 ..-..-1695   Versijden, kind van Cornelis Leendertsz
HG 754 ..-..-1681 , Schrevel
HG 755 ..-..-1694   Veijeren, Gijsbregt van
HG 754 ..-..-1677 , huisvr. v. Ghijs Abramsz van
HG 754 ..-..-1683 , kind van Gijs Abramsz van
HG 754 ..-..-1684 , kind van Ghijs Abramsz van
HG 753/HG 755
..-..-1688 , kind van Ghijs Abramsz van
HG 753 ..-..-1688   Veijere, dochter van Ghis Abramse van
HG 755 17-12-1689 Vingeroet, Jan
HG 755 ..-..-1699   Vlas, kind van Pieter Claesz
HG 755 eind 1695
        of jan. 1696  Vlieth, Arij Jacobsz van
HG 755 ..-..-1694 , Hillebrant Jacobsz van
HG 754 ..-..-1673   Vliet, Jacob Claesz van
HG 754 ..-..-1683 , kind van Cornelis Jacobsz van
HG 754 ..-..-1684 , Pieter Jacobsz van
HG 755 ..-..-1694   Vlieth, Wijve Jacobs van
HG 755 ..-..-1697   Vlugt, kind van Louweris van dr.
HG 755 ..-..-1686   Voort, vrouw van Cornelis van der
HG 755 ..-..-1695 , vrouw van Cornelis van dr.
AB 425 eind 1666
        of jan. 1667   Vos, Arent Claese
HG 754 ..-..-1680 , Claes Adriaensz
HG 754 ..-..-1681 , wede. v. Claes Adriaensz
HG 755 ..-..-1694   Vree, Neeltie Jacobs van dr.
HG 753 ..-..-1688   Vreeswick, kind van Miggiel Dame van
HG 755 ..-..-1700   Vryenhoeck, kind van Simon Claesz
AB 425 eind 1657
        of jan. 1658   Vult, Leendert Claese de
HG 755 ..-..-1690   Warmond, vrouw van Jacob Harcken van
AB 425 ..-..-1652   Wassenaer, N.N.
HG 754 eind 1680
        of jan. 1681   Wassenaer, Pieter
HG 754 ..-..-1679 , Cittien
HG 755 ..-..-1685   Wensveen, huisvr. v. Aert Leendertsz
HG 755 eind 1685
        of jan. 1686 , Aert Leendertsz
HG 755 ..-..-1694 , Dirck Aertsz
HG 755 ..-..-1695   Westermeer, kind van Jacob Jansz
AB 425 ..-..-1668   Westerwout, Barent Jacobsz
HG 754 eind 1683
        of jan. 1684   Westerwout, kind van Hendrick Barentsz
HG 754 ..-..-1681 , kind van Jacob
HG 754 ..-..-1682 , kind van Jacob
HG 754 ..-..-1684 , kind van Jacob
HG 755 ..-..-1687 , kind van Jacob
HG 755 ..-..-1695 , kind van Jacob Jansz
HG 755 ..-..-1696 , kind van Jakob Jansse
HG 754 ..-..-1680 , Jan Jacobsz
HG 755 ..-..-1692 , vrouw van Jan Jacobsz
AB 425 ..-..-1651   Wever, kind van Engel de
AB 425 ..-..-1651 , vrouw van Engel de
AB 425 ..-..-1656 , kind van Engel de
AB 425/HG 753
..-..-1661 , kind van Engel de
AB 425/HG 753
..-..-1661 , vrouw van Heijnderick de
AB 425 ..-..-1659 , vrouw van Heijnderick Jansz
HG 755 ..-..-1692 , kind van Jan Hendricksz de
HG 754 ..-..-1676 , vrouw van Lucas de
HG 754 ..-..-1679 , kind van Pleun de
HG 754 ..-..-1678 , Simon de
AB 425 ..-..-1651 , 2 krn. v. Willem de
HG 754 ..-..-1671 , Willem de
HG 754 ..-..-1676 , dochter van Wouter
HG 755 ..-..-1699   Weyde, Dirck Hillebrantsz van der
HG 755 ..-..-1697   Wilt, kind van Pouwels van dr.
HG 755 ..-..-1686   With, Aelbert Ariensz de
HG 754 ..-..-1669   Wid, kind van Arij (bode)
HG 754 ..-..-1683   With, kind van Arij
HG 754 ..-..-1683 , kind van Arij
HG 754 ..-..-1670   Wid, kind van Adriaen Jacobsz (bode)
HG 754 eind 1673
of jan. 1674 Wit, kind van Adriaen Jacobsz (bode van Berkel))
HG 754 eind 1677
        of jan. 1678 , kind van Arij Jacobsz (bode)
HG 754 ..-..-1681   With, kind van Arij Jacobsz
HG 754 ..-..-1684 , kind van Arij Jacobsz
HG 754 ..-..-1669   Wid, Jacob Willemsz (bode)
HG 754 ..-..-1675   Wit, Jan Jacobsz
HG 755 ..-..-1690   With, Claes Jacobsz
HG 755 eind 1690
        of jan. 1691 , wede. v. Claes Jacobsz
HG 754 22- 2-1672  Wit, Leentgen Willems (wede. v. Jacob de Haes)
HG 754 ..- 4-1672 , kind van Willem
HG 754 ..- 4-1672 , kind van Willem
AB 425 ..-..-1664 , 2 krn. v. Willem Jacobsz
HG 754 ..-..-1673 , kind van Willem Jacobsz
AB 425 ..-..-1665   Wittewroggel, kind van Ds.
AB 425 ..-..-1665 , huisvr. v. Ds.
AB 425 ..-..-1664   Woglom, Dirck Cornelisz
HG 755 ..-..-1690   Woggelum, vrouw van Evert
AB 425 ..-..-1668   Woglom, kind van Evert Cornelisz
HG 754 ..-..-1671   Woglum, vrouw van Taems Corn.
HG 755 ..-..-1695   Wijck, Annittie Arijensz van
HG 754 ..-..-1684   Wijck, kind van Arij Vrancken van
HG 755 ..-..-1686 , kind van Arij Vrancken van
HG 755 28- 4-1689 , kind van Arij Vrancken van
HG 755 eind 1696
        of jan. 1697 , Lijsbet van
HG 755 7- 2-1689 , kind van Simon van
HG 754 9- 4-1672 Aeffgen Corn., wede. v. Hillebrant Jacobsz
AB 425 ..-..-1655 Aechgen Everts
AB 425 ..-..-1668 Aechgen Gerrits
HG 755 23- 5-1689 Aeghtien Hendricks
AB 425 ..-..-1662 Aeghgen Jobpen, kind van
AB 425 ..-..-1655 Aeltgen Claes
AB 425 ..-..-1658 Aeltgen Corn.
AB 425 ..-..-1653 [mr. Abram] de schoolmeester, schoonmoeder van
AB 425 ..-..-1659 mr. Abram, vrouw van
AB 425 ..-..-1662 mr. Abram Jansz (schoolmeester)
AB 425 ..-..-1667 Abram Cornelisz, kind van
AB 425/HG 753
eind 1661
of jan. 1662 Adam Janssz
HG 754 ..-..-1678 Aelwijn, vrouws moeder van
HG 754 ..-..-1680 Alewijn Abramsz
AB 425/HG 753
..-..-1660 Andries Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1662 Annetgen Arents
AB 425/HG 753
..-..-1661 Annetgen Gerrits, huisvr. v. Lucas Lambertsz
HG 754 ..-..-1671 Annettie Jacobs, vrouw van David Coorw.
AB 425 ..-..-1656 Annetgen Cornelis Sijmonsz
HG 754 13- 3-1672 Annetgen Philps, huisvr. v. Jacob van Nierop
AB 425 ..-..-1656 mr. Arent, kind van
AB 425 ..-..-1657 mr. Arent, kind van
AB 425/HG 753
eind 1660 of jan.1661 mr. Arent
AB 425/HG 753
eind 1660 of jan.1661 mr. Arent, 2 krn. v.
AB 425 ..-..-1651 Arijen Dirckxe (in Katwijk), kind van
HG 754 ..-..-1681 Arij Vrancken, kind van
HG 755 ..-..-1687 Arij Vrancken, kind van
HG 755 ..-..-1693 Arij Vrancken, kind van
HG 755 ..-..-1694 Arij Vrancken, kind van
HG 755 ..-..-1697 Arij Vrancken, kind van
HG 755 ..-..-1698 Arie Francke, kind van
HG 754 eind 1669
of jan. 1670 Arij Gerritsz
HG 754 ..-..-1673 Arij Gerritsz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1651 Arij Jansz, vrouw van
AB 425 ..-..-1653 Arent Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1653 Adriaen Jansz , dochter van (in Rodenrijs)
AB 425 eind 1657
of jan. 1658 Arij Jansz, kind van (te Delfgauw)
AB 425 eind 1658
of jan. 1659 Arij Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1659 Arij Jansz
AB 425 ..-..-1668 Adriaen Jobpen
AB 425 ..-..-1668 Arent Jorisz, dochter van
HG 754 ..-..-1679 Arent Jorisz, zuster van
AB 425 eind 1656
of jan. 1657 Arij Cornelisz
AB 425/HG 753
..-..-1660 Arij Cornz., huisvr. v (Maritge Eusten)
AB 425 ..-..-1665 Aeryen Cornelisz, huisvr. v.
HG 755 ..-..-1694 Arij Cornelisz (kleermaker)
HG 755 ..-..-1697 Arij Cornelisz
AB 425 ..-..-1668 Arij Cornelisz Jansz, kind van
HG 754 ..-..-1680 Arij Cornelis Corsz, kind van
HG 754 ..-..-1682 Arij Cornelis Corsz, kind van
AB 425 ..-..-1652 Adriaen Corss, kind van
AB 425 ..-..-1659 Arij Corssen, voordochter van
AB 425 eind 1664
of begin 1665 Arij Corsz, voordochter van
AB 425 ..-..-1668 Arij Corsz, dochter van
HG 754 ..-..-1670 Arij Corsz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1651 Arij Leendertsz, kind van
AB 425 ..-..-1651 Arij Leendertsz, kind van
AB 425 ..-..-1652 Adriaen Leendertsz (in Rodenrijs), kind van
AB 425 eind 1653
of jan. 1654 Arij Leendertsz (in Rodenrijs), kind van
AB 425 ..-..-1655 Adriaen Leedts. (op de Hoge woning)
AB 425 ..-..-1656 Arij Leendertsz (in Katwijk)
AB 425 ..-..-1658 Arij Leendertsz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Arij Leendertsz, kind van
HG 753 ..-..-1688 Areij Lenderse (op de Hoge woning), dochter van
HG 754 ..-..-1684 Arij Meesen, kind van
HG 755 ..-..-1685 Arij Meesen (molenaar), kind van
HG 755 ..-..-1687 Arij Meesen (linnenwever), kind van
AB 425 eind 1659
of jan. 1660 Arij Michielen, kind van
HG 754 ..-..-1674 Arij Gielen, een voorkind van
HG 754 ..-..-1679 Arij Chielen, vrouw van
AB 425 ..-..-1651 Arent Pijeters, vrouw van
HG 754 ..-..-1679 Arent Pietersz
AB 425 ..-..-1653 Arij Pietersz
AB 425 ..-..-1657 Arij Pieter Sijbrantss
HG 754 ..-..-1670 Arij Schrevelsz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Arij Sieren
AB 425 ..-..-1654 Arij Sijmons, huisvr. v. (Geertge Jans)
AB 425 eind 1654
of jan. 1655 Arij Sijmonsz, kind van
AB 425 ..-..-1656 Arij Taemsz (z.v. Taems Gerritsz)
AB 425 ..-..-1666 Adriaen Volckersz
AB 425 ..-..-1658 Arij Willeboortsz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Arij Willeboortsz, kind van
AB 425 eind 1665
of jan. 1666 Adriaen Willeboortsz
HG 755 ..-..-1698 Arie Willeboortsz, kind van
HG 754 ..-..-1681 Ariaentie Cornelis
HG 754 ..-..-1682 Arientie Korsen
AB 425 ..-..-1654 Arijaentge Crinen
HG 754 ..-..-1678 Arjaentge Pieterse
HG 755 ..-..-1699 Barent Geritsz
AB 425 ..-..-1653 Barent Jacobsz, vrouw van
AB 425 ..-..-1651 Bastiaen Leendertsz, kind van
AB 425 ..-..-1657 Bastiaen Leendertsz, vrouw van
AB 425 ..-..-1668 Bastiaen Leendertsz
AB 425 ..-..-1651 Bastiaen Sijmons
AB 425 ..-..-1652 Bastiaen Sijmonsz, wede. v.
AB 425 eind 1668
of jan. 1669 Bettgen Ariens, huisvr. v. Corstiaen Janss
AB 425 ..-..-1662 Bettgen Jans
HG 755 ..-..-1699 Betie Cors
AB 425 ..-..-1657 Betgen Louwen
HG 755 ..-..-1690 Blaes Pouwelsz, kind van
AB 425 ..-..-1662 Boon Arienss, wede. v.
AB 425 ..-..-1665 Diwertgen Bastiaentgen, dochter van
HG 755 ..-..-1687 Diewertge Bastiaenen
AB 425 6-10-1663 mr. Dircke (Neel meesters man), kind van
AB 425 20- 2-1665 mr. Dirck
AB 425 eind 1666
of jan. 1667 mr. Dirck, kind van
HG 754 ..-..-1669 mr. Dirck, wede. v.
AB 425 21-10-1663 Dirck (scheepmaker), kind van
HG 754 ..-..-1675 Dirck Aertsz, kind van
HG 754 ..-..-1676 Dirck Aersz, vrouw en kind van
HG 755 9- 7-1689 Dirck Aertsz, vrouw van
AB 425 ..-..-1656 Dirck Barentsz, kind van
HG 755 eind 1693
of jan. 1694 Dirck Barentsz, wede. v.
HG 755 ..-..-1688 Dirck Dircksz, kind van
AB 425 ..-..-1653 Dirck Corn., zoon van
HG 755 eind 1687
of jan. 1688 Doom Jansz, kind van
HG 755 ..-..-1690 Engeltie Leenderts
HG 754 ..-..-1669 Evert, de snijer, kind van
HG 754 ..-..-1670 Evert de kleermaker, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1659 Evert Cornelisz, kind van
AB 425 ..-..-1662 Evert Corn., kind van
AB 425 8- 9-1663 Everden Corn., kind van
HG 754 ..-..-1669 Evert Cornelisz, kind van
HG 754 ..-..-1671 Evert Cornelisz, kind van
HG 754 ..-..-1675 Evert Corn., kind van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Feijs Heijndericxe, kind van
AB 425 ..-..-1656 Floris, heer
AB 425 ..-..-1654 Vranck Corss, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Vranck Corsz, kind van
HG 754 eind 1671
of jan. 1672 Vranck Corse, vrouw van
HG 754 ..- 1-1677 Vranck Corsse
AB 425 ..-..-1667 Vranck Leendertsz
AB 425 ..-..-1652 Frans Severtsz, kind van
AB 425 eind 1654
of jan. 1655 Frans Severtsz, kind van
AB 425 ..-..-1658 Frans Severtsz, kind van
AB 425 ..-..-1668 Frederick (de smid), huisvrouwen vader van
HG 754 ..-..-1670 Frederick Corn. (de smid), kind van
AB 425 ..-..-1653 Fijtge Willems
AB 425 ..-..-1655 Gabriel Crijnen dochter van
HG 754 ..-..-1684 Gabriel Krijnen
AB 425 ..-..-1654 Geertge Jans, huisvr. v. Arij Sijmons
HG 754 ..-..-1669 Gerrit, jonggezel (overl. te Berkel; begr. te
Hillegersberg)
AB 425 ..-..-1655 Gerrit over de Kae, kind van
AB 425 ..-..-1656 Gerrit over de Kae, kind van
AB 425 ..-..-1656 Gerrit over de Kae, kind van
AB 425 ..-..-1659 Gerrit over de Kae, vrouw van
HG 754 ..-..-1670 Gerrit over de Kade, kind van
AB 425 ..-..-1655 Gerrit Heijnderickxe
AB 425 ..-..-1659 Gerrid Jorisz, zuster van
HG 754 ..-..-1684 Gerrit Kors, dochter van (overl. te Berkel; begr.
te Pijnacker)
AB 425 ..-..-1651 mr. Gillis, kind van
AB 425 ..-..-1652 mr. Gillis, 2 krn. v.
AB 425 ..-..-1652 mr. Gillis
HG 755 ..-..-1691 Grietje Huijgen
AB 425 ..-..-1667 Grietgen Corn, wede. v. Michiel Volckersz van der
Meijde
HG 755 ..-..-1698 Grietie Leenders
HG 754 ..-..-1676 Gijs Abramsz, kind van
AB 425 ..-..-1656 Gijs Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1659 Ghijs Jansz (timmerman), kind van
AB 425/HG 753
eind 1660 of jan.1661 Ghijs Jansz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Gijs Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1657 Gijsbert Willemsz
AB 425 ..-..-1657 Gijsbert Willemsz, kind van
AB 425 ..-..-1657 Gijsbert Willemsz, kind en vrouw van
AB 425 ..-..-1657 Ghijsbert Willemsz, halfzuster van
HG 754 ..-..-1669 Harck Jacobsz, huisvr. v.
HG 754 ..-..-1676 Herck, scheepmaker
HG 754 ..-..-1682 Hendrick Barentsz, kind van
HG 754 eind 1682
of jan. 1683 Hendrick Barentsz, kind van
HG 755 5- 8-1689 Hendrick Barentsz, kind van
HG 755 ..-..-1690 Hendrick Barantsz, kind van
HG 755 ..-..-1691 Heijnderick Barentsz, kind van
HG 755 ..-..-1693 Hendrick Barentsz, vrouw van
HG 755 ..-..-1695 Heijndrick Barentsz, kind van
AB 425 ..-..-1655 Heijnderick Cornelisz
AB 425 ..-..-1652 Heijnderyck Teuniss, vrouw van
AB 425 ..-..-1658 Hillebrant Jacobsz
HG 754 9- 4-1672 Hillebrant Jacobsz, wede. v. (Aeffgen Corn.)
HG 754 ..-..-1679 Hillettien Ariens
AB 425/HG 753
..-..-1661 Hillegont Claes, wede. v. David Coornwinder
HG 754 eind 1669
of jan. 1670 Huijch Woutersz, kind van
HG 755 eind 1697
of jan. 1698 Ingetie Dircks
AB 425 ..-..-1657 Ingetge Jan Gijsen wede., dr. v.
HG 755 ..-..-1691 Jaepje Franse
HG 754 ..-..-1678 Jacob (timmerman) vrouw van
HG 754 ..-..-1676 Jacob Ariensz (timmerman)
AB 425 ..-..-1653 Jacob Barentsz
HG 754 ..-..-1669 Jacob Leendertsz
HG 754 ..-..-1671 Jacob Maertensz, timmerman
HG 754 ..-..-1678 Jacob Meijndersz, kind van
HG 754 ..-..-1682 Jacob Meijnen, vrouw van
HG 754 ..-..-1674 Jacob Pleunen, kind van
HG 754 ..-..-1671 Jan Ariensz, schoenmaker
AB 425 ..-..-1656 Jan Diertsz, kind van
HG 755 eind 1700
of jan. 1701 Jan Flore, kind van
AB 425 ..-..-1659 Jan Ghijsen, z. v. de wede. v.
HG 754 ..-..-1680 Jan Grabelsz
HG 755 ..-..-1693 Jan Heijndricksz, kind van
HG 755 13- 8-1688 Jan Jansz, kind van (van Delft)
Volgens HG 753: verongeluckt
HG 754 ..-..-1679 Jan Claesz, kind van
HG 754 ..-..-1680 Jan Claesz (kleermaker), wede. v.
AB 425 ..-..-1655 Jan Cornelisz, kind van
HG 754 ..-..-1679 Jan Cornelisz (schoenmaker), vrouw van
HG 754 eind 1684
of jan. 1685 Jan Cornelisz, schoenmaker
HG 754 ..-..-1669 Jan Cornelis Jansz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1662 Jan Cornz Corsz, kind van
AB 425 ..-..-1668 Jan Cornelis Corsz, kind van
AB 425 ..-..-1668 Jan Cornelis Corsz, kind van
HG 754 ..-..-1671 Jan Corn. Corse, kind van
HG 754 eind 1684
of jan. 1685 Jan Cornelis Corsz
AB 425 ..-..-1658 Jan Corssen, vrouw van
AB 425 eind 1664
of begin 1665 Jan Corsz
HG 755 ..-..-1691 Jan Pietersz, vrouw van
AB 425 ..-..-1656 Jan Pr. Stevensz, wede. v. (Maritgen Arent)
AB 425 ..-..-1657 Jan Woutersz
HG 754 ..-..-1670 Jan Woutersz, wede. v.
HG 755 ..-..-1688 Jannettie Gerrits
HG 755 ..-..-1697 Jannittie Jacobs
HG 754 ..-..-1673 Jannetgen Jans op den Tempel
AB 425 ..-..-1654 Jannetge Jaspers
AB 425 ..-..-1660 Jannetgen Jobbpen
HG 755 ..-..-1698 Jannitie Pieters
HG 755 ..-..-1696 Jans Reijnen
HG 755 ..-..-1696 Jannitje Rokus
AB 425 ..-..-1656 Job Adriaenss (schuitvoerder), kind van
AB 425 ..-..-1654 Job Lenertsz, kind van
HG 754 ..-..-1674 Joost Jacobsz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1667 Joris (de lapper), kind van
HG 755 ..-..-1686 Joris Pietersz (lapper)
HG 755 ..-..-1700 Joris Simonse
AB 425 ..-..-1658 Claes Adriaensz (over de Meer), kind van
AB 425 ..-..-1660 Claes Vrancken, wede. v.
AB 425 eind 1657
of jan. 1658 Claes Hillebrant, kind van
AB 425 ..-..-1656 Claes Jansz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1656 Claes Jansz, kind van
HG 754 ..-..-1670 Claes Jansz, dochter van
HG 754 ..-..-1670 Claes Jansz Jan, kind van
HG 755 ..-..-1691 Claes Jorisse, vrouw van
HG 754 ..-..-1674 Claes Claesz bijde Meer
HG 755 ..-..-1695 Claes Claesz, vrouw van
HG 755 ..-..-1693 Claes Lambregtsz, kind van
HG 755 ..-..-1694 Claes Lambregtsz, kind van
AB 425 ..-..-1666 Claes Leendert Vrancken
AB 425/HG 753
..-..-1661 Claes Meesen, vrouw v.
AB 425/HG 753
..-..-1661 Claes Meesen
HG 754 ..-..-1671 Claes Sijmon, kind van
HG 755 ..-..-1700 Claes Teunen
HG 754 ..-..-1677 Claesjen Corn., wede. v. Meijn Corn.
HG 755 ..-..-1692 Kommertie, de bleijckster
HG 754 ..-..-1683 Corn. (metselaar), wede. v. (Maertie Leenderts)
AB 425 ..-..-1651 Cornelis (schoenmaker), vrouw van
AB 425 ..-..-1652 Corn. Abramsz, kind van
AB 425 ..-..-1653 Cornelis Adriaensz (in Rodenrijs), dochter van
AB 425 ..-..-1657 Corn. Ariensz (schoenmaker), vrouw van
HG 755 ..-..-1691 Kees Aeije, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Corn. Arij Gerritsz
AB 425 ..-..-1652 Cornelis Evertsz, huisvr. v.
HG 754 ..-..-1674 Cornelis Evertsz
HG 754 ..-..-1679 Neel Gerreden, de dochter van
HG 754 ..-..-1679 Cornelis Heijndricksz, zuster van
AB 425 ..-..-1654 Cornelis Huijberss
AB 425 ..-..-1652 Corn. Jan Diertsz
AB 425 ..-..-1667 Corn. Jan Arij Claesz
AB 425 eind 1662
of jan. 1663 Corn. Jeroenen, kind van
AB 425 ..-..-1665 Cornelis Jeroenen, dochter van
AB 425 ..-..-1665 Cornelis Jeroensz
AB 425 ..-..-1665 Cornelis Jeroensz, zoon van
AB 425 ..-..-1651 Cornelis Corsz
AB 425 ..-12-1663 Cornelis Cors Aeijen, huisvr. v.
HG 755 ..-..-1685 Cornelis Corsz, vrouw van
HG 754 ..-..-1670 Cornelis Leendertsz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Cornelis Melisz
AB 425 ..-..-1657 Corn. Michiellen, wede. v.
AB 425 ..-..-1657 Corn. Michielen, kind van
AB 425 eind 1655
of jan. 1656 Cornelis Pouwelsz, kind van
AB 425 ..-..-1658 Corn. Pouwelsz, kind van
AB 425 ..-..-1665 Cornelis Sijmonsz
AB 425 ..-..-1663 Cornelis Sijmonsz Fransz, huisvr. v.
HG 754 ..-..-1673 Corn. Taemsz
AB 425 ..-..-1659 Cornelis Tomasz
AB 425 eind 1654
of jan. 1655 Cornelis Vechtersz, kind van
AB 425 ..-..-1659 Cornelis Vechterss, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Cornelis Vechtersz, huisvr. van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Cornelis Vechtersz
HG 754 ..-..-1669 Cornelis Vechtersz, kind van
AB 425 ..-..-1658 Corn. Woutersz, dochter van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Cornelis Woutersz, dochter van
AB 425 ..-..-1664 Cornelis Woutersz, huisvr. v.
HG 754 ..-..-1669 Cornelis Woutersz
HG 754 ..-..-1670 Cornelis Woutersz, dochter van
AB 425 eind 1668
of jan. 1669 Corstiaen Janss, huisvr. v. (Bettgen Ariens)
HG 754 ..-..-1669 Cors Jansz
AB 425 ..-..-1658 Cors Pietersz, kind van
AB 425 ..-..-1662 Crijn Jansz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1667 Crijn Jansz
AB 425 ..-..-1667 Leendert Aertsz (bleker), kind van
HG 754 eind 1679
of jan. 1680 Leendert Aertsz
AB 425 eind 1665
of jan. 1666 Leendert Arij Claesz
AB 425 eind 1665
of jan. 1666 Leendert Arij Claesz, zoon van
AB 425 ..-..-1659 Leendert Engelen, moeder van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Leendert Vrancke, kind van
AB 425 ..-..-1657 Leendert Jeroenen, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1660 Leend. Jeroenen, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Leendert Jeroenen, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Leendert Jeroenen, kind van
AB 425 eind 1667
of jan. 1668 Leendert Jeroenen, kind van
AB 425 ..-..-1668 Leendert Jeroenen, moeder van de huisvr. v.
(won. buiten Berkel, overl. alhier)
HG 754 eind 1678
of jan. 1679 Leendert Jeroenen, dochter van
HG 754 eind 1679
of. jan. 1680 Leendt. Jeroenen, dochter van
HG 753 ..-..-1688 Lendert Jaroene/Jeroene
AB 425 eind 1668
of jan. 1669 Leendert Jorisz, dochter van
AB 425 eind 1668
of jan. 1669 Leendert Jorisz, kind van
AB 425/HG 753
..-..-1661 Leendert Claesz Claesz (bij de Meer)
HG 754 ..-..-1681 Leendert Louwen, kind van
AB 425 ..-..-1659 Leendert Teunisz, kind van
AB 425 ..-..-1659 Leendert Teunisz, kind van
AB 425 ..-..-1666 Leendert Teunisz, knecht van
HG 754 ..-..-1680 Leendert Teunisz
HG 755 ..-..-1692 Leendert Teunisz, kind van
HG 755 ..-..-1692 Leendert Teunisz, kind van
HG 754 ..-..-1680 Leendert Willemsz, vrouw van
HG 755 ..-..-1690 Leentgen Hendricks
AB 425 ..-..-1657 Leentgen Sijmons. z. v.
HG 754 ..-..-1671 Leentie Sijmons
AB 425/HG 753
..-..-1661 Lucas Lambertsz, huisvr. v. (Annetgen Gerrits)
AB 425 22- 7-1663 mr. Maerten, moeder van (uit Delft)
HG 754 ..-..-1670 Maerten de timmerman, kind van
HG 754 ..-..-1671 Maerten de timmerman, kind van
AB 425 ..-..-1662 Maerten Dircxe
HG 755 ..-..-1697 Maerte Gijsz
HG 753 ..-..-1688 Merten Japicke, kind van
AB 425 eind 1652
of jan. 1653 Maerten Jansz, van der (overl. te Berkel)
HG 754 ..-..-1679 Maerten Sijmonsz
HG 753/HG 755
..-..-1688 Maertgen Abrams
HG 755 eind 1685
of jan. 1686 Maertie Adams
AB 425 ..-..-1656 Maritgen Arent, wede. v. Jan Pr. Stevensz
HG 753 ..-..-1688 Maertien Areiens, een klopje
HG 754 ..-..-1674 Maritgen Bastiaens
HG 755 ..-..-1694 Maertie Heijndricks
HG 754 ..-..-1683 Maertie Hillebrantsdr., kind van
HG 754 ..-..-1677 Maritgen Huijberts, wede. v. Corn. Arentsz.
Boer
HG 754 ..-..-1671 Maertien Jans, huisvr. v. Arent Puts
AB 425 ..-..-1656 Maritgen Jobpen
AB 425/HG 753
..-..-1661 Maritgen Claes, huisvr. v. Bastiaen van Straelen
AB 425 ..-..-1657 Maritge Ceesen
AB 425 eind 1667
of jan. 1668 Maritgen Leendert, wede. v. Cornelis Droge
HG 754 ..-..-1683 Maertie Leenderts, wede. v. Corn. Metselaer
HG 755 ..-..-1694 Maertie Leenderts
HG 755 ..-..-1698 Maritie Leenders
HG 754 ..-..-1676 Martgen Melis
AB 425 ..-..-1667 Maritgen Pieters
HG 754 ..- 1-1677 Martgen Pier Corsse (uit Keulen)
HG 755 ..-..-1699 Maartie Pauwels
HG 755 ..-..-1695 Maartie Rocken
AB 425 24- 9-1663 Maertgen Seeverts, jonge
AB 425 ..-..-1652 Maritge Symons
HG 755 ..-..-1696 Maria Willems
HG 755 ..-..-1696 Maghteltje Jacobs
HG 754 ..-..-1670 Melchior Melchiorsz, priester
AB 425 ..-..-1652 Meijnert Andriesz, kind van
AB 425 ..-..-1654 Meinert Andriesz, kind van
AB 425 ..-..-1657 Meijn Andriese, kind van
AB 425/HG 753
eind 1660 of jan.1661 Meijnen Corndr., kind van
AB 425 8- 9-1663 Meijnen Corn.
HG 754 ..-..-1677 Meijn Corn., wede. v. (Claesjen Corn.)
AB 425 ..-..-1651 Meijsgen Jacobs
HG 755 ..-..-1688 Michiel Damen, kind van
Volgens HG 753: 3-9-1688
AB 425 13-10-1663 Mouweringen Claesz, kind van
HG 754 ..-..-1669 Mouweringh Claesz, kind van
HG 755 ..-..-1694 Nanningh Sijmonsz
HG 754 ..-..-1682 Neeltie, de boerin
HG 755 ..-..-1694 Neeltie Abrams
HG 755 ..-..-1700 Neeltie Dircx
HG 754 ..-..-1681 Neeltie Elias
AB 425 ..-..-1652 Neeltgen Gangerts, kind van
AB 425 eind 1652
of jan. 1653 Neeltgen Gangers, kind van
HG 755 ..-..-1691 Neeltje Jans
HG 754 ..-..-1680 Neeltie Jeroenen
HG 754 eind 1678
of jan. 1679 Neltgen Claas
HG 754 ..-..-1678 Neltgen Cornelis
AB 425 ..-..-1665 Neeltgen Doe Jorisz
AB 425 eind 1668
of jan. 1669 Neeltgen Sijmons, huisvr. v. Adriaen Abramsz van
Dijck
HG 755 ..-..-1685 Neeltie Tonis, wede. v. Arij Jansz de Jongh
HG 755 ..-..-1700 Neeltie Willems
HG 755 ..-..-1696 Neeltje Wouters
AB 425 ..-..-1655 Nelletge Dirckx
HG 755 ..-..-1698 Nellitie Leenders
AB 425 ..-..-1652 Nelletge Pieters
HG 754 ..-..-1678 Noach, kind van
HG 754 ..-..-1678 Noach, vrouw van
HG 754 ..-..-1678 Noach, kind van
HG 754 eind 1673
of jan. 1674 mr. Pieter (schoolmr.), huisvr. v.
HG 754 ..-..-1679 mr. Pieter, schoolmeester
AB 425 17- 9-1663 Pieter Aelbrechtsz, vrouw van
AB 425 ..-..-1655 Pieter Vranckensz
HG 754 ..-..-1676 Pieter Hillebrantsz, kind van
HG 754 ..-..-1679 Pieter Jeroenen (uit Schiebroek)
HG 754 ..-..-1680 Pieter Jeroenen, vrouw van (uit Schiebroek)
HG 755 ..-..-1694 Pieter Cornelisz
HG 754 ..-..-1678 Pieter Corssen, kind van
HG 754 ..-..-1678 Pr. Meessen, vrouw van
HG 754 ..-..-1678 Pr. Meessen
HG 754 ..-..-1677 Pieter Melisz
AB 425 ..-..-1653 Pieter Pietersz Cors, vrouw van
AB 425 ..-..-1662 Pieter Pietersz Cors
HG 755 ..-..-1700 Pieter Pleunen, kind van
HG 755 ..-..-1693 Pieter Stevensz, vrouw van
HG 755 ..-..-1696 Pieter Stevense, kind van
AB 425 ..-..-1654 Pietertge Sijmons
AB 425 ..-..-1651 Appolonij
AB 425 ..-..-1667 Pleuntgen Ariensdr.
AB 425 ..-..-1652 Pouwels Arentsz
HG 755 ..-..-1693 Pouwelis Harmensz, kind van
AB 425 ..-..-1665 Pouwels Corn., kind van
AB 425 ..-..-1654 Pouwels Corns Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1668 Pouwels Cornelisz Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1665 Reijseltgen Jans
HG 754 ..-..-1673 Reijsel Sevens? [doorgehaald: Jans; lijkt te
moeten zijn 'Stevens']
AB 425 ..-..-1657 Roel Ariensz, kind van
AB 425 ..-..-1657 Roel Arij
AB 425 ..-..-1657 Roel Arijensz, kind van
AB 425 ..-..-1658 Roel Arijenss, kind van
AB 425 ..-..-1657 Roel Arijensz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1657 Roel Arijensz, 2 krn. v.
HG 755 eind 1691
of jan. 1692 Rochus Rochusz
AB 425 ..-..-1654 Rochus Willemss, kind van
AB 425 ..-..-1664 Rokus Willems, kind van de dochter van
HG 754 ..-..-1680 Saera Dircks, kind van
AB 425 ..-..-1657 Schrevel Corn., moeder van
AB 425 ..-..-1665 Seeltgen Jans
AB 425 ..-..-1651 Steve Jansz, jongwijf van
AB 425 eind 1658
of jan. 1659 Steve Jansz, zoon van
HG 754 ..-..-1679 Steve Jansz, vrouw van
HG 754 ..-..-1679 Steve Jansz
HG 755 ..-..-1696 Steven Willeboort, kind van
HG 755 eind 1687
of jan. 1688 Stijntge Gerrits
HG 755 ..-..-1692 Stintie Wouters
HG 754 ..-..-1679 Sustien Ingen
AB 425 ..-..-1659 Sijbrant Ghijsen, kind van
AB 425 ..-..-1662 Sijbrant Ghijsen, kind van
AB 425 eind 1667
of jan. 1668 Sijbrant Ghijsen, kind van
HG 754 eind 1671
of jan. 1672 Sijbrant Gijsen, kind van
HG 754 ..-..-1673 Sijbrant Gijsen, kind van
HG 754 ..-..-1675 Sijbrant Gijsen, kind van
HG 755 ..-..-1686 Sijbrand Gijsen, dochter van
AB 425 ..-..-1651 Sijmon Arentsz, vrouw van
AB 425 ..-..-1651 Sijmon Arentsz, dochter van
AB 425 ..-..-1651 Sijmon Arentsz, zoon van
HG 754 ..-..-1671 Sijmon Arij, kind van (in Rodenrijs)
HG 755 ..-..-1693 Sijmon Gijsen, kind van
HG 754 ..-..-1683 Simon Jansz
AB 425 eind 1651
of jan. 1652 Sijmon Claesz, kind van
AB 425 ..-..-1652 Sijmon Claesz (op de Leede), kind van
AB 425 ..-..-1657 Sijmon Claese, kind van
AB 425 ..-..-1658 Sijmon Claesz, kind van
AB 425 26- 3-1665 Een persoon, buiten begraven
AB 425 eind 1662
of jan. 1663 Sijmon Claesz, kind van
AB 425 ..-..-1666 Sijmon Claesz, dochter van
AB 425 ..-..-1666 Sijmon Claesz
AB 425 ..-..-1666 Sijmon Claesz, huisvr. v.
AB 425 ..-..-1666 Sijmon Claesz, dochter van
HG 754 ..-..-1679 Sijmon Teunen, vrouw van
HG 755 ..-..-1697 Zijtie Hillebrants
AB 425 ..-..-1657 Cijtgen Roelen (een dochter)
AB 425 ..-..-1656 Taems Gerritsz, zoon van (Arij Taemsz)
AB 425/HG 753
eind 1661
of jan. 1662 Taems Gerritss, dochter van
HG 755 eind 1692
of jan. 1693 Teunis Arijensz, kind van
AB 425 ..-..-1656 Teunis Cornelis
AB 425 ..-..-1657 Tomas, heer
AB 425 ..-..-1667 Trijntge Adams
HG 754 ..-..-1673 Trijntgen Dircx
HG 754 ..-..-1677 Trijntgen Vrancken
HG 755 eind 1700
of jan. 1701 Trijntie Henricx
AB 425/HG 753
..-..-1661 Trijntgen Jans
AB 425 ..-..-1666 Trijntgen Jan Dircxe
HG 755 ..-..-1687 Trijntie Jeroenen
AB 425 ..-..-1658 Trijntgen Joris
HG 755 ..-..-1695 Trintie Claes
HG 755 ..-..-1693 Trijntie Cornelis
AB 425/HG 753
..-..-1661 Tijs Arijensz, kind van
HG 755 ..-..-1695 Tijs Leendertsz, kind van
AB 425 eind 1655 Vechter Cornelisz, vrouw van
of jan. 1656
AB 425 ..-..-1653 Weijntge Bastiaenen
AB 425 ..-..-1668 Wiggert Corsz, jongeman
HG 754 ..-..-1672 Willeboort Ariensz, kind van
HG 754 ..-..-1678 Willeboort Ariensz, kind van
HG 754 ..-..-1678 Willeboort Ariensz, knecht van (begr. te Zoe-
terwoude)
AB 425 eind 1651
of jan. 1652 Willeboort Vrancken, dr. v. de wede. v.
AB 425/HG 753
..-..-1660 Willeboort Vrancken, dochter van
AB 425 ..-..-1656 Willem, de heer
HG 754 ..-..-1671 Willem Ariensz, timmerman
AB 425 eind 1652
of jan. 1653 Willem Jacobsz, kind van
HG 754 ..-..-1683 Willem Pouwelsz, wede. v.
AB 425 ..-..-1652 Willem Sijmensz, zoon van
AB 425 5-12-1663 Willem Teunis
AB 425 18- 8-1663 Wouter (achter de Kerk), kind van
AB 425 ..-..-1657 Wouter Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1658 Wouter Jansz, kind van
AB 425 ..-..-1659 Wouter Cornelisz, kind van
AB 425 ..-..-1662 Wouter Corn., kind van
AB 425 ..-..-1666 Wouter Cornelisz, kind van
HG 754 ..-..-1671 Wouter Cornsz, kind van
HG 754 ..-..-1680 Wouter Cornelisz, zoon van
AB 425/HG 753
eind 1660 of jan.1661 de Heer van Berkel
HG 754 ..-..-1669 Vrouwe van Berkel, kind van de
HG 755 ..-..-1691 Kind van de Heer van Berckel
AB 425/HG 753
..-..-1660 schout, wede. v. de oude
AB 425 ..-..-1662 een klopje, van Zoetermeer (alhier overl., aldaar
Begraven)
AB 425 ..-..-1664 Drie oude doden
AB 425 ..-..-1664 een oude dode
AB 425 ..-..-1664 twee doden
HG 754 ..-..-1673 een Spaens ruijters jonge
HG 754 ..-..-1674 een arme vrouw
HG 754 ..-..-1674 een schamel man
HG 754 eind 1678
of jan. 1679 bleker, kind van de
HG 754 ..-..-1676 bode, kind van de
HG 754 ..-..-1678 bode, kind van de
HG 755 ..-..-1692 een dochter, tot Arij de Bruijn woonende
HG 753 ..-..-1688 een franse dame, die te Dendermonde woont
HG 753 ..-..-1688 een kind van Delft, dat verongelukt is
HG 755 16- 8-1689 een kind uit een kermiskraan
HG 755 24-11-1689 een kind van een arme vrouw
HG 754 ..-..-1678 grutter, vrouw van de
AB 425 eind 1655 jongeman uit Gouda (die bij Arij Decker thuis
of jan. 1656 was)
HG 754 ..-..-1670 lakenkoper, kind van de
HG 755 ..-..-1685 rendant, huisvr. van de [=Zacharias Paspoort]
HG 755 ..-..-1686 rendant, kind van de [=Cornelis van Katwijck]
HG 754 eind 1672
of jan. 1673 een ruiter
AB 425 ..-..-1658 een schamel man
AB 425/HG 753
..-..-1660 een schamel man
AB 425 ..-..-1665 een schamel man
AB 425 ..-..-1657 secretaris, z. v. de
HG 755 ..-..-1695 secretaris, kind van de
HG 754 ..-..-1679 man, die op de weg is dood gevonden
HG 755 ..-..-1688 Franse refugée (de Madamoiselle van dhr. Van
Berckel)
Volgens HG 753: een franse madam, tot de dominee
wonend
HG 754 ..-..-1678 priester, moeder van de
AB 425 ..-..-1652 vroedvrouw, dochter van de