ANBI

De vereniging is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarom verplicht de volgende informatie op de website te publiceren:

Naam van de vereniging en contactadres:

Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs

Noordeindseweg 51

2651 LD Berkel en Rodenrijs

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

816072206

Doelstelling

-          Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs en omgeving.

-          Het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en andere voorwerpen van (cultuur)historie.

Hoofdlijnen beleidsplan

-          Werk van HVBR

 • Periodiek het Lint.
 • Website.
 • Projecten en tentoonstellingen.
 • Genealogie.
 • Monumenten en archeologie.
 • Interviews.
 • Organiseren van ledenvergaderingen en informatieve bijeenkomsten voor leden.

-          Geldwerving

 • Contributies.
 • Donaties.

-          Beheer van het vermogen

 • Het vermogen staat op een bankrekening.

-          Besteding van het vermogen.

 • Het vermogen is bedoeld om fluctuaties in de uitgaven op te vangen en om projecten te financieren. Zie ook jaarverslagen.

Functie en namen bestuurders

-          Voorzitter:         C. van der Burg

-          Secretaris:          C. Overmeer

-          Penningmeester:  J. van der Spek

Beloning van de bestuurders

-          Er is in de statuten niet voorzien in beloning van de bestuurders.

-          Gemaakte kosten worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

Conform beleidsplan.

Financiƫle verantwoording

-          Jaarverslag 2012 (op te nemen voor 1/1/2014)

-          Jaarverslag 2013 (op te nemen voor 1/7/2014)

-          Jaarverslag 2014 (op te nemen voor 1/7/2015)