Jaarverslag 2012

Introductie.

De Historische vereniging is bij de fiscus bekend als ANBI en daarvoor geldt dat m.i.v. 1-1-2014 een aantal gegevens op de website gepubliceerd moeten worden waaronder het jaarverslag.

Het jaarverslag van 2012 moet voor 1/1/2014 gepubliceerd zijn en het jaarverslag van 2013 voor 1/7/2014.

Het jaarverslag van 2012 is op 29/5/2013 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering met een mondelinge toelichting en na controle door de kascommissie.

Het jaarverslag  is in deze vorm goedgekeurd en is in ongewijzigde vorm in dit document opgenomen.

jaarverslag 2012 deel1

jaarverslag 2012 deel 2